Pašvaldības policija informē!

Pašvaldības policija informē!

Talsu novadā par iedzīvotāju drošību rūpējas gan Valsts policija, gan pašvaldības policija. Ja nepieciešama Valsts policijas palīdzība, tad iedzīvotāji katru dienu, visu diennakti (00-24) aicināti sazināties pa tālruni 110, bet ja nepieciešama pašvaldības policijas palīdzība, tad turpmāk ar pašvaldības policiju var sazināties katru dienu, visu diennakti (00-24) pa tālruni 26132701. Informējam, ka līdzšinējie numuri, pa…

Ievēro piesardzību pie ūdenstilpēm – nekāp uz ledus!

Ievēro piesardzību pie ūdenstilpēm – nekāp uz ledus!

Līdz ar aukstā laika iestāšanos, pakāpeniski uz ūdenstilpēm arī Talsu novadā sāk veidoties ledus kārta, kas vēl aizvien ir trausla un plāna. Šāds ledus nekādā gadījumā nav piemērots, lai uz tā kāptu un staigātu vai nodarbotos ar zemledus makšķerēšanu. Saskaņā ar 2021. gada 8. decembra Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka rīkojumu Nr. 4-1/356, ir aizliegts atrasties uz Talsu…

Aicinām rūpēties par savlaicīgu sniega un lāsteku tīrīšanu no ēku jumtiem!

Aicinām rūpēties par savlaicīgu sniega un lāsteku tīrīšanu no ēku jumtiem!

Ņemot vērā intensīvi uzsnigušā sniega daudzumu, kā rezultātā uz daudziem ēku jumtiem krājas nenotīrīts sniegs un apledojums, kas  krītot var radīt draudus apkārtējo cilvēku veselībai un dzīvībai, kā arī ēku tuvumā novietoto transportlīdzekļu drošībai, Talsu novada pašvaldības policija aicina Talsu novada privātmāju īpašniekus un ēku apsaimniekotājus rūpēties par savlaicīgu sniega un lāsteku notīrīšanu no tiem…

Talsu novada pašvaldības policija informē!

Talsu novada pašvaldības policija informē!

Talsu novadā par iedzīvotāju drošību rūpējas gan Valsts policija, gan pašvaldības policija. Novadam kļūstot lielākam, tā teritorijā joprojām darbu turpina Talsu novada pašvaldības policija, Talsu novada Rojas pagasta pārvaldes pašvaldības policija un Talsu novada Dundagas pagasta pārvaldes pašvaldības policija. Ja kādam Talsu novada iedzīvotājam nepieciešama pašvaldības policijas palīdzība, tad aicinām zvanīt pa tālruni 26132701 (no…

Kas jāzina par putnu gripu?

Kas jāzina par putnu gripu?

Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība. Galvenie vīrusa pārnesēji un izplatītāji ir savvaļas putni, īpaši ūdensputni. MĀJPUTNI Mājputni var inficēties, kontaktējoties ar inficētiem savvaļas putniem, uzņemot vīrusu ar barību vai ūdeni, kā arī uzturoties inficētā (aptraipītā) ārējā vidē. Vīrusu var izplatīt arī ar aptraipītu aprīkojumu, olu kastēm, transportlīdzekļiem, apaviem un apģērbu, pakaišiem, u.c….

Izmaiņas satiksmes ierobežojumos Talsos

Izmaiņas satiksmes ierobežojumos Talsos

Talsu novada pašvaldības policija informē, ka Talsu novadā, Talsos, ceļa posmā no Lielās ielas 14 līdz Lielai ielai 20 ir veiktas izmaiņas satiksmes organizēšanā – norādītajā ceļa posmā, novietojot automašīnas darba dienās no plkst.08.00 – 17.00 uz vienu stundu, ir jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi un Ceļu satiksmes likums, kur norādītajā vietā satiksme tiek regulēta ar…

Ievēro piesardzību pie ūdenstilpēm – nekāp uz ledus!

Ievēro piesardzību pie ūdenstilpēm – nekāp uz ledus!

Līdz ar aukstā laika iestāšanos, pakāpeniski uz ūdenstilpēm arī Talsu novadā sāk veidoties ledus kārta, kas vēl aizvien ir trausla un plāna. Šāds ledus nekādā gadījumā nav piemērots, lai uz tā kāptu un staigātu vai nodarbotos ar zemledus makšķerēšanu. Saskaņā ar 2020. gada 11. decembra Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka rīkojumu, ir aizliegts atrasties uz…

Šķirošanas konteineru laukumi nav paredzēti citiem sadzīves priekšmetiem, mēbelēm, elektroprecēm, būvmateriāliem vai tml.

Šķirošanas konteineru laukumi nav paredzēti citiem sadzīves priekšmetiem, mēbelēm, elektroprecēm, būvmateriāliem vai tml.

Ikviens no mums ir atkritumu radītājs. Lai radītie atkritumi neietekmētu mūsu dzīves kvalitāti, tie ir jāapsaimnieko atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā nodarbojas SIA ”Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””. Talsu novada pašvaldības policija ir konstatējusi, ka novada iedzīvotājiem nav izpratne (vai informācija) par šķiroto atkritumu konteineru lietošanu, jo šķiroto atkritumu laukumos tiek…

Pērno zāli dedzināt ir aizliegts!

Pērno zāli dedzināt ir aizliegts!

Kūlas ugunsgrēki galvenokārt izceļas nesakoptās teritorijās, tādēļ pašvaldības policija aicina iedzīvotājus savlaicīgi parūpēties par īpašumā esošo teritoriju sakopšanu. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta otrā daļa nosaka, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām —…

Lai neveidotos īpašumā kūla, Talsu novada pašvaldības policija īpašniekiem Talsu novadā atgādina

Lai neveidotos īpašumā kūla, Talsu novada pašvaldības policija īpašniekiem Talsu novadā atgādina

Zemes īpašnieks (valdītājs) veic nepieciešamos pasākumus (rudenī īpašumā nopļauj zāli), lai objekta teritorijā pavasarī neveidotos un nenotiktu kūlas dedzināšana. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta otrā daļa nosaka, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām —…