Šķirošanas konteineru laukumi nav paredzēti citiem sadzīves priekšmetiem, mēbelēm, elektroprecēm, būvmateriāliem vai tml.

Šķirošanas konteineru laukumi nav paredzēti citiem sadzīves priekšmetiem, mēbelēm, elektroprecēm, būvmateriāliem vai tml.

Ikviens no mums ir atkritumu radītājs. Lai radītie atkritumi neietekmētu mūsu dzīves kvalitāti, tie ir jāapsaimnieko atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā nodarbojas SIA ”Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””. Talsu novada pašvaldības policija ir konstatējusi, ka novada iedzīvotājiem nav izpratne (vai informācija) par šķiroto atkritumu konteineru lietošanu, jo šķiroto atkritumu laukumos tiek…

Pērno zāli dedzināt ir aizliegts!

Pērno zāli dedzināt ir aizliegts!

Kūlas ugunsgrēki galvenokārt izceļas nesakoptās teritorijās, tādēļ pašvaldības policija aicina iedzīvotājus savlaicīgi parūpēties par īpašumā esošo teritoriju sakopšanu. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta otrā daļa nosaka, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām —…

Lai neveidotos īpašumā kūla, Talsu novada pašvaldības policija īpašniekiem Talsu novadā atgādina

Lai neveidotos īpašumā kūla, Talsu novada pašvaldības policija īpašniekiem Talsu novadā atgādina

Zemes īpašnieks (valdītājs) veic nepieciešamos pasākumus (rudenī īpašumā nopļauj zāli), lai objekta teritorijā pavasarī neveidotos un nenotiktu kūlas dedzināšana. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta otrā daļa nosaka, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām —…

Vasaras brīvlaikam sākoties, Talsu novada pašvaldības policija atgādina

Vasaras brīvlaikam sākoties, Talsu novada pašvaldības policija atgādina

Bērnam, kas nav sasniedzis 16 gadu vecumu, aizliegts vienam bez uzraudzības atrasties sabiedriskā vietā laikā no 22.00 līdz 6.00. Vasarā novērots, ka septiņus līdz deviņus gadus veci bērni vēl 23.00 klaigā daudzdzīvokļu māju pagalmos. Nepieskatīti un bez kontroles atstāti bērni izdara dažādus pārkāpumus. Tad arī rodas gadījumi, kad bērns aiziet līdz ūdenstilpnēm vai ar vienaudžiem…

Īpašnieku atbildība par savu īpašumu un tiem piegulošās teritorijas kopšanu

Īpašnieku atbildība par savu īpašumu un tiem piegulošās teritorijas kopšanu

Katrs zemes īpašums pilsētās un novadā veido Talsu novada koptēlu, atstājot sakoptas vai ne tik koptas pilsētvides iespaidu. Īpašnieki ir atbildīgi par īpašuma un tam piegulošo teritoriju sakopšanu, pļaujot zālienu, kā arī rūpējoties par kārtību īpašumā un tam piegulošajā teritorijā kopumā. Talsu novada pašvaldības policija aicina nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem regulāri pļaut zāli īpašumā esošajā…

Pašvaldības policija atgādina par ietvju tīrīšanas noteikumiem

Pašvaldības policija atgādina par ietvju tīrīšanas noteikumiem

Saskaņā ar spēkā esošajiem Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 24 “Talsu novada noteikumi” (spēkā no 2010. gada 13. jūlija), namu īpašniekiem un apsaimniekotājiem ziemas periodā: Talsu novada teritorijā sanitārā tīrība jāveic līdz 7.00; Ietves un trotuāri jāattīra no sniega un ledus, katru dienu jānokaisa, kā arī namu jumti jānotīra no sniega un lāstekām. Par…

Pašvaldības policija atgādina, ka aizliegts atrasties uz ledus Talsu novada ūdenstilpnēs

Pašvaldības policija atgādina, ka aizliegts atrasties uz ledus Talsu novada ūdenstilpnēs

Ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus, uz ūdens krātuvēm sāk veidoties ledus kārta. Talsu novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt saprātīgiem un neuzsākt zemledus makšķerēšanu, ieraugot pirmo plāno ledus kārtiņu. Ledus sega uz ūdenstilpnēm neveidojas vienmērīgi – tā ir biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpnes vidū var būt plāna. Līdzās tam ledus būs plānāks arī vietās, kur ir…

Būsim redzami uz ceļa diennakts tumšajā laikā!

Būsim redzami uz ceļa diennakts tumšajā laikā!

Ir iestājies gada tumšākais laiks. Ikviens autovadītājs no savas pieredzes ļoti labi zina, ka vakaros ir grūti pamanīt gājējus un velosipēdistus, kuri pārvietojas gar brauktuves malām ārpus apdzīvotām vietām. Joprojām ir daudz gājēju bez atstarotājiem un tumšās drēbēs. Tāpat arī neaprīkoti velosipēdi, kas tumsā ir gandrīz nepamanāmi. Talsu novada pašvaldības policija atgādina, ka diennakts tumšajā…

Talsu novada pašvaldības policija veic kontroli par noslēgtajiem līgumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Talsu novada pašvaldības policija veic kontroli par noslēgtajiem līgumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Ikviens no mums ir atkritumu radītājs. Lai radītie atkritumi neietekmētu mūsu dzīves kvalitāti, tie ir jāapsaimnieko atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā nodarbojas SIA ”Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra”. Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.24 “Talsu novada noteikumi” (spēkā no 13.07.2010.) septītā nodaļa “Sadzīves atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas, pārstrādes un noglabāšanas kārtība”…

Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!

Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!

Sākoties jaunam mācību gadam, satiksme ielās kļūs intensīvākā, tāpēc autovadītājiem, velosipēdistiem, gājējiem un it īpaši bērniem jābūt uzmanīgiem, piedaloties ceļu satiksmē. Talsu novada pašvaldības policija no 3.septembra nodrošinās patruļas pie izglītības iestādēm un to tuvumā, pievēršot uzmanību ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai, gādās par vispārēju sabiedrisko kārtību un drošību. Uzmanība tiks pievērsta jauniešu pulcēšanās vietām, lai…