Notikumu hronika

2021.GADA AUGUSTS

01.08.

Veicot patrulēšanu Talsu pilsētā, Fabrikas ielā, pamanīts transportlīdzeklis, kurš veic agresīvus manervus, kas pielīdzināms agresīvai braukšanai. Transportlīdzeklis tika apturēts, veikta dokumentu pārbaude, veiktas pārrunas ar transportlīdzekļa vadītāju.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, pa garāžu jumtiem staigā nepilngadīgas personas un bojā garāžu jumtu segumu. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka uz Talsi – Dundaga, ceļa nomales, atrodas ievainots stārķis. Ierodoties norādītajā adresē, tuvojoties minētajam putnam, tas paceļas spārnos un aizlido.

Saņemta informācija, ka Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā, stāvvietā novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus.  Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

02.08.

Ziņo, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā, ilgstoši novietots stāvēšanai transportlīdzeklis. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka informācija apstiprinās. Noformēts brīdinājums par transportlīdzekļa ilgstošu atstāšanu uz ceļa.

03.08.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā, vairākas personas lieto alkoholiskus dzērienus un prasa naudu svešām personām. Ierodoties norādītajā adresē, personas ātri izklīst.

Saņemta informācija, ka Lībagu pagastā, persona alkohola reibumā, pieskata savus nepilngadīgos bērnus. Bērniem tiek radīts apdraudējums. Ierodoties norādītajā adresē, informācija apstiprinās. Bērni nogādāti drošā vidē.

04.08.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rūķu ielā, divas nepilngadīgas personas cenšas kaut ko aizdedzināt. Ierodoties norādītajā adresē, informācija apstiprinās. Veiktas pārrunas ar nepilngadīgām personām, pēc kurām tās nogādātas dzīvesvietā un nodotas vecāku aprūpē.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā, vairākas personas lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, alkoholisko dzērienu lietošana netiek konstatēta. Veiktas pārrunas ar personām, pēc kurām tās dodas prom.

Ziņo par ģimenes konfliktu Talsos, Darba ielā. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām. Panākts konflikta izlīgums.

05.08.

Ziņo, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājā, pa ūdens krānu tekošajā ūdenī, ir mikrobi. Izskaidrots, kā rīkoties šādā situācijā.

Saņemta informācija, ka Talsu ezerā peldas kaila persona. Ierodoties norādītajā vietā, informācija neapstiprinās. Ar personu, kura peldējās ezerā, veiktas pārrunas.

Saņemta informācija, ka Sabilē, Talsu ielā, notiek ģimenes konflikts nepilngadīgu personu klātbūtnē. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Talsos, Anša Lerha-Puškaiša ielas krustojumā, novietots transportlīdzeklis pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Anša Lerha Puškaiša ielā, mājas pagalmā, iemitinājušies vairāki seski. Informācija nodota atbildīgajiem dienestiem. Informācijas sniedzējam izskaidrots, kā rīkoties.

06.08.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, pārvietojas persona ar grūtībām. Ierodoties norādītajā adresē, informācija apstiprinās. Tā kā personai bija veselības problēmas, bet tā atteicās no medicīniskās palīdzības, personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

07.08.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, publiskā vietā, tiek atskaņota skaļa mūzika, kura traucē apkārtējo māju iedzīvotājiem. Veiktas pārrunas ar pasākuma organizētājiem. Izteikts mutiskais aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, autobusu pieturā, jaunieši dauza to un demolē. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka personas ir devušās prom. Veikta patrulēšana pilsētā.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, publiskā vietā, guļ persona, kura iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, minētā persona tika pamodināta. Noskaidrota personība, veiktas pārrunas, pēc kurām persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Stendē, Brīvības ielā, publiskā vietā, strūklakā, peldas nepilngadīgas personas. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka jaunieši ir devušies prom. Veikta patrulēšana.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, Krasta ielā, privātīpašumā, notiek trokšņošana. Ierodoties norādītajā adresē, trokšņošana netiek konstatēta. Tiek pieņemts iesniegums par minēto faktu.

08.08.

Noticis ģimenes konflikts alkoholisko dzērienu koplietošanas laikā Nākotnes ielā, Stendē. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Saņemta informācija, ka Darba ielā, Talsos, netālu esošajās privātmājās skan skaļa mūzika, kas traucē naktsmieru. Veikta patrulēšana un privātmājā, kurā tiek atskaņota skaļa mūzika, veiktas pārrunas, mūzika tiek izslēgta.

Patrulējot Brīvības ielā, Stendē, pamanīts sēdošs suns uz brauktuves un persona, kura cenšas uzrāpties blakus esošajā kokā. Noskaidroti lietas apstākļi, un persona nogādāta dzīvesvietā.

2021.GADA JŪLIJS

01.07.

Ziņo, ka Talsos, Stendes ielā, novietotas divas automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, kā arī, kuras traucē veikt remontdarbus. Izbraucot, minētā informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, pļaujot zāli, akmens trāpījis transportlīdzeklim. Transportlīdzeklim bojājumi netiek konstatēti. Informācija pieņemta zināšanai.

Ziņo, ka Talsos, pa Krišjāņa Valdemāra ielas braucamo daļu, ar velosipēdu pārvietojas mazgadīga persona bez pieaugušā klātbūtnes. Veicot patrulēšanu Talsu pilsētā, mazgadīgā persona netiek pamanīta.

Saņemta informācija, ka Talsos, Saules ielā, noticis ceļu satiksmes negadījums. Transportlīdzekļa vadītājs atstājis notikuma vietu. Veicot patrulēšanu, transportlīdzekļa vadītājs aizturēts. Darbu pārņem Valsts policija.

Ziņo, ka Talsos, Celtnieku ielā, pie daudzdzīvokļu mājām, nepilngadīgas personas, lasa cigarešu izsmēķus. Nepilngadīgās personas, ieraugot Talsu novada pašvaldības policijas darbiniekus, izklīst un paslēpjas.

02.07.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielā ielā, izveidota komposta kaudze, kura traucē daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem. Ierodoties norādītajā adresē, pieņemts iesniegums un sastādīts apskates protokols.

Ziņo, ka Ārlavas pagastā, privātīpašumā, nakts laikā rēja suns, kurš traucēja blakus dzīvojošo kaimiņu naktsmieru. No personas, kura sniedza informāciju, pieņemts iesniegums.

Saņemta informācija, ka Talsos, Andreja Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājā, persona, kura iespējams ir alkohola reibumā, uzvedās agresīvi. Tiek traucēts apkārtējo iedzīvotāju miers. Ierodoties norādītajā adresē, agresīvā persona nevēlās kontaktēties ar Talsu novada pašvaldības policijas darbiniekiem. Personai, kura ziņoja par pārkāpumu, ieteikts rakstīt iesniegumu par minēto faktu.

Saņemta informācija, ka Lībagu pagastā, personai, kura veica darba pienākumus rallija laikā, ar transportlīdzekli atbraukušas divas personas, kuras agresīvi izturējušās. Persona fiziski ietekmēta. Pieņemts iesniegums, noskaidrotas vainīgās personas.

Ziņo, ka Ģibuļu pagastā, blakus servitūta ceļam, novietoti trīs automašīnu vraki. Norādītajā adresē, veikta fotofiksācija, sastādīts apskates protokols.

Saņemta informācija, ka Lubezerē, Nākotnes ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā, atrodas suns, kurš traucē iedzīvotājiem nokļūt savās dzīvesvietās. Atbildīgais dienests suni nogādā dzīvnieku patversmē.

Saņemta informācija, ka Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā, neapdzīvotā īpašumā, persona dedzina ugunskuru. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar personu. Talsu novada pašvaldības policijas darbinieku klātbūtnē, ugunskurs tiek nodzēsts. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

03.07.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, publiskā vietā, veicot uzņēmējdarbību, netiek ievēroti epidemioloģiskie  un drošības noteikumi. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija nepastiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā, izcēlies konflikts. Ierodoties norādītajā adresē, konfliktā iesaistītās personas paskaidroja, ka konflikts ir atrisināts un palīdzība nav nepieciešama.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, novietots transportlīdzeklis, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar transportlīdzekļa vadītāju. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka ceļa posmā Talsi – Valdemārpils, blakus ceļa braucamai daļai, persona nodarbojas ar tirdzniecību  bez tirdzniecības atļaujas. Ierodoties norādītajā adresē, informācija apstiprinās. Tirdzniecība tiek pārtraukta, personai izteikts mutisks aizrādījums.

04.07.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rūpniecības ielā, garāžu teritorijā, tiek dedzināti sadzīves atkritumi. Dūmi traucē apkārtējo īpašumu saimniekiem. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Lubes pagastā, privātīpašumā, ienākušas svešas personas alkohola reibumā, kuras apdraud personas drošību un veselību. Norādītajā adresē atrodas arī zīdainis. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi, darbu pārņem Valsts policijas darbinieki.

Saņemta informācija, ka Vandzenē, privātīpašumā, notiek skaļas mūzikas atskaņošana, kura traucē naktsmieru. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar mājas īpašnieku veiktas pārrunas, mūzika tiek pagriezta klusāk.

Saņemta informācija, ka Talsos, Robežu ielā, privātīpašumā, notiek skaļas mūzikas atskaņošana, kura traucē naktsmieru. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija apstiprinās. Ar mājas īpašnieku un personām, kuras atrodas norādītajā adresē, veiktas pārrunas, mūzika tiek pagriezta klusāk.

05.07.

Saņemta informācija, ka Sabilē, Oskara Kalpaka ielā, vairākos īpašumos nav nopļauta zāle. Ierodoties norādītajā adresē, informācija apstiprinās. Veikta zāles uzmērīšana, fotofiksācija un sastādīti apskates protokoli.

06.07.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā, vairākas personas lieto alkoholu un iespējams, prasa, apkārtējām personām naudu. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar personām, pēc kurām tās dodas prom.

Saņemta informācija par ģimenes konfliktu Laidzes pagastā. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām. Viena no konfliktā iesaistītām personām dodas uz citu dzīvesvietu.

07.07.

Ziņo, ka Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā, ilgstoši stāv transportlīdzeklis, kurš nepiedalās satiksmē. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar transportlīdzekļa vadītāju.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā, noticis konflikts starp vairākiem jauniešiem. Vienai no personām nodarīti viegli miesas bojājumi. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrotas personas, kuras bija iesaistītas konfliktā. Veiktas pārrunas un izskaidrota tālākā rīcība.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, Ambrakas ielā, mazgadīga bērna klātbūtnē, tiek lietoti alkoholiski dzērieni un netiek veikti bērna aprūpes pienākumi. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēs, ka informācija neapstiprinās. Veikta dzīvesvietas pārbaude.

08.07.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, divas personas, braukā ar mopēdiem, kuri rada lielu troksni. Veikta patrulēšana, personas netika manītas.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, tiek atskaņota skaļa mūzika, kura traucē mieru iedzīvotājiem. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka notiek zumbas deju treniņi. Veiktas pārrunas ar deju instruktoru.

Saņemta informācija, ka Talsos, A.Lerha -Puškaiša ielā, notiek skaļas mūzikas atskaņošana, kura traucē daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas ar īpašuma saimnieku. Mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta. Izteikts mutisks aizrādījums.

09.07.

Ziņo par aizlauztu koka zaru, kas apdraud satiksmes drošību, ceļa posmā Talsi – Mundigciems. Sadarbībā ar autovadītājiem, apdraudējums novērsts.

Ziņo par automašīnu, kura novietota stāvēšanai A.Pumpura ielā, Talsos, pie daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas ieejas durvīm, kas traucē pārvietoties gājējiem. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpums netiek konstatēts.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu, kas traucē sabiedrisko mieru, garāžu kooperatīvā, Celtnieku ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un izskaidrotas vispārpieņemtās sabiedrības uzvedības normas. Mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta.

11.07.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ auto stāvlaukumā zem egles Kareivju ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinājās. Veiktas pārrunas un persona dodas prom paša spēkiem.

Ziņo par dūmiem Celtnieku ielā, Talsos, kas plūst no ugunskura mazdārziņos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka ugunskurā, speciāli ierīkotā vietā, tiek dedzināta koksne. Veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par personu, kura ilgstoši lieto alkoholiskos dzērienus savā dzīvesvietā Priedaines ielā, Dundagā. Ierodoties notika vietā, veiktas pārrunas.

12.07.

Saņemta informācija par sadūmojumu, iespējams sadzīves atkritumu dedzināšanu, Censoņu ielā, Talsos. Ierodoties norādītajā adresē un apsekojot tuvāko privātmāju sektoru, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņo, ka Bākas ielā, Mērsragā, kāpu zonā, neievērojot aizlieguma zīmes, braukā vairāki kvadracikli. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņo par notriektu meža dzīvnieku – stirnu, ceļa posmā Stende – Talsi. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par nepieciešamu palīdzību kādai personai Lībagu pagastā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona atrodas apstādījumos, būdama alkohola reibuma stāvoklī, kura izsaka sūdzības par savu veselības stāvokli. Darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

13.07.

Ziņo par jauniešiem, kuri atrodas uz kādas ēkas jumta Skolas ielā, Stendē, un kaut ko spridzina, dedzina un trokšņo. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi un ar jauniešiem veiktas pārrunas. Jaunieši dodas prom.

Noticis savstarpējs ģimenes konflikts Darba ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ziņo par vairāku personu pulcēšanos Raiņa ielā, Talsos, kuras lieto alkoholiskos dzērienus. Izbraukts, alkohola lietošana netiek konstatēta. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Saņemta informācija par alkoholisko dzērienu lietošanu, skaļu mūzikas atskaņošanu, bļaustīšanos, tādējādi, traucējot naktsmieru 1.maija ielā, Talsos. Ierodoties minētajā adresē, sniegtā informācija apstiprinājās. Veiktas pārrunas.

14.07.

Ziņo par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ sabiedriskā vietā uz soliņa Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, persona sēdēja uz soliņa, cilvēka cieņas aizskarošas pazīmes netika konstatētas. Veiktas pārrunas un persona dodas uz dzīvesvietu.

Saņemta informācija par trokšņošanu, kas traucē atpūtu, Rožu ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, neviena persona netiek sastapta, valda klusums un miers.

Ziņo par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ sabiedriskā vietā Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās. Veiktas tuvākās teritorijas apsekošana.

Saņemta informācija par suni, kurš nokārtojis dabiskās vajadzības pie daudzdzīvokļu mājas Darba ielā, Talsos, ieejas durvīm un tā īpašnieks neesot savācis suņa izkārnījumus, lūdz veikt pārrunas ar suņa saimnieku. Ar suņa saimnieku veiktas pārrunas.

Ziņo par Dumpīšu ielā, Stendē, no dārza nozagtiem sīpoliem un ķiplokiem. Informācija nodota Valsts policijas Talsu iecirknim.

Ziņo par jauniešiem, kuri diennakts tumšajā laikā ar velosipēdiem bez atstarojošiem elementiem atrodas Valdgales pagastā. Ierodoties notikuma vietā, sastapts viens nepilngadīgs jaunietis. Noskaidroti lietas apstākļi un vecākam izteikts mutisks aizrādījums.

15.07.

Saņemta informācija par alkoholisko dzērienu lietošanu publikā vietā uz soliņa Talsos, Rīgas ielā. Ierodoties notikuma vietā, alkoholisko dzērienu lietošana netika konstatēta.

Ziņo par alkoholisko dzērienu lietošanu pie tirdzniecības centra automašīnu stāvlaukumā Talsos, Dundagas ielā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

16.07.

Ziņo, ka personu, kura, būdama alkohola reibumā, mēģina pārvietoties ar velosipēdu Jaunā ielā, Talsos. Apsekota minētā adrese un tuvākā apkārtne, aprakstam līdzīga persona netika manīta.

Saņemta informācija par personu, kura guļ uz soliņa Kalna ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, cilvēka cieņas aizskarošs izskats netika konstatēts.

Ziņo par vairākām personām, kuras lieto alkoholiskus dzērienus pie ieejas durvīm publiskā iestādē Dundagas ielā, Talsos, tā traucējot pārējiem apmeklētājiem. Veiktas pārrunas.

Noticis ģimenes konflikts 9.maija ielā, Talsos. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

18.07.

Ziņo par kūdras gruzdēšanu Ķūļciema pagastā, kas apgrūtina elpošanu iedzīvotājiem. Ierodoties notika vietā, sniegtā informācija apstiprinājās. Informācija nodota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

Saņemta informācija par to, ka bērni bojā bērnu rotaļlaukumu daudzdzīvokļu mājas pagalmā Lībagu pagastā. Ierodoties notika vietā, bojājumi netika konstatēti, un bērni devušies prom. Ar bērniem veiktas pārrunas un izskaidroti uzvedības noteikumu rotaļlaukumā.

Ziņots par beigtu roni jūras krastā Rojā. Informācija nodota Talsu novada Rojas pagasta pārvaldes pašvaldības policijas darbiniekiem.

Ziņo par automašīnu, kuras vadītājs veic agresīvus braukšanas manevrus Vandzenes pagastā. Ierodoties notikuma vietā, automašīna netiek sastapta. Veikta tuvākās teritorijas apsekošana.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri klaigā un traucē mieru iekšpagalmā 1.maija ielā, Talsos. Ierodoties minētajā adresē, noskaidrots, ka jaunieši, kuri uzvedās skaļi, aizmukuši. Ar pārējiem jauniešiem veiktas pārrunas. Divas nepilngadīgas personas nodotas vecāku aprūpē un izteikti mutiski aizrādījumi.

Patrulējot Valdemārpilī, pie ezera, publiskā atpūtas vietā, konstatēts nesaskaņots pasākums ar skaļu mūzikas atskaņošanu un gaismu efektiem, kurā pulcējas daudzi jaunieši un notiek arī alkoholisko dzērienu lietošana neatļautā vietā. Tiks lemts par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

Ziņo par personu, kura guļ grāvī Dižstendē. Persona esot pamodināta un uzvedusies agresīvi. Ierodoties notikuma vietā, persona netika sastapta.

19.07.

Ziņo, ka uz ceļa Ventspils – Rīga, netālu no pagrieziena uz Pastendi, grāvī atrodas automašīna. Izbraukts, noskaidrots, ka cietušo personu nav. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

20.07.

Ziņo par personām, kuras ubago naudu Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, ubagošanas fakts netiek konstatēts. Veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par jaunieti, kurš, būdams alkohola reibumā, guļ pie kāpnēm Kareivju ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka jaunietis ir nepilngadīgs. Jaunietis nogādāts dzīvesvietā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par automašīnas novietošanu stāvēšanai Raiņa ielā, Talsos, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts lēmuma par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Ziņo par jauniešiem, kuri lieto alkoholiskos dzērienus un pudeles sit pret ēkas sienu Darba ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, jaunieši netika sastapti, bet bija redzamas sasistās pudeles. Veikta patrulēšana tuvākajā teritorijā.

21.07.

Ziņo par ilgstoši novietotu automašīnu stāvēšanai 9.maija ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par personu, kura guļ un uz mēģinājumu pamodināt, nereaģē, Talsos, pie Vilkmuižas ezera. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona ir pamodusies un viņa draugs palīdz nokļūt dzīvesvietā.

Ziņo par automašīnu, kura novietota stāvēšanai A.Pumpura ielā, Talsos, bez nepieciešamās atļaujas. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Ziņo par automašīnu, kura novietota stāvēšanai Talsos, Jaunās ielas un A.Lerha-Puškaiša ielas krustojumā, kas traucē satiksmi. Ierodoties notikuma vietā, minētā automašīna netika manīta.

Saņemta informācija par personu, kura atrodas kādā privātīpašumā, lieto alkoholiskus dzērienus, nevēlas doties prom no īpašuma, kā arī runā nesakarīgas lietas mazgadīgu bērnu klātbūtnē. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Ziņo par personu, kura pie tirdzniecības centra Rīgas ielā, Talsos, uzvedas neadekvāti un rausta automašīnu durvis. Ierodoties notikuma vietā, persona netika sastapta. Veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē, bet pēc apraksta līdzīga persona netika sastapta.

22.07.

Ziņo par to, ka V.Ruģēna ielā, Talsos, pie ēkas šahtā atrodas putns, kurš nevar izkļūt ārā. Informācija nodota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kuri putnu izceļ ārā.

23.07.

Noticis ģimenes konflikts kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Konstatēts, ka abas personas ir alkohola reibumā. Veiktas pārrunas un personas dodas gulēt.

Saņemta informācija par Raiņa ielā, Talsos, ugunskura kurināšanu, kurā tiek dedzināta sausā zāle. Iedzīvotājiem izskaidroti ugunskura kurināšanas noteikumi, ugunskurs tiek nodzēsts.

24.07.

Patrulējot Talsu pilsētā, Kr.Valdemāra ielā, pamanīts mazs zēns uz ietves, blakus brauktuvei, kurš tur spēlējās. Ar ģimeni veiktas pārrunas.

Patrulējot Talsu pilsētā, A.Lerha-Puškaiša ielā, pamanīta uz soliņa guļoša persona. Konstatēts, ka persona ir lietojusi alkoholiskos dzērienus, palīdzēts nokļūt netālu esošajā dzīvesvietā.

Saņemta informācija par ugunskura dedzināšanu Talsos mazdārziņā, kura dūmi jau traucē no agra rīta tuvējo māju iedzīvotājiem. Veikta pārbaude minētajā adresē, liela ugunskura dedzināšanas pazīmes netika konstatētas. Veiktas pārrunas ar kaimiņu mazdārziņā esošajām personām, pretenziju nevienam neesot. Kaimiņi sola sazināties ar blakus esošā mazdārziņa īpašnieci.

Ziņo par personu, kura, būdama alkohola reibumā, atrodas kādā veikalā Talsos, K.Valdemāra ielā, un traucē darbu. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona devusies prom.

Saņemta informācija par automašīnas novietošanu stāvēšanai, kura aizšķērso ceļu citam transportlīdzeklim Raiņa ielā, Talsos. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka divi transportlīdzekļi aizšķērso ceļu. Abi transportlīdzekļi tiek pārvietoti.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu estrādē Vandzenē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

25.07.

Saņemta informācija par personu, kura ir ar asinīm notraipīta un guļ autobusu pieturvietā Brīvības ielā, Stendē. Ierodoties notikuma vietā, personai konstatētas veselības problēmas. Darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

26.07.

Saņemta informācija, ka Balgales pagastā, kapu teritorijā, mājlopi izbradājuši vairākas apbedījuma vietas. Noskaidrots mājlopu īpašnieks, veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņo, ka Talsos, Draudzības un Koku ielas krustojumā guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, informācija apstiprinās. Tā kā personai bija veselības problēmas, bet tā atteicās no medicīniskās palīdzības, persona nogādāta dzīvesvietā, lai nenodarītu kaitējumu apkārtējiem vai pati sev.

Ziņo, ka Stendē, Dumpīšu ielā, estrādē, jaunieši bojā inventāru. Ierodoties norādītajā adresē, sastaptas vairākas nepilngadīgas personas. Ar jauniešiem veiktas audzinoša rakstura pārrunas. Jauniešiem veikts alkohola tests pasīvajā režīmā, lai noteiktu alkohola koncentrāciju izelpojamā gaisā. Alkohols netika konstatēts.

Ziņo, ka Stendē, Brīvības ielā, atrodas persona, kura ir stiprā alkohola reibumā un nespēj patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties norādītajā adresē, informācija apstiprinās. Persona paskaidro, ka ir lietojusi alkoholiskos dzērienus, pārvietoties nespēj, jo sāp kājas. Persona nogādāta dzīvesvietā, lai nenodarītu kaitējumu apkārtējiem vai pati sev.

Ziņo, ka Talsos, 1905.gada ielā, publiskā vietā, vairākas personas lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, alkoholisko dzērienu lietošana netiek konstatēta. Ar personām veiktas pārrunas, pēc kurām, tās dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņo, ka Īves pagastā, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī, ģimene lieto alkoholiskos dzērienus mazgadīga bērna klātbūtnē. Ierodoties norādītajā adresē, minētajā dzīvoklī, Talsu novada pašvaldības policijas darbinieki netiek ielaisti. Veiktas pārrunas ar apkārtējiem kaimiņiem.

27.07.

Ziņo, ka Talsos, Lielgabala ielā, pa ceļu klaiņo mazs bērns. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās. Veikta vairākkārtīga apkārtējas teritorijas apsekošana, bērns netiek manīts.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā, atrodas vairākas personas, kuras lieto alkoholiskos dzērienus un nokārto dabiskās vajadzības nepiemērotās vietās. Ierodoties norādītajā adresē, sastaptas vairākas personas. Ar personām veiktas pārrunas, pēc kurām tās izklīst.

Patrulējot Talsu pilsētā, Raiņa ielā pamanīta persona, kura lieto alkoholisko dzērienu neatļautā vietā. Persona ieraugot pašvaldības policijas darbiniekus steidzami dodas prom.

Patrulējot Talsu pilsētā, Krišjāņa Valdemāra ielā, publiskā vietā, guļ persona. Persona tiek pamodināta. Persona izturas agresīvi, aizskar pašvaldības policijas godu un cieņu. Persona tika aizturēta un pēc tam nogādāta dzīvesvietā, ģimenes uzraudzībā.

28.07.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā, vairākas personas nodarbojās ar ubagošanu. Ierodoties norādītajā adresē, minētās personas pēc dotā apraksta netiek manītas. Veikta apkārējās vietas patrulēšana.

29.07.

Saņemta informācija, ka Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā, uz ceļa braucamās daļas atrodas mazgadīgs bērns bez vecāku klātbūtnes. Ierodoties norādītajā adresē, bērns satikts netālu no mājas teritorijas. Atkārtoti veiktas pārrunas ar bērna vecākiem par teritorijas nožogojuma uzlabošanu.

30.07.

Ziņo, ka Sabilē, Rīgas ielā, publiskā vietā, persona prasījusi naudu mazgadīgai personai un pēc tam, persona bērnu aicinājusi sev līdzi. Norādītajā adresē ierodas Valsts policija un pieņem iesniegumu par minēto faktu.

31.07.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, stāvvietā novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts Lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, uz gājēju ietves ir dzīvnieku fekālijas. Ierodoties norādītajā adresē, informācija apstiprinās. Tiek noskaidroti dzīvnieku īpašnieki.

Ziņo, ka Talsos, Krišjāņa Valdemāra ielā, privātmājā, vairākas dienas dzīvo svešs kaķis. Dzīvnieks tiek noķerts un nogādāts dzīvnieku patversmē.

Saņemta informācija, ka Talsos, 1095.gada ielā, pārplūstot blakus esošajam Leču dīķim, applūdis mājas pagrabs. Notikumu vietā ierodas atbildīgie dienesti seku novēršanai.

2021.GADA JŪNIJS

01.06.

Veicot patrulēšanu Talsu pilsētā, konstatēts, ka Talsu lidlaukā, transportlīdzeklis neievēro ceļa zīmes Nr.302 noteiktās prasības. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņo, ka Talsu Veselības centrā, uz soliņa guļ persona, kura iespējams ir alkohola reibumā. Ierodoties notikumu vietā, informācija apstiprinās. Persona pamodināta, veiktas pārrunas. Pēc pārrunām, persona nogādāta dzīvesvietā, lai nenodarītu kaitējumu apkārtējiem vai pati sev.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā,  uz soliņa, vairākas personas lieto alkoholus dzērienus. Izbraucot informācija neapstiprinās. Veikta patrulēšana.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājā, izvērsies konflikts starp nepilngadīgām personām. Tiek lūgta Talsu novada pašvaldības policijas darbinieku palīdzība konfliktu atrisināt.

02.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, pa Kr.Valdemāra ielu, pārvietojas persona, kura ir acīmredzamā alkohola reibumā. Izbraukts uz norādīto adresi. Minētā informācija neapstiprinās.

03.06.

Saņemta informācija, ka sabiedriskā transportlīdzeklī, izvērsies mutisks konflikts personai ar transportlīdzekļa vadītāju. Ierodoties autobusu pieturā, veiktas pārrunas ar konfliktējošo personu. Persona izdarīto nožēlo. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņo, ka Stendē, Brīvības ielā, izvērsies konflikts starp daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem par zemes gabala apstrādāšanu. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām. Konflikts atrisināts.

Ziņo, ka Laucienē, pa daudzdzīvokļu mājas pagalmiem, pēc plkst.22.30, klaiņo nepilngadīgi jaunieši, kuri rada nekārtības. Izbraukts. Veicot patrulēšanu sastaptas nepilngadīgās personas, veiktas audzinoša rakstura pārrunas. Nepilngadīgas personas nodotas vecāku aprūpē. Veiktas pārrunas ar vecākiem.

04.06.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā, guļ persona, kura iespējams ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, informācija apstiprinās. Persona pamodināta un nogādāta dzīvesvietā, lai nenodarītu kaitējumu apkārtējiem vai pati sev.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā, guļ persona. Izbraucot konstatēts, ka informācija apstiprinās. Persona pamodināta un veiktas pārrunas. Noskaidrota personas identitāte.  Persona savu vainu izdarītajā atzīt. Izteikts mutisks aizrādījums. Pēc pārrunām persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņo, ka Talsos, F.Blumbaha ielā, publiskā vietā, guļ persona. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka persona ir pamodusies un dodas uz savu dzīvesvietu.

05.06.

Ziņo, ka Laucienes pagastā, Odrē, privātīpašumā pieklīdis suns. Tiek veikta blakusesošo īpašumu apsekošana.

Saņemta informācija, ka Vandzenē, publiskā vietā, guļ persona. Izbraucot uz norādīto adresi, tiek konstatēts, ka persona ir pamodusies. Ar personu veiktas pārrunas. Pēc pārrunām, persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Telefoniski ziņo par konfliktu starp divām personām. Viena persona izteikusi draudus īpašuma bojājuma nodarīšanā. Izskaidrots, ka par minēto faktu ir jāvēršas Valsts policijā. Ar abām personām veiktas pārrunas.

06.06.

Ziņo, ka Ārlavas pagastā, blakus esošā īpašumā, nakts laikā, suns visu laiku rej. Tiek traucēts naktsmiers. Kaimiņi paši savā starpā atrisina radušos situāciju.

Ziņo, ka Pastendē, publiskā vietā, guļ perona. Ierodoties norādītajā adresē, satsaptā persona paskaidro, ka esot veselības problēmas. Persona nodota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija, ka Stendē, publiskā vietā, vairākas stundas guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, informācija apstiprinās. Persona pamodināta, noskaidrota personība un veiktas pārrunas. Izteikts mutiskais aizrādījums. Persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņo, ka Stendē, Brīvības ielā, persona, kura ir alkohola reibumā, cenšas iekļūt neapdzīvotā īpašumā, uzlaužot ēkas durvis. Ierodoties norādītajā adresē, informācija apstiprinās. Ar personu veiktas pārrunas. Noskaidroti lietas apstākļi.

Veicot patrulēšanu Stendes pilsētā, konstatēts, ka persona, būdama alkoholisko dzērienu reibuma stāvoklī, vada velosipēdu. Persona aizturēta un nodota Valsts policijas darbinieku rīcībā.

07.06.

Saņemta informācija, ka Laucienes pagastā, privātīpašumā, pieklīdis svešs suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, publiskā vietā, persona atsakās lietot sejas un deguna aizsargmasku. Persona uzvedās agresīvi. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar personu, izteikts mutiskais aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Talsu novadā, Jaunpagastā, tiek dedzināti sadzīves atkritumi. Izbraucot uz norādīto adresi, sastaptas divas personas. No personām pieņemti rakstiski paskaidrojumi.

Veicot patrulēšanu, Talsos, A.Pumpura ielā, publiskā vietā, konstatēts, ka persona guļ uz soliņa. Persona pamodināta. Konstatēts, ka personas stāvoklis nav atbilstošs vispārējām uzvedības normām. Persona nogādāta Talsu novada pašvaldības policijas telpās, lai uzsāktu administratīvā pārkāpuma procesu.

Ziņo, ka Ģibuļu pagastā, aizsargājamā dabas teritorijā, persona izveidojusi dzīvošanai vasaras sezonā  pagaidu mājokli. Ar personu veiktas pārrunas par teritorijas atstāšanu.

Ziņo, ka Talsos, Arāju ielā, tiek dedzināts ugunskurs. Dūmi traucē apkārtējo māju iedzīvotājiem. Policijas darbiniekiem neizdodas veikt pārrunas ar īpašuma saimnieku, jo netiek ielaisti privātīpašumā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Ozolu ielā, pie privātīpašuma durvīm, persona uzvedās skaļi, iespējams, persona ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar minēto personu, pēc kurām persona ieiet savā dzīvesvietā.

08.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielajā ielā, publiskā vietā, vairākas personas neievēro sabiedrisko kārtību. Ierodoties notikuma vietā, ar personām veiktas pārrunas.

Veicot patrulēšanu Stendes pilsētā, konstatēts, ka nepilngadīga persona smēķē. Persona nogādāta dzīvesvietā, veiktas pārrunas ar vecākiem. Izteikts mutiskais aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Talsos, Ezera ielā, tirgus teritorijā, iekļuvušas nepilngadīgas personas un bojā tirdzniecības vietas. Ierodoties pašvaldības policijas darbiniekiem, nepilngadīgās personas, bija devušās prom. Veikta skeitparka un bērnu laukuma apsekošana. Personas netika sastaptas.

09.06.  

Ziņo, ka Valdemārpilī, Celtnieku ielā, novietots transportlīdzeklis, kurš traucē gājēju kustībai. Noskaidrots transportlīdzekļa īpašnieks. Veiktas pārrunas un transportlīdzeklis tiek pārvietots.

Ziņo, ka Talsos, Kareivju ielā, pie viesnīcas ēkas pēc plkst.22.00 tiek pļauta zāle, līdz ar to tiek traucēts viesnīcas apmeklētāju naktsmiers. Ierodoties norādītajā adresē, zāles pļaušana netiek konstatēta.

11.06.

Saņemta informācija, ka Talsciemā, vairāki apbūves gabali ir nesakopti un aizauguši. Apzināti apbūves gabalu īpašnieki, veiktas pārrunas, dots termiņš īpašuma sakopšanai.

Ziņo par ceļu satiksmes negadījumu Talsos, Kr.Valdemāra ielā. Izbraucot noskaidroti lietas apstākļi, darbu pārņem Valsts policijas darbinieki.

13.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, Miera ielā, novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts Lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, persona vēlās iekļūt svešā dzīvoklī. Izbraucot uz adresi, persona netika sastapta. Veiktas pārrunas ar blakus dzīvojošiem kaimiņiem, noskaidroti lietas apstākļi.

Ziņo, ka Talsos, Ezera ielā, stāvlaukumā, notiek transportlīdzekļa agresīva  vadīšana – driftēšana. Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņo, ka Stendē, Stacijas ielā, notiek transportlīdzekļa agresīva  vadīšana – driftēšana. Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija, ka Virbu pagastā, notiek meldru pļaušana apkārt ezeram, tiek traucēta putnu ligzdošana. Zāles pļāvēja skaņas traucē apkārtējiem iedzīvotājiem. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka notiek ezera teritorijas sakopšanas darbi. No atbildīgās personas pieņemts rakstisks paskaidrojums.

14.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, A.Lerha – Puškaiša ielā, persona mēģina iekļūt automašīnu stāvlaukumā esošajos transportlīdzekļos. Izbraucot uz norādīto adresi, noskaidrots, ka persona jau devusies prom.  Veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņo, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā, guļ persona. Izbraucot konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

15.06.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā, guļ persona, kura iespējams ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, informācija apstiprinās. Persona pamodināta un nogādāta Talsu novada pašvaldības policijā, lai uzsāktu administratīvā pārkāpuma procesu.

Saņemta informācija, ka Vandzenē, daudzdzīvokļu mājas pagalmā, skraida suns bez saimnieka klātbūtnes. Noskaidrots dzīvnieka īpašnieks un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, autobusu pieturā, uz soliņa, guļ persona. Izbraucot noskaidrota personas identitāte un veiktas pārrunas. Pēc pārrunām persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā, atrodas vīrietis, iespējams alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, informācija apstiprinās. Veiktas pārrunas ar personu. Persona nogādāta Talsu novada pašvaldības policijas telpās atskurbšanai. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

16.06.

Ziņo, ka Laidzes pagastā, publiskā vietā, trīs personas lieto alkoholiskus dzērienus. Izbraucot veiktas pārrunas ar personām, izteikti mutiski aizrādījumi. Pēc pārrunām personas dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņo, ka pēc plkst. 23.00 nepilngadīgas personas atrodas daudzdzīvokļu māju pagalmos Talsos, 1.maija ielā, un traucē naktsmieru. Veikta patrulēšana. Nepilngadīgās personas netiek sastaptas.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, publiskā vietā, jaunieši ar skrituļslidām bojā kāpnes. Izbraucot konstatēts, ka jaunieši ir devušiem prom. Veikta patrulēšana.

Ziņo par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu Talsos, Raiņa ielā. Ierodoties norādītajā adresē, ceļu satiksmes pārkāpums netika konstatēts.

17.06.

Saņemta informācija, ka Laidzes pagastā, daudzdzīvokļu mājā, persona traucē naktsmieru un lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, A.Lerha – Puškaiša ielā, publiskā vietā, uz soliņa sēž persona, kura ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar personu, kura pēc pārrunām dodas uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Jaunā ielā, guļ persona. Izbraucot uz noradīto adresi, noskaidrots, ka personai ir veselības problēmas. Persona nodota Neatliekamās palīdzības dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, pie daudzdzīvokļu mājas durvīm, sēž persona stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

19.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, Stendes ielā, novietots transportlīdzeklis, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts Lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rožu ielā, izcēlies konflikts starp vairākām personām. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka personas ir alkohola reibumā. Ar personām veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums. Personām palūgts doties uz savu dzīvesvietu.

Ziņo, ka Lībagu pagastā, publiskā vietā, guļ persona, kura iespējams ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās. Veikta patrulēšana.

Saņemta informācija, ka Talsos, K,Mīlenbaha ielā, izveidojies ģimenes konflikts. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām.

Ziņo, ka Ģibuļu pagastā, netālu no dzīvojamām mājām, tiek atskaņota skaļa mūzika, kura traucē naktsmieru. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Talsos, Ziemeļu ielā, privātīpašumā, tiek atskaņota skaļa mūzika, kura traucē naktsmieru. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar blakus dzīvojošiem kaimiņiem. Mūzika tiek izslēgta. Izteikts mutisks aizrādījums.

20.06.

Ziņo, ka Talsos, Stendes ielā, degvielas uzpildes bāzē, atrodas automašīnas vadītājs, kurš iespējams ir alkohola reibumā. Saņemtā informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Lībagu pagastā, publiskā peldvietā, atrodas trīs personas, kuras ir stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka personas ar automašīnu aizbraukušas. Veikta patrulēšana. Informācija nodota Valsts policijas dežūrgrupai.

21.06.

Ziņo, ka Vandzenes pagastā, publiskā vietā, guļ persona, kura iespējams ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka persona guļ, lai atpūstos, jo ārā esot ļoti karsts. Pēc pārrunām persona dodas uz savu dzīvesvietu.

22.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, 1905.gada ielā, autobusu pieturā, uz soliņa, guļ persona. Izbraucot, noskaidrota personas identitāte un veiktas pārrunas. Pēc pārrunām persona nogādāta uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, publiskā vieta, guļ persona. Izbraucot, noskaidrota personas identitāte un veiktas pārrunas. Pēc pārrunām persona nogādāta uz savu dzīvesvietu.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, tirdzniecības vietā, veikala pārdevēja nelieto sejas un deguna aizsargmasku. Ierodoties norādītajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti. Veiktas pārrunas ar tirdzniecības vietā apkalpojošo personālu.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājā, uz balkona tiek smēķēts, un tas traucē apkārtējiem kaimiņiem. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar personu, kura smēķē daudzdzīvokļu  mājas balkonā. Izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņo, ka Talsos, Miera ielā, novietots transportlīdzeklis, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties norādītajā adresē, ceļu satiksmes pārkāpums netika konstatēts.

Saņemta informācija, ka Talsos, 1905.gada ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā, jaunieši lieto alkoholiskus dzērienus. Izbraucot uz noradīto adresi, noskaidrotas personu identitātes un veiktas pārrunas. Alkoholisko dzērienu lietošana netika konstatēta. Pēc pārrunām jaunieši dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņo, ka Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā, uz soliņa sēž vairākas personas, un skaļi uzvedās. Ierodoties norādītajā adrese, veiktas pārrunas ar personām. Izteikti mutiski aizrādījumi. Personas izklīst.

23.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, A.Lerha – Puškaiša ielā, privātmājā, tiek atskaņota skaļa mūzika, kura traucē naktsmieru. Ierodoties norādītajā adrese, veiktas pārrunas ar personu. Mūzika tiek izslēgta.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā, atrodas vairākas personas stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, personas netika sastaptas. Veikta patrulēšana.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, pie daudzdzīvokļu mājas ieejas durvīm, atrodas personas alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārruna ar personu. Noskaidrota personas identitāte. Persona dodas uz dzīvesvietu.

Ziņo, Ka Valdemārpilī, Rožu ielā, saimnieks nepieskata suni. Tiek pieļauta dzīvnieka klaiņošana. Saņemts iesniegums, uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

24.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, tiek atskaņota skaļa mūzika, kura traucē apkārtējo iedzīvotāju naktsmieru. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar mājas iedzīvotāju, izteikts mutisks aizrādījums. Mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta.

Ziņo, ka Talsos, Apšu ielā, alkoholisko dzērienu lietošanas laikā, izcēlies konflikts starp divām personām. Ierodoties norādītajā adresē, personas paskaidro, ka konflikts ir beidzies. Veiktas pārrunas.

Veicot patrulēšanu Sabilē, Brīvība ielā, pamanīta persona, kura ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Persona nespēja patstāvīgi pārvietoties. Persona nogādāta Talsu novada pašvaldības policijas telpās atskurbšanai, lai nenodarītu kaitējumu apkārtējiem vai pati sev.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielā ielā, izcēlies sadzīves konflikts. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrots, ka visas personas ir stiprā alkohola reibumā stāvoklī. Neviena no konfliktā iesaistītām personām nespēj paskaidrot, kāpēc tika izsaukta pašvaldības policija. Ar personām veiktas pārrunas.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kr.Valdemāra ielā, uz gājēju ietves, nokritusi persona, kura iespējams ir alkohola reibuma stāvoklī.  Ierodoties norādītajā adresē, persona netika manīta. Veikta patrulēšana.

Veicot patrulēšanu Talsu pilsētā, Lielā ielā, konstatēts, ka uz soliņa aizmigusi persona. Persona pamodināta, veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums. Pēc pārrunām perona dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņo, ka Laucienē, publiskā vietā, guļ persona, kura iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, informācija neapstiprinās.

25.06.

Ziņo, ka Laucienē, pa ceļu Talsi – Lauciene, braucamo daļu, streipuļo persona alkohola reibumā.  Persona nogādāta dzīvesvietā, lai nenodarītu kaitējumu apkārtējiem vai pati sev.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rūpniecības ielā, garāžu teritorijā, tiek dedzināti sadzīves atkritumi. Dūmi traucē apkārtējo īpašumu saimniekiem. Ierodoties norādītajā adresē, sastādīts  apskates protokols. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dārza ielā, guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka persona nav pamodināma, līdz ar to, pieņemts lēmums izsaukt Neatliekamo medicīnisko palīdzības dienestu. Persona pēc medicīniskas pārbaudes nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Akas ielā, skaļi trokšņo vairākas personas. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar jauniešiem. Viena nepilngadīga persona nogādāta dzīvesvietā, nodota vecāku aprūpē.

26.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājā, tiek atskaņota skaļa mūzika, kura traucē apkārtējo kaimiņu naktsmieru. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar dzīvokļa īpašnieku, izteikts mutisks aizrādījums. Mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta. Uzsākts administratīvais process.

Ziņo, ka Ārlavas pagastā, privātīpašumā, notiek auto rallija treniņš. Izbraucot uz notikuma vietu, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, par to, ka Valdemārpilī, pie ezera, atpūtas vietā, tiek atskaņota skaļa mūzika, kura traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar atbildīgo personu, atpūtas vietā. Atbildīgā persona uz aizrādījumu nereaģē. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Veicot patrulēšanu Valdemārpilī, atpūtas vietā, pie ezera, pamanītas vairākas nepilngadīgas personas. Personām veikta alkohola koncentrācijas pārbaude izelpojamā gaisā. No personām pieņemti paskaidrojumi par minēto pārkāpumu. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Ziņo, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājā, rej suns. Noskaidrots dzīvnieka īpašnieks, veiktas pārrunas.

Saņemta informācija, ka Valdgales pagastā, uz autoceļa, nobraukts dzīvnieks. Beigtais dzīvnieks nogādāts utilizācijai.

Saņemta informācija, ka Talsos, V.Ruģēna ielā, privātīpašumā, iekļuvušas nepiederošas personas. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

27.06.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, pludmalē, otro vakaru pēc kārtas tiek atskaņota skaļa mūzika, kura traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija, ka Jaunpagastā, Kalna ielā, pie daudzdzīvokļu mājas, vairākas personas lieto alkoholiskus dzērienus un uzvedās skaļi. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka  personas savā starpā skaļi runā. Alkohola lietošana netika konstatēta. Veiktas pārrunas ar personām.

Saņemta informācija, ka Lībagu pagastā, daudzdzīvokļu mājā, notiek skaļa bļaustīšanās un lamāšanās. Dzīvoklī atrodas nepilngadīga persona. Ierodoties norādītajā adrese, noskaidrots, ka dzīvoklī notiek alkoholisko dzērienu lietošana, kā arī izcēlies sadzīvisks konflikts. Nepilngadīgā persona nogādāta citā dzīvesvietā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā, vairākas personas lieto alkoholiskos dzērienus un savā starpā konfliktē. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka personas ir devušās prom. Veikta patrulēšana.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā, suns nokārtojis dabiskās vajadzības. Izbraukts, pārkāpums netika konstatēts.

28.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, Jaunā ielā, automašīnas salonā, atstāts suns. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Laucienē, publiskā vietā, vairākas personas lieto alkoholiskos dzērienus. Ierodoties norādītajā adresē, sastaptas vairākas personas, bet alkoholisko dzērienu lietošana netiek konstatēta. Ar personām veiktas pārrunas, pēc kurām tās izklīst.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī, notiek alkoholisko dzērienu lietošana nepilngadīgu personu klātbūtnē. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

29.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī, tiek atskaņota skaļa mūzika, kas traucē apkārtējo iedzīvotāju naktsmieru. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Laidzes ielā, izvērsies ģimenes konflikts. Izbraucot uz norādīto adresi, veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām. Viena no personām dodas uz citu dzīvesvietu.

Ziņo, ka Valdemārpilī, Lielā ielā, atrodas beigts putns. Beigtais putns nogādāts utalizācijai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Lielā ielā, ir apstājies transportlīdzeklis, kura vadītājam neesot autovadītāja apliecība. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Priežu ielā, privātīpašumā, atrodas divi suņi, kuri uz laiku ir palikuši bez saimnieka. Dzīvnieki nogādāti dzīvnieku patversmē.

30.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī, dzirdami palīgā saucieni. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidroti lietas apstākļi. Pie personas ierodas aprūpētāja, kura uzņemas tālāko rīcību.

Saņemta informācija, ka Ģibuļu pagasta teritorijā netiek pļauti invazīvie augi – latvāņi. Sastādīti apskates protokoli, uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

2021.GADA MAIJS

01.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā, novietots transportlīdzeklis, kurš pārkāpj Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts Lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija, ka Ģibuļu pagastā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā, pie kāpņutelpas ieejas durvīm, novietots transportlīdzeklis, kurš traucē gājēju kustību. Noskaidrots transportlīdzekļa īpašnieks. Ar transportlīdzekļa īpašnieku veiktas pārrunas. Personai izteikts mutisks aizrādījums. Transportlīdzeklis tiek pārvietots.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājā, kādā dzīvoklī skaļi kliedz bērns. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar bērna vecāku.

Ziņo, ka Talsos, 1.Maija ielas dārziņos, jaunieši skaļi uzvedās, bojā pamestu īpašumu. Veikta patrulēšana dārziņu teritorijā. Informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājā, tiek atskaņota skaļa mūzika, kura traucē apkārtējo dzīvokļu īpašniekiem. Veiktas pārrunas ar dzīvokļa īrnieku, no kura tiek atskaņota skaļā mūzika.

Saņemta informācija, ka Talsos, Darba ielā, pie sadzīves atkritumu konteineriem piebraucis transportlīdzeklis, no kura persona, kura nedzīvo minētajā adresē, izlikusi sadzīves atkritumus. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņo, ka Talsos, Kr.Valdemāra ielā, piecas personas savā starpā izraisa konflikta situāciju, kā arī visas personas kopīgi lieto alkoholisku dzērienu. Veikta patrulēšana. Informācija neapstiprinās.

02.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājā tiek atskaņota skaļa mūzika, kura traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru. Ierodoties notikuma vietā, skaļā mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta.

Ziņo, ka Talsos, Aveņu ielā, mazdārziņu teritorijā, tiek dedzināti sadzīves atkritumi. Pārbaudot informāciju, noskaidrots, ka tiek dedzināta koksne. Pārkāpumi netiek konstatēti.

03.05.

Veicot patrulēšanu Talsos, Zvaigžņu un Lielās ielas apkārtnē, pamanītas vairākas personas, pie kurām atradās atvērtas alkoholisko dzērienu pudeles. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Veicot patrulēšanu Talsos, Jaunatnes ielā, ievērots transportlīdzeklis, kurā atrodas vairākas personas. Noskaidrots, ka personas ir no dažādām mājsaimniecībām. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā, novietots transportlīdzeklis, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts Lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, novietots transportlīdzeklis, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts Lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Veicot patrulēšanu Talsos, Stendes ielā, konstatēts, ka no transportlīdzekļa ir notikusi eļļas noplūde. Par transportlīdzekļa bojājumu informēts tā īpašnieks.

04.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā, atrodas iereibusi persona, kura guvusi maznozīmīgus miesas bojājumus. Persona atsakās no medicīniskās palīdzības un dodas uz savu dzīvesvietu.

05.05.

Saņemta informācija, ka Vandzenē, publiskā vietā, guļ persona, kura iespējams ir alkohola reibumā. Pēc pārrunu veikšanas persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, nepilngadīga persona smēķē. No nepilngadīgās personas pieņemts paskaidrojums. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

06.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, novietots transportlīdzeklis, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts Lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Veicot patrulēšanu Talsos, Jaunatnes ielā, ievērots transportlīdzeklis, kurā atrodas vairākas personas. Noskaidrots, ka personas ir no dažādām mājsaimniecībām. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

07.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, novietots transportlīdzeklis, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Notikuma vietā atrodas transportlīdzekļa vadītājs, ar kuru veiktas pārrunas un izteikts mutiskais aizrādījums. Transportlīdzeklis tiek pārvietots.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, tirdzniecības telpās ienākusi agresīva persona, kura atsakās lietot sejas masku un iepirkuma groziņu. Noskaidrota vainīgā persona, no veikala vadītājas pieņemts iesniegums, kurš nodots Valsts policijai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, tirdzniecības vietā, atrodas vairākas personas bez sejas maskām. Ar tirdzniecības vietas atbildīgo personu veiktas pārrunas, izteikts mutiskais aizrādījums.

08.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, A.Lerha -Puškaiša ielā, daudzdzīvokļu mājā, tiek atskaņota skaļa mūzika, kura traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru. Izbraucot uz norādīto adresi, informācija neapstiprinās.

Veicot patrulēšanu Talsos, Lielajā ielā, konstatēts, ka ar traktortehniku, uzbraukts uz ceļa braucamās daļas un  asfalts klāts ar dubļiem. Noskaidrots traktora īpašnieks, kurš apņemas ielu satīrīt. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņo, ka Vandzenē, pa ceļa braucamo daļu, pārvietojas divas personas, kuras neadekvāti uzvedās. Personas iespējams ir alkohola reibumā. Izbraucot uz norādīto adresi, minētās personas sastaptas, veiktas pārrunas, pēc kurām personas dodas uz savu dzīvesvietu.

09.05.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī, Ambrakas ielā, tiek dedzināts ugunskurs. Dūmi traucē apkārtējo māju iedzīvotājiem. Noskaidrots, ka tiek sakopts īpašums. Ar īpašuma saimnieku veiktas pārrunas, izteikts mutiskais aizrādījums.

10.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, 1.Maija ielā, daudzdzīvokļa mājā, notiek skaļa mūzikas atskaņošana. Ierodoties minētajā adresē, pārkāpumi netiek konstatēti.

11.05.

Saņemta informācija par personu, kura guļ sabiedriskā vietā. Tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kuri pārbauda personas veselības stāvokli. Pēc pārbaudes persona pati dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņo, ka Talsos, Zvaigžņu ielā, guļ vīrietis, kurš iespējams, ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, noskaidrota personas identitāte un dzīvesvieta. Persona pēc pārrunām dodas uz savu dzīvesvietu.

12.05.

Ziņo, ka Stendē, Brīvības ielā, pie sava dzīvokļa durvīm, alkohola reibumā, guļ persona. Noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas.

Ziņo, ka Talsos, Celtnieku ielā, pie garāžām guļ persona, kura iespējams ir alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā adresē, guļošā persona netiek konstatēta.

Saņemta informācija, ka Abavas pagastā, aizšķērsots servitūta ceļš. Sastādīts apskates protokols un veikta fotofiksācija.

Saņemta informācija, ka Talsos, Jaunā ielā, stāvvietā novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Abavas pagastā, privātīpašumā atrodas divi suņi, kuri netiek pienācīgi baroti. Izbraucot konstatēts, ka informācija neapstiprinās, bet pārbaudot dzīvniekus Lauksaimniecības datu centrā, konstatēts, ka dzīvnieki nav reģistrēti un čipoti. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija, ka Stendē, jaunieši ar skrituļslidām bojā estrādes grīdas segumu. Ierodoties norādītajā adresē, informācija apstiprinās. Veiktas pārrunas ar jauniešiem.

Ziņo, ka Stendē, Robežu ielā, notiek ģimenes konflikts. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām. Personas apsola, ka konflikts vairāk neturpināsies.

Ziņo, ka Valdemārpilī, Kr.Valdemāra ielā, automašīnai ir izlijusi eļļa no motora telpas. Ierodoties norādītajā adresē, pie transportlīdzekļa sastapts tā īpašnieks. Veiktas pārrunas. Transportlīdzekļa īpašnieks apsola izlijušo eļļu satīrīt un auto pārvietot.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, mājas pagalmā, pēc plkst. 22.00, spēlējas nepilngadīgi bērni. Veiktas pārrunas, pēc kurām nepilngadīgās personas dodas uz savām dzīvesvietām.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rīgas ielā, sabiedriskā vietā, guļ persona. Izbraucot konstatēts, ka personai ir veselības problēmas. Persona nogādāta Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

14.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kareivju ielā, notiek vairāku personu pulcēšanās un alkohola lietošana. Ierodoties norādītajā adresē, sastaptas divas personas, kurām blakus atrodas alkoholiska dzēriena pudele. Veiktas pārrunas, pēc kurām personas dodas projām.

Saņemta informācija, Talsos, Lauku ielā, vairāki jaunieši nolauzuši ceļazīmi un dodas Dundagas ielas virzienā ar visu zīmi. Veikta patrulēšana, jaunieši netika manīti.

15.05.

Ziņo, ka Strazdē, pie privātīpašuma teritorijas, atrodas beigts meža zvērs. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundaga ielā, publiskā vietā, guļ persona. Izbraucot minētā persona pamodināta, kura pēc pārrunām dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņo, ka Kr.Valdemāra ielā, uz gājēju ietves, spēlējas divus līdz trīs gadus vecs bērns bez uzraudzības. Noskaidrota bērna dzīvesvieta. Veiktas pārrunas ar bērna pilnvaroto personu. Uzsākts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija, ka Ārlavas pagastā, privātīpašumā, notiek ģimenes konflikts. Izbraucot noskaidrots, ka visas personas ir alkohola reibumā. Veiktas pārrunas, kuru laikā personas paskaidro, ka problēmas risinās, kad nebūs alkoholisko dzērienu reibumā.

Veicot patrulēšanu tirdzniecības vietās, konstatēts, ka Talsos, Jaunā ielā, tirdzniecības vietā, pārdevēja nelieto mutes un deguna aizsegu. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņo, ka Laucienē, privātīpašuma teritorijā, atrodas nepiederošas personas, kuras atsakās doties projām un bojā īpašumu. Izbraucot konstatēts, ka notiek konflikts starp ēkas un zemes īpašniekiem. Izskaidrots, kā rīkoties.

16.05.

Ziņo, ka Abavas pagastā,  klaiņo suns, kuru iespējams, vajadzētu nogādāt dzīvnieku patversmē. Izbraucot noskaidrots dzīvnieka īpašnieks, kurš pats neatrodas savā dzīvesvietā. Kaimiņi no blakus esošā īpašuma suni patur līdz uzradīsies saimnieks.

Saņemta informācija, ka Talsos, A.Pumpura ielā, pārvietojas persona invalīdu ratiņos, kura iespējams ir alkohola reibumā. Pārkāpums netika konstatēts.

Ziņo, ka Talsos, A.Lerha-Puškaiša ielā, atrodas persona alkohola reibuma stāvoklī, kura pārvietojas ar grūtībām un ir veselības problēmas. Persona nogādāta dzīvesvietā.

17.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā 15, publiskā vietā, guļ persona, kura iespējams, ir alkohola reibumā. Izbraucot informācija apstiprinās. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija, ka Lībagu pagastā, persona alkohola reibumā, tramdot bērnus. Izbraucot tika sastapta persona, kura, iespējams, atbilst aprakstam. Veiktas pārrunas, persona savu vainu neatzīst.

Saņemta informācija, ka Vandzenes pagastā, sabiedriskā vietā, guļ persona. Ierodoties norādītajā adresē, informācija apstiprinās. Persona tiek pamodināta, pēc pārrunām, persona dodas uz savu dzīvesvietu.

18.05.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, vairākas personas, pie daudzdzīvokļu mājas, prasa cilvēkiem naudu. Izbraucot minētās personas netiek sastaptas. Veikta patrulēšana.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, tirdzniecības vietā, ienācis divus līdz trīs gadus vecs bērns, bez vecāku klātbūtnes. Noskaidrota bērna dzīvesvieta. Veiktas pārrunas ar bērna pilnvaroto personu. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

20.05.

Saņemta informācija, ka Vandzenē, sabiedriskā vietā, atrodas agresīva persona, kura, iespējams, ir alkohola reibumā. Izbraucot, informācija neapstiprinās, veikta apkārtnes patrulēšana.

Saņemta informācija, ka Talsos, V.Ruģēna ielā, neapdzīvotā ēkā, iespējams, atrodas nepiederoša persona. Izbraukts, informācija neapstiprinās.

21.05.

Ziņo, ka Mundigciemā, notiek ģimenes konflikts. Izbraucot noskaidrots, ka konfliktējošā persona ir alkohola reibumā. Veiktas pārrunas, kuru laikā, persona paskaidro, ka problēmas risinās kad nebūs alkoholisko dzērienu reibumā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, stāvvietā novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts Lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Ziņo, ka Talsos, Lielā ielā, pie tirdzniecības centra, persona, ar viltu izkrāpusi naudu gados vecākai personai. Izskaidrots, ka par notikušo jāziņo Valsts policijai.

Ziņo, ka izglītības iestādē, eksāmenu laikā, no blakus telpas pazuduši personu apliecinoši dokumenti un naudas maks. Izskaidrots, ka par notikušo jāziņo Valsts policijai.

Saņemta informācija, ka Talsos, Jaunā ielā, novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts Lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

22.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, V.Ruģēna ielā, neapdzīvotā ēkā, pulcējās vairākas nepilngadīgas personas. Ēkai tiek sisti logi. Aizturētas piecas nepilngadīgas personas. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Saņemta informācija, ka Talsos, 1905.gada ielā, notiek ģimenes konflikts. Izbraucot konstatēts, ka konfliktā iesaistītās personas ir alkohola reibumā. Veiktas pārrunas, panākta vienošanās, ka konflikts tiks pārtraukts.

Atrodoties izsaukumā, Talsos, 1905.gada ielā, pamanīta persona ar mazgadīgu bērnu. Personai veikta alkohola koncentrācijas noteikšana izelpojamā gaisā. Persona nogādāta dzīvesvietā, kur citas personas uzņemas bērna pieskatīšanu. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija, ka Talsos, 1905.gada ielā, pulcējas un trokšņo vairākas personas, tiek traucēts naktsmiers. Aizturētas divas nepilngadīgas personas. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, tirdzniecības  vietā, atrodas persona bez mutes un deguma aizsega un neadekvātā stāvoklī. Pie aizturēšanas veicot personas apskati, atrastas nezināmas izcelsmes vielas. Persona nogādāta Valsts policijā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Gravas ielā, novietotas automašīnas stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts Lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija, ka Talsos, Robežu ielā, privātīpašumā, netiek pļauta zāle. Izbraucot konstatēts, ka informācija apstiprinās. Veikta vietas fotofiksācija un sastādīts Apskates protokols.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rūpniecības ielā, uz ielas, personai ir veselības problēmas. Persona nogādāta Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Ūdens ielā, atrodas persona, kura ir alkohola reibumā un nespēj patstāvīgi pārvietoties, jo ir veselības problēmas. Persona no medicīniskās palīdzības atsakās. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņo, ka pa Valdemārpils – Talsi, ceļa braucamo daļu pārvietojas persona, kura neievēro ceļu satiksmes noteikumus. Apdraud autobraucējus. Veikta patrulēšana. Informācija neapstiprinās.

23.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kr.Valdemāra ielā, braukā motocikli, kuri traucē naktsmieru, veic agresīvu braukšanu. Veikta patrulēšana. Motociklu vadītāji ieraugot Talsu novada pašvaldības policijas transportlīdzekli, uzsāk bēgšanu pa gājēju ietvi, un aizbēg no policijas darbiniekiem.

Ziņo, ka Talsos, Raiņa ielā, mazgadīgas personas, bez pieaugušo klātbūtnes, ar skrējriteņiem braukā pa gājēju ietvi. Veicot patrulēšanu, tiek pamanītas trīs nepilngadīgas personas, kuras ieraugot pašvaldības policijas transportlīdzekli, ieskrien daudzdzīvokļu mājā.

24.05.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kalna ielā, vakara stundās tiek trokšņots, tiek traucēts citu mājas iedzīvotāju naktsmiers. Ierodoties norādītajā adresē, tiek veiktas pārrunas ar personām, kuras iespējams trokšņoja.

Saņemta informācija, ka Vandzenes pagastā, persona alkohola reibumā, ar savu uzvedību, apdraud pārējos mājas iedzīvotājus. Persona nogādāta Talsu novada pašvaldības policijas iecirknī atskurbšanai.

Ziņo, ka Sabilē, Priežu ielā, persona ar savu uzvedību, traucē apkārtējo daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju mieru. Persona, par kuru ziņo, savu vainu neatzīst. Nevēlās iesaistīties pārrunās ar pašvaldības policijas darbiniekiem. Mājas iedzīvotāji raksta iesniegumu par minēto faktu.

25.05.

Ziņo, ka Talsos, Darba un Dundagas ielas, daudzdzīvokļu māju pagalmos, pēc plkst. 22.00, bērni mājas pagalmā rotaļājas un trokšņo. Veikta patrulēšana. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā, persona uzvedās agresīvi. Izbraucot uz norādīto adresi, pieņemts lēmums, izsaukt Neatliekamo medicīnisko palīdzības dienestu. Persona nodota ārstu aprūpē.

Ziņo, ka Talsos, Miera ielā, publiskā vietā, guļ persona, kura iespējams ir alkohola reibumā. Izbraucot informācija apstiprinās. Veiktas pārrunas, persona nogādāta dzīvesvietā. Uzsākts administratīvais process.

26.05.

Ziņo, ka Talsos, Kr.Valdemāra ielā, pa gājēju ietvi, ar grūtībām pārvietojas persona, kura iespējams ir alkohola reibumā. Izbraucot informācija apstiprinās. Pieņemts lēmums, personu nogādāt dzīvesvietā, lai tā neradītu draudus savai veselībai.

Veicot pārbaudi Talsos, Kalna ielā, tiek sastapta persona, kura ir Valsts policijas meklēšanā. Persona nogādāta Valsts policijas iecirknī.

27.05.

Ziņo, ka Talsos, 1.maijā ielā, novietota transportlīdzekļa piekabe, kura traucē zāles pļaušanas darbus daudzdzīvokļu mājas pagalmā. Noskaidrots transportlīdzekļa īpašnieks, piekabe pārvietota.

28.05.

Ziņo, ka Laidzes pagastā, privātīpašumā, pieklīdis suns. Ziņotājam izskaidrots kā rīkoties. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņo, ka Talsos, Kareivju ielā, vairākas personas, publiskā vietā, lieto alkoholiskus dzērienus. Izbraucot uz norādīto adresi, sastaptas minētās personas. Alkoholisku dzērienu lietošana netiek konstatēta.  Veiktas pārrunas.

Saņemta informācija, ka Talsos, V.Ruģēnu ielā, notiek ģimenes konflikts. Ierodoties norādītajā adresē, veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām. Konflikts atrisināts.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, notiek trokšņošana un alkoholisku dzērienu lietošana. Dzīvoklī atrodoties mazi bērni. Ierodoties norādītajā adresē, dzīvokļa saimniece atsakās veikt pārrunas ar Talsu novada pašvaldības policijas darbiniekiem.

29.05.

Ziņo, ka Talsos, Laukmuižas ielā, nakts laikā, tiek darbināts transportlīdzeklis, kurš traucē daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju naktsmieru. Ierodoties norādītajā adresē, pie minētā transportlīdzekļa sastaptas divas personas. Veiktas pārrunas, personas dodas uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija, ka Laidzes pagastā, ceļa braucamā daļa piegružota ar zemi. Noskaidrots ceļam blakus esošas  zemes īpašnieks. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums. Ceļa posms satīrīts.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Izbraucot minētā informācija neapstiprinās.

30.05.

Ziņots, ka Valdemārpilī, Lielā ielā, uz gājēju ietves, guļ  persona. Ierodoties norādītajā adresē informācija apstiprinās. Izsaukts neatliekamās palīdzības dienests. Persona nodota mediķu aprūpē.

Ziņo, ka Ārlavas pagastā, privātīpašumā pie ķēdes, atrodas mājdzīvnieks- suns, kurš divas dienas neesot barots, atstāts bez ūdens un sunim atrodas saulē. Ierodoties norādītajā adresē informācija neapstiprinās.

Ziņo, ka Ģibuļu pagastā, tiek migloti lauki. Spēcīgais vējš ķīmijas saturu pūš uz blakus esošajiem mazdārziņiem. Izbraucot uz norādīto adresi, veiktas pārrunas ar traktora vadītāju. Panākta vienošanās, ka mazdārziņu tuvumā, tiks izslēgts miglojamais aparāts.

31.05.

Saņemta informācija, ka Ģibuļu pagastā, privātīpašumā tiek dedzinātas vecas mēbeles, sadzīves atkritumi, sadzīves tehnika. Izbraucot informācija apstiprinās. Veiktas pārrunas ar personām, kuras dedzina minētās lietas. Pieņemti paskaidrojumi, uzsākts administratīvais process.

Ziņo, ka Balgales pagastā, privātīpašumā, nelikumīgi nocirsts koks ārpus meža teritorijas. Veikta vietas fotofiksācija, uzmērīts nocirstais koks. Noskaidrotas vainīgās personas. Uzsākts administratīvais process.

Ziņo, ka Talsos, Lielā ielā, publiskā vietā, uz soliņa, guļ persona. Izbraucot informācija apstiprinās. Veicot pārrunas, noskaidrots, ka personai ir veselības problēmas, tiek izsaukts Neatliekamās palīdzības dienests, persona nodota mediķu aprūpē.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, izvērsies konflikts starp dzīvokļa īpašnieci un dzīvokļa īrnieku. Pašvaldības policijas darbinieku ierašanās brīdī, konflikts bija beidzies. Pieņemts iesniegums par konfliktā radušos situāciju.

Ziņo par beigtu dzīvnieku Dižstendē. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

 

2021.GADA APRĪLIS

01.04.

Ziņots par personu, kura ilgstoši lieto alkoholiskos dzērienus un nepamet dzīvesvietu Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un izskaidrots kā rīkoties tālāk.

Saņemta informācija par jaunieti, kurš braukā ar skuteri gar bērnudārzu Valdemārpilī un traucē bērniem atpūtu, lūdz veikt pārrunas. Ierodoties notikuma vietā, minētā persona netiek sastapta. Veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē.

02.04.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, kādā veikalā Dundagas ielā, Talsos, neievēro valstī noteiktos ierobežojumus, nelieto sejas un deguna aizsargmasku, traucē veikala darbu un arī veikala apmeklētājus, lieto necenzētus vārdus. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par to, ka tirdzniecības vietā Dundagas ielā, Talsos, pārdevēja nelieto sejas aizsargmasku. Veikta pārbaude, pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai daudzdzīvokļu mājas Dundagas ielā, Talsos, pagalmā, traucējot citiem transportlīdzekļiem un gājējiem pārvietoties. Ierodoties notikuma vietā, konflikts tiek atrisināts, automašīna tiek pārvietota uz citu vietu.

03.04.

Saņemta informācija par bērniem, kuri iekļuvuši neapdzīvotā ēkā Lībagu pagastā. Ierodoties notikuma vietā, bērni netiek sastapti, konstatēts, ka ēka nav noslēgta un nodrošināta pret svešu personu iekļūšanu tajā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par alkoholisko dzērienu lietošanu mazgadīgu bērnu klātbūtnē un bērnu atstāšanu bez uzraudzības kādā īpašumā Laidzes pagastā, kā arī to, ka bērni esot sabojājuši kaimiņa automašīnu. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās. Par minēto automašīnu sastādīts apskates protokols un veikta fotofiksācija, ieteikts vērsties ar iesniegumu Valsts policijā, ja automašīnai nodarīti bojājumi.

Saņemta informācija par mājputniem, kuri pārvietojas brīvi pa pagalmu, neievērojot valstī noteiktos noteikumus saistībā ar Putnu gribas izplatību, kādā īpašumā Lubes pagastā. Mājputnu īpašniecei izteikts mutisks aizrādījums un izskaidroti mājputnu turēšanas noteikumi.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu A.Pumpura ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

04.04.

Saņemta informācija par Stendes mežā, Abavas pagastā, atrastu nesprāgušu kara laika artilērijas lādiņu. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Ziņots par personu, kura, būdama alkohola reibumā, cenšas iekļūt pa kāda dzīvokļa durvīm īpašumā Lubes pagastā. Noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas.

05.04.

Ziņots par automašīnu driftēšanu Ezera ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, automašīnu driftēšana nenotiek.

06.04.

Saņemta informācija, ka Īves pagastā  kāda īpašuma teritorijā sakrāmēti kaudzē sadzīves atkritumi. Sazinoties ar īpašuma īpašnieku, noskaidrots, ka tiek veikti ēkas siltināšanas darbi. Pēc darba beigām teritorija tiks sakopta.

Ziņo, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā, mājas iedzīvotāji novietojot automašīnas stāvēšanai zālājā. Informācija nodota mājas atbildīgajai personai.

Ziņo par ģimenes konfliktu Ģibuļu pagastā. Tiek sūtītas draudu īsziņas, aizskarts personas gods un cieņa. Izskaidrots, ka jāvēršas Valsts policijā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, stāvvietā novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Informācija neapstiprinās.

07.04.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Andreja Pumpura ielā, pie daudzdzīvokļu mājas ir novietota automašīna, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, traucē gājēju kustību. Noskaidrots automašīnas īpašnieks, veiktas pārrunas un transportlīdzeklis pārvietots.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā uz kāpnēm nomests velosipēds.  Noskaidrots velosipēda īpašnieks. Velosipēds pārvietots, lai atbrīvotu kāpnes un varētu iekļūt pagrabā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, pie kioska ilgstoši guļ vīrietis. Noskaidrota personas identitāte, veikts alkohola tests izelpojamā gaisā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņo, ka Talsos, Dundagas ielā, gājēju tunelī, jaunieši sit stikla pudeles, neievēro pulcēšanās ierobežojumus. Ierodoties norādītajā adresē, jaunieši netika sastapti.

08.04.

Ziņo, ka Talsos, Jaunā ielā, no malkas šķūnīša nozagti brikešu maisi un akumulatori. Izskaidrots, ka par minēto notikumu jāvēršas Valsts policijā.

Saņemta informācija, ka Īves pagastā bez saskaņošanas izrakta liela bedre, kurā tiek ievietotas lielas trubas. Pēc Talsu novada pašvaldības policijas lūguma trubas tiek demontētas un bedre aizrakta. Personai izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kareivju ielā, pie trenažieru laukuma ilgstoši atstāts velosipēds. Izbraukts. Paziņots Valsts policijai, kura velosipēdu nogādā Valsts policijas Talsu iecirknī.

Ziņo, ka Ārlavas pagastā dzīvoklī (nakts laikā) notiek alkohola lietošana mazgadīgu bērnu klātbūtnē. Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka dzīvoklī valda klusums.

10.04.

Saņemta informācija, ka Ģibuļu pagastā pie ūdens tilpnes rotaļājas mazi bērni, kuri var iekrist ūdenī. Pēc pāris minūtēm saņemta atkārtota informācija, ka satikta bērnu māte, kura ar bērniem no ūdens tilpnes dodas uz mājām.

Ziņo, ka Sabilē, Ventspils  ielā, veikala telpās ieradās persona, kura iespējams ir alkohola reibumā un veikala telpās nelieto sejas masku. Veikala pārdevēja paskaidroja, ka izsakot personai mutisku aizrādījumu, persona veikala telpas atstājusi.

Ziņo, ka Talsos, pa Brīvības ielu, klaiņo vilku šķirnes suns. Suns esot miermīlīgs, nevienu neapdraud. Dzīvnieku neizdodas notvert.

Saņemta informācija, ka Talsos, Brīvības ielā, dzīvoklī notiek alkohola lietošana. Izbraucot konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Laidzes pagastā, dzīvojamā mājā notiek skaļa mūzikas atskaņošana un dziedāšana. Ierodoties minētajā adresē, pārkāpumi netiek konstatēti.

11.04.

Saņemta informācija par personu, kura pārvietojas pa ceļa braucamo daļu Lībagu pagastā. Persona pārvietojas bez atstarojošiem elementiem, tādejādi apdraudot savu un ceļa satiksmes drošību. Veikta patrulēšana, persona netiek manīta.

Veicot patrulēšanu Talsu pilsētā, Jaunatnes ielā, konstatēts, ka vairāki jaunieši neievēro pulcēšanās ierobežojumus. Veicot pārrunas noskaidrots, ka jaunieši nepareizi izpratuši valstī noteiktos atvieglojumus saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem. Jauniešiem izteikti mutiski aizrādījumi. Pēc pārrunu veikšanas jaunieši dodas uz savām dzīvesvietām.

Veicot patrulēšanu Ģibuļu pagastā, privātmājas pagalmā pamanīti mājputni, kuri neatrodas norobežojumā ar slēgtu jumta segumu. Mājputnu īpašniekam izteikts mutisks aizrādījums un izskaidroti mājputnu turēšanas noteikumi.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā telpā, ilgstoši guļ kāda persona. Veiktas pārrunas, uzsākts administratīvais process.

12.04.

Saņemta informācija, ka Valdemārpilī notiek ģimenes konflikts. Veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām.

Veicot patrulēšanu Talsos, Jaunatnes ielā, konstatēts, ka vairāki jaunieši neievēro pulcēšanās ierobežojumus. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā telpā ilgstoši guļ kāda persona. Veiktas pārrunas, uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija, ka Talsos, Dundagas ielā, publiskā vietā guļ kāda persona. Veiktas pārrunas, persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Veicot patrulēšanu Talsu novadā, veiktas Epidemioloģiskās drošības noteikumu prasību ievērošanas pārbaudes  tirdzniecības vietās.

13.04.

Saņemta informācija, ka Sabilē, O,Kalpaka ielā, iekšpagalmā, ir novietoti sadzīves atkritumi. Noskaidrota vainīgā persona. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija, ka Lībagu pagastā, privātīpašumā atrodas nepiederoša persona, kura atsakās doties uz mājām. Pēc pārrunām persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Veicot patrulēšanu Lībagu pagastā, vairākos privātmāju pagalmos pamanīti mājputni, kuri neatrodas norobežojumā ar slēgtu jumta segumu. Mājputnu īpašniekiem izteikti mutiski aizrādījumi un izskaidroti mājputnu turēšanas noteikumi.

14.04.

Ziņo, ka Talsu iedzīvotāja saņēmusi telefona zvanu no personas, kura uzdevusies par gāzes dienesta darbinieku no Liepājas. Darbinieks vēlējies nofotografēt gāzes skaitītājus. Persona atteicās darbinieku ielaist dzīvoklī saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem. Persona uzskata, ka zvanītājs ir uzdevies par viltus gāzes dienesta darbinieku. Informācija pieņemta zināšanai.

Veicot patrulēšanu Valdgales pagastā, privātmājas pagalmā pamanīti mājputni, kuri neatrodas norobežojumā ar slēgtu jumta segumu. Mājputnu īpašniekam izteikts mutisks aizrādījums un izskaidroti mājputnu turēšanas noteikumi.

Saņemta informācija par personu, kura pārvietojas Talsos, Ezera ielā, pa ceļa braucamo daļu. Persona apdraud savu un ceļa satiksmes drošību.  Veiktas pārrunas, kuru laikā persona izrāda neadekvātu rīcību. Darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Valsts policijas darbinieki.

Saņemta informācija par transportlīdzekli, kurš pārvietojas Ģibuļu pagastā, ceļa posmā Ģibuļi – Talsi, kura vadītājs, iespējams ir alkohola reibumā. Veikta patrulēšana, minētais transportlīdzeklis netika manīts.

15.04.

Saņemta informācija, ka Talsos, Ezera ielā, pa ielu pārvietojas persona, kura ir stiprā alkohola reibumā. Izbraucot, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Noliktavas ielā, ar automašīnu pārvietojas trīs personas, kuras piebrauc pie vairākiem privātīpašumiem. Veikta patrulēšana. Pārkāpumi netiek konstatēti. Informācija nodota arī Valsts policijai.

Saņemta informācija, ka Laucienes pagastā, daudzdzīvokļu mājā notiek skaļa mūzikas atskaņošana. Ierodoties minētajā adresē, pārkāpums netiek konstatēts.

Patrulējot Laucienē, Dursupē, Jaunpagastā un Sabilē, veiktas Epidemioloģiskās drošības noteikumu prasību ievērošanas pārbaudes  tirdzniecības vietās. Konstatēti nebūtiski pārkāpumi.

16.04.

Ziņo, ka vairākas dienas Abavas pagastā, privātīpašuma teritorijā, pieklīdis suns. Informācija  nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, K.Mīlenbaha ielā, sētas pagalmā, ilgstoši gaudo un rej suņi. Ar mājdzīvnieku saimnieci veiktas pārrunas, izskaidroti dzīvnieku labturības  noteikumi.

Ziņo, ka Talsos, Kr.Valdemāra ielā, notiek pulcēšanās un kopīga alkoholisko dzērienu lietošana. Ierašanās brīdī alkohola lietošana netiek konstatēta. Ar minētajām personām veiktas pārrunas un izskaidroti pulcēšanās ierobežojuma noteikumi. Personas dodas prom.

17.04.

Noticis ģimenes konflikts īpašumā Laucienes pagastā. Konflikts atrisināts pirms pašvaldības policijas ierašanās.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri sit pudeles kādā īpašumā Kareivju ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņo, ka uz gājēju ietves Brīvības ielā, Stendē, sēž persona alkohola reibumā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par to, ka Valdgales pagastā braukā automašīna, kuras vadītāja esot alkohola reibumā. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņo par klaiņojošu suni Lībagu pagastā, ceļa posmā Talsi – Stende. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Noticis ģimenes konflikts Jaunā ielā, Talsos. Veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām.

18.04.

Veicot patrulēšanu Ārlavas pagastā, privātmājas pagalmā pamanīti mājputni, kuri neatrodas norobežojumā ar slēgtu jumta segumu. Mājputnu īpašniekam izteikts mutisks aizrādījums un izskaidroti mājputnu turēšanas noteikumi.

Ziņo par personu, kura, būdama stiprā alkohola reibumā, atrodas pie kādas daudzdzīvokļu mājas Brīvības ielā, Stendē, kāpņu telpas durvīm. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums un persona dodas uz dzīvesvietu.

19.04.

Saņemta informācija par ilgstošu alkoholisko dzērienu lietošanu, svešu personu pulcēšanos, personu neadekvātu uzvedību kādā dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Saņemta informācija par dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā A.Pumpura ielā, Talsos, skaļu mūzikas atskaņošanu, kas traucē daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju naktsmieru. Ierodoties notikuma vietā, mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta. Saņemts iesniegums un uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par nepilngadīgu personu, kura atrodas malkas šķūnī Pasta ielā, Stendē, un nevēlas nākt ārā. Noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas un persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņots par personu, kura, būdama stiprā alkohola reibumā, cilvēka cieņas aizskarošā izskatā, atrodas sabiedriskā vietā Laidzē. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par to, ka Lielajā ielā, Talsos, iespējams aizdegusies automašīna. Ierodoties minētajā adresē, informācija apstiprinājās. Paziņots Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

20.04.

Ziņots par bērnu pulcēšanos neapdzīvotā īpašumā Raiņa ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, ar bērniem veiktas pārrunas, un bērni dodas prom.

21.04.

Ziņots par klaiņojošu suni Brīvības ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, suns netiek manīts.

Saņemta informācija par kūlas dedzināšanu lauku viensētā Ģibuļu pagastā. Izskaidrots, ka jāzvana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts policijai.

Ģimenes konflikts noticis kādā iestādē Laucienes pagastā. Veiktas pārrunas, viena no personām nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Pieņemts iesniegums un tiks lemts par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

Saņemta informācija par pieklīdušu suni lauku viensētā Abavas pagastā no kaimiņu īpašuma. Ar iespējamo suņa īpašnieci veiktas pārrunas un noskaidrots, ka viņas piederošais suns atrodas savā dzīvesvietā. Ziņotājai izskaidrots kā rīkoties tālāk.

Ziņots par personām, kuras, būdamas alkohola reibumā, sēž uz soliņa 1905.gada ielā, Talsos, un lieto alkoholiskos dzērienus. Ierodoties notikuma vietā, alkoholisko dzērienu lietošana netiek konstatēta. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Saņemta informācija par personu, kura patvaļīgi iegājusi kāda īpašuma teritorijā Sabilē, lietojusi alkoholisku dzērienu, izvēmusies un devusies prom. Ieteikts rakstīt iesniegumu, lai pēc videonovērošanas kameru ierakstu caurskates,  varētu konstatēt faktu un lemt par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu. Pieņemts iesniegums un uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par personu, kura, būdama alkohola reibumā, pārvietojas ar grūtībām pa ceļa braucamo daļu Ezera ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā un veicot patrulēšanu tuvākajā apkārtnē, persona netiek manīta.

Ziņots par personu, kura ieceļojusi Latvijā no Anglijas un neievēro pašizolāciju Priežu ielā, Sabilē. Noskaidroti lietas apstākļi, sniegtā informācija neapstiprinājās.

22.04.

Ziņots par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ kāda īpašuma Balgales pagastā malkas šķūnī. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona ir piecēlusies un atrodas pie malkas šķūņa durvīm. Veiktas pārrunas. Tā kā persona neatrodas cilvēka cieņas aizskarošā izskatā, nogādāta dzīvesvietā.

23.04.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā, kura guļ uz ietves Rožu ielā, Talsos. Darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

24.04.

Ziņots par automašīnas novietošanu stāvēšanai A.Pumpura ielā, Talsos, kas traucē izbraukt citiem transportlīdzekļiem. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka automašīna minētajā vietā vairāk neatrodas.

Saņemta informācija par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu īpašumā Ārlavas pagastā. Veikta apsekošana minētajā adresē.

Ziņots par suni, kurš no kāda īpašuma Stacijas ielā, Stendē, skrien uz ceļa un traucē satiksmi transportlīdzekļiem. Saņemts iesniegums un uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par divām personām, kuras Dundagas ielā, Talsos, uzmācoties vecāka gadagājuma personām, cenšoties notirgot dažāda veida apģērbus. Veicot patrulēšanu minētajā adresē, personas netiek sastaptas.

Saņemta informācija par trokšņošanu, sišanu pa grīdu, tā traucējot pārējo kaimiņu klusumu un mieru, daudzdzīvokļu mājā Priežu ielā, Sabilē. Ierodoties notikuma vietā, no sarunas persona atteicās un dzīvokļa durvis neatvēra. Saņemts iesniegums un tiks lemts par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

25.04.

Saņemta informācija par govju klaiņošanu Tilta ielas, Stendē, apkārtnē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par personu, kura, būdama alkohola reibumā, nespēj patstāvīgi pārvietoties un guļ sabiedriskā  vietā Dundagas ielā, Talsos. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu un jauniešu pulcēšanos Liepu ielā, Stendē. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

26.04.

Saņemta informācija, ka Īves pagastā, privātīpašuma teritorijā, uzkrājas sadzīves atkritumi, teritorija aizaug ar krūmiem. Sastādīts pārbaudes akts, veikta fotofiksācija un pieņemts paskaidrojums.

Saņemta informācija, ka Lubezerē, dzīvoklī, noticis uzbrukums personai. Notikuma vietā noskaidrota vainīgā persona. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.

Ziņo, ka Strazdē, īpašumā iekļuvusi lapsa, kura tika iesprostota kādā no ēkas telpām. Izskaidrots, kā rīkoties. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Jaunpagastā tiekot dedzināti talkas laikā savāktie zari, dūmi traucējot apkārtējo māju iedzīvotājiem. Ar atbildīgo personu veiktas pārrunas.

27.04.

Veicot patrulēšanu Talsos, Lielā ielā, pamanīts kravas transportlīdzeklis, kurš ar kravas nodalījumu aizķer elektriskās gaismas virtenes. Transportlīdzeklis apturēts, izsaukta Ceļu policijas ekipāža.

Saņemta informācija, ka Laucienē, neapdzīvotā īpašumā vairākas personas iespējams veic zādzības. Veicot īpašuma apskati, nekas neliecina par nelikumīgu iekļūšanu īpašumā.

Ziņo, ka Vandzenes pagastā, Uguņciemā, skolā iespējams atrodas audzēkņi alkohola reibumā. Uz notikumu izbrauc Valsts policijas darbinieki.

Ziņo par ģimenes konfliktu Stendē. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas un panākts izlīgums.

28.04.

Ziņo, ka Talsos, Miera ielā, iekšpagalmā, uz atpūtas soliņa sēžot persona, un lietojot alkoholiskus dzērienus. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija, ka Stendē, Liepu ielā, tiekot dedzinātas riepas. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka tiek dedzināti koku zari. Nav konstatēts sadūmojums, kas varētu kaitēt apkārtējiem kaimiņiem. Veiktas pārrunas ar  personu, kura ir atbildīga par ugunskura degšanu.

29.04.

Saņemta informācija, ka Talsos, A.Lerha-Puškaisa ielā, uz gājēju ietves beigts dzīvnieks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka ar traktortehniku, nobraucot no lauka, uz ceļa seguma Talsi – Stende, asfalts klāts ar dubļiem. Noskaidrots traktora īpašnieks, kurš apņemas ceļa posmu satīrīt. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

30.04.

Ziņo, ka Sabilē, Ventspils ielā, no dzīvokļa nāk spēcīgi kodīgs aromāts. Veicot pārbaudi, noskaidrots, ka dzīvoklī notiek remonts. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Saņemta informācija, ka Talsos, Rūpniecības ielā, garāžu teritorijā regulāri tiek dedzināti gumijas un plastmasas izstrādājumi. Veiktas pārrunas ar garāžu īpašniekiem.

Ziņo, ka Abavas pagastā, ceļa posmā Sabile – Veģi, nobraukts dzīvnieks. Paziņots atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kareivju ielā, notiek personu pulcēšanās. Ar personām veiktas pārrunas un uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā, veikala apmeklētājs, iespējams ir narkotisko vielu ietekmē. Informācija neapstiprinās.

Saņemta informācija, ka Talsos, Kolkas ielā, persona lieto alkoholiskos dzērienus mazgadīgu bērnu klātbūtnē. Personai veikta alkohola koncentrācijas noteikšana izelpojamā gaisā. Alkohols netiek konstatēts.

Ziņo, ka Talsu novadā, ceļa posmā Valdemārpils – Talsi, brauc transportlīdzeklis, kura vadītājs iespējams ir alkohola reibumā. Informācija nodota Valsts policijai.

2021.GADA MARTS

01.03.

Ziņots par pieklīdušu suni īpašumā Apbūviešu ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Noticis konflikts starp kaimiņiem Valdgales pagastā. Noskaidroti lietas apstākļi, secināts, ka kaimiņu starpā izveidojies ilgstošs savstarpējs konflikts. Veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par ceļa aizšķērsošanu Laucienes pagastā, tādā veidā neļaujot nokļūt īpašumā. Pieņemts rakstisks iesniegums.

Noticis konflikts kādā īpašumā Ūdens ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, konflikts atrisināts.

Saņemta informācija par dedzināšanu pie daudzdzīvokļu mājas atkritumu konteineriem Laidzes pagastā.  Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka tiek kurināts ugunskurs. Persona, kura atradās pie ugunskura, aizbēga prom. Lai novērstu iespējamo apdraudējumu, informēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Ugunskurs tiek nodzēsts.

02.03.

Ziņots par zirga klaiņošanu Vidus ielā, Talsos. Zirga īpašnieks zirgu nogādā dzīvesvietā.

Saņemta informācija par kartona kasti kas izmesta kādā īpašumā Ārlavas pagastā. Noskaidrots, ka izveidojies savstarpējs konflikts starp kaimiņiem. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ziņots par personu, kura veikalā Dundagas ielā, Talsos, uzvedas agresīvi, traucē veikala darbību un konfliktē ar veikala darbiniekiem. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

03.03.

Saņemta informācija par skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanu bez licences un saskaņošanas ar Valsts darba inspekciju kādā dzīvoklī Balgales pagastā. Veikta pārbaude minētajā adresē, nevienu personu neizdodas sastapt. Tiks veikta atkārtota pārbaude.

Veicot patrulēšanu Laucienē, pamanīta persona, kura smēķē starppilsētu autobusu pieturvietā. Izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par pieklīdušu suni kādā īpašumā Virbu pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem. Pēc neilga brīža saņemta atkārtota informācija ka noskaidrots suņa saimnieks, un suns nogādāts dzīvesvietā.

Veicot patrulēšanu Balgales pagastā, pamanīts, ka pie šķiroto sadzīves atkritumu konteineriem novietoti sadzīves atkritumi, segas, matrači, gultas un cita veida atkritumi. Veikta fotofiksācija, sastādīts apskates protokols.

Ziņots par beigtu jenotu ceļa malas grāvī Lībagu pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Veicot patrulēšanu Valdemārpilī, pamanīta personu, kura pastaigājas pa ledu Sasmakas ezerā. Personai palūgts nokāpt no ledus, veiktas pārrunas.

Patrulējot Ezera ielā, Talsos, pamanīta automašīna, kurā atradās vairāki jaunieši. Veiktas pārrunas par pulcēšanās aizliegumu.

Ziņots par personu, kura met ar akmeni pa kāda daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa logu Laidzes pagastā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

04.03.

Veicot patrulēšanu Raiņa ielā, Talsos, starppilsētu autobusu pieturvietā pamanīts jaunietis, kurš smēķē. Izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā Laucienes pagastā. Ar dzīvokļa īpašnieku veiktas pārrunas, un mūzika tiek izslēgta.

05.03.

Ziņots par izmestiem tehniskajiem un sadzīves atkritumiem īpašumā Valdgales pagastā. Pieņemts rakstisks iesniegums un uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama narkotisko vielu ietekmē, uzvedas agresīvi, apdraud personu drošību un veselību Lielā ielā, Valdemārpilī. Noskaidroti lietas apstākļi. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Ziņots par aptuveni sešus mēnešu klaiņojošu suni Vandzenes pagastā. Suns nogādāts dzīvnieku patversmē Talsos.

Saņemta informācija, ka pie ēkas V.Ruģēna ielā, Talsos, netiek ievēroti Covid-19 ierobežošanas nosacījumi. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpumi netika konstatēti.

06.03.

Patrulējot Jaunatnes ielā, Talsos, pamanīta automašīna, kurā atradās vairāki jaunieši, kuri neievēroja valstī noteiktos ārkārtējās situācijas noteikumus par privātu pulcēšanos. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Saņemta informācija par iespējams privātu pulcēšanos, trokšņošanu un skaļu mūzikas atskaņošanu dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Veikta pārbaude, pulcēšanās pārkāpumi netiek konstatēti. Mūzika tiek izslēgta.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri smēķē daudzdzīvokļu mājas Celtnieku ielā, Talsos, pieguļošajā mazdārziņu teritorijā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par personu, kura guļ publiskā telpā uz soliņa Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, konstatēts, ka persona neatrodas cilvēka cieņas aizskarošā izskatā. Persona dodas prom.

07.03.

Ziņots par personu, kura guļ publiskā telpā Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, persona ir pamodusies. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Ziņots par personu, kura guļ daudzdzīvokļu mājas Vandzenes pagastā kāpņu telpā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par personu, kura ilgstoši uzturas publiskā telpā bez iemesla Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, persona netiek sastapta.

08.03.

Ziņots par divām personām, kuras izsita koplietojamās kāpņu telpas ārdurvju loga rūti Celtnieku ielā, Talsos, un aizbēga. Ierodoties notikuma vietā, iespējamo vainīgo personu sastapt neizdevās. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ sabiedriskā vietā Vandzenes pagastā. Veiktas pārrunas un persona dodas uz dzīvesvietu.

Ziņots par beigtu kaķi Dundagas ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Patrulējot Valdgales pagastā, daudzdzīvokļu māju pagalmā pamanīts ugunskurs, kurā dedzina dīvānu. Sastādīts apskates protokols, uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

09.03.

Saņemta informācija, ka persona netiek ielaista veikalā Dundagas ielā, Talsos, bez mutes un deguna aizsega. Noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas un izskaidroti mutes un deguna aizsega lietošanas noteikumi.

Ziņots par trim personām, kuras staigā ar lielām melnām somām daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Rīgas ielā, Talsos, piedāvājot nezināmas izcelsmes preces. Ierodoties notikuma vietā, personas netika sastaptas.

11.03.

Saņemta informācija par mājputniem, kuri brīvi pārvietojas pa pagalmu īpašumā Ārlavas pagastā, neievērojot valstī noteiktos noteikumus par mājputnu ierobežošanu saistībā ar Putnu gripu. Īpašuma īpašniecei izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par personu, kura guļ uz soliņa publiskā telpā Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, konstatēts, ka persona nav alkohola reibumā un cilvēka cieņas aizskarošā izskatā.

Saņemta informācija par automašīnām, kuras veic agresīvus braukšanas manevrus automašīnu stāvlaukumā K.Mīlenbaha ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

12.03.

Ziņots par ievainotu stirnu buku īpašumā Sabilē. Informācija nodota Valsts meža dienestam.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri atradušies Valdemārpilī, uz  estrādes jumta un pēc tam aizbēguši. Ierodoties notikuma vietā, neviena persona netika sastapta.

13.03.

Patrulējot Valdgales pagastā, kādā īpašumā pamanītas vistas brīvi pārvietojamies dārzā. Vistu īpašniecei izskaidroti noteikumi par Putnu gribas izplatības ierobežošanu.

Patrulējot Īves pagastā, kādā īpašumā pamanīti ūdensputni (pīles un zosis) brīvi pārvietojamies pagalmā. Ūdensputnu īpašniecei izskaidroti noteikumi par Putnu gribas izplatības ierobežošanu.

Saņemta informācija par to, ka daudzdzīvokļu mājā Laidzes pagastā veikti būvdarbi, kuru laikā aizmūrēti mājas pagrabā ventilācijas caurumi siltumtrasē un noslēgtas ieejas durvis, kā rezultātā iekšā palikuši kaķi, kuri nevar izkļūt laukā.  Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņots par personu, kura kritiena rezultātā guļ uz kāpnēm Fabrikas ielā, Talsos. Darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Patrulējot Valdemārpilī, autobusu pieturvietā pamanīta persona, kura smēķē. Noskaidrots, ka persona smēķējusi nepilngadīgas personas klātbūtnē. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Patrulējot 1905.gada ielā, Talsos, pamanīti jaunieši, kuri neievēroja pulcēšanās noteikumus valstī ārkārtējās situācijas laikā. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

14.03.

Ziņots par personu, kura, būdama alkohola reibumā, traucēja iestādes Laidzes pagastā darbu. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

15.03.

Veikta atkārtota pārbaude īpašumā Īves pagastā, vai tiek ievēroti noteikumi par Putnu gripas izplatības ierobežošanu. Pārbaudes laikā pārkāpumi netika konstatēti.

Veikta atkārtota pārbaude īpašumā Valdgales pagastā, vai tiek ievēroti noteikumi par Putnu gripas izplatības ierobežošanu. Pārbaudes laikā pārkāpumi netika konstatēti.

17.03.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Rīgas ielā, ceļa braucamajā daļā izveidojušās bedres ceļa segumā, kas apdraud satiksmes drošību. Informācija nodota atbildīgās iestādes vadītājam.

Ziņots par beigtu stirnu īpašumā Draudzības ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Noticis konflikts daudzdzīvokļu ēkā Laidzes pagastā. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi. Darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

18.03.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Darba ielā, uz ceļa braucamās daļas divu automašīnu vadītāji veic agresīvus braukšanas manevrus (intensīvu riepu izbuksēšanu uz ceļa seguma), kā rezultātā rodas dūmi ar nepatīkamu smaku. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai Jaunajā ielā, Talsos, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par malku uz ceļa braucamās daļas Laidzes ielā, Talsos, kas traucē ceļu satiksmei un gājēju kustībai. Noskaidroti lietas apstākļi, īpašnieks malku apsola savākt nekavējoties.

20.03.

Saņemta informācija par personu, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties un atrodas zālājā Darba ielā, Talsos. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Veicot patrulēšanu Jaunatnes ielā, Talsos, automašīnu stāvlaukumā pamanīta automašīna, kurā atradās vairākas personas no dažādām mājsaimniecībām. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process par valstī noteiktās ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu.

Saņemta informācija par personu, kura guļ publiskā telpā Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, persona negulēja. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Konstatēts, ka Rūķu ielā, Talsos, nepilngadīgas personas pulcējas un lieto alkoholiskus dzērienus. Veikti alkohola koncentrācijas izelpā testi un pieņemti paskaidrojumi, uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

21.03.

Saņemta informācija par personu, kurai iekodis suns Virbu pagastā, bet iesniegumu rakstīt atsakās, jo acīmredzamu miesas bojājumu nav, lūdz veikt pārrunas ar suņa īpašnieci. Veiktas pārrunas un noskaidroti lietas apstākļi.

Ziņots par personu, kura nokritusi Dundagas ielā, Talsos, un iespējams atrodas stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi. Persona neatradās cilvēka cieņas aizskarošā izskatā.

Ziņots par aptuveni desmit personām, kuras pulcējas un iespējams lieto alkoholiskos dzērienus pie kāda veikala Raiņa ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētajā vietā atrodas viena persona, kura alkoholisko dzērienu nelietoja.

Saņemta informācija par to, ka ceļa posmā Anuži-Sarkaste-Tiņģere uz ceļa braucamās daļas atrodas zaru paliekas un dubļi, kas radušies no traktortehnikas riepām. Telefoniski sazvanīts īpašuma īpašnieks un panākta vienošanās, ka minētais ceļa posms tiks satīrīts, ja tur atradīsies zaru paliekas.

22.03.

Veicot patrulēšanu Jaunatnes ielā, Talsos, automašīnu stāvlaukumā pamanīta automašīna, kurā atradās piecas personas no dažādām mājsaimniecībām. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Ziņots par personām, kuras staigā pa mājām Lībagu pagastā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās un personas netiek sastaptas.

Ziņots par klaiņojošiem kaķiem īpašumā Lībagu pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

24.03.

Ziņots par ilgstoši piesietu suni bez uzraudzības pie kādas ēkas ieejas durvīm  K.Valdemāra ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

25.03.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu Celtnieku ielā, Talsos, kas traucē klusumu un mieru mājas iedzīvotājiem. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ publiskā vietā Ventspils ielā, Sabilē. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par beigtu kaķi Lībagu pagastā, ceļa posmā Talsi – Stende. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par stirnu pie kāda īpašuma Valdgales pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

26.03.

Saņemta informācija par to, ka Laidzes pagastā ceļa malas grāvī izmesti sadzīves atkritumi. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Patrulējot Jaunatnes ielā, Talsos, pamanīta automašīna, kurā atradās vairāki jaunieši no dažādām mājsaimniecībām. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

27.03.

Ziņots par konfliktu starp vairākām personām Lielajā ielā, Valdemārpilī. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Patrulējot Lībagu pagastā, pamanīta persona, kura lietoja alkoholiskos dzērienus publikā vietā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

29.03.

Ziņots par sadzīves atkritumu dedzināšanu ugunskurā kādā īpašumā Lībagu pagastā. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka ugunskurā tiek dedzināti zari un koksne.

Saņemta informācija par koku lapu dedzināšanu ugunskurā Ķūļciema pagastā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

30.03.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, atrodas sabiedriskā vietā Dundagas ielā, Talsos. Noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas un persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņots par vairākām nepilngadīgām personām, kuras Rūpniecības ielā, Talsos, iekļuvušas neaizslēgtā automašīnā un paņēmušas somu. Darbu veic Valsts policijas darbinieki.

Veicot patrulēšanu Laidzes pagastā, pamanīti mājputni kādā mājsaimniecībā, kuri atrodas voljērā, bet bez nosedzoša jumta. Īpašniecei izskaidroti valstī noteiktie noteikumi par mājputnu ierobežošanu saistībā ar Putnu gripu.

Veicot patrulēšanu Laidzes pagastā, pamanīti mājputni kādā mājsaimniecībā, kuri atrodas voljērā, bet bez nosedzoša jumta. Īpašniecei izskaidroti valstī noteiktie noteikumi par mājputnu ierobežošanu saistībā ar Putnu gripu.

Ziņots par automašīnām, kuras novietotas stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, Raiņa ielā, Talsos. Sastādīti lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Veicot patrulēšanu Laidzes pagastā, pamanīti mājputni kādā mājsaimniecībā, kuri atrodas ārpus nožogojuma. Īpašniekam izskaidroti valstī noteiktie noteikumi par mājputnu ierobežošanu saistībā ar Putnu gripu.

Veicot patrulēšanu Laucienes pagastā, kādā īpašumā pamanīti mājputni, kuri brīvi pārvietojas pa pagalmu, neievērojot valstī noteiktos noteikumus par mājputnu ierobežošanu saistībā ar Putnu gripu. Īpašuma īpašniecei izteikts mutisks aizrādījums un dots termiņš pārkāpumu novērst.

31.03.

Ziņots par suni, kurš no kāda īpašuma Lībagu pagastā uzskrējis uz koplietošanas ceļa un nobiedējis garāmbraucošos velosipēdistus, lūdz veikt pārrunas ar suņa īpašnieku. Ar suņa īpašnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Veicot patrulēšanu Stendē, kādā īpašumā konstatēts, ka netiek ievēroti mājputnu turēšanas noteikumi saistībā ar Putnu gripu. Izskaidroti mājputnu turēšanas noteikumi, izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par sabojātu automašīnu Dundagas ielā, Talsos. Izskaidrots, ka par minēto notikumu jāvēršas Valsts policijā.

Saņemta informācija par to, ka Vandzenes pagastā uz ceļa braucamās daļas velosipēdistam priekšā izskrējis suns un kritiena rezultātā gūti miesas bojājumi. Izskaidrots, ka par minēto notikumu jāvēršas Valsts policijā.

2021.GADA FEBRUĀRIS

01.02.

Saņemta informācija par nepiederošu personu atrašanos kādā dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Veiktas pārrunas. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas līgumu nenoslēgšanu kādā daudzdzīvokļu mājā Valdemāra ielā, Sabilē. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Ziņots par ugunskura dedzināšanu, no kura plūst zili dūmi, Rūpniecības ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un izskaidroti Talsu novada domes saistošie noteikumi.

Ziņots par personu ubagošanu Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura pārvietojas diennakts tumšajā laikā bez atstarojošiem elementiem pa ceļa braucamo daļu Miera ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

02.02.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ uz soliņa Dundagas ielā, Talsos. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

03.02.

Ziņots par vairākām personām, kuras lieto alkoholiskus dzērienus pie kāda veikala Jaunā ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, alkohola lietošana netiek konstatēta. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

O.Kalpaka ielā, Sabilē, noticis konflikts ar kaimiņiem un daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā izlaistīts benzīns. Ierodoties minētajā adresē, sniegtā informācija neapstiprinājās.

04.02.

Saņemta informācija par personu, kura guļ pie kāda veikala ieejas durvīm Dundagas ielā, Talsos, iespējams atrodas alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinājās. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

05.02.

Ziņots par klaiņojošu agresīvu suni Īves pagastā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par ilgstoši novietotu transportlīdzekli stāvēšanai bez tehniskās apkopes Darba ielā, Talsos. Sastādīta brīdinājuma uzlīme par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa.

Ziņots par diviem transportlīdzekļiem, kuri ilgstoši novietoti stāvēšanai Jaunā ielā, Talsos, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīti lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Ziņots par personas agresīvu uzvedību kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Vandzenes pagastā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

06.02.

Saņemta informācija par personu, kura uzvedas neadekvāti daudzdzīvokļu mājā O.Kalpaka ielā, Sabilē, lūdz informēt radiniekus un sociālo dienestu. Informēta radiniece, izskaidrots kā rīkoties tālāk.

Ziņots par personu, kura neņem vērā aizrādījumus un neatstāj daudzdzīvokļu ēkas telpas Laidzes pagastā. Veiktas pārrunas, persona dodas prom.

07.02.

Saņemta informācija par to, ka no kādas ēkas Ezera laukumā, Talsos, plūst ūdens uz ielas. Nodota informācija ēkas telpu nomniekam.

Ziņots par suni, kurš netiek barots kādā īpašumā Lībagu pagastā. Noskaidroti lietas apstākļi, pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija par vairākām personām, kuras spēlē hokeju uz kādas ūdenstilpes Laidzes pagastā. Veiktas pārrunas, personas dodas prom.

08.02.

Saņemta informācija par mājdzīvnieku – suņa un govs, klaiņošanu Tilta ielā, Stendē. Veiktas pārrunas, izskaidroti mājdzīvnieku turēšanas noteikumi.

Ziņots par personu, kura ieradusies īpašumā Kr.Valdemāra ielā, Talsos, un nevēlas doties prom. Ierodoties minētajā adresē, sniegtā informācija apstiprinājās. Veicot pārrunas, persona dodas prom.

09.02.

Ziņots par ugunskura dedzināšanu īpašumā Valdgales pagastā. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par zaru nozāģēšanu košumkrūmiem ceļa pieguļošajā daļā Laidzes pagastā. Veikta pārbaude, pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņots par to, ka greideris, tīrot ceļu no sniega, sabojājis atstarojošos ceļu stabiņus ceļa posmā Talsi – Dundaga. Izskaidrots kā rīkoties tālāk.

10.02.

Ziņots par kucēniem, kuri smilkst un rej, īpašuma sētā K.Mīlenbaha ielā, Talsos. Veiktas pārrunas ar suņu saimnieci.

Saņemta informācija par pieklīdušu suni Dundagas ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņots par ugunskura dedzināšanu Kr.Valdemāra ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka tiek dedzināti plastmasas gabali, būvmateriāli un citi atkritumi, kuri piesārņo vidi. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par plastmasas vadu dedzināšanu ugunskurā A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos, tādējādi piesārņojot gaisu apkārtējā teritorijā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par agresīviem braukšanas manevriem automašīnu stāvlaukumā Rīgas ielā, Talsos. Ierodoties minētajā adresē, sniegtā informācija neapstiprinājās.

11.02.

Ziņots par transportlīdzekļiem, kuri novietoti stāvēšanai, traucējot sabiedriskajam autobusam piekļūt autobusu pieturvietā V.Ruģēna ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija par lāstekām pie ēkas Abavas ielā, Sabilē, kas apdraud gājējus. Veiktas pārrunas, pārkāpums novērsts.

12.02.

Ziņots par automašīnas novietošanu stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, Celtnieku ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka automašīna norādītajā vietā vairāk neatrodas.

Patrulējot A.Pumpura ielā, Talsos, pamanītas lielas ledus lāstekas pie kādas ēkas jumta malas. Veiktas pārrunas. Pēc neilga laika, veicot atkārtotu pārbaudi, konstatēts, ka pārkāpums ir novērsts.

Saņemta informācija par personas agresīvu uzvedību, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas, daudzdzīvokļu mājā Priežu ielā, Sabilē. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par lielām ledus lāstekām pie kādas ēkas jumta malas Lielā ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, tuvākajā laikā pārkāpums tiks novērsts.

Saņemta informācija par personu, kura uzvedas neadekvāti un izrāda agresivitāti Renču ielā, Stendē. Darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Ziņots par to, ka jaunieši fiziski iespaidojot kādu citu jaunieti Zvaigžņu ielā, Talsos. Ieraugot operatīvo transportlīdzekli, jaunieši bēg. Veikta patrulēšana, neviens no jauniešiem netiek sastapts.

Veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Laucienes pagastā.

13.02.

Veicot patrulēšanu Jaunatnes ielā, Talsos, tika pamanīti vairāki jaunieši un automašīna, kuras vadītājs veica agresīvus braukšanas manevrus automašīnu stāvlaukumā. Veiktas pārrunas. Vienam no jauniešiem veikts alkohola tests izelpojamā gaisā, kurš uzrādīja alkohola konsistenci. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Veicot patrulēšanu Jaunatnes ielā, Talsos, uz automašīnu stāvlaukuma pamanīta automašīna, kuras vadītājs veica agresīvus braukšanas manevrus. Veiktas pārrunas, konstatēts, ka automašīnas vadītājam nav auto vadītāja apliecība. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki. Konstatēts, ka automašīnā atrodas vēl citas personas, kuras nav no vienas mājsaimniecības. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Ziņots par alkoholisko dzērienu lietošanu mazgadīgu bērnu klātbūtnē Brīvības ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par personu, kura guļ uz soliņa Dundagas ielā, Talsos, būdama alkohola reibumā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

14.02.

Ziņots par personu, kura neievēro karantīnas noteikumus, saistībā ar pozitīvu testu Covid-19 Balgales pagastā. Veiktas pārrunas un izskaidroti noteikumi.

15.02.

Ziņots par svešu personu, kura ieradusies kādā īpašumā 1905.gada ielā, Talsos, un nevēlas doties prom. Ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par personu, kura guļ, būdama alkohola reibumā, A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

16.02.

Saņemta informācija par izbārstītiem skābajiem kāpostiem pie kāda dzīvokļa durvīm Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas.

17.02.

Ziņots par personu, kura uzmācas garāmgājējiem, izsakot seksuāla rakstura piedāvājumus un aizskarošas piezīmes Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas. Darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

18.02.

Ziņots par automašīnu, kuras vadītājs veic agresīvus braukšanas manevrus K.Mīlenbaha ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par pieklīdušu suni īpašumā Virbu pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņots par suni īpašumā Laucienes pagastā, kurš iespējams vairākas dienas neesot barots. Veiktas pārrunas ar suņa īpašnieku.

Ziņots par klaiņojošu suni Dundagas ielā, Talsos. Apsekota minētā adrese un tuvākā apkārtne, bet suns netika sastapts.

Saņemta informācija par daudzdzīvokļu mājas Brīvības ielā, Stendē, koplietošanas tualešu uzlaušanu. Veiktas pārrunas. Pieņemts rakstisks iesniegums. Tiks veikta pārbaude par minēto pārkāpumu.

Patrulējot Dižstendē, Lībagu pagastā, pamanītas vairākas automašīnas, kuru vadītāji veica agresīvus braukšanas manevrus. Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem veiktas pārrunas.

19.02.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri, būdami nepilngadīgi, bez autovadītāja apliecības pārvietojas ar automašīnu pa lauku ceļu Valdgales pagastā, apdraudot citus ceļu satiksmes dalībniekus un gājējus. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņots par ievainotu stirnu Brīvības ielā, Stendē. Ierodoties notikuma vietā, dzīvnieks aizskrien prom.

20.02.

Ziņots par trokšņošanu un naktsmiera traucēšanu dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, mūzika tiek pagriezta klusāk.

Ziņots par pulcēšanos un personām no dažādām mājsaimniecībām Brīvības ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par transportlīdzekli, kurš novietots stāvēšanai Lielā ielā, Talsos, stāvvietā, kura paredzēta invalīdiem bez invalīda apliecības. Izteikts mutisks aizrādījums automašīnas vadītājam.

Ziņots par klaiņojošu suni Laidzes pagastā. Ierodoties notikuma vietā, suns netiek sastapts. Veikta tuvākās teritorijas apsekošana.

Ziņots par transportlīdzekļiem, kuri novietoti stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, A.Pumpura ielā, Talsos. Sastādīti lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija par personu pulcēšanos kādā dzīvoklī Nākotnes ielā, Stendē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

21.02.

Ziņots par personu pulcēšanos kādā dzīvoklī Lielā ielā, Talsos. Ierodoties minētajā adresē, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Noticis konflikts starp vairākām personām Mālu ielā, Talsos. Noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas. Policijas palīdzība nebija nepieciešama un personas dodas prom.

22.02.

Ziņots par ilgstoši atstātām automašīnām Brīvības ielā, Stendē. Ar automašīnu īpašnieku veiktas pārrunas un noskaidroti lietas apstākļi.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Vandzenes pagastā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai Kuldīgas ielā, Sabilē, un traucē citiem ceļu satiksmes dalībniekiem pārvietoties. Veiktas pārrunas ar automašīnas īpašnieku, automašīna tiek pārvietota.

23.02.

Patrulējot Talsu pilsētā, pamanīta automašīna, kuras vadītājs veica nesaprotamus manevrus un neievēroja ceļa zīmes. Veiktas pārrunas, automašīnas vadītājam izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par nešķiroto sadzīves atkritumu līgumu nenoslēgšanu kādā īpašumā O.Kalpaka ielā, Sabilē. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par lapsu kādā īpašumā Vandzenes pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

24.02.

Ziņots par personu, kura kādā dzīvoklī Lielā ielā, Talsos, bļaustoties un trokšņojot, tādējādi traucējot naktsmieru pārējiem mājas iedzīvotājiem. Veicot pārrunas, noskaidrots, ka uz doto brīdi esot klusums notikuma vietā. Izskaidrots kā rīkoties tālāk, ja trokšņošana atsākas.

25.02.

Saņemta informācija par transportlīdzekli Laidzes pagastā, kuram no motora telpas pil transmisijas eļļa, tādējādi, piesārņojot vidi. Ar transportlīdzekļa īpašnieku veiktas pārrunas un dots termiņš pārkāpumu novērst.

Noticis konflikts kādā īpašumā Lielā ielā, Valdemārpilī. Veiktas pārrunas.

26.02.

Ziņots par pieklīdušu suni kādā īpašumā Laucienes pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par personu, kura esot vīrusa Covid-19 pozitīva un pārvietojas ārpus dzīvesvietas A.Pumpura ielā, Talsos. Noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas, izskaidroti epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu dzīvoklī Raiņa ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un pārkāpums novērsts.

27.02.

Saņemta informācija par trokšņošanu un naktsmiera traucēšanu Darba ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un pārkāpums novērsts.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, A.Pumpura ielā, Talsos. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Ziņots par personu, kura, būdama alkohola reibuma stāvoklī, nespēj patstāvīgi pārvietoties A.Pumpura ielā, Talsos. Veiktas pārrunas. Tā kā persona neatradās cilvēka cieņas aizskarošā izskatā, nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija par braukšanas apmācību ar kravas automašīnu Talsu pilsētā. Veikta patrulēšana Talsu pilsētā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Laucienes pagastā.

Patrulējot Ezera ielā, Talsos, pamanīta automašīna, kurā atradās jaunieši, kuri neievēroja valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

28.02.

Ziņots par personu, kura A.Pumpura ielā, Talsos, būdama alkohola reibumā, uzvedas neadekvāti. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka darbu veic Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.

Patrulējot A.Pumpura ielā, Talsos, pamanīta vairāku cilvēku pulcēšanās. Noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par jauniešu pulcēšanos pie veikala Sabilē. Veiktas pārrunas, jaunieši dodas prom.

2021.GADA JANVĀRIS

01.01.

Noticis konflikts kādā īpašumā A.Pumpura ielā, Talsos. Noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunas.

Ziņots par personu, kurai nodarīti miesas bojājumi un kura guļ daudzdzīvokļu mājas sētā Darba ielā, Talsos. Ierodoties minētajā adresē, sniegtā informācija neapstiprinājās.

02.01.

Saņemta informācija par plēvju dedzināšanu ugunskurā kādā īpašumā Abavas pagastā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka dedzināti koka gabali. Veiktas pārrunas.

Ziņots par četriem aizdomīgiem jauniešiem Celtnieku ielā, Talsos, kuri iespējams pirms pāris dienām arī izdarījuši likumpārkāpumu. Veikta patrulēšana, minētās personas netiek sastaptas.

03.01.

Patrulējot, tika konstatēts, ka publiskā iekštelpā Dundagas ielā, Talsos, trīs jaunieši nelieto sejas un deguna aizsargmaskas. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Ziņots par jauniešu pulcēšanos Saules ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un jaunieši dodas prom.

Patrulējot Rūpniecības ielā, Talsos, pamanīti četri jaunieši, kuri neievēro pulcēšanās noteikumus. Uzsākti  administratīvā pārkāpuma procesi.

Ziņots par jauniešiem, kuri pulcējas kādas daudzdzīvokļu mājas Celtnieku ielā, Talsos, pagalmā un neievēro ierobežojumus. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par četrām personām, kuras uzvedās agresīvi un traucē veikala Mīlenbaha ielā, Talsos, darbu. Personas aizturētas, darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Valsts policijas darbinieki.

04.01.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai A.Pumpura ielā, Talsos, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

05.01.

Ziņots par nozagtu malku  īpašumā Laidzes pagastā. Izskaidrots, ka par notikušo jāziņo Valsts policijai.

Ziņots par gaisa izlaišanu automašīnas riepai, iespējams tā sadurta, kādai automašīnai Laidzes pagastā. Izskaidrots, ka par notikušo jāziņo Valsts policijai.

07.01.

Saņemta informācija par vairāku automašīnu pulcēšanos automašīnu stāvlaukumā K.Mīlenbaha ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

09.01.

Ziņots par automašīnu novietošanu stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, A.Pumpura ielā, Talsos. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

10.01.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par vairāku personu pulcēšanos kādā ēkā A.Pumpura ielā, Talsos. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Patrulējot Lielā ielā, Talsos, pamanīts klaiņojošs suns. Sazvanīts suņa īpašnieks, kurš suni nogādā dzīvesvietā.

Saņemta informācija par automašīnas vadītāju, kurš veic agresīvus braukšanas manevrus Ezera ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

11.01.

Ziņots par suņa klaiņošanu Ūdens ielā, Talsos. Izskaidrots kā rīkoties un ieteikts iesniegt rakstisku iesniegumu par minēto faktu.

Konflikts noticis starp trim personām par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu pie kāda veikala Dundagas ielā, Talsos. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Saņemta informācija par iespējams jauniešu pulcēšanos, kuri nav no vienas mājsaimniecības, kādā dzīvoklī A.Pumpura ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņots par personu, kura guļ pie kāda īpašuma Graudu ielā, Talsos, žoga. Persona nodota radinieku aprūpē.

12.01.

Ziņots par iespējams antisanitāriem apstākļiem kādā īpašumā Abavas pagastā. Informācija nodota Talsu novada sociālajam dienestam. Veikta apsekošana, pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija par suņa klaiņošanu Ūdens ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta atkārtota informācija par suņa klaiņošanu Ūdens ielā, Talsos. Ierodoties minētajā adresē, suns netika manīts. Veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē.

13.01.

Ziņots par suni kādā īpašumā Lībagu pagastā, kurš netiek barots un apkopts. Noskaidroti lietas apstākļi, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, mūzikas atskaņošana netiek konstatēta.

Ziņots par svešu personu ciemošanos kādā īpašumā Ezera ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Celtnieku ielā, Talsos.

14.01.

Patrulējot Talsciemā, Ģibuļu pagastā, pamanītas divas automašīnas, kuras atrodas publiski nepieejamā teritorijā. Ar automašīnu vadītājiem veiktas pārrunas un izteikti mutiski aizrādījumi.

Ziņots par vairāku personu pulcēšanos Jaunā ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un izteikti mutiski aizrādījumi. Personas dodas prom.

Ziņots par klaiņojošu suni Rīgas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par ugunskura dedzināšanu Laidzes pagastā. Veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par personu, kura iespējams atrodas alkohola reibumā un guļ kādas  daudzdzīvokļu mājas Strazdes pagastā kāpņu telpā. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

15.01.

Ziņots par personu, kura lieto alkoholisku dzērienu publiskā vietā Dundagas ielā, Talsos. Alkoholisko dzērienu lietošana netiek konstatēta, veiktas pārrunas.

Patrulējot Dundagas ielā, Talsos, pamanīta persona publiskā telpā bez sejas un deguna aizsargmaskas. Izteikts mutisks aizrādījums un izskaidroti valstī noteiktās ārkārtējās situācijas noteikumi.

Ziņots par personu, kura iekļuvusi kādā privātīpašumā Jaunā ielā, Talsos, un iespējams ir nosalusi. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinājās. Darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Saņemta informācija par personu, kura guļ publiskā telpā Dundagas ielā, Talsos, un iespējams atrodas alkohola reibuma stāvoklī. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

Ziņots par svešu suni kādā īpašumā Ūdens ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, suns netika manīts.

Saņemta informācija par personu, kura sistemātiski dauzās pie logiem, staigā ar metāla stieni rokās, izsaka draudus, traucē mieru kādā īpašumā Ģibuļu pagastā. Ierodoties minētajā adresē, persona netiek sastapta. Izskaidrots kā rīkoties tālāk.

16.01.

Ziņots par automašīnu, kura iebraukusi ceļmalas grāvī Abavas pagastā, un automašīnas vadītājs iespējams atrodas alkohola reibumā. Par minēto faktu paziņots Valsts policijas darbiniekiem.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ uz soliņa Balgales pagastā. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

Patrulējot Jaunatnes ielā, Talsos, pamanīta automašīna, kurā atradās četras personas. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

17.01.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura dabiskās vajadzības nokārtojusi biksēs un atrodas kādas daudzdzīvokļu mājas Dundagas ielā, Talsos, kāpņu telpā. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

18.01.

Ziņots par trīs klaiņojošie suņiem pie daudzdzīvokļu mājas Balgales pagastā. Noskaidroti suņu īpašnieki, kuri suņus nogādā dzīvesvietās.

Saņemta informācija par svešu personu ciemošanos  kādā īpašumā Ūdens ielā, Talsos. Noskaidroti lietas apstākļi, izteikti mutiski aizrādījumi.

Saņemta informācija par nobrauktu stirnu ceļa Talsi – Stende malā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

19.01.

Ziņots par automašīnu, kura atrodas kāda īpašuma Ģibuļu pagastā sējumu laukā. Noskaidrots automašīnas īpašnieks, kurš automašīnu pārvietos.

20.01.

Veikta apsekošana kādā īpašumā K.Mīlenbaha ielā, Talsos.

Saņemta informācija par personu, kura guļ publiskā iekštelpā Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, persona atrodas ēkas ārpusē, veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Ziņots par vairākām automašīnām, kuras novietotas stāvēšanai un traucē sniega tīrīšanai Pilskalna ielā, Sabilē. Noskaidroti lietas apstākļi, automašīnas tiks pārvietotas.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā Brīvības ielā, Talsos. Veiktas pārrunas.

21.01.

Patrulējot Talsu  pilsētā, izteikti vairāki mutiski aizrādījumi par lāstekām pie ēku notekcaurulēm, kuras piestiprinātas pie ēku jumtiem.

Ziņots par ievainotu gulbi Ģibuļu pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par nenokaisītām un slidenām gājēju ietvēm Lielajā ielā, Talsos. Izskaidroti ielu sakopšanas darbu apsaimniekotāja darbības veidi. Pēc neilga laika veicot pārbaudi, konstatēts, ka gājēju ietves ir apstrādātas ar pretslīdes materiālu.

Ziņots par divu personu ciemošanos un alkoholisko dzērienu lietošanu kādā dzīvoklī Laidzes pagastā. Veiktas pārrunas, izteikti mutiski aizrādījumi un personas dodas prom.

22.01.

Apsekotas āra tirdzniecības vietas Talsu pilsētā. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Saņemta informācija par zemledus makšķernieku uz Vilkmuižas ezera, Talsos. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Ziņots par klaiņojošu suni Strazdes pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par bērniem, kuri pikojas ar sniega pikām un ar tām met pa daudzdzīvokļu mājas Jaunā ielā, Talsos, logiem. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, nav spējīga patstāvīgi pārvietoties Raiņa ielā, Talsos. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

Patrulējot Fabrikas ielā, Talsos, pamanītas divas automašīnas un jaunieši, kuri pulcējās. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Patrulējot Jaunatnes ielā, Talsos, pamanīta automašīna, kurā atradās personas no dažādām mājsaimniecībām. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

23.01.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri sit logus kādai ēkai Talsu ielā, Valdemārpilī. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

24.01.

Patrulējot Draudzības ielā, Talsos, pamanīti zemledus makšķernieki Vilkmuižas ezerā. Paziņots par aizliegumu atrasties uz ledus un personas dodas prom.

Ziņots par nobrauktu stirnu grāvī ceļa posmā Talsi – Stende. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

25.01.

Ziņots par iespējams ģimenes konfliktu, kurā iesaistīts arī nepilngadīgs bērns, Celtnieku ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri iespējams lieto alkoholiskos dzērienus, 1.Maija ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu un naktsmiera traucēšanu kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta.

26.01.

Saņemta informācija par nenoslēgtiem līgumiem par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu vairākiem dzīvokļiem Valdemāra ielā, Sabilē. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Ziņots par klaiņojošām aitām kādā īpašumā Ventspils ielā, Sabilē. Noskaidrota aitu īpašniece, izteikts mutisks aizrādījums.

27.01.

Ziņots par trokšņošanu un iespējams alkoholisko dzērienu lietošanu kādā dzīvoklī Brīvības ielā, Stendē. Ierodoties notikuma vietā, konstatēta skaļas mūzikas atskaņošana. Veiktas pārrunas un mūzika tiek izslēgta.

Ziņots par klaiņojošiem suņiem Virbu pagastā. Pieņemts iesniegums un uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par vairāku personu atrašanos kādā dzīvoklī K.Mīlenbeha ielā, Talsos, un iespējams alkoholisko dzērienu lietošanu. Veiktas pārrunas. Nepiederošās personas dodas prom.

Saņemta informācija par agresīvu personu, kura uzvedās neadekvāti, iestādē Dumpīšu ielā, Stendē. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona devusies prom. Veikta apsekošana tuvākajā apkārtnē un pamanīta minētā persona. Veiktas pārrunas un konstatēts, ka iespējams persona atrodas narkotisko vielu ietekmē. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Ziņots par personām, kuras daudzdzīvokļu mājās Darba ielā, Talsos, piedāvā iegādāties dažādas preces. Veikta apsekošana minētajā adresē, personas netiek sastaptas.

Ziņots par bezpajumtnieku pulcēšanos publiskā telpā Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par zemledus makšķernieku Vilkmuižas ezerā Talsos. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri ar sniega pikām met pa garām braucošām automašīnām Parka ielā, Valdemārpilī. Ar vienu no jauniešiem veiktas pārrunas.

28.01.

Saņemta informācija par automašīnas novietošanu stāvēšanai daudzdzīvokļu mājas pagalmā Lībagu pagastā, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Ar automašīnas īpašnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par personu, kura guļ sniegā un iespējams atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē 1905.gada ielā, Talsos. Darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Ziņots par nobrauktu stirnu ceļa posmā Talsi – Jūrmala. sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Laucienē. Veiktas pārrunas, mūzika tiek izslēgta. Izteikts mutisks aizrādījums.

29.01.

Ziņots par vairāku jauniešu pulcēšanos Lielā ielā, Talsos. Veiktas pārrunas. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Saņemta informācija par personu, kura guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, atkārtoti saņemta informācija par to, ka persona devusies tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos, virzienā. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

30.01.

Patrulējot Ģibuļu pagastā, Talsu lidlaukā, pamanīta automašīna, kura atrodas norādītajā teritorijā. Ar automašīnas vadītāju veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par trokšņošanu un iespējams svešu personu atrašanos kādā īpašumā Saules ielā, Talsos. Noskaidroti lietas apstākļi, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par divām personām, kuras valstī noteiktās mājsēdes laikā atrodas ārpus dzīvesvietas Kalna ielā, Talsos. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Ziņots par divām automašīnām, kuru vadītāji veica agresīvus braukšanas manevrus Lībagu pagastā. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpumi netika konstatēti.

2020.GADA DECEMBRIS

01.12.

Saņemta informācija par personu, kura guļ, būdama alkohola reibumā, uz soliņa Dundagas ielā, Talsos. Veiktas audzinoša rakstura pārrunas un persona dodas mājup.

Ziņots par personu, kura atgriezusies no ārzemēm un neievēro pašizolāciju Darba ielā, Talsos. Veiktas pārrunas.

02.12.

Saņemta informācija par pieklīdušu draudzīgu suni kādā īpašumā Laidzes pagastā. Telefonsarunas laikā konstatēts, ka ieradies suņa saimnieks un suni nogādā dzīvesvietā.

Noticis konflikts kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Veiktas pārrunas. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņots par sejas aizsargmasku nelietošanu kādā veikalā Kr.Valdemāra ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums.

Ziņots par sejas aizsargmasku nelietošanu kādā veikalā Lielā ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums.

Saņemta informācija par suni, kurš uzbrucis citam sunim, tam iekožot, A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par iespējams suņa turēšanas labturības prasību pārkāpšanu kādā īpašumā Laipu ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

03.12.

Ziņots par automašīnu novietošanu stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, A.Pumpura ielā 6, Talsos. Pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija par vairāku personu pulcēšanos daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Laidzes pagastā, kur notiek alkoholisko dzērienu lietošana un skaļa trokšņošana. Veiktas pārrunas, informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

04.12.

Saņemta informācija par agresīvu suni, kurš centies uzbrukt kādai personai uz ceļa braucamās daļas pie kāda īpašuma Laidzes pagastā. Pieņemts rakstisks iesniegums, uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par nobrauktu zvēru Kr.Valdemāra ielā, Valdemārpilī. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Veicot patrulēšanu Virbu pagastā, konstatēts, ka kāds veikala preču piegādātājs, piegādājot preces veikala telpās, nelieto sejas aizsargmasku. Izteikts mutisks aizrādījums.

Veicot patrulēšanu Jaunatnes ielā, Talsos, konstatēts, fakts, ka trīs automašīnu vadītāji pārkāpuši Ceļu satiksmes noteikumus, iebraucot teritorijā zem aizlieguma zīmes. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

05.12.

Patrulējot Laucienes pagastā, konstatēts, ka kāda automašīna iebraukusi sporta laukumā, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Izteikts mutisks aizrādījums.

07.12.

Saņemta informācija par to, ka vēja rezultātā kādai ēkai Krievraga ielā, Talsos, atrautas jumta loksnes. Informācija nodota ēkas īpašniekam.

Ziņots par personu, kura sēž uz zemes ceļa posmā Talsi – Vandzene. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Veiktas pārbaudes vairākās tirdzniecības vietās Talsu pilsētā. Pārkāpumi netika konstatēti.

08.12.

Saņemta informācija par ūdens padeves pārtraukšanu kādam dzīvoklim Priežu ielā, Sabilē, ko izdarījuši kaimiņi un kuri tādējādi terorizē iedzīvotāju. Veiktas pārrunas, noskaidroti lietas apstākļi. Izskaidrots kā rīkoties tālāk.

09.12.

Ziņots par agresīvu personu pie kāda veikala ieejas durvīm Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, persona dodas prom.

Saņemta informācija par skaļu remontdarbu veikšanu – urbšanu, vakara stundā kādā dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, izskaidroti Talsu novada noteikumi.

10.12.

Ziņots par suņu riešanu un gaudošanu īpašumā 1905.gada ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par automašīnu, kura novietota stāvēšanai Kalna ielā, Talsos, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus.  Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par personu, kura cenšas izraisīt konfliktu uz gājēju ietves Lielā ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, konflikts novērsts.

11.12.

