Darba atskaites

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2021. gadu

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrēti 413 iesniegumi.

Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēmā (APAS) uzsāktas 236 administratīvo pārkāpumu lietas.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā visvairāk uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesus pēc:

 • Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma,
 • Likuma Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli,
 • Bērnu tiesību aizsardzības likuma,
 • Dzīvnieku aizsardzības likuma,
 • Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā,
 • Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem par zāles nepļaušanu un teritorijas aizaugšanu ar krūmiem,
 • Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem par aizliegumu piegružot un piesārņot novada teritoriju ar atkritumiem.

Sastādīti 281 lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

Reģistrētas 1538 informācijas Elektroniskajā Notikumu žurnālā.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 4. ceturksni 2021. gadā

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrēti 80 iesniegumi.

Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēmā (APAS) uzsāktas 43 administratīvo pārkāpumu lietas.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā visvairāk uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesus pēc:

 • Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma,
 • Likuma Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli,
 • Bērnu tiesību aizsardzības likuma,
 • Dzīvnieku aizsardzības likuma,
 • Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā,
 • Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem par zāles nepļaušanu un teritorijas aizaugšanu ar krūmiem,
 • Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem par aizliegumu piegružot un piesārņot novada teritoriju ar atkritumiem.

Sastādīti 40 lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

Reģistrētas 262 informācijas Elektroniskajā Notikumu žurnālā.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 3. ceturksni 2021. gadā

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrēti 90 iesniegumi.

Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēmā (APAS) uzsāktas 32 administratīvo pārkāpumu lietas.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā visvairāk uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesus pēc:

 • Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma,
 • Likuma Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli,
 • Bērnu tiesību aizsardzības likuma,
 • Dzīvnieku aizsardzības likuma,
 • Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā,
 • Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem par zāles nepļaušanu un teritorijas aizaugšanu ar krūmiem,
 • Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem par aizliegumu piegružot un piesārņot novada teritoriju ar atkritumiem.

Sastādīti 111 lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

Reģistrētas 351 informācijas Elektroniskajā Notikumu žurnālā.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2021. gada sešos mēnešos

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrēti 243 iesniegumi.

Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēmā (APAS) uzsāktas 161 administratīvo pārkāpumu lietas.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā visvairāk uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesus pēc:

 • Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma,
 • Likuma Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli,
 • Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā,
 • Bērnu tiesību aizsardzības likuma,
 • Dzīvnieku aizsardzības likuma.

Sastādīti 130 lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

Reģistrētas 925 informācijas Elektroniskajā Notikumu žurnālā.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2. ceturksni 2021. gadā

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrēti 120 iesniegumi.

Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēmā (APAS) uzsāktas 57 administratīvo pārkāpumu lietas.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā visvairāk uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesus pēc:

 • Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma,
 • Likuma Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli,
 • Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā,
 • Bērnu tiesību aizsardzības likuma,
 •   Dzīvnieku aizsardzības likuma.

Sastādīti 77 lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

Reģistrētas 434 informācijas Elektroniskajā Notikumu žurnālā.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 1. ceturksni 2021. gadā

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrēti 123 iesniegumi.

Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēmā (APAS) uzsāktas 104 administratīvo pārkāpumu lietas.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā visvairāk uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesus pēc:

 • Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma,
 • Likuma Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli,
 • Bērnu tiesību aizsardzības likuma,
 • Dzīvnieku aizsardzības likuma.

Sastādīti 53 lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

Reģistrētas 491 informācijas Elektroniskajā Notikumu žurnālā.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2020.gadu

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrētas 296 sūdzības.

Uzsāktas 192 administratīvās lietvedības. No 01.07.2020. administratīvā pārkāpuma lietas tiek veiktas APAS sistēmā, uzsākta 71 administratīvā pārkāpuma lieta.

Talsu novada pašvaldības policija 2020.gadā par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā sastādījusi 204 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 9 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 11 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 7 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu 31 personai;
 • par sīko huligānismu  13 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 25 personām;
 • par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu 3 personām;
 • par tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā 1 personai;
 • par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā  34 personām;
 • par vides piegružošanu ar atkritumiem 28 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 31 personai;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 11 personām.

