Aicinājums iedzīvotājiem parūpēties par jumtu attīrīšanu no sniega un ledus

Lai neciestu iedzīvotāji un netiktu bojāts trešo personu transports vai cits īpašums, Talsu novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus, namu īpašniekus un apsaimniekotājus, savlaicīgi gādāt par ēku jumtu drošību, sniega un lāsteku novākšanu. Ēku īpašnieki, valdītāji un apsaimniekotāji ir atbildīgi par jumtu tīrīšanu un uzturēšanu tādā stāvokli, lai neapdraudētu apkārtējo dzīvību un veselību.

Talsu novada saistošie noteikumu Nr.24 nosaka, ka:

“4.8. (1) Ziemas periodā ietves un trotuāri jāattīra no sniega un ledus, jānokaisa katru dienu, namu jumti jānotīra no sniega un lāstekām;

(2) Par sniega un ledus tīrīšanu ar cirtņa palīdzību no gājēju ietvēm un ielām, ja tā rezultātā tiek bojāts bruģa segums, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7,00 EUR līdz 35,00 EUR;

(3) Par sniega un ledus tīrīšanu ar cirtņa palīdzību no gājēju ietvēm un ielām, ja tiek bojāts bruģa segums un ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 35,00 EUR līdz 70,00 EUR.

(4) Par sniega un ledus nogāšanu uz ielām un trotuāriem attīrot jumtus, karnīzes, notekcaurules, ja atbilstoši netiek nožogotas bīstamās vietas, kā arī par nomestā sniega, ledus nenovākšanu no trotuāriem, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7,00 EUR līdz 35,00 EUR.

(5) Par sniega un ledus nogāšanu uz ielām un trotuāriem attīrot jumtus, karnīzes, notekcaurules, ja netiek nožogotas bīstamās vietas, kā arī par nomestā sniega, ledus nenovākšanu no trotuāriem, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 35,00 EUR līdz 70,00 EUR.”