Saņemta informācija par zemledus makšķerniekiem, kuri atrodas uz kāda dīķa Vandzenes pagastā. Izteikt mutisks aizrādījums un zvejošana tiek patraukta.

Ziņots par vairākiem transportlīdzekļiem, kuri novietoti stāvēšanai V.Ruģēna ielā, Talsos, kuri apgrūtina autobusu satiksmi. Ierodoties minētajā adresē, pārkāpumi netika konstatēti. Dienas gaitā veikta vairākkārtīga minētās adreses apsekošana, pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā, kura atrodas kādas iestādes telpās Dumpīšu ielā, Stendē. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

12.12.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu nakts laikā kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Abavas pagastā. Telefonsarunas laikā skaļā mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta, lūdz veikt pārrunas. Ar dzīvokļa īrnieku veiktas pārrunas par naktsmiera traucēšanu, izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par personu, kura kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Rīgas ielā, Talsos, uzvedas agresīvi, neadekvāti, noplūdinājusi kaimiņu dzīvokli, durvis nevienam neatver, iespējams var radīt apdraudējumu gan sev, gan pārējiem iedzīvotājiem. Darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā Raiņa ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un izskaidrots kā rīkoties tālāk. Pēc neilga laika saņemts atkārtots izsaukums uz minēto adresi un persona, kura atradās alkohola reibumā, nogādāta pašvaldības policijas iecirknī, pamatojoties uz likumu “Par policiju”.

13.12.

Patrulējot Jaunatnes ielā, Talsos, pamanīta automašīna, kura apstājusies, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Ar automašīnas vadītāju veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Patrulējot Ģibuļu pagastā, ceļa Līči – Mordanga – Kaleši ceļa malas grāvī pamanīta sasista automašīna un nolauzta ceļa zīme. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Saņemta informācija par Abavas pagastā nolauztu ceļa zīmi, kura iemesta Abavas upē un netālu atrodas automašīna ar nolauztu aizmugurējo riteni. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinājās. Ar personām veiktas pārrunas, darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Ziņots par bērniem, kuri atrodas uz ledus kādā ezerā Lībagu pagastā. Ierodoties notikuma vietā, ar bērniem veiktas pārrunas un bērni dodas mājup.

14.12.

Saņemta informācija par mutes un deguna aizsarga nelietošanu kādā veikalā Brīvības ielā, Stendē. Veiktas pārrunas.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, A.Pumpura ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par personu, kura, būdama alkohola reibumā, traucēja uzņēmuma K.Mīlenbaha ielā, Talsos, darbu. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

15.12.

Ziņots par pieklīdušu suni kādā īpašumā K.Mīlenbaha ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par trīs personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus un neatstāj kādas iestādes telpas Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, alkohola lietošana netika konstatēta. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Saņemta informācija par bērniem, kuri atrodas uz ledus tilpes 1905.gada ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par beigtu stirnu ceļa posmā Roja – Talsi. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

16.12.

Saņemta informācija par personu, kura uzvedās neadekvāti kādā iestādē Kareivju ielā, Talsos. Noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas un persona dodas prom.

17.12.

Patrulējot Ģibuļu pagastā, Pastendē, ceļa malā pamanīta nobraukta stirna. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņots par zaļās zonas postīšanu, koku izrakšu, smagās tehnikas strādāšanu daudzdzīvokļu mājas Laidzes pagastā pagalmā. Noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas. Pārkāpumi netika konstatēti.

Lūdz veikt pārbaudi par iespējamiem Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem saistībā ar kravas automašīnu un traktoru pārvietošanos Rūķu ielā, Talsos. Noskaidroti lietas apstākļi, pārkāpumi netiek konstatēti.

Saņemta informācija par personu, kura diennakts tumšajā laikā pārvietojas pa ceļa Talsi – Valdemārpils braucamo daļu bez atstarojošiem elementiem un iespējams atrodas alkohola reibumā. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

18.12.

Ziņots par automašīnu, kura apstājusies Talsu autoostas teritorijā, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par personu, kura nelieto sejas un deguna aizsargmasku un  uzvedas neadekvāti kādā iestādē Dundagas ielā, Talsos. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ pie kādas daudzdzīvokļu mājas K.Mīlenbaha ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, persona dodas mājup.

Ziņots par kādā dzīvoklī Īves pagastā alkohola lietošanu, ciemiņu ciemošanos, kur iespējams atrodas arī mazi bērni. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka dzīvoklī atrodas divas personas. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Balgales pagastā.

19.12.

Saņemta informācija par atkārtotu trokšņošanu un alkoholisko dzērienu lietošanu kādā dzīvoklī Īves pagastā. Veiktas pārrunas.

Ziņots par personu, kura guļ uz soliņa pie Leču dīķa, Talsos. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Saņemta informācija par skaļas mūzikas atskaņošanu Lībagu pagastā. Veikta teritorijas apsekošana, mūzikas atskaņošana netiek konstatēta.

Patrulējot Talsos, Lielajā ielā, pamanīta automašīna, pa kuras aizmugurējo logu izliekusies kāda persona. Veikta pārbaude un konstatēts, ka automašīnā atrodas divas nepilngadīgas jaunietes, kuras atradās alkohola reibumā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Patrulējot Talsos, Jaunatnes ielā, pamanīta automašīna, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka automašīnā atrodas divas nepilngadīgas jaunietes, kuras nogādātas policijas iecirknī, jo iespējams atradās alkoholisko dzērienu ietekmē. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

20.12.

Saņemta informācija par personu, kura brauc ar automašīnu, būdama alkohola reibumā, Stendē. Veikta patrulēšana, minētā automašīna netiek manīta.

Ziņots par suni, kurš brīvi skraida pa parku, gar daudzdzīvokļu māju Smilšu ielā, Sabilē, un iespējams var radīt apdraudējumu apkārtējiem iedzīvotājiem. Lūdz veikt pārrunas ar suņa īpašnieku. Ar suņa īpašnieku veiktas pārrunas, izskaidroti noteikumi un izteikts mutisks aizrādījums.

21.12.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu un iespējams ciemiņu ciemošanos kādā īpašumā Abavas pagastā. Veiktas pārrunas, mūzika pagriezta klusāk.

Saņemta informācija par skaļu televizora atskaņošanu kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos, lūdz veikt pārrunas. Pēc neilga laika izsaukums atcelts, jo vairs nav dzirdamas skaļas televizora skaņas.

23.12.

Noticis konflikts kādā īpašumā A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, noskaidroti lietas apstākļi. Konflikts atrisināts.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, Ārlavas pagastā. Ar automašīnas īpašnieku veiktas pārrunas, un automašīna tiek pārvietota.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, Laidzes pagastā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par vairākām nepilngadīgām personām, kuras iekļuvušas neapdzīvotā īpašumā Ģibuļu pagastā. Ar jauniešiem veiktas audzinoša rakstura pārrunas.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, uzvedas agresīvi un pārējiem ģimenes locekļiem izraisa bailes kādā īpašumā Nākotnes ielā, Stendē. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

24.12.

Veiktas pārbaudes vairākām personām, kuras atgriezušās no ārvalstīm, izskaidroti pašizolācijas noteikumi. Pārkāpumi netika konstatēti.

25.12.

Ziņots par trokšņošanu un alkoholisko dzērienu lietošanu kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Valdgales pagastā. Veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri šauj raķetes Celtnieku ielā, Talsos. Noskaidroti lietas apstākļi, darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Ziņots par personu, kura, būdama alkohola reibumā, pārvietojas pa ceļu Talsos, virzienā uz apvedceļa pusi, apdraudot gan sevi, gan citus transportlīdzekļa vadītājus. Sniegtā informācija neapstiprinājās. Veikta tuvākās teritorijas apsekošana.

26.12.

Patrulējot Jaunatnes ielā, Talsos, pamanīta automašīna, kura pārkāpusi Ceļu satiksmes noteikumus. Izteikts mutisks aizrādījums.

27.12.

Saņemta informācija par klaiņojošu suni Paugurciema teritorijā. Veikta patrulēšana, suns netika manīts.

Ziņots par automašīnas novietošanu stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, Celtnieku ielā, Talsos. Automašīnas īpašnieks automašīnu pārvieto uz citu vietu.

28.12.

Ziņots par klaiņojošu suni pie daudzdzīvokļu mājas Celtnieku ielā, Talsos. Sazvanīts suņa saimnieks, kurš suni nogādā dzīvesvietā.

Saņemta informācija par beigtu dzīvnieku ceļa malā Valdgales pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņots par automašīnas novietošanu stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, V.Ruģēna ielā, Talsos. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

29.12.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un mūzika pagriezta klusāk.

Saņemta ziņa par diviem klaiņojošiem kaimiņa suņiem kādā īpašumā Virbu pagastā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par personu, kura guļ kādas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Dundagas ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

30.12.

Ziņots par personu, kura veikalā Brīvības ielā, Stendē, uzvedas agresīvi, nelieto iepirkuma grozu. Pieņemts rakstisks iesniegums un uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par divām personām, kuras nepareizi lieto sejas un deguna aizsargmaskas kādā iestādē Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un izteikti mutiski aizrādījumi.

Ziņots par to, ka kādā īpašumā Laucienes pagastā suns sakodis vistu, kā rezultātā noticis konflikts starp kaimiņiem. Pieņemts rakstisks iesniegums un uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

31.12.

Saņemta informācija par to, ka Stendes ielā, Talsos, un uz ceļa Talsi – Lauciene atrodas maisi ar apģērbiem. Veikta pārbaude, bet nebija iespējams konstatēt, kam pieder atrastie maisi ar apģērbiem.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, Laidzes pagastā. Ierodoties notikuma vietā, automašīnas  vadītājs ar minēto automašīnu brauc prom.

2020.GADA NOVEMBRIS

01.11.

Saņemta informācija par daudzdzīvokļu mājas Darba ielā, Talsos, automašīnu stāvlaukumā bez tās mājas atļaujām novietotām automašīnām stāvēšanai. Sastādīti lēmumi par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

02.11.

Saņemta informācija par personu, kura cenšas iekļūt svešā automašīnā Celtnieku ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

04.11.

Saņemta sūdzība par kādas personas neadekvātu uzvedību, trokšņošanu un alkohola lietošanu daudzdzīvokļu mājā Brīvības ielā, Stendē. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par bojātu ceļu Laucienes pagastā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par klaiņojošu suni no kādām mājām Laidzes pagastā, lūdz veikt pārrunas. Ar suņa īpašnieci veiktas pārrunas.

05.11.

Ziņots par ilgstoši novietotu stāvēšanai automašīnu stāvlaukumā pie ēkas Jaunā ielā, Talsos. Ar automašīnas īpašnieci veiktas pārrunas, un automašīna tiks pārvietota.

Saņemta informācija par alkohola lietošanu, trokšņošanu, skaļu uzvedību kādā daudzdzīvokļu mājā Laidzes pagastā. Ierodoties minētajā adresē, sniegtā informācija neapstiprinājās.

06.11.

Ziņots par govi, kura staigā pa ceļa braucamo daļu Valdgales pagastā. Informācija nodota atbildīgajai personai.

Saņemta informācija par personu, kura guļ pie kādas ēkas ceļa posmā Vandzene – Pļavas. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

07.11.

Saņemta informācija par personu, kura iespējams atrodas alkohola reibumā un guļ uz gājēju ietves Ozolu ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

08.11.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri trokšņo kādā dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, dzīvokļa durvis netiek atvērtas, mūzikas atskaņošana un sarunas vairāk netiek dzirdētas.

Patrulējot Talsu pilsētā, apsekots Talsu lidlauks un kontaktētas  trīs automašīnas, kuras pārkāpušas iebraukšanas aizliegumu. Veiktas pārrunas un automašīnas dodas prom.

Ziņots par personu, kura agresīvi pārvietojas ar kvadraciklu Priežu un Ozolu ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

09.11.

Ziņots par beigtu stirnu grāvī Laidzes pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņots par ugunskura dedzināšanu kādā īpašumā Ģibuļu pagastā. Veiktas pārrunas.

Noticis konflikts starp kaimiņiem Brīvības ielā, Stendē. Noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par personu, kura guļ tirdzniecības centrā Rīgas ielā, Talsos. Noskaidrota personas identitāte, konstatēts, ka neatrodas cilvēka cieņas aizskarošā izskatā. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņots par ugunskura dedzināšanu kādā īpašumā Lielgabala ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, un ugunskurs nodzēsts.

10.11.

Saņemta informācija par transportlīdzekli, kurš novietots stāvēšanai, aizšķērsojot iebrauktuvi, īpašumā Dārza ielā, Talsos. Ar transportlīdzekļa vadītāju veiktas pārrunas, un transportlīdzeklis tiks novietots neaizšķērsojot iebrauktuvi.

Ziņots par trokšņošanu, alkoholisko dzērienu lietošanu un dabisko vajadzību nokārtošanu kādā dzīvoklī Rīgas ielā, Sabilē. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par kādas personas trokšņošanu pie dzīvokļa durvīm, kura nedodas prom, Celtnieku ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, persona jau dodas prom, veiktas pārrunas.

11.11.

Ziņots par transportlīdzekli, kas ilgstoši netiek lietots A.Pumpura ielā, Talsos. Sastādīts brīdinājums par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa.

12.11.

Ziņots par personu, iespējams alkohola reibumā, kura ilgstoši atrodas kādā iestādē Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Ziņots ar personu, iespējams alkohola reibumā, kurš sēž pie kāda veikala Lielā ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, persona jau dodas prom.

Saņemta informācija par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, Laidzes pagastā. Sastādīts lēmums par soda piemērošu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

13.11.

Ziņots par to, ka K.Mīlenbaha ielā, Talsos, netiek ievēroti transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, tiek traucēta transportlīdzekļu kustība. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par peronu, kura guļ pie kādas ēkas ieejas durvīm Kareivju ielā, Talsos. Persona nogādāta dzīvesvietā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Noticis ģimenes konflikts Jaunā ielā, Valdemārpilī. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās. Veiktas pārrunas.

Veikta apsekošana kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos.

Veicot patrulēšanu Dundagas ielā, Talsos, pamanīta vairāku jauniešu pulcēšanās. Ar jauniešiem veiktas audzinoša rakstura pārrunas, un jaunieši dodas prom.

14.11.

Saņemta informācija par to, ka Lubezerē pie kādas ēkas iespējams nepilngadīgas personas lieto alkoholiskus dzērienus un trokšņo. Ierodoties notikuma vietā, konstatētas vairākas personas, kuras lieto alkoholiskus dzērienus un trokšņo. Veiktas pārrunas. Personu pulcēšanos izkliedēt palīdz Valsts policijas darbinieki.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu un trokšņošanu kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija apstiprinājās. Veiktas pārrunas.

15.11.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, Laidzes pagastā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par ilgstoši novietotu automašīnu, kura traucē piebraukt citām automašīnām, Kuldīgas ielā, Sabilē. Ar atbildīgajām personām veiktas pārrunas un automašīna tiek pārvietota.

16.11.

Saņemta informācija par automašīnām, kuras novietotas stāvēšanai A.Pumpura ielā, Talsos, neļaujot iebraukt operatīvajam transportlīdzeklim. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņots par jauniešiem, kuri Lāčplēša ielā, Sabilē, demolē bērnu laukumu, un jauniešiem, kuri, Rīgas ielā, Sabilē, lieto alkoholiskos dzērienus. Ar jauniešiem bērnu laukumā veiktas audzinoša rakstura pārrunas, bojājumi konstrukcijām netika konstatēti. Ierodoties Rīgas ielā, Sabilē, neviena persona netika sastapta.

17.11.

Saņemta informācija par personām, kuras atrodas alkohola reibumā pie kādas ēkas Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sastapta viena persona, kura neatradās cilvēka cieņas aizskarošā izskatā, pārkāpums netika konstatēts.

Ziņots par personu, kura sēž bez apģērba pie mazdārziņu žoga 1.Maija ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

18.11.

Ziņots par personu, kura atrodas alkohola reibumā kādā iestādē Dundagas ielā, Talsos, un nevēlas doties prom. Veiktas pārrunas un persona nogādāta dzīvesvietā.

Veicot patrulēšanu Talsu pilsētā, pie Talsu autoostas pamanīti vairāki jaunieši, kuri nakts laikā atrodas sabiedriskā vietā. Veiktas pārrunas, nepilngadīgajām personām veikts alkohola koncentrācijas pārbaudes tests. Pārkāpumi netika konstatēti.

20.11.

Saņemta informācija par suņa klaiņošanu Egļu ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sastapts suņa īpašnieks, kurš suni nogādā dzīvesvietā.

Ziņots par personu, kura guļ kādas iestādēs uzgaidāmajā telpā Dundagas ielā, Talsos, uz soliņa. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Lībagu pagastā. Ierodoties notikuma vietā, daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā sastaptas vairākas nepilngadīgas personas, kuras atradās alkoholisko dzērienu ietekmē. Uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi.

21.11.

Ziņots par personu, kura guļ pie dzelzceļu pārbrauktuves Stendē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par personu, kura iespējams atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē un sēž automašīnu stāvlaukumā Jaunā ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona dodas mājup.

22.11.

Saņemta informācija par iespējams ielaušanos kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās. Noskaidroti lietas apstākļi.

Noticis konflikts kādā dzīvoklī Robežu ielā, Stendē. Veiktas pārrunas.

Ziņots par kanalizācijas akas pārplūšanu Ūdens ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

23.11.

Ziņots par lapu dedzināšanu ugunskuros mazdārziņos Celtnieku ielā, Talsos. Ar mazdārziņu īpašniekiem veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par kādas personas piederošā zirga ievietošanu viņam nepiederošā kūtī īpašumā Ģibuļu pagastā. Noskaidroti lietas apstākļi, pārkāpumi netiek konstatēti.

Noticis konflikts kādā īpašumā K.Mīlenbaha ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un viena no personām dodas prom.

24.11.

Ziņots par klaiņojošu suni Valdgales pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Patrulējot Lībagu pagastā, pamanīta persona guļam ceļa nomales grāvī. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots, ka vakara stundās notiek alkohola lietošana, skaļa mūzikas atskaņošana, trokšņošana, braukāšana ar automašīnām kādā īpašumā Valdgales pagastā, kas traucē iedzīvotājiem. Ierodoties vakara stundā minētajā vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

26.11.

Saņemta informācija par ubagošanu pie veikala Rīgas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par to, ka iespējams māte, būdama alkohola reibumā, devusies uz bērnudārzu Talsos pēc saviem bērniem. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

27.11.

Saņemta informācija par personu, kura pastaigājas ar suni, kurš ir agresīvs, saimnieks nespēj suni kontrolēt, tiek vests pastaigā bez pavadas, suns apdraud citus garāmgājējus Ziemeļu ielā, Talsos. Ar suņa īpašnieci veiktas pārrunas, izskaidrotas dzīvnieku labturības prasības, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par personu, kura nevēlas doties prom no veikala telpām Balgales pagastā. Veiktas pārrunas, persona dodas prom.

28.11.

Saņemta informācija par divām nepilngadīgām personām, kuras jaunākas par 16 gadiem un nakts laikā atrodas kādā iestādē Ģibuļu pagastā. Veiktas pārrunas, personas nodotas vecāku aprūpē. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Ziņots par ilgstoši nelietotu automašīnu Darba ielā, Talsos. Sastādīta brīdinājuma uzlīme par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa.

29.11.

Ziņots par klaiņojošu suni Valdemārpilī. Suņa saimniece suni nogādā dzīvesvietā. Konstatēts, ka suns ir čipots un reģistrēts. Suņa īpašniecei izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par personu, kura guļ zālē pie garāžām Miera ielā, Talsos. Veiktas audzinoša rakstura pārrunas un persona dodas mājup.

30.11.

Saņemta informācija par izbērtiem sadzīves atkritumiem kādā īpašumā Ģibuļu pagastā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura sēž uz soliņa pie kādas ēkas Kr.Valdemāra ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

2020.GADA OKTOBRIS

01.10.

Ziņots par ugunskura kurināšanu, no kura veidojas lieli dūmi, kādā īpašumā 1.maija ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, ugunskurs tiek nodzēsts.

02.10.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Virbu pagastā, lūdz veikt pārrunas. Ar dzīvokļa īrnieci veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par novietotu maisiņu ar stikla lauskām kādā daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Talsu ielā, Sabilē. Noskaidrotas vainīgās personas, ar kurām panākta vienošanās, ka savāks nolikto maisiņu, izteikti mutiski aizrādījumi.

Ziņots par skaļu trokšņošanu un alkoholisko dzērienu lietošanu uz soliņa Talsu promenādē. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

03.10.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā īpašumā A.Pumpura ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās. Konstatēts, ka skaļā mūzikas atskaņošana notiek vienā no automašīnām, kura atrodas uz netālu esošā automašīnu stāvlaukuma. Veiktas pārrunas un automašīna brauc prom.

Noticis konflikts starp kaimiņiem kādā īpašumā Balgales pagastā. Veiktas pārrunas, izskaidrots kā rīkoties tālāk.

Saņemta informācija par personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus uz soliņa pie kādas ēkas Lielā ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, alkoholisko dzērienu lietošana netiek konstatēta. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

04.10.

Ziņots par divām nepilngadīgām personām, kuras smēķē Zvaigžņu ielā, Talsos. Viena no nepilngadīgajām personām noķerta, kura atzina smēķēšanas faktu. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par personu, kura atrodas bērnu spēļu laukumā Stendē, lieto alkoholiskos dzērienus, smēķē un izsaka nepatīkamas replikas. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpumi netiek konstatēti.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā, kura skaļi bļaustās pie kādas ēkas A.Pumpura ielā, Talsos. Veikta minētās teritorijas apsekošana, persona netiek sastapta.

05.10.

Ziņots par personu, kura guļ kādas daudzdzīvokļu mājas Vandzenes pagastā kāpņu telpā. Veiktas pārrunas, persona dodas prom.

Saņemta informācija par rakšanas darbu veikšanu bez saskaņošanas kādā īpašumā Ģibuļu pagastā. Veiktas pārrunas un izskaidrots kā rīkoties tālāk.

06.10.

Ziņots par siltinājuma materiālu fragmentu vēja darbības rezultātā aizpūšanu no degušas ēkas kādā īpašumā Kr.Valdemāra ielā, Talsos. Ar ēkas īpašnieku veiktas pārrunas.

Patrulējot Valdemārpils pilsētā, konstatēts, ka piecas nepilngadīgas personas izsitušas loga rūtis kādai ēkai Liepu ielā. Personas nogādātas dzīvesvietās, veiktas audzinoša rakstura pārrunas ar personām un viņu vecākiem. Informēts ēkas īpašnieks. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Saņemta informācija par svešām personām alkohola reibumā, kuras nedodas prom no kāda dzīvokļa Lielā ielā, Stendē. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

07.10.

Saņemta informācija par vairākām personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus sabiedriskā vietā Stendē. Ierodoties notikuma vietā, alkoholisko dzērienu lietošana netiek konstatēta. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Saņemta informācija par personām alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē Abavas ielā, Sabilē. Ierodoties notikuma vietā, alkoholisko dzērienu lietošana netiek konstatēta. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

09.10.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu un naktsmiera traucēšanu kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Nākotnes ielā, Stendē. Veiktas pārrunas un mūzika tiek pagriezta klusāk.

Atkārtoti ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Nākotnes ielā, Stendē. Atkārtoti veiktas pārrunas. Ziņotājiem izskaidrots kā rīkoties tālāk.

10.10.

Patrulējot Brīvības ielā, Talsos, pamanīta automašīna, kuru iespējams vada autovadītājs atrodoties alkohola reibumā. Informācija apstiprinājās, darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

11.10.

Ziņots par ļoti agrā rīta stundā malkas zāģēšanu kādā īpašumā Ārlavas pagastā. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās. Ar mājas iedzīvotājiem veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par nelegāliem zvejas rīkiem kādā ūdenstilpnē Ģibuļu pagastā. Sadarbībā ar makšķernieku izņemti un iznīcināti nelegālie zvejas rīki.

12.10.

Ziņots par personu alkohola reibumā uz gājēju celiņa Kareivju ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, persona neatradās cilvēka cieņas aizskarošā izskatā. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija par bērniem, kuri atrodas svešā saimniecības ēkā kādā īpašumā Lielā ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, bērni netiek sastapti.

Ziņots par personu, kura, būdama alkohola reibumā, vēlas braukt ar velosipēdu Balgales pagastā. Veiktas pārrunas un personai palīdzēts nokļūt līdz dzīvesvietai.

13.10.

Saņemta informācija par nobrauktu mežacūku ceļa malā Lībagu pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura guļ pie daudzdzīvokļu mājas Balgales pagastā. Persona nogādāta dzīvesvietā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par jaunieti, kurš neievēro pašizolāciju Vandzenes pagastā. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

14.10.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai uz gājēju ietves A.Pumpura ielā, Talsos. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Ziņots par nobrauktu stirnu ceļa  Talsi – Pastende malā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par stiprā vēja rezultātā atdalījušos metāla loksni kādai daudzdzīvokļu mājai Darba ielā, Talsos, kas var radīt iespējams apdraudējumu apkārtējiem. Sniegtā informācija aptirinājās. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

15.10.

Ziņots par ēkas A.Pumpura ielā, Talsos, apzīmēšanu ar nepiedienīgām bildēm. Ar ēkas īpašnieku veiktas pārrunas.

Ziņots par materiālu dedzināšanu, kas rada specifisku smaku kādā saimniecības ēkā Lauku ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās. Veiktas pārrunas.

16.10.

Saņemta informācija par personu, kura guļ uz soliņa Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

17.10.

Patrulējot Dumpīšu ielā, Stendē, ievērota automašīna, kura nepārliecinoši brauc un izbrauc ceļa līkumu. Pārbaudot automašīnu, kura novietota ceļa malā, konstatēts, ka vadītājs neatrodas automašīnā, bet pārējās personas automašīnā ir alkohola reibumā. Pēc neilga laika automašīna pamanīta novietota citā vietā. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Saņemta informācija par sejas masku nelietošanu tirgū Talsos. Veikta patrulēšana, apmeklētājiem izskaidroti noteikumi sejas maksu lietošanā.

18.10.

Patrulējot Sauleskalnā, Jaunatnes ielā, Talsos, automašīnās pamanītas vairākas nepilngadīgas personas, kuras atradās alkohola reibumā. Uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi.

Caurskatot Talsu novada pašvaldības policijas videonovērošanas kameras, pamanīts jaunietis, kurš lieto alkoholisko dzērienu no atvērtas pudeles Talsu skeitparkā. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par personu, kura guļ pie kādas ēkas Darba ielā, Talsos. Darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

19.10.

Ziņots par suņa klaiņošanu un sabiedrības traucēšanu Laucienē. Ar suņa īpašnieku veiktas pārrunas.

Ziņots par divu suņu klaiņošanu no kaimiņu īpašuma Abavas pagastā, kuri izdzenājuši govju baru, lūdz veikt pārrunas. Ar suņu pieskatītājiem veiktas pārrunas.

20.10.

Saņemta informācija par sadzīves atkritumu dedzināšanu ugunskurā kādā īpašumā Lībagu pagastā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par netīrītām gājēju ietvēm Talsos, Laidzes ielā un Lielā ielā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par naktsmiera traucēšanu, grabināšanos gar ēkas logiem, kādā īpašumā Virbu pagastā. Veiktas pārrunas un izskaidrots kā rīkoties.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura guļ pie kādas ēkas Dundagas ielā, Talsos. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

21.10.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā, kura guļ pie kādas ēkas Dundagas ielā, Talsos. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

22.10.

Ziņots par sabrauktu stirnu ceļa malā Sabile – Talsi. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri skaļi uzvedās un atpūšas automašīnu stāvlaukumā Ezera ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, uz automašīnu stāvlaukuma konstatētas divpadsmit automašīnas. Alkohola lietošana un mūzikas atskaņošana netika konstatēta. Automašīnas brauc prom.

23.10.

Saņemta informācija par atkārtota suņa klaiņošanu daudzdzīvokļu mājas pagalmā un tās tuvākajā apkārtnē Laucienē. Suņa īpašnieks netiek sastapts, bet īpašnieka dzīvesbiedre suni savāc. Pieņemts rakstisks paskaidrojums.

Ziņots par mājlopu izbradātu sējumu lauku Ģibuļu pagastā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par personu, kura guļ pie kādas ēkas Rīgas ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

24.10.

Saņemta informācija par personu, kura grīļojas gar kāda īpašuma Raiņa ielā, Talsos, žoga. Ierodoties notikuma vietā, persona cenšas aizbēgt. Pielietots fizisks spēks un persona aizturēta. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Ziņots par mājlopu izbradātu sējumu lauku Virbu pagastā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

25.10.

Noticis konflikts starp vairākām personām pie kādas ēkas Raiņa ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Ziņots par celtniecības materiālu dedzināšanu, kā rezultātā izveidojies liels sadūmojums, kādā īpašumā Rietumu ielā, Talsos. No īpašuma īpašnieka pieņemts paskaidrojums un veiktas pārrunas. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par pieklīdušiem suņiem no kaimiņu mājām Abavas pagastā. Ar suņa īpašnieku veiktas pārrunas.

27.10.

Ziņots par diviem suņiem, kuri atskrējuši no kaimiņa īpašuma kādā mājas pagalmā Virbu pagastā, lūdz veikt pārrunas. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par nobrauktu stirnu ceļa posmā Talsi – Dundaga. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par vairākām personām alkohola reibumā, kuras nokārto dabiskās vajadzības bērnu laukumā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, personas netiek sastaptas.

28.10.

Patrulējot Jaunajā ielā, Talsos, pamanīta nepilngadīga persona, kura smēķē. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par ilgstoši atstātu automašīnu kādas daudzdzīvokļu mājas pagalmā Celtnieku ielā, Talsos, kura īpašnieks nedzīvo minētajā daudzdzīvokļu mājā. Panākta vienošanās, ka automašīna tiks pārvietota.

29.10.

Ziņots par noķertu klaiņojošu suni Ārlavas pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura gatavojas gulēt sabiedriskā vietā Kr.Valdemāra ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā Dundagas ielā, Talsos. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Saņemta informācija par divām personām alkohola reibumā Dārza ielā, Talsos. Personām palīdzēts nokļūt dzīvesvietās.

30.10.

Patrulējot Raiņa ielā, Talsos, konstatēts, ka persona lieto alkoholisku dzērienu sabiedriskā vietā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par ugunskura dedzināšanu kādā īpašumā Lidlauka ielā, Talsos, kā rezultātā rodas dūmi, kas traucē apkārtējiem iedzīvotājiem. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ zālājā Nākotnes ielā, Stendē. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

31.10.

Ziņots par transportlīdzekli, kurš novietots stāvēšanai Daģu ielā, Talsos, kas traucē izbraukt citai automašīnai. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītajā personām, panākta savstarpēja vienošanās.

2020.GADA SEPTEMBRIS

01.09.

Saņemta informācija par iespējams izbērtiem zaļajiem atkritumiem kādā īpašumā Raiņa ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas, panākta savstarpēja vienošanās.

Ziņots, ka kāda persona gatavojas gulēt pie kādas ēkas Lielā ielā, Talsos. Personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

Saņemta informācija par skaļu televizora atskaņošanu un bļaustīšanos kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Valdgales pagastā. Veiktas pārrunas.

02.09.

Ziņots par ēku Darba ielā, Talsos, kurai izlauztas durvis un tajā spēlējas bērni. Veiktas pārrunas ar bērniem. Informācija par īpašumu nodota ēkas īpašniekam.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri nelikumīgi iekļuvuši kādā īpašumā Kalna ielā, Sabilē. Ar jauniešiem un viņu vecākiem veiktas pārrunas, izteikti mutiski aizrādījumi.

03.09.

Saņemta informācija par 10 kaķiem, kuri nav pietiekami aprūpēti, nav paēduši, kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Laidzes pagastā. Veiktas pārrunas, video un foto fiksācijas.

Saņemta informācija par suņa izkārnījumu nesavākšanu kādā daudzdzīvokļu mājas pagalmā Laidzes pagastā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

04.09.

Saņemta informācija par klaiņojošu zirgu Stadiona un Daģu ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, zirga īpašnieks zirgu ir notvēris un ved uz mājām.

Ziņots par personu, kura esot alkohola reibumā un savā dzīvesvietā Rīgas ielā, Sabilē, atstājusi zīdaini vienu pašu. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

05.09.

Saņemta informācija par skaļu trokšņošanu kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Rīgas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura klauvējas pie kāda dzīvokļa durvīm Rīgas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona devusies prom.

Ziņots par personu alkohola reibumā kādā izklaides vietā Brīvības ielā, Talsos, kura traucē pārējiem apmeklētājiem. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

06.09.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu un naktsmiera traucēšanu Talsu ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas, mūzika tiek izslēgta.

Ziņots par personu, kura guļ kādā iestādē Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņots par personu, kura guļ pie kādas ēkas Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un personai palīdzēts nokļūt netālu esošajā dzīvesvietā.

07.09.

Ziņots par jauniešiem, kuri izlēkuši priekšā automašīnai uz ielas un pēc tam aizbēguši pie kāda veikala Virbu pagastā. Ar jauniešiem veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsu autoostas teritorijā uz soliņiem personas lieto alkoholiskos dzērienus. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par zālājā Brīvības ielā, Stendē, guļošu personu. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

08.09.

Saņemta informācija par mantiskajiem bojājumiem kādā iestādē Vandzenes pagastā. Noskaidrotas vainīgās personas un informācija nodota Valsts policijas darbiniekam.

Saņemta informācija par personu, kura guļ kādā iestādē Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona nogādāta dzīvesvietā.

09.09.

Ziņots par personu, kura ubago Talsu autoostas teritorijā. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī un veiktas pārrunas.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanas vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā, kura guļ kādas daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā Darba ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona dodas uz savu dzīvesvietu.

Saņemta informācija par personu, kura guļ pie kādas ēkas Lielā ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, persona nogādāta dzīvesvietā.

10.09.

Ziņots par kravas automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Ar automašīnas īpašnieku veiktas pārrunas, automašīna tiek pārvietota.

11.09.

Saņemta informācija par personu, kura guļ zālājā Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņots par personu, kura ubago pie kāda uzņēmuma Ģibuļu pagastā. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Patrulējot Ģibuļu pagastā, pamanīts, ka kāds jaunietis pārvietojas ar velosipēdu diennakts tumšajā laikā bez atstarojošiem elementiem. Jaunietis nogādāts dzīvesvietā un ar vecākiem veiktas pārrunas.

12.09.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri lieto alkoholiskus dzērienus kādas daudzdzīvokļu mājas A.Pumpura ielā, Talsos, pagalmā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots, ka kādā dzīvoklī Rīgas ielā, Talsos, iespējams tiek fiziski iespaidots bērns. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par skaļu bļaustīšanos un draudu izteikšanu kādā īpašumā Balgales pagastā. Veiktas pārrunas un iesaistītās personas piekrīt savstarpēji atrisināt radušos konfliktu.

Saņemta informācija par skaļām sarunām kādā dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos, kā rezultātā tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

13.09.

Ziņots par naktī bojātu paceļamo stabu stāvlaukumā A.Pumpura ielā, Talsos. Izskaidrots, ka par notikušo jāziņo Valsts policijai. Veikta videonovērošanas kameru ierakstu caurskate.

Saņemta informācija par zaru dedzināšanu kādā īpašumā Aspazijas ielā, Talsos, kā rezultātā radies liels sadūmojums. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

14.09.

Ziņots par personu, kura uzvedas neadekvāti kādā dzīvesvietā Skolas ielā, Talsos. Notikuma vietā izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kurš turpina darbu.

Veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Celtnieku ielā, Talsos.

15.09.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, Ventspils ielā, Sabilē. Ar automašīnas īpašnieci veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par personu, kura sēž uz ceļa braucamās daļas Lāčplēša ielā, Sabilē, un traucē satiksmi. Veiktas pārrunas un persona dodas mājup.

Ziņots par personu, kura guļ Laidzes ielā, Talsos. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija par ugunskura kurināšanu, kurā tiek dedzināta gumija, kādā īpašumā Stendē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

16.09.

Patrulējot konstatēts, ka Rūpniecības ielā, Talsos, mazdārziņā tiek dedzināti zaļie atkritumi.  Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par suni kādā īpašumā Rūķu ielā, Talsos, kuram iespējams netiek dots ēdiens. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par personu, kura guļ pie kāda veikala K.Valdemāra ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka personas sēž uz kāpnēm pie kādas ēkas. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Patrulējot Dundagas ielā, Talsos, konstatēts, ka kāda īpašuma dārzā ir lieli dūmi. Ar īpašuma īpašnieku veiktas pārrunas.

17.09.

Ziņots par kravas furgona novietošanu stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus, Darba ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpums netika konstatēts.

19.09.

Ziņots par personu ļoti stiprā alkohola reibumā, kura atrodas kādas daudzdzīvokļu mājas Nākotnes ielā, Stendē, kāpņu telpā. Persona nogādāta pašvaldība policijas iecirknī.

Ziņots par personu, kura atrodas alkohola reibumā un guļ uz gājēju ietves Raiņa ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, personai konstatēti miesas bojājumi, darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

20.09.

Ziņots par ugunskura dedzināšanu, no kā rodas melni dūmi, kādā īpašumā A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, melni dūmi netiek konstatēti. Veiktas pārrunas un ugunskurs tiek nodzēsts.

Patrulējot, konstatēta ugunskura dedzināšana kādā īpašumā Ezera ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un ugunskurs tiek nodzēsts.

Patrulējot, konstatēta ugunskura dedzināšana kādā īpašumā Saules ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un ugunskurs tiek nodzēsts.

Ziņots par personu, kura  nespēj patstāvīgi pārvietoties Lielā ielā, Talsos. Persona nogādāta dzīvesvietā.

21.09.

Ziņots par vairākām personām, kuras traucē apmeklētājiem kādā iestādē Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties minētajā adresē, veiktas pārrunas, pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņots par personu, kura atsakās izkāpt no satiksmes autobusa Talsu autoostā. Veiktas pārrunas un persona izkāpj no autobusa.

22.09.

Saņemta informācija par personu, kura guļ zālājā Kareivju ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona dodas mājup.

Ziņots par vairākiem pieklīdušiem kaķiem kādā īpašumā Lībagu pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņots par personu, kura guļ uz soliņa Lielā ielā, Talsos.  Veiktas pārrunas un persona dodas mājup.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par personu, kura guļ pie kādas ēkas Brīvības ielā, Stendē. Veiktas pārrunas, darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Ziņots par personu, kura atrodas alkohola reibumā un uzvedas neadekvāti Lielā ielā, Talsos.  Veiktas pārrunas, darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

23.09.

Saņemta informācija par klaiņojošu mājlopu – bulli, uz ceļa Talsi – Roja, kurš apdraud satiksmes dalībniekus un autotransportu kustību. Ierodoties notikuma vietā, mājlops netiek sastaps. Noskaidrots, ka mājlops atgriezies savā dzīvesvietā.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā automašīnā Celtnieku ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, nav konstatēti pārkāpumi.

Ziņots par personu, kura guļ pie kāda veikala Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona nogādāta dzīvesvietā.

24.09.

Ziņots par personu, kura atrodas alkohola reibumā un jautā cigaretes garāmgājējiem Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas.

Ziņots par personu, kura guļ pie veikala Dundagas ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

25.09.

Ziņots par personu, kura guļ kādā veikalā Rīgas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas.

Veikta apsekošanā kādā dzīvesvietā Brīvības ielā, Stendē.

Veicot patrulēšanu Zvaigžņu ielā, Talsos un Talsu skeitparkā, ar vairākiem jauniešiem veiktas pārrunas un pārbaudīta alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā. Vienai no personām, konstatēta alkohola klātbūtne, uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

26.09.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Laucienē, Talsu novadā. Veiktas pārrunas un mūzika tiek izslēgta.

Ziņots par vairākām automašīnām stāvlaukumā Ezera ielā, Talsos, no kurām tiek atskaņota skaļa mūzika. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās. Patrulējot pilsētā, automašīnas pamanītas Saules ielas un Fabrikas ielas krustojumā. Veiktas pārrunas. Pēc neilga brīža saņemta atkārtota informācija par vairāk kā desmit automašīnām stāvlaukumā Ezera ielā, Talsos, no kurām tiek atskaņota skaļa mūzika. Izbraukts kopā ar Valsts policijas darbiniekiem, automašīnas tiek izkliedētas un stāvlaukums atbrīvots.

Veicot patrulēšanu, konstatēts, ka pie kādas ēkas Brīvības ielā, Talsos, guļ nepilngadīga persona alkohola reibumā. Persona nogādāta dzīvesvietā, uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par kautiņu pie kādas ēkas Raiņa ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās. Personas dodas prom.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, mūzikas atskaņošana netiek konstatēta, noskaidrots, ka personas izvācas no dzīvokļa.

Saņemta informācija par agresīvi noskaņotu jaunieti veikalā Ventspils ielā, Sabilē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

27.09.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri spīdina gaismu daudzdzīvokļu māju logos un skaļi sarunājas Jaunajā ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, vairākas personas aizmūk. Veiktas pārrunas ar netālu esošajiem jauniešiem. Jaunieši dodas prom.

Ziņots par automašīnu Stendes ielā, Talsos, kura veic agresīvus braukšanas manevrus. Veiktas pārrunas, pārkāpumi netiek konstatēti.

28.09.

Ziņots par personu, kura guļ, būdama alkohola reibumā, cilvēku cieņas aizskarošā izskatā, pie kādas ēkas Raiņa ielā, Talsos. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

29.09.

Ziņots par beigtu lapsu ceļa posmā Talsi – Pastende. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par kādu personu, kura iespējams bez dzīvesvietas deklarēšanas dzīvo kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Strazdes pagastā. Ierodoties notikuma vietā, pārkāpumi netiek konstatēti.

30.09.

Saņemta informācija par diviem klaiņojošiem suņiem no kāda īpašuma Lībagu pagastā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka suņi atrodas iežogojumā, veiktas pārrunas.

2020.GADA AUGUSTS

01.08.

Ziņots par nobrauktu kaķi ielas malā Talsos, Ozolu ielā. Kaķis nogādāts atbildīgā uzņēmuma teritorijā.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā uz soliņa guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis vairs neatradās.

02.08.

Kaimiņu konflikts notika īpašumā Pastendē, Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ziņots, ka ceļa posmā Rīga – Ventspils atrodas ievainots stārķis, kurš apdraud satiksmes drošību. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

03.08.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, stāvlaukumā vakaros jaunieši lieto alkoholu un trokšņo. Vakarā teritorija apsekota, pārkāpumus nekonstatē.

04.08.

Ziņots, ka Talsos, Egļu ielā, mazdārziņos mājiņai uzlauztas durvis. Izskaidrots, ka par mantas bojāšanu jāvēršas Valsts policijā.

Konstatēts, ka Stendē, Brīvības ielā, izvietota reklāma par to, ka iepērk ogas un sēnes. Reklāma nav saskaņota. Personai dots termiņš reklāmas saskaņošanai.

Ziņots, ka Talsos, Ezera ielā, stāvlaukumā atrodas vairāki transportlīdzekļi, no kuriem atskaņo skaļu mūziku. Stāvlaukumā veic agresīvus manevrus, traucējot apkārtējo iedzīvotāju mieru. Notikuma vietā noskaidroti automašīnu vadītāju personības un izteikti aizrādījumi. Transportlīdzekļi dodas prom. Informācija nodota Valsts policijai.

05.08.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, dzīvoklī atstāta bez pieskatīšanas mazgadīga meitene. Minētajā adresē konstatēts, ka meitenei ir vienpadsmit gadi un viņu pieskata pilngadīga persona.

Ziņots, ka Abavas pagastā ceļa malā guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un viņš nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, pagalmā bērni moka suni. Notikuma vietā informācija neapstiprinājās.

06.08.

Ziņots par beigtu stirnu grāvī ceļa posmā Talsi-Dižstende, Lībagu pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

07.08.

Saņemta informācija par ilgstoši atstātu stāvēšanai transportlīdzekli Dzirnavu ielā, Talsos. Sastādīts brīdinājums par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa.

Ziņots par personu, kura lieto alkoholisku dzērienu Zvaigžņu ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par personām, kuras atrodas alkohola reibumā un traucē sabiedrisko kārtību Talsu autoostas teritorijā. Ierodoties notikuma vietā, sastapta viena persona ar kuru veiktas pārrunas un nogādāta dzīvesvietā.

Veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Brīvības ielā, Stendē.

08.08.

Saņemta informācija par personu, kura guļ autobusa pieturā Valdgales pagastā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

09.08.

Saņemta informācija par personu, kura guļ Talsu autoostā. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņots par personu, kura guļ ceļa malā Strazdes pagastā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus mazgadīga bērna klātbūtnē Raiņa ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, alkohola reibumā esošā persona kopā ar bērnu nogādāta dzīvesvietā.

Noticis konflikts par servitūta ceļu Abavciemā. Veiktas pārrunas, konflikts atrisināts.

Saņemta informācija par ugunskura dedzināšanu un dūmiem Lībagu pagastā. Ar īpašuma īpašnieci veiktas pārrunas un ugunskurs nodzēsts.

Ziņots par vairākām personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus, sit pudeles un kaujas Lielā ielā, Valdemārpilī. Uz notikuma vietu izbraukts kopā ar Valsts policijas darbiniekiem. Veiktas pārrunas, personas dodas prom.

Saņemta informācija par transportlīdzekli, kas braucot neievēro Ceļu satiksmes noteikumus un pārkāpj atļauto braukšanas ātrumu. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņots par jauniešiem, kuri lieto alkoholiskos dzērienus un uzvedas agresīvi mazdārziņos 1.Maija ielā, Talsos. Aizturētas divas nepilngadīgas personas, kuras atradās alkohola reibumā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

10.08.

Ziņots par personu, kura guļ Lielās ielas un Raiņa ielas, Valdemārpilī, krustojumā. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Ziņots par personu, kura sēž zemē pie autobusa pieturas Laucienes pagastā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

11.08.

Saņemta informācija par ugunskura dedzināšanu un kodīgu dūmu smaku no kāda īpašuma Raiņa ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, V.Ruģēna ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, Lielā ielā, Talsos. Sastādīts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

Ziņots par personu, kura atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē un vada transportlīdzekli Valdgales pagastā. Veikta teritorijas apsekošana, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par ugunskura dedzināšanu dārziņos Mundigciemā. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums. Ugunskurs tiek nodzēsts.

Ziņots par Kr.Valdemāra ielā, Talsos, kāda īpašuma žogā iesprūdušu suni. Sniegtā informācija apstiprinājās un suns atbrīvots.

12.08.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu Noliktavas ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par bērniem, kuri uzvedās skaļi, kā rezultātā traucē klusumu un mieru, pie kādas daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā, Talsos, kāpņutelpas. Ierodoties notikuma vietā, bērni netika sastapti.

13.08.

Saņemta informācija par suņa klaiņošanu Kr.Valdemāra ielā, Talsos, kurš atrodas kaimiņu sētā, lūdz veikt pārrunas. Ar suņa īpašnieku veiktas pārrunas par dzīvnieka turēšanas noteikumiem.

Ziņots par personu, kura guļ pie kāpnēm Kareivju ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Saņemta informācija par personu, kura guļ Zvaigžņu ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

14.08.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai A.Pumpura ielas un Alkšņu ielas krustojumā, Talsos. Veiktas pārrunas ar automašīnas īpašnieci, un automašīna tiek pārvietota citā vietā.

Saņemta informācija par personu, kura guļ pie kādas ēkas Lielajā ielā, Talsos. Persona nogādāta dzīvesvietā.

15.08.

Ziņots par nepazīstamu personu, kura klauvējas pie dzīvokļa durvīm Celtnieku ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par ugunskura dedzināšanu Saules ielā, Stendē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu Kareivju ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, mūzika tiek pagriezta klusāk.

16.08.

Saņemta informācija par trokšņošanu kādā dzīvoklī A.Pumpura ielā, Talsos. Veiktas pārrunas.

Ziņots par ugunskura dedzināšanu mazdārziņa teritorijā Ģibuļu pagastā, kā rezultātā radies sadūmojums. Veiktas pārrunas un ugunskurs tiek nodzēsts.

17.08.

Saņemta informācija par klaiņojošu suni Nākotnes ielā, Stendē. Nodota informācija atbildīgā dienesta darbiniekiem.

18.08.

Lūdz veikt pārrunas par suņa klaiņošanu kādā īpašumā Valdemāra ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par personu, kura guļ pie kādas ēkas Lielā ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona neguļ, nogādāta dzīvesvietā.

19.08.

Ziņots par personu, kura guļ pie kādas ēkas ieejas durvīm Lielgabala ielā, Talsos. Persona pamodināta un paša spēkiem dodas mājup.

20.08.

Saņemta informācija par koksnes dedzināšanu dzelzs mucā mazdārziņā Celtnieku ielā, Talsos. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Ziņots par personu, kura guļ pie kāda ēkas Lielā ielā, Talsos. Persona pamodināta un paša spēkiem dodas mājup.

Ziņots par personu, kura iekārtojusies uz gulēšanu krūmos Dundagas ielā, Talsos. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

21.08.

Saņemta informācija par trīs suņiem kādā dzīvoklī A.Pumpura ielā, Talsos, kuru riešana traucē pārējiem mājas iedzīvotājiem. Pieņemts iesniegums un uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par alkohola lietošanu pie kāda dzīvokļa logiem daudzdzīvokļu mājā Ģibuļu pagastā. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Noticis konflikts kādā īpašumā Brīvības ielā, Talsos. Veiktas pārrunas.

22.08.

Noticis konflikts kādā īpašumā Brīvības ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par personu, kura guļ zālājā pilsētas laukumā, Sabilē. Veiktas pārrunas un persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņots par alkohola lietošanu autoostas teritorijā, Sabilē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

23.08.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī Raiņa ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, un mūzika vairāk netiek atskaņota.

Saņemta informācija par personu, kura guļ pie kādas ēkas Baznīcas laukumā, Talsos. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots par suņu riešanu kādā dzīvoklī A.Pumpura ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

24.08.

Ziņots par personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus un agresīvi uzvedās pie kādas ēkas Laidzē. Ierodoties notikuma vietā, personas jau dodas prom.

Saņemta informācija par personu, kura neievēro pašizolāciju Valdgales pagastā. Veiktas pārrunas, izskaidroti pašizolācijas noteikumi.

Ziņots, ka iespējams kādas ēkas malkas šķūnī Ventspils ielā, Sabilē, nakšņo kāda persona. Veiktas pārrunas ar īpašuma īpašnieku.

25.08.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu no automašīnas, kas traucē naktsmieru Ezera ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par personu, kura guļ autobusa pieturvietā K.Mīlenbaha ielā, Talsos. Persona paša spēkiem dodas mājup.

28.08.

Ziņots par iespējams siena ruļļu plēvju dedzināšanu kādā īpašumā Abavas pagastā. Veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par personu, kura ubago naudu pie kādas ēkas Ģibuļu pagastā. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

29.08.

Ziņots par trokšņošanu kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, trokšņošana tiek pārtraukta.

Ziņots par automašīnu, kura netiek izmantota un atrodas daudzdzīvokļu mājas pagalmā Rīgas ielā, Talsos, lūdz veikt pārrunas ar automašīnas īpašnieku. Ar automašīnas īpašnieku veiktas pārrunas un noskaidroti lietas apstākļi.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu no vairākām automašīnām auto stāvlaukumā Ezera ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

30.08.

Ziņots par personu, kura guļ pie kādas ēkas Lielgabalu ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, darbu veic Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

31.08.

Saņemta informācija par personu, kura atrodas alkohola reibumā un uzvedas agresīvi kādā īpašumā Rīgas ielā, Sabilē, lūdz veikt pārrunas. Veiktas pārrunas, konflikts atrisināts.

Veicot patrulēšanu, Talsu pilsētas laukumā pamanīta automašīna, no kuras skaļi atskaņo mūziku un kurā atrodas nepilngadīgas personas alkohola reibumā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

2020.GADA JŪLIJS

01.07.

Saņemta informācija par to, ka Stendē, Brīvības ielā, privātīpašumā novietotas svešas divas automašīnas. Transportlīdzekļu īpašnieks ignorē lūgumu automašīnas izvest no privātīpašuma. Notikuma vietā sastādīti brīdinājumi par transportlīdzekļu ilgstošu atstāšanu.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, dzīvoklī notiek ģimenes konflikts. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī atrodas tikai suns. Kaimiņi paskaidro, ka dzīvokļa saimnieki devušies prom, konfliktu nav dzirdējuši.

02.07.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā, uz ceļa braucamās daļas strādā ekskavators, kas traucē gājējiem un satiksmes plūsmai. Notikuma vietā konstatēts, ka rakšanas darbi pabeigti. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka Talsos, Zelmeņu ielā, kaimiņu sausā tualete smako. Notikuma vietā veiktas pārrunas un panākta kaimiņu savstarpēja vienošanās.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, dzīvoklī smēķē, kā rezultātā cigarešu dūmi izplatās uz kaimiņu dzīvokli. Ar dzīvokļa iemītniekiem veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā novietotas divas automašīnas, kuras traucē gājējiem pārvietoties. Notikuma vietā nav iespējams noskaidrot transportlīdzekļu īpašniekus.

Ziņots par trim automašīnām, kas novietotas Talsos, K.Mīlenbaha ielā zālājā, uz ietves un iebrauktuvē, kā rezultātā traucē citiem transportlīdzekļiem un gājējiem. Notikuma vietā noskaidroti transportlīdzekļu īpašnieki, kuri automašīnas pārvieto.

04.07.

Ziņots, ka Talsos, K.Mīlenbaha ielā, skolas stāvlaukumā jaunieši trokšņo un traucē naktsmieru. Uz notikumu izbrauc Valsts policijas darbinieki, kuri ar jauniešiem veic pārrunas, mūzika tiek nogriezta.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, dzīvoklī ienācis vīrietis un labprātīgi nedodas prom no dzīvokļa. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis, uzzinot, ka izsaukta policija, devies prom.

Ziņots, ka Talsu autoostas uzgaidāmajā telpā guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis pamodināts. Vīrietis dodas uz dzīvesvietu.

05.07.

Ziņots, ka Valdemārpilī, Lielajā ielā, pie daudzdzīvokļu mājas no automašīnas tiek atskaņota skaļa mūzika. Norādītajā adresē ierodoties, konstatēts, ka transportlīdzeklis ir aizbraucis. Veikta patrulēšana apkārtējā teritorijā.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis sēž uz ceļa apmales, vīrietis ir nelielā alkohola reibumā. Veiktas pārrunas un vīrietis dodas mājup.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, kādā īpašumā transportlīdzeklis  novietots zālājā. Īpašumā nav nopļauta zāle. Notikuma vietā noskaidrots, ka transportlīdzeklis ir zemes īpašniekam. Zāle nav nopļauta, jo tā ir lauksaimniecības zeme.

Ziņots, ka Lībagu pagastā, pie kāda īpašuma ar automašīnu izārdīts ceļš. Minētajā adresē ierodoties, konstatēts, ka uz ceļa braucamās daļas ir agresīvas braukšanas pēdas. Patrulēšanas laikā minētais transportlīdzeklis netika atrasts.

06.07.

Ziņots, ka ēdināšanas uzņēmumā Talsos, Lielajā ielā, sieviete uzvedas neadekvāti, no klientu šķīvjiem ņem ēdienu, uzmācas apkārtējiem. Sieviete nogādāta pašvaldības policijā.

Ziņots, ka vīrietis pie veikala Talsos, K.Mīlenbaha ielā, tirgo gleznas. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis gleznu atradis sadzīves atkritumu konteinerā. Vīrietis nogādāts Valsts policijā.

07.07.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, stāvlaukumā no automašīnām atskaņo skaļu mūziku un kādā dzīvoklī notiek ballīte. Notikuma vietā mūzikas atskaņošanu nekonstatē, ar jauniešiem veiktas pārrunas. Minētajā dzīvoklī valdīja klusums.

Ziņots, ka īpašumā Rīgas ielā, Sabilē, nav nopļauta zāle. Ar īpašnieku veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, A.Lerha Puškaiša un Darba ielu krustojumā zālājā guļ piedzēries vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietim ir veselības problēmas, viņš nogādāts Talsu slimnīcā.

08.07.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, pie iebrauktuves pagalmā novietots transportlīdzeklis. Notikuma vietā konstatēts, ka automašīna aizbraukusi.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, daudzdzīvokļu mājas koridorā guļ vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

09.07.

Ziņots, ka īpašumā Talsos, Laidzes ielā, tiek dedzināts ugunskurs. Notikuma vietā konstatēts, ka ugunskurs izdedzis. Vainīgajai personai izteikts aizrādījums.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, apstādījumos guļ iereibusi sieviete. Viņa nogādāta pašvaldības policijā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots, ka īpašumā Talsos, ezera ielā, ienācis svešs iereibis vīrietis, ignorējot mājas iedzīvotāju prasības pamest īpašumu. Notikuma vietā vīrietis pēc pašvaldības policijas darbinieka uzaicinājuma atstāj īpašumu.

Ziņots, ka īpašumā Ģibuļu pagastā, Pastendē, tiek dedzināta zāle. Notikuma vietā vainīgajai personai izteikts aizrādījums, aizdedzinātā zāle nodzēsta.

Ziņots, ka Talsos, K.Valdemāra ielā, dzīvoklī ienākusi sveša sieviete, kas ir alkohola reibumā. Sieviete pārbaidījusi bērnus. Sieviete nogādāta pašvaldības policijā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Ziņots, ka īpašumā Abavas pagastā, servitūta ceļš aizsprostots, liedzot nokļūt pie īpašuma. Notikuma vietā pieņemts iesniegums, paskaidrojums.

11.07.

Ziņots, ka tirdzniecības vietā Talsos, Jaunajā ielā, uz gājēju ietves novietots motocikls, kurš traucē gājēju kustībai. Norādītajā adresē noskaidrots transportlīdzekļa īpašnieks, veiktas pārrunas un viņam izteikts aizrādījums.

Ziņots, ka Stendē, brīvības ielā, pie veikala guļ vīrietis, kurš ir alkohola reibumā. Notikuma vietā vīrietis sēž zaļajā zonā, alkoholisko dzērienu lietošana netiek konstatēta. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka ceļa posmā Talsi – Mundigciems, aiz kapiem ceļa nomalē guļ vīrietis. Norādītajā vietā noskaidrota vīrieša personība un viņš nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Talsos, Miera ielā, pagalmā guļ vīrietis. Norādītajā adresē vīrieti neatrod.

Ziņots, ka Sabilē autoostā sapulcējies liels bars cilvēku, kuri uzvedoties neadekvāti. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka autoostas teritorijā valda klusums.

12.07.

Ziņots, ka Talsos, Lielgabala un Darba ielu krustojumā uz gājēju ietves guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis sēdēja zālājā. Vīrietis spēja patstāvīgi piecelties un viņš devās mājup.

13.07.

Patrulējot konstatēts, ka Talsu pilsētā iepriekšējā naktī apgāzti dekoratīvie puķu podi, Talsu autoostas teritorijā izsisti perona nojumēm stikli un maršrutu sarakstu tablo. Videonovērošanas kameru ierakstos fiksēts pārkāpums. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots par alkoholisko dzērienu lietošanu pansijā Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija ir patiesa. Informācija nodota Talsu novada pašvaldības dzīvokļu komisijai.

Ziņots, ka Laidzes arodskolas stadionā zālājā guļ sieviete alkohola reibumā. Notikuma vietā noskaidrota sievietes personība. Sieviete nogādāta dzīvesvietā.

14.07.

Ziņots par alkoholisko dzērienu lietošanu dzīvoklī pansijā Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Notikuma vietā dzīvoklī atrodas vairākas personas. Veiktas pārrunas un dzīvokļa īrniekam izteikts aizrādījums.

Ziņots, ka Talsos, kādā īpašumā ieklīdis jenots. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

15.07.

Ziņots, ka ceļa posmā Talsi-Valdemārpils uz ceļa braucamās daļas notriekta stirna. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Laucienes pagastā, Laucienē satiksmes transporta pieturvietā vairāki vīrieši lieto alkoholu. Notikuma vietā alkohola lietošanu nekonstatē, veiktas pārrunas. Personas dodas prom.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā ir nepareizi novietotas automašīnas, kas traucē citiem transportlīdzekļiem pārvietoties. Minētajā adresē ar transportlīdzekļu īpašniekiem veiktas pārrunas, automašīnas pārvieto, lai netraucētu citiem satiksmes dalībniekiem.

Ziņots par sadūmojumu īpašumā Talsos, Lielajā ielā. Iespējams, dzīvoklī apkures ierīcē tiek dedzināti plastmasas atkritumi. Notikuma vietā dūmus nekonstatē, dzīvokļa īpašniece dzīvesvietā neatradās.

16.07.

Patrulējot konstatēts, ka Talsos, lidlauka teritorijā atrodas transportlīdzeklis. Tā vadītājs nevarēja uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja apliecību un nebija personu apliecinošs dokuments. Notikuma vietā izsaukta Valsts policija.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, pie tirdzniecības centra uz soliņu guļ vīrietis. Norādītajā adresē noskaidrota vīrieša personība. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu no automašīnas Stendē, Meliorācijas sporta laukumā. Minētajā adresē sastop vairākus jauniešus, bet skaļas mūzikas atskaņošanu nekonstatē. Veiktas pārrunas ar jauniešiem.

17.07.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, pie tirdzniecības centra vairākas personas lieto alkoholu. Norādītajā adresē alkohola lietošanu nekonstatē, veiktas pārrunas ar personām, kuras jau agrāk ir policijas redzeslokā nonākušas.

Ziņots, ka pie īpašumu Talsos, Ūdens ielā vīrietis lieto alkoholu, izsaka draudus. Norādītajā adresē alkohola lietošanu nekonstatē. Noskaidrots, ka divām personām bijusi asa vārdu pārmaiņa. Pārrunu laikā konflikts novērsts.

18.07.

Ziņots, ka Stendē, Brīvības ielā, strūklakā ieliets veļas mīkstinātājs, kā rezultātā ūdens putās. Notikuma vietā sastādīts apskates protokols.

Ziņots, ka īpašumā Valdemārpilī, Ambrakas ielā, tiek kurināta krāsns, ko darīt kategoriski aizliedzis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Notikuma vietā konstatēts, ka dārzā kurina grilu.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, uz kāda dzīvokļa balkona regulāri smēķē. Norādītajā adresē ar dzīvokļa īpašnieku veiktas pārrunas un izskaidroti noteikumi.

19.07.

Ziņots, ka īpašumā Ārlavas pagastā ieklīdis kaimiņu suns un nobiedējis bērnu. Izskaidrots, ka atbildīgais dienests nestrādā brīvdienās, bet persona var rakstīt iesniegumu.

Ziņots par konfliktu īpašumā Rīgas ielā, Sabilē. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izskaidrotas kopīpašuma lietošanas tiesības.

20.07.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā, dienestam traucē rakšanas darbus stāvlaukumā novietotā automašīna. Notikuma vietā noskaidrots transportlīdzekļa īpašnieks, kurš automašīnu pārvieto.

Ziņots, ka Talsos, K.Mīlenbaha ielā, pagalmā atrodas pamesta automašīna. Norādītajā adresē sastādīts paziņojums.

Ziņots, ka Talsos, Nomas ielā, mazdārziņu teritorijā kaut ko dedzina. Apsekota teritorija, bet dedzināšanu nekonstatē.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, uz soliņa guļ sieviete. Notikuma vietā konstatēts, ka sieviete ir stiprā alkohola reibumā. Sieviete nogādāta pašvaldības policijā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

21.07.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības centra uz soliņa guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība. Vīrietis dodas uz dzīvesvietu.

Ziņots, ka Talsos, A.Lerha-Puškaiša ielā, pie daudzdzīvokļu ēkas guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība. Vīrietis nogādāts Talsu autoostā, lai ar taksometru dotos mājup.

23.07.

Ziņots par smacīgiem dūmiem, kas nāk no uzņēmuma teritorijas Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka pie uzņēmuma žoga jūtama plastmasas dedzināšanas smaka. Uzņēmuma teritorijā policijas darbinieki netiek ielaisti, bet veiktas pārrunas ar uzņēmuma pārstāvi.

24.07.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā uz trepēm sēž vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis netiek ielaists dzīvoklī pie drauga. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots par trokšņošanu dzīvoklī Miera ielā, Talsos. Norādītajā adresē konstatēts, ka dzīvoklī valda klusums. Ar dzīvokļa īpašnieku veiktas pārrunas un noskaidrots, ka ciemiņi dodoties prom skaļāk uzvedušies.

25.07.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā, izklaides vietā notiek sabiedrisks pasākums pēc plkst.24:00. Norādītajā adresē konstatēts, ka uzņēmums neievēro ierobežojumu, kas noteikts Ministru kabineta noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, transportlīdzeklis novietots pie ēkas ieejas durvīm. Norādītajā adresē pārkāpumu nekonstatē.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, pie veikala atrodas vīrietis alkohola reibumā. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

26.07.

Ziņots, ka par trokšņošanu dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Norādītajā adresē pārkāpumu nekonstatē.

Ziņots, ka Talsu ezerā ūdenszālēs redzams cilvēka galvai līdzīgs siluets. Izsaukta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienība, kas no ezera izķeksē pīles līķi.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, pie dīķa jaunieši trokšņo. Notikuma vietā atrodas iereibis vīrietis ar invaliditāti. Vīrieti nogādā dzīvesvietā.

27.07.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, mazdārziņos kurina ugunskuru. Notikuma vietā konstatēts, ka vienā no dārziņiem kurina grilu.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, pie daudzdzīvokļu ēkas guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Vīrietis administratīvā procesa kārtībā administratīvi sodīts.

28.07.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas bēniņos atrodas divi jaunieši. Norādītajā adresē noskaidrots, ka nepilngadīgie nakšņojuši bēniņos, noskaidrotas personības un nogādāti vecākiem dzīvesvietās.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, pagalmā uz soliņa notiek alkohola lietošana. Notikuma vietā sastapti vairāki vīrieši, alkohola lietošana netiek konstatēta, veiktas pārrunas.

Ziņots par nenopļautu zāli īpašumā Raiņa ielā, Sabilē. Noskaidrots, ka īpašnieks atrodas ārpus valsts, bet panākta vienošanās, ka radinieki īpašumu sakops.

Ziņots, ka Virbu pagastā, Lēdās, gar īpašumiem klaiņo nepazīstams vīrietis. Apsekota minētā teritorija, bet vīrieti pēc apraksta neatrod.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, guļ sieviete. Notikuma vietā sieviete vairs neatradās.

Ziņots, ka Lībagu pagastā, Dižstendē pie veikala vairāki vīrieši atrodas alkohola reibumā. Notikuma vietā ar vīriešiem veiktas pārrunas, alkohola lietošanu nekonstatē.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, uz daudzdzīvokļu mājas balkona atrodas suņi, kas rej un traucē apkārtējiem. Minētajā adresē veiktas pārrunas ar dzīvnieku īpašnieci.

Ziņots, ka Talsos, izklaides vietā atrodas vīrietis, kurš nesen atgriezies no Zviedrijas un neievēro noteiktos ierobežojumus. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar vīrietis un noskaidrots, ka informācija ir nepatiesa.

29.07.

Ziņots, ka kaimiņš īpašumā Arāju ielā, Talsos, dedzinās skaidas. Notikuma vietā dedzināšanu nekonstatē, veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, kontrolakai nav vāks, kā dēļ sabojāts transportlīdzeklis. Izbraukts notikuma vietā, informācija nodota Talsu pilsētas pārvaldniekam.

30.07.

Talsos, Dundagas ielā, kādā dzīvoklī notika ģimenes konflikts. Notikuma vietā noskaidroti apstākļi, konflikts atrisināts.

Ziņots, ka Stendē, Brīvības ielā, starp kaimiņiem izveidojies konflikts. Notikuma vietā noskaidroti apstākļi, veiktas pārrunas.

31.07.

Ziņots, ka īpašumā Talsos, Rūķu ielā, dedzina ugunskuru. Notikuma vietā veiktas pārrunas, ugunskurs tiek nodzēsts. Izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka īpašumos Kļavu ielā, Linduļu ielā, Talsos, dedzina ugunskurus. Ar īpašumu iedzīvotājiem veiktas pārrunas, izteikti aizrādījumi. Ugunskuri nodzēsti.

2020.GADA JŪNIJS

01.06.

Ziņots, ka dzīvoklī Darba ielā, Talsos, troksnis traucē naktsmieru. Notikuma vietā informācija neapstiprinājās.

Ziņots, ka veikalā Talsos, K.Valdemāra ielā, pieklīdis kaķis. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Talsos, V.Ruģēna ielā, stāvvietā personām ar invaliditāti novietota automašīna bez atļaujas. Notikuma vietā konstatēts, ka transportlīdzekļa vadītājam ir stāvvietas izmantošanas karte.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, Talsciemā, kādā īpašumā kurina ugunskuru un redzami lieli dūmi. Notikuma vietā konstatēts, ka ugunskurā tiek sadedzināti sadzīves atkritumi, ugunskurs atstāts bez uzraudzības. Sastādīts pārbaudes akts un uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, satiksmes transporta pieturvietā guļ vīrietis. Notikuma vietā ierodoties, konstatēts, ka vīrietis ir pamodies un dodas uz mājām.

Ziņots, ka dzīvoklī Talsos, Dundagas ielā, bērni nespēj sazināties ar mammu. Norādītajā adresē noskaidrots, ka bērnu vecākiem ir savstarpējs konflikts. Bērniem ir droša vide.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, zālienā guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

02.06.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Talsos, K.Valdemāra ielā, guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka uz soliņa sēž divi vīrieši, kuriem ir neliels alkohola reibums. Vīrieši dodas mājup.

Ziņots, ka Talsos, K.Valdemāra ielā, atrodas vīrietis alkohola reibumā. Norādītajā adresē vīrieti sastop un viņu nogādā dzīvesvietā.

03.06.

Ziņots, ka Laucienes pagastā, Laucienē, daudzdzīvokļu mājā kādā dzīvoklī tiek atskaņota skaļa mūzika, uz aizrādījumu nereaģē. Pēc neilga laika tiek saņemta informācija, ka mūzika vairs neskan. Iedzīvotājai izskaidrots, kādi fakti jānorāda iesniegumā, kuru viņa var iesniegt.

Saņemta sūdzība par to, ka Stendē, Brīvības ielā, īpašumā izrakta nolejbedre bez saskaņošanas, kā rezultātā smako apkārtne. Norādītajā adresē sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par izpostītām puķēm kāpņu telpā daudzdzīvokļu mājā Laucienē, Laucienes pagastā. Iedzīvotāja informē, ka telpa ir uzkopta. Viņai izskaidrots, kādi fakti jānorāda iesniegumā, kuru viņa var iesniegt.

04.06.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, pašvaldības daudzdzīvokļu mājas koplietošanas virtuvē lieto alkoholu. Notikuma vietā informācija apstiprinājās, alkohola lietošana pārtraukta.

Ziņots, ka Strazdes pagasta iedzīvotājs neievēro pašizolāciju, jo atgriezies no Zviedrijas. Noskaidrots, ka vīrietis bijis Igaunijā. Pārkāpums netiek konstatēts.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, pie tilta guļ sieviete. Notikuma vietā sieviete pamodināta. Sieviete ar draudzenes palīdzību dodas mājup.

05.06.

Saņemta informācija par to, ka kaimiņi kādā blakus īpašumā Krievraga ielā, Talsos, izveidojuši komposta kaudzi un salikuši koku zarus. Sastādīts pārbaudes akts un pieņemts iesniegums. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Ziņots par sadzīves atkritumu dedzināšanu mucā kādā īpašumā Lidlauka ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, ugunskurs tiek nodzēsts. Izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemts informācija par personu kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Brīvības ielā, Stendē, kura regulāri jau ilgāku laiku lieto alkoholiskos dzērienus, skaļi bļaustās un ar savu uzvedību traucē pārējos mājas iedzīvotājus. Veiktas pārrunas. No mājas iedzīvotājiem pieņemts iesniegums. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, zālienā guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Noticis konflikts kādā autobusa pieturvietā Lībagu pagastā par pasažieri, kurš atsakās lietot sejas aizsargmasku. Veiktas pārrunas, bet persona atsakās izkāpt no satiksmes autobusa. Darbu turpina Valts policijas darbinieki.

Ziņots par nezināmas izcelsmes šķidrumu, kas tiek izliets uz gājēju ietves Raiņa ielā, Talsos, kā rezultātā smako apkārtne. Ar vainīgo personu veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par divām personām Pilsētas laukumā, Sabilē, kuras atrodas stiprā alkohola reibumā un nav spējīgas patstāvīgi pārvietoties. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par kanalizācijas ūdeņu sūknēšanu no kanalizācijas akas uz dārza malu kādā īpašumā Vandzenes pagastā. Ar īpašuma īpašnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

06.06.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā īpašumā Liepu ielā, Valdemārpilī. Veiktas pārrunas, mūzika tiek izslēgta.

Saņemta informācija, ka Talsos, tirgus laukumā pircēji neievēro distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Notikuma vietā pircējiem lūgts ievērot distancēšanās prasības.

Ziņots, ka kādā īpašumā Lībagu pagastā persona vairākas dienas lieto alkoholiskos dzērienus, ir agresīva, izsaka draudus, nepieciešama mediķu palīdzība. Ierodoties minētajā dresē, veiktas pārrunas un persona nogādāta ārstniecības iestādē.

Saņemta informācija par personu Rīgas ielā, Sabilē, kura atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē, uzvedas agresīvi, traucē pārējo mājas iedzīvotāju mieru. Ierodoties minētajā adresē, persona netiek sastapta. Veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē, persona joprojām netiek sastapta.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, zālienā guļ vīrietis. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots, ka kādā nepabeigtā jaunbūvē Raiņa ielā, Talsos, iespējams svešas personas demontē skursteni un citas ēkas daļas. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par regulāri novietotām automašīnām zālājā kādas daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā, Talsos, pagalmā. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli-lēmumi.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī 1.Maija ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta.

07.06.

Saņemta informācija par personu, kura uzvedas skaļi un izsaka draudus kaimiņiem kādā daudzdzīvokļu ēkā Laidzes pagastā. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka starp personām ir savstarpējs konflikts, veiktas pārrunas.

Ziņots par personu, kura turpina uzvesties agresīvi un traucē kaimiņiem kādā daudzdzīvokļu ēkā Laidzes pagastā. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka valda klusums un miers.

Ziņots, ka Rīgas ielā, Sabilē, uz soliņa guļ vīrietis. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka uz soliņa sēž divas personas. Viena persona dodas mājup, otra persona nogādāta dzīvesvietā.

08.06.

Ziņots, ka pie veikala Dundagas ielā, Talsos, guļ vīrietis. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par klaiņojošu suni A.Pumpura ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Ziņots par apmaldījušos personu A.Pumpura ielā, Talsos. Persona nogādāta dzīvesvietā.

09.06.

Patrulējot Talsu pilsētā, konstatēts, ka Talsos, Rīgas ielā, tirgo ziedus no transportlīdzekļa. Izteikts mutisks aizrādījums, un tirdzniecība pārtraukta.

Patrulējot, konstatēts, ka kādā īpašumā Ģibuļu pagastā ugunskurā tiek dedzināti plastmasas izstrādājumi un redzami melni dūmi. Veiktas pārrunas, ugunskurs nodzēsts. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par personu, kura neievēro pašizolācijas noteikumus Darba ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, izskaidroti pašizolācijas noteikumi.

Saņemta informācija par automašīnas novietošanu zālājā daudzdzīvokļu mājas pagalmā Rīgas ielā, Talsos. Ar automašīnas īpašnieku veiktas pārrunas, automašīna tiek pārvietota.

11.06.

Saņemta informācija par personu, kura brauc ar automašīnu bez medicīniskās izziņas. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Konflikts noticis pie kādas ēkas Lielā ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

12.06.

Ziņots par sabrauktu kaķi Lielā ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par personām, kuras nevēlas doties prom no kāda īpašumu Balgales pagastā. Veiktas pārrunas, personas dodas prom.

13.06.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ pie kādas ēkas Brīvības ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par skaļu trokšņošanu, alkoholisko dzērienu lietošanu, naktsmiera traucēšanu kādā dzīvoklī Brīvības ielā, Stendē. Veiktas pārrunas, personas dodas prom.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ zālājā Rīgas ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

14.06.

Ziņots par nepārtraukti atskaņotu trauksmes signalizāciju kādā ēkā Kasparu ielā, Stendē.  Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par suņa gaudošanu un riešanu naktī kādā dzīvoklī Ūdens ielā, Talsos. Ar suņa īpašnieku veiktas pārrunas.

Ziņots par personu, kura neievēro pašizolācijas noteikumus Priežu ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas, izskaidroti pašizolācijas noteikumi.

Ziņots par četrām personām alkohola reibumā 1905.gada ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, un personas dodas prom.

15.06.

Ziņots par personu, kura ir apmaldījusies Darba ielā, Talsos. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Noticis konflikts starp kaimiņiem Laucienes pagastā. Veiktas pārrunas. Viena persona nogādāta Valsts policijas Talsu iecirknī.

Noticis konflikts starp diviem zemes īpašniekiem Rožu ielā, Stendē, lūdz veikta pārrunas. Veiktas pārrunas, konflikts atrisināts.

16.06.

Veiktas vairākas pārbaudes publiskajās tirdzniecības vietās Talsu pilsētā par tirdzniecības atļaujām. Pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija par dekoratīvā apgaismojuma tiltam pār Stendes upi Lībagu pagastā sabojāšanu. Sastādīts pārbaudes akts, veikta fotofiksācija. Informācija nodota atbildīgo dienestu darbiniekiem.

Ziņots par vairākām personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus, uzvedās skaļi K.Mīlenbaha ielā, Talsos. Veiktas pārrunas. Personas dodas prom.

17.06.

Saņemta informācija par konfliktu starp kaimiņiem un draudu izteikšanu Ģibuļu pagastā. Veiktas pārrunas. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņots par klaiņojošu suni Brīvības ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par tirgošanos bez tirdzniecības atļaujas Kareivju ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un izskaidrota kārtība tirdzniecības atļaujas iegūšanai.

Ziņots par konfliktu starp kaimiņiem un fiziska spēka pielietošanu O.Kalpaka ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Ziņots par divām personām alkohola reibumā Miera ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, alkohola lietošana netiek konstatēta. Personas dodas mājās.

 18.06.

Ziņots par alkoholisko dzērienu lietošanu Rīgas ielā, Sabilē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par personu, kura guļ apstādījumos, būdama alkohola reibumā, Virbu pagastā. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Noticis konflikts kādā īpašumā Lielā ielā, Talsos. Notikuma vietā ierodas reizē ar Valsts policijas darbiniekiem. Valsts policijas darbinieki turpina noskaidrot lietas apstākļus.

19.06.

Ziņots par personām, kuras iespējams lieto alkoholiskos dzērienus savu bērnu klātbūtnē pie veikala Rīgas ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu no automašīnām stāvlaukumā Ezera ielā, Talsos. Pārkāpumi netika konstatēti.

20.06.

Veicot patrulēšanu Stendē, konstatēts, ka divas nepilngadīgas jaunietes atrodas nakts laikā sabiedriskā vietā bez pilngadīgu personu klātbūtnes. Pieņemti paskaidrojumi un personas nogādātas dzīvesvietās vecāku aprūpē.

Ziņots par kautiņu pie kādas ēkas Raiņa ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, sastapta viena persona, kura apgalvoja, ka nokritusi pa kāpnēm. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai Talsu ezera promenādē, neievērojot Ceļu satiksmes noteikumus. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

21.06.

Saņemta informācija par agresīvu personu, kura uzlauzusi kādu dzīvokli daudzdzīvokļu mājā Laidzes pagastā, izsaka draudus mājas iedzīvotājiem, pārvietojas, turot rokā nazi un skrūvgriezi. Persona aizturēta un nogādāta Talsu novada pašvaldības policijas iecirknī. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņots par personu, kura guļ zālājā 1905.gada ielā, Talsos. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par apvidus transportlīdzekļiem, kuri pārvietojas kādā īpašumā Tiņģeres pagastā bez valsts reģistrācijas numuriem un traucē cilvēku atpūtu. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā mazdārziņā Liepu ielā, Stendē. Veiktas pārrunas un mūzika tiek pagriezta klusāk.

22.06.

Veiktas pārbaudes vairākās ielu tirdzniecības vietās Talsos un Sabilē.

Ziņots par cigarešu dūmiem no kāda dzīvokļa A.Pumpura ielā, Talsos, kas traucē kaimiņiem. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par pārplūdušu kanalizācijas aku Kalēju ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem. Notikuma vietā veikta fotofiksācija.

Saņemta informācija par naudas ubagošanu un sabiedriskā miera traucēšanu Rīgas ielā, Sabilē. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Noticis konflikts kādā īpašumā Abavas ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas. Izskaidrots kā rīkoties tālāk, ja ieilgušais konflikts neatrisināsies.

Ziņots par svešu personu kādā īpašumā Ģibuļu pagastā, kā rezultātā izcēlies savstarpējs konflikts. Veiktas pārrunas, noskaidroti notikuma apstākļi. Konflikts atrisināts.

Saņemta informācija par naktsmiera traucēšanu, skaļu mūzikas atskaņošanu, agresīvu uzvedību kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Lībagu pagastā. Veiktas pārrunas, mūzika izslēgta. Nepiederošās personas dodas prom.

23.06.

Veiktas pārbaudes vairākās ielu tirdzniecības vietās Talsos. Pārkāpumi netika konstatēti.

Veicot patrulēšanu Kr.Valdemāra ielā, Talsos, konstatēts liels sadūmojums kāda īpašumā. Veiktas pārrunas un pārkāpums novērsts.

Ziņots par personu, kura guļ zālājā Lielgabalu ielas un Darba ielas, Talsos, krustojumā. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņots par klaiņojošu zirgu Laidzes ielā, Talsos. Zirga īpašnieks zirgu nogādā mājās. Veiktas pārrunas.

Lūdz veikt pārbaudi par bīstamību izveidotajam ugunskuram kādā īpašumā Laidzes ielā, Talsos. Pārkāpumi netiek konstatēti.

24.06.

Ziņots par iespējams atkritumu dedzināšanu ugunskurā kādā īpašumā Raiņa ielā, Talsos. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Veicot patrulēšanu, konstatēts, ka kāda persona guļ autobusa pieturvietā uz soliņa Ģibuļu pagastā, blakus atrodas velosipēds. Noskaidrota personas personība un konstatēts, velosipēds ir zagts. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Veicot patrulēšanu Laucienes pagastā, konstatēts, ka trīs vīrieši lieto alkoholiskos dzērienus sabiedriskā vietā. Veiktas pārrunas, personas dodas mājup.

Ziņots par personu, kura guļ uz kāpnēm Dundagas ielā, Talsos. Persona nogādāta netālu esošajā dzīvesvietā.

25.06.

Ziņots par naktsmiera traucēšanu un skaļu mūzikas atskaņošanu Ezera ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par pērnās zāles dedzināšanu kādā īpašumā Ģibuļu pagastā. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par personu,  kura atrodas alkohola reibumā un sēž uz soliņa Lielā ielā, Talsos. Persona nogādāta Talsu novada pašvaldības policijas iecirknī.

Ziņots par automašīnā Dundagas ielā, Talsos, atstātu suni. Sazvanīts suņa īpašnieks, suns tiek izlaists no automašīnas.

Saņemta informācija par vairākām personām pie kāda veikala Laucienes pagastā, kuras traucē ar savu uzvedību apkārtējiem iedzīvotājiem. Veiktas pārrunas un izskaidrotas vispārpieņemtās uzvedības normas.

Ziņots par alkohola lietošanu un dabisko vajadzību nokārtošanu Dundagas ielā, Talsos. Alkoholisko dzērienu lietošana netika konstatēta. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Ziņots par personām, kuras atrodas alkohola reibumā Kr.Valdemāra ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

26.06.

Saņemta informācija par nenopļautu zāli vairākos īpašumos Sabilē. Sastādīti pārbaudes akti, veikta fotofiksācija. Uzsāktas administratīvo pārkāpumu lietvedības.

Ziņots par suni, kurš netiek pieskatīts un ir nīgrs pret pārējiem mājas iedzīvotājiem kādā daudzdzīvokļu mājā Ģibuļu pagastā, lūdz veikt pārrunas. Ar suņa īpašnieku veiktas pārrunas un izskaidroti dzīvnieku labturības noteikumi.

Noticis konflikts kādā īpašumā Ķūļciema pagastā. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

27.06.

Ziņots par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ pie kādas daudzdzīvokļu mājas, Laidzes pagastā, durvīm. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par personu, kura guļ uz soliņa Lielā ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona dodas mājup.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu 1.Maija ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un mūzika tiek pagriezta klusāk.

28.06.

Saņemta informācija par trokšņošanu un smēķēšanu uz soliņa pie kādas daudzdzīvokļu mājas Darba ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā īpašumā Draudzības ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, skaļa mūzikas atskaņošana netiek konstatēta. Veiktas pārrunas.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā īpašumā Kļavu ielā, Talsos. Mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta.

Saņemta informācija par to, ka kādai daudzdzīvokļu mājai Raiņa ielā, Talsos, sabojāts un aprakstīts mājas apmetums, saskrāpētas sienas. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem. Veikta fotofiksācija.

29.06.

Saņemta informācija par ilgstoši nepļautu zāli īpašumos Sabilē. Sazvanīts īpašumu īpašnieks, veiktas pārrunas.

Ziņots par zaru dedzināšanu kādā īpašumā Lāčplēša ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas, ugunskurs tiek nodzēsts. Izteikts mutisks aizrādījums.

2020.GADA MAIJS

01.05.

Ziņots, ka Sabilē, Rīgas ielā, kādā īpašumā netiekot ievērota pašizolācija. Norādītajā adresē veikta pārbaude, pārkāpums netiek konstatēts.

Ziņots, ka Talsos, Griezes ielā, mazdārziņā tiek dedzināts ugunskurs. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija ir maldīga.

02.05.

Ziņots par skaļu trokšņošanu dzīvoklī Ozolu ielā, Pastendē, Ģibuļu pagastā. Norādītajā adresē ar dzīvokļa īrnieku veiktas pārrunas.

Ziņots, ka jaunieši cenšas izdauzīt logus ēkai Draudzības ielā, Talsos. Notikuma vietā aizturēti pieci nepilngadīgi jaunieši. Noskaidrotas viņu personības. Ar jauniešiem un viņu vecākiem veiktas pārrunas un izskaidroti ierobežojumi sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, Dārza ielā, dzīvoklī atrodas vairākas personas un neievēro ierobežojumus sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Norādītajā adresē veikta pārbaude, pārkāpumu nekonstatē.

Ziņots, ka Talsos, Ezera ielā, uz ceļa braucamās daļas izskrējis zirgs. Informēts dzīvnieka īpašnieks.

Ziņots, ka Valdemārpilī, Lielajā ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā personas neievēro distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Notikuma vietā ierodoties, personas pagalmā nesastop.

03.05.

Ziņots, ka Valdemārpilī, Blaumaņa ielā, īpašumā notiek pulcēšanās un neievēro ierobežojumus sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Minētajā adresē veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, 9.maija ielā, kādā īpašumā suns lec pāri žogam uz kaimiņa īpašumu. Ar dzīvnieka saimnieku veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Dārza ielā, pie Talsu tautas nama kāpnēm jaunieši automašīnā klausās skaļi mūziku. Notikuma vietā veiktas pārrunas un palūgts mūziku nogriez klusāk.

04.05.

Ziņots, ka Talsos, Draudzības ielā, staigā zirgi. Informācija nodota dzīvnieku saimniekam, kurš nekavējoties dodas zirgus piesiet.

05.05.

Ziņots, ka Valdgales pagastā, Pūņās uz ceļa braucamās daļas izbirusi kūdra. Informācija nodota Valdgales pagasta pārvaldei.

Ziņots par ģimenes konfliktu īpašumā F.Blumbaha ielā. Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis alkohola reibumā konfliktē ar brāli un vecākiem. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ziņots, ka īpašumā Laucienes pagastā, Laucienē, ieilgusi svētku svinēšana, netiek ievēroti ierobežojumi sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Norādītajā adresē pie mājas uz soliņa sēdēja vairākas personas, ar kurām veiktas pārrunas. Pēc tam personas dodas mājup.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, uz veikala jumta atrodas vairāki bērni. Notikuma vietā konstatēts, ka uz jumta atrodas pieci nepilngadīgi jaunieši. Noskaidrotas viņu personības un veiktas pārrunas.

06.05.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā guļ piedzēries vīrietis. Norādītajā adresē vīrietis vairs neatradās.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, uz ietves guļ cilvēks. Notikuma vietā mediķi vīrietim pārbauda veselības stāvokli un atzīst, ka veselībai apdraudējuma nav. Vīrietis dodas uz dzīvesvietu.

07.05.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Laidze, daudzdzīvokļu mājas pagalmā vīrietis pieraksta automašīnu numurus. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša dzīvesvieta un tur veiktas pārrunas. Noskaidrots, ka vīrietis pierakstus veicis Jaunajā Derībā. Informācija nodota sociālā dienesta darbiniecei.

Talsos, skeitparkā atradās vairāki jaunieši, kuri neievēroja distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Norādītajā adresē ar jauniešiem veiktas pārrunas.

Ziņots par ģimenes konfliktu īpašumā Talsos, 1.maija ielā. Notikuma vietā veiktas pārrunas, vīrietim izteikts mutisks aizrādījums.

08.05.

Ziņots, ka Talsos, Ezera ielā, pļavā guļ zirgs dīvainā pozā. Notikuma vietā vizuāli apskatot zirgu nekādas vainas netiek konstatētas. Sazinoties ar PVD inspektori, iegūta informācija, ka apdraudējuma dzīvniekam nav.

10.05.

Ziņots, ka Stendē, Brīvības ielā, īpašumā kurina ugunskuru. Notikuma vietā izteikts mutisks aizrādījums. Ugunskurs tiek nodzēsts.

Ziņots, ka dzīvoklī Laidzē, Laidzes pagastā, tiek lietots alkohols mazgadīga bērna klātbūtnē. Veikta pārbaude, dzīvoklī valda klusums.

Ziņots, ka Talsos, 1.maija ielā, kādā īpašumā kurina ugunskuru. Notikuma vietā izteikts mutisks aizrādījums. Ugunskurs tiek nodzēsts.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, pie garāžām pulcējas cilvēki, kuri neievēro distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Veikta pārbaude, pārkāpumu nekonstatē.

11.05.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, veikalā kāds apmeklētājs traucē darbu. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, pie dzīvokļa durvīm ārdās vīrs. Notikuma vietā vīrietis sēž kāpņu telpā. Pēc pārrunām vīrietis dodas nakšņot pie drauga.

Ziņots, ka Sabilē, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā sieviete nesaskaņojot ar pārējiem mājas iedzīvotājiem, nozāģējusi krūmus. Veiktas pārrunas ar sievieti, kura paskaidroja, ka krūmus nozāģējusi, jo tie traucēja izbraukt no pagalma.

12.05.

Ziņots, ka Sabilē, Gravas ielā, īpašumā kaut kādi cilvēki atlauž dēļus no neapdzīvotas mājas. Notikuma vietā nevienu personu nesastop. Informācija nodota pārvaldes vadītājam.

Talsos, Kareivju ielā, skeitparkā un bērnu laukumā pulcējās jaunieši, kuri neievēroja distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Minētajās adresēs ar jauniešiem veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie veikala “Citro” pie žoga guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis atrodas stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka ceļa posmā Ventspils-Rīga pie Talsu viadukta pa ceļa nomali iet sieviete un izskatās apmaldījusies. Norādītajā ceļa posmā ar sievieti veiktas pārrunas. Noskaidrots, ka viņai nav ilgstoši pastāvīgas dzīvesvietas, bet no palīdzības nogādāt patversmē sieviete atteicās, jo šādu dzīvesveidu ceļot piekopjot jau daudzus gadus.

Ziņots, ka Talsu Valsts ģimnāzijas stadionā pulcējas jaunieši, kuri neievēro distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Ieraugot pašvaldības policijas transportlīdzekli, jaunieši dodas prom.

13.05.

Ziņots, ka Laucienē, pie veikala “Citro” trīs personas lieto alkoholu, grūstās un neievēro distancēšanos. Minētajā adresē pārkāpumu nekonstatē.

Ziņots, ka Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē guļ vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

14.05.

Ziņots, ka Talsos, Talsu pamatskolas stadionā pulcējas daudz jauniešu, kuri neievēro distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju.  Notikuma vietā ar jauniešiem veiktas pārrunas, jaunieši dodas mājup.

Ziņots, ka Stendē, Lāčplēša ielā sapulcējušies jaunieši, kuri neievēro distancēšanos. Norādītajā adresē konstatēts, ka laukumā atrodas pieci jaunieši. Pārkāpums netika konstatēts. Veiktas pārrunas un jaunieši dodas mājup.

15.05.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, Loka ielā, īpašumā pieklīdis mazs sunītis. Norādītajā adresē vienojas, ka dzīvnieks paliks adresē, kamēr atrodas īpašnieks.

16.05.

Ziņots, ka Talsos, Ezera un Draudzības ielu krustojumā, pļavā zirgi sapinušies. Informācija nodota dzīvnieku īpašniekam, kurš problēmu novērš.

Ziņots, ka Talsos, K.Valdemāra ielā, īpašumā tiek dedzināti koku zari. Notikuma vietā vīrietim izteikts mutisks aizrādījums, ugunskurs tiek nodzēsts.

17.05.

Ziņots par ģimenes konfliktu īpašumā Ģibuļu pagastā. Abas konfliktā iesaistītās personas satiek pie Spāres robežas. Vīrietis tiek nogādāts Talsu novada nakts patversmē.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, pansijā kādā dzīvoklī atrodas nepiederoša persona. Notikuma vietā personu sastop pie ieejas durvīm. Veiktas pārrunas.

18.05.

Ziņots, ka dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos, notiek alkoholisko dzērienu lietošana mazgadīgu bērnu klātbūtnē. Informācija Valsts policijai, kura veica pārbaudi, pārkāpumu nekonstatē.

19.05.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, krustojumā novietota automašīna, kas traucē transporta kustībai. Norādītajā adresē sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums.

Ziņots, ka daudzdzīvokļu māju pagalmā Dundagas ielā, Talsos, bērni uzturas barā un skaļi trokšņo. Minētajā adresē bērni izklīduši, bet ar sastaptajiem bērniem veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, iereibis vīrietis izsekojot jauniešus ilgāku ceļa posmu. Norādītajā adresē veiktas pārrunas ar jauniešiem un izsekotāju. Noskaidrots, ka vīrietis vēlējies izvest pārrunas ar jauniešiem. Pēc pārrunām vīrietis dodas mājup.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, Ozolu ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā nepilngadīgas personas skaļi sarunājas. Veikta pārbaude, informācija neapstiprinājās.

21.05.

Ziņots, ka pie veikala Raiņa ielā, Talsos, vairākas personas atrodas alkohola reibumā. Norādītajā adresē aizturēts vīrietis stiprā alkohola reibumā un nogādāts pašvaldības policijā. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, kādā īpašumā sveša persona cenšas atslēgt ēkai durvis. Notikuma vietā nevienu nesastop. Pārbaudītas ēkai durvis, kuras noslēgtas.

Ziņots par transportlīdzekļiem, kuri pārkāpj Ceļu satiksmes noteikumus pie ēkas “Veselības centrs”, V.Ruģēna ielā, Talsos. Norādītajā adresē pārkāpumu nekonstatē.

Ziņots par klaiņojošu suni Laucienes pagastā. Notikuma vietā pieņemts iesniegums.

Ziņots par nelikumīgiem remontdarbiem dzīvoklī Parka ielā, Valdemārpilī. Veikta pārbaude, pārkāpums netiek konstatēts.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā atrodas trīs gadus vecs bērns bez pieaugušo klātbūtnes. Minētajā adresē uzklausot sievieti, izvērtējot situāciju, ierodas bērna māte, kura paskaidroja, ka uz brīdi ieskrējusi savā dzīvesvietā uz labierīcībām, bet bērns palicis pagalmā. Veiktas pārrunas.

Balgales pagastā, Dursupē, aiz pagasta pārvaldes ēkas divas nepilngadīgas personas lietoja alkoholu. Veikti testi par alkohola koncentrāciju izelpojamā gaisā, nepilngadīgie nogādāti vecākiem dzīvesvietās. Uzsākta administratīvā lietvedība.

22.05.

Ziņots, ka Sabilē, Rīgas ielā grāvī guļ vīrietis alkohola reibumā. Notikuma vietā vīrietis neatrodas. Apsekojot apkārtni, vīrieti sastop citā privātīpašumā. Vīrietis ir nelielā alkohola reibumā. Minētā privātīpašuma īpašnieks paskaidro, ka vīrietis ir viņa draugs, un paliks nakšņot pie viņa.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā pie tirdzniecības centra novietotā automašīna traucē izbraukt no stāvlaukuma. Notikuma vietā informācija neapstiprinājās.

Ziņots, ka Talsos skeitparkā pulcējas jaunieši, kuri lieto alkoholu un smēķē. Notikuma vietā informācija neapstiprinājās.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, pagalmā guļ vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsos, Kļavu ielā pa ielu klaiņo zirgs. Sazvanīts zirga īpašnieks, kurš jau dzīvnieku ir savācis.

Ziņots, ka Talsos, lidlaukā brauc vairākas automašīnas. Notikuma vietā noskaidroti transportlīdzekļu vadītāji. Veiktas pārrunas par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, izteikti mutiski aizrādījumi.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie veikala uz soliņa guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

23.05.

Ziņots, ka Ķūļciema pagastā, Ķūļciemā kādā īpašumā dedzina ugunskuru, kā rezultātā kaimiņos izkarinātā veļa smird. Ar zvanītāju vienojas, ka rakstīs iesniegumu pašvaldības policijai, kuru var iesniegt e-pastā.

Uz Ventspils šoseju virzienā uz Ventspili transportlīdzeklis veica nepārliecinošus manevrus, kā rezultātā transportlīdzeklis tika apstādināts. Konstatēts, ka automašīnas vadītājs atkārtoti gada laikā vada transportlīdzekli bez derīgām autovadītāja tiesībām. Uz notikuma vietu izsaukta Valsts policijas ekipāža.

24.05.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, dzīvojamā mājā ienākusi sieviete, kura lūdz naudu. Norādītajā adresē konstatēts, ka sieviete ir nelielā alkohola reibumā. Sieviete nogādāta dzīvesvietā.

Talsu autoostā uz perona vīrietis smēķēja. Ar vīrieti veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

25.05.

Ziņots, ka Talsos, Rūķu ielā, staigā zirgs. Notikuma vietā noskaidrots dzīvnieka īpašnieks, kurš zirgu savāc. Zirga īpašniekam izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka Stendē, Dumpīšu ielā, ceļa malā izmesti lielgabarīta un sadzīves atkritumi. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, veikta fotofiksācija.

Ziņots, ka Talsos, K.Mīlenbaha un Saules ielu krustojumā uz gājēju ietves guļ suns, kurš, iespējams, ir sabraukts, kā rezultātā nespēj pārvietoties. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

26.05.

Ziņots, ka dzīvoklī Darba ielā, Talsos, skaļi trokšņo. Notikuma vietā informācija neapstiprinājās.

Ziņots, ka Dižstendes estrādē, Lībagu pagastā, vairāki vīrieši lieto alkoholu. Norādītajā adresē ierodoties, alkohola lietošanu nekonstatē. Veiktas pārrunas un vīrieši dodas mājup.

Ziņots, ka Talsos, Robežu ielā, īpašums nav sakopts, nav nopļauta zāle. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts.

27.05.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Laidzē, daudzdzīvokļu mājas pagalmā staigā vīrietis, kuram rokās ir nazis. Notikuma vietā izbraukts kopā ar Valsts policijas darbinieku. Minētajā pagalmā vīrieti nesastop. Noskaidrota vīrieša personība. Apsekota Laidzes teritorija, bet vīrietis netika sastapts.

28.05.

Ziņots, ka Stendē, Brīvības ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā kaimiņš neapmierināts, ka bērni spēlējas un skaļi uzvedas. Notikuma vietā veiktas pārrunas un panākts mierizlīgums.

29.05.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, uz daudzdzīvokļu balkona kaimiņš regulāri smēķē. Izskaidrots, ka nepieciešams rakstīt iesniegumu.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības centra ieejas durvīm vairākas personas lieto alkoholu un traucē veikala apmeklētājiem. Notikuma vietā alkohola lietošanu nekonstatē. Kompānijai palūgts doties prom. Vienai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par dabisko vajadzību nokārtošanu sabiedriskā vietā.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, īpašumā tiekot lietots alkohols mazgadīga bērna klātbūtnē. Norādītajā adresē konstatēts, ka bērns atstāts viens bez uzraudzības. Bērna vecāki un aukle ierodas dzīvesvietā. Veiktas pārrunas. Alkohola lietošana netiek konstatēta.

Ziņots, ka Valdemārpilī, Lielajā ielā, dzīvoklī māte atrodas alkohola reibumā, ar viņu kopā ir nepilngadīgi bērni. Notikuma vietā veikta pārbaude, informācija neapstiprinājās.

Ziņots, ka Stendē, Nākotnes ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā bērni neievēro noteikumu, ka pēc plkst.22.00 jāatrodas mājās. Bērni uzvedas skaļi un traucē mājas iedzīvotājiem. Notikuma vietā noskaidrotas bērnu personības, viņi nogādāti dzīvesvietās. Ar vecākiem veiktas audzinoša rakstura pārrunas.

30.05.

Ziņots, ka Talsos, tirgus laukumā pircēji neievēro distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, transportlīdzekļi novietoti stāvēšanai, neievērojot Ceļu satiksmes noteikumus. Notikuma vietā pircējiem lūgts ievērot distancēšanās prasības. Transportlīdzekļiem sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli-lēmumi.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, pagalmā pie veļas žāvētavas guļ vīrietis. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Laucienes pagastā, ceļa nomalē pie volejbola laukuma guļ vīrietis.  Norādītajā adresē vīrietis neatrodas. Noskaidrots, ka viņš ir pamodies un devies prom.

31.05.

Ziņots, ka Talsos, Ūdens ielā, dzīvoklī notiek alkohola lietošana un trokšņošana, traucēts kaimiņu miers. Minētajā adresē veikta pārbaude, veiktas pārrunas un dzīvokļa īrniekam izteikts mutisks aizrādījums.

2020.GADA APRĪLIS

01.04.

Ziņots, ka Talsos, 1.maija ielā, pagalmā bērni spēlējas, neievēro drošās distances noteikumus. Apsekots minētais pagalms un tuvākā apkārtne, pārkāpumi netiek konstatēti. Veiktas profilaktiskas pārrunas ar bērniem, kas spēlējas daudzdzīvokļu māju pagalmos.

02.04.

Ziņots, ka Talsos, K.Valdemāra ielā, kaimiņš uzlauzis šķūni un piemetis pilnu ar atkritumiem. Izskaidrots, ka jāvēršas Valsts policijā.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Talsos, Rīgas ielā, transportlīdzekļu stāvlaukumā vīrietis ubago. Minētajā adresē norādītā persona netika manīta.

03.04.

Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības centra notiek tirdziņš. Pārbaudītas tirdzniecības atļaujas. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, sabiedriskā vietā vairākas personas lieto alkoholu. Notikuma vietā alkoholisko dzērienu lietošanu nekonstatē, veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, kādā dzīvoklī personas neievēro pašizolāciju. Veikta pārbaude.

Ziņots, ka Stendē, Brīvības ielā, vīrietim trīs svešas personas izteikuši draudus. Ieteikts vērsties Valsts policijā.

04.04.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, dzīvoklī notiek ģimenes konflikts. Vīrietis alkohola reibumā sit saviem vecākiem. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā.

Ziņots, ka Strazdes pagastā, aitas kādā īpašumā izbradājušas sējumus. Notikuma vietā pieņemts iesniegums, sastādīts pārbaudes akts. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības centra jāpalīdz Valsts policijas patruļai savaldīt agresīvu vīrieti. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā.

05.04.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā uz soliņa sēž vīrietis un kliedz. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un viņš nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, pie patversmes guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis atrodas alkohola reibumā, viņš nogādāts pašvaldības policijā.

Ziņots, ka Talsos, Sauleskalnā, netālu no estrādes guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis atrodas alkohola reibumā, viņš nogādāts pašvaldības policijā.

Ziņots, ka Talsos, Rūķu un Robežu ielu krustojumā, guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un viņš nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Sukturos, pie šautuves izmesti sadzīves atkritumi. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

06.04.

Ziņots, ka Talsos, 1.maija ielas mazdārziņos bezpajumtnieki rada nekārtības. Norādītajā adresē veikta patrulēšana. Konstatēts, ka vienā dārza mājiņā iemitinājies vīrietis. Informācija nodota sociālajam dienestam.

07.04.

Ziņots, ka Strazdes pagastā, kādā īpašumā pieklīdis svešs suns. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Valdemārpilī vairāki īpašumi nesakopti, izveidojusies kūla, nenoslēgti līgumi par sadzīves atkritumu izvešanu. Veikta pārbaude, sastādīti pārbaudes akti, uzsāktas administratīvās lietvedības.

Ziņots, ka Talsos, pie Vilkmuižas ezera jaunieši demolē nodegušo ēku. Notikuma vietā aiztur vairākus jauniešus, noskaidrotas jauniešu personības.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, dzīvoklī atskaņo skaļu mūziku. Notikuma vietā pieņemts iesniegums. Ar dzīvokļa īrnieku veiktas pārrunas.

08.04.

Ziņots, ka Talsu sākumskolas teritorijā tiekot dedzinātas koku lapas. Notikuma vietā veiktas pārrunas, ugunskurs tiek nodzēsts.

Ziņots, ka Talsos, trenažieru laukumā sapulcējušies jaunieši. Notikuma vietā jaunieši izkliedēti.

Ziņots, ka Lībagu pagastā, Mundigciemā, pie pagrieziena uz Kamparkalnu, vīrietis streipuļo. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un viņš nogādāts dzīvesvietā.

09.04.

Ziņots, ka dzīvoklī Laucienē, Laucienes pagastā, ienācis kaimiņš, kurš smēķēja. Notikuma vietā pieņemts paskaidrojums.

Stendes estrādē pulcējās jaunieši. Ieraugot pašvaldības policijas transportlīdzekli, jaunieši izklīst.

10.04.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, novietotais transportlīdzeklis traucē citu transportlīdzekļu kustībai. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums.

11.04.

Ziņots, ka Talsos, tirgū netiek ievērota distancēšanās sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju. Norādītajā adresē izteikti aizrādījumi. Veiktas pārrunas ar tirgus administrāciju.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā vairāki vīrieši neievēro distancēšanos. Notikuma vietā personas netiek sastaptas.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, kādā īpašumā tiek dedzināta kūla. Notikuma vietā konstatēts, ka degusi zāle pļavā. Pieņemts paskaidrojums no mājas īrnieces.

Ziņots, ka Talsos, K.Valdemāra ielā, vairāki vīrieši neievēro distancēšanos. Notikuma vietā personas netiek sastaptas.

Ziņots, ka Talsos, pie Vilkmuižas ezera jaunieši neievēro distancēšanos. Veiktas pārrunas ar jauniešiem.

Ziņots, ka Talsos, pie autoostas ieejas durvīm atrodas divi vīrieši un lieto alkoholiskos dzērienus. Notikuma vietā viens vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Otra persona aizraidīta.

Ziņots, ka nepilngadīgas personas dedzina atkritumus pie garāžām Mundigciemā, Lībagu pagastā. Norādītajā adresē noskaidrotas nepilngadīgo personības, veiktas pārrunas par distancēšanos.

Ziņots, ka Talsos, K.Mīlenbaha ielā, pie veikala divi vīrieši izsaka aizskarošas replikas garāmgājējiem. Notikuma vietā ar vīriešiem veiktas pārrunas. Vīrieši dodas prom.

Ziņots, ka Talsos, A.Lerha-Puškaiša ielā, īpašumā dedzinot atkritumus. Notikuma vietā noskaidrots, ka dedzināti augļu koku zari, ugunskurs jau izdedzis.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā notiek konflikts. Notikuma vietā trokšņošana netiek konstatēta.

12.04.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, pie daudzdzīvokļu mājas no transportlīdzekļa tiek skaļi atskaņota mūzika, traucē iedzīvotāju naktsmieru. Notikuma vietā mūzikas atskaņošana netiek konstatēta.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, kāda dzīvokļa īrnieks atgriezies no ārzemēm un neievēro ierobežojumus. Norādītajā adresē dzīvokļa durvis netika atvērtas.

14.04.

Ziņots, ka kopīpašumā Abavas pagastā tiek rakts dīķis bez saskaņošanas ar pārējiem īpašniekiem. Notikuma vietā pieņemts iesniegums, sastādīts pārbaudes akts.

Ziņots, ka īpašumā Strazdes pagastā pieklīdis svešs suns. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Sabilē, Rīgas ielā, dzīvoklī pulcējas vairāki cilvēki un netiek ievērota distancēšanās sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Norādītajā dzīvoklī veikta pārbaude, bet pārkāpumu nekonstatē.

Ziņots, ka īpašumā Talsos, K.Valdemāra ielā, nepazīstams vīrietis lūdzis, lai ielaiž garāžā, jo viņam draudot briesmas. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un nogādāts līdz Dundagas novada robežām, kur Dundagas novada pašvaldības policija sagaida un nogādā dzīvesvietā.

15.04.

Ziņots, ka īpašumā Strazdes pagastā atrodas svešas aitas. Notikuma vietā pieņemts iesniegums. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka dzīvoklī Darba ielā, Talsos, vēlu vakaros un naktīs notiek jauniešu pulcēšanās. Ap plkst.22.45 apsekots minētais dzīvoklis, pārkāpumu nekonstatē, jo dzīvoklī valda klusums.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, pulcējas jaunieši. Ieraugot pašvaldības policijas transportu, jaunieši aizmūk.

Ziņots, ka atkārtoti pulcējas jaunieši Celtnieku ielā, Talsos. Notikuma vietā noķer jauniešus, kuri iepriekš aizmuka. Sazvanīti un informēti vecāki, veiktas pārrunas.

Ziņots, ka dzīvoklī Sabilē, Rīgas ielā, notiek pulcēšanās. Notikuma vietā noskaidrots, ka meita pārvākusies dzīvot pie mātes. Pārkāpumu nekonstatē.

16.04.

Ziņots, ka kādā īpašumā Laidzes pagastā, pieklīduši trīs suņi. Notikuma vietā noskaidrots suņu īpašnieks, ar kuru veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Valdemārpilī, Lielajā ielā, jaunieši met ar akmeņiem pa mājas sienu. Notikuma vietā noskaidrotas nepilngadīgo personības. Jaunieši ēkas īpašniecei atvainojās.

17.04.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, nepilngadīgi jaunieši vairākus vakarus vizinās ar kvadracikliem bez valsts reģistrācijas numuriem, bez aizsargķiverēm. Norādītajā adresē jaunieši aizturēti un noskaidrotas viņu identitātes. Informācija nodota Valsts policijai, kura turpina darbu.

Ziņots par trokšņošanu dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka bērni nav nolikti gulēt, un skrienot, dzīvoklī rodas troksnis.

18.04.

Ziņots par jauniešiem Celtnieku ielā, Talsos, kuri pulcējas un neievēro distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Apsekota minētā teritorija, jauniešus nesastop.

Ziņots, ka Talsos, Robežu ielā, ar kūtsmēsliem piegružota iela. Noskaidrots, kur kūtsmēsli vesti. Ar mazdārziņa īpašnieci veiktas pārrunas. Iela tiek sakopta.

Ziņots par stārķa agresīvu uzvedību Pūņās, Valdgales pagastā. Putns uzbrūk automašīnām un cilvēkiem. Notikuma vietā konstatēts, ka iedzīvotājiem jāvēršas ornitologu biedrībā pēc palīdzības.

Ziņots, ka Talsos, A.Lerha-Puškaiša ielā, atrodas vīrietis alkohola reibumā ar agresīvu uzvedību pret garāmgājējiem. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietim ir galvas trauma, izsaukta mediķu palīdzība, kuri vīrieti nogādā slimnīcā.

Ziņots, ka Stendē klaiņo suns. Dzīvnieks nogādāts dzīvnieku patversmē.

19.04.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, aiz veikala sistemātiski lieto alkoholu. Norādītajā adresē veikta pārbaude. Aiz veikala sastop divas personas, bet alkohola lietošana netiek konstatēta. Veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Lauku ielā, īpašumā ieklīdusi lapsa. Notikuma vietā lapsa no pagalma izdzīta.

Ziņots, ka Lubes pagastā, Lubezerē, pie garāžām tiek dedzinātas riepas. Notikuma vietā konstatēts, ka ugunskurs nodzēsts. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, pagalmā jaunieši spēlē bumbu. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, Ozolu ielā, pagalmā jaunieši spēlē florbolu. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Talsciema ielā, īpašumā ieklīdusi lapsa. Notikuma vietā konstatēts, ka lapsa nespēj patstāvīgi pārvietoties. Vienojas, ka īpašnieks lapsu nosprostojumā paturēs, līdz ieradīsies PVD darbinieki.

20.04.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, pie tirdzniecības centra iedzēris vīrietis uzmācās garāmgājējiem. Norādītajā adresē vīrietis netika atrasts.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, pie veikala guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā.

Ziņots, ka Talsos, K.Mīlenbaha ielā, pie veikala divi vīrieši alkohola reibumā mutiski aizskar garāmgājējus. Norādītajā adresē ar vīriešiem veiktas pārrunas un viņi dodas prom.

21.04.

Ziņots, ka Talsu autoostā atrodas vīrietis ar neadekvātu uzvedību. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība, veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, pagalmā pulcējas vairākas personas, netiek ievērota distancēšanās sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Norādītajā adresē pārkāpumu nekonstatē.

Ziņots, ka Talsos, Lielgabalu ielā, manāms liels sadūmojums. Notikuma vietā konstatēts, ka īpašumā dedzina egļu zarus, īpašnieks uzrauga.

Ziņots par konfliktu Laidzes ielā, Talsos, starp kaimiņiem par novietotajām automašīnām pagalmā. Notikuma vietā veiktas pārrunas, konflikts atrisināts.

Ziņots par guļošu vīrieti ceļa nomalē pie Ķīvīškroga ceļa posmā Talsi – Upesgrīva. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietim ir veselības problēmas. Izsaukta mediķu palīdzība un tie turpina darbu.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, pagalmā automašīna aplieta ar nezināmas izcelsmes šķidrumu. Notikuma vietā veikta fotofiksācija.

Ziņots, ka Dižstendē, pie Lībagu sākumskolas vairāki jaunieši spēlē bumbu un neievēro distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, traucē suņa rejas. Norādītajā adresē ar dzīvnieka saimnieku veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pagalmā bērni spēlē bumbu, netiek ievēroti noteikumi sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Notikuma vietā ar bērniem veiktas pārrunas.

Ziņots par konfliktu ar kaimiņu Miera ielā, Talsos. Notikuma vietā pieņemts iesniegums.

22.04.

Ziņots, ka Talsos, pie skeitparka no automašīnas tiek atskaņota skaļi mūzika. Notikuma vietā informācija neapstiprinājās.

23.04.

Ziņots, ka Sabilē tirdziņā iedzīvotāji neievēro distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Draudzības ielā, atrodas nobraukts dzīvnieks. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, pagalmā jaunieši neievēro distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Jaunieši, ieraugot pašvaldības policijas darbiniekus, izklīst. Ar diviem zēniem veiktas pārrunas.

24.04.

Talsos, 1.maija ielā, kādā dzīvoklī notika ģimenes konflikts. Norādītajā adresē veiktas pārrunas, vīrietim izteikts mutisks aizrādījums

Ziņots, ka Talsos, A.Lerha-Puškaiša ielā, krustojumā novietota automašīna. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums.

Ziņots, ka dzīvoklī Laidzes ielā, Talsos, pulcējas svešas personas. Norādītajā adresē veikta pārbaude, pārkāpums netika konstatēts.

Talsos, Talsu pilskalnā pulcējās jaunieši un neievēro distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Notikuma vietā divi jaunieši aizbēg, bet divus jauniešus aiztur. Noskaidrotas jauniešu identifikācijas, veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Pionieru parkā guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis alkohola reibumā aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

25.04.

Ziņots, ka Stendē, Nākotnes ielā izcēlies konflikts, kurā iesaistītas aptuveni desmit personas. Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem notikuma vietā konflikts atrisināts.

Ziņots, ka dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos, atskaņo skaļi mūziku un trokšņo. Notikuma vietā daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā dzirdama mūzika. Darbinieki netiek dzīvoklī ielaisti. Mūzika apklust un gaisma dzīvoklī tiek nodzēsta.

Ziņots, ka īpašumā Dundagas ielā, Talsos, tiek zāģēti koki un dedzināti koku zari, kā rezultātā dūmi traucē apkārtējiem iedzīvotājiem. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Stendes pamatskolas sporta laukumā pulcējas jaunieši un neievēro distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Norādītajā adresē ar jauniešiem veiktas pārrunas, jaunieši izklīst.

Ziņots, ka ģimenes konflikts notiek dzīvoklī Laukmuižas ielā, Talsos. Minētajā adresē konstatēts, ka konflikts izcēlies alkoholisko dzērienu koplietošanas laikā. Veiktas pārrunas un nepiederošās personas dodas prom.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, pagalmā no automašīnas atskaņo skaļi mūziku. Notikuma vietā konstatēts, ka mūzika izslēgta, transportlīdzekļa īpašnieks atrodas dzīvoklī. Veiktas pārrunas.

26.04.

Ziņots, ka Talsos, Laukmuižas ielā, dzīvoklī turpinās skaļa klaigāšana un lamāšanās, tiek lietots alkohols. Norādītajā adresē veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka no dzīvokļa Celtnieku ielā, Talsos, loga izmesta metāla kaste. Norādītajā adresē noskaidrots, ka no palodzes nokritusi soma. Pieņemts paskaidrojums.

27.04.

Ziņots, ka pie veikala Sabilē vīrietis nodarbojas ar ubagošanu. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka jaunieši pulcējas Ezera ielā, Talsos, trenažieru laukumā un neievēro distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Norādītajā adresē jauniešiem izteikti mutiski aizrādījumi.

Ziņots, ka pie ēkas Bētiņu ielā, Talsos, atrodas vīrietis, kurš uzvedas neadekvāti. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis bijis pie drauga. Pēc pārrunām vīrietis dodas uz dzīvokli pie drauga.

28.04.

Ziņots, ka Talsos, Dendroloģiskajā parkā pie kokiem piestiprināta reklāma. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Sabilē, Rīgas ielā, pagalmā bērni neievēro distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Veiktas pārrunas ar bērnu vecākiem.

29.04.

Ziņots, ka pie ceļa zīmes Sabile, Kuldīgas virzienā, atrodas beigta stirna. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Talsos, Laukmuižas ielā, pagalmā bērni neievēro distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Norādītajā adresē ar bērniem veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Lubes pagastā, Lubezerē, Niedru ielā, īpašumā bez saskaņošanas zāģē bērzus. Notikuma vietā konstatēts, ka darbība ir saskaņota.

30.04.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos sieviete regulāri pastaigājas ar suni bez pavadas. Ar dzīvnieka īpašnieci veiktas pārrunas.

Stendē, sporta laukumā pulcējās jaunieši, kuri neievēro distancēšanos sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Ieraugot pašvaldības policijas transportlīdzekli, vairāki jaunieši ieskrien mežā. Ar palikušajiem uz vietas veiktas pārrunas, noskaidrotas identitātes.

2020.GADA MARTS

01.03.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā uzturas bezpajumtnieks. Norādītajā adresē noskaidrota vīrieša personība. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Talsos, Lielajā ielā, vīrietis lietoja alkoholu. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

02.03.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā, pie ēkas guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka kaimiņš Vandzenē, Vandzenes pagastā, dedzina koku zarus un dūmi traucē. Norādītajā adresē veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, īpašumā esošajā refrižeratora novietnē iegājis vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis telpā iekārtojis dzīvesvietu. Vīrietis no telpas izraidīts, īpašniekam ieteikts telpu noslēgt.

03.03.

Ziņots, ka īpašumā K.Barona ielā, Sabilē, kaucis un smilkstējis suns. Ar dzīvnieka īpašnieci veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, V.Ruģēna ielā, satiksmes transporta pieturvietā novietota automašīna. Norādītajā adresē transportlīdzeklis vairs neatradās.

Ziņots, ka Stendē, Brīvības ielā, publiskā vietā sieviete nokārtojusi dabiskās vajadzības. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka īpašumā Balgales pagastā, māte atsakās ielaist dzīvesvietā dēlu. Notikuma vietā noskaidrots, ka dēls nozadzis savai mammai magnetolu, tāpēc netiek ielaists dzīvesvietā.

04.03.

Ziņots, ka Talsu autoostas teritorijā atrodas divas personas alkohola reibumā. Notikuma vietā divi vīrieši aizturēti un nogādāti pašvaldības policijā.

05.03.

Ziņots par to, ka mājlopi izbradā labības sējumus zemnieku saimniecībai Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā pieņemts iesniegums, veikta fotofiksācija. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, dzīvoklī atskaņo skaļu mūziku, traucēts miers. Notikuma vietā ar dzīvokļa iemītnieku veiktas pārrunas, trokšņošana nekavējoties pārtraukta.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, netālu no katlu mājas uz ceļa sabraukta stirna. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvnieks ir apdullis. Pēc laika pieceļas un ieskrien mežā.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā jauniešu grupa skaļi bļaustās. Notikuma vietā ierodoties konstatēts, ka jaunieši mājas pagalmu pametuši.

06.03.

Ziņots, ka Laucienes pagastā, Laucienes stadiona teritorijā atrodas vīrietis alkohola reibumā. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis spēj pats pārvietoties, tāpēc vīrietis dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņots, ka īpašumā Ārlavas pagastā vīrietis alkohola reibumā agresīvi uzvedas. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā.

07.03.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā, azartspēļu klubā atskaņotā mūzika traucē kaimiņu mājas iedzīvotājiem naktsmieru. Notikuma vietā pārkāpumu nekonstatē.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā notiekot kautiņš. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija ir maldīga.

Ziņots, ka Talsos, Kareivju ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā atrodas vīrietis alkohola reibumā, un viņš klauvējot pie visām dzīvokļu durvīm. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā.

08.03.

Ziņots, ka Vandzenes pagastā, Vandzenē, kādā īpašumā sieviete atrodas stiprā alkohola reibumā, kā rezultātā bērni atstāti bez uzraudzības. Notikuma vietā informācija apstiprinājās. Par bērnu uzraudzību uzņēmās draugs, kurš nebija lietojis alkoholiskos dzērienus.

09.03.

Ziņots, ka vairākas personas atrodas alkohola reibumā, un skaļi uzvedās pie veikala Abavas ielā, Sabilē. Notikuma vietā alkohola lietošana netiek konstatēta, veiktas pārrunas. Personas dodas prom.

Ziņots, ka Sabilē, Ventspils ielā, pamatskolas stadionā uz soliņa sēž vīrietis alkohola reibumā. Norādītajā adresē konstatēts, ka vīrietis nav cilvēka cieņas aizskarošā izskatā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka dzīvoklī Ezera ielā, Valdemārpilī, notiek alkoholisko dzērienu lietošana mazgadīgu bērnu klātbūtnē. Notikuma vietā dzīvoklī netika ielaisti, dzīvoklī valdīja klusums, gaisma logos nebija.

10.03.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā, kāpņu telpā guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija ir maldīga.

11.03.

Ziņots, ka īpašumā Talsos, Rūķu ielā, iemitinājušies bezpajumtnieki. Notikuma vietā personas nesastapa.

Ziņots, ka Sabilē, Pilskalna ielā, pie veikala atrodas divi vīrieši neadekvātā stāvoklī. Notikuma vietā abi vīrieši netiek sastapti, bet, apsekojot apkārtni, vīriešus satiek Sabiles autoostā. Konstatē, ka abi ir nelielā alkohola reibumā, veiktas pārrunas un vīrieši dodas mājup.

12.03.

Ziņots, ka Talsos, V.Ruģēna ielā, satiksmes transportu pieturā novietota automašīna. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā guļ iereibis vīrietis. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

13.03.

Ziņots, ka Sabilē, O.Kalpaka ielā, klaiņo zirgs. Informēts īpašnieks, dzīvnieka īpašniekam izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka tirdzniecības centrā Talsos, Dundagas ielā, atrodas vīrietis stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Vīrietis neatrodas cilvēka cieņu aizskarošā izskatā. Vīrietis dodas mājup.

Ziņots, ka īpašumā Ģibuļu pag, pieklīdis melns, liels suns, kurš tiek atvests uz pašvaldības policiju. Dzīvnieks nogādāts patversmē.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, skraida mazs sunītis bez saimnieka. Notikuma vietā suņa saimnieks atrodas.

14.03.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku un Raiņa ielu krustojumā, pie gājēju pārejas atrodas lapsa. Informāciju nav iespējams nodot atbildīgā dienesta darbiniekam. Lapsa aizbēg.

Ziņots, ka uz gājēju ietves Raiņa ielā, Talsos, sieviete pakritusi un guvusi miesas bojājumus. Notikuma vietā konstatēts fakts, ka gājēju ietves ir tīrītas, bet nav kaisītas ar pretslīdes materiāliem. Veikta fotofiksācija.

Ziņots, ka satiksmes transportlīdzeklī reisa Dundaga-Talsi autobusa vadītājam nepieciešama palīdzība pamodināt autobusa salonā guļošo pasažieri, kuru viņš nevar pamodināt, lai tā atstātu autobusu galapunktā Talsos. Ierodoties Talsu autoostā, pasažieri autobusā izdodas pamodināt un tiek noskaidrota personība. Pasažiere dodas ciemos pie omi, kura dzīvo Talsos.

15.03.

Pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju valstī, apsekotas baznīcas Talsos. Konstatēts, ka dievkalpojumi nenotiek.

Ziņots, ka Talsu Autoostā atrodas divas personas alkohola reibumā. Personas aizturētas un nogādātas pašvaldības policijā. Personām sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

16.03.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā, novietota automašīna pie ēkas durvīm, kas traucē preču piegādi. Notikuma vietā konstatēts, ka novietotā automašīna nav pārkāpusi Ceļu satiksmes noteikumus.

Ziņots par skaļu mūziku, kas skanot pa visu Celtnieka ielu, Talsos. Norādītajā adresē konstatēts, ka sniegtā informācija ir maldīga.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā, spēļu zālē 14.martā strādāts pēc plkst.23.00, uzņēmums nepilda ārkārtas situācijas rīkojumu. Veiktas pārrunas ar uzņēmuma darbiniekiem.

17.03.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, vīrs alkohola reibumā izgājis no dzīvokļa, un viņa aizslēgusi durvis, kā rezultātā vīrs uzvedās agresīvi, dauzot durvis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis ir ielaists dzīvoklī un aizgājis gulēt. Palīdzība nav nepieciešama.

Ziņots, ka Talsos, A. Lerha-Puškaiša ielā, esot balti, kodīgi dūmi, kuri, iespējams, nāk no metāllūžņu teritorijas. Norādītajā adresē dūmi netiek konstatēti. Apsekota apkārtne, informācija neapstiprinās.

Ziņots, ka Talsu apvedceļā ceļa posmā Talsi-Jūrmala nolauzti atstarojošie stabiņi. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, pie veikala guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība. Vīrietis nogādāts savā dzīvesvietā Talsos.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, pie dīķa guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība. Vīrietis nogādāts savā dzīvesvietā Talsos.

Ziņots par nesakoptu īpašumu Sabilē, kur ēkai izsisti logi un durvis, teritorijā mētājas sadzīves atkritumi, īpašums nav sakopts pēc ugunsgrēka. Norādītajā adresē sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Pilsoņu ielā, Sabilē, skraida suns. Dzīvnieka īpašniece suni savāc.  Suns bija izskrējis pa vārtiem, kamēr tiek mēbeles vestas. Īpašniecei izteikts mutisks aizrādījums.

Lībagu pagastā, Mundigciemā, daudzdzīvokļu mājā izcēlās konflikts starp kaimiņiem. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ziņots, ka Vandzenes pagastā, Vandzenē, pie veikala vīrietis rupji lamājas un traucē apkārtējiem. Notikuma vietā personai palūgts doties mājup.

Ziņots, ka Vandzenē, ceļa posmā Vandzene – Pļavas, ceļa malā guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība. Vīrietis nogādāts savā dzīvesvietā Vandzenē.

18.03.

Ziņots, ka Sabiles iedzīvotāja neievēro pašizolāciju, pēc atgriešanās no ārzemēm. Telefoniski ar sievieti veiktas pārrunas. Informācija nodota Valsts policijai, kura turpinās skaidrot apstākļus.

Ziņots par dzērvi ar salauztu spārnu uz lauka Strazdes pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par personām, kuras Talsos, A.Pumpura ielā staigā pa daudzdzīvokļu mājām un piedāvā preces. Automašīna esot novietota pie sadzīves atkritumu konteineriem. Ierodoties notikuma vietā, aizdomīgas personas nesastop. Personu atpazīstamību apgrūtina nepietiekami sniegtā informācija.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā trīs bērni spīdina logos lāzerstarus un met ar akmeņiem pa logiem. Notikuma vietā pēc norādītajām pazīmēm bērnus neatrod. Apsekota tuvākā apkārtne.

Ziņots, ka Celtnieku ielā, Talsos, dzīvoklī trokšņo, kas traucē atpūsties pēc smagas darba dienas. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvokļa logi ir atvērti un skan mūzika. Ieraugot pašvaldības policijas darbiniekus pie atvērtā loga vīrietis saprata policijas ierašanās iemeslu un pateica, ka ievēros klusumu un mieru. Trokšņošana pārtraukta, logi tika aizvērti.

19.03.

Ziņots, ka Sabilē, Pilskalna ielā, pie veikala novietota stāvēšanai automašīna, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus.  Notikuma vietā transportlīdzekļa vadītājai izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka īpašumā Tiguļu ielā, Talsos, tiek rīkots pasākums. Notikuma vietā konstatēts, ka pasākums nenotiek, neviena persona minētajā adresē neatrodas.

Ziņots, ka Rīgas ielā, Sabilē, no kaimiņu dzīvokļa nāk īpatnēja dūcoša skaņa, kas spiež uz ausīm. Minētajā adresē ierodoties, nekādas skaņas vai dūkoņa netika konstatētas.

Ziņots, ka Sabilē, Abavas ielā, pie publiskajām tualetēm vīrietis uzmācās garāmgājējiem. Notikuma vietā vīrietis nav sastopams, tualetes slēgtas.  Apsekota apkārtne, bet vīrieti nesastop.

20.03.

Ziņots, ka Sabiles iedzīvotājai dēls, iespējams, atbraucis no ārzemēm un neievēro pašizolāciju. Ar personu veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Sabiles iedzīvotājs neievēro pašizolāciju pēc atgriešanās no ārzemēm. Ar personu veiktas pārrunas un izskaidrota atbildība, ja neievēros pašizolāciju.

Ziņots, ka Lībagu pagastā, pie “Bungu” kapiem guļot vīrietis bezsamaņas stāvoklī. Izsaukums novirzīts uz 113.

Ziņots, ka Valdemārpils vidusskolas sporta laukumā jaunieši spēlējot basketbolu. Norādītajā adresē jaunieši netiek sastapti.

Ziņots, ka Talsos, pa Draudzības ielu, rāpojot vīrietis. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka ceļa posmā Lauciene – Strazde, pirms “Pūču” kapiem guļot vīrietis. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā Laucienes pagastā.

21.03.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā, daudzdzīvokļu kāpņu telpa tiek dezinficēta no vīrusa. Pa durvju spraugām iekļūstot specifiska smaka, kura izraisījusi vemšanu 2 stundu garumā. Ierodoties minētajā adresē, kāpņu telpā nav jūtama specifiska smaka. No sievietes izelpas ir jūtama alkoholam līdzīga smaka. Personai tiek paskaidrots, ka jāvēršas pie Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

Ziņots, ka Talsu autoostā uz soliņa guļot vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis ir iereibis, bet nav cilvēka cieņas aizskarošā izskatā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā atrodoties sveša iereibusi persona. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā Laidzes pagastā.

Ziņots, ka Talsos, Tiguļu ielā, privātīpašumā notiekot pasākums. Īpašnieks paskaidro, ka tiek svinēta dzimšanas diena, kurā cilvēku skaits nepārsniedz 10.

Ziņots, ka Celtnieku ielā, Talsos, dzīvoklī tiekot skaļi atskaņota mūzika. Notikuma vietā mūzikas atskaņošana netiek konstatēta. Ar dzīvokļa īrnieku veiktas pārrunas.

22.03.

Ziņots, ka degvielas uzpildes stacijā Sabilē atteikta uzpilde divām vieglajām automašīnām, jo personas izskatījušās aizdomīgas, iespējams slimas ar vīrusu, kuras neievēro pašizolēšanos. Informācija pieņemta zināšanai, jo automašīnas devušās prom.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, persona atgriezusies no ārzemēm un neievēro pašizolāciju. Minētajā adresē veikta personas pārbaude. Informācija neapstiprinās, jo pie dzīvokļa īpašnieces atbraucis ciemos brālis, kurš nav bijis ārpus Latvijas robežām.

Ziņots, ka Ventspils ielā, Sabilē, svešas personas jauc īpašumu – šķūnīti, bez saimnieku klātbūtnes. Minētajā adresē iespējamās vainīgās personas netiek sastaptas. Par minēto faktu telefoniski informēti īpašuma saimnieki.

Ziņots par personām, kuras, iespējams, atgriezušās no ārzemēm un neievēro pašizolāciju. Veikta informācijas pārbaude, kurā noskaidrots, ka personas nav bijušas ārpus Latvijas teritorijas.

Saņemta informācija par to, ka Lībagu pagastā kāda persona atgriezusies no Beļģijas un ievēro pašizolāciju. Persona lūdz palīdzību nogādāt viņai nepieciešamās pārtikas preces. Pārtikas preces nogādātas pie dzīvokļa ārdurvīm, kā arī minētā persona reģistrēta Talsu novada pašvaldības policijas uzskaites žurnālā.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, Spāres centra satiksmes autobusa pieturā pulcējas jaunieši, kuri skaļi uzvedās, tādējādi traucējot apkārtējiem privāto māju iedzīvotājiem. Norādītajā adresē satiksmes transporta pieturā tiek sastapti četri jaunieši, kuriem noskaidrotas personības. Alkohola lietošana netiek konstatēta, ar jauniešiem veiktas pārrunas, un viņi dodas prom.

23.03.

Ziņots par vairākām personām, kuras Sabilē neievēro pašizolāciju. Veiktas pārbaudes, ar personām veiktas pārrunas. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Ziņots par to, ka Abavas rumbā 22.03.2020. atradās daudzi cilvēki, kuri neievēroja distanci. Ar pārvaldnieku panākta vienošanā, ka uzliks brīdinājumu zīmes par distances ievērošanu.

24.03.

Ziņots, ka Abavas pagastā vīrietis neievēro pašizolāciju. Veikta pārbaude, informācija neapstiprinās.

Ziņots, ka Talsu Valsts ģimnāzijas stadionā atrodas divi jaunieši.  Notikuma vietā ar jauniešiem veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Laucienes pagastā, Laucienē, kādā dzīvoklī notiek pulcēšanās, skaļi trokšņo. Norādītajā adresē veiktas pārrunas, nepiederošās personas dodas prom.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielas iedzīvotājs neievēro pašizolēšanos. Veikta pārbaude, pārkāpumi netiek konstatēti.

25.03.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā ir aplieta automašīna ar nezināmas izcelsmes šķidrumu. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts.

Ziņots, ka Talsos, K.Mīlenbaha ielas iekšpagalmā pārplūdušas kanalizācijas akas, no kurām kanalizācijas atkritumi izplūst uz ielas. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts.

Ziņots, ka Lībagu pagastā, Mundigciemā, pie daudzdzīvokļu mājas atrodas pamesta automašīna bez tehniskās apskates un nav kustināta vairāk par diviem mēnešiem, tādējādi aizņemot stāvvietā vietu. Noskaidrots transportlīdzekļa īpašnieks, kurš paskaidro, ka nedēļas laikā problēma būs atrisināta.

Ziņots, ka pie šķiroto atkritumu konteineriem Talsos, K.Mīlenbaha ielā, ir nolikti maisi ar grāmatām. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, kādā īpašumā tiek kurināts ugunskurs, iespējams, tiek dedzināti atkritumi. Minētajā adresē konstatēts, ka dedzina ugunskuru ar koku zariem. Īpašniekam izteikts mutisks aizrādījums un ugunskurs tika nodzēsts.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā atrodas iereibis vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis netiek dzīvoklī, jo nevar atslēgt dzīvokļa durvis, bojāta durvju slēdzene. Vīrietis nogādāts mātes dzīvesvietā.

26.03.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, pie daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas guļ vīrietis. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, tirdzniecības centrā romu tautības personas uzmācoties veikala apmeklētājiem. Tirdzniecības centrā veikta patrulēšana un darbinieku aptauja. Noskaidrots, ka personas veikala telpas atstājušas ap plkst.11.30.

Ziņots par trokšņošanu dzīvoklī Mundigciemā, Lībagu pagastā. Notikuma vietā informācija neapstiprinās, veiktas pārrunas ar dzīvoklī dzīvojošajiem.

Ziņots, ka sieviete no blakus mājas ar bērniem uzturas rotaļu laukumā pie ēkas Laukmuižas ielā, Talsos, neievērojot aizliegumu tur atrasties, jo rotaļu laukums slēgts. Notikuma vietā veiktas pārrunas un sievietei ar bērniem ieteikts nekavējoties doties prom.

Ziņots, ka pie Lībagu pagasta pārvaldes ēkas notiek tirgošanās ar gaļu. Pircēji neievērojot noteikto divu metru distanci. Notikuma vietā pārkāpumi netiek konstatēti.

Ziņots, ka Talsos, pie ēkas Lielajā ielā atrodas iereibis vīrietis, kurš nespēj patstāvīgi nokļūt dzīves vietā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā Talsos un nodots mātes aprūpē.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, aiz ēkas atrodas vairāki jaunieši, iespējams, alkohola reibuma stāvoklī. Notikuma vietā testi neuzrādīja alkoholu izelpā. Nepilngadīgās personas nogādātas dzīves vietās un nodotas vecāku vai aizbildņu aprūpē.

Ziņots, ka Talsos, Kareivju ielā, trenažieru laukumā atrodas nepilngadīgas personas alkohola reibuma stāvoklī. Personas aizturētas, alkohola tests izelpā abām personām pozitīvs. Personas nogādātas dzīves vietās un nodotas vecāku aprūpē.

27.03.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība. Vīrietis spēj patstāvīgi doties mājup.

Ziņots, ka Kalēju ielā, Talsos, nav izvesti atkritumi, prasa, kā rīkoties. Apsekota minētā adrese.  Paskaidrots, kā rīkoties.

Ziņots, ka sporta laukumā Pastendē, Ģibuļu pagastā, pulcējas jaunieši. Ar jauniešiem veiktas pārrunas un paskaidrots, ka jādodas prom.

28.03.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, kādā dzīvoklī trokšņo, traucē naktsmieru.  Noskaidrots, ka starp kaimiņienēm ir ilgāku laiku konflikts. Trokšņotājai izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka Stendē, Brīvības ielā, no pagalma izskrējis suns un ar zobiem iekodies kājas lejas daļā. Cietušā persona nevēlās rakstīt iesniegumu, lūdz veikt pārrunas ar suņa īpašnieku, lai netiktu pieļauta dzīvnieka klaiņošana. Veiktas pārrunas ar dzīvnieka saimnieku. Dzīvnieks ir reģistrēts un potēts.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, kādā dzīvoklī skaļi atskaņo mūziku, traucē naktsmieru. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka tirdzniecības centrā Talsos, Rīgas ielā, mēbeļu veikali neievēro MK rīkojumu un nav slēgti. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija ir patiesa. Darbiniekiem izskaidrots MK rīkojums, un veikali nekavējoties aizvērti.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, aiz tirdzniecības centra trīs vīrieši lieto alkoholu un skaļi sarunājas. Minētajā adresē sastop trīs vīriešus, kuri ir alkohola reibumā, bet alkoholisko dzērienu lietošanu nekonstatē.  Vīriešiem izteikts mutisks aizrādījums un viņi dodas prom.

Talsos, Kareivju ielā, bērnu laukumā pamanītas personas, kas neievēro aizliegumu tur atrasties. Vecākiem, kuri atradās kopā ar bērniem tika izskaidrots aizliegums tur atrasties un palūgts to ievērot. Ģimenes dodas prom.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, pie veikala skvēra uz soliņa piesnauduši divi vīrieši. Notikuma vietā personas tiek pamodinātas. Ar minētajām personām veiktas pārrunas un tās dodas uz savu dzīves vietu.

Ziņots, ka skvērā pie kino teātra “Auseklis”, Talsos, uz soliņa guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, piemēslota īpašuma teritorija un tai pieguļošā ceļmala ar sadzīves atkritumiem un plastmasas pudelēm. Minētajā adresē konstatēts, ka īpašumā atrodas sadzīves atkritumi, īpašums aizaudzis ar krūmiem, un pērno zāli. Īpašums nav norobežots un nožogots, lai tajā neiekļūtu nepiederošas personas. Sastādīts pārbaudes akts.

Ziņots, ka Sabiles autoostā pie soliņa zālājā guļ vīrietis. Norādītajā adresē guļošā persona tiek pamodināta. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, aiz tirdzniecības kioska pulcējas personas, kuras lieto alkoholu. Notikuma vietā kompānija tiek izklīdināta.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, tirdzniecības kioska veikala telpā ienācis vīrietis, kurš būdams alkohola reibumā, nokritis uz veikala grīdas, un nespēj patstāvīgi pārvietoties. Vīrieti nogādā Talsu novada pašvaldības policijas iecirknī atskurbšanai.

Ziņots, ka Talsos, Sauleskalnā pulcējas cilvēku pūļi, sabraukušas daudzas vieglās automašīnas un atskaņo skaļu mūziku. Norādītajā adresē minētā informācija neapstiprinājās.

Veikta pārbaude Covid-19 analīžu nodošanas punkta norobežotajā teritorijā.  Konstatēts, ka stāvlaukumā pulcējas jaunieši, kuri uzrīkojuši pikniku. Jauniešiem izteikts aizrādījums, un ieteikts doties prom, kas arī tiek izdarīts.

Saņemta informācija par to, ka naktī no piektdienas uz sestdienu Talsu pamatskolas sporta laukumā pulcējušies cilvēku pūļi, sabraukušas vieglās automašīnas un atskaņojušas skaļu mūziku, kā arī saplēsuši norobežotās teritorijas lentas. Informācija pieņemta zināšanai. Veiktas regulāras pārbaudes minētajā adresē.

Ziņots, ka Talsos, Kalna ielā, dzīvoklī tiek atskaņota skaļa mūzika, notiek alkoholisku dzērienu lietošana, traucēts mājas iedzīvotāju miers. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī lieto alkoholiskus dzērienus. Veiktas pārrunas un izskaidrotas sociālā dzīvokļa īrnieka tiesības un pienākumi.

29.03.

Ziņots, ka Talsos, Gaismas ielā, Talsu pamatskolas sporta stadionā četras personas trenējas. Ar personām veiktas pārrunas, izskaidrots Ministru Kabineta rīkojums, personas dodas prom.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, sporta zālē pulcējas cilvēki. Ar sporta zāles īpašnieku veiktas pārrunas, sporta zāle tiek slēgta.

30.03.

Ziņots, ka Laucienes pagastā, Laucienē, kādā dzīvoklī pulcējas personas un lieto alkoholiskos dzērienus, traucē kaimiņiem mieru. Veikta pārbaude un konstatēts, ka dzīvoklī atrodas divas svešas personas, alkohola lietošanu nekonstatē, veiktas pārrunas.

Ziņots, ka ēdināšanas uzņēmumā Talsos, Brīvības ielā, zālē atrodas daudz cilvēku, kuri neievēro drošās distances noteikumus. Notikuma vietā konstatēts, ka galvenās ieejas durvis slēgtas, pie loga caur aizkariem redzams, ka zālē atrodas uzņēmuma darbiniece.

Ziņots, ka Stendes pilsētā jaunieši pulcējas baros un neievēro drošās distances noteikumus. Apsekota Stendes pilsēta, konstatēta jauniešu pulcēšanās, veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, 1905.gada ielā, pie pieminekļa jaunieši lieto alkoholu. Notikuma vietā, ieraugot pašvaldības policijas darbiniekus, jaunieši aizbēg. Veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē.

31.03.

Ziņots, ka Talsos, K.Valdemāra ielā, uz gājēju ietves guļ vīrietis. Notikuma vietā izsaukta mediķu palīdzība.

Ziņots, ka Abavas pagastā vīrietis neievēro pašizolāciju. Ar vīrieti veiktas pārrunas, pieņemts rakstisks paskaidrojums.

Sabilē, Abavas ielejā, jauniešu bariņš atpūtās, kurināja ugunskuru. Veiktas pārrunas.

Stendē, Uzvaras ielā, atradās četri jaunieši, kuri neievēro drošās distances noteikumus. Ar jauniešiem veiktas pārrunas.

2020.GADA FEBRUĀRIS

01.02.

Ziņots, ka Talsos, Dārza ielā, pulcējas jaunieši un lieto alkoholu. Izbraukts uz notikuma vietu, informācija neapstiprinājās.

Ziņots, ka Valdemārpilī, Ezera ielā, pie logiem klauvējas vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis ir aizgājis.

Ziņots, ka Talsos, 1.maija ielā, pie durvīm agresīva persona klauvējas. Notikuma vietā vīrietim palūgts doties prom. Pieņemts iesniegums.

Talsos, Krievraga ielā, no kaimiņu mājas skursteņa nāk kodīgi dūmi. Notikuma vietā pieņemts iesniegums.

02.02.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, pie mājas žoga piesiets maza auguma suns, kurš vismaz četras stundas tur atrodas bez uzraudzības un saimnieka klātbūtnes. Notikuma vietā nebija iespējams noskaidrot suņa īpašnieku. Suns nogādāts dzīvnieku patversmē.

03.02.

Ziņots, ka Sabilē, Kuldīgas ielā, stāvlaukumā ilgstoši stāv automašīna, kura traucē iedzīvotājiem tirgus dienās. Ar automašīnas lietotāju veiktas pārrunas un viņš transportlīdzekli pārvieto.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, pie kāda īpašuma joprojām brīvi klaiņo suņi un traucē pasta piegādi. Pieņemts iesniegums un uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, virzienā uz veikalu “Citro” staigā aizdomīga persona. Talsu autoostas teritorijā sastop aprakstam līdzīgu vīrieti. Veiktas pārrunas.

Ziņots par nesakoptu īpašumu Talsos, Lielgabalu ielā. Paskaidrots, ka ir jau uzsākta administratīvā lietvedība.

04.02.

Ziņots par klaiņojošiem suņiem Pastendē, Ģibuļu pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par to, ka Talsos, Dundagas ielā, dzīvoklī dzirdami kliedzieni, notiek fiziska izrēķināšanās. Notikuma vietā dzīvokļa durvis atver sieviete, kurai policijas palīdzība neesot vajadzīga. Veiktas pārrunas, pretenziju neesot.

Ziņots par suni, kurš izskrien no īpašuma Vandzenes pagastā, un apdraud garāmgājējus un velosipēdistus. Norādītajā adresē veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

05.02.

Ziņots par klaiņojošiem suņiem Ģibuļu pagastā, Pastendē, Loku ielā. Notikuma vietā neizdodas noskaidrot suņu īpašniekus. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Vandzenes pagastā, Vandzenē, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā guļ vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

06.02.

Ziņots, ka Lībagu pagastā, Mundigciemā uz ezera ledus atrodas mazs zēns. Notikuma vietā zēns atrodas ezera krastā. Zēns nogādāts mātes aprūpē. Veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie gājēju pārejas novietotā automašīna, radot avārijas situāciju. Norādītajā adresē pārkāpums netika konstatēts.

Ziņots atkārtoti par klaiņojošiem suņiem Ģibuļu pagastā, Pastendē, Loku ielā. Notikuma vietā suņi aizbēg.

Ziņots par bērnu neadekvātu uzvedību bērnu laukumā Sabilē. Noskaidrotas jauniešu personības. Ar jauniešiem veiktas pārrunas un izteikti mutiski aizrādījumi.

07.02.

Ziņots, ka Virbu pagastā, Jaunpagastā, Kalna ielā, daudzdzīvokļu mājas balkonā tiek turēts suns, kurš tur nokārto dabiskās vajadzības. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, pieņemts iesniegums. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Talsu ezerā iesalis gulbis. Informācija neapstiprinājās.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, klaiņo suns. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam. Suns nogādāts dzīvnieku patversmē.

Ziņots, ka Talsos, Rūķu ielā, īpašumā cietsirdīgi izturas pret mājdzīvnieku – zirgu sit ar pātagu. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar zirga saimnieku, viņam izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības centra vīrietis ubago naudu. Notikuma vietā vīrietim izteikts mutisks aizrādījums, palūgts vīrietim doties prom.

Ziņots par to, ka Valdemārpilī, Jaunajā ielā, vīrietis un sieviete stiprā alkohola reibumā uzvedas agresīvi, lauž mājas durvis. Sieviete nogādāta pašvaldības policijā.

Ziņots, ka neapdzīvotā mājā Ārlavas pagastā izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā strādā VUGD Talsu brigādes. No mājas izglābts vīrietis, kuram nav dzīvesvieta. Vīrietis nodots mediķu aprūpē.

08.02.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā guļ piedzēries vīrietis. Norādītajā adresē ierodoties, persona netika sastapta.

Ziņots, ka Talsos, Lielgabala ielā, nelikumīgi tiek zāģētas liela izmēra egles. Minētajā adresē noskaidrots, ka koku zāģēšana saskaņota ar pašvaldību.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, tirdzniecības centrā vīrietis grib gulēt un gaida, lai policija viņu aiztur. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un viņš nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots par konfliktu starp māti un meitu dzīvoklī Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Notikuma vietā māte tiek aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā.

10.02.

Ziņots, ka ceļa posmā Sabile-Veģi uz brauktuves atrodas beigta stirna. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Vandzenes pagastā, Vandzenē pie veikala guļ vīrietis alkohola reibumā. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un viņš nogādāts dzīvesvietā.

11.02.

Saņemta informācija par to, ka Sabilē, Ventspils ielā atrodas vīrietis bruņots ar ieroci. Noskaidrota vīrieša personība. Vīrieša dzīvesvietā konstatēts, ka gājis pa pilsētu ar pneimatisko ieroci. Informācija nodota Valsts policijai.

12.02.

Ziņots par malkas zādzību Sabilē, Valdemāra ielā. Notikuma vietā noskaidrota vainīgā persona, veiktas pārrunas, un panākts, ka malku novieto atpakaļ.

Ziņots, ka Sabiles pamatskolas teritorijā skraida zirgs. Dzīvnieku īpašnieks savāc, veiktas pārrunas.

13.02.

Ziņots, ka Sabilē, iestādē atrodas divas personas, iespējams, alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Notikuma vietā konstatēts, ka personas ir aizgājušas.

14.02.

Ziņots, ka Talsos, Laidzes ielā atrodas nobraukts kaķis. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Talsos, 1.maija ielā, kāpņu telpā liels troksnis. Notikuma vietā noskaidrots, ka kādam dzīvoklim tehniskas problēmas ar ārdurvīm, tiek mainīta slēdzene.

Ziņots, ka Stendes pamatskolā divi audzēkņi iedarbinājuši ugunsdrošības signalizāciju. Notikuma vietā veiktas pārrunas, pieņemti paskaidrojumi.

Ziņots, ka Stendē, Brīvības ielā klaiņo suns. Apsekota Stendes pilsēta, suns netiek manīts.

15.02.

Ziņots, ka Valdemārpilī, Ezera ielā, pie dzīvokļa durvīm laužas svešas personas. Notikuma vietā nevienu personu nesastop. Pēc stundas ziņo, ka atkārtoti laužas dzīvoklī. Notikuma vietā nevienu nesastop. Veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Lībagu pagastā, Mundigciemā ceļa malā atrodas nobraukts kaķis. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

16.02.

Ziņots, ka Stendē, Strēlnieku ielā vairākas dienas klaiņo suns. Noskaidrots dzīvnieka saimnieks, bet dzīvesvietā neviens neatrodas. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

17.02.

Saņemta informācija par to, ka Ārlavas pagastā, Latvijas Valsts mežu teritorijā izgāztas zivis neaizvākotās konservu kārbās. Notikumu vietā veikta fotofiksācija, saņemts iesniegums, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par netīru teritoriju Talsos pie skeitparka. Veikta pārbaude un informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniecei.

18.02.

Ziņots par pieklīdušu suni Talsos, A.Pumpura ielā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par kaimiņu konfliktu Sabilē, Valdemāra ielā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konflikts novērsts.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, veikalā guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis ir nelielā alkohola reibumā. Vīrieti nogādā dzīvesvietā.

Ziņots, ka Talsos, 1905.gada ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā uz trepēm sēž vīrietis alkohola reibumā, kā rezultātā nepilngadīga meitene baidās iziet no dzīvokļa. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis gaida draugu. Vīrietim palūgts doties uz dzīvesvietu.

Ziņots, ka Talsos, Kr.Valdemāra ielā uz gājēju ietves guļ jaunietis. Notikuma vietā konstatēts, ka jaunietim problēmas ar veselību, izsaukta mediķu palīdzība.

19.02.

Konstatēts fakts, ka Sabilē, Ventspils ielā, mājputni atrodas brīvā dabā, neievērojot aizliegumu. Sastādīts pārbaudes akts, putnu īpašniecei izskaidroti noteikumi.

20.02.

Ziņots par apdraudējumu no krāsns, kura iebūvēta kūtiņā Mundigciemā, Lībagu pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka apdraudējuma nav.

Ziņots par ģimenes konfliktu īpašumā Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis ar dzirdes traucējumiem atrodas dzīvesvietā alkohola reibumā, skaļi sarunājoties, pamodinājis kaimiņus. Ar vīrieti veiktas pārrunas un viņš apsola doties gulēt.

21.02.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, pagalmā transportlīdzeklis apliets ar piena produktu. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Talsos, Stabu ielā, atrodas vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā.

23.02.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā, pie Soda priedes uz ietves sēž vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis ir nelielā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

24.02.

Ziņots, ka īpašumā Sabilē, Talsu ielā, jumtam atlūzis bleķa gabals, kas apdraud garāmgājējus. Informācija nodota ēkas īpašniekam, kurš apņemas apdraudējumu novērst.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, uz daudzdzīvokļu mājas balkona tiekot kaut kas dedzināts. Norādītajā adresē pārkāpumu nekonstatē.

25.02.

Ziņots, ka Talsos, Saules ielā, kāda īpašuma teritorijā atrodas sadzīves atkritumi. Notikuma vietā konstatēts, ka īpašums ir pašvaldībai. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, automašīnu stāvlaukumā novietota automašīna tā, ka traucē citiem transportlīdzekļiem. Notikuma vietā pārkāpumu nekonstatē.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, automašīna novietota stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu. Notikuma vietā pārkāpumu nekonstatē.

Ziņots par nesakārtotu īpašumu Kr.Barona ielā, Sabilē. Veikta pārbaude un ar īpašnieku panākta vienošanās par īpašuma sakārtošanu.

26.02.

Ziņots par netīrītām un nenokaisītām ietvēm Talsu pilsētā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam, kurš paskaidro, ka ietves tiek tīrītas, bet ir tehniskas problēmas ar ielu tīrīšanas transportu.

Ziņots, ka Talsos, Kr.Valdemāra un A.Lerha-Puškaiša krustojumā novietota automašīna stāvēšanai, kura traucē satiksmes autobusam. Notikuma vietā pārkāpumu nekonstatē.

Ziņots par klaiņojošu suni Draudzības ielā, Talsos. Notikuma vietā ierašanās brīdī suns aizbēg Zvirgzdu virzienā.

27.02.

Ziņots, ka pagalmā Darba ielā, Talsos, novietotā automašīna traucē izbraukt citiem transportlīdzekļiem. Notikuma vietā konstatēts, ka nav pārkāpums. Izskaidrots, ka nepieciešams iedzīvotājiem vienoties par transportlīdzekļu izvietojumu ēkas iekšpagalmā.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības centra divas sievietes uzbāžas veikala apmeklētājiem, prasot naudu autobusam. Notikuma vietā sievietes netiek sastaptas. Iegūta informācija, ka sievietes devušās A.Lerha-Puškaiša ielas virzienā. Apsekojot apkārtni, personas netika atrastas.

28.02.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, atrodas automašīna, kura traucē kustību. Notikuma vietā pārkāpumu nekonstatē.

Ziņots, ka Sabiles ārsta praksē atrodas vīrietis, kurš traucē darbu un neiet ārā no telpām. Notikuma vietā ierodoties, konstatēts, ka vīrietis aizgājis. Sabilē, Rīgas ielā, vīrietis sastapts un nogādāts mājās. Veiktas pārrunas.

29.02.

Ziņots par skaļu uzvedību dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā fakts apstiprinājās. Pieņemts iesniegums un uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par konfliktu dzīvoklī Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka personas, uzreiz pēc policijas izsaukšanas, devušās prom. Iesniegumu nevēlas rakstīt.

Ziņots par skaļu trokšņošanu dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī dzirdamas bērnu balsis, bet nav tāds skaļums, lai traucētu cilvēku mieru

2020.GADA JANVĀRIS

01.01.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, skraida liels suns ar ķēdi. Notikuma vietā konstatēts, ka suns atrodas pie kādas mājas vārtiem. Atverot vārtus, suns iegāja pagalmā.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā automašīnā atrodas ilgstoši suns. Notikuma vietā pārkāpumu nekonstatē, norādītajā vietā automašīna vairs neatradās.

02.01.

Saņemta informācija par to, ka Talsu autoostas remontdarbu putekļi traucē apkārtējiem. Veiktas pārrunas ar remontdarbu veicējiem, darbi tiks veikti telpu iekšienē, netraucējot iedzīvotājiem.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie veikala atrodas klaiņojošs suns. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis atrodas alkohola reibumā un viņa dzīvesvieta ir minētajā ēkā. Vīrietis tiek pārvietots uz dzīvokli un nodots radinieku aprūpē.

03.01.

Saņemta informācija par personu, kura neatbild uz telefona zvaniem un neatver mājas durvis kādā īpašumā Lībagu pagastā. Izsaukti Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts policijas darbinieki. Konstatēts, ka persona ir mirusi.

04.01.

Ziņots par iespējams nepilngadīgu personu pulcēšanās vietu Laucienes pagastā, kurā tiek trokšņots un lietoti alkoholiski dzērieni. Apsekota minētā adrese. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par automašīnu bez valsts reģistrācijas numura zīmes Laucienes pagastā. Noskaidrots automašīnas īpašnieks, veiktas pārrunas, panākta vienošanās par automašīnas pārvietošanu.

05.01.

Ziņots par jauniešu trokšņošanu un iespējams alkohola lietošanu kādā īpašumā Dumpīšu ielā, Stendē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par trokšņošanu, skaļu mūzikas atskaņošanu, bļaustīšanos un alkohola lietošanu dzīvoklī Rīgas ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas.

07.01.

Apsekota kāda dzīvesvieta Lībagu pagastā.

Ziņots par personu, kura ienākusi kādā īpašumā Vandzenes pagastā un nobiedējusi iedzīvotājus. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks brīdinājums.

Saņemta informācija par sievieti alkohola reibumā, kura ir grūtniece, un atrodas dzīvesvietā Laucienes pagastā kopā ar savu nepilngadīgo bērnu. Sieviete kopā ar bērnu nogādāta Talsu novada krīžu centrā. Cita persona no minētās adreses izraidīta, veiktas pārrunas.

Ziņots par applūdušu dzīvokli Raiņa ielā, Talsos. Sastādīts pārbaudes akts. Veiktas pārrunas.

Patrulējot Talsos, Lielā ielā, konstatēts, ka kāda persona atrodas alkohola reibumā. Persona nogādāta dzīvesvietā.

08.01.

Ziņots, ka noticis konflikts kādā iestādē Sabilē. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Noticis konflikts kādā iestādē Talsos, Kareivju ielā. Nodrošināta sabiedriskā kārtība.

09.01.

Saņemta informācija par personu, kura skaļi bļaustās pie Talsu pamatskolas. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Abavas pagastā.

10.01.

Saņemta informācija par piegružotu autobusu pieturvietu Rīgas ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par to, ka pie daudzdzīvokļu mājas 1905.gada ielā, Talsos, ieejas durvīm tiek novietotas automašīnas, kuras traucē ieiet un iziet no mājas. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī Laidzes pagastā. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Noticis konflikts alkohola koplietošanas laikā kādā īpašumā Virbu pagastā. Ierodoties minētajā adresē, sniegtā informācija neapstiprinājās, īpašumā valdīja klusums.

Saņemta informācija par personu, kura uzvedas agresīvi īpašumā Brīvības ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka agresīvā persona izsitusi dzīvokļa logu un aizbēgusi. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

11.01.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī Laidzes pagastā. Ierodoties notikuma vietā, skaļa mūzikas atskaņošana netika konstatēta. Pieņemts iesniegums no daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājas. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Saņemta informācija par personu, kura guļ kādā veikalā Lielā ielā, Talsos. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Konflikts noticis starp kaimiņiem kādā īpašumā Ģibuļu pagastā. Pieņemts iesniegums un uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Konflikts noticis starp kaimiņiem kādā īpašumā Lībagu pagastā. Persona, kura atradās alkohola reibumā, nogādāta Talsu novada pašvaldības policijas iecirknī.

12.01.

Ziņots par personu, kura guļ kādas daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpās Smilšu ielā, Sabilē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par regulāra suņa riešanu un gaudošanu, kas traucē apkārtējiem iedzīvotājiem pie veikala A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Veikta patrulēšana. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

13.01.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, Spārē, daudzdzīvokļu mājai netiek izvesta kanalizācijas bedre, jo tajā atrodas dažādi priekšmeti. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar iedzīvotājiem. Sazvanot ēkas apsaimniekotāju, izskaidrota situācija un uzņēmums sola jautājumu sakārtot.

14.01.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā un Zvaigžņu ielā, apstādījumos atrodas beigti baloži. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Valdgales pagastā, Cīruļos, kādā īpašumā ilgstoši klaiņo suns. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Strazdes pagastā, kādā īpašumā aitu ganāmpulks izbradā sējumus. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, pieņemts iesniegums. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā sajūtama spēcīga cigarešu dūmu smaka. Notikuma vietā nav iespējams noskaidrot vainīgo personu.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā notiekot nesankcionēts remonts, kā rezultātā kādā dzīvoklī parādījušās griestos plaisas. Noskaidrots, ka kāpņu telpā ēkas apsaimniekotājs veic ūdens stāvvada nomaiņu. Personai par plaisām griestos ieteikts vērsties pie ēkas apsaimniekotāja.

Ziņots, ka Talsos, Lielgabalu ielā, izklaides vietā apmeklētājs konfliktē ar darbinieku. Notikuma vietā panākts, ka vīrietis atstāj izklaides vietas telpas.

15.01.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā pie smilšu kastes atrodoties vīrietis alkohola reibumā, kurš vārtoties dubļos. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā.

Ziņots, ka Stendē, Tiltu ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā kaut kas krītot un gāžoties. Sievietei ir bailes iet skatīties. Notikuma vietā ierodoties, konstatēts, ka kāpņu telpā neviena nav. Pie kāda dzīvokļa atvērtajām durvīm sastop vīrieti alkohola reibumā. Veiktas pārrunas un vīrietis apsola atpūsties savā dzīvoklī.

16.01.

Ziņots par konfliktu Talsos, Brīvības ielā. Notikuma vietā noskaidrots, ka informācija bijusi maldīga.

Talsos, Lielgabalu ielā, stāvlaukumā atradās vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Konstatēts, ka pie vīrieša atrodas nelegālās cigaretes.

17.01.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā jaunieši izsmej vecāka gājuma cilvēkus. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā un Dundagas ielā, pie tirdzniecības centriem ubagojot. Notikuma vietās konstatēts, ka divas personas ubagojot. Personas no Ukrainas un Moldovas uzdodas par invalīdiem. Personas nogādātas Valsts policijā apstākļu noskaidrošanai.

18.01.

Ziņots par neadekvātu vīrieša uzvedību pie veikala Talsos, K.Mīlenbaha ielā. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, Loka ielā, jau ceturto dienu pie īpašuma periodiski uzturas svešs suns. Notikuma vietā veikta fotografēšana, bet suns sabīstas un aizmūk.

19.01.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības centra sievietei nozagts naudas maks. Notikuma vietā aptaujāti liecinieki. Noskaidrots, ka aizdomīgās personas pārvietojas ar automašīnu, kuras numuru un informāciju nekavējoties nodod Valsts policijai. Cietusī persona nogādāta Valsts policijā.

Ziņots, ka Talsos, Draudzības ielā, jūtama zivju smaka. Informācija sniegta informatīvos nolūkos.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, kādā īpašumā izcēlies ģimenes konflikts. Notikuma vietā konflikts atrisināts, pieņemts paskaidrojums.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, dzīvoklī izcēlies konflikts. Notikuma vietā ierodoties, konstatēts, ka konflikts atrisinājies.

20.01.

Ziņots par nepatīkamu smaku no zivju pārstrādes uzņēmuma Ezera ielā, Talsos. Notikuma vietā sniegtā informācija apstiprinājās. Pagalmā konteineri un kastes ar zivīm rada nepatīkamo smaku. Veiktas pārrunas ar uzņēmuma pārstāvi par nekavējošu rīcību smakas novēršanā.

Balgales pagastā, Dursupē, veikalā ienācis vīrietis un traucēja darbu, uz aizrādījumu nereaģēja. Notikuma vietā vīrietis no veikala izraidīts.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, piecas personas lieto alkoholiskos dzērienus. Četras personas aizgājušas, bet viens vīrietis palicis guļot. Notikuma vietā aizturēts vīrietis, kurš nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par konfliktu īpašumā K.Valdemāra ielā, Talsos. Notikuma vietā ierodoties, konflikts ir beidzies. Viena no konfliktā iesaistītajām personām nogādāta dzīvesvietā.

21.01.

Ziņots par konfliktu īpašumā K.Valdemāra ielā, Talsos. Notikuma vietā ierodoties, konflikts ir beidzies. Viena no konfliktā iesaistītajām personām nogādāta dzīvesvietā.

22.01.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, pie veikala vīrietis alkohola reibumā uzvedas neadekvāti. Notikuma vietā veiktas pārrunas, vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos, vīrietis prasa naudu garāmgājējiem. Notikuma vietā persona pēc norādītā apraksta nav atrodama.

23.01.

Ziņots, ka Sabilē, Ventspils ielā, pie veikala divas personas ubago. Notikuma vietā ar vīriešiem veiktas pārrunas.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu daudzdzīvokļu mājā Rīgas ielā, Sabilē. Pa ceļam uz notikumu, saņemts atsaukums.

24.01.

Ziņots, ka dzīvoklī Talsos, Celtnieku ielā, jaunieši atskaņo skaļu mūziku. Braucot uz norādīto adresi, izsaukums tiek atsaukts, jo mūzika vairs neskanot. Iespējams, ka kāds mājas iedzīvotājs veicis pārrunas ar jauniešiem.

25.01.

Ziņots, ka Talsos, Ziemeļu ielā, kādā īpašumā kurina ugunskuru, kurā dedzina gultu. Notikuma vietā ugunskurā redzamas gultas atsperu paliekas. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka Sabilē, Brīvības ielā, bērnu laukumā jaunieši sēž uz konstrukciju jumtiem, bojā spēļu iekārtas, uz aizrādījumu nereaģē. Notikuma vietā jauniešus nesastop.

26.01.

Ziņots, ka Abavas pagastā, Veģos, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī atskaņo skaļu mūziku, uz aizrādījumu nereaģē. Notikuma vietā ierodoties, konstatēta skaļa mūzika. Veiktas pārrunas, mūzika tika nogriezta.

Ziņots, ka Talsos, Jaunatnes ielā, Sauleskalnā driftojis transportlīdzeklis, kurš iebraucis grāvī. Informācija nodota Valsts policijai.

Saņemta informācija par to, ka Valdemārpilī vīrietis neadekvāti vada automašīnu, kā rezultātā apdraud citus satiksmes dalībniekus. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots, ka Talsu autoostas teritorijā guļ vīrietis. Norādītajā adresē vīrietis stiprā alkohola reibumā aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

27.01.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā, pie kāda dzīvokļa durvīm klauvējas nepazīstamas personas. Norādītajā adresē noskaidrotas personības un apstākļi, kāpēc personas tur atrodas. Vīrietim un sievietei palūgts doties prom.

Ziņots par ģimenes konfliktu dzīvoklī Nākotnes ielā, Stendē. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis nevēlas savai dzīvesbiedrei atdot dzīvokļa atslēgas. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ziņots, ka Sabilē, Rīgas ielā, kaimiņi regulāri traucē sabiedrisko mieru. Notikuma vietā ar trokšņotājiem veiktas pārrunas un izteikti mutiski aizrādījumi.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, no kāda īpašuma suns brīvi klaiņo un apdraud garāmgājējus. Notikuma vietā ar suņa īpašnieku veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Sabilē, Rīgas ielā, pie veikala vīrietis un sieviete ubago. Ar personām veiktas pārrunas un izteikti mutiski aizrādījumi.

28.01.

Ziņots, ka Sabilē, Rīgas ielā, pie veikala vīrietis ubago. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

29.01.

Ziņots, ka Talsos, Akmeņu ielā, svešs suns iekļuvis vistu aplokā un uzbrūk vistām. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, pie kāda īpašuma suns traucē pasta piegādi. Ar suņa īpašnieku veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, satiksmes transporta pieturvietā divi skolēni sakāvušies. Talsos, Raiņa ielā, autobusa pieturā izkāpj cietušais, kurš tiek nogādāts Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Informēti nepilngadīgo vecāki.

Ziņots par to, ka Stendē, Brīvības ielā, veikala pagalmā atrodas svešs suns. Norādītajā adresē noskaidrots suņa īpašnieks. Veiktas pārrunas, konstatēts, ka suns ir reģistrēts, vakcinēts un čipots.

Ziņots, ka Valdgales pagastā, Pūņās, kādā īpašumā tiekot nelegāli zāģēti koki. Notikuma vietā konstatēts, ka ir strīds par robežām. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots, ka haskija šķirnes suns klaiņo Talsos, Raiņa ielā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

30.01.

Ziņots, ka Abavas pagastā, Veģos, īpašumā suns nav reģistrēts un vakcinēts. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Sabilē, Ventspils ielā, īpašumā dedzina sadzīves atkritumus. Notikuma vietā konstatēts, ka ugunskurā tiek dedzināti apģērbi, sega, plastmasas atkritumi. Sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par ģimenes konfliktu Cīruļos, Valdgales pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija ir maldīga.

31.01.

Ziņots par to, ka pie Talsu novada patversmes durvīm atrodas agresīvs vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis atrodas alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā.

2019.GADA DECEMBRIS

01.12.

Ziņots, ka dzīvoklī Talsos, Dundagas ielā, īrnieki skaļi uzvedās, sarunājas. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Patrulējot, konstatēts, ka Talsos, Dārza un Brīvības ielu krustojumā, vīrietis kopā ar bērnu ar ragaviņām braucot no kalna, izbrauc uz ielas, apdraudot sevi, bērnu un rada apdraudējumu ceļa satiksmei. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

Ziņots par to, ka dzīvoklī Stendē, Brīvības ielā, kaimiņi trokšņo un traucē naktsmieru. Notikuma vietā ierodoties, konstatēts, ka dzīvoklī valda klusums un miers, dzīvokļa durvis netika atvērtas.

02.12.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā, bērnu dārza teritorijā atrodas pīle ar savainotu pleznu. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Saņemta informācija par to, ka Stendē, Raiņa ielā, četras sievietes uzmācās un piedāvā iedzīvotājiem nopirkt drēbes. Apsekota Stendes pilsēta, bet aprakstam minētās personas un viņu automašīna netika sastapta.

03.12.

Ziņots, ka Talsos, V.Ruģēna ielā, novietotās automašīnas pārkāpj Ceļu satiksmes noteikumus. Notikuma vietā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli-lēmumi.

Talsos, K.Valdemāra ielā, kādas automašīnas vadītājs ar dīvainiem manevriem vadīja transportlīdzekli. Apturot transportlīdzekli, konstatēts, ka nav derīga vadītāja apliecība. Notikuma vietā ierodas Valsts policijas ekipāža un pārņem lietu.

04.12.

Ziņots, ka Laucienes pagastā, Odrē, kādā īpašumā pieklīdis suns. Izbraukts kopā ar atbildīgā dienesta darbiniekiem, bet suni neizdevās noķert.

Ziņots, ka Abavas pagastā, daudzdzīvokļu mājā dzīvoklī atskaņo skaļi mūziku, notiek alkoholisko dzērienu lietošana un bļaustīšanās, kā rezultātā tiek traucēts kaimiņu miers. Norādītajā adresē trokšņošanu nekonstatē. Pieņemti no kaimiņiem paskaidrojumi, uzsākta administratīvā lietvedība.

05.12.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, stāvlaukumā pie mēbeļu veikala novietotas automašīnas, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Norādītajā adresē sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli-lēmumi.

Ziņots, ka Talsos, V.Ruģēna ielā, satiksmes transporta pieturvietā novietota automašīna. Ierodoties norādītajā adresē, notikuma vietā ierodas transportlīdzekļa īpašnieks, ar kuru veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

06.12.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Kalna ielā, kāda nezināma persona naktī pa durvju spraugu iepūtusi dzīvoklī gāzi. Notikuma vietā gāzes smaka nebija jūtama, veiktas pārrunas.

Ziņots, ka ceļa posmā Rīga-Ventspils, pie Pastendes alejas nobraukta stirna. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

07.12.

Ziņots, ka Talsos, Ezera ielā, tiekot dedzināti sadzīves atkritumi, kuriem sadegot rodas dūmi ar kodīgu smaku. Notikuma vietā nekonstatēja sadzīves atkritumu dedzināšanu.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājā kāds dzīvokļa īpašnieks grib no koplietošanas kāpņu telpas izcelt un nest uz atkritumu novietni kāpņu telpas otrās durvis. Notikuma vietā veiktas pārrunas, un izskaidrots, ka durvis ir mājas kopīpašums, jautājums jārisina kopsapulcē.

08.12.

Ziņots, ka Talsos, Rūķu ielā, pie šķiroto sadzīves atkritumu konteineriem novietoti sadzīves atkritumi un būvgruži. Notikuma vietā atrasti lietišķie pierādījumi, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājā bojātas kāpņu telpas sienu krāsojums, nesot mēbeles uz konteineriem. Notikuma vietā pieņemts paskaidrojums.

09.12.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie ceļa zīmes “Talsi” atrodas nobraukta stirna. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Talsos, Kr.Valdemāra ielā atrodas persona stiprā alkohola reibumā. Norādītajā adresē vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

10.12.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, Spārē, kādā īpašumā tiek dedzināti sadzīves atkritumi. Notikuma vietā informācija neapstiprinājās.

Ziņots, ka tirdzniecības centrā Lielajā ielā, Talsos, staigā aizdomīga persona. Notikuma vietā vīrietis aizturēts ar zagtām mantām. Vīrietis nodots Valsts policijas darbiniekiem.

11.12.

Ziņots par konfliktu starp kaimiņiem Talsos, Kr.Valdemāra ielā. Notikuma vietā veiktas pārrunas, nomierinās abas konfliktā iesaistītās puses.

12.12.

Ziņots par diviem klaiņojošiem suņiem pie bērnudārza Laidzē, Laidzes pagastā. Notikuma vietā pie daudzdzīvokļu mājas “Jāņkalni 2”, Laidzē, noķerts viens suns un nodots atbildīgā dienesta darbiniekiem.

13.12.

Ziņots, ka Sabiles iedzīvotājs ubago naudu pie veikala Ventspils ielā, Sabilē. Notikuma vietā pieņemts iesniegums un personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Virbu pagastā, pie katlumājas dedzina sadzīves atkritumus. Notikuma vietā konstatēts, ka dedzināšana ir beigusies, sastādīts pārbaudes akts. Atbildīgajai personai izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka Stendē, Renču ielā, īpašumā iegājusi sveša persona. Norādītajā adresē veikta pārbaude, sveša persona netiek sastapta.

Ziņots, ka īpašumā Lībagu pagastā vientuļa pensionāre otro dienu neatbild uz telefona zvaniem. Noskaidrots, ka sievietei viss kārtībā, telefonam bija pazudusi skaņa. Pašvaldības policijas darbinieki atjauno telefonam zvana skaņu.

Ziņots, ka Abavas pagastā ceļa malā izmests maiss ar sadzīves atkritumiem. Notikuma vietā konstatēts, ka maisā atrodas plastmasas pudeles un presēts papīrs.

14.12.

Ziņots, ka Talsos, Jaunās un A.Lerha-Puškaiša ielu krustojumā novietotā automašīna traucē satiksmes dalībniekiem. Norādītajā adresē sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums.

Ziņots, ka Stendē, Brīvības ielā, kādā dzīvoklī starp brāļiem izcēlies konflikts. Notikuma vietā noskaidrots, ka alkohola koplietošanas laikā izcēlies strīds, kura laikā noticis kautiņš. Konstatēts, ka brāļi ir savstarpēji izlīguši un devušies gulēt.

Ziņots par ģimenes konfliktu Mundigciemā, Lībagu pagastā. Notikuma vietā noskaidrots, ka starp radiniekiem izcēlies savstarpējs strīds. Pēc veiktajām pārrunām vīrietis labprātīgi dodas uz savu dzīvokli.

Ziņots par kaimiņu konfliktu Talsos, Raiņa ielā. Notikuma vietā uzklausa abas puses, bet konfliktu mierīgā ceļā neizdodas atrisināt. Iesaistās Valsts policijas darbinieki.

Ziņots par to, ka Sabilē, Valdemāra ielā, dzīvoklī iekļuvusi sieviete stiprā alkohola reibumā un draudējusi nodedzināt māju, izsist logus. Notikuma vietā apdraudējums netiek konstatēts. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots, ka ceļa posmā Talsi-Stende, Lībagu pagastā pie Bungu kapiem uz ceļa nomales nokritis vīrietis. Notikuma vietā informācija apstiprinājās, vīrietis nogādāts Talsu slimnīcā.

15.12.

Ziņots, ka Talsos, Ezera ielā, zālē pie ēkas guļ vīrietis. Notikuma vietā informācija apstiprinājās, noskaidrots, ka vīrietis guļ jau ilgāku laiku, vīrietim ir manāmi miesas bojājumi. Vīrietis nodots mediķu aprūpē.

16.12.

Saņemta informācija par to, ka no Talsos, Darba ielā, pa balkonu rāpjas cilvēks. Notikuma vietā informācija neapstiprinājās.

Ziņots, ka Talsos, pie tirdzniecības centriem vīrieši piedāvā pirkt smaržas. Patrulējot pilsētā, nelikumīgu tirdzniecību nekonstatē.

Talsos, Dundagas ielā, automašīnu stāvlaukumā atradās vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

17.12.

Ziņots, ka Talsos, A.Lerha-Puškaiša ielā, īpašumā notiek dedzināšanas darbi, kā rezultātā dūmi traucē. Notikuma vietā konstatēts, ka tiek dedzināti koku zari, sakarā ar teritorijas uzkopšanu.

Ziņots, ka Talsos, A.Lerha-Puškaiša ielu krustojumā, novietota automašīna, neievērojot Ceļu satiksmes noteikumus. Notikuma vietā pārkāpumu nekonstatē.

18.12.

Ziņots par to, ka lielo vēja brāzmu dēļ Talsu ezera promenādē nolūzis koks un uzkritis automašīnai. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka lielo vēja brāzmu dēļ, Talsos, Rīgas ielā, bojāta informatīvā zīme, apdraudot satiksmi. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par vējā nolauztu koku, kas uzkritis žogam īpašumā Fabrikas ielā, Talsos. Izskaidrota tālākā rīcība.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, uz ielas atrodas beigts kaķis. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

19.12.

Ziņots par sievietes neadekvātu uzvedību uz ielas Lielajā ielā, Talsos. Notikuma vietā sieviete aizturēta un izsaukta mediķu palīdzība.

Ziņots, ka Talsos, Laipu ielā, nolūzis koks, kurš traucē izbraukt no īpašuma. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par to, ka Talsos, Darba ielā, mājas iedzīvotājai nepieciešama palīdzība, jo sieviete ir ļoti satraukta. Norādītajā adresē konstatēts, ka sievietei palīdzība nav nepieciešama.

Ziņots par sievietes neadekvātu uzvedību daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Laidzē, Laidzes pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas, pārkāpumu nekonstatē.

20.12.

Ziņots par to, ka Stendē, Rožu ielā, pie garāžu kompleksa notiekot sadzīves atkritumu dedzināšana. Notikuma vietā fakts apstiprinājās. Sastādīts pārbaudes akts. Paziņots Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie nožogojuma guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis atrodas stiprā alkohola reibumā, nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

21.12.

Ziņots par to, ka Talsos, K.Mīlenbaha ielā, dzīvoklī no griestiem tek ūdens. Notikuma vietā konstatēts, ka ūdens pil no bēniņiem. Ierodas SIA “Talsu ūdens” darbinieks.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, pie veikala atrodas trīs vīrieši alkohola reibumā ar agresīvu uzvedību. Norādītajā adresē konstatēts, ka viens no vīriešiem ir agresīvs un alkohola reibumā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

22.12.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie veikala ilgstoši stāv automašīnas. Notikuma vietā pārkāpumu nekonstatē.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, kādā dzīvoklī tiekot smēķēta marihuāna. Informācija nodota Valsts policijai.

23.12.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie dzīvokļa durvīm izbērta grants kaudze. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, pieņemts paskaidrojums.

24.12.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu dzīvoklī Balgales pagastā. Sarunas laikā mūzika apklust un panākta vienošanās par to, ka, ja būs atkārtota miera traucēšana, tad pašvaldības policijas darbinieki izbrauks uz notikuma vietu.

Ziņots par to, ka Valdemārpilī, Ezera ielā, vairāki jaunieši uzmācas garāmgājējiem, ir agresīvi noskaņoti. Notikuma vietā ar jauniešiem veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, sieviete stiprā alkohola reibumā nespēj patstāvīgi pārvietoties. Sieviete nogādāta pašvaldības policijā personības noskaidrošanai.

Ziņots par konfliktu īpašumā Virbu pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un personas nomierinās.

25.12.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu dzīvoklī Nākotnes ielā, Stendē. Notikuma vietā mūzikas atskaņošanu nekonstatē. Veiktas pārrunas ar dzīvokļa īrnieci.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Darba ielā, kādā dzīvoklī iepriekšējā naktī notikusi trokšņošana, pagalmā smēķējuši, kā rezultātā dūmi pa logu nokļuva dzīvoklī. Ar dzīvokļa īrnieci veiktas pārrunas.

Sabilē, K.Valdemāra ielā, dzīvoklī notika ģimenes konflikts. Notikuma vietā veiktas pārrunas, panākts mierizlīgums.

Talsos, Lielajā ielā, dzīvoklī notika ģimenes konflikts. Notikuma vietā konstatēts, ka alkohola koplietošanas laikā izcēlies strīds starp sievu un vīru. Veiktas pārrunas.

26.12.

Ziņots par ģimenes konfliktu dzīvoklī Pastendē, Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā pieņemti paskaidrojumi, veikti testi par alkohola koncentrāciju izelpā.

Ziņots, ka Talsu autoostā uz perona guļ sieviete. Notikuma vietā konstatēts, ka sievietei nepieciešama mediķu aprūpe.

Ziņots, ka Talsos, Arāju ielā, vairāki transportlīdzekļi neievēro Ceļu satiksmes noteikumus, apgrūtina citu automašīnu pārvietošanos. Notikumu vietā pārkāpumus nekonstatē.

27.12.

Ziņots par to, ka ceļa posmā Talsi-Stende brauc automašīna, kuras vadītājs, iespējams, atrodas alkohola reibumā. Pie pagrieziena uz Dižstendes automašīna tiek apturēta un konstatēts, ka transportlīdzekļa vadītājs atrodas stiprā alkohola reibumā. Uz notikuma vietu izsaukta Valsts policija.

Talsu apvedceļā ar agresīvu braukšanas stilu pārvietojās automašīna, kuru apturot, konstatēts, ka tās vadītājs atrodas alkohola reibumā bez tiesībām vadīt transportlīdzekli.  Uz notikuma vietu izsaukta Valsts policija.

28.12.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Stūrīšos, kādā dzīvoklī izcelies ugunsgrēks. Notikuma vietā konstatēts, ka aizdegušo matraci Ugunsdzēsības un glābšanas dienests nodzēsuši. Dzīvoklī esošās personas atradās stiprā alkohola reibumā. Mājas iedzīvotājiem izskaidrots, kā rīkoties tālāk.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, uz gājēju pārejas novietota automašīna. Notikuma vietā ar transportlīdzekļa vadītāju veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Sabilē, Rīgas ielā, pie veikala vīrietis ubago naudu. Notikuma vietā ar vīrieti veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

29.12.

Ziņots par to, ka Valdgales pagastā, Pūņās, daudzdzīvokļu mājas kādā dzīvoklī tiek atskaņota skaļi mūzika. Notikuma vietā ar dzīvokļa īrnieku veiktas pārrunas un mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta.

30.12.

Ziņots, ka Talsos, Kr.Valdemāra ielā, uz gājēju ietves atrodas nobraukts kaķis. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā smēķē. Notikuma vietā noskaidrots, ka izcēlies konflikts starp kaimiņiem. Veiktas pārrunas par smēķēšanas ierobežojumiem, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka Lībagu pagastā, Mundigciemā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpā vīrietis lamājoties uz nepilngadīgiem bērniem. Notikuma vietā konstatēts, ka izcēlies konflikts starp kaimiņiem. Veiktas pārrunas.

31.12.

Sniegta palīdzība apsardzes darbiniekam veikalā Laucienes pagastā. Notikuma vietā noskaidrots, ka izcēlies konflikts vīrietim ar taksometra vadītāju. Pēc vīrieša lūguma, viņš nogādāts Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

Ziņots, ka Virbu pagastā, Jaunpagastā, Kalna ielā, uz daudzdzīvokļu mājas balkona regulāri tiek turēts suns, kurš tur nokārto dabiskās vajadzības, kaimiņiem traucē suņa riešana un gaudošana. Notikuma vietā pieņemts iesniegums, sastādīts pārbaudes akts. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Abavas pagastā, pie kāda īpašuma trīs lieli suņi traucē pārvietoties ar kājām. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar suņu īpašnieci.

Ziņots, ka Talsos, Kalna ielā, pie kāda dzīvokļa durvīm dauzās vīrietis stiprā alkohola reibumā. Notikuma vietā ierodoties, konstatēts, ka kāpņu telpā viss klusu, dzīvokļa durvis netiek atvērtas.

Ziņots, ka ceļa posmā Talsi-Dundaga aiz Talsu apvedceļa, ceļa nomalē guļ vīrietis. Norādītajā vietā vīrietis netika manīts.

2019.GADA NOVEMBRIS

02.11.

Ziņots par ģimenes konfliktu Pastendē, Ģibuļu pagastā, kā rezultātā sievietei nodarīti miesas bojājumi un mantiskie zaudējumi. Izskaidrota tālākā rīcība.

Kādā dzīvoklī Talsos, Dundagas ielā, agresīvi uzvedās vīrietis pret savu māti. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā.

Ziņots, ka spēļu zālē Lielgabalu ielā, Talsos, iereibis apmeklētājs neatstāj telpas pēc apsarga lūguma. Valsts policija vīrieti nogādā uz viesnīcu.

03.11.

Ziņots, ka izklaides vietā Talsos, A.Pumpura ielā, atrodas daudz nepilngadīgu jauniešu. Veikta klubā pārbaude, bet informācija neapstiprinājās.

04.11.

Ziņots, ka Īves pagastā, Tiņģerē, kādā dzīvoklī tiekot lietots alkohols nepilngadīga bērna klātbūtnē. Norādītajā adresē veikta pārbaude, kurā nekonstatēja pārkāpumu.

05.11.

Ziņots, ka Sabilē, Brīvības ielā, ēkai sabojāta durvju atslēga, izsista loga rūts. Informācija nodota Valsts policijai.

Talsos, Dundagas ielā, kādā dzīvoklī vīrietis alkohola reibumā uzvedās agresīvi. Vīrietis nogādāts Valsts policijā.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Rīgas ielā, Talsos, vīrietis nodarbojas ar ubagošanu. Norādītajā adresē ierašanās brīdī ubagošanu nekonstatē. Ar vīrieti veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Skolas ielā, vīrietis alkohola reibumā uzvedās neadekvāti, draud izdarīt pašnāvību. Norādītajā adresē vīrieti pārliecina par nepieciešamību ārstēties. Vīrieti nodod mediķu aprūpei.

Ziņots par trokšņošanu un naktsmiera traucēšanu dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Notikuma vietā ierodoties, trokšņošana netiek konstatēta.

06.11.

Ziņots, ka salonā A.Lerha – Puškaiša ielā, Talsos, ienācis vīrietis alkohola reibumā un traucē personālam darbu. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis devies prom.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, veikalā ienācis iereibis vīrietis un neiet prom. Notikuma vietā vīrietis izraidīts no veikala. Vīrietis dodas uz dzīvesvietu.

07.11.

Ziņots, ka Talsos, Ezera ielā, satiksmes transporta pieturvietā sēž vīrietis alkohola reibumā, kurš pats nespēj pārvietoties. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par to, ka Balgales pagastā, kādā dzīvoklī atrodas nevēlama persona. Norādītajā adresē ierodoties, dzīvokļa durvis atradās pusvirus. Dzīvoklī konstatēts, ka notikusi alkoholisko dzērienu koplietošana, pēc konflikta sieviete un vīrietis izlīguši, abi atradās gultā.

08.11.

Ziņots, ka Talsos, 1905.gada ielā zēni ar akmeņiem met pa pīlēm dīķī. Notikuma vietā ierodoties, konstatēts, ka skolotājas uzraudzībā skolēni ar maizi baro pīles.

Ziņots, ka Talsos, K.Valdemāra un Aspazijas ielu rajonā tiekot kurināts ugunskurs un visa pilsēta esot dūmos. Minētajā teritorijā ierodoties, konstatēts, ka Talsos. K.Valdemāra ielā, īpašumā tiek kurināts grils gaļas cepšanai.

Ziņots, ka Talsos, Kolkas ielā, īpašumā tiek turēti zirgi un pagalmā izveidojusies mēslu kaudze, kuras smaka traucē apkārtējo māju iedzīvotājiem. Ar īpašnieku veiktas pārrunas.

Ziņots, ka satiksmes transportlīdzeklī maršrutā no Saldus, divi vīrieši alkohola reibumā lamājas un huligāniski uzvedās. Sagaidīts autobuss Sabilē un vīrieši aizturēti, nogādāti pašvaldības policijā. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Saņemta informācija par to, ka satiksmes transportlīdzeklī maršrutā no Ventspils atrodas divi pasažieri alkohola reibumā, huligāniski uzvedās. Talsu autoostā personas izkāpj no autobusa. Konstatēts, ka nav cilvēku cieņas aizskarošā izskatā.

09.11.

Ziņots, ka Talsos, 1905.gada ielā pie daudzdzīvokļu mājas guļ vīrietis. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par klaiņojošu suni Laidzes ielā, Talsos. Apsekota minētā teritorija, klejojošo suni neatrod.

Ziņots, ka Talsu autoostā atrodas divas personas alkohola reibumā, kuras uzvedās neadekvāti. Notikuma vietā ierodoties, konstatēts, ka personas ir alkohola reibumā. Personas nogādātas dzīvesvietā.

10.11.

Ziņots, ka dzīvoklī Talsos, Celtnieku ielā, notiek skaļi remonta darbi, pa logu ārā tiek mesti dēļi. Notikuma vietā ierodoties, konstatēts, ka dēļi ir sakrāmēti automašīnas piekabē. Ar dzīvokļa īpašnieku veiktas pārrunas, administratīvo pārkāpumu nekonstatē.

11.11.

Ziņots, ka ceļa posmā Pūņas-Talsi pa ceļa malu iet sieviete ar dīvainu uzvedību. Notikuma vietā konstatēts, ka sieviete ievēro Ceļu satiksmes noteikumus. Nekas neliecina, ka sievietei būtu veselības problēmas.

Ziņots, ka dzīvoklī Talsos, Dundagas ielā, dēls apdraud māti. Notikuma vietā vīrietis aizturēts, ierodas arī Valsts policijas inspektors un vīrieti nogādā Valsts policijā.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie sadzīves atkritumu konteineriem atrodas vīrietis ar dīvainu uzvedību. Norādītajā adresē noskaidrota vīrieša personība, un konstatēts, ka nav veselības problēmu. Vīrietis dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, dzīvesvietā nepazīstams vīrietis izteicis draudus. Norādītajā adresē ar vīrieti veiktas pārrunas.

12.11.

Ziņots, ka Talsos, Vīksnes ielā guļ suns, kuram ir veselības problēmas. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Laucienes pagastā, Odrē, atrasts mežā pie koka piesiets suns, kurš paņemts līdz uz dzīvesvietu. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Sabilē, Ventspils ielā, skolas teritorijā pie šķiroto sadzīves atkritumu konteinera izmesti atkritumi. Notikuma vietā konstatēts, ka atkritumi, iespējams, ir no garāžām. Sastādīts pārbaudes akts.

13.11.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, stāvlaukumā atrodas transportlīdzekļi bez atļaujām tur stāvēt. Norādītajā adresē sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli-lēmumi.

Ziņots, ka Talsos, Kareivju ielā, pašvaldības telpās atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Norādītajā adresē sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums.

14.11.

Ziņots, ka Sabilē, Ventspils ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā atrodas ilgstoši atstāta stāvēšanai automašīna. Notikuma vietā noformēta brīdinājuma uzlīme.

Ziņots, ka Talsos, K.Valdemāra ielā, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta depo pieklīdis suns. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka atkārtoti nāk neciešama smaka no dzīvokļa Kalna ielā, Jaunpagastā. Notikuma vietā dzīvokļa durvis netiek atvērtas. Sastādīts pārbaudes akts, pieņemts paskaidrojums, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Laidzē, daudzdzīvokļu mājā sveša persona sit pie kāda dzīvokļa durvīm. Notikuma vietā konstatēts, ka ēkas koplietošanas telpā valda klusums un miers.

15.11.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, degvielas uzpildes stacijā atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā.

16.11.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Talsos, Dundagas ielā, pulcējas personas alkohola reibumā. Notikuma vietā konstatēts, ka pie ieejas veikalā atrodas vīrietis, kurš nebija cilvēka cieņas aizskarošā izskatā. Vīrietim palūgts doties prom.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, pie kādas garāžas durvīm novietota automašīna, kura traucē izbraukt no garāžas. Notikuma vietā noskaidrots automašīnas īpašnieks, kurš transportlīdzekli pārvieto, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka tirdzniecības centra Talsos, Rīgas ielā, stāvlaukumā bērni vizinās ar iepirkuma ratiem. Notikuma vietā ierodoties, konstatēts, ka stāvlaukumā bērni vairs neatrodas.

17.11.

Talsos, Jaunajā ielā aizturēta transportlīdzekļa vadītāja, kura vadīja automašīnu alkohola reibumā. Izsaukta Valsts policijas ekipāža, kura pārņem lietu.

Ziņots par nesakoptu īpašumu Talsos, A.Pumpura ielā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Talsos, Dundagas ielā, kādā dzīvoklī alkoholisko dzērienu koplietošanas laikā izcēlās konflikts. Pamatojoties uz iesniegumu, vīrietis tika aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā.

Ziņots par to, ka nepazīstama sieviete alkohola reibumā ar kājām spārda dzīvokļa durvis Talsos, Dundagas ielā. Informācija nodota Valsts policijai.

18.11.

Ziņots par konfliktu, kas izcēlies Talsos, Fabrikas ielā, par suņu fekāliju nesavākšanu. Veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītajām personām, panākts konflikta atrisinājums.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā, atkārtoti kāds zēns pa dzīvokļa logu metis ar akmeni. Informācija zināšanai.

19.11.

Ziņots, ka Talsos, Ielejas ielā, īpašumā izcēlies ģimenes konflikts. Notikuma vietā noskaidroti apstākļi, ar agresīvo dēlu veiktas pārrunas. Fizisks apdraudējums mātei netika konstatēts.

Ziņots, ka īpašumā Valdemārpilī, Lielajā ielā, uzturas klaiņojošs suns. Norādītajā adresē ierodoties, klaiņojošais suns tika notverts un nogādāts dzīvnieku patversmē.

20.11.

Ziņots, ka dzīvoklī Kalna ielā, Jaunpagastā, atrodas suns, kurš nemitīgi rej un gaudo, dabiskās vajadzības nokārto uz balkona. Iesniegumu ziņotājs atsakās rakstīt. Vēlas, lai veic pārrunas ar dzīvnieka saimnieku.

Ziņots, ka Lībagu pagastā, Dižstendes parkā zem ozola guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis atrodas stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības centra vīrietis ubago. Notikuma vietā noskaidrots, ka ieradušies apsardzes darbinieki un vīrieti aizraidījuši.

21.11.

Ziņots, ka dzīvoklī Valdemārpilī, Lielajā ielā, atstāts kaķis bez aprūpes. Notikuma vietā panākts, ka dzīvokli atslēdz paziņa un kaķi paņem savā aprūpē.

22.11.

Ziņots, ka Talsos, K.Valdemāra un Gaismas ielu krustojumā novietota soma ar atkritumiem. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts.

23.11.

Ziņots par nesakoptu īpašumu Pasta ielā, Stendē. Norādītajā adresē sastādīts pārbaudes akts.

24.11.

Ziņots, ka ielas malā pie ceļa zīmes “Talsi”, K.Mīlenbaha ielā, Talsos, atrodas nepilngadīga meitene ar neadekvātu uzvedību. Notikuma vietā izsaukta mediķu palīdzība, kas meiteni hospitalizē.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, pie ēkas guļ vīrietis. Norādītajā adresē atrodas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kuri veikuši vīrieša veselības pārbaudi. Vīrietis atradās stiprā alkohola reibumā, tāpēc nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā pa ielu skraida suns, kurš skrien zem automašīnām un apdraud satiksmes dalībniekus. Notikuma vietā Valsts policijas darbinieki kopā ar iedzīvotājiem suni noķēra. Suns nogādāts dzīvnieku patversmē.

26.11.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos klaiņo suns. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Saņemta informācija par to, ka Virbu pagastā, Jaunpagastā klaiņo suns. Ar dzīvnieka īpašnieci veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka Virbu pagastā, Jaunpagastā, Kalna ielā, kādā dzīvoklī suns tiek turēts uz balkona, kur dzīvnieks kārto dabiskās vajadzības un rej, traucējot kaimiņus. Ar suņa īpašnieci veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par radinieku konfliktu īpašumā Ģibuļu pagastā. Agresīvā persona, uzzinot, ka, ir izsaukta policija, aizbraucis uz Talsiem.