Sastādīti 222 lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 1953 informācijas.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 4.ceturksni 2020.gadā

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrētas 60 sūdzības.

No 01.07.2020. administratīvā pārkāpuma lietas tiek veiktas APAS sistēmā, uzsākta 31 administratīvā pārkāpuma lieta.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā visvairāk uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesus pēc:

 • Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma,
 • Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā,
 • Bērnu tiesību aizsardzības likuma,
 • Dzīvnieku aizsardzības likuma.

Sastādīts 31 lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

Reģistrētas 439 informācijas Elektroniskajā Notikumu žurnālā.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 3.ceturksni 2020.gadā

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrētas 66 sūdzības.

No 01.07.2020. administratīvā pārkāpuma lietas tiek veiktas APAS sistēmā, uzsāktas 40 administratīvā pārkāpuma lietas.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā sastādījusi 6 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 2 personām;
 • par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu   1 personai
 • par sīko huligānismu  1 personai;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā  1 personai;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu  1 personai.

Sastādīti 97 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Reģistrēta 443 informācija Elektroniskajā Notikumu žurnālā.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2020.gada sešos mēnešos

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrētas 170 sūdzības.

Uzsāktas 192 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā sastādījusi 198 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 9 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais   10 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais  5 personām;
 • par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu  3 personām;
 • par tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā  1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī   31 personām;
 • par sīko huligānismu 12 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu  25 personām;
 • par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā  34 personām;
 • par vides piegružošanu ar atkritumiem   28 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā    30 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu  10 personām.

Sastādīti 94 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Reģistrēta 1071 informācija Elektroniskajā Notikumu žurnālā.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2.ceturksni 2020.gadā

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrētas 90 sūdzības.

Uzsāktas 106 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā sastādījusi 103 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu  3 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais  1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais  4 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī  18 personām;
 • par sīko huligānismu  3 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu  10 personām;
 • par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā  18 personām;
 • par vides piegružošanu ar atkritumiem  14 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 26 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu  6 personām.

Sastādīti 48 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Reģistrēta 561 informācija Elektroniskajā Notikumu žurnālā.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 1.ceturksni 2020.gadā

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrētas 80 sūdzības.

Uzsāktas 86 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā sastādījusi 95 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 6 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 9 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 1 personai;
 • par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu 3 personām;
 • par tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā 1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 13 personām;
 • par sīko huligānismu 9 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 15 personām;
 • par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā 16 personām;
 • par vides piegružošanu ar atkritumiem 14 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 4 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 4 personām.

Sastādīti 46 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Reģistrēta 510 informācija Elektroniskajā Notikumu žurnālā.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2019.gadu

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrētas 211 sūdzības.

Uzsāktas 280 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija 2019.gadā par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā sastādījusi 286 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 12 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 8 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 12 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī  97 personām;
 • par sīko huligānismu 23 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 37 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 56 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 41 personām.

Sastādīti 302 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 1637 informācijas.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2019.gada 4.ceturksni

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrētas 77 sūdzības.

Uzsāktas 90 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2019.gada 4.ceturksnī sastādījusi 79 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 1 personai;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 5 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī  18 personām;
 • par sīko huligānismu  7 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 9 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 26 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 12 personām.

Sastādīti 135 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 454 informācijas.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2019.gada deviņos mēnešos

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrētas 134 sūdzības.

Uzsāktas 190 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2019.gada deviņos mēnešos sastādījusi 207 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 11 personām
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 3 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 11 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 79 personām
 • par sīko huligānismu 16 personām
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 28 personām
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 30 personām
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu  29 personām

Sastādīti 167 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 1183 informācijas.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2019.gada 3.ceturksni

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrētas 47 sūdzības.

Uzsāktas 67 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2019.gada 3.ceturksnī sastādījusi 75 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 3 personām
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 2 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 6 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 33 personām
 • par sīko huligānismu 2 personām
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 12 personām
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 11 personām
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 6 personām

Sastādīti 67 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 470 informācijas.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2019.gada sešos mēnešos

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrētas 87 sūdzības.

