Talsu novada pašvaldības policija informē!

Talsu novada pašvaldības policija informē!

Talsu novadā par iedzīvotāju drošību rūpējas gan Valsts policija, gan pašvaldības policija. Novadam kļūstot lielākam, tā teritorijā joprojām darbu turpina Talsu novada pašvaldības policija, Talsu novada Rojas pagasta pārvaldes pašvaldības policija un Talsu novada Dundagas pagasta pārvaldes pašvaldības policija. Ja kādam Talsu novada iedzīvotājam nepieciešama pašvaldības policijas palīdzība, tad aicinām zvanīt pa tālruni 26132701 (no…

Kas jāzina par putnu gripu?

Kas jāzina par putnu gripu?

Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība. Galvenie vīrusa pārnesēji un izplatītāji ir savvaļas putni, īpaši ūdensputni. MĀJPUTNI Mājputni var inficēties, kontaktējoties ar inficētiem savvaļas putniem, uzņemot vīrusu ar barību vai ūdeni, kā arī uzturoties inficētā (aptraipītā) ārējā vidē. Vīrusu var izplatīt arī ar aptraipītu aprīkojumu, olu kastēm, transportlīdzekļiem, apaviem un apģērbu, pakaišiem, u.c….

Izmaiņas satiksmes ierobežojumos Talsos

Izmaiņas satiksmes ierobežojumos Talsos

Talsu novada pašvaldības policija informē, ka Talsu novadā, Talsos, ceļa posmā no Lielās ielas 14 līdz Lielai ielai 20 ir veiktas izmaiņas satiksmes organizēšanā – norādītajā ceļa posmā, novietojot automašīnas darba dienās no plkst.08.00 – 17.00 uz vienu stundu, ir jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi un Ceļu satiksmes likums, kur norādītajā vietā satiksme tiek regulēta ar…

Ievēro piesardzību pie ūdenstilpēm – nekāp uz ledus!

Ievēro piesardzību pie ūdenstilpēm – nekāp uz ledus!

Līdz ar aukstā laika iestāšanos, pakāpeniski uz ūdenstilpēm arī Talsu novadā sāk veidoties ledus kārta, kas vēl aizvien ir trausla un plāna. Šāds ledus nekādā gadījumā nav piemērots, lai uz tā kāptu un staigātu vai nodarbotos ar zemledus makšķerēšanu. Saskaņā ar 2020. gada 11. decembra Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka rīkojumu, ir aizliegts atrasties uz…

Šķirošanas konteineru laukumi nav paredzēti citiem sadzīves priekšmetiem, mēbelēm, elektroprecēm, būvmateriāliem vai tml.

Šķirošanas konteineru laukumi nav paredzēti citiem sadzīves priekšmetiem, mēbelēm, elektroprecēm, būvmateriāliem vai tml.

Ikviens no mums ir atkritumu radītājs. Lai radītie atkritumi neietekmētu mūsu dzīves kvalitāti, tie ir jāapsaimnieko atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā nodarbojas SIA ”Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””. Talsu novada pašvaldības policija ir konstatējusi, ka novada iedzīvotājiem nav izpratne (vai informācija) par šķiroto atkritumu konteineru lietošanu, jo šķiroto atkritumu laukumos tiek…

Pērno zāli dedzināt ir aizliegts!

Pērno zāli dedzināt ir aizliegts!

Kūlas ugunsgrēki galvenokārt izceļas nesakoptās teritorijās, tādēļ pašvaldības policija aicina iedzīvotājus savlaicīgi parūpēties par īpašumā esošo teritoriju sakopšanu. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta otrā daļa nosaka, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām —…

Lai neveidotos īpašumā kūla, Talsu novada pašvaldības policija īpašniekiem Talsu novadā atgādina

Lai neveidotos īpašumā kūla, Talsu novada pašvaldības policija īpašniekiem Talsu novadā atgādina

Zemes īpašnieks (valdītājs) veic nepieciešamos pasākumus (rudenī īpašumā nopļauj zāli), lai objekta teritorijā pavasarī neveidotos un nenotiktu kūlas dedzināšana. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta otrā daļa nosaka, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām —…

Vasaras brīvlaikam sākoties, Talsu novada pašvaldības policija atgādina

Vasaras brīvlaikam sākoties, Talsu novada pašvaldības policija atgādina

Bērnam, kas nav sasniedzis 16 gadu vecumu, aizliegts vienam bez uzraudzības atrasties sabiedriskā vietā laikā no 22.00 līdz 6.00. Vasarā novērots, ka septiņus līdz deviņus gadus veci bērni vēl 23.00 klaigā daudzdzīvokļu māju pagalmos. Nepieskatīti un bez kontroles atstāti bērni izdara dažādus pārkāpumus. Tad arī rodas gadījumi, kad bērns aiziet līdz ūdenstilpnēm vai ar vienaudžiem…

Īpašnieku atbildība par savu īpašumu un tiem piegulošās teritorijas kopšanu

Īpašnieku atbildība par savu īpašumu un tiem piegulošās teritorijas kopšanu

Katrs zemes īpašums pilsētās un novadā veido Talsu novada koptēlu, atstājot sakoptas vai ne tik koptas pilsētvides iespaidu. Īpašnieki ir atbildīgi par īpašuma un tam piegulošo teritoriju sakopšanu, pļaujot zālienu, kā arī rūpējoties par kārtību īpašumā un tam piegulošajā teritorijā kopumā. Talsu novada pašvaldības policija aicina nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem regulāri pļaut zāli īpašumā esošajā…

Pašvaldības policija atgādina par ietvju tīrīšanas noteikumiem

Pašvaldības policija atgādina par ietvju tīrīšanas noteikumiem

Saskaņā ar spēkā esošajiem Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 24 “Talsu novada noteikumi” (spēkā no 2010. gada 13. jūlija), namu īpašniekiem un apsaimniekotājiem ziemas periodā: Talsu novada teritorijā sanitārā tīrība jāveic līdz 7.00; Ietves un trotuāri jāattīra no sniega un ledus, katru dienu jānokaisa, kā arī namu jumti jānotīra no sniega un lāstekām. Par…