Bīstami atrasties uz ledus!

Ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus un ledus struktūru, Talsu novada pašvaldības policija atgādina, ka atrašanās uz ledus ir apdraudējums jūsu veselībai un dzīvībai.

Nekāpiet uz ledus un atrunājiet to darīt arī citus, jo ar šādu rīcību, iespējams, izglābsi sava drauga, kaimiņa vai ģimenes locekļa dzīvību!

Uzraugiet bērnus un atturiet viņus no izklaidēm uz ledus!