Uzsāktas 123 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2019.gada sešos mēnešos sastādījusi 132 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 8 personām
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 1 personai
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 5 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 46 personām
 • par sīko huligānismu 14 personām
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 16 personām
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā  19 personām
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 23 personām

Sastādīti 100 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 713 informācijas.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2019.gada 2.ceturksni

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrētas 34 sūdzības.

Uzsāktas 54 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2019.gada 2.ceturksnī sastādījusi 59 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 6 personām
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 1 personai
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 1 personai
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 24 personām
 • par sīko huligānismu 5 personām
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 7 personām
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 8 personām
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 7 personām

Sastādīti 73 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 420 informācijas.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2019.gada 1.ceturksni

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrētas 53 sūdzības.

Uzsāktas 69 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2019.gada 1.ceturksnī sastādījusi 73 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 2 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 4 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 22 personām
 • par sīko huligānismu 9 personām
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 9 personām
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 11 personām
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 16 personām

Sastādīti 27 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 293 informācijas.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2018.gadu

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrēti 198 iesniegumi.

Uzsāktas 245 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2018.gadā sastādījusi 266 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 16 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais  22 personām
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 13 personām
 • par tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā 1 personai
 • par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu  1 personai
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī  59 personām
 • par sīko huligānismu  23 personām
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 55 personām
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 37 personām
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 39 personām

Par administratīvajiem pārkāpumiem sastādīti un nosūtīti 37 rakstiski aizrādījumi.

Sastādīti 203 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 1635 informācijas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 43 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2018.gada 4.ceturksni

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrēti 50 iesniegumi.

Uzsāktas 39 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2018.gada 4.ceturksnī sastādījusi 84 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 2 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 7 personām
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 7 personām
 • par tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā 1 personai
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī  23 personām
 • par sīko huligānismu 7 personām
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 18 personām
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 15 personām
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 4 personām

Sastādīti 88 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 358 informācijas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 8 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite deviņos mēnešos 2018.gadā

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrēti 148 iesniegumi.

Uzsāktas 206 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā deviņos mēnešos sastādījusi 182 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 14 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 15 personām
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 6 personām
 • par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu  1 personai
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 36 personām
 • par sīko huligānismu 16 personām
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 37 personām
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 22 personām
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 35 personām

Par administratīvajiem pārkāpumiem sastādīti un nosūtīti 37 rakstiski aizrādījumi.

Sastādīti 115 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 1277 informācijas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 35 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2018.gada 3.ceturksni

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrēti 37 iesniegumi.

Uzsāktas 57 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2018.gada 3.ceturksnī sastādījusi 40 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 4 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 1 personai
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 11 personām
 • par sīko huligānismu 3 personām
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 7 personām
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 5 personām
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 9 personām

Par administratīvajiem pārkāpumiem sastādīti un nosūtīti 3 rakstiski aizrādījumi.

Sastādīti 45 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 416 informācijas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 8 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2018.gada sešos mēnešos

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrēti 111 iesniegumi.

Uzsāktas 149 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2018.gada sešos mēnešos sastādījusi 142 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 10 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 14 personām
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 6 personām
 • par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu 1 personai
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 25 personām
 • par sīko huligānismu 13 personām
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 30 personām
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 17 personām
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 26 personām

Par administratīvajiem pārkāpumiem sastādīti un nosūtīti 34 rakstiski aizrādījumi.

Sastādīti 70 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrēta 861 informācija.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 27 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2018.gada 2.ceturksnī

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrēts 51 iesniegums.

Uzsāktas 75 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2018.gada 2.ceturksnī sastādījusi 74 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 7 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 7 personām
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 6 personām
 • par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu 1 personai
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 17 personām
 • par sīko huligānismu 2 personām
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 14 personām
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 11 personām
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 9 personām

Par administratīvajiem pārkāpumiem sastādīti un nosūtīti 32 rakstiski aizrādījumi.

Sastādīti 53 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 435 informācijas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 15 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2018.gada 1.ceturksnī

Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrēti 60 iesniegumi

Uzsāktas 74 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2018.gada 1.ceturksnī sastādījusi 68 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 3 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 7 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 8 personām
 • par sīko huligānismu 11 personām
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 16 personām
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 6 personām
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 17 personām

Par administratīvajiem pārkāpumiem sastādīti 2 rakstiski aizrādījumi.