Ziņots, ka daudzdzīvokļu mājā Mundigciemā, Lībagu pagastā, skaļi bļaustās. Notikuma vietā ierodoties, informācija neapstiprinājās.

27.11.

Ziņots par suni, kas Talsos, Darba ielā, pie kāpņu telpas sēžot jau 5 dienas. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Ezera ielā, atjaunotajā skeitparkā atrodas nepiederošas personas. Bažas par kokmateriāliem, kas atrodas uz laukumu. Notikuma vietā ierodoties, nevienu personu laukumā un tā apkārtnē nemana.

28.11.

Pie Talsu 2.vidusskolas sporta halles divas nepilngadīgas meitenes smēķēja. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

29.11.

Ziņots par nesakoptiem īpašumiem Talsos, A.Lerha-Puškaiša ielā. Notikuma vietā sastādīti pārbaudes akti un uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, zālājā guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis atrodas stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, no kaimiņu īpašuma nes sadzīves atkritumus un ievieto citā sadzīves atkritumu konteinerā. Iespējams nav līgums. Uzsākta pārbaude.

30.11.

Ziņots, ka pie izklaides vietas Talsos, Brīvības ielā, notiek konflikts starp apmeklētājiem. Notikuma vietā ierodoties, konstatēts, ka konflikts beidzies.

Ziņots par konfliktu Talsos, Brīvības ielā, starp kluba īpašnieku un apmeklētāju. Veiktas pārrunas un panākta vienošanās, ka apmeklētājs dodas mājup.

2019.GADA OKTOBRIS

01.10.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā īpašumā tiek kurināts ugunskurs. Notikuma vietā konstatēts, ka ugunskurs tiek pieskatīts un neapdraud citu drošību.

Ziņots par neciešamu, specifisku smaku, kura nāk no dzīvokļa Kalna ielā, Virbu pagastā. Dzīvoklī tiek turēti suņi. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība. Informācija nodota Pārtikas un veterinārā dienesta vadītājam.

Saņemta informācija, ka kādā īpašumā Abavas pagastā, vīrietis gatavojas slīcināt kaķi. Notikuma vietā ar vīrieti veiktas pārrunas.

02.10.

Ziņots par pazudušu velosipēdu Talsos, Kareivju ielā. Patrulējot pilsētā, tiek pievērsta uzmanība velosipēdiem. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, zālājā guļ vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

03.10.

Ziņots par nebarotiem un pamestiem mājdzīvniekiem īpašumā Aspazijas ielā, Talsos. Notikuma vietā īpašumā vārti noslēgti, bet pagalmā atrodas ēdiena un ūdens trauki. Informācija nodota Pārtikas un veterinārajam dienestam.

Ziņots, ka tiek kurināts ugunskurs mazdārziņos Talsos, Celtnieku ielā, dūmi nāk daudzdzīvokļu mājas logos. Pēc 10 min. saņemts atsaukums, jo ugunskurs ir nodzēsts.

Ziņots, ka īpašumā Talsos, Krievraga ielā, tiek kurināts ugunskurs un dedzināti sadzīves atkritumi. Notikuma vietā noskaidrots, ka tiek dedzināti koku zari, veiktas pārrunas.

04.10.

Ziņots, ka Talsos, Ceriņu un Zīļu ielu krustojumā atrodas nobraukts kaķis. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Lielajā ielā atrodas ilgstoši novietota stāvēšanai automašīna, kurai ir beigusies tehniskā apskate. Noskaidrots automašīnas īpašnieks un jautājums tiks risināts.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, zālājā guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis esot iesēdināts vieglajā transportlīdzeklī un aizvests.

Ziņots, ka pie izklaides vietas Talsos, Brīvības ielā, pagalmā guļ vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

05.10.

Ziņots, ka virs Talsu pilsētas lidinoties lidmašīna, kura vīrietim traucē. Pašvaldības policijas darbinieki ziņotājam izskaidroja, ka tā nav pašvaldības policijas kompetence.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, pie tirdzniecības centra divi vīrieši uzmācoties garāmgājējiem. Norādītajā adresē ar vīrieti veiktas pārrunas, pēc tam vīrietis dodas prom.

Ziņots par atstātu bez uzraudzības suni īpašumā Aspazijas ielā, Talsos. Notikuma vietā īpašumā noskaidrots, ka suns tiek barots un 6.oktobrī suns tiks nodots jauniem saimniekiem.

Ziņots par to, ka Talsos, 1905.gada ielā pie daudzdzīvokļu mājas ieejas durvīm novietotas vieglās automašīnas. Ziņotājam izskaidrots, ka jautājums jārisina ar mājas apsaimniekotāju, jo automašīnas atrodas iezīmētās stāvvietās, līdz ar to nav Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums.

06.10.

Ziņots, ka kādā īpašumā Talsos, Aspazijas ielā, tiekot kaut kas dedzināts. Notikuma vietā konstatēts, ka tiek dedzināti koku zari, veiktas pārrunas.

07.10.

Ziņots, ka kādā īpašumā Abavas pagastā, suns atstāts bez aprūpes, jo saimnieks aizvests uz pansionātu. Kaimiņiene suni pabaro. Vienojas ar kaimiņieni, ka viņa sazināsies ar ģimenes locekļiem, kas uzņemtos atbildību par suņa aprūpi.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā atrodas ilgstoši novietota automašīna, kurai beigusies tehniskā apskate. Norādītajai automašīnai sastādīta un uzlīmēta brīdinājuma uzlīme.

08.10.

Ziņots par to, ka Abavas pagastā, daudzdzīvokļu mājas pagalma zālājā novietota automašīna. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums.

09.10.

Ziņots par to, ka Talsos, Kareivju ielā, stāvlaukumā automašīnā ilgāku laiku atrodas raudošs zīdainis. Notikuma vietā konstatēts, ka automašīna ir aizslēgta un tajā iekšā atrodas raudošs zīdainis. Izsaukti glābšanas un medicīnas dienesti, bet ierodas bērna māte, kura paskaidro, ka esot aizvedusi lielāko bērnu uz dejas nodarbībām. Lietu pārņem Valsts policija.

Ziņots, ka Stendē, Brīvības ielā, skolas teritorijā guļ vīrietis. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsu autoostā sieviete uzmācas garāmgājējiem. Norādītajā adresē noskaidrots, ka sievietei esot veselības problēmas. Sieviete nogādāta Talsu slimnīcā un nodota mediķu aprūpē.

Saņemta informācija par to, ka Virbu pagastā, Kalna ielā, daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpās parādījusies specifiska smaka. Notikuma vietā pieņemts paskaidrojums, sastādīts pārbaudes akts. Uzsākta administratīvā lietvedība.

10.10.

Ziņots, ka pie apvedceļa virzienā uz Dundagu atrodas beigta stirna. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par to, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas stāvvietā novietota automašīna, kuras īpašnieks nedzīvo minētajā adresē. Notikuma vietā konstatēts, ka automašīnas īpašniekam deklarētā dzīvesvieta ir minētā adrese, tāpēc viņam ir tiesība novietot transportlīdzekli minētajā stāvvietā.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā guļ vīrietis. Norādītajā adresē ierodoties, konstatēts, ka vīrietis ir nelielā alkohola reibumā, bet spējīgs patstāvīgi pārvietoties un neatradās cilvēka cieņas aizskarošā izskatā. Vīrietim izteikts mutisks aizrādījums un viņš nogādāts savā dzīvesvietā.

11.10.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, kādā dzīvoklī notiek remontdarbi, tiek atskaņota skaļa mūzika. Norādītajā adresē ar strādniekiem veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Valdgales pagastā, Lielsalās, kaimiņš apvainojot pārējos kaimiņus par suņa zādzību. Ziņotājai izskaidrots, ka, ja seniors kļūst agresīvs pret kaimiņiem, informēt pašvaldības policiju, kura tad izbrauks uz notikumu.

Saņemta informācija par to, ka pazudis vīrietis (89 gadus vecs). Patrulējot Talsu pilsētā, konstatēts, ka vīrietis atrodas Talsu slimnīcā.

Ziņots par to, ka īpašumā Laidzes pagastā, tiek noārdīts šķūnis, ir izrakta bedre, kuru piepilda ar būvgružiem un šīferi.  Notikuma vietā fakts apstiprinājās. Lietvedību pārņem Valsts policija.

12.10.

Ziņots, ka Lībagu pagastā, ceļa posmā Sukturi – Lauciene, izmesti 16 maisi ar zaļajiem atkritumiem. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts.

13.10.

Ziņots, ka Lībagu pagastā, pie Meža kapličas atrodas vairāki jaunieši, kuri agresīvi uzvedās. Norādītajā adresē jauniešus nesastop.

Ziņots, ka Talsos, 1905.gada ielā, kādā dzīvoklī notiek ģimenes konflikts, plīstot trauki un dzirdama kliegšana. Notikuma vietā ierodoties, konstatēts, ka konflikts ir beidzies. Konflikta cēlonis bijis dzīvesbiedra ierašanās dzīvesvietā alkohola reibuma stāvoklī. Fiziska vardarbība nav notikusi, palīdzība konfliktā iesaistītajām personām nav nepieciešama. Informācija par konfliktu nodota Valsts policijai.

Ziņots, ka netālu no ēkas Talsos, Dundagas ielā, atrodas iereibis vīrietis. Minētajā vietā vīrietis atrodas alkohola reibumā, bet nav cilvēka cieņas aizskarošs izskats. Pats saviem spēkiem dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņots, ka Talsos, Kareivju ielā, trenažieru laukumā jaunieši smēķē. Norādītajā adresē jauniešus nesastop.

Ziņots, ka Talsu autoostas teritorijā guļ vīrietis. Norādītajā adresē apsekota teritorija, bet guļošā persona netika atrasta.

14.10.

Ziņots par to, ka pie tirdzniecības centra Talsos, Rīgas ielā, vīrietis uzmācas garāmgājējiem un prasa cigaretes un naudu. Notikuma vietā ar vīrieti veiktas pārrunas, pēc tam vīrietis dodas prom.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Notikuma vietā ar dzīvokļa īpašnieku veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, A.Lerha-Puškaiša ielā sievieti vajā darba kolēģis. Notikuma vietā apdraudējums netiek konstatēts. Sieviete nogādāta Valsts policijā rakstīt iesniegumu.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, uzņēmuma teritorijā pieklīdis suns. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par to, ka Talsos, Lielajā ielā, mājas pagalmā atrodas transportlīdzeklis bez numura zīmēm un tukšām riepām. Noskaidrots automašīnas īpašnieks, kurš apņemas tuvākajā laikā automašīnu pārvietot.

16.10.

Ziņots par to, ka vairāki vīrieši lieto alkoholiskos dzērienus stāvlaukumā Talsos, K.Valdemāra ielā. Norādītajā adresē gulēja vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsos, Egļu ielā vairākas personas neatļauti mazdārziņos nolasa ābolus. Kādā mazdārziņā sastaptajām personām noskaidrotas personības. Ar dārziņa nomnieku veiktas pārrunas un noskaidrots, ka viņš atļāvis lasīt ābolus.

Ziņots par to, ka pie tirdzniecības centra Talsos, Rīgas ielā, stāvlaukumā vīrietis uzmācas un prasa naudu. Notikuma vietā ar vīrieti veiktas pārrunas, pēc tam vīrietis dodas prom.

Ziņots, ka Laucienes pagastā, kādā dzīvoklī atstāti bez aprūpes divi kaķi. Notikuma vietā informācija apstiprinājās. Kopā ar dienestiem dzīvokļa durvis atvērtas un kaķi nogādāti dzīvnieku patversmē. Informācija nodota Pārtikas un veterinārajam dienestam.

Stendē, Robežu ielā, kādā dzīvoklī notika ģimenes konflikts. Norādītajā adresē ar konfliktā iesaistītajām personām veiktas pārrunas, panākts izlīgums.

17.10.

Ziņots, ka Talsos, Kareivju ielā ir piedūmots gaiss, iespējams kāds kaut kur kaut ko dedzina. Norādītajā adresē apsekota teritorija, informācija neapstiprinājās.

Ziņots, ka dzīvoklī Talsos, Dundagas ielā, izcēlies ģimenes konflikts. Notikuma vietā noskaidrots, ka konflikts izcēlies starp pilngadīgu dēlu un audžutēvu. Veiktas pārrunas.

18.10.

Balgales pagastā, pie veikala “TOP” vīrietis lietoja alkoholisko dzērienu. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Sabiles autoostas teritorijā atrodas vairākas personas alkohola reibumā. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis lieto alkoholisko dzērienu. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par to, ka pazudusi ceļa zīme “Apdzīvota vieta” Zvirgzdos, kā rezultātā automašīnas brauc lielā ātrumā, kas rada apdraudējumu. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

19.10.

Ziņots par to, ka Valdgales pagastā, Pūņās, pie daudzdzīvokļu mājas ilgstoši atrodas automašīna, kurai beigusies tehniskā apskate. Notikuma vietā noskaidrots automašīnas īpašnieks, ar kuru panākta vienošanās, ka transportlīdzeklis tiks aizvākts.

Ziņots, ka Stendē, pie kāda īpašuma klaiņo suns. Notikuma vietā informācija neapstiprinājās. Suns atradās savā īpašumā pieķēdēts.

Ziņots, ka Valdemārpilī, Lielajā ielā pie strūklakas vairākas personas lieto alkoholu. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis lieto alkoholisko dzērienu. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, pie tirdzniecības centra vairākas personas lieto alkoholiskos dzērienus. Norādītajā adresē pārkāpums netika konstatēts.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, pagalmā sievietei izcēlies konflikts ar vīrieti par dzīvnieku labturības noteikumu prasībām. Sieviete izteica vēmi rakstīt iesniegumu Valsts policijai. Izskaidrota tālākā rīcība.

20.10.

Ziņots par to, ka Talsos, A.Lerha-Puškaiša ielā pie soliņa guļ vīrietis. Notikuma vietā ierodoties, konstatēts, ka vīrietis atrodas alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots par aku bez vāka pie īpašuma A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Notikuma vietā aka ierobežota ar lenti.

Ziņots par dūmiem, kuri nāk no kaimiņu īpašuma Kalna ielā, Talsos. Notikuma vietā ugunskuru un sadūmojumu nemana. Apsekota apkārtne, bet pārkāpumu nekonstatē.

Ziņots par to, ka Vandzenes pagastā pamestā pussagruvusī saimniecības ēkā uz dzīvi iekārtojies vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija ir patiesa. Aptaujājot kaimiņus, noskaidrota vīrieša personība, kurš tiek atrasts kaimiņu mājās. Vīrietis ir bez dzīvesvietas, tāpēc nolemts viņu nogādāt Talsu novada nakts patversmē.

Ziņots par to, ka Lībagu pagastā, Mundigciemā, veikala gaitenī jaunieši sametuši olas. Notikuma vieta pieņemts iesniegums.

Ziņots par to, ka Talsos, Miera ielā, zālājā novietota automašīna. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums.

21.10.

Ziņots, ka Talsos, K.Valdemāra ielā, pie veikala sapulcējušās personas alkohola reibumā. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija kļūdaina. Trīs vīrieši darba drēbēs gaidīja transportu, lai nokļūtu darba vietā. Alkohola lietošana netiek konstatēta.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, pagalmā guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis ir stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par to, ka Sabilē, Valdemāra ielā, mājas pagalmā nepilngadīgais met pāri žogam akmeņus, uz ceļa izstūmis siena zārdu un veic citas huligāniskas darbības. Veiktas pārrunas ar zēna tēvu un nepilngadīgo puisi, izteikts mutisks aizrādījums. Zēns atvainojas kaimiņienei.

22.10.

Ziņots, ka Talsos, Lielgabalu un Dundagas ielu krustojumā iereibusi persona traucē satiksmes dalībniekiem droši pārvietoties. Apsekota minētā adrese un tuvākā apkārtne, bet persona netika manīta.

Ziņots par to, ka Sabilē, Strauta ielā, pie soliņiem nospļaudīta teritorija ar saulespuķu sēklu mizām. Veikta video novērošanas sistēmas ierakstu caurskate un noskaidrota vainīgā persona, ar kuru veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka pie Talsu ezera Promenādē uz atkritumu urnu sēž vīrietis ar atkailinātu pēcpusi. Notikuma vietā noskaidroti apstākļi, kāpēc vīrietis tā uzvedas.

Talsos, Zvaigžņu ielā, jauniešu pulcēšanās vietā aizturēta nepilngadīga persona par smēķēšanu. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

23.10.

Ziņots, ka Virbu pagastā kādā īpašumā ar automašīnu izbraukāts sējumu lauks. Notikuma vietā pieņemts paskaidrojums, sastādīts pārbaudes akts.

Ziņots par atkārtotu kaimiņu suņa klaiņošanu Lībagu pagastā. Informācija pievienota administratīvai lietai.

Ziņots, ka Vandzenes pagastā, Vandzenē dedzinot lapas, dūmi traucē apkārtējiem. Notikuma vietā īpašniecei izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka Valdgales pagastā, kādā īpašumā ilgstoši izmestiem sadzīves atkritumiem kaimiņi uzber lapas. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, pieņemti paskaidrojumi. Informācija pievienota administratīvajai lietai.

24.10.

Ziņots, ka netiek tīrīta gājēju ietve pie īpašuma Talsos, Lielajā ielā. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, no stāvvietas traucē izbraukt cita novietotā stāvēšanai automašīna. Notikuma vietā pārkāpums netiek konstatēts.

25.10.

Ziņots, ka pie ēkas Talsos, Dundagas ielā, guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka pie ēkas uz kāpnēm sēž vīrietis, kuram noreibuma stāvoklis minimāls. Vīrietis saviem spēkiem dodas mājup.

Ziņots, ka Lubes pagastā, pie kāda īpašuma uz ceļa nomales izlijis betona vedēja mucas skalojamais ūdens. Notikuma vietā konstatēts, ka automašīnas vadītājs ceļa nomali sakopj.

26.10.

Ziņots par klaiņojošu suni Sabilē, Valdemāra ielā. Izbraukts uz norādīto adresi. Suni izdodas atrast klaiņojam pie Sabiles kultūras nama. Informācija nodota pašvaldības policijas vecākajam inspektoram Sabilē.

27.10.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, kur notiek ceļa remonts, apgāzies pagaidu luksofors. Informācija nodota atbildīgajai personai.

28.10.

Ziņots par nesakoptu teritoriju pie veikala Raiņa ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

29.10.

Ziņots par nesakoptu teritoriju Raiņa ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par suņa klaiņošanu Lībagu pagastā. Noskaidrots suņa īpašnieks, ar kuru veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par to, ka Sabilē, Talsu ielas malā izgāzies koks. Notikuma vietā panākta vienošanās, ka īpašnieks teritoriju sakārtos.

30.10.

Ziņots, ka sabiedriskā satiksmes transportā maršrutā Talsi-Sabile-Liepāja atrodas apjukusi nepilngadīga meitene. Sabiles autoostā noskaidrota meitenes personība, sazvanīta meitenes mamma. Meitene nogādāta Stendē un nodota kaimiņienes aprūpē, kamēr māte atgriezīsies no darba.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, pie daudzdzīvokļu mājas trīs bērni nelabi uzvedoties. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar nepilngadīgajām personām, bērni dodas mājup.

31.10.

Ziņots, ka Sabilē, Rīgas ielā, būvdarbus veic strādnieki bez līgumiem. Notikuma vietā veikta pārbaude, kurā nekonstatē administratīvo pārkāpumu.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā pie sadzīves atkritumu konteineriem vairāki jaunieši sit pret konteineriem tukšās pudeles. Apsekojot minēto adresi, jaunieši netiek sastapti. Veikta patrulēšana ielās un daudzdzīvokļu māju pagalmos. Sastapti daudz bērnu un jauniešu “Helovīna” kostīmos.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, zālājā guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka ar vīrieti nav iespējams kontaktēties, izsaukta mediķu palīdzība.

2019.GADA SEPTEMBRIS

01.09.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, mazdārziņos kurina ugunskuru, kā rezultātā lieli dūmi. Notikuma vietā konstatēts, ka kurina grillu.

Ziņots, ka pie īpašuma Talsos, Draudzības ielā, guļot persona. Norādītajā adresē konstatēts, ka uz tūristu paklājiņu guļ sieviete, kura paskaidro, ka apceļo Latviju un vienkārši atpūšas. Alkohola noreibums netika konstatēts.

Talsos, A.Pumpura ielā, pie katlumājas žoga gulēja vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

02.09.

Ziņots, ka Talsos, Nomas ielā mazdārziņu teritorijā dedzina ugunskuru. Notikuma vietā netika konstatēts pārkāpums.

Ziņots, ka kādā īpašumā Talsos, Aspazijas ielā, suņi atstāti bez aprūpes, jo saimnieki pārvākušies dzīvot uz citu novadu. Notikuma vietā konstatēts, ka suņi ir aprūpēti, pārkāpumu nekonstatē.

03.09.

Ziņots, ka Talsos, 1.maija ielā, garāžu teritorijā ilgstoši stāv automašīna, kas traucē citu transportlīdzekļu kustībai. Automašīnas īpašniekam ir uzdots termiņš automašīnu pārvietot.

Ziņots, ka Talsos, Lielgabalu ielā, saimniecības ēkā pieklīdusi kaķene, kurai piedzimuši kaķēni. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par to, ka īpašumā Sabilē, K.Valdemāra ielā, kaimiņa žogs sagāzies. Notikuma vietā veiktas pārrunas un panākta vienošanās, ka bojāto žogu novāks.

Ziņots, ka Sabilē, Ventspils ielā pie laternas staba piestiprinātais plakāts bojāts un apdraud garāmgājējus. Informācija nodota pārvaldes vadītājam.

Ziņots, ka pagalmā Talsos, Brīvības ielā, nepilngadīgas personas smēķē. Notikuma vietā smēķēšanu nekonstatē, bet pie nepilngadīgā atrastas cigaretes. Jaunietis nogādāts vecākiem.

Talsos, Zvaigžņu ielā nepilngadīga persona smēķēja. Jaunietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

04.09.

Ziņots, ka Sabilē, Rīgas ielā pagalmā nepilngadīgie sabojājuši ar švīkām automašīnu. Norādītajā adresē veiktas pārrunas ar bērnu vecākiem.

Ziņots par novietotu automašīnu pie ēkas Talsos, A,Pumpura ielā, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums.

Saņemta informācija par ganāmpulka sabojātiem sējumiem īpašumā Laidzes pagastā. Ziņotājs vēlas, lai ganāmpulka saimnieku pēdējo reizi brīdina par pārkāpumu. Ganāmpulka saimnieks brīdināts par iespējamo administratīvo atbildību.

05.09.

Ziņots, ka Stendē, Brīvības ielā, kaimiņš regulāri lieto alkoholu, kā rezultātā naktīs skaļi uzvedas un traucē kaimiņu naktsmieru. Ziņotāja iesniegumu rakstīt atsakās.

Ziņots par nesakoptu īpašumu Talsos, Atmodas ielā. Noskaidrots zemes īpašnieks, kuram izteikts mutisks aizrādījums un uzdots sakopt īpašumu.

Ziņots, ka Talsos, 1.maija ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā novietotā automašīna traucē pārvietoties gājējiem. Notikuma vietā pārkāpums netiek konstatēts.

06.09.

Saņemta informācija par automašīnu K.Mīlenbaha ielā, Talsos, kura novietota stāvēšanai, traucējot kustību citiem transportlīdzekļiem. Notikuma vietā pārkāpums netiek konstatēts.

Ziņots par alkohola lietošanu un nepietiekamu bērnu aprūpes pienākumu pildīšanu kādā īpašumā Ārlavas pagastā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Patrulējot Talsu pilsētā, ievērots motorollera vadītājs, kurš neievēro Ceļu satiksmes noteikumus un nepalaiž pa galveno ceļu braucošo automašīnu. Ar motorollera vadītāju veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Stendē.

07.09.

Ziņots par ugunskura dedzināšanu īpašumā Aspazijas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un ugunskurs tiek nodzēsts. Izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā, kura guļ uz ietves Rīgas ielā, Sabilē. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par personu alkohola reibumā pie daudzdzīvokļu mājas Laidzes pagastā. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

08.09.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā Sabilē. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Saņemta informācija par personu, kura guļ uz perona Talsu autoostas teritorijā. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par klusuma un miera traucēšanu, dabisko vajadzību nokārtošanu pa daudzdzīvokļu mājas logu Rīgas ielā, Sabilē. Ierodoties notikuma vietā, mājas iedzīvotāja paskaidroja, ka personas devušās prom, iepriekšējā naktī minētajā dzīvoklī skanējusi skaļa mūzika.

09.09.

Veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Kalna ielā, Talsos.

Saņemta informācija par personu, kura guļ pie dzelzceļa pārbrauktuves Brīvības ielā, Stendē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

10.09.

Ziņots par personu, kura ēdiena atliekas met pāri īpašuma Lielā ielā, Stendē, žogam, tādējādi pļavā barojot putnus. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

11.09.

Saņemta informācija par četriem jauniešiem, kuri dažreiz vakaros huligāniski uzvedas kādas ēkas Brīvības ielā, Talsos, pagalmā. Veikta patrulēšana minētajā adresē. Izskaidrots kā rīkoties turpmāk.

Ziņots par mežacūku kādas mājas Laidzes pagastā dārzā, kuru nevar aizdzīt prom. Ar skaņas un gaismas signāliem mežacūka aizdzīta prom.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā Ģibuļu pagastā, lūdz veikt pārrunas. Izbraukts uz notikuma vietu un veiktas pārrunas.

12.09.

Saņemta informācija par to, ka upē Ģibuļu pagastā trūkst ūdens un zivis iet bojā. Informācija nodota Valsts vides dienestam.

Patrulējot Talsu pilsētā, Lielā ielā, konstatēts, ka pa vienvirziena ielu pretī braukšanas virzienam pārvietojas kāds transportlīdzeklis. Ar transportlīdzekļa vadītāju veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par transportlīdzekļiem, kuri pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu Celtnieku ielā, Talsos. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņots par transportlīdzekļiem stāvlaukumā K.Mīlenbaha ielā, Talsos, kuri novietoti stāvēšanai, traucējot autobusu kustību, lūdz veikt regulāras pārbaudes. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums. Minētajā vietā tiek veiktas regulāras pārbaudes.

13.09.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā Jaunā ielā, Valdemārpilī, lūdz izvest pārrunas. Izbraukts uz notikuma vietu un veiktas pārrunas.

14.09.

Ziņots par kādu personu kura klauvējas pie daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa durvīm Laidzes pagastā. Veiktas pārrunas.

15.09.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā Laucienes pagastā. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

16.09.

Ziņots par to, ka Talsos, Rīgas ielā pie dīķa nobraukta pīle. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par to, ka Talsos, Lielajā ielā, taksometru stāvvietā novietotas automašīnas. Notikuma vietā ierodoties, pārkāpums netika konstatēts.

Saņemta informācija par to, ka vīrietis savā dzīvesvietā Balgales pagastā vēlas veikt pašnāvību. Notikuma vietā atrodas jau Neatliekamās palīdzības dienests un Valsts policijas inspektors. Pēc pārrunām vīrietis nomierinās.

Talsos, Lielajā ielā pie skaistumkopšanas salona agresīvi uzvedās vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsos, Saules ielā, kādā īpašumā tiekot kurināts ugunskurs. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts. Uzsākta administratīvā lietvedība.

17.09.

Ziņots, ka no Talsu novada Krīžu centra patvaļīgi devušies prom divi jaunieši. Nepilngadīgie aizturēti un nogādāti Krīžu centrā.

Ziņots par to, ka veikti remontdarbi īpašumā Sabilē, Gravas ielā, un ielas brauktuve piemēslota ar zemes gabaliem. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts. Panākta vienošanās, ka brauktuvi sakops.

18.09.

Ziņots, ka Sabilē, Rīgas ielā, pie soliņiem guļ divas personas. Notikuma vietā konstatēts, ka abi vīrieši atrodas stiprā alkohola reibumā. Vīrieši aizturēti un nogādāti pašvaldības policijā. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

19.09.

Ziņots par to, ka Talsos, Rīgas ielā, tirdzniecības centrā uz soliņa guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis pamodināts, kā rezultātā sāk lamāties necenzētiem vārdiem un agresīvi uzvesties. Vīrietis aizturēts, bet, pārmeklējot personu pirms ievietošanas automašīnā, personai rodas veselības problēmas. Izsaukta mediķu palīdzība un vīrietis nodots viņu aprūpē.

20.09.

Ziņots, ka Talsos, Lielgabalu un Ošu ielu krustojumā, ceļa braucamā daļa piegružota ar dubļiem. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka pie Talsu 2.vidusskolas klaiņo savainots stārķis. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

21.09.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu māju pagalmā atrodas vīrietis alkohola reibumā.  Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietim turpat ir dzīvesvieta. Vīrietim izteikts mutisks aizrādījums un viņš dodas mājup.

22.09.

Ziņots, ka Talsos, Fabrikas ielā, atrodas norobežojošās sētiņas, no kurām viena novietota priekšā kāpnēm uz pieminekli “Koklētājs”. Notikuma vietā sētiņa pārvietota.

23.09.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības centra trīs vīrieši ubago naudu. Notikuma vietā veiktas pārrunas un vīrieši dodas prom.

Ziņots, ka Stendē, Liesmas ielā izgāzti sadzīves atkritumi. Notikuma vietā atrasti lietiskie pierādījumi, sastādīts pārbaudes akts. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par to, ka Abavas pagastā braukā automašīna, kuras pasažieri un vadītājs, iespējams, atrodas apreibinošu vielu vai alkohola reibumā. Automašīna apturēta un konstatēts, ka tās vadītājs vada autotransportu bez vadītāja apliecības. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Talsos, Dundagas ielā, pie preses kioska vīrietis lietoja alkoholu. Vīrietis aizturēts un pašvaldības policijā viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

24.09.

Ziņots par nelikumīgu koku nozāģēšanu Abavas pagastā. Informācija nodota speciālistam Talsu novada pašvaldībā.

25.09.

Ziņots, ka Talsos, Liepu ielā, sabiedriskā vietā pie soliņa atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par to, ka Talsos, Lielajā ielā, ēkai veic fasādes remontu un nav norobežota gājēju ietve. Notikuma vietā konstatēts, ka nav nepieciešama norobežošana, jo remontdarbi pabeigti.

26.09.

Ziņots, ka Valdemārpilī, Jaunajā ielā, zālājā guļ ievainots suns. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka īpašumā Talsos, Skolas ielā, atrodas sveša persona un labprātīgi neatstāj privātīpašumu. Notikuma vietā ar sievieti veiktas pārrunas, panākts, ka viņa dodas prom.

Talsos, pa Ezera ielu lielā ātrumā brauca automašīna, kura nespēja krustojumā nobremzēt un ietriecās Lielās ielas gājēju ietves apmalē, sabojājot transportlīdzekli. Autovadītājs pamet notikuma vietu, apstājoties Pilsētas laukumā. Autovadītājs nodots Valsts policijas darbiniekiem.

27.09.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, pie dīķa atrodas pīle, kura nevar paiet. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

28.09.

Ziņots, ka kādā īpašumā Vandzenes pagastā mājas pagalmā piesiets suns nepiemērotos apstākļos. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija ir maldīga. Dzīvnieks atrodas istabā.

29.09.

Ziņots par to, ka īpašumā Vandzenes pagastā pagalmā atrodas sieviete stiprā alkohola reibumā. Notikuma vietā noskaidrots, ka alkohola koplietošanas laikā izcēlies konflikts un sieviete kļuvusi par nevēlamu personu. Sievieti dzīvesvietā Talsos nogādā atbalsta persona.

30.09.

Ziņots, ka pie kāda dzīvokļa durvīm Rīgas ielā, Sabilē, bijis piekarināts beigts kaķis. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekam.

Ziņots par to, ka kādā dzīvoklī Sabilē, Rīgas ielā, jaunieši lieto alkoholu un kaimiņiem traucē naktsmieru. Kaimiņi iesniegumu neraksta. Veiktas pārrunas ar trokšņotājiem.

Ziņots, ka Talsos, Kolkas ielā pieklīdis suns. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Talsos, Zvaigžņu ielā, jauniešu pulcēšanās vietā aizturēti divi jaunieši. Viens jaunietis sabiedriskā vietā kārtoja dabiskās vajadzības, bet otrs – lietoja alkoholisko dzērienu. Pašvaldības policijā jauniešiem sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolus.

Saņemta informācija par to, ka Sabilē, Ventspils ielā, mazdārziņā puķu dobē ieraksts beigts balodis. Iespējams, kāds veicis kādu rituālu. Iedzīvotāja lūdz patrulēšanas laikā pievērst uzmanību mazdārziņu teritorijai.

Ziņots par to, ka dzīvoklī Pūņās, Valdgales pagastā, atrodas nevēlama persona alkohola reibumā. Norādītajā adresē ierašanās brīdī vīrietis guļ. Vīrieti pamodina un nogādā pie māsas dzīvesvietā.

2019.GADA AUGUSTS

01.08.

Saņemta informācija par personu, kura ir neadekvātā stāvoklī un vēlas pie koka pamest piesietu savu suni ceļa posmā Stende-Jaunpagasts. Veiktas pārrunas, persona ar suni nogādāta dzīvesvietā. Informēts Talsu novada sociālais dienests un Talsu novada bāriņtiesa.

Ziņots par automašīnu, kura agresīvi pārvietojas pa Talsu pilsētas ielām. Veikta patrulēšana.

Saņemta informācija par trim nepilngadīgām personām, kuras atrodas svešā īpašumā Ģibuļu pagastā. Nepilngadīgās personas, ieraugot pašvaldības policijas darbiniekus, aizbēg katra savā virzienā.

02.08.

Saņemta informācija par konfliktu kādā īpašumā Valdemārpilī. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

03.08.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā Laucienē. Veiktas pārrunas. Viena no personām nogādāta savā dzīvesvietā.

Saņemta informācija par konfliktu mazgadīgu bērnu klātbūtnē kādā īpašumā Aspazijas ielā, Talsos. Ierašanās brīdī konflikts jau ir atrisināts. Veiktas pārrunas.

Ziņots par to, ka Virbu pagastā kādas personas suns regulāri tiek palaists brīvi vaļā bez saimnieka klātbūtnes, lūdz veikt pārrunas ar suņa īpašnieku. Veiktas pārrunas un suņa īpašniekam izteikts mutisks aizrādījums.

Veicot patrulēšanu, konstatēts, ka divas personas, būdamas alkohola reibumā, pa kāpnēm vēlas nokļūt uz kādas ēkas jumta Kareivju ielā, Talsos. Veiktas pārrunas.

04.08.

Veicot patrulēšanu Īves pagastā, aizturēta nepilngadīga persona, kura atradās alkoholisko dzērienu ietekmē. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par personu, kura staigā Talsu autoostas teritorijā un sūdzas, ka esot apzagta. Veiktas pārrunas, darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Saņemta informācija par personu, kura guļ kādas ēkas Rīgas ielā, Talsos, pagalmā. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

05.08.

Ziņots, ka Talsos, Laidzes un Akmeņu ielu krustojumā pie īpašuma žoga piesiets un atstāts suns. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam. Dienests suni nogādā dzīvnieku patversmē.

Ziņots par to, ka īpašumā Talsos, Rīta ielā tiek kurināts ugunskurs. Notikuma vietā īpašniecei izteikts mutisks aizrādījums un ugunskurs tiek nodzēsts.

06.08.

Ziņots par klaiņojošiem suņiem pie īpašuma Laidzes pagastā. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija par ubagošanu daudzdzīvokļu mājā Lībagu pagastā. Notikuma vietā pieņemti iesniegumi, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par nesakoptiem īpašumiem Sabilē, Pakalnu ielā. Veiktas pārbaudes, uzsākta administratīvā lietvedība.

07.08.

Ziņots, ka pie īpašuma Daģu ielā, Talsos, suns piesiets pārāk garā ķēdē un traucē strādniekiem. Notikuma vietā administratīvo pārkāpumu nekonstatē. Panākta vienošanās ar suņa īpašnieku, ka suns atradīsies uz laiku citā vietā.

Ziņots par to, ka Stendē, Rožu ielā braukā svešs transportlīdzeklis, tā pasažieri piedāvā dažādas preces. Norādītajā adresē automašīna netiek sastapta. Veikta patrulēšana.

Saņemta informācija par huligāniskām darbībām Sabilē, Rīgas ielā. Par lamāšanos un necenzētu vārdu lietošanu pret citu personu sievietei sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par to, ka Talsos, Darba ielā uz soliņa guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis ir nedaudz iereibis. Vīrietis paskaidroja, ka nākot no darba apsēdies uz soliņa un nedaudz iemidzis. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

08.08.

Ziņots par to, ka mazdārziņā Talsos, Celtnieku ielā tiekot kurināts ugunskurs, dūmi traucē apkārtējās mājas iedzīvotājiem. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

Vandzenes pagastā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā alkohola reibumā vīrietis konfliktēja ar kaimiņiem. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par klaiņojošu suni Ārlavas pagastā. Suns nogādāts dzīvnieku patversmē.

Ziņots par novietotu automašīnu daudzdzīvokļu mājas pagalmā Talsos, Raiņa ielā, kas traucē satiksmi. Notikuma vietā izteikts mutisks aizrādījums automašīnas īpašniekam un transportlīdzeklis tiek pārvietots.

09.08.

Ziņots par pieklīdušu suni īpašumā Talsos, 1.maija ielā. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņots par to, ka Talsu autoostas teritorijā vairākas personas konfliktē. Notikuma vietā Neatliekamās palīdzības dienests sniedz palīdzību vīrietim, kuru nogādā uz slimnīcu.

Ziņots par to, ka īpašumā Talsos, 1.maija ielā tiekot kurināts ugunskurs. Norādītajā adresē konstatē, ka īpašumā kurināts grils.

Saņemta informācija par to, ka pie ēkas Sabilē, Smilšu ielā sapulcējušies jaunieši un zaļajā zonā spēlē futbolu. Jaunieši uzvedas skali, savā starpā rupji lamājas, nereaģē uz aizrādījumu. Ierodoties notikuma vietā, jaunieši vairs neatradās.

Ziņots, ka īpašumā Valdemārpilī, Ambrakas ielā, pagalmā atrodas sieviete ar mazu bērnu, iespējams, sieviete atrodas alkohola reibumā. Notikuma vietā noskaidrots, ka sieviete devusies uz savu dzīvesvietu, kuru pārbaudot konstatēts, ka nav lietots alkohols, bērnam droša vide.

10.08.

Ziņots, ka Talsos, Ezera ielā, pie gājēju celiņa guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, satiksmes transporta pieturvietā guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

11.08.

Ziņots, ka Lubezeres ezera peldvietā atpūtnieki skaļi uzvedās, traucējot apkārtējo māju iedzīvotāju naktsmieru. Notikuma vietā ierodoties, konstatēts, ka atpūtnieki aizgājuši, ugunskurā kvēlo ogles.

Ziņots par klaiņojošu suni Stendē, Renču ielā. Norādītajā adresē aprakstam līdzīgu suni pamana, bet suns aizmūk.

Ziņots par novietotu automašīnu pie daudzdzīvokļu mājas Talsos, A.Pumpura ielā, kura traucē stāvlaukumā iebraukt citām automašīnām. Notikuma vietā izteikts mutisks aizrādījums automašīnas īpašniekam un transportlīdzeklis tiek pārvietots.

12.08.

Ziņots par novietotām automašīnām pie sadzīves atkritumu konteineriem Dundagas ielā, Talsos, kas traucē dienestam izvest atkritumus. Notikuma vietā viena automašīna tiek pārvietota, otrai – sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums.

Ziņots, ka pie veikala Rīgas ielā, Sabilē, vīrieši ubago. Notikuma vietā veiktas pārrunas un vīriešiem palūgts doties prom.

Ziņots par braucamā ceļa piemēslošanu ar dubļiem Rīgas ielā, Sabilē. Norādītajā adresē veiktas pārrunas ar uzņēmuma pārstāvi, ielu satīra.

Saņemta informācija par Lībagu pagastā, mežā izgāztiem kanalizācijas ūdeņiem. Notikuma vietā pieņemts iesniegums, paskaidrojums, sastādīts pārbaudes akts. Uzsākta administratīvā lietvedība.

13.08.

Ziņots, ka kādā īpašumā Talsos, Dīķu ielā, sūknē mājas kanalizāciju tvertnē, kas atrodas vieglās automašīnas piekabē. Notikuma vietā konstatēts, ka nav līgums par kanalizācijas izvešanu. Uzsākta administratīvā lietvedība.

14.08.

Ziņots, ka Sabilē, peldvietā klaiņo divas govis un divi teļi. Informēts mājlopu īpašnieks, kurš dzīvniekus savāc.

Talsos, Laidzes ielā, pie veikala gulēja vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

15.08.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Paugurciemā, kādā īpašumā pieklīdis suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņots, ka kādā īpašumā Talsos, K.Mīlenbaha ielā, pieklīdis suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Talsos, Brīvības ielā, kādā ģimenē pēc kopīgas alkoholisko dzērienu lietošanas izcēlies konflikts. Veiktas pārrunas.

16.08.

Ziņots, ka Stendē, Renču ielā klaiņo suns. Notikuma vietā izdodas noskaidrot dzīvnieka īpašnieku, kurš suni jau meklēja. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka daudzdzīvokļu mājas pagalmā Darba ielā, Talsos, jaunieši trokšņo. Notikuma vietā ar trim jauniešiem veiktas pārrunas.

17.08.

Ziņots, ka taksometru pieturvietā Talsos, Lielajā ielā novietotas automašīnas. Norādītajā adresē sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums.

Veikalā Talsos, Lielajā ielā, vīrietis paņēmis alkoholisko dzērienu un nav samaksājis. Vīrietis aizturēts un nogādāts Valsts policijā.

Ziņots, ka īpašumā Talsos, Vīksnas ielā jaunieši agresīvi uzvedās un lamājās. Notikuma vietā informācija neapstiprinājās.

18.08.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, kanalizācijas caurulē atrodas iesprūdis ezis. Notikuma vietā izsaukta glābēju brigāde.

Talsos, 1.maija ielā, mazdārziņu teritorijā tika kurināts ugunskurs. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums. Ugunskurs tiek nodzēsts.

Ziņots, ka Valdemārpils pludmalē atrodas sieviete alkohola reibumā, kura uzvedās neadekvāti. Notikuma vietā noskaidrots, ka sieviete aizvesta ar automašīnu.

19.08.

Ziņots par to, ka vīrietis guļ bērnu laukumā Vandzenes pagastā. Informācija nodota Valsts policijai, jo darbinieki aizņemti ar citu notikumu.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, pie veikala novietotā automašīna pārkāpj Ceļu satiksmes noteikumus. Notikuma vietā konstatē, ka nav pārkāpums.

Ziņots par to, ka Talsos, K.Valdemāra ielā, kādā īpašumā tiek kurināts ugunskurs, kā rezultātā dūmi traucē apkārtējiem iedzīvotājiem. Notikuma vietā konstatēts, ka tiek dedzināti puķu laksti un stiebri. Pieņemts paskaidrojums un uzsākta administratīvā lietvedība.

20.08.

Ziņots, ka pie tirdzniecības kioska Raiņa ielā, Talsos, atrodas vairāki piedzēruši vīrieši. Notikuma vietā pārkāpumu nekonstatē, veiktas pārrunas un ieteikts doties mājup.

Ziņots, ka satiksmes transporta pieturvietā “Vandzenes skola”, Vandzenes pagastā, uz soliņa guļ vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

21.08.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Ezera ielas apkārtnē tiek atskaņota skaļa mūzika, iespējams no automašīnas. Veikta patrulēšana, bet skaļu mūzikas atskaņošanu nekonstatē.

Ziņots par daudzdzīvokļu mājas Talsos, Celtnieku ielā, koplietošanas telpas piekraušanu ar dažādām mēbelēm. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, pieņemts iesniegums. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Kopā ar Valsts policijas darbinieku sniegta palīdzība Talsu slimnīcas darbiniekiem, savaldīt agresīvu personu.

22.08.

Ziņots par to, ka Ģibuļu pagastā kādā īpašumā uz lauka izmestas aitu ādas un iekšējie orgāni. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Talsos, A.Pumpura ielā, uz ietves sēdēja vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā pie dīķīša atpūtas vieta piemēslota ar izsmēķiem, konteineri pilni. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

23.08.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu īpašumā Talsos, Lidlauka ielā. Notikuma vietā noskaidrots, ka tiek svinētas kristības. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums. Mūzika tiek nogriezta klusāk.

24.08.

Talsu slimnīcas koridorā atradās sieviete stiprā alkohola reibumā. Sieviete aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Talsos, Ezera ielā, pilngadīgas personas lieto alkoholiskos dzērienus kopā ar nepilngadīgajiem. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija ir nepatiesa.

25.08.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Talsos, Dundagas ielā vairāki vīrieši lieto alkoholu un rupji lamājas, traucē veikala apmeklētājiem. Notikuma vietā alkohola lietošanu nekonstatē, veiktas pārrunas un vīriešiem palūgts doties prom.

Talsos, Darba ielā, pie ēkas atradās vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

26.08.

Ziņots, ka apvedceļa aplī Laidzes pagastā skraida zirgs. Informācija nodota dzīvnieka īpašniekam, kurš zirgu nogādā drošībā.

Ziņots par to, ka pie daudzdzīvokļu mājas Pūņās, Valdgales pagastā, novietota automašīna liedzot pārvietoties citiem transportlīdzekļiem un gājējiem. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā pagalmā vairāki vīrieši lieto alkoholu. Informācija neapstiprinājās.

Ziņots, ka Talsos pie Vilkmuižas ezera uz soliņa guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis pamodies, noskaidrota personība un vīrietis dodas mājup.

27.08.

Sabilē publiskajā tualetē vairāki jaunieši izaicinoši uzvedās un traucēja darbu dežurantei. Notikuma vietā ar jauniešiem veiktas pārrunas.

Stendē, Gaismas ielā, bērnu rotaļu laukumā gulēja vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka zālājā pie daudzdzīvokļu mājas Pūņās, Valdgales pagastā, novietotas automašīnas. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums.

Ziņots, ka Talsos, Laidzes ielā, pie kāda īpašuma logiem klauvējās svešas personas, izsakot draudus. Notikuma vietā svešās personas vairs neatradās. Iesniegumu rakstīt atsakās.

28.08.

Ziņots par beigtu kaķi pagalmā Talsos, Darba ielā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Saņemta informācija par nesakoptu teritoriju ap Vilkmuižas ezeru, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par to, ka stāvlaukumā Talsos, A.Pumpura ielā, automašīnai atvērtas durvis. Automašīnā atrodas vērtīgas mantas. Sameklēta automašīnas īpašniece, kura paskaidro, ka nezinot kāpēc ir atvērtas durvis. Apskatot auto salonu, paziņo, ka visas mantas esot vietā.

Ziņots, ka Stendē bērnu laukumā nepilngadīgie apzīmē rotaļu laukumā uzstādīto vilcieniņu. Notikuma vietā noskaidrotas vainīgās personas, kuras nodod vecāku aprūpē. Veiktas pārrunas un vienojas ar vecākiem par zīmējumu notīrīšanu.

Ziņots, ka ceļa posmā Vandzene-Pļavas pārvietojas vīrietis alkohola reibumā un apdraud savu veselību un dzīvību. Norādītajā ceļa posmā vīrietis aizturēts un nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, ceļa nomalē guļ suns, kurš nespēj pārvietoties. Notikuma vietā noskaidrots, ka suns gaida saimnieka atgriešanos no veikala.

Izklaides vietā Talsos, A.Pumpura ielā šauts salūts bez pašvaldības saskaņošanas. Izskaidrotas tiesības rakstīt iesniegumu par naktsmiera traucēšanu.

Atkārtoti saņemta sūdzība par skaļu trokšņošanu pie kluba Talsos, A.Pumpura ielā. Notikuma vietā konstatēts, ka tiek traucēts naktsmiers apkārtējiem iedzīvotājiem. Ar kluba īpašnieku veiktas pārrunas.

29.08.

Ziņots, ka pie veikala “TOP”, Laidzes pagastā, klaiņo vairāki suņi. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

30.08.

Ziņots, ka Talsos, Krievraga ielā kādā īpašumā kurina ugunskuru. Norādītajā adresē īpašniecei izteikts mutisks aizrādījums, ugunskurs nodzēsts.

Ziņots, ka Talsos, 9.maija ielā virs kāda īpašuma ilgāku laiku zemu lido drons. Apsekota tuvākā apkārtne, drona operatoru neatrada.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, pie tirdzniecības kioska atrodas vairākas personas alkohola reibumā. Apsekota minētā adrese, alkohola lietošana netika konstatēta.

Ziņots, ka Talsos, Pionieru parkā vairākas personas skaļi uzvedās. Notikuma vietā veiktas pārrunas, personas izklīdinātas.

31.08.

Ziņots, ka Talsu autoostas uzgaidāmajā zālē atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka veikalā Talsos, K.Mīlenbaha ielā, vīrietis alkohola reibumā traucē darbu. Vīrietis, ieraugot pašvaldības policijas automašīnu, raitā solī dodas mājup.

2019.GADA JŪLIJS

01.07.

Ziņots par novietotu automašīnu pretim iebrauktuvei pie īpašuma Lielajā ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka automašīna aizbraukusi.

Saņemta informācija par Virbu pagastā nepilngadīgu personu aizskarošu uzvedību un apsaukāšanos.  Ar nepilngadīgo personu ģimenēm veiktas pārrunas.

Ziņots par to, ka Talsos, Dundagas ielā, uz ēkas sienas esošais reklāmas plakāts daļēji norauts ar vēju. Informācija nodota uzņēmumam, kura reklāma izvietota. Uzņēmuma pārstāvis apņemas tuvākajā laikā reklāmu noņemt.

02.07.

Ziņots par to, ka Talsos, Dundagas ielā pie veikala inkasācijas automašīna novietota pie ieejas durvīm. Izskaidrots, ka Ceļu satiksmes likums nosaka to, ka, veicot darba pienākumus, inkasācijas transportam ir izņēmuma gadījumi, kad ir tiesības neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus.

Ziņots par to, ka Talsos, Dundagas ielā, kādā dzīvoklī veic remontdarbus un tur strādājošie strādnieki atskaņo skaļi mūziku un smēķē uz balkona. Norādītajā adresē ar remontdarbu strādniekiem veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā dzirdamas savādas cilvēka radītas skaņas. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis alkohola reibumā guļ pie kāda dzīvokļa durvīm. Vīrietis pamodināts un noskaidrots, ka viņš atrodas pie sava dzīvokļa durvīm, bet pazaudējis atslēgu. Vīrietis devās nakšņot pie drauga.

04.07.

Saņemta informācija par to, ka kāds uzņēmums Talsos nav noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu. Pārbaudīta minētā informācija, uzņēmuma pārstāvim dots termiņš noslēgt līgumu.

Ziņots par to, ka Talsos, A.Pumpura ielā no rītiem tiek novietota automašīna stāvēšanai, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Veiktas pārrunas ar transportlīdzekļa īpašnieci.

05.07.

Saņemta informācija par alkoholisko dzērienu lietošanu pie kāda veikala Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, alkoholisko dzērienu lietošana netiek konstatēta.

Ziņots par personu, kura uzvedas neadekvāti Talsos, Pilsētas laukumā pasākuma laikā. Veikta patrulēšana, persona dodas prom.

Ziņots par automašīnu, kura vairākas dienas stāv kādas personas autostāvvietā Rožu ielā, Talsos. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi netiek konstatēti.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, A.Pumpura ielā, kādā dzīvoklī dzīvojošā persona regulāri pa logu izber barību, kā rezultātā ar putnu fekālijām tiek nosmērētas automašīnas. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

06.07.

Ziņots par konfliktu starp divām personām Talsos, Pilsētas laukumā pasākuma laikā. Konflikts atrisināts, iesaistītajām personām pretenziju vienam pret otru nav.

Ziņots par personu, kura guļ uz gājēju ietves Raiņa ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par automašīnu, kas traucē tirgotājiem Talsu pilsētas svētku laikā Ezera laukumā, Talsos. Veiktas pārrunas ar automašīnas īpašnieci, un automašīna tiek pārvietota.

Ziņots par suni, kurš klaiņo bez saimnieka klātbūtnes Laidzes ielā, Talsos. Veikta patrulēšana, suns netiek sastapts.

Ziņots par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ uz soliņa Dundagas ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Veicot patrulēšanu Fabrikas ielā, Talsos, konstatēts, ka persona, būdama nepilngadīga, smēķē. Nepilngadīgā persona tika aizturēta, pieņemts paskaidrojums un nodots vecāku aprūpē.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri Dundagas ielā, Talsos, mājas pagalmā lieto alkoholiskos dzērienus. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

07.07.

Saņemta informācija par jauniešu neadekvātu uzvedību autobusa pieturā Brīvības ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par personu alkohola reibumā Talsu autoostas teritorijā. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

8.07.

Saņemta informācija par to, ka Ārlavas pagastā, kādā īpašumā atrodas sieviete stiprā alkohola reibumā, kā rezultātā nespēj aprūpēt savu mazgadīgo bērnu. Norādītajā adresē ierodoties, konstatēts, ka dzīvesvietā atrodas četras pilngadīgas personas, kuras ir acīmredzamā alkohola reibumā. Bērns nogādāts Talsu novada Krīžu centrā.

Ziņots, ka Talsos, K.Mīlenbaha ielā, veikalā vīrietis alkohola reibumā traucē darbu. Notikuma vietā ar vīrieti veiktas pārrunas. Vīrietis dodas uz dzīvesvietu.

10.07.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu māju pagalmā atrodas transportlīdzeklis, kurš ilgstoši nepiedalās satiksmē un traucē kustību citām automašīnām. Notikuma vietā sastādīts brīdinājums par ilgstoši atstātu transportlīdzekli.

Ziņots, ka Talsos, Kr.Valdemāra ielā novietots transportlīdzeklis pretī iebrauktuvei. Notikuma vietā ar transportlīdzekļa vadītāju veiktas pārrunas un automašīnu pārvieto.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā uz soliņa guļ vīrietis. Ierašanās brīdī vīrietis sēž uz soliņa. Noskaidrota vīrieša personība un dzīvesvieta. Vīrietis nogādāts turpat netālu savā dzīvesvietā.

Ziņots, ka Ārlavas pagastā, kādā īpašumā mājlopi izbradājuši un piemēslojuši īpašumu. Pieņemts iesniegums un uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Talsos, Vilkmuižas ezerā makšķernieki no laivas met tīklus, iespējams, notiek malu zvejniecība. Norādītajā vietā ierodoties, noskaidrots, ka ezerā notiek sugu un biotopu izpēte, ko veic Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, kuri uzrāda apliecības.

11.07.

Talsos, Kareivju ielā atradās nepilngadīga persona alkohola reibumā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsos, A.Lerha-Puškaiša ielā, kādā īpašumā dedzina ugunskuru. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka vairākas personas Talsos, A.Lerha-Puškaiša ielā, aiz veikala lieto alkoholu. Notikuma vietā veiktas pārrunas, vīrieši dodas prom.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, uz gājēju celiņa pie daudzdzīvokļu mājas guļ piedzērusies sieviete. Notikuma vietā fakts apstiprinājās, sieviete nogādāta pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

12.07.

Ziņots par ilgstoši atstātu stāvēšanai automašīnu Darba ielā, Talsos. Pārkāpumi netika konstatēti.

Veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Celtnieku ielā, Talsos.

Patrulējot Lībagu pagastā, konstatēts, ka persona, būdama nepilngadīga, atradās alkohola reibumā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

13.07.

Saņemta informācija par personu, kura stiprā alkohola reibumā guļ pie kādas ēkas Darba ielā, Talsos. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

14.07.

Saņemta informācija par agresīvu braukšanu ar automašīnu Sabilē. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņots par personu, kura guļ kādas daudzdzīvokļu mājas Lībagu pagastā kāpņutelpā. Persona nogādāta turpat netālu savā dzīvesvietā.

15.07.

Ziņots par konfliktu starp personām kādā īpašumā Abavas pagastā. Noskaidroti apstākļi, darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

16.07.

Saņemta informācija par pārmērīgu alkohola lietošanu, svešām personām un iespējamu konfliktu kādā īpašumā Abavas pagastā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Veikta apsekošana kopā ar Talsu novada sociālo dienestu kādā dzīvesvietā Laidzes pagastā.

Ziņots par personu, kura guļ 1.Maija ielā, Talsos. Persona paša spēkiem dodas mājup.

Veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Ārlavas pagastā.

17.07.

Saņemta informācija par kādas personas nedēļu ilgu nakšņošanu krūmājā Parka ielā, Sabilē. Izbraukts kopā ar Talsu novada sociālā dienesta darbinieci. Ar personu veiktas pārrunas, no sociālā dienesta palīdzības atsakās.

Ziņots par puskailu vīrieti kāda daudzdzīvokļu mājas Lībagu pagastā koplietošanas telpas koridorā. Veiktas pārrunas.

18.07.

Saņemta informācija par netīrītu teritoriju pie kāda veikala Vandzenes pagastā. Veiktas pārrunas ar veikala vadītāju.

Ziņots par personu, kura guļ uz ietves A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

19.07.

Saņemta informācija par personu, kura ubago Rīgas ielā, Sabilē. Izbraukts, bet izsaukums atteikts, jo persona devusies prom.

Ziņots par vairākām personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus A.Pumpura ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

20.07.

Ziņots par personām alkohola reibumā, kuras traucē apkārtējām personām pie kādas ēkas Dundagas ielā, Talsos. Viena persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par personu, kura guļ Bērnu laukumā, Kareivju ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par savstarpēju konfliktu kādā īpašumā Lielā ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, konflikts atrisināts. Izskaidrots kā rīkoties tālāk.

21.07.

Patrulējot, konstatēts, ka Draudzības ielā, Talsos, pie kāda ēkas guļ vīrietis. Vīrietim palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

Ziņots par automašīnu, ar kuru braucot, tiek pārsniegts atļautais braukšanas ātrums un, iespējams, automašīnas vadītājam nav vadīšanas apliecības. Veikta patrulēšana, automašīna netiek sastapta. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Saņemta informācija par to, ka kāda persona mazgā savu automašīnu ezerā, Lībagu pagastā. Veiktas pārrunas. Izteikts mutisks aizrādījums.

22.07.

Saņemta informācija par nenopļautu zāli kādā īpašumā Sporta ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas un noteikts termiņš līdz kuram zāle īpašumā jānopļauj.

Ziņots par iespējams gāzei līdzīgu smaku A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Patrulējot, konstatēts, ka Talsos, Lielā ielā, persona, būdama stiprā alkohola reibumā, lieto alkoholisku dzērienu sabiedriskā vietā. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

23.07.

Patrulējot Sabiles pilsētā, konstatēts, ka nepilngadīga persona brauc ar mini kvadriciklu bez vadītāja apliecība Smilšu ielā. Veiktas pārrunas uz izteikts mutisks aizrādījums.

Veikta apsekošana kopā ar Talsu novada sociālā dienesta darbinieci kādā dzīvesvietā Stendē.

Ziņots par pieklīdušu suni Akmeņu ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

24.07.

Ziņots par pieklīdušu suni Laidze ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Saņemta informācija par personu, kura guļ pie autobusu pieturvietas Brīvība ielā, Stendē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par miesas bojājumu nodarīšanu nepilngadīgai personai Pilskalna ielā, Sabilē. Informēta Valsts policija, sazvanīta nepilngadīgās personas māte, kura iesniedz iesniegumu Valsts policijas darbiniekam.

Konflikts noticis kādā īpašumā Robežu ielā, Stendē. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura guļ Kļavu un Avotu ielas, Talsos, krustojumā. Konstatēts, ka persona paša spēkiem dodas uz savu netālu esošo dzīvesvietu.

25.07.

Veicot patrulēšanu Sabilē, Ventspils ielā, konstatēts, ka kāda persona apstādījumos izlej no spaiņa kanalizācijas ūdeni. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri skaļi uzvedas, lamājas un traucē sabiedrisko mieru Lielā ielā, Valdemārpilī. Sniegtā informācija  neapstiprinājās.

Izcēlies konflikts starp vairākām personām pasākuma laikā Smilšu ielā, Sabilē. Konflikts atrisināts, veikta pastiprināta patrulēšana pasākuma laikā.

Ziņots par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ autobusa pieturvietā Brīvības ielā, Stendē. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

26.07.

Saņemta informācija par personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus Raiņa ielā, Talsos. Alkoholisko dzērienu lietošana netiek konstatēta. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Ziņots par personu, kura atrodas alkohola reibuma stāvoklī kopā ar saviem nepilngadīgajiem bērniem kādā īpašumā Ārlavas pagastā. Sniegtā informācija apstiprinājās. Veiktas pārrunas un bērnus apņemas pieskatīt ģimenes locekle.

Ziņots par divām personām, kuras uzvedas huligāniski Dzirnavu ielā, Valdemārpilī. Veiktas pārrunas, personas dodas mājup.  Veikta pastiprināta patrulēšana Valdemārpilī.

Saņemta informācija par personu, kura, būdama alkohola reibumā, guļ Darba ielā, Talsos. Persona neatradās cilvēka cieņas aizskarošā izskatā, nogādāta dzīvesvietā.

Ziņots par personām, kuras iespējams atrodas stiprā alkohola reibuma stāvoklī kopā ar mazgadīgiem bērniem kādā īpašumā Valdgales pagastā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

27.07.

Ziņots par kādas automašīnas novietošanu stāvēšanai Ventspils ielā, Sabilē, kura traucē izbraukt no mājas pagalma. Noskaidrots automašīnas īpašnieks, kurš automašīnu pārvieto citā vietā.

Saņemta informācija par Gravas ielā, Talsos, pļavā piesietu zirgu, kuram esot karsts un gribot padzerties. Veicot patrulēšanu, konstatēts, ka pie zirga atrodas saimnieks un pārkāpumi netiek konstatēti.

Ziņots par ugunskura dedzināšanu kādā īpašumā Graudu ielā, Talsos, ka dūmi naktī nākot istabā. Pārkāpumi netiek konstatēti. Veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā īpašumā Lībagu pagastā, kas traucē naktsmieru apkārtējiem mājas iedzīvotājiem. Apsekošanas brīdī pārkāpumi netiek konstatēti.

28.07.

Saņemta informācija par nobrauktu āpsi uz ceļa Talsi-Stende. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par novārgušu suni kādā īpašumā Priežu ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, noskaidrots, ka suns ir slims un tiek ārstēts.

Saņemta informācija par divām personām alkohola reibumā, kuras nespēj patstāvīgi pārvietoties Valdemārpilī, ezera pludmalē. Viena persona nogādāta dzīvesvietā, bet otra persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par smagās automašīnas novietošanu stāvēšanai ceļa līkumā, Stendē, kura aizsedz ceļa zīmi “Dodiet ceļu”. Informācija nodota Valsts policijas Talsu iecirkņa darbiniekiem.

Saņemta informācija par klaiņojošu suni, kurš lec virsū cilvēkiem un vēlas spēlēties, Fabrikas ielā, Talsos. Veikta patrulēšana, suns netiek sastapts.

Ziņots par lapu un koku zaru dedzināšanu kādā īpašumā Saules ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas, ugunskurs tiek nodzēsts. Izteikts mutisks aizrādījums.

29.07.

Saņemta informācija par automašīnu, kura novietota stāvēšanai daudzdzīvokļu mājas pagalmā Celtnieku ielā, Talsos, un traucē mājas remontdarbu veikšanu. Ar automašīnas īpašnieku veiktas pārrunas. Sastādīts brīdinājums par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa.

Ziņots par bezpajumtnieku, kurš guļ uz matraci kāda īpašuma Fabrikas ielā, Talsos, teritorijā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par ilgstoši atstātu automašīnu Darba ielā, Talsos. Sastādīts brīdinājums par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā, kura guļ zālājā Kuldīgas ielā, Sabilē. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par ugunskura dedzināšanu īpašumā 9.maija ielā, Talsos. Veiktas pārrunas.

30.07.

Ziņots par invazīvajiem augiem (latvāņiem) kādā īpašumā Ģibuļu pagastā. Sastādīts pārbaudes akts, veikta fotofiksācija. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Ārlavas pagastā.

Saņemta informācija par to, ka dārziņu teritorijā Brīvības ielā, Talsos, iespējams, nepilngadīgi jaunieši smēķē, lieto alkoholiskus dzērienus, uzvedas skaļi, uz aizrādījumiem nereaģē. Sniegtā informācija neapstiprinājās. Pašvaldības policija veiks pastiprinātu patrulēšanu minētajā teritorijā.

31.07.

Ziņots par automašīnu, kura novietota uz gājēju celiņa K.Mīlenbaha ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, automašīnas vadītājam izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par iespējams zagtām tūjām un ceļa zīmes uzstādīšanu, kura nav saskaņota ar pašvaldību, kādā īpašumā Lībagu pagastā. Veiktas pārrunas un pieņemts paskaidrojums.

Ziņots par vairākām personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus pie kādas ēkas Raiņa ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

2019.GADA JŪNIJS

01.06.

Saņemta informācija par to, ka Ģibuļu pagasta svētku laikā Pastendē tiekot darbināti motocikli un vīrietim viņa dzīvesvietā troksnis traucē atpūsties. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis metis ar tukšām burkām pa braucošiem motocikliem. Motormuzeja pārstāvis pēc pārrunām ar vīrieti, panācis kompromisu.

Talsu autoostas teritorijā zālājā gulēja vīrietis, kuru nogādāja pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

02.06.

Ziņots, ka pie kluba Talsos, A.Pumpura ielā, notiek kautiņš. Notikuma vietā konflikts ir beidzies. Notikuma vietā ierodas Valsts policijas darbinieki. Noskaidrots, ka konfliktā iesaistītajām personām pretenziju nav.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības centra uz soliņa divi vīrieši lieto alu. Notikuma vietā alkohola lietošana netika konstatēta. Ar vīriešiem veiktas pārrunas un viņi dodas mājup.

03.06.

Saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Laidzes pagastā regulāri uzturas kaimiņu suns. Notikuma vietā konstatēts, ka suns ir aizgājis. Veiktas pārrunas ar suņa īpašnieci.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, kur viņam sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu.

04.06.

Ziņots, ka vīrietis alkohola reibumā ienācis frizētavā Talsos, Lielajā ielā, traucējis darbu un uzmācies apmeklētājiem. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis krītot, guvis traumas. Izsaukts Neatliekamās palīdzības dienests.

Ziņots, ka Talsos, Kolkas ielā, īpašumā tiek dedzināts ugunskurs. Notikuma vietā veiktas pārrunas un ugunskurs nodzēsts.

05.06.

