Aicinām rūpēties par savlaicīgu sniega un lāsteku tīrīšanu no ēku jumtiem!

Ņemot vērā intensīvi uzsnigušā sniega daudzumu, kā rezultātā uz daudziem ēku jumtiem krājas nenotīrīts sniegs un apledojums, kas  krītot var radīt draudus apkārtējo cilvēku veselībai un dzīvībai, kā arī ēku tuvumā novietoto transportlīdzekļu drošībai, Talsu novada pašvaldības policija aicina Talsu novada privātmāju īpašniekus un ēku apsaimniekotājus rūpēties par savlaicīgu sniega un lāsteku notīrīšanu no tiem piederošajiem īpašumiem.

Šobrīd spēkā esošie Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9 nosaka, ka ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem ir jānodrošina sniega un ledus tīrīšana no balkoniem, būvju jumtiem, lai nepieļautu sniega un ledus krišanu uz zemes. Savukārt situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu drošība, nodrošināma bīstamo vietu norobežošana, steidzami veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai no brauktuves, lietojot drošības līdzekļus. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgajām personām var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskai personai no desmit līdz 500 eiro, bet juridiskajai personai līdz 1500 eiro.

Lai gan minētie saistošie noteikumi attiecināmi tikai uz Talsu novada iedzīvotājiem pirms administratīvi teritoriālās reformas, tomēr, lai ēku jumtu neattīrīšana no sniega un lāstekām neapdraudētu garāmgājējus un nepieļautu citus riskus, aicinām šos noteikumus ievērot arī Rojas, Dundagas un Mērsraga pagastā.

Lai izvairītos no bīstamām situācijām, aicinām ikvienu novada iedzīvotāju būt uzmanīgam un ievērot elementārus drošības pasākumus:

  • pamanot, ka tiek veikti ēkas jumta  tīrīšanas darbi, bet teritorijā pie ēkas nav izvietoti norobežojuma elementi, netuvoties šai ēkai;
  • redzot, ka teritorija pie ēkas ir norobežota ar brīdinājuma lentām vai zīmēm, nekāpt tām pāri, bet apiet apkārt;
  • pārvietojoties pa ietvēm, ik pa laikam censties paskatīties uz ēku jumtiem un apiet bīstamās vietas, iespēju robežās par to pabrīdinot arī apkārtējos;
  • automašīnu īpašniekiem ņemt vērā izvietotās brīdinājuma lentes vai cita veida norobežojumus un  nenovietot savas automašīnas bīstamo vietu tiešā tuvumā.