Sastādīti 17 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 426 informācijas.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 27 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 12 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2017.gadā

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 228 iesniegumus no iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Uzsāktas 235 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2017.gadā sastādījusi 285 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 13 personām
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 15 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 10 personām
 • par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu 3 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 75 personām
 • par sīko huligānismu 20 personām
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 45 personām
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 36 personām
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 68 personām

Par administratīvajiem pārkāpumiem sastādīti 79 rakstiski aizrādījumi.

Sastādīti 264 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 1742 informācijas.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 94 personas.

Talsu novada pašvaldības policija 32 reidu organizējusi Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2017.gada 4.ceturksnī

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 46 iesniegumus no iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Uzsāktas 52 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2017.gada 4.ceturksnī sastādījusi 55 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 6 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 6 personām
 • par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu 1 personai
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 16 personām
 • par sīko huligānismu 3 personām
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 9 personām
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 8 personām
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 6 personām

Par administratīvajiem pārkāpumiem sastādīti 12 rakstiski aizrādījumi.

Sastādīti 75 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 410 informācijas.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 26 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 11 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2017.gada deviņos mēnešos

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 182 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Uzsāktas 183 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2017.gada deviņos mēnešos sastādījusi 230 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 7 personām
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 15 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 4 personām
 • par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu 2 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 59 personām
 • par sīko huligānismu 17 personām
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 36 personām
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 28 personām
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 62 personām

Par administratīvajiem pārkāpumiem sastādīti 67 rakstiski aizrādījumi.

Sastādīti 189 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 1332 informācijas.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 68 personas.

Talsu novada pašvaldības policija 21 reidu organizējusi Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2017.gada 3.ceturksnī

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 58 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Uzsāktas 47 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2017.gada 3.ceturksnī sastādījusi 57 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 •  par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 3 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 2 personām
 • par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu 2 personām
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 17 personām
 • par sīko huligānismu  1 personai
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu  13 personām
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 8 personām
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 11 personām.

Par administratīvajiem pārkāpumiem sastādīti 13 rakstiski aizrādījumi.

Sastādīti 48 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrētas 462 informācijas.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 13 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 6 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2017.gada sešos mēnešos

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 124 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Uzsāktas 136 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2017.gada sešos mēnešos sastādījusi 173 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 4 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 15 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 2 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 42 personām;
 • par sīko huligānismu 16 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 23 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 20 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 51 personai.

Sastādīti 54 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.

Sastādīti 141 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrēta 870 informācija.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 55 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 15 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2017.gada 2.ceturksnī

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 60 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Uzsāktas 60 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2017.gada 2.ceturksnī sastādījusi 80 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 4 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 29 personām;
 • par sīko huligānismu 9 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 7 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 8 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 21 personai.

Sastādīti 45 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.

Sastādīti 72 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Elektroniskajā Notikumu žurnālā reģistrēta 441 informācija.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 27 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 6 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par padarīto 2016. gadā

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 273 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.
Uzsāktas 234 administratīvās lietvedības.
Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2016.gadā sastādījusi 262 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 9 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 8 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 98 personām;
 • par smēķēšanu neatļautās vietās 7 personām;
 • par sīko huligānismu 27 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 36 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 31 personai;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 46 personām.

Sastādīti 132 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.
Sastādīti 260 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.
Notikumu žurnālā reģistrētas 1443 informācijas.
Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 108 personas.
Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 29 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2016. gada 4. ceturksnī

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 78 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Uzsāktas 42 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2016.gada 4.ceturksnī sastādījusi 45 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 5 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 11 personām;
 • par sīko huligānismu 8 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 13 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 3 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 5 personām.

Sastādīti 4 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.
Sastādīti 61 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.
Notikumu žurnālā reģistrētas 324 informācijas.
Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 31 personas.
Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 15 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību Talsu novada pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2016.gada 3.ceturksnī

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 59 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Uzsāktas 55 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2016. gada 3. ceturksnī sastādījusi 82 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 5 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 37 personām;
 • par smēķēšanu neatļautās vietās 3 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzētipar sīko huligānismu 5 personām;
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 13 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 16 personām.