Talsos, Lidlauka ielā, īpašumā tika kurināts ugunskurs. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

06.06.

Ziņots, ka Sabilē, Rīgas ielā, kaimiņi vedot kokmateriālus, izbraukājuši koplietošanas ceļu ar smago tehniku. Veiktas pārrunas un panākta vienošanās ar kaimiņiem par ceļa sakārtošanu.

07.06.

Ziņots, ka Vandzenes pagastā no uzņēmuma nāk melni dūmi, iespējams, tiek dedzināti sadzīves atkritumi. Notikuma vietā konstatēts, ka uzņēmumā tiek kurināts katls ar akmeņoglēm.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, kādā īpašumā atrodas svešas personas alkohola reibumā. Notikuma vietā ar vīriešiem veiktas pārrunas un viņi dodas prom.

Ceļa posmā Talsi – Pastende nakts laikā atradās divas nepilngadīgas personas, kuras brauca ar velosipēdiem bez atstarojošiem elementiem. Bērni nodoti vecāku aprūpē. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

08.06.

Ziņots par naktsmiera traucēšanu daudzdzīvokļu mājā Ķūļciema pagastā. Notikuma vietā pie ēkas tiek sastapti jaunieši, ar kuriem veiktas pārrunas. Jaunieši dodas izklaidēties uz citu atpūtas vietu.

Ziņots par to, ka Talsos, Dundagas ielā, pagalmā divi vīrieši staigā gar automašīnām un rausta tām durvis. Informācija nodota Valsts policijai. Talsos, A.Lerha – Puškaiša ielā tiek aizturēti divi vīrieši, kurus nodod Valsts policijai.

Ziņots par to, ka Ārlavas pagastā, kādā īpašumā tiekot atskaņota skaļi mūzika. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, dzīvoklī ienācis svešs vīrietis, kurš smaržo pēc alkohola. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis ir aizgājis. Blakus ēkā tiek sastapts vīrietis, kurš paskaidro, ka sajaucis mājas. Vīrietis dodas uz savu dzīvokli.

09.06.

Saņemta informācija par to, ka, Talsos, Celtnieku ielā, pie garāžām automašīnu, iespējams, vada iereibis autovadītājs. Notikuma vietā autovadītājam veikta pārbaude, informācija neapstiprinājās.

Ziņots, ka Talsos, pie Talsu ezera promenādē uz soliņa guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis pamodināts, pats patstāvīgi spēj pārvietoties. Vīrietis dodas mājup.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, pagalmā guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatē, ka zālājā sēž vīrietis alkohola reibumā, bet pats patstāvīgi spēj pārvietoties. Vīrietis dodas mājup.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pagalmā skaļi uzvedās jaunieši. Apsekojot notikuma vietu, jaunieši netiek sastapti. Patrulējot apkārtējos pagalmus, minētie jaunieši netiek manīti.

10.06.

Ziņots, ka Talsos, Kr.Valdemāra ielā novietota automašīna stāvēšanai pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums.

Ziņots, ka Valdgales pagastā, Pūņās vīrietis alkohola reibumā pastaigājas ar mazgadīgu bērnu. Notikuma vietā bērns nodots mātes aprūpē.

Ziņots, ka Talsos, Stendes ielā satiksmes transporta pieturvietā guļ vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsos, 1.maija ielā, mazdārziņos tiek dedzināts ugunskurs. Norādītajā adresē konstatēts, ka tiek kurināts dārza kamīns.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, kādā dzīvoklī atrodas nepiederošas personas, kuras lietojot alkoholu un neejot projām. Notikuma vietā policijas darbinieku klātbūtnē nepiederošās personas pamet dzīvokli.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, pie kāda dzīvokļa durvīm agresīvi dauzoties vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis ielaists minētajā dzīvoklī. Konflikta situācija nav.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, pie garāžām automašīnai mirgojot dzeltenas ugunis. Norādītajā adresē konstatēts, ka tā ir privātīpašuma teritorija. Informēts uzņēmuma sargs.

11.06.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, pretī īpašuma iebrauktuvei novietota automašīna. Notikuma vietā pārkāpums netika konstatēts.

Ziņots, ka Talsu autoostas satiksmes transporta pieturvietā guļ vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas stāvlaukumā novietota automašīna neievērojot Ceļu satiksmes noteikumus. Notikuma vietā noskaidrots automašīnas īpašnieks, kurš transportu pārvieto atļautā vietā.

Ziņots, ka Abavas pagastā, kādā īpašumā atrodas četri suņi, kuri nav reģistrēti. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

12.06.

Ziņots, ka Sabiles autoostā divas personas ubago naudu. Notikuma vietā veiktas pārrunas, personas dodas mājup.

Ziņots, ka Stendē, mājas pagalmā atrasts neliela izmēra putns, kurš nevar palidot. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, mājas pagalmā no kaiju ligzdas izkritis putna mazulis, ar kuru pagalmā spēlējas bērni. Savukārt kaijas lido apkārt un ķērc. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Saņemta informācija par kaimiņu konfliktu Jaunpagastā, Virbu pagastā. Noskaidrots, ka konflikts starp kaimiņiem ir par ūdens padevi dzīvoklī, kaimiņš dzīvesvietā būšot 13.06. Telefoniski izskaidrota tālākā rīcība.

Talsu autoostā vīrietis kārtoja dabiskās vajadzības. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, kur viņam sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu.

13.06.

Ziņots, ka Sabilē, Rīgas ielā, īpašumā notiek celtniecības darbi, kurus veic strādnieki bez darba līgumiem. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, pieņemti paskaidrojumi.

Ziņots, ka Talsos, Lidlauka ielā bērns brauc ar velosipēdu un rada apdraudējumu pārējiem satiksmes dalībniekiem. Notikuma vietā riteņbraucēju nesastop. Apsekota apkārtne, bet bez rezultāta.

Saņemta informācija par to, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, sociālo dzīvokļu mājā kāds iedzīvotājs izsaka nepieņemamus vārdus kaimiņienēm. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Stendē, Nākotnes ielā, kādā dzīvoklī nepārtraukti raudot mazgadīgs bērns. Notikuma vietā noskaidrots, ka bērns reizēm raudot, bet pārkāpumu bērna aprūpē nekonstatē.

Ziņots, ka Talsos, Rūpniecības ielā, kādai garāžai atlauztas durvis. Notikuma vietā konstatēts, ka, iespējams, durvis atrāvis stiprais vējš. Informācija nodota arī Valsts policijai.

14.06.

Saņemta informācija par vairākiem jauniešiem, kuri lieto alkoholiskos dzērienus un uzvedas huligāniski Sabiles autoostā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka jaunieši devušies prom.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura guļ uz soliņa Ventspils ielā, Sabilē. Persona nogādāta pašvaldības policijā, kur sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par ugunskura dedzināšanu kādā īpašumā Dundagas ielā, Talsos. Izteikts mutisks aizrādījums un ugunskurs tiek nodzēsts.

15.06.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu un naktsmiera traucēšanu kādā īpašumā Lubezerē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par sadzīves atkritumiem pie kāda īpašuma Ģibuļu pagastā. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Saņemta informācija par vairākām personām, kuras skaļi lamājās kāda īpašuma Dundagas ielā, Talsos, pagalmā. Sniegtā informācija neapstiprinājās. Veikta patrulēšana.

Ziņots par to, ka persona dauzās gar kāda daudzdzīvokļu mājas Dižstendē dzīvokļa durvīm, tādējādi traucējot naktsmieru. Vainīgā persona netiek sastapta, veikta patrulēšana.

16.06.

Ziņots par to, ka persona naktī atkārtoti dauzās gar kāda daudzdzīvokļu mājas Dižstendē dzīvokļa durvīm, lamājas un traucē naktsmieru. Vainīgā persona netiek sastapta, veikta patrulēšana.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura guļ pie kādas ēkas Jaunajā ielā, Talsos. Persona nogādāta pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par nepilngadīgiem jauniešiem, kuri Talsos, Celtnieku ielā braukā ar velosipēdiem un, iespējams, atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par personu, kura guļ pie kādas ēkas Laucienes pagastā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka vīrietis ir pamodies un dodas mājup.

17.06.

Ziņots, ka Talsos, K.Mīlenbaha ielā, pie veikala atrodas piekauta sieviete. Notikumu vietā atrodas sieviete ar acīmredzamiem miesas bojājumiem. Sieviete nogādāta Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

Ziņots, ka Valdgales pagastā, kādā īpašumā šķūnī atrodas pamests un neaprūpēts suns. Notikuma vietā konstatēts, ka suns dzīvo voljērā, ir aprūpēts.

Ziņots, ka Talsos, Lielgabalu ielā klaiņo suns. Norādītajā adresē klaiņojošo suni nesastop.

Ziņots, ka Lībagu pagastā, kādā īpašumā pieklīdis kopts aitu vilka sugas suns. Vienošanās par suņa nogādāšanu dzīvnieku patversmē.

18.06.

Ziņots, ka Strazdes pagasta centrā atrodas vairākas personas alkohola reibumā. Notikuma vietā konstatēts, ka pie vecās pagasta pārvaldes ēkas atrodas divi vīrieši nelielā alkohola reibumā. Veiktas pārrunas un vīrieši dodas mājup.

Saņemta informācija, ka Sabilē pie veikala guļ vīrietis alkohola reibumā. Notikuma vietā vīrietis aizturēts, un konstatēts, ka netālu guļ vēl viens vīrietis. Abi vīrieši nogādāti pašvaldības policijā, kur viņiem sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

19.06.

Vīrietis informē, ka trīs dienas pazudis viņa dēls, kurš dzīvo Talsos, Lielajā ielā. Dēla dzīvesvietā noskaidrots, ka viņš atrodas Dundagā un viņam viss ir kārtībā.

Ziņots par to, ka Sabiles autoostā sapulcējušies vairāki vīrieši, kuri lieto alkoholu un ir puspliki. Notikuma vietā veiktas pārrunas un vīrieši dodas prom.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā vairākas dienas atrodas pieslēgts pie apgaismes staba velosipēds. Informācija nodota Valsts policijai.

20.06.

Ziņots, ka Lībagu pagastā, kādās mājās atrodas vīrietis, kurš iedzīvojies un atsakās doties prom. Noskaidrots, ka vīrietim nav dzīvesvieta. Vīrietis nogādāts Talsu novada patversmē.

Saņemta informācija, ka Talsos, K.Mīlenbaha ielā, malkas šķūnī lietojot alkoholu mazgadīgu bērnu klātbūtnē. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis kopā ar draugu lieto alkoholu malkas šķūnī, bet bērnu klātbūtne nav. Pagalmā izskrēja sieviete, kura uzsāka konfliktu ar vīriešiem. Veiktas pārrunas, alkohola lietošana tika pārtraukta, draugs devās mājup.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, automašīna ar lielu ātrumu iebraukusi daudzdzīvokļu mājas pagalmā, pēc tam izbraukusi, gandrīz notriekusi bērnu. Veikta patrulēšana, norādīto automašīnu Talsu pilsētā nemana.

21.06.

Ziņots, ka Vandzenes pagastā, ceļa posmā Svintes – Līčupe, uz ceļa izgāzti ķieģeļi, akmeņi un asfalta gabali. Notikuma vietā kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju sastādīts pārbaudes akts un pieņemts iesniegums.

Ziņots, ka Laucienē, netālu no kāda īpašuma tiek izmantota pirotehnika. Notikuma vietā neizdodas noskaidrot pirotehnikas izmantotājus, apsekota apkārtne.

Ziņots, ka Talsos, Dārza ielā, pie kāpnēm jauniešu grupa lieto alkoholu. Notikuma vietā konstatēts, ka jaunieši aizgājuši.

22.06.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, pie ēkas guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis tiek aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Ārlavas pagastā, Jaunciemā vīrietis aizzāģējis koku, kurš rada apdraudējumu. Notikuma vietā izsaukts glābšanas dienests, kuri koku nozāģē. Pieņemts paskaidrojums no vainīgās personas. Informācija nodota pārvaldes vadītājam.

Ziņots, ka Talsos, Kr.Valdemāra ielā atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis dodas uz skolas salidojumu. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

23.06.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Talsos, Dundagas ielā, vairākas personas lieto alkoholu. Notikuma vietā alkohola lietošanu nekonstatē. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpā guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis guļ pie sava dzīvokļa durvīm. Vīrietim palīdzēts atslēgt dzīvokļa durvis un nodots mātei aprūpē.

24.06.

Valdgales pagastā, kādā īpašumā notika ģimenes konflikts. Notikuma vietā konstatēts, ka agresīvais vīrietis nodarījis miesas bojājumus sievietei. Minētajā adresē vīrietis alkohola reibumā ierodas ar automašīnu. Izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri pārņem lietu.

Ziņots par konfliktu pasākuma laikā Valdemārpils estrādē. Notikuma vietā konstatēts, ka konflikta laikā cietis vīrietis, kuram mediķi sniedza pirmo palīdzību, pēc tam vīrieti nogādā slimnīcā.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, pie veikala guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā.

25.06.

Ziņots par to, ka Sabilē, Ventspils ielā, īpašumā dedzinot kaut ko, kas rada smogu. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izskaidroti Talsu novada saistošie noteikumi.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, kādā dzīvoklī sistemātiski lietojot alkoholu, un pulcējas nepiederošas personas. Norādītajā adresē veiktas pārrunas ar dzīvokļa īpašnieku. Nepiederošas personas dzīvoklī netiek sastaptas.

26.06.

Ziņots, ka Talsos, Laukmuižas ielā, uz dzīvokļa balkona kaimiņš smēķē, kas traucē pārējiem kaimiņiem. Norādītajā adresē veiktas pārrunas un izskaidrota iespējamā atbildība.

Ziņots par nobrauktu stirnu uz ceļa pie Laucienes. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājā kāda sieviete cenšas izpārdot kurpju pārus. Notikuma vietā noskaidrots, ka sieviete devusies uz blakus esošās daudzdzīvokļu mājas pusi. Apsekojot ēku, sieviete netiek sastapta. Veikta patrulēšana daudzdzīvokļu māju pagalmos, bet tirgotāja netiek manīta.

Ziņots, ka Sabilē, K.Valdemāra ielā, kādā īpašumā kaimiņam piederošie suņi izbradā puķu dobes. Veiktas pārrunas ar dzīvnieku saimnieku.

Ziņots, ka pēc pastaigas nav atgriezušies divi jaunieši Krīžu centrā Talsos. Patrulējot pilsētā, jaunieši tika aizturēti Talsos, Lielajā ielā, un nogādāti Krīžu centrā.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, kādā īpašumā notiek skandāls, kurā viens no mājas iedzīvotājiem skrien virsū ar cirvi. Notikuma vietā konstatēts, ka adresē atrodas divi vīrieši un nepilngadīga persona. Visas personas ir acīmredzamā alkohola reibumā. Veiktas pārrunas un konflikts novērsts. Uzsākta administratīvā lietvedība par nepilngadīgas personas iesaistīšanu alkohola lietošanā.

27.06.

Ziņots, ka Talsos, V.Ruģēna ielā, vīrietis ieslēdzies tualetē, kļuvis agresīvs, pretojas un negrib doties atpakaļ uz sociālās aprūpes centru. Pārrunu rezultātā izdodas vīrieti pierunāt doties līdzi darbiniecei, lai nogādātu viņu sociālās aprūpes centrā.

Ziņots, ka atkārtoti no Krīžu centra Talsos izbēguši divi jaunieši. Ceļa posmā Talsi – Stende jaunieši tika aizturēti un nogādāti Krīžu centrā.

Ziņots, ka Talsos, Ezera ielā, pie tirgus pa gājēju ietvi rikšo zirgs. Zirgu notvert palīdz persona, kas nodarbojas ar zirgu apmācību. Zirgs piesiets ganībās.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, pagalmā guļ vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

28.06.

Ziņots par to, ka Talsos, Lielajā ielā, dzīvoklī ieradies vīrietis alkohola reibumā un atsakās iet prom. Notikuma vietā veiktas pārrunas un vīrietis dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņots par ugunskuru pļavā Rīgas ielā, Sabilē. Notikuma vietā konstatēts, ka aizdegusies zaru kaudze. Izsaukts glābšanas dienests. Aptaujāti apkārtējo māju iedzīvotāji.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu dzīvoklī Vandzenes pagastā. Norādītajā adresē veiktas pārrunas un mūzikas atskaņošana nekavējoties tiek pārtraukta.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Norādītajā adresē pārkāpums netiek konstatēts, jo noskaidrots, ka vīrietis mūziku klausās ar austiņām. Veiktas pārrunas.

29.06.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, dzīvoklī tiek atskaņota skaļa mūzika un vīrietis neadekvāti uzvedas. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, dzīvoklī turpina klausīties skaļu mūziku, met pudeles ārā pa logu, uzvedās neadekvāti. Informācija nodota Valsts policijai un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

Ziņots, ka pie ēkas Talsos, Darba ielā, guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis atrodas stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par ģimenes konfliktu kādā īpašumā Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā noskaidrots, ka agresīvā persona ir aizgājusi. Izskaidrota tālākā rīcība.

Ziņots, ka Talsos, Skolas ielā, dzīvesvietā vīrietis uzvedās neadekvāti, apdraud mātes dzīvību. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts Talsu slimnīcā.

30.06.

Ziņots, ka pie izklaides vietas Talsos, Brīvības ielā, satiksmes transporta pieturā guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis iereibis, bet spēj patstāvīgi doties mājās.

Ziņots par vīrieša agresīvu uzvedību īpašumā Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

Ziņots par to, ka Valdemārpils pludmalē novietotas vairākas automašīnas zaļajā zonā – zālājā. Notikuma vietā pārkāpumus nekonstatē.

Ziņots par to, ka turpinās agresīvā vīrieša uzvedība īpašumā Ģibuļu pagastā. Huligānisku darbību rezultātā, vīrietis apdraud māti un mazgadīgu bērnu. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Sniegta palīdzība Valsts policijai, aizturēt vīrieti Talsu pilsētā, kurš, iespējams, izklaides vietai Talsos, Lielgabalu ielā izsitis logu.

2019.GADA MAIJS

01.05.

Saņemta informācija par automašīnas novietošanu stāvēšanai pie kādas daudzdzīvokļu mājas Darba ielā, Talsos, kura traucē iedzīvotājiem pārvietoties. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Ziņots par divām personām, kuras atpūšas zālājā pie kādas ēkas Ģibuļu pagastā. Konstatēts, ka personas palikušas bez dzīvesvietas. Personas nogādātas Talsos un paskaidrots kā rīkoties tālāk un kur saņemt palīdzību.

Saņemta informācija par ugunskura dedzināšanu kādā īpašumā Ģibuļu pagastā. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

02.05.

Saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Virbu pagastā iebraucis traktors un izgāzis atkritumus. Ar traktora vadītāju veiktas pārrunas, panākta savstarpēja vienošanās ar īpašuma īpašnieku par atkritumu savākšanu.

04.05.

Ziņots par personu, kura guļ pļavā Priežu ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas un persona dodas mājup.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā Aspazijas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka konflikts ir atrisināts.

Patrulējot Talsu pilsētā, konstatēts, ka Talsu pilskalnā atrodas divas personas alkohola reibumā. Viena persona, būdama nepilngadīga, nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

05.05.

Saņemta informācija par alkohola lietošanu un trokšņošanu kādā dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā Laucienē. Veiktas pārrunas un nepiederošās personas dodas prom.

Veikta tirdzniecības atļaujas un tirdzniecības nodevas samaksas pārbaude kādai tirdzniecības vietai K.Mīlenbaha ielā, Talsos. Konstatēts, ka atļaujas nav. Sastādīts pārbaudes akts, veikta fotofiksācija. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Ziņots par personu, kura uzvedas agresīvi, lamājas necenzētiem vārdiem kādā īpašumā Skolas ielā, Talsos. Personai konstatētas veselības problēmas un izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

06.05.

Ziņots par to, ka īpašumā Talsos, Raiņa ielā, pretī šķūnītim novietota automašīna, kā rezultātā nav kur izgāzt malku. Noskaidrots automašīnas īpašnieks, kurš transportlīdzekli pārvieto.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ pie kafejnīcas K.Valdemāra ielā, Talsos. Ierašanās brīdī vīrietis dodas uz mājām.

Ziņots par sievieti, kura alkohola reibumā vārtās pa zemi pie veikala K.Valdemāra ielā, Talsos. Ierašanās brīdī sieviete dodas uz mājām.

07.05.

Ziņots, ka īpašumā Vandzenes pagastā pieklīdis suns. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija par konfliktu starp kaimiņiem īpašumā Valdemārpilī, Lielajā ielā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ziņots par remontdarbiem dzīvoklī Stendē, Nākotnes ielā, kā rezultātā traucēts kaimiņa miers. Notikuma vietā veiktas pārrunas par saprātīgu remontdarbu veikšanu.

08.05.

Ziņots par to, ka kādā dzīvoklī Abavas pagastā ilgstoši kauc suns. Noskaidrots dzīvokļa īrnieks un veiktas pārrunas.

09.05.

Saņemta informācija par to, ka īpašumā Talsos atrodas zirgs, kuram kājas ir sasietas. Informācija nodota Pārtikas un veterinārā dienesta darbiniekam.

10.05.

Ziņots par nesakoptu īpašumu Sabilē. Informēts īpašuma īpašnieks un uzdots termiņš īpašumu sakārtot. Sastādīts pārbaudes akts.

Ziņots, ka vīrietis alkohola reibumā guļ pie ēkas Talsos, V.Ruģēna ielā. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Saņemta informācija par to, ka vīrietis alkohola reibumā traucē iestādes darbu Talsos, Kareivju ielā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, kur viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka piedzēries vīrietis guļ uz soliņa Raiņa ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par nelegāli izvietotiem tīkliem Mundigezerā. Informācija nodota Valsts vides dienesta darbiniekam. Vēlāk pašvaldības policijas darbinieki piedalās nelegālo zvejas tīklu izņemšanā no ezera.

11.05.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī A.Pumpura ielā, Talsos. Notikuma vietā mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu klubā A.Pumpura ielā, Talsos. Veiktas pārrunas ar kluba vadītāju un bārmeni.

Ziņots, ka vīrietis alkohola reibumā guļ zālājā Saules ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

12.05.

Ziņots, ka vairāki vīrieši pulcējas pie tirdzniecības kioska Raiņa ielā, Talsos, kur lieto alkoholiskos dzērienus un blakus īpašumā kārto dabiskās vajadzības. Notikuma vietā veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Divi vīrieši kārtoja dabiskās vajadzības pie ēkas Dundagas ielā, Talsos. Vīriešiem sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Saņemta informācija par to, ka trīs sveši vīrieši ar lielām somām un dīvainu uzvedību atrodas daudzdzīvokļu mājas pagalmā Darba ielā, Talsos. Apsekots norādītais pagalms, bet vīrieši netiek manīti. Patrulēts arī citos daudzdzīvokļu pagalmos.

13.05.

Saņemta informācija par to, ka kaimiņš Brīvības ielā, Talsos, kopš iepriekšējās dienas rīta nav redzēts, dzīvokļa durvis neaizslēgtas un pie durvīm noliktas viņa somas. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvokli ir dubultās durvis, no kurām otrās durvis ir aizslēgtas. Dzīvoklī valda klusums. Veiktas pārrunas ar kaimiņiem, kuri paskaidro, ka kaimiņš dzīvoklī pastāvīgi nedzīvo, un parādoties reti.

Ziņots, ka ceļa posmā Šķēde – Lauciene ceļa nomalē guļot cilvēks. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka vīrietis alkohola reibumā dodas mājup uz Šķēdi.

14.05.

Ziņots, ka dzīvoklī Pūņās, Valdgales pagastā, agresīvi uzvedās vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis ciemojas pie mātes un starp viņiem izcēlies strīds. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ziņots, ka dzīvoklī Talsos, A.Pumpura ielā atskaņo skaļu mūziku. Notikuma vietā informācija neapstiprinājās, dzīvoklī valda klusums, dzīvokļa logi tumši.

15.05.

Ziņots par to, ka Talsos, A.Pumpura ielā automašīna novietota uz gājēju celiņa un traucē gājējiem pārvietoties. Notikuma vietā konstatēts, ka nav pārkāpums, jo transportlīdzeklis novietots uz piebraucamā ceļa.

16.05.

Ziņots par vīrieša alkohola reibumā neadekvātu uzvedību Talsu autoostā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, kur viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu Talsu Valsts ģimnāzijas stadionā. Notikuma vietā informācija neapstiprinājās.

17.05.

Ziņots, ka Talsos, Kalna ielā, koplietošanas telpā atrodas vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, kur viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ģibuļu pagastā, Pastendē, Ozola ielā, kādā dzīvoklī notika konflikts starp māti un dēlu. Notikuma vietā veiktas pārrunas, izskaidrotas tiesības un pienākumi, un konflikts atrisināts.

18.05.

Ziņots, ka Talsos, Dārza ielā, uz gājēju celiņa guļ cilvēks. Notikuma vietā konstatēts, ka sieviete atrodas stiprā alkohola reibumā un nespēj patstāvīgi pārvietoties. Sieviete nogādāta pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

19.05.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, īpašumā tiek pļauta zāle, kā rezultātā pļāvēja radītais troksnis traucē. Zvanītājs ir stiprā alkohola reibumā, viņam tiek izskaidroti noteikumi.

20.05.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā guļ vīrietis. Vīrietis atradās stiprā alkohola reibumā, un viņš nogādāts pašvaldības policijā, kur viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka dzīvoklī Talsos, A.Pumpura ielā atskaņo skaļu mūziku. Notikuma vietā informācija apstiprinājās, kāpņu telpā bija saklausāma skaļa mūzika no dzīvokļa.

21.05.

Ziņots par ugunskura dedzināšanu īpašumā Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka ugunskurs atstāts bez uzraudzības, apdraudot blakus esošās garāžas. Izsaukts glābšanas dienests, kurš ugunskuru nodzēš. Sastādīts pārbaudes akts un uzsākta administratīvā lietvedība.

Laucienes pagastā, kādā īpašumā notika kaimiņu konflikts. Notikuma vietā veiktas pārrunas un personām izstāstītas viņu tiesības un pienākumi.

Ziņots, ka uz soliņa pie Talsu tautas nama kāpnēm guļ sieviete. Notikuma vietā noskaidrots, ka sirmgalves dzīvesvieta Tukuma novadā. Sieviete nogādāta Talsu novada nakts patversmē.

22.05.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, pie veikala ieejas durvīm guļ vīrietis. Vīrietis atradās stiprā alkohola reibumā, un viņš nogādāts pašvaldības policijā.  Vīrietim radās problēmas ar veselību, izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kuri pēc pārbaudes vīrieti transportē uz slimnīcu.

Ziņots, ka Talsos, Pūpolu ielā, ēkā ilgstoši skan signalizācija. Noskaidrots, ka ēkas īpašnieki atrodas ārzemēs. Neizdodas noskaidrot apsardzes firmas, kuras apkalpo īpašumu.

Ziņots, ka Vandzenes pagasta centrā satiksmes transporta pieturvietā guļ vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

23.05.

Ziņots par to, ka Sabilē, Abavas ielā, pie izbrauktuves no mājas pagalma novietota automašīna. Noskaidrots automašīnas īpašnieks un transports tiek pārvietots.

Ziņots, ka vairākas personas Sabilē, pie veikala lieto alkoholu. Notikuma vietā alkohola lietošanu nekonstatē. Veiktas pārrunas.

24.05.

Ziņots, ka Talsos, Skolas ielas rajonā klīst noplucis, iespējams slims, bezsaimnieka kaķis. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Stendē, brīvdabas estrādē jaunietis lietoja alkoholisko dzērienu. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

25.05.

Ziņots, ka Talsu autoostā uz soliņa sēžot sieviete ar dīvainu uzvedību. Notikuma vietā noskaidrots, ka esot bijis strīds ar vīru, tāpēc gribot mierīgi pasēdēt uz soliņa. Sieviete atsakās no jebkādas palīdzības, acīmredzamu miesas bojājumu nav.

Ziņots, ka Talsos, Fabrikas ielā, zālājā pie Talsu ezera guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis pamodināts un viņš dodas mājup.

26.05.

Ziņots par skaļu trokšņošanu pie daudzdzīvokļu mājas Talsos, A.Pumpura ielā. Notikuma vietā atradās vairāki jaunieši. Veiktas pārrunas un jaunieši izklīst.

Saņemta informācija par to, ka pie kāda dzīvokļa durvīm Celtnieku ielā, Talsos, laužas vīrietis. Apsekota minētā adrese, viss klusu un mierīgi.

27.05.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības centra ieejas durvīm jaunietis tirgo karodziņus. Ierašanās brīdī jaunietis bija aizgājis.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, dzīvoklī atskaņo skaļi mūziku. Notikuma vietā konstatēts, ka skaņa nāk no dzīvokļa, kur skaļi klausās televīziju. Dzīvoklī pašvaldības policija netiek ielaista.

28.05.

Ziņots par to, ka pie Abavas rumbas iebraukusi apvidus automašīna un izbraukājusi mežu. Notikuma vietā noskaidrots automašīnas vadītājs, ar kuru veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ziņots par novietotiem transportlīdzekļiem Talsos, Raiņa ielā, stāvlaukumā, kuri traucē preču piegādi. Notikuma vietā sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli – lēmumi.

29.05.

Saņemta informācija par to, ka kāds vīrietis nokārtojis dabiskās vajadzības mājas pagalmā Talsu ielā, Sabilē. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka īpašumā Lībagu pagastā bez saskaņošanas pārvietojas DET transports. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija ir maldīga.

Ziņots par pamestu transportlīdzekli daudzdzīvokļu mājas pagalmā Rīgas ielā, Talsos. Norādītajā adresē sastādīts protokols – paziņojums.

30.05.

Ziņots, ka Talsos, Zvaigžņu ielā uz soliņa sēž divi vīrieši un lieto alkoholu, uzmācās garāmgājējiem. Notikuma vietā alkohola lietošanu nekonstatē. Veiktas pārrunas un vīrieši dodas mājup.

Ziņots, ka Talsos, Kr.Valdemāra ielā, pagalmā guļ vīrietis, kuru nogādāja pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, K.Mīlenbaha ielā vīrietis traucē darbu veikala darbiniekiem. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts dzīvesvietā.

Talsos, Ziemeļu ielā, īpašumā tika dedzināts ugunskurs. Veiktas pārrunas ar īpašnieku, un ugunskurs tiek nodzēsts.

31.05.

Ziņots, ka Talsos, Kareivju ielā, pie viesnīcas “Talsi” kāpnēm mētājas beigts putns. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Talsos, Akmeņu ielā, kādā īpašumā nav nopļauta zāle. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts. Uzsākta administratīvā lietvedība.

2019.GADA APRĪLIS

01.04.

Ziņots par nelegālu meža izzāģēšanu Laucienes pagastā. Veikta apsekošana. Informācija nodota Valsts policijai un Valsts meža dienestam.

Saņemta informācija par dūmiem no kāda īpašuma Nogalē, Talsu novadā. Ierodoties minētajā adresē, konstatēts, ka ugunskurs ir izdedzis. Veiktas pārrunas un noskaidrots, ka īpašumam nav noslēgts līgums par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu. Sastādīts aizrādījums.

02.04.

Ziņots par izbraukātu ceļu Ģibuļu pagastā. Veikta apsekošana. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Saņemta informācija par automašīnu, kura novietota stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, pie kādas daudzdzīvokļu mājas Valdgales pagastā. Pārkāpums netika konstatēts.

Kopā ar Talsu novada bāriņtiesas darbinieci apsekota kāda dzīvesvieta Laidzes pagastā.

Saņemta informācija par alkoholisko dzērienu lietošanu mazgadīgu bērnu klātbūtnē kādā īpašumā Sabilē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par nepazīstamām personām, kuras makšķerē bez īpašnieka atļaujas kādā ūdenstilpnē Ģibuļu pagastā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka personas devušās prom.

03.04.

Saņemta informācija par ugunskura dedzināšanu kādā īpašumā Brīvības ielā, Stendē. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par alkohola reibumā esošu personu, kura sēž uz soliņa Rīgas ielā, Sabilē. Izteikts mutisks aizrādījums un persona dodas mājās.

Saņemta informācija par iespējams kanalizācijas vāku zagšanu Dundagas ielā, Talsos. Veikta apsekošana. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

04.04.

Kopā ar Talsu novada bāriņtiesas darbiniecei veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Īves pagastā.

05.04.

Saņemta informācija par ugunskura dedzināšanu, kura rezultātā izveidojies liels sadūmojums Dumpīšu ielā, Stendē. Veiktas pārrunas.

Ziņots par sadzīves un tehniskajiem atkritumiem kādā īpašumā Abavas pagastā. Sastādīts pārbaudes akts, veikta fotofiksācija. Pieņemts paskaidrojums.

Konflikts noticis kādā īpašumā Darba ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Saņemta informācija par personu, kura nokritusi kāda veikala automašīnu stāvlaukumā Rīgas ielā, Talsos. Personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

06.04.

Saņemta informāciju par personu, kura uzvedas agresīvi Virbu pagastā. Veikta teritorijas apsekošana. Persona netiek sastapta.

Ziņots par personu, kura guļ kādas mājas pagalmā Zvaigžņu ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogāgāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

07.04.

Saņemta informācija par vairākām personām alkohola reibumā, kuras nokārto dabiskās vajadzības sabiedriskā vietā, Raiņa ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par pērnās zāles (kūlas) dedzināšanu kādā īpašumā Liepu ielā, Valdemārpilī. Noskaidrota vainīgā persona un pieņemts paskaidrojums, veikta fotofiksācija. Pārbaudes laikā konstatēts, ka īpašumā uzkrājas sadzīves atkritumi un nav noslēgts līgums par to savākšanu.

Ziņots par pērnās zāles (kūlas) dedzināšanu kādā īpašumā Abavas pagastā, kā rezultātā uguns esot iekļuvis cita īpašuma esošajā mežā. Norādītas kontaktpersona, ar kurām sazināties. Ierodoties notika vietā, sastaptas minētās kontaktpersonas, kuras paskaidroja, ka nav tiesīgas pārstāvēt īpašumu. Informācija nodota ziņotājam.

09.04.

Ziņots par personu, kura guļ pie kādas ēkas Darba ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par personu, kura atrodas kādā ēkā Kareivju ielā, Talsos, alkohola reibumā ar sasitu seju un nedodas prom. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Konflikts noticis kādā īpašumā Raiņa ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

10.04.

Kopā ar Talsu novada sociālā dienesta darbinieci veikta apsekošana kādā dzīvesvietā  Stendē.

Ziņots par vairākām personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus kādā dzīvoklī Lībagu pagastā.  Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Veikta apsekošana par nepilngadīgu personu smēķēšanu kādā iestādē Laucienes pagastā. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Saņemta informācija par reklāmas novietošanu pie kādas ēkas ieejas durvīm Kr.Valdemāra ielā, Talsos. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Ziņots par personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus un ubago naudu garāmgājējiem Dundagas ielā, Talsos. Ierašanās brīdī alkoholisko dzērienu lietošana un naudas ubagošana netiek konstatēta. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Saņemta informācija par klaiņojošu suni Fabrikas ielā, Talsos. Veikta patrulēšana, suns netiek sastapts.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura neatstāj kādas iestādes Laidzes pagastā, telpas. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

Kopā ar Talsu novada bāriņtiesas darbinieci veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Pilskalna ielā, Sabilē.

11.04.

Saņemta informācija par iespējams suņa labturības turēšanas noteikumu pārkāpumu kādā īpašumā Talsu ielā, Sabilē. Veikta apsekošana, pārkāpumi netiek konstatēti.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā Lielā ielā, Talsos. Veikta apsekošana kopā ar Valsts policijas darbinieku. Pieņemts rakstisks iesniegums, kas iesniegts Valsts policijā.

12.04.

Patrulējot, konstatēts, ka Saules ielā, Talsos, tiek kurināts ugunskurs un aizdegusies zāle. Izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par nelikumīgi aizsprostotu caurbraucamo ceļu pie kāda īpašuma Lībagu pagastā. Pārkāpumi netiek konstatēti. Veiktas pārrunas.

15.04.

Saņemta informācija par alkohola reibumā esošu personu, kura nokritusi uz ietves pie kādas ēkas Dundagas ielā, Talsos. Ierašanās brīdī konstatēts, ka persona dodas prom.

Ziņots par pieklīdušu suni Nogāzes ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam. Suņa saimnieki ierodas minētajā īpašumā un suni aizved mājās.

Ziņots par jauniešu baru, kurš regulāri pulcējas kādā publiskā vietā Rīgas ielā, Talsos, skaļi uzvedas un lauž bērniem paredzētās atrakcijas. Veiktas pārrunas ar jauniešiem. Dažiem veikts alkohola tests, pārkāpumi netika konstatēti.

16.04.

Saņemta informācija par personu, kura ar diviem suņiem pastaigājas 1905.gada ielā, Talsos, nevedot tos pie pavadas. Veikta tuvākās teritorijas apsekošana. Persona ar suņiem netiek sastapta.

17.04.

Saņemta informācija par lauksaimniecības zemes miglošanu Talsu ielā, Stendē, kā rezultātā kaimiņš tiekot indēts. Veiktas pārrunas. Rakstisku iesniegumu atsakās rakstīt.

Ziņots par personu Jaunā ielā, Talsos, kura guļ uz ietves. Personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

Ziņots par alkohola reibumā esošu personu Jaunā ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienu un izmētā tukšās plastmasas pudeles Pionieru parkā, Talsos. Veiktas pārrunas. Tukšās plastmasas pudeles tiek savāktas. Personas dodas prom.

Ziņots par vairākām personām Darba ielā, Talsos, kuras lieto alkoholiskos dzērienu, nokārto dabiskās vajadzības sabiedriskā vietā un skaļi uzvedas. Veiktas pārrunas un personas dodas prom. Viena persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

18.04.

Ziņots par personu alkohola reibumā, cilvēka cieņas aizskarošā izskatā Laucienes pagastā. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā Lībagu pagastā. Veiktas pārrunas un izskaidrots kā rīkoties tālāk. Informācija nodota Valsts policijas Talsu iecirkņa dežūrdaļai.

Patrulējot Talsu pilsētā, konstatēts, ka vairākas personas gatavojas lietot alkoholiskos dzērienus sabiedriskā vietā. Veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par automašīnām, kuras no vietotas stāvēšanai Lielā ielā, Talsos, traucējot izbraukt no pagalma citām automašīnām. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Ziņots par personu, kura guļ apstādījumos Lielā ielā, Talsos. Personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

Ziņots par vairākām personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus pie kāda īpašuma Lubezerē. Veikta teritorijas apsekošana un pārrunas.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā Lielā ielā, Talsos. Informācija nodota un sagaidīti Valsts policijas darbinieki.

Konstatēts, ka kādam īpašumam Ģibuļu pagastā nav noslēgts līgums par sadzīves atkritumu savākšanu. Dots termiņš noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu, kas traucē naktsmieru, no automašīnām Laidzes pagastā. Veiktas pārrunas.

19.04.

Ziņots par automašīnu, kura novietota uz gājēju ietves Jaunā ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un automašīna tiek pārvietota.

Saņemta informācija par preču tirgošanu ārpus tirdzniecības telpām Dundagas ielā, Talsos. Pārkāpumi netiek konstatēti, ir nepieciešamās atļaujas tirgošanai.

Saņemta informācija par ugunskura dedzināšanu, kā rezultātā rodas spēcīgi dūmi, pie kāda īpašuma Ārlavas pagastā. Izteikts mutisks aizrādījums. Ugunskurs tiek nodzēsts.

20.04.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Dzīvokļa durvis netiek atvērtas, bet mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta. Izskaidrots ziņotājam kā rīkoties tālāk.

Patrulējot Talsu pilsētā, konstatēts, ka Raiņa ielā, Talsos, guļ persona alkohola reibumā. Persona nogāgāta pašvaldības policijas iecirknī.

21.04.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

22.04.

Lūdz veikt pārrunas par to, ka kaimiņš kādā īpašumā Abavas pagastā uz lauka uzstādījis ierīci dzīvnieku atbaidīšanai, kura rada šāvieniem līdzīgus trokšņus, kas traucē naktsmieru. Veiktas pārrunas.

Ziņots par personu alkohola reibumā kāda nama pagalmā Lielā ielā, Talsos. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

23.04.

Saņemta informācija par ēku Talsu ielā, Sabilē, kura nav nodrošināta pret svešu personu iekļūšanu tajā. Informēts ēkas īpašnieks, kurš apsola ēku sakārtot.

Ziņots par vairākām personām Rīgas ielā, Sabilē, kuras iespējams lieto alkoholiskos dzērienus un ubago. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Patrulējot Stendes pilsētā, konstatēts, ka vairāki jaunieši bojā iekārtas elektronisko iekārtu savākšanas vietā. Ar jauniešiem un viņu vecākiem veiktas pārrunas. Vienošanās ar pārvaldes vadītāju par sakārtošanas darbiem.

25.04.

Ziņots par vandālismu kādā īpašumā V.Ruģēna ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par ilgstoši novietotu automašīnu bez tehniskās apskates Laidzes pagastā. Sastādīts brīdinājums par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa.

Noticis konflikts starp divām personām pie kādas ēkas Ventspils ielā, Sabilē. Konstatēts, ka personas devušās prom.

26.04.

Kopā ar Talsu novada bāriņtiesas darbinieci veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Sabilē.

Saņemta informācija par nepieciešamību apsekot kādu teritoriju Arāju ielā, Talsos, kur uzturas aizdomīgas personas. Veikta teritorijas apsekošana. Pārkāpumi netiek konstatēti.

27.04.

Ziņots par personu, kura guļ zālājā Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona devusies prom.

Saņemta informācija par divām personām, kuras atrodas iespējams stiprā alkohola reibumā, Rīgas ielā, Sabilē. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka viena persona devusies prom. Otrai personai palīdzēts nokļūt dzīvesvietā un izsaukts Neatliekamās palīdzības dienests.

28.04.

Saņemta informācija par vairākām personām, kuras cenšas ielauzties kādā dzīvoklī Abavas pagastā, ar mērķi fiziski ietekmēt minētā dzīvokļa iedzīvotāju. Izbraukts kopā ar Valsts policijas darbinieku. Konstatēts, ka personas devušās prom. Veiktas pārrunas un izskaidrots par iesnieguma rakstīšanu.

29.04.

Ziņots par trokšņošanu pie kāda dzīvokļa durvīm daudzdzīvokļu mājā Laidzes pagastā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu kādas skolas, Talsos, sporta laukumā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sporta laukumā notiek sporta spēles.

30.04.

Saņemta informācija par vairākām personām, pie kurām atrodas suns un kuras lieto alkoholiskos dzērienus Egļu ielā, Talsos. Izteikts mutisks aizrādījums un personas dodas prom.

Ziņots par automašīnas novietošanu stāvēšanai kādas daudzdzīvokļu mājas Dundagas ielā, Talsos, pagalmā, kura traucē personu iekļūšanu mājā. Veiktas pārrunas, automašīnas īpašnieks pārvieto savu automašīnu.

Ziņots par vairākām beigtām govīm kādā īpašumā Valdgales pagastā. Sniegtā informācija neapstiprinājās. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija.

2019.GADA MARTS

01.03.

Saņemta informācija par beigtu meža dzīvnieku Abavas pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

02.03.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ Talsu autoostas teritorijā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijas iecirknī.

03.03.

Saņemta informācija par svešu personu kādas daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā Laidzes pagastā. Konstatēts, ka persona ir apmaldījusies, tiek nogādāta norādītajā dzīvesvietā.

Ziņots par nepareizi novietotu automašīnu mājas pagalmā Darba ielā, Talsos. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Ziņots par personu stiprā alkohola reibumā, kurai ir galvas trauma, daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā Rīgas ielā, Talsos. Persona nogādāta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un pēc tam pašvaldības policijas iecirknī.

04.03.

Ziņots par jaunieti, kurš iespējams neapmeklē izglītības iestādi un klaiņo A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Jaunietis nogādāts pie mātes dzīvesvietā.

Kopā ar Talsu novada sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem apsekota kāda dzīvesvieta Virbu pagastā.

Ziņots par kāda veikala iepirkumu ratiņu atrašanos Ezera laukumā, Talsos. Iepirkuma ratiņi nogādāti veikalā.

Saņemta informācija par to, ka kāda persona nokritusi pie automašīnas Celtnieku ielā, Talsos. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Ziņots par nepieskatītu ugunskuru, kura rezultātā radies sadūmojums Lībagu pagastā. Informācija nodota VUGD.

Veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Abavas pagastā.

05.03.

Saņemta informācija par trokšņošanu, iespējams ar āmuru sišana pa sienu daudzdzīvokļu mājā Dundagas ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī Lielā ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās. Ar dzīvokļa īrnieku veiktas pārrunas.

Ziņots par sadzīves atkritumiem kapu konteinerā Vandzenes pagastā. Veikta pārbaude, pierādījumi netika iegūti.

Apsekota kāda dzīvesvieta Virbu pagastā.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties Dundagas ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par automašīnām, kuras novietotas stāvēšanai un traucē gājējiem pārvietoties Rīgas ielā, Talsos. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli-lēmumi.

06.03.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā kādā ēkā Dundagas ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldība policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

07.03.

Ziņots par jaunām rotaļlietām, kas atrodas uz ceļa 1.maija ielā, Talsos. Informācija nodota Valsts policijai.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā Raiņa ielā, Talsos. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par vairāku vīriešu, kuri, būdami alkohola reibumā, skaļi trokšņo Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un vīrieši dodas prom.

Ziņots par konfliktu ar kaimiņiem Priežu ielā, Sabilē. Pieņemts iesniegums. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Ziņots par nepareizi novietotu automašīnu daudzdzīvokļu mājas pagalmā Rīgas ielā, Talsos. Pārkāpums netiek konstatēts.

Saņemta informācija par konfliktu kādā īpašumā Laidzes pagastā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par personu, kura uzvedas neadekvāti kādas daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā Darba ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, persona nogādāta dzīvesvietā.

08.03.

Ziņots par automašīnu, kura vairākas dienas novietota stāvēšanai pie kāda īpašuma 1.maija ielā, Talsos, žoga. Pārkāpums netiek konstatēts. Paskaidrots kā rīkoties tālāk.

Saņemta informācija par vairākām automašīnām, no kurām tiek atskaņota skaļa mūzika, Brīvības ielā, Talsos. Skaļa mūzikas atskaņošana netika konstatēta.

09.03.

Ziņots par personu alkohola reibumā mazgadīgu bērnu klātbūtnē, kurš cenšas izraisīt konfliktu ar dzīvesbiedri, kādā īpašumā Lībagu pagastā. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

Saņemta informācija par koku nozāģēšanu un ar smago tehniku izbraukātu ceļu Raiņa ielā, Sabilē. Pieņemts iesniegums. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija.

10.03.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā kādā veikalā Jaunā ielā, Talsos, kura apgalvo, ka esot apzagta. Veiktas pārrunas. Persona iesniegumu rakstīt atsakās. Persona dodas uz dzīvesvietu.

Ziņots par personu, kura guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā Rīgas ielā, Sabilē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par personu, kura traucē kādas iestādes Brīvības ielā, Talsos, darbu. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Saņemta atkārtota informācija par personu, kura traucē kādas iestādes Brīvības ielā, Talsos, darbu. Pieņemts iesniegums un persona nogādāta Valsts policijas Talsu iecirknī.

11.03.

Ziņots par naktsmiera traucēšanu daudzdzīvokļu mājā Valdgales pagastā. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par personu, kura ubago Dundagas ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

12.03.

Ziņots par izzāģētiem krūmiem un kokiem bez saskaņošanas Abavas upes krastā. Pieņemts iesniegums.

Saņemta informācija par trīs alkohola reibumā esošu personu konfliktu Raiņa ielā, Talsos. Viena persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

13.03.

Ziņots par vairākām personām alkohola reibumā pie kāda veikala Raiņa ielā, Talsos. Norādītajā vietā personas neizdodas sastapt. Patrulējot, ievērota viena persona, kura nokārto dabiskās vajadzības Darba ielā, Talsos. Persona aizturēta un  nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par to, ka kāda persona Ķūļciema pagastā neesot sazvanāma aptuveni nedēļu un lūdz pārbaudīt dzīvesvietu. Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem veikta apsekošana un noskaidrots, ka persona atrodas dzīvesvietā.

14.03.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu un naktsmiera traucēšanu Laidzes pagastā. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par personu stiprā alkohola reibumā, kura guļ A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta Talsu novada pašvaldības policijas iecirknī.

15.03.

Ziņots par personām alkohola reibumā kādā iestādē Valdemārpilī. Persona aizturēta un nogādāta Talsu novada pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par to, ka vairākas personas lieto alkoholiskus dzērienus Raiņa ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

16.03.

Ziņots par svešu personu, kura klauvējas pie kādas daudzdzīvokļu mājas A.Pumpra ielā, Talsos, dzīvokļa durvīm. Noskaidrots, ka persona dodas ciemos, bet sajaukusi dzīvokļa numuru.

Saņemta informācija par mežā, Virbu pagastā, izmestiem sadzīves atkritumiem. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija.

Ziņots par vairākām personām, kuras uzvedas agresīvi un piedāvā iegādāties dažās lietas Pilskalna ielā, Sabilē. Veikta patrulēšana, personas neizdodas sastapt.

17.03.

Saņemta informācija par izmestiem sadzīves atkritumiem Abavas pagastā. Pēc neilga laika paziņots, ka personas panākušas savstarpēju vienošanos.

18.03.

Saņemta informācija par grāvī, Laucienes pagastā, guļošu vīrieti, pie kura blakus atrodas arī velosipēds. Persona nogādāta netālu esošajā dzīvesvietā.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā Stendē. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

19.03.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā Lielā ielā, Talsos. Veikta apsekošana kopā ar Valsts policijas darbiniekiem. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

20.03.

Saņemta informācija par nocirstiem kokiem Raiņa ielā, Sabilē. Informācija nodota pārvaldes vadītājam.

Ziņots par svešu suni, kurš ar pavadu satinies krūmos Laidzes pagastā. Izskaidrots kā rīkoties. Pēc laika saņemta atkārtota informācija, ka suns atbrīvojies un devies prom.

21.03.

Saņemta informācija par ceļa Talsi – Dundaga grāvī esošu beigtu dzīvnieku. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par personām, kuras ubago naudu Rīgas ielā, Sabilē. Pieņemts rakstisks iesniegums.

22.03.

Saņemta informācija pie gājēju ietves novietotu automašīnu stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, Rīgas ielā, Talsos. Pārkāpums netika konstatēts.

Ziņots par personu, kura uzvedas agresīvi kādā īpašumā Brīvības ielā, Stendē. Veiktas pārrunas. Mājas iedzīvotāji iesniegumu rakstīt atsakās.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura met ar akmeņiem pa logiem Lielā ielā, Talsos. Konstatēts, ka logam izsists stikls. Persona aizturēta.

23.03.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā, kura atrodas kādas daudzdzīvokļu mājas Laidzes pagastā kāpņu telpā. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņots par personu, kura atrodas ceļa Talsi-Stende malā, grāvī. Persona nogādāta Talsu slimnīcas Uzņemšanas nodaļā.

Saņemta informācija par ugunskura dedzināšanu Liepu ielā, Stendē. Izteikts mutisks aizrādījums.

24.03.

Saņemta informācija par skaļas mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī Laidzē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī Abavas pagastā. Pieņemts rakstisks iesniegums.

25.03.

Ziņots par atrastu lādiņu mežā Abavas pagastā. Precizēta atrašanās vieta un noskaidrots, ka lādiņš atrodas Kandavas novadā. Informācija nodota Valsts policijas Tukuma iecirknim.

Saņemta informācija par bez saskaņošanas nozāģētiem kokiem Ārlavas pagastā. Sastādīts pārbaudes akts, veikta fotofiksācija.

Ziņots par personu, kura uzvedas agresīvi un uzbrūk kādai citai personai īpašumā Laidzes pagastā. Pieņemti paskaidrojumi. Informācija nodota Valsts policijas Talsu iecirknim.

26.03.

Ziņots par automašīnu ar ieslēgtu dzinēju, kura stāv jau ilgu laiku Celtnieku ielā, Talsos. Konstatēts, ka autovadītājs atrodas iespējams alkohola reibumā. Palūgts izslēgt automašīnas dzinēju. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

27.03.

Saņemta informācija par personu, kura lieto alkoholiskos dzērienu kādā dzīvoklī Lielā ielā, Talsos, un uz lūgumu doties prom, atsakās. Persona aizturēta un nogādāta Talsu novada pašvaldības policijas iecirknī.

Ziņots par personu, kura uzvedas agresīvi un uzbrūk kādai citai personai īpašumā Laidzes pagastā. Konstatēts, ka persona ir devusies prom. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem iesnieguma pieņemšanai.

28.03.

Ziņots par klaiņojošu suni pie kādas ēkas Ģibuļu pagastā. Veikta teritorijas apsekošana. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā, kura guļ kādas daudzdzīvokļu mājas Darba ielā, Talsos, kāpņu telpā. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

29.03.

Saņemta informācija par to, ka A.Pumpura ielā, Talsos, uz soliņiem bieži pulcējas dažās personas un lieto alkoholiskos dzērienus, lūdz pievērst pastiprinātāku uzmanību minētajai vietai. Apsekošanas brīdī neviena persona netiek sastapta. Tiks pievērsta pastiprinātāka uzmanība minētajai vietai.

Ziņots par alkohola reibumā esošu personu Rīgas ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

30.03.

Ziņots par jauniešiem alkohola reibumā, kuri brauc ar automašīnu pie kāda veikala Valdgales pagastā. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Saņemta informācija par vairākām personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus pie kāda veikala K.Valdemāra ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, alkohola lietošana netiek konstatēta. Personas dodas prom.

31.03.

Saņemta informācija par specifisku smaku daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā, kas plūst no kāda dzīvokļa, Virbu pagastā. Veikta apsekošana un smaka daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā netiek konstatēta.

2019.GADA FEBRUĀRIS

1.02.

Saņemta informācija par kaimiņa suņa uzbrukumu mazgadīgam bērnam īpašumā Ģibuļu pagastā. Telefoniski sievietei izskaidrots par tālākām darbībām.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, vīrietis alkohola reibumā iekritis kupenā un palicis tur guļot. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka pusaudži mētā pikas pa daudzdzīvokļu mājas logiem Kareivju ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrotas jauniešu personības, pieņemts iesniegums.

2.02.

Ziņots par ievainotu stirnu grāvī ceļa posmā Zvirgzdi – Ķīvīškrogs. Apsekots norādītais ceļa posms, bet ievainotais dzīvnieks netiek manīts.

3.02.

Ziņots par kāda vīrieša agresīvu uzvedību sabiedriskajā transportlīdzeklī maršrutā Dundaga – Talsi. Ierašanās brīdī Talsu autoostā vīrietis sēž sniegā, bļaustās un nespēj pats pārvietoties. Vīrietis nogādāts Talsu novada pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

4.02.

Ziņots, ka jau divas nedēļas Talsos, Kr.Valdemāra ielā, stāvlaukumā stāv automašīna, kura traucē tīrīt teritoriju no sniega. Norādītajā adresē automašīnai uzlīmēta brīdinājuma uzlīme.

Ziņots par to, ka, veicot rakšanas darbus Paugurciemā un Zvirgzdos, nav izliktas braucamās daļas malā brīdinošas ceļa zīmes. Notikuma vietā konstatēts, ka rakšanas darbi nenotiek.

Ziņots, ka Talsos, Aspazijas ielā, uz soliņa sēž iereibis vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis nespēj patstāvīgi pārvietoties. Nogādāts pašvaldības policijā, kur vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Laidzes tehnikuma dienesta viesnīcā divas audzēknes atradās stiprā alkohola reibumā. Notikuma vietā jaunietēm veica testu par alkohola koncentrāciju izelpā. Abas audzēknes nogādātas vecāku aprūpē dzīvesvietās. Uzsāktas administratīvās lietvedības.

6.02.

Ziņots, ka Stendē satiksmes transporta pieturvietā vārtās stipri iereibis vīrietis. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, kur vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsu autoostā uz soliņa guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, kur vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

7.02.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie dzīvokļa durvīm dauzās vīrietis, kurš grib iekļūt dzīvoklī, izsaka draudus. Dzīvokļa īrniece vēlas vīrietim atdot viņa drēbes.  Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis ir aizgājis.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, skvērā uz soliņa guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, kur vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

8.02.

Uz Talsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas pieprasījuma veikta pārbaude kādā dzīvesvietā Pūņās, Valdgales pagastā. Pārkāpumi netika konstatēti.

9.02.

Ziņots, ka skaļi trokšņo dzīvoklī Rīgas ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī valda klusums. Dzīvokļa īrnieks paskaidroja, ka trokšņotāji ir devušies prom.

Ziņots par to, ka Lidlauka ielā, Talsos, sieviete pastaigājas ar lielu suni, kurš nav pavadā. Garāmgājējiem apdraudējums. Notikuma vietā ar suņa īpašnieci veiktas pārrunas.

10.02.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, pie veikala uz pakāpieniem guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrieti nesastop. Noskaidrots, ka vīrietis devies mājup.

11.02.

Ziņots par to, ka Talsos, K.Mīlenbaha ielā, uz ietves un braucamās daļas izgāzta malka. Apsekojot norādīto adresi, konstatēts, ka notiek malkas savākšana.

Ziņots, ka Sabilē, Talsu ielā, mājas pagalmā sieviete nokārtojusi dabiskās vajadzības. Sievietei sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par izgāztiem sadzīves atkritumiem mežā Laucienes pagastā. Notikuma vietā iegūti pierādījumi, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, pie veikala novietotā automašīna traucē piegādāt veikalam preci. Notikuma vietā automašīnas īpašnieku neatrod.

Ziņots par to, ka Talsos, Rīgas ielā, kādā dzīvoklī atrodas māte stiprā alkohola reibumā, kā rezultātā nespēj aprūpēt mazgadīgus bērnus. Apsekojot  norādīto adresi, informācija apstiprinājās. Bērnus aprūpēt uzņemas vecaistēvs. Uzsākta administratīvā lietvedība. Informācija nodota Talsu novada bāriņtiesai un sociālajam dienestam.

12.02.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā atrodas svešs vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis gaida ierodoties draugu. Pēc pārrunām vīrietis atstāj kāpņu telpu.

13.02.

Ziņots, ka Vandzenes pagastā, Lādzere, satiksmes transporta pieturvietā izkāpis vīrietis un kritis, palicis guļot. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietim palicis slikti ar sirdi. Izsaukta mediķu palīdzība.

14.02.

Ziņots, ka vīrietis ubago pie veikala Rīgas ielā, Sabilē. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsos, Laidzes ielā, satiksmes transporta pieturvietā guļ vīrietis. Ierašanās brīdī vīrietis piecēlies un dodas mājup.

Saņemta informācija par to, ka Dižstendes parkā sniegā sēž vīrietis, kurš ir alkohola reibumā. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietim ir neliels reibums. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, pagalmā sniegā vārtās vīrietis, kurš ir alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Saņemta informācija par to, ka kādā dzīvesvietā Talsos, Darba ielā, māte regulāri bļauj uz saviem mazgadīgajiem bērniem. Dzīvesvietā veikta pārbaude, veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsu Valsts ģimnāzijas stadionā jaunieši spēlē bumbu un skaļi uzvedas. Notikuma vietā veiktas pārrunas un jaunieši dodas mājup.

15.02.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, uz ietves guļ vīrietis, kurš esot ieskrējis ceļa zīmes stabā. Notikuma vietā izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības grupa, kura apskata vīrieti un konstatē, ka veselībai apdraudējuma nav. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā atskurbšanai. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par konfliktu kādā dzīvoklī Talsos, Draudzības ielā. Notikuma vietā konstatēts, ka alkohola koplietošanas laikā izcēlies konflikts starp vīrieti un sievieti. Veiktas pārrunas un panākts izlīgums.

Ziņots, ka Talsu autoostā pie preses kioska vairāki vīrieši lieto alkoholu un skaļi uzvedas. Notikuma vietā pārkāpumi netika konstatēti.

Talsu pamatskolas pasākuma laikā vairāki nepilngadīgie atradās alkohola reibumā. Sastādīti administratīvie protokoli. Nepilngadīgās personas nodotas vecāku aprūpē.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā atrodas svešs vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība. Pēc pārrunām vīrietis dodas prom.

16.02.

Ziņots, ka pie izklaides kluba Talsos, Brīvības ielā, notiekot nekārtības un jaunieši skaļi uzvedās. Notikuma vietā pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija par to, ka pie izklaides kluba Talsos, Brīvības ielā, uz soliņa guļ vīrietis, kurš nespēj patstāvīgi pārvietoties. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par to, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā vīrietis agresīvi uzvedas, gatavojas automašīnām lauzt spoguļus un tās dauzīt. Vīrietis notikuma vietā aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā.

Ziņots par to, ka Stendē, Bērzu ielā, no automašīnas sadzīves atkritumu konteineros iemesti maisi ar būvgružiem. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, veikta fotografēšana, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Talsos, Kr.Valdemāra ielā, gaitenī guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis guļ asins peļķē. Nekavējoties izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības grupa, kura vīrieti hospitalizē.

Ziņots, ka Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā telpā guļ piedzēries vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un viņš nogādāts dzīvesvietā.

17.02.

Ziņots, ka Laucienes satiksmes transporta pieturvietā guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis guvis miesas bojājumus. Izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības grupa, kura vīrieti hospitalizē.

Ziņots, ka Sabilē, O.Kalpaka ielā, kaimiņienes znots braucot ar automašīnu bojā pagalmu. Veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Priežu ielā, ielas malā guļ vīrietis. Notikuma vietā izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības grupa, kura konstatē, ka vīrietim veselībai apdraudējuma nav. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Lībagu pagastā, Mundigciemā, pārtikas veikalā ieradies vīrietis un pieprasīji pudeli degvīna. Pēc atteikuma, vīrietis kļuvis agresīvs un draudējis pārdevēju nošaut. Notikuma vietā vīrietis neatradās. Veikala darbiniekam izskaidrota tālākā rīcība.

18.02.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, kādā dzīvoklī rej un smilkst kucēns, kas traucē kaimiņiem. Notikuma vietā dzīvokļa durvis netiek atvērtas. Kaimiņienei ieteikts aprunāties ar kucēna īpašnieku. Vēlāk saņemta informācija, ka kucēns nogādāts uz lauku īpašumu.

Saņemta informācija par pieklīdušu mazu sunīti īpašumā Kalna ielā, Jaunpagastā. Vīrietim ieteikts ievietot informāciju par pieklīdušo sunīti sociālajos tīklos.

19.02.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, uz trotuāra nokritis sirmgalvis un sasitis galvu. Apsekota norādītā adrese un tuvākā apkārtne, bet vīrieti neatrod.

Ziņots, ka Talsos, F.Blumbaha ielā, pie Antiņu kapiem uz ceļa guļ nobraukta aita. Notikuma vietā konstatēts, ka uz ceļa atrodas aitas āda bez rumpja, krotālijas no ausīm izgrieztas. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

20.02.

Saņemta informācija par regulāru suņa klaiņošanu Laidzes pagastā. Sastādīts pārbaudes akts, veikta fotofiksācija. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Kopā ar sociālo dienestu apsekota kāda dzīvesvieta Laidzes pagastā.

21.02.

Ziņots par beigtu dzīvnieku ceļa posmā Talsi-Roja, pagriezienā uz Ārlavām. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Saņemta informācija par guļošu personu kādā daudzdzīvokļu nama Darba ielā, Talsos, kāpņutelpā. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

22.02.

Ziņots par svešu personu kādā daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā Darba ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā, kura guļ sabiedriskā vietā Dundagas ielā, Talsos. Persona nogādāta Valsts policijas Talsu iecirknī.

23.02.

Ziņots par piesietu suni pie koka Darba ielā, Talsos. Ar suņa saimnieku veiktas pārrunas, pārkāpumi netiek konstatēti.

Noticis ģimenes konflikts kādā īpašumā Lībagu pagastā. Veiktas pārrunas un izskaidrots kā rīkoties tālāk.

24.02.

Ziņots par iespējams nenoslēgu līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu kādā īpašumā Lībagu pagastā. Sniegtā informācija tiek noskaidrota.

25.02.

Ziņots par personu, kura ubago naudu Ventspils ielā, Sabilē. Vainīgajai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par pieklīdušu suni kādā īpašumā Lībagu pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Patrulējot, konstatēts, ka nepilngadīgs jaunietis šķērso Brīvības un Lielās ielas krustojumu, Talsos, pie luksoforā degošās sarkanās gaismas. Jaunietim izteikts mutisks aizrādījums.

Patrulējot, ievērots, ka Abavas ielā, Sabilē, pulcējas daudz personu, no kurām dažas ir alkohola reibumā. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

26.02.

Saņemta informācija par iespējams alkohola reibumā esošu sievieti, kura kopā ar bērnu ratiņos pārvietojas pa Lielo ielu, Talsos. Veikta teritorijas apsekošana. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par Lībagu pagastā kapu konteinerā izmestiem sadzīves atkritumiem. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Ziņots par personu alkohola reibumā Raiņa ielā, Talsos. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

27.02.

Ziņots par stiprā alkohola reibumā esošu personu pie kādas ēkas Raiņa ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī.

Saņemta informācija par pērnās zāles dedzināšanu Ārlavas pagastā. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties Kr.Valdemāra ielā, Talsos. Persona nogādāta Valsts policijas Talsu iecirknī.

2019.GADA JANVĀRIS

1.01.

Ziņots par to, ka Vandzenes tautas namā uz pasākumu ieradies vīrietis stiprā alkohola reibumā un uzvedas huligāniski. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā, kādā dzīvoklī vīrietis agresīvi uzvedas. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis agresīvi uzvedas pret draudzeni. Lai izbeigtu konfliktu, vīrietis nogādāts savā dzīvesvietā.

Ziņots, ka naktī gar kādu namu Talsos, K.Valdemāra ielā, gājuši jaunieši un dauzījušies gar logiem un logu vērtnēm. Veikta patrulēšana pilsētā, aizdomīgu jauniešu baru nesastop.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā atrodas stipri iereibis vīrietis, kurš nespēj patstāvīgi pārvietoties. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, kur viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

2.01.

Kopā ar Ventspils reģionālās vides pārvaldes piesārņojumu kontroles sektora vecāko inspektoru apsekots īpašums Stendē, Kasparu ielā.

3.01.

Ziņots, ka kāda persona guļ sabiedriskā vietā Balgales pagastā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

4.01.

