Svarīgi – jaunajam mācību gadam sākoties!

No 1. septembra Talsu novada pašvaldības policija, saskaņojot to ar Valsts policiju, nodrošinās patruļas pie izglītības iestādēm un to tuvumā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai – pašvaldības policisti gādās par vispārēju sabiedrisko kārtību un drošību.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu pulcēšanās vietām, lai novērstu nepilngadīgu personu iespējamo alkoholisko dzērienu un apreibinošo vielu lietošanu, kā arī smēķēšanu.

Informācija pamatskolas vecuma bērnu vecākiem

Pārrunājiet ar bērniem par drošību uz ceļa, mājās, pagalmā un skolā! Ja iespējams, kopā ar bērnu izejiet ceļu no mājām līdz skolai! Ne vienmēr izdevīgāk doties mājup pa īsāko ceļu, labāk izvēlēties galvenās ielas, kur ir pietiekama cilvēku plūsma, jo nepieciešamības gadījumos pēc palīdzības varēs palūgt kādu pieaugušo. Bērni pēc mācību stundām pavada brīvo laiku dažādos pulciņos vai arī pie draugiem, tāpēc nepieciešams atgādināt bērnam, lai vienmēr paziņo, kur atrodas. Māciet savam bērnam nedoties līdzi svešiem cilvēkiem!

Ikviens bērns, kurš vēl nav sasniedzis 16 gadu vecumu, nedrīkst atrasties viens uz ielas pēc 22.00.