 

Sastādīti 44 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.

Sastādīti 42 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Notikumu žurnālā reģistrētas 362 informācijas.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 31 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 4 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību Talsu novada pasākumos.

Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Māris Grīnvalds

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2016. gada pusgadā

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 136 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Uzsāktas 137 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2016.gada pusgadā sastādījusi 135 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 4 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 3 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskāsvietās reibuma stāvoklī 50 personām;
 • par smēķēšanu neatļautās vietās 4 personām;
 • par sīko huligānismu 14 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 20 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 15 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 25 personām.

Sastādīti 82 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.

Sastādīti 157 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Reģistrēti Notikumu žurnālā 757 personu izsaukumi.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 46 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 10 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2016. gada 2. ceturksnī

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 63 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Uzsāktas 71 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2016.gada 1.ceturksnī sastādījusi 85 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu  1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 29 personām;
 • par smēķēšanu neatļautās vietās 4 personām;
 • par sīko huligānismu 13 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 11 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 10 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 16 personām.

Sastādīti 62 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.

Sastādīti 75 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Reģistrēti Notikumu žurnālā 420 personu izsaukumi.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 24 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 3 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2016. gada 1. ceturksnī

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 73 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Uzsāktas 66 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2016.gada 1.ceturksnī sastādījusi 50 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu  3 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 2 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī  21 personām;
 • par sīko huligānismu 1 personai;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu  9 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā  5 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 9 personām.

 

Sastādīti 14 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.

Sastādīti 13 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Saņemti un apkalpoti 337 personu izsaukumi.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 22 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 7 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite

par 2015. gadu

Talsu novada pašvaldības policijā reģistrēti 222 iesniegumi no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Uzsāktas 250 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2015.gadā sastādījusi 245 administratīvā pārkāpuma protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 8 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 3 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 7 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 92 personām;
 • par sīko huligānismu 31 personai;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 35 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 26 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 43 personām.

 

Sastādīti 244 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.

Sastādīti 177 administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Saņemti un apkalpoti 2797 personu izsaukumi.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 88 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 38 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2015. gada 4.ceturksnī

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 45 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Uzsāktas 42 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2015. gada 4.ceturksnī sastādījusi 54 administratīvo pārkāpumu protokolus:

 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 17 personām;
 • par sīko huligānismu 7 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 12 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 7 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 10 personām.

Sastādīti 8 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.

Sastādīti 31 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Saņemti un apkalpoti 252 personu izsaukumi.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 21 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 7 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2015. gada sešos mēnešos

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 118 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Uzsāktas 132 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2015. gada sešos mēnešos sastādījusi 120 administratīvā pārkāpuma protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 8 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 3 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 3 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 46 personām;
 • par sīko huligānismu 15 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 15 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzētiLatvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 13 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 17 personām.

 

Sastādīti 186 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.

Sastādīti 55 administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Saņemti un apkalpoti 2160 personu izsaukumi.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 51 persona.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 21 reidu Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2015. gada 2. ceturksnī

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 61 iesniegumu no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Uzsāktas 61 administratīvās lietvedības.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2015. gada 2. ceturksnī sastādījusi 58 administratīvā pārkāpuma protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 7 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 3 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 17 personām;
 • par sīko huligānismu 4 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 7 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 11 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 8 personām.

Sastādīti 93 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.

Sastādīti 30 administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Saņemti un apkalpoti 1766 personu izsaukumi.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 18 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 8 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2015. gada 1.ceturksnī

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 57 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.

71 lietā uzsākta administratīvā lietvedība.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2015. gada pirmajos trīs mēnešos sastādījusi 62 administratīvā pārkāpuma protokolus:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 2 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 29 personām;
 • par sīko huligānismu 11 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 8 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 2 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 9 personām.

Sastādīti 93 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.

Sastādīti 25 administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Saņemti un apkalpoti 394 personu izsaukumi.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 33 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 13 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Sigita Amstere

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite 2014.gadā.

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 155 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām. Uzsākta administratīvā lietvedība 169 lietās.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2014.gadā sastādījusi 255 administratīvā pārkāpuma protokolus, t.sk.:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 9 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 10 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 5 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 114 personām;
 • par sīko huligānismu 23 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 36 personām;
 • par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā 7 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 14 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 37 personām.

Sastādīti 333 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.

Sastādīti 58 administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Saņemti un apkalpoti 1737 personu izsaukumi.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 40 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece

Sigita Amstere

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 4.ceturksni 2014.gadā.

Talsu novada pašvaldības policija 2014.gada 4.ceturksnī reģistrējusi 28 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un  juridiskām personām.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā trīs mēnešos sastādījusi 49 administratīvā pārkāpuma protokolus, t.sk.:

 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 12 personām;
 • par sīko huligānismu 3 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 7 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 3 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 16 personām.

Sastādīti 83 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.

Sastādīti 23 administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Saņemti un apkalpoti 375 personu izsaukumi.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 20 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 12 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece

Sigita Amstere

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par deviņiem mēnešiem 2014.gadā.

Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 127 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un  juridiskām personām. Uzsākta administratīvā lietvedība 120 lietās.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2014.gada deviņos mēnešos sastādījusi 213 administratīvā pārkāpuma protokolus, t.sk.:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu – 9 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais – 10 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais – 4 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī – 102 personām;
 • par sīko huligānismu – 20 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu – 29 personām;
 • par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – 7 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā – 11 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu – 21 personām.

Sastādīti 245 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.

Sastādīti 35 administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Saņemti un apkalpoti 1362 personu izsaukumi.

Aizturētas un nogādātas Talsu novada pašvaldības policijas iecirknī 139 personas.

Aizturētas un Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī nogādātas 82 personas.

Aizturētas un nogādātas savās dzīvesvietās 98 personas.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 44 personas.

 

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 28 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 3.ceturksni 2014.gadā.

Talsu novada pašvaldības policija 2014.gada 3.ceturksnī reģistrējusi 38 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un  juridiskām personām.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā trīs mēnešos sastādījusi 52 administratīvā pārkāpuma protokolus, t.sk.:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu – 2 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais – 2 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais – 1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī – 28 personām;
 • par sīko huligānismu – 4 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu – 6 personām;
 • par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – 4 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu – 5 personām.

Sastādīti 61 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.

Sastādīti 8 administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Saņemti un apkalpoti 481 personu izsaukumi.

Aizturētas un nogādātas Talsu novada pašvaldības policijas iecirknī 35 personas.

Aizturētas un Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī nogādātas 28 personas.

Aizturētas un nogādātas savās dzīvesvietās 38 personas.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 8 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 14 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

 

Talsu novada pašvaldības policijas gada otrā atskaite

Talsu novada pašvaldības policija gada otrajā ceturksnī reģistrējusi 45 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām. Par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā pašvaldības policija trīs mēnešos sastādījusi 79 administratīvā pārkāpuma protokolus.

„Sastādīti 44 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem, bet 18 administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu neievērošanu. Tāpat saņemti un apkalpoti 466 personu izsaukumi,” informēja Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieces vietniece Sigita Amstere. Viņa atklāja, ka pašvaldības policijas iecirknī nogādāti 57 cilvēki, bet uz Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkni aizvestas 15 personas. Savukārt 18 personas aizturētas un nogādātas savās dzīvesvietās. „Laidzes pagasta patversmē „Stūrīši” nogādātas alkohola reibumā esošas 13 personas; Talsu novada pašvaldības policija organizējusi sešus reidus Talsu novadā, arī nodrošinājusi sabiedrisko kārtību dažādos pasākumos,” par otrā ceturkšņa aktualitātēm pastāstīja S. Amstere.

Administratīvā pārkāpuma protokoli sastādīti:

* Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu – 3 personām;

* Par smēķēšanu, ko darījis nepilngadīgais – 1 personai;

* Par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais – 3 personām;

 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī – 37 personām;
 • par sīko huligānismu – 10 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu – 12 personām;
 • par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – 1 personai;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā – 4 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu – 8 personām.

 

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 1.ceturksni 2014.gadā

Talsu novada pašvaldības policija 2014. gada 1. ceturksnī reģistrējusi 44 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2014. gada trīs mēnešos sastādījusi 82 administratīvā pārkāpuma protokolus, t.sk.:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 4 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 7 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 37 personām;
 • par sīko huligānismu 6 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 11 personām;
 • par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā 2 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 7 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 8 personām.

Sastādīti 13 rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem pārkāpumiem.

Sastādīti 9 administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Saņemti un apkalpoti 415 personu izsaukumi.

Aizturētas un nogādātas Talsu novada pašvaldības policijas iecirknī 47 personas.

Aizturētas un Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī nogādātas 39 personas.

Aizturētas un nogādātas savās dzīvesvietās 42 personas.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 23 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 8 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Sigita Amstere,

Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece

 

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2013.gadu.

Talsu novada pašvaldības policija 2013.gadā reģistrējusi 192 iesniegumus no Talsu novada juridiskām personām un iedzīvotājiem. 2012.gadā reģistrējusi 204 iesniegumus.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2013.gadā sastādījusi 382 administratīvā pārkāpuma protokolus (2012.gadā sastādījusi 321), t.sk.:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 13 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 32 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 7 personām;
 • par smēķēšanu neatļautās vietās 1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 166 personām;
 • par sīko huligānismu 40 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 39 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Administratīvo pārkāpumu kodeksā 24 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 60 personām.

Sastādīti 102 administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem. 2012.gadā sastādījusi 321.

Saņemti un apkalpoti 1897 personu izsaukumi, 2012.gadā – 2355.

Talsu novada Laidzes pagasta „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 122 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 50 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece

Sigita Amstere

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 4.ceturksni 2013.gadā. 

Talsu novada pašvaldības policija 2013.gada 4.ceturksnī reģistrējusi 46 iesniegumus no Talsu novada iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2013.gada trīs mēnešos sastādījusi 77 administratīvā pārkāpuma protokolus, t.sk.:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 3 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 5 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 37 personām;
 • par sīko huligānismu 6 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 10 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā  5 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 10 personām.

Sastādīti 29 administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Saņemti un apkalpoti 504 personu izsaukumi.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 30 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 20 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece

Sigita Amstere

 

 

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 3.ceturksni 2013.gadā. 

Talsu novada pašvaldības policija 2013.gada 3.ceturksnī reģistrējusi 50 iesniegumus no Talsu novada juridiskām personām un iedzīvotājiem.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2013.gada trīs mēnešos sastādījusi 133 administratīvā pārkāpuma protokolus, t.sk.:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 1 personai;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais  4 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī  72 personām;
 • par sīko huligānismu 14 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu  8 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 11 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 22 personām.

 

Sastādīti 42 administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Saņemti un apkalpoti 522 personu izsaukumi, tai skaitā, izbraukts uz 54 ģimenes konfliktiem.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 30 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 12 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

 

Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece

Sigita Amstere

 

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 1.pusgadu 2013.gadā.

 

 

Talsu novada pašvaldības policija 2013.gada 6 mēnešos reģistrējusi 96 iesniegumus no Talsu novada juridiskām personām un iedzīvotājiem.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2013.gada 6 mēnešos sastādījusi 172 administratīvā pārkāpuma protokolus, t.sk.:

 

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu –  9 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais – 23 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais –  5 personām;
 • par smēķēšanu neatļautās vietās –  1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī – 57 personām;
 • par sīko huligānismu – 20 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu – 21 personai;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā – 8 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu – 28 personām.

Sastādīti 31 administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Izteikti  38  aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem.

Saņemti un apkalpoti 871personu izsaukumi.

Aizturētas un Talsu novada pašvaldības policijas iecirknī nogādātas 90 personas.

Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīšos” patversmē nogādātas alkohola reibumā 62 personas.

Talsu novada pašvaldības policija organizējusi 18 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece

Sigita Amstere

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2012. gadu

 

Talsu novada pašvaldības policija 2012. gadā reģistrējusi 204 iesniegumus no Talsu novada juridiskām personām un iedzīvotājiem. Par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2012. gadā pašvaldības policija sastādījusi 321 administratīvā pārkāpuma protokolus, t.sk.:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu – 18 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais – 8 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais – 22 personām;
 • par alkoholisko dzērienu nodošanu nepilngadīgajam – 1 personai;
 • par smēķēšanu neatļautās vietās – 1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī – 121 personai;
 • par sīko huligānismu – 47 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu – 38 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Administratīvo pārkāpumu kodeksā – 27 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu – 38 personām.

 

Sastādīti 187 administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem. Izteikti 228 aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Saņemti un apkalpoti 2355 personu izsaukumi, t.sk., 152 izsaukumi par konfliktiem ģimenē. Aizturētas un Talsu novada pašvaldības policijas iecirknī nogādātas 191 personas. Aizturētas un nogādātas savās dzīvesvietās 97 personas. Talsu novada Laidzes pagasta patversmē „Stūrīši” alkohola reibumā nogādātas 212 personas. Pašvaldības policija organizējusi 46 reidus Talsu novadā, t.sk. nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos.

Dace Vakermane,
Pašvaldības policijas priekšniece

 

Talsu novada pašvaldības policijas darba atskaite par 2012.gada 1. ceturksni.

Talsu novada pašvaldības policija 2012.gada pirmajā ceturksnī ir reģistrējusi 56 iesniegumus, ko iesniegušas Talsu novada juridiskās personās vai novada iedzīvotāji.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2012.gada 1.ceturksnī sastādījusi 85 administratīvā pārkāpuma protokolus, t.sk.:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu  5 personām;
 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas 2 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais  1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais  3 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskāsvietās reibuma stāvoklī 27 personām;
 • par sīko huligānismu dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 22 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Administratīvo pārkāpumu kodeksā 3 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu 15 personām.

 

Sastādīti 30 administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Izteikti  12 aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem.

Saņemti un apkalpoti 538 personu izsaukumi, t.sk., 22 izsaukumi par konfliktiem ģimenē.

Aizturētas un nogādātas Talsu novada pašvaldības policijas iecirknī 148 personas.

Aizturētas un Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī nogādātas 38 personas.

Aizturētas un nogādātas savās dzīvesvietās 31 persona.

Talsu novada Laidzes pagasta „Stūrīšos” patversmē nogādātas stiprā alkohola reibumā 86 personas.

Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece

Sigita Amstere

 

Talsu novada pašvaldības policija 2011.gadā reģistrējusi 249 iesniegumus no Talsu novada juridiskām personām un iedzīvotājiem.

Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2011.gadā sastādījusi 432 administratīvā pārkāpuma protokolus, t.sk.:

 • par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 15 personām;
 • par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 8 personām;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais 31 personām;
 • par alkoholisko dzērienu nodošanu nepilngadīgajam 4 personām;
 • par smēķēšanu neatļautās vietās 1 personai;
 • par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī  217 personām;
 • par sīko huligānismu  50 personām;
 • par dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšanu 33 personām;
 • par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti Administratīvo pārkāpumu kodeksā 20 personām;
 • par Talsu novada saistošo noteikumu neievērošanu  53 personām.

Sastādīti 47 administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.

Izteikti  26 aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem.

Saņemti un apkalpoti 1467 personu izsaukumi, t.sk., 70 izsaukumi par konfliktiem ģimenē.

Aizturētas un Talsu novada pašvaldības policijas iecirknī nogādātas 267 personas.

Aizturētas un nogādātas savās dzīvesvietās 103 personas.

Talsu novada Laidzes pagasta „Stūrīšos” patversmē nogādātas stiprā alkohola reibumā 136 personas.

 

2012.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 171.panta otrajā daļā, kurā noteikts bargāks sods par alkoholisko dzērienu vai apreibinošu vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas. Sankcija sastāda naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Aktualizējas jautājums par to, kā nodrošināt bērnu drošību, kuri, baudot ziemas priekus, izmanto kalnus un apstādījumus pilsētā, kura rezultātā, laižoties no kalna, nereti nonāk uz ceļa braucamās daļas. Aicinām vecākus pārrunāt ar bērniem par savu un satiksmes dalībnieku drošību. Talsu novada pašvaldības policijas darbinieki pastiprināti pievērsīs uzmanību šīm vietām Talsu pilsētā un novadā.

 

Talsu novada pašvaldības policijas priekšniece

D.Vakermane