Saņemta informācija par to, ka Rīgas ielā, Talsos, pie daudzdzīvokļu namu atkritumu konteineriem piebraukusi kāda automašīna un izmetusi atkritumus. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Ziņots par alkoholisko dzērienu lietošanu un  naktsmiera traucēšanu kādā dzīvoklī Ventspils ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par plastmasas dedzināšanu ugunskurā kādā īpašumā Valdgales pagastā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka ugunskurs jau ir izdedzis, veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par klaiņojošu suni, kurš ik pa laikam atrodas kāda tirdzniecības centra telpās Dundagas ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

5.01.

Ziņots par trokšņošanu kādā dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par nelikumīgiem mežistrādes darbiem Valdgales pagastā. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija.

6.01.

Ziņots par vīrieti, kurš kails skraida pa ceļa braucamo daļu Draudzības ielā, Talsos. Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem vīrietis aizturēts un nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku pārziņā.

Ģimenes konflikts noticis kādā dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Panākta savstarpēja vienošanās un konflikts atrisināts.

Saņemta informācija personu alkohola reibumā, kura traucē kāda pasākuma norisi Kr.Valdemāra ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldība policijas iecirknī.

8.01.

Ziņots par cigarešu izsmēķiem pie kādas daudzdzīvokļu ēkas durvīm Rīgas ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas ar mājas iedzīvotājiem, vainīgo personu neizdodas noskaidrot.

Apsekota dzīvesvieta Vandzenes pagastā.

9.01.

Saņemta informācija, ka Ģibuļu pagastā kāda automašīna brauc ļoti agresīvi. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

10.01.

Ziņots par personu, kura kādā iestādē, Stendē, uzvedas agresīvi, lamājas necenzētiem vārdiem, ir huligānisku motīvu vadīta. Persona nogādāta pašvaldība policijas iecirknī, uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Saņemta informācija par personu, kura cenšas iekļūt svešā dzīvoklī, uzvedas agresīvi. Veiktas pārrunas. Pieņemts iesniegums un uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā Ezera ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

11.01.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā īpašumā Ambrakas ielā, Valdemārpilī. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

12.01.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā, kura atrodas kādas daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā, Talsos, kāpņutelpā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par personu, kura vārtās sniegā Talsu autoostas teritorijā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

13.01.

Ziņots par bērnu skaļu trokšņošanu un iespējams vecāku atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Alkohola lietošana netiek konstatēta. Veiktas pārrunas.

14.01.

Ziņots par klaiņojošu suni 9.maija ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā, kura nespēj patstāvīgi pārvietoties, kādā veikalā Lielā ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta pašvaldība policijas iecirknī.

15.01.

Veiktas pārrunas un izteikti mutiski aizrādījumi īpašumos O.Kalpaka ielā, Sabilē, un Talsu ielā, Sabilē, par to, ka bērni nepameklē izglītības iestādes.

Ziņots par personu alkohola reibumā pie kādas ēkas K.Mīlenbaha ielā, Talsos. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

16.01.

Ziņots par svešu personu, kura cenšas iekļūt kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā izsists logs un bojāta kāda automašīna. Vainīgā persona aizturēta un darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā A.Pumpura ielā, Talsos. Persona nogādāta pašvaldība policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

17.01.

Ziņots, ka ar smago tehniku bojā ceļa segumu un brīžiem to aizšķērso Lībagu pagastā, Talsu novadā. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā Robežu ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā Lielā ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

18.01.

Saņemta informācija par agresīvu personu kādā izklaides vietā A.Pumpura ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

19.01.

Ziņots par trokšņošanu un naktsmiera traucēšanu kādā dzīvoklī Laidzes pagastā. Veiktas pārrunas un izskaidrotas uzvedības normas.

Veikta apsekošana un pārrunas kādā dzīvesvietā Īves pagastā, pamatojoties uz saņemto informāciju par alkohola lietošanu un iespējams mazgadīga bērna drošības apdraudējumu.

Ziņots par svešas personas atrašanos kādā īpašumā Jaunajā ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta Valsts policijas Talsu iecirknī.

Saņemta informācija personu alkohola reibumā kādas daudzdzīvokļu mājas A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos, kāpņu telpā. Persona nogādāta pašvaldība policijas iecirknī.

21.01.

Saņemta informācija par izmestiem sadzīves atkritumiem ceļa posmā Sabile-Kandava. Noskaidrota vainīgā persona, izteikts mutisks aizrādījums.

22.01.

Ziņots, ka Vandzenē pie veikala sniegā guļ vīrietis, kuru pašvaldības policija nogādāja Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā, ēdināšanas uzņēmumā vīrietis alkohola reibumā uzvedas neadekvāti. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis aizgājis.

23.01.

Ziņots par klaiņojošu suni Talsu autoostas teritorijā. Informēts atbildīgais dienests, kuri suni noķer un nogādā dzīvnieku patversmē.

24.01.

Ziņots, ka pie Talsu tautas nama esošās kāpnes nav notīrītas no sniega, kā rezultātā ir apgrūtināta iešana.  Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

25.01.

Ziņots par to, ka svešas personas Talsos, Raiņa ielā, pie sadzīves atkritumu konteineriem izmeta atkritumu maisus. Notikumu vietā noskaidrots, ka atkritumi atnesti no ēkas Brīvības ielā. Ēkā veic remontdarbus un noslēgts līgums par būvgružu konteineru. Vienojušies ar atkritumu apsaimniekotāju, ka plastmasas trubas novietos pie sadzīves atkritumu konteineriem Raiņa ielā, Talsos.

26.01.

Ziņots par to, ka kādā dzīvoklī Zvirgzdos, Laidzes pagastā, tiek atskaņota skaļa mūzika. Notikuma vietā dzīvoklī trokšņi netika konstatēti, bet veiktas pārrunas ar dzīvokļa īrnieku.

Ziņots, ka Talsu autoostas teritorijā iereibusi persona prasa cigaretes. Notikuma vietā ar vīrieti veiktas pārrunas un viņam izteikts mutisks aizrādījums.

Kāds iedzīvotājs ziņoja, ka Talsos, Raiņa ielā, stāvlaukumā iebraukusi automašīna, kuras vadītājs, iespējams, esot alkohola reibumā. Notikuma vietā konstatēts, ka stāvlaukumā atrodas minētā automašīna bez vadītāja.

27.01.

Ziņots, ka tirdzniecības centrā Talsos, Rīgas ielā, kafejnīcā vīrietis ubago. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis aizgājis.

Ziņots, ka Lībagu pagastā, pie Bungu kapiem uz meža ceļa guļ vīrietis. Notikuma vietā ir ieradusies Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kura vīrieti nogādā slimnīcā.

29.01.

Ziņots par to, ka Talsu sporta namā nepilngadīgas personas ignorē dežurantes aizrādījumus par uzvedību sabiedriskā vietā. Ar pusaudžiem veiktas pārrunas.

30.01.

Ziņots par to, ka jaunieši regulāri met ar sniega pikām pa logiem īpašumā A.Pumpura ielā, Talsos. Veikta patrulēšana minētajā adresē.

31.01.

Ziņots par ģimenes konfliktu kādā īpašumā Sabilē, Jaunatnes ielā. Notikuma vietā noskaidrots, ka sievietei ar dzīvesbiedru izveidojies konflikts, bet vīrietis neielaiž dzīvesvietā, lai sieviete paņemtu mantas. Konstatēts, ka vīrietis dzīvesvietā neatrodas, veiktas pārrunas ar vīrieti pa telefonu.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, tirdzniecības centra sabiedriskajā vīriešu tualetē guļ vīrietis alkohola reibumā. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis ir aizgājis.

Ziņots par atkārtoti nopludinātu dzīvokli Talsos, Brīvības ielā. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, izskaidrota tālākā darbība.

2018.GADA DECEMBRIS

1.12.

Ziņots par to, ka kāda īpašuma Laucienes pagastā īpašnieks neievēro dzīvnieku labturības noteikumus, viņa suns regulāri klaiņo pagasta teritorijā.  Ar īpašnieku veiktas pārrunas, izskaidroti dzīvnieku labturības noteikumi, viņam izteikts mutisks aizrādījums.

Vīrietis alkohola reibumā agresīvi un rupji pret darbiniekiem uzvedās Talsu slimnīcas uzņemšanas telpā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, kur viņam sastādīja administratīvo pārkāpuma protokolu.

Ziņots, ka pie izklaides vietas Talsos, Brīvības ielā, guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša dzīvesvieta un viņš nogādāts mājās.

Saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Talsos, Dundagas ielā, jau pāris stundas rej suns. Notikuma vietā dzirdams, ka suns ļoti skaļi rej, bet dzīvoklī pašvaldības policijas darbinieki netiek ielaisti. Iedzīvotājiem izskaidrots, ka viņiem ir tiesības rakstīt iesniegumu.

Ziņots par skaļu trokšņošanu dzīvoklī Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā pārkāpumus nekonstatē, bet veiktas pārrunas ar dzīvokļa iemītniekiem.

2.12.

Ziņots par to, ka dzīvoklī Brīvības ielā, Talsos, ik pa laikam sit pa grīdu. Norādītajā adresē konstatēts, ka dzīvokļa iemītniece staigā augstpapēžu kurpēs. Veiktas pārrunas.

Ziņots, ka kādā dzīvoklī Talsos, Ezera ielā, neaprūpēts bērns atstāts tēva uzraudzībā. Norādītajā adresē veikta pārbaude un konstatēts, ka informācija nav patiesa.

3.12.

Ziņots, ka Talsu autoostas teritorijā vairāki vīrieši uzmācīgi prasa naudu. Norādītajā adresē minētie vīrieši noliedz ubagošanas faktu. Ar vīriešiem veiktas pārrunas, pēc tam viņi dodas prom.

4.12.

Kopā ar Vandzenes pagasta sociālo darbinieci veiktas pārbaudes vairākās dzīvesvietās.

Saņemta informācija par to, ka pie ieejas durvīm daudzdzīvokļu mājā Talsos, Brīvības ielā, kāda dzīvokļa īrnieki smēķē, kas traucē pārējiem mājas iedzīvotājiem. Norādītajā adresē dzīvoklī nevienu personu nesastop. Kaimiņi iesniegumu atsakās rakstīt.

Ziņots, ka daudzdzīvokļu mājas pagalmā Talsos, Rīgas ielā, novietota automašīna pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Notikuma vietā pārkāpums netiek konstatēts.

5.12.

Ziņots par konfliktu kādā dzīvesvietā Talsos, Brīvības ielā. Norādītajā adresē noskaidrots, ka konflikts izcēlies par īpašuma tiesībām uz datoru. Vīrietis atdod īpašniecei mantu, un konflikts atrisināts.

Ziņots, ka sieviete gados ieslēgta dzīvoklī Talsos, Celtnieku ielā, un viņa sauc pēc palīdzības. Notikuma vietā noskaidrots, ka meita ieslēgusi dzīvoklī savu māti, lai viņa nesatraumētos. Informācija nodota sociālajam dienestam.

Ziņots par klaiņojošu suni Laidzes pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par agresīva vīrieša uzvedību Vandzenes pagastā, kurš ieradies ciemos pie bērniem alkohola reibumā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un vīrietim palūgts doties līdzi uz savu dzīvesvietu Talsos.

6.12.

Ziņots par to, ka Laidzes pagastā ceļa malā sējumu laukā guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis atrodas stiprā alkohola reibumā, tāpēc nogādāts pašvaldības policijā atskurbšanai.

Vīrietis nogādāja pašvaldības policijā sirmgalvi, kurš bija apmaldījies un apjucis pie veikala A.Lerha – Puškaiša ielā, Talsos. Noskaidrota vīrieša personība, sameklēti radinieki un sirmgalvis nogādāts pie meitas Laucienes pagastā.

7.12.

Ziņots par to, ka dzīvoklī Talsos, Brīvības ielā, suns atstāts viens, kā rezultātā nepārtraukti rej. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī neviena nav. Izsaukuma veicēja iesniegumu rakstīt atsakās.

Ziņots par nelegālu elektrības pieslēgumu koplietošanas telpā “Zvirgzdu pansijā”, Laidzes pagastā. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts.

Saņemta informācija par to, ka Lībagu pagastā, Mundigciemā, dzīvoklim kaimiņš atslēdzis elektrības drošinātājus. Notikuma vietā veiktas pārrunas, elektrība dzīvoklī atjaunota.

Ziņots par novietotām automašīnām stāvlaukumā Stendes ielā, Talsos, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Norādītajā adresē sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli – lēmumi.

8.12.

Ziņots par to, ka kādā dzīvoklī Sabilē, Priežu ielā, nakts laikā kaimiņiene skaļi bļaustās un gāž mēbeles. Notikuma vietā pašvaldības policijas darbinieki dzīvoklī netiek ielaisti. Uz iesnieguma pamata uzsākta administratīvā lietvedība.

Saņemta informācija, ka sieviete ar četrus mēnešus vecu bērnu atrodas kādā īpašumā Rojā, kur atrodas vīrietis ar agresīvu uzvedību un neļauj sievietei ar bērnu doties prom. Ar Rojas novada pašvaldības policijas darbinieku palīdzību sieviete ar bērnu nogādāta dzīvesvietā Valdemārpilī.

9.12.

Ziņots par to, ka pie daudzdzīvokļu mājas Talsos, A.Pumpura ielā, uz soliņa sēž sieviete, kuru draugs izmetis no dzīvokļa. Sieviete nogādāta Talsu novada nakts patversmē.

Ziņots par to, ka pie veikala K.Valdemāra ielā, Talsos, guļ vīrietis, ko nevar pamodināt. Izbraukts uz notikuma vietu, bet vīrietis norādītajā adresē vairs neatradās. Izstaigāta un apbraukāta tuvākā teritorija, bet vīrieti neatrada.

10.12.

Ziņots, ka kādā dzīvoklī Sabilē, Talsu ielā, vairākas dienas deg gaisma, bet pats dzīvokļa iemītnieks nav redzēts. Atverot dzīvokļa durvis, konstatēts, ka vīrietis miris.

Ziņots par to, ka pie kāda īpašuma Sabilē, Raiņa ielā, suņa īpašniece nav savākusi sava suņa ekskrementus. Notikuma vietā pieņemts iesniegums, suņa īpašniecei sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par to, ka Talsu autoostā vairāki vīrieši uzmācas apkārtējiem cilvēkiem. Pie preses kioska pamanīti trīs vīrieši, ar kuriem veiktas pārrunas.

Ziņots, ka satiksmes autobusā atrodas vīrietis alkohola reibumā un uzvedas neadekvāti. Talsu autoostā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

11.12.

Ziņots par klaiņojošu suni Abavas pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Saņemta informācija par to, ka Lībagu pagastā, Dižstendē, autovadītājs brauc ar automašīnu alkohola reibumā. Norādītajā adresē transportlīdzeklis apturēts, tā vadītājs bija alkohola reibumā. Izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri pārņem turpmākās darbības.

Ziņots par ģimenes konfliktu Lībagu pagastā. Norādītajā adresē konflikts ir beidzies. Konstatēts, ka sievietei ir miesas bojājumi, pieņemts lēmums sievieti nogādāt slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

Ziņots par naktsmiera traucēšanu Talsos, A.Pumpura ielā. Norādītajā adresē informācija neapstiprinājās.

12.12.

Ziņots par naktsmiera traucēšanu Celtnieku ielā, Talsos. Ar dzīvokļa iemītniekiem veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par to, ka Talsos, Dundagas ielā, degvielas uzpildes stacijā uz ceļa nokritis vīrietis. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sniedz palīdzību.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, pasta telpās atrodas vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Lībagu pagastā, pieklīdis haskija šķirnes suns. Atbildīgais dienests suni nogādāja dzīvnieku patversmē.

14.12.

Ziņots par to, ka Valdemārpilī pie veikala alkohola reibumā guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka uz dzīvesvietu vīrietim kaimiņš palīdzējis aiziet.

Saņemta informācija par to, ka Lībagu pagastā, Dižstendē, veikalā ienācis vīrietis alkohola reibumā, apgūlies uz grīdas un aizmidzis, bet veikalam beidzas darba laiks. Notikuma vietā vīrietis pamodināts un nogādāts dzīvesvietā mammas aprūpē.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī A.Pumpura ielā, Talsos. Notikuma vietā nekonstatē skaļas mūzikas spēlēšanu. Veiktas pārrunas ar dzīvokļa īpašnieci, kura nenoliedz, ka bērni varbūt kādu brīdi ir mūziku klausījušies. Izteikts mutisks aizrādījums.

15.12.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā sieviete nevar atslēgt savas automašīnas. Aizdomas, ka kāda persona slāpē signālu. Notikuma vietā konstatēts, ka pultīm beigušās baterijas vai bojātas signalizācijas.

Ziņots, ka Talsu autoostā uzgaidāmajā zālē guļ vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsos, Lielgabala ielā, vīrietim pastaigas laikā ar suni uzbrūk klaiņojošs suns. Noskaidrota klaiņojošā suņa dzīvesvieta, ar dzīvnieka īpašnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

16.12.

Ziņots par to, ka Virbu pagasta iedzīvotājai piederošie suņi regulāri klaiņo un rada draudus apkārtējiem iedzīvotājiem. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, kādas mājas pagalmā vārtās vīrietis. Notikuma vietā izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kurš vīrieti hospitalizē.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Talsos, Kr. Valdemāra ielā, notiek driftēšana ar automašīnām. Veikta patrulēšana norādītajā adresē un tās apkārtnē.

18.12.

Ziņots par to, ka Abavas pagastā, iespējams, notiek nelikumīga pašvaldības īpašuma – šķūņa nojaukšana. Notikuma vietā noskaidrots, ka demontāža ir likumīga un saskaņota ar būvvaldi.

20.12.

Ziņots, ka Talsos, Miera ielā, pie privātīpašuma vārtiem atstāta automašīna, kura traucē izbraukt no pagalma. Noskaidrota automašīnas īpašniece, kura paskaidro, ka transportlīdzeklis saplīsis. Automašīnu pārvieto, lai var izbraukt no pagalma.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, pie kāda dzīvokļa durvīm dauzās vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis bija izgājis uz veikalu, bet atgriežoties, dzīvesbiedre vairs nelaiž dzīvoklī, abi kopā bija lietojuši alkoholu. Veiktas pārrunas.

21.12.

Ziņots par to, ka Sabilē, Kuldīgas ielā, pie kāda īpašuma sistemātiski tiek novietota automašīna. Ar transportlīdzekļa īpašnieku veiktas pārrunas, transportlīdzeklis tiek pārvietots.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Ezeru ielā, Valdemārpilī. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, 1.maija ielā, pie kāda īpašuma kravas automašīna norāvusi Lattelekom vadus. Notikuma vietā noskaidrots, ka informēta uzņēmuma vadība. Mājas īpašniecei izskaidrots, ka elektroenerģija norautajos vados neatrodas.

22.12.

Ziņots, ka Talsos, Kareivju ielā, uz gājēju ietves vārtās vīrietis stiprā alkohola reibumā. Notikuma vietā ir izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kuri apliecina, ka vīrietim veselībai apdraudējuma nav. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā atskurbšanai.

23.12.

Ziņots par agresīvu vīrieša uzvedību dzīvoklī Mundigciemā, Lībagu pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas, vīrietis nogādāts pašvaldības policijā.

Saņemta informācija par klaiņojošiem suņiem Laucienes un Vandzenes pagastā. Dzīvnieku saimnieki nav zināmi.

Ziņots par to, ka visu nakti dzīvoklī Draudzības ielā, Talsos, trokšņots un lietots alkohols, koplietošanas gaitenī izsista loga rūts. Notikuma vietā veiktas pārrunas, vainīgā persona loga rūti apņemas iestiklot, panākts ar kaimiņiem mierizlīgums.

24.12.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, jau otro dienu klaiņo divi lieli suņi. Notikuma vietā nofotografēti dzīvnieki, lai noskaidrotu to īpašniekus.

Ziņots par to, ka vīrietis atvedis savu trīs gadus veco dēlu uz savu dzīvesvietu Talsos, K.Mīlenbaha ielā, jo bērna mātei nav noteiktas dzīvesvietas. Veikta pārbaude minētajā dzīvesvietā, pārkāpumi netika konstatēti.

26.12.

Saņemta informācija par to, ka no kāda īpašuma Abavas pagastā suņi klaiņo un nokož jērus saimniecībā Kandavas novadā. Noskaidrotas suņu īpašnieces, ar kurām veiktas pārrunas.

Kāda Talsu pilsētas Rīgas ielas iedzīvotāja ziņoja, ka nav iespējams piekļūt pie sadzīves atkritumu konteineriem, jo nav nokaisīts. Iedzīvotāja lūdza, lai informāciju nodod atbildīgajiem dienestiem.

27.12.

Ziņots par to, ka Ziemassvētku laikā sabojātas dekorācijas eglei Sabiles centrā. Veikta videoierakstu pārbaude un konstatēts, ka to izdarījušas divas nepilngadīgas meitenes. Informācija nodota Valsts policijai.

28.12.

Ziņots par to, ka Sabilē, Rīgas ielā, neapdzīvotā mājā iekļuvuši un pulcējas jaunieši. Informācija nodota ēkas pārvaldniekam, kurš novērš jauniešu iekļūšanu ēkā.

29.12.

Ziņots par to, ka Lībagu pagastā, Dižstendē, dzīvesvietā atrodas sieviete alkohola reibumā, kura nevar parūpēties par saviem mazgadīgajiem bērniem. Norādītajā adresē veikta pārbaude, informācija apstiprinājās, par bērniem aprūpi uzņemas kaimiņiene. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Valsts policijas patruļdienestam sniegta palīdzība kādā dzīvesvietā Abavas pagastā, kur agresīvi uzvedās vīrietis alkohola reibumā un bērnus neatdod mātei. Notikuma vietā konstatēts apdraudējums bērniem un bērni nodoti mātes aprūpē.

30.12.

Ziņots par kaimiņu huligāniskām darbībām un naktsmiera traucēšanu Talsos, Dundagas ielā. Notikuma vietā ar kaimiņu veiktas pārrunas.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu un naktsmiera traucēšanu kādā īpašumā Vandzenes pagastā. Notikuma vietā ar trokšņotāju veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

2018.GADA NOVEMBRIS

1.11.

Saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Virbu pagastā atrodas suns, kurš nav reģistrēts un vakcinēts. Veikta pārbaude, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Talsos, Dundagas ielā, vairāki vīrieši uzmācīgi prasa cigaretes. Informācija neapstiprinājās, veikta patrulēšana apkārtējā teritorijā.

2.11.

Ziņots par konfliktu starp kaimiņiem kādā īpašumā Pastendē, Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Talsos, Dundagas ielā, trīs vīrieši lieto alkoholisko dzērienu. Notikuma vietā alkoholiskā dzēriena lietošanu nekonstatē. Veiktas pārrunas un vīrieši dodas prom.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Gobu ielā, sabojāta automašīna – ar krāsu uzpūsts zīmējums. Automašīnas īpašniekam izskaidrots, ka jāvēršas ar iesniegumu Valsts policijā.

3.11.

Ziņots par konfliktu kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka viltus informācija.

Ziņots par to, ka Sabilē, Pilskalna ielā, kaimiņš izgājis no mājas un nav atgriezies. Kaimiņš esot devies uz kapiem. Apsekoti Sabiles Meža kapi. Pārbaudīta vīrieša dzīvesvieta un konstatēts, ka vīrietis atrodas dzīvesvietā, bija aizgājis gulēt.

Saņemta informācija par to, ka pagalmā Talsos, K.Mīlenbaha ielā, guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, kur viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

4.11.

Ziņots par klaiņojošiem suņiem Lādzeres centrā, Vandzenes pagastā. Pieņemts iesniegums, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka pie Sabiles kultūras nama noticis konflikts. Notikuma vietā konstatēts, ka zālājā guļ vīrietis, kurš sūdzējās par sāpēm krūškurvja rajonā un labās kājas augšstilbā. Vīrietis nogādāts Talsu slimnīcā.

Ziņots par ģimenes konfliktu kādā īpašumā Ezera ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis izsitis loga rūti. Izsaukta Valsts policijas palīdzība.

Ziņots par to, ka Lībagu pagastā, Mundigciemā, kāda automašīna aplieta ar līmi. Notikuma vietā konstatēts, ka automašīnai ar līmi pielīmētas koku lapas. Informācija par vainīgām personām netika iegūta.

5.11.

Saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Abavas pagastā suņi nav reģistrēti un vakcinēti. Uzsākta administratīvā lietvedība un sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

6.11.

Saņemta informācija par to, ka naktī sadauzīti dekoratīvie puķu podi pie Sabiles pamatskolas. Veikta videoierakstu caurskate un noskaidrotas vainīgās personas. Materiāls nodots Valsts policijai.

7.11.

Ziņots par to, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, kādā pašvaldības sociālajā dzīvoklī notiek alkohola lietošana. Veikta pārbaude, bet pārkāpumus nekonstatē.

8.11.

Ziņots par to, ka Sabilē, Talsu ielā, mājas pagalmā sieviete nokārtoja savas dabiskās vajadzības. Notikuma vietā pieņemts iesniegums, vainīgajai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par to, ka Talsos, Kareivju ielā, uz kāpnēm pie viesnīcas guļ vīrietis. Notikuma vietā neviena nav.

9.11.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Talsos, Dundagas ielā, atrodas dzērāji ar sasistām sejām.  Notikuma vietā neviena persona alkohola reibumā netika sastapta.

Ziņots, ka pie veikala Talsos, Lielajā ielā, guļ vīrietis stiprā alkohola reibumā. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, kur viņam sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, kādā pašvaldības sociālajā dzīvoklī atrodas nepiederoša persona. Notikuma vietā veiktas pārrunas, vīrietis dodas prom.

10.11.

Saņemta informācija par to, ka naktsklubā Talsos, Brīvības ielā, kāda iereibusi persona uzmācās cilvēkiem. Norādītajā adresē konstatē, ka kluba foajē uz grīdas guļ vīrietis. Zāles pārzinis paskaidro, ka vīrietis kritis un uz īsu brīdi zaudējis samaņu. Izsaukta medicīniskā palīdzība, kura vīrietis pārņem savā aprūpē.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Talsos, Dundagas ielā, iereibuši vīrieši uzmācās. Norādītajā adresē ar vīriešiem veiktas pārrunas, vīrieši uzmākšanos noliedz, izteikti brīdinājumi.

Saņemta informācija par to, ka Sabilē, Blaumaņa ielā braukā aizdomīga automašīna. Veikta patrulēšana, fiksēta minētā automašīna, pārkāpumi netiek konstatēti.

Ziņots, ka aiz Valdemārpils uz ceļa izgāzušās siena ķīpas. Pie Lubezeres satiksmes transporta pieturvietas 3 siena kumšķus pārvieto no brauktuves. Konstatēts, ka arī ceļa posmā Lubezere – Tiņģere mētājās izjukušas siena ķīpas. Aptaujājot tuvējo māju iedzīvotājus, noderīgu informāciju neiegūst.

11.11.

Ziņots, ka novietotā automašīna pie ēkas Talsos, A.Pumpura ielā, traucē izlikt valsts karogu. Noskaidrots automašīnas īpašnieks, kurš automašīnu pārvieto. Izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka pie veikala Talsos, Raiņa ielā, guļ vīrietis. Ierašanās brīdī notikuma vietā strādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Ziņots par to, ka pie ēkas Talsos, Lielajā ielā, vairākas dienas atrodoties piesiets suns. Apsekota minētā adrese un apkārtne, bet informācija neapstiprinājās.

Ziņots, ka pie kāda īpašuma Ķūļciema pagastā suns uzmācies sievietei, saimnieki esot zināmi. Rosināts rakstīt iesniegumu un nogādāt pagasta pārvaldē, kura pārsūtīs pašvaldības policijai.

12.11.

Ziņots, ka vīrietim liegta iekļūšana savā īpašumā K.Valdemāra ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka īpašumā ir civiltiesisks strīds. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots par klaiņojošu suni Talsos, Dundagas ielā, kurš mājas pagalmā uzturas dienu un nakti. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par to, ka īpašumā Laucienes pagastā, vīrietim ir izveidojies konflikts ar mājas kaimiņiem, iedzīvotāji vīrietim izsaka draudus. Paskaidrots, ka pēc palīdzības jāvēršas Valsts policijā.

Saņemta informācija par to, ka Abavas pagastā, pie Veģu tilta, novietots jūras konteiners, liegta piekļuve Abavas upei. Notikuma vietā informācija neapstiprinājās.

13.11.

Ziņots, ka īpašumā Virbu pagastā pieklīdis suns. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam, suns nogādāts dzīvnieku patversmē.

Ziņots, ka Ārlavas pagastā, ceļa malā atrodas beigta meža cūka. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Talsos, A.Lerha-Puškaiša ielā, notiek ģimenes konflikts. Pašvaldības policijas darbinieki dzīvoklī netiek ielaisti. Informācija nodota Valsts policijai.

14.11.

Ziņots, ka Talsos, Priežu ielā, zālājā rāpo sieviete. Notikuma vietā noskaidrots, ka sieviete iepriekšējā vakarā lietojusi alkoholu, tagad atteikušās klausīt kājas. Sieviete kategoriski atsakās no mediķu palīdzības. Sieviete ar vīra palīdzību nogādāta dzīvesvietā Priežu ielā, Talsos.

Jaunpagastā veikalā huligāniski uzvedās vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis pie veikala atņēmis konjaka pudeli kādam vīrietim. Vīrietis aizturēts kādā īpašumā. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekam, kurš turpina darbu.

16.11.

Ziņots, ka pie spēļu zāles Talsos, K.Valdemāra ielā, notiek konflikts starp izklaides vietas apmeklētājiem. Notikuma vietā konstatēts, ka konflikts beidzies.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie veikala guļ vairākas personas. Notikuma vietā aizturētas divas personas. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā atskurbšanai. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

17.11.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Celtnieku ielā, kādā dzīvoklī iemītnieki skaļi uzvedās, kā rezultātā traucēts naktsmiers. Norādītā dzīvokļa īrniekam izteikts mutisks aizrādījums. Pēc divām stundām ziņots, ka dzīvoklī trokšņošana turpinās. Lai izbeigtu naktsmiera traucēšanu, panākts, ka trokšņotāji svinēt svētkus dodas citur. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka pie kāda īpašuma Pastendē, Ģibuļu pagastā, nokritusi sieviete. Izbraucot uz notikuma vietu, informēti mediķi. Notikuma vietā noskaidrota sievietes personība un mediķi viņu nogādā dzīvesvietā.

Ziņots, ka Talsu autoostas teritorijā atrodas iereibis vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis nedaudz iereibis. Pēc pārrunām vīrietis dodas ar taksometru uz dzīvesvietu Mērsraga novadā.

18.11.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā atrodas persona. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis cenšas atslēgt sava dzīvokļa durvis.

Talsu tautas namā pasākuma laikā atradās vairākas nepilngadīgas personas, kuras bija lietojušas alkoholisko dzērienu. Noformēti lietas materiāli. Nepilngadīgie nodoti vecāku aprūpē.

Ziņots, ka Talsu tautas namā vīrietis alkohola reibumā uzmācās pasākuma apmeklētājiem. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, krūmos guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

19.11.

Saņemta informācija par to, ka Talsu sporta namā atrodas vīrietis alkohola reibumā un traucē darbiniekiem darbu, uzmācas apkārtējiem. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka vīrietis, kurš atrodas Polijā, nevar sazvanīt sievu. Iepriekšējā dienā sieva telefoniski informējusi vīru, ka esot problēmas ar veselību. Draugi devušies uz dzīvesvietu Talsos, Celtnieku ielā, bet dzīvokļa durvis netika atvērtas, uz telefona zvaniem neatbild.  Ierodoties notikuma vietā, aptaujājot kaimiņus, dzīvesvietā ierodas meklētā persona.

Stendes estrādē jaunieši radīja nekārtības, piemēsloja teritoriju. Notikuma vietā ar jauniešiem veiktas pārrunas, estrādes laukumu jaunieši sakopj un atvainojas.

20.11.

Ziņots, ka ceļu posmā Talsi – Valdemārpils, pa ceļu streipuļo piedzēries vīrietis. Apsekojot ceļa posmu, vīrietis netiek sastapts.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, invalīdu stāvvietā novietotā automašīna traucē invalīda transportlīdzeklim. Notikuma vietā konstatēts, ka blakus novietotā automašīna nepārkāpj Ceļu satiksmes noteikumus.

21.11.

Ziņots par to, ka Vandzenē satiksmes transporta pieturvietā atrodas vairāki vīrieši, kuri lieto alkoholu. Notikuma vietā konstatēts, ka pieturā atrodas divi vīrieši, kuri alkoholisko dzērienu nelietoja. Viens no vīriešiem pieturvietā gatavojās uzsmēķēt, viņam tika izskaidroti smēķēšanas ierobežojumi.

23.11.

Ziņots par to, ka Talsos, Lielajā ielā, uz gājēju ietves atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā. Norādītajā adresē vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par izmestiem atkritumiem pie ēkas Pūņās, Valdgales pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka izveidojies konflikts starp kaimiņiem, ko daļēji atrisina, kad ir pieņemts iesniegums un sastādīts pārbaudes akts.

Ziņots par notriektu suni Odrē, Laucienes pagastā. Beigtā dzīvnieka saimnieku nav iespējams noskaidrot. Dzīvnieks nogādāts atbildīgajam dienestam.

24.11.

Ziņots par konfliktu kādā dzīvoklī Jaunajā ielā, Valdemārpilī. Norādītajā adresē cietušajai miesas bojājumi nav, atsakās no medicīniskās palīdzības. Cietušā iesniegumu atsakās rakstīt. Veiktas pārrunas.

25.11.

Ziņots par to, ka Talsu bērnu laukumā atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā, pārvietojoties ar grūtībām. Veikta patrulēšana norādītajā apkārtnē, vīrietis netiek sastapts.

Ziņots par vairāku dienu skaļu trokšņošanu dzīvoklī Raiņa ielā, Talsos. Norādītajā adresē veiktas pārrunas, informēta dzīvokļa īpašniece, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka atkārtoti tiek traucēts klusums un miers dzīvoklī Raiņa ielā, Talsos. Norādītajā adresē skaļu trokšņošanu nekonstatē, dzīvoklī dzirdamas sarunas.

26.11.

Saņemta informācija par to, ka pagalmā pie daudzdzīvokļu mājas Laidzes pagastā novietota automašīna, kas traucē kaimiņam. Notikuma vietā pārkāpums netiek konstatēts. Ar kaimiņu veiktas pārrunas.

27.11.

Ziņots par to, ka Talsos, Raiņa ielā, pie veikala novietotas automašīnas stāvvietā, kas paredzēta tikai veikala klientiem. Veiktas pārrunas ar mācību iestādes pasniedzējiem, lai turpmāk kursu apmeklētāji nepārkāptu Ceļu satiksmes noteikumus.

Ziņots par to, ka Talsos, Rīgas ielā, pagalmā novietota stāvlaukumā automašīna bez logā ievietotas atļaujas. Notikuma vietā noskaidrots, ka automašīnas īpašnieks dzīvo minētajā adresē, bet nav izņēmis atļauju. Veiktas pārrunas un automašīna pārvietota citā vietā.

Ziņots par to, ka Talsu 2.vidusskolas stāvlaukumā novietotas automašīnas vietā, kas paredzēta autobusiem. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums.

28.11.

Ziņots par to, ka īpašumā Talsos, Priežu ielā, iespējams, notikusi malkas zādzība. Notikuma vietā sievietei izskaidrots, ka par zādzību jāziņo Valsts policijai.

29.11.

Veikta pārbaude kopā ar Talsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas pārstāvjiem pašvaldības dzīvoklī Zvirgzdos, Laidzes pagastā. No dzīvokļa izraidītas nepiederošas personas, kuras bija alkohola reibuma stāvoklī.

2018.GADA OKTOBRIS

01.10.

Izcēlies konflikts starp vairākām personām Stacijas ielā, Valdemārpilī. Izbraukts kopā ar Valsts policijas darbinieku. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

02.10.

Saņemta informācija par personu, kura guļ pie kādas ēkas A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Persona nogādāta Valsts policijas Talsu iecirknī.

Ziņots par raudošu mazu zēnu pie kāda dzīvokļa loga A.Pumpura ielā, Talsos. Ar bērna māti veiktas pārrunas. Informēts Talsu novada sociālais dienests un Talsu novada bāriņtiesa.

Saņemta informācija par to, ka iespējams kādā dzīvoklī K.Mīlenbaha ielā, Talsos, atrodas neaprūpēti mazgadīgi bērni. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par klaiņojošu zirgu Lībagu pagastā, Talsu novadā. Noskaidrots zirga īpašnieks, kurš zirgu aizved atpakaļ uz dzīvesvietu.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu daudzdzīvokļu mājā Celtnieku ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

3.10.

Ziņots par astoņiem maisiem ar būvgružiem, kuri izbērti ceļa Sabile – Rinkule malā. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija.

Saņemta informācija par konfliktu ar kāda dzīvokļa Rīgas ielā, Sabilē, īrniekiem par žoga nojaukšanu un tā neatjaunošanu. Veiktas pārrunas.

Ziņots par alkohola reibumā esošu personu pie kāda īpašuma Lībagu pagastā, Talsu novadā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par personu apreibinošo vielu ietekmē, kura sit kāda veikala logu un durvju stiklus Rīgas ielā, Sabilē. Notikuma vietā ierodas arī Valsts policijas darbinieki. Veikta tuvākās teritorijas apsekošana. Vainīgā persona tiek aizturēta, un darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Saņemta informācija par to, ka kādā veikalā Darba ielā, Talsos, atrodas mazs zēns, ģērbies neatbilstoši laika apstākļiem. Veikta tuvākās teritorijas apsekošana, zēns netiek sastaps.

4.10.

Saņemta informācija par mājlopiem, kuri traucē transportlīdzekļiem pārvietoties pa ceļu Lībagu pagastā, Talsu novadā. Ar mājlopu īpašniekiem veiktas pārrunas.

Veicot patrulēšanu, aizturētas divas nepilngadīgas personas, kuras smēķēja pie kādas ēkas Zvaigžņu ielā, Talsos. Abām personām sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura guļ un uzvedas skaļi koplietošanas telpā Draudzības ielā, Talsos. Persona nogādāta Valsts policijas Talsu iecirknī.

5.10.

Saņemta informācija par to, ka vīrietis alkohola reibumā agresīvi uzvedās Talsu novada sociālā dienesta telpās Kareivju ielā 7, Talsos. Vīrietis nogādāts Valsts policijā.

6.10.

Ziņots, ka pie īpašuma Talsos, Jaunajā ielā, divi vīrieši uzmācās garāmgājējiem, piedāvājot pirkt dažādas mantas. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka vīrieši aizgājuši. Apsekota apkārtne, bet personas netiek manītas.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura guļ zālājā Lielgabalu ielā, Talsos. Veikta pārbaude un informācija neapstiprinājās.

Ziņots par konfliktu alkoholisko dzērienu koplietošanas laikā kādā īpašumā Lībagu pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un viena persona nogādāta Talsos.

7.10.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Miera ielā, Talsos. Persona nogādāta pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par to, ka Lībagu pagastā, Mundigciemā, kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī skaļi trokšņo, tādējādi traucējot kaimiņu mieru. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar dzīvoklī esošajām nepilngadīgajām personām.

Ziņots par to, ka Lībagu pagastā, Dižstendē, pie veikala jaunieši trako ar automašīnām. Informācija nodota Valsts policijai.

8.10.

Saņemta informācija par kāda vīrieša neadekvātu uzvedību uz ielas Sabiles autoostā. Veikta patrulēšana kopā ar Valsts policijas inspektoru, bet vīrieti nesastop.

Ziņots par konfliktu starp brāļiem Valdemārpilī, Jaunajā ielā. Ierašanās brīdī konflikts ir beidzies, vienam pret otru pretenziju nav, veiktas pārrunas.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Miera ielā, Talsos. Persona nogādāta Valsts policijā.

9.10.

Saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Jaunpagastā, Virbu pagastā, atrodas suņi bez aprūpes. Veikta pārbaude kopā ar Pārtikas un veterinārā dienesta Talsu nodaļas darbiniekiem. Pārkāpumus nekonstatēja.

Ziņots par to, ka no dzīvesvietas Talsos, Vīksnas ielā, aizgājuši nepilngadīgie bērni. Pēc brīža saņemta informācija, ka bērni atradušies.

10.10.

Ziņots par to, ka pie īpašuma Talsos, Jaunajā ielā, vīrietis alkohola reibumā neadekvāti uzvedas. Notikuma vietā vīrietis vairs neatradās. Apsekota apkārtne, bet vīrieti nesastop.

Ziņots par konfliktu kādā dzīvoklī Talsos, Brīvības ielā. Noskaidrots, ka konflikts izcēlies alkoholisko dzērienu koplietošanas laikā. Notikuma vietā veiktas pārrunas, konflikts norimis, policijas palīdzība vairs nav nepieciešama.

Saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Sabilē, Ventspils ielā, mājai izsistas logu rūtis. Notikuma vietā noskaidrotas vainīgās personas. Informācija nodota Valsts policijai.

11.10.

Ziņots par to, ka Vandzenes pagastā pie kapu atkritumu konteinera novietoti vairāki maisi ar būvgružiem. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

Kopā ar Talsu novada bāriņtiesas darbinieci apsekota kāda dzīvesvieta Sabilē, Ventspils ielā.

Saņemta informācija par to, ka sieviete ar zīdaini atrodas Talsu pilsētā kopā ar vīrieti alkohola reibumā, kā rezultātā bērnam nav droša vide. Sieviete ar bērnu tiek sastapta un nogādāta Talsu Krīžu centrā.

Saņemta informācija par dūmvada nelikumīgu nojaukšanu īpašumā Laidzes pagastā. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts.

Ziņots par to, ka Talsu Krīžu centrā pēc bērna un viņa mātes ieradies vīrietis alkohola reibumā. Sadarbībā ar Valsts policiju, personas aizturētas pie ēkas Kalna ielā, Talsos un nogādātas Krīžu centrā. Darbu turpina Valsts policija.

Ziņots par to, ka pie īpašuma Talsos, Brīvības ielā, ieejas durvīm dauzās sveša persona. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis aizgājis.

Ziņots par to, ka Talsos, Skolas ielā, vīrietis alkohola reibumā apdraud savu māti. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar vīrieti un viņš dodas prom.

Ziņots par skaļu trokšņošanu Talsos, A.Pumpura ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā pie soliņa. Notikuma vietā veiktas pārrunas, noskaidrotas personības.

12.10.

Ziņots, ka Talsos, Laidzes ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, daudzdzīvokļu māju pagalmos jaunieši braukā ar motorolleriem. Veikta pārbaude, pārkāpumu nekonstatē.

Ziņots, ka Stendē, satiksmes transporta pieturvietā vairāki vīrieši lieto alkoholu. Notikuma vietā alkoholisko dzērienu lietošanu nekonstatē, vīrieši dodas mājup.

13.10.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Raiņa un Robežu ielu krustojumā atrodas pamests velosipēds. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots, ka pie veikala Talsos, Jaunajā ielā, guļ vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts Valsts policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par to, ka aizdedzināta neapdzīvota māja Sabilē, Gravas ielā, kuru kaimiņi daļēji apdzēsuši. Informācija nodota glābšanas dienestam.

14.10.

Ziņots par to, ka īpašumā Talsos, A.Lerha – Puškaiša ielā, tiekot dedzinātas koku lapas un dūmi sajūtami dzīvokļos pa atvērtajiem logiem. Notikuma vietā konstatēts, ka tiek dedzināti nozāģētie koku zari. Veiktas pārrunas.

Ziņots par to, ka kādā īpašumā Lībagu pagastā tiekot dedzināts ugunskurs, traucē dūmi. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

15.10.

Ziņots par to, ka pie īpašuma Virbu pagastā, zālājs piemētāts ar sadzīves atkritumiem, un to izdarījuši četri jaunieši. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par to, ka īpašumā Talsos, K.Valdemāra ielā, kurina ugunskuru, kā rezultātā ir neizturams smogs. Notikuma vietā veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums, ugunskuru nodzēš.

Saņemta informācija par būvgružu izgāšanu īpašumā Laukmuižas ielā, Talsos. Notikuma vietā pieņemts iesniegums, sastādīts pārbaudes akts, pieņemts paskaidrojums no iespējami vainīgās personas.

16.10.

Ziņots, ka Talsu autoostas teritorijā uz soliņa guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietim palūgts doties prom.

Ziņots par jaunieša neadekvātu uzvedību sporta laukumā Ķūļciema pagastā. Ar jaunieti veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Kuldīgas ielā, Sabilē, uz ielas guļ vīrietis. Ierašanās brīdī vīrietis kopā ar sievieti pašu spēkiem dodas mājup.

17.10.

Saņemta informācija par to, ka Sabilē, Rīgas ielā, kādā īpašumā kaimiņi met izsmēķus no sava dzīvokļa balkona. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Kādā iestādē Talsos, Raiņa ielā, atradās vīrietis alkohola reibumā un atklāti lietoja alkoholu iestādes telpās. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par to, ka Lībagu pagastā, Mundigciemā, appludinātas veikala telpas. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts.

Ziņots par to, ka Valdgales pagastā, Pūņās, appludināts kāds dzīvoklis. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts.

Ziņots par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā Talsos, Lielajā ielā. Notikuma vietā aizturētas divas personas, kuras nogādātas pašvaldības policijā. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, atrodas automašīna, kas traucē citiem pārvietoties. Ar automašīnas īpašnieku veiktas pārrunas.

18.10.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos, atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā. Norādītajā adresē ierodoties, konstatēts, ka vīrietis aizgājis.

Ziņots, ka kāda īpašuma Talsos, A.Lerha-Puškaiša ielā, pagalmā vīrieši lieto alkoholu. Veicot pārbaudi, konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Kādā ēdināšanas uzņēmumā Talsos, Lielgabalu ielā, pie galdiņa gulēja vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, kur viņam sastādīja administratīvo pārkāpuma protokolu.

Saņemta informācija par to, ka Sabilē, Smilšu ielā, īpašumā jaunieši met akmeņus uz balkona un dauza ar koku pa balkona margām. Veiktas pārrunas ar jauniešiem.

19.10.

Saņemta informācija par to, ka pie tirdzniecības centra Talsos, Dundagas ielā, notiek tirdzniecība bez atļaujām. Notikuma vietā veikta pārbaude, pārkāpumus nekonstatē.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Talsos, Dundagas ielā, ieejas durvīm guļ vīrietis. Notikuma vietā strādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kas konstatē, ka vīrietim ir stiprs alkohola reibums. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā degvielas uzpildes stacijā pie galdiņiem guļ vīrietis, kuru nogādāja pašvaldības policijā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

21.10.

Ziņots par to, ka Stendē, Saules ielā, īpašumos dedzina lapas, nav iespējams atvērt logus dzīvojamai mājai. Ar īpašniekiem veiktas pārrunas un izteikti mutiski aizrādījumi.

Ziņots par to, ka kādā īpašumā Sabilē, Ventspils ielā, dedzina lapas. Ar īpašnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

23.10.

Ziņots, ka kādā iestādē Talsos, A.Lerha – Puškaiša ielā, ieradies vīrietis alkohola reibumā un traucē iestādes darbiniekiem darbu. Notikuma vietā ar vīrieti veiktas pārrunas un viņš nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots par to, ka kādā dzīvesvietā Talsos, Celtnieku ielā, sieviete atrodas alkohola reibumā un nespēj parūpēties par mazgadīgiem bērniem. Notikuma vietā ierodoties, konstatēts, ka bērniem apdraudējuma nav.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā pie mājas ieejas durvīm novietota automašīna. Ar īpašnieku veiktas pārrunas un automašīna pārvietota.

Saņemta informācija par to, ka kāds īpašums Talsos, Dārza ielā, ir neapdzīvots. Satraukums par to, ka mājā var iemitināties bezpajumtnieki. Ziņotājam izskaidrots, ka par īpašumu jau uzsākta administratīvā lietvedība.

24.10.

Saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Ģibuļu pagastā, Pastendē, Dārza ielā, notiek iedzeršanas, antisanitāri apstākļi, mazgadīgs bērns pārbļāvies. Pārbaude veikta kopā ar sociālo darbinieku. Pārkāpumus nekonstatē.

25.10.

Ziņots par patvaļīgi izveidotu izgāztuvi kādā īpašumā Valdgales pagastā. Pieņemts iesniegums, sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija. Uzsākta administratīvā lietvedība.

26.10.

Sniegta palīdzība Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa darbiniekiem atrast kādu personu Sabilē un Abavas pagastā, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu Kuldīgā. Persona atrasta un aizturēta.

27.10.

Ziņots par to, ka izcēlies konflikts pasākuma laikā Sabiles kultūras namā. Notikuma vietā pasākuma dalībnieki pamet kultūras nama telpas. Veikta patrulēšana Sabiles pilsētā.

28.10.

Ziņots, ka pie izklaides vietas Talsos, Brīvības ielā, skaļi uzvedas un traucē naktsmieru. Apsekojot minēto adresi, informācija neapstiprinājās. Par iedzīvotāju neapmierinātību informēts izklaides vietas darbinieks.

Ziņots par kāda vīrieša agresīvu uzvedību Talsu autoostas teritorijā. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nodots mediķu aprūpē.

Saņemta informācija par kāda agresīva pacienta uzvedību Talsu slimnīcā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un vīrietis apsola uzvesties mierīgi.

29.10.

Ziņots par ģimenes konfliktu Robežu ielā, Stendē. Minētajā adresē ar abām personām izvestas pārrunas, konflikts atrisināts.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Darba ielā, gāzes uzpildes norobežotajā teritorijā vienam no konteineriem norauts vāks. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Ziņots, ka Sabilē, Rīgas ielā, stāvlaukumā kādai automašīnai uz priekšējā stikla atrodas ēdienu atliekas. Veikta videoierakstu pārbaude, bet netiek konstatēts, ka kāds būtu uzmetis atkritumus uz automašīnu.

30.10.

Ziņots par to, ka Sabiles bibliotēkā atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā, kurš lamājas necenzētiem vārdiem un traucē iestādes darbu. Vīrietis aizturēts un nogādāts Valsts policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, Dārza ielā, kādā īpašumā kaut kas degot. Notikuma vietā konstatēts, ka ugunskurā kvēlo ogles. Informācija nodota VUGD.

Ziņots par klaiņojošu lapsu Lielajā ielā, Talsos. Apsekota minētā adrese, bet lapsu vairs nesastop.

31.10.

Saņemta informācija par to, ka Virbu pagastā, Kalna ielā, mājas koplietošanas telpā jūtama specifiska smaka, kas nāk no kāda mājas dzīvokļa. Veiktas pārrunas ar dzīvokļa īrnieku, kurš apņemas smaku novērst.

Ziņots, ka Talsu pilsētā bērni diedelē saldumus un neļauj gulēt. Sievietei izskaidrots, ka ir Helovīna svētki.

Ziņots par to, ka jaunieši daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Talsos, Darba ielā, dzīvoklim durvis nopūtuši ar krāsu. Radušies materiālie zaudējumi. Izskaidrots, ka jāvēršas Valsts policijā. Veikta pastiprināta patrulēšana pie daudzdzīvokļu mājām Talsos, aizdomīgi jaunieši netika manīti.

2018.GADA SEPTEMBRIS

1.09.

Ziņots, ka pie Talsu kinoteātra atrodas iereibis vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un viņš nogādāts dzīvesvietā.

2.09.

Ziņots, ka Talsu autoostas teritorijā atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, ceļa malā pie koka atspiedies, sēž puskails vīrietis. Noskaidrota vīrieša personība, un viņš nogādāts dzīvesvietā.

3.09.

Ziņots, ka Stendē, Raiņa ielā guļ vīrietis. Norādītajā adresē vīrietis neatrodas, bet, veicot patrulēšanu, vīrieti aiztur Stendē, Rožu ielā, un nogādā pašvaldības policijā Talsos. Vīrietim radās veselības problēmas, izsaukta mediķu palīdzība.

Saņemta informācija par to, ka naktī īpašumā Koku ielā, Talsos, ielauzies mājas verandā svešs suns un izvilcis ārā tur esošos tepiķus un apavus. Veikta pārbaude pie norādītā suņa īpašnieka, bet netika gūti pierādījumi suņa klaiņošanai.

Ziņots par kaimiņu strīdu par piebraukšanu pie īpašuma Laidzes pagastā. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts par rakšanas darbiem, veiktas pārrunas, konflikts atrisināts.

Ziņots, ka Talsos, Paugurciema ielā vīrietis guļ ielas malā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, pie kāda dzīvokļa durvīm stipri dauzās, ir izsists logs. Notikuma vietā noskaidrots, ka logu izsitis un pie durvīm dauzījies dzīvokļa īrnieks, jo viņa draudzene neielaiž dzīvoklī. Policijas ierašanās brīdi, vīrietis aizbēdzis.

4.09.

Saņemta informācija par to, ka Sabilē, Rīgas ielā, īpašumā pie malkas šķūnīšiem nolikti trīs maisiņi ar plastmasas un stikla pudelēm. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, paziņots īpašniekam, kurš maisiņus savāc.

Ziņots, ka kafejnīcā K.Valdemāra ielā, Talsos, vīrietis uzmācas un prasa naudu. Norādītajā adresē vīrieti nesastop.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, pie veikala ieejas durvīm kompānija lieto alkoholiskos dzērienus. Notikuma vietā noskaidrotas kompānijas personības, alkohola lietošanu nekonstatē, veiktas pārrunas un vīrieši dodas prom.

Saņemta informācija par to, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos klaiņo rotveilera šķirnes suns, kurš uzbrūk bērniem. Apsekojot minēto teritoriju, suns netiek manīts.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā kādā īpašumā dedzina riepas. Notikuma vietā konstatēts, ka tiek dedzināti tehniskie atkritumi, sastādīts pārbaudes akts, pieņemts paskaidrojums, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Talsos, Laidzes ielā, koplietošanas koridorā kaimiņš ar paziņu lieto alkoholu. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis aizmidzis koridorā. Vīrietis pamodināts un ievests dzīvoklī.

5.09.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, pansijas koplietošanas virtuvē atrodas sveša persona. Notikuma vietā vīrietim palūgts doties prom.

Ziņots par nesaskaņotiem rakšanas darbiem Abavas pagastā ceļa posmā Valgale – Renda. Noskaidrots, ka rakšanas darbi notiek pēc saskaņotā plāna.

Kāds vīrietis no Ventspils, ubagoja Sabilē. Noskaidrota vīrieša personība un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par to, ka ceļa posmā Sabile-Kabile klaiņo suns, kurš apdraud bērnus, kas dodas mājup no skolas. Noskaidrots suņa īpašnieks, ar kuru veiktas pārrunas un viņam izteikts mutisks aizrādījums.

6.09.

Ziņots par to, ka kādā dzīvoklī Talsos, Brīvības ielā, visu nakti notikusi uzdzīve, dzīvoklī uzturoties svešas personas. Notikuma vietā noskaidrotas personības, dzīvokļa īrniecei izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka Sabilē, Talsu ielā, kāda īpašuma pagalmā kurina ugunskuru un dedzina zarus. Notikuma vietā veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums, ugunskurs tiek nodzēsts.

7.09.

Ziņots, ka Balgales pagastā, Dursupē sistemātiski klaiņo divi suņi. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka Lībagu pagastā, Mundigciemā, kādā īpašumā tiek dedzināts ugunskurs, kā rezultātā izplatās kodīgi dūmi. Notikuma vietā konstatēts, ka tiek dedzināta nopļauta zāle. Īpašniekam izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par to, ka kādam Sabiles iedzīvotājam piederošais suns nokārto dabiskās vajadzības pie ieejas Sabiles Vīna kalnā. Ar suņa īpašnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Patrulējot Sabiles pilsētā, tika aizturēts automašīnas vadītājs, kurš vadīja transportlīdzekli stiprā alkohola reibumā. Notikuma vietā tālākās darbības veic Valsts policija.

Ziņots, ka Valdemārpilī, Lielajā ielā, stāvlaukumā naktī trokšņo jaunieši. Notikuma vietā skaļas mūzikas atskaņošana netika konstatēta. Ar jauniešiem veiktas pārrunas un viņi dodas mājup.

8.09.

Ziņots par to, ka pie tirdzniecības centra Talsos, Lielajā ielā, atrodas asiņains vīrietis. Minētajā adresē uz soliņa sēdēja vīrietis asiņainām rokām, bet no medicīniskās palīdzības atsakās. Vīrietis kopā ar draudzeni došoties mājup.

Ziņots, ka īpašumā Talsos, K.Valdemāra ielā, cenšas ielauzties svešas personas. Notikuma vietā konstatēts, ka konflikts, kas pārvērties kautiņā, beidzies. Cietušajam izskaidrota turpmākā rīcība.

9.09.

Ziņots par to, ka ceļa posmā Lībagi – Lauciene klaiņo zirgs. Notikuma vietā apsekotas tuvākās mājas, noskaidrots zirga īpašnieks, kurš tiek sagaidīts no Talsiem. Ar vīrieti veiktas pārrunas.

10.09.

Ziņots, ka Talsos, Nomas ielā, mazdārziņu teritorijā tiek dedzinātas lapas un zāle, kā rezultātā veidojas balti, kodīgi dūmi. Norādītajā adresē kādā mazdārziņā sievietei izskaidrots, ka saistošajos noteikumos lapu dedzināšana aizliegta līdz 30.septembrim. Ugunskurs tiek nodzēsts.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Rīgas ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpās klīst svešs vīrietis alkohola reibumā. Notikuma vietā vīrietis paskaidro, ka atbraucis ciemos pie drauga, kopā lietojuši alkoholiskos dzērienus, nevar atcerēties drauga dzīvesvietas adresi. Vīrietis dodas mājup.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Gaismas ielā, skolas telpās atradās divi nepazīstami pusaudži, kuri esot no Rīgas. Patrulējot pilsētā, pēc norādītajām vizuālajām pazīmēm, puiši netika manīti.

Ziņots, ka Valdgales pagastā, ceļa posmā Cīruļi – Lielsalas avarējis motocikla vadītājs. Informācija nodota Valsts policijai.

11.09.

Ziņots par to, ka kādā īpašumā Sabilē, Raiņa ielā, rok piebraucamo ceļu un zemē ierok šīfera gabalus. Paskaidrots, ka par pārkāpumu jāziņo Valsts vides pārvaldei. Telefoniski informēta īpašuma īpašniece, kura darbus pārtrauc.

Saņemta informācija par to, ka Talsu pamatskolas teritorijā uzturas divi sveši jaunieši. Apsekota teritorija un veikta patrulēšana Talsos, bet jaunieši netiek sastapti.

Ziņots, ka Ģibuļu pagastā, Pastendē, satiksmes transporta pieturā ilgāku laiku sēž dīvains vīrietis. Norādītajā adresē konstatēts, ka vīrietis ar invaliditāti atrodas nelielā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots par pieklīdušu suni kādā īpašumā Vandzenē. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

12.09.

Ziņots par to, ka Sabilē, Rīgas ielā, kaimiņiene pie mājas stūra nometusi zivju atliekas. Ar kaimiņieni veiktas pārrunas.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Talsos, Kalna ielā. Notikuma vietā konstatēts, ka nodarīti materiālie zaudējumi. Izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri turpina darbu.

13.09.

Ziņots par to, ka Talsu autoostā taksometru stāvvietā tiek novietoti ilgstoši stāvēšanai transportlīdzekļi. Automašīnu vadītājiem izteikti mutiski aizrādījumi.

Ziņots par to, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpā guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība. Vīrietis nogādāts Talsu nakts patversmē.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, viesnīcas telpās agresīvi uzvedas jaunietis alkohola reibumā. Notikuma vietā panākts, ka jaunietis pamet viesnīcas telpas.

Ziņots par klaiņojošu suni Sabilē, Barona ielā. Notikuma vietā noskaidrots suņa īpašnieks, ar kuru veiktas pārrunas un izteikts viņam mutisks aizrādījums.

14.09.

Ziņots par to, ka Talsos, Darba ielā, daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpā atrodas iereibusi sieviete. Notikuma vietā noskaidrots, ka sieviete dzīvo blakus ēkā. Palīdzēts sievietei nokļūt dzīvesvietā.

Ziņots, ka uz trotuāra pie Stendes pamatskolas guļ vīrietis. Vīrietis pēc mediķu apskates nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

15.09.

Saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Valdgales pagastā cenšas iekļūt vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka bijušais draugs ielaists dzīvesvietā, bet viņa klātbūtne nav vēlama. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Laucienē satiksmes transporta pieturvietā guļ piedzēries vīrietis. Ierodoties adresē, konstatēts, ka vīrietis aizgājis.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, pie tirdzniecības centra vīrietis alkohola reibumā uzmācas garāmgājējiem. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Saņemta informācija par to, ka īpašumā Sabilē, Rīgas ielā, vīrietis ilgstoši lieto alkoholu un ir agresīvs. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā.

16.09.

Ziņots, ka Talsu autoostas uzgaidāmajā telpā vīrietis uzvedas neadekvāti. Ierodoties notikuma vietā, ar vīrieti veiktas pārrunas un viņš dodas mājup.

17.09.

Saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Sabilē, Raiņa ielā, kaimiņiene filmē un fotografē īpašuma teritoriju un bērnus. Veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Kalnu ielā, daudzdzīvokļu ēkā atrodas svešs vīrietis, kurš klauvē pie dzīvokļu durvīm. Notikuma vietā vīrietis vairs nav sastopams. Apsekota apkārtne, bet aprakstam atbilstošu vīrieti neatrod.

18.09.

Saņemta informācija par personām alkohola reibumā pie veikala Lielā ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

19.09.

Saņemta informācija par ugunskuru dedzināšanu Ventspils ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un izteikti mutiski aizrādījumi. Ugunskuri tiek nodzēsti.

Ziņots par vīrieti, kurš staigā pa daudzdzīvokļu māju treptelpām Celtnieku ielā, Talsos. Noskaidrota vīrieša personība, veiktas pārrunas un vīrietis dodas prom.

20.09.

Saņemta informācija, ka pa kādas ēkas Abavas pagastā, Talsu novadā, logiem tiek mests ar āboliem. Ar vainīgo personu veiktas pārrunas.

Ziņots par ilgstoši atstātu automašīnu bez numura zīmes pie kādas ēkas Laidzē, kurai beigusies tehniskā apskate. Sastādīts un nosūtīts brīdinājums par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa.

Ziņots par jauniešiem, kuri lieto alkoholu un smēķē Zvaigžņu ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par skaļas mūzikas atskaņošanu kādā īpašumā Virbu pagastā, Talsu novadā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots, ka Talsu ielā, Sabilē, uzsprāgusi pudele, kurā bijis iekšā šķidrums. Veicot videonovērošanas kameru ierakstu caurskati, noskaidrotas iespējamās vainīgās personas un veiktas pārrunas.

21.09.

Ziņots, ka bērnudārzā Lībagu pagastā, Talsu novadā,  sporta nodarbības traucē alkohola reibumā esoša persona, kura uzvedas skaļi un trokšņo. Veiktas pārrunas un persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija par ugunskura dedzināšanu kādā īpašumā Raiņa ielā, Talsos. Izteikts mutisks aizrādījums un ugunskurs tiek nodzēsts.

Ziņots par pudelēm, kuras pildītas ar kādu šķidrumu, spridzināšanu Sabilē. Apsekota Sabiles pilsēta un aptaujāti tuvāko māju iedzīvotāji. Vainīgā persona noskaidrota.

22.09.

Saņemta informācija par alkohola reibumā esošu personu kādā īpašumā Laucienes pagastā, Talsu novadā, kura labprātīgi nedodas prom. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona ir devusies prom.

23.09.

Ziņots par ugunskura dedzināšanu kādā īpašumā Ambrakas ielā, Valdemārpilī, kura rezultātā radies apdraudējums kaimiņu mājai. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par stiprā alkohola reibumā esošu personu daudzdzīvokļu mājas Pumpura ielā, Talsos, kāpņutelpā. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī un sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par iespējams alkohola reibumā esošu personu pie kādas ēkas Brīvības ielā, Talsos. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņots par vairākām personām alkohola reibumā pie Talsu autoostas. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

24.09.

Saņemta informācija par atkritumu konteineru Abavas pagastā, Talsu novadā, kurā samestas keramikas un gāzbetona bloku atliekas. Sastādīts pārbaudes akts. Tiek noskaidrota vainīgā persona.

Ziņots par personu, kura guļ pie kāda veikala Brīvības ielā, Stendē. Noskaidrots, ka personai nav patstāvīgas dzīvesvietas, nogādāta Talsu novada patversmē.

26.09.

Saņemta informāciju par klaiņojošu suni Ventspils ielā, Sabilē, kurš rada draudus cilvēku drošībai un veselībai. Ar suņa īpašnieci veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par klusuma un miera traucēšanu Kalna ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

27.09.

Ziņots par klaiņojošu suni Raiņa ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija par nelikumīga grāvja rakšanu, bojājot ezera daļu, Lībagu pagastā, Talsu novadā. Sastādīts pārbaudes akts un pieņemts iesniegums. Lietas materiāli nosūtīti tālāk izskatīšanai pēc piekritības.

Veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Lībagu pagastā, Talsu novadā.

28.09.

Saņemta informācija par apdraudējumu mātei ar bērnu kādā īpašumā Vandzenes pagastā, Talsu novadā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par trokšņošanu kādā daudzdzīvokļu nama dzīvoklī Priežu ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas.

29.09.

Ziņots par beigtu stirnu ceļa malā Laucienes pagastā, Talsu novadā. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

Saņemta informācija par pieklīdušu zirgu kādā īpašumā Lībagu pagastā, Talsu novadā. Noskaidrots zirga īpašnieks, kurš zirgu aizved atpakaļ uz ganībām.

Saņemta informācija par personām, kuras lieto alkoholiskos dzērienus pie kādas ēkas Lielā ielā, Talsos. Persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī un sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

30.09.

Ziņots par ģimenes konfliktu Kr.Valdemāra ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un ieteikts kā rīkoties turpmāk.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā Talsu autoostā, kura gatavojas gulēt. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

2018.GADA AUGUSTS

01.08.

Saņemta informācija par to, ka smagā tehnika izbraukā kāda īpašuma Balgales pagastā ceļu. Veiktas pārrunas un iesaistītās puses parakstījušas rakstisku vienošanos par ceļa izmantošanu.

Ziņots par personu, kura gatavojos gulēt pie kādas ēkas Darba ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona dodas mājup.

Ziņots par vīrieti, kurš ir notraipīts ar asinīm un guļ zālājā Jaunajā ielā, Talsos. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Pastendē sniegta palīdzība Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam nogādāt alkohola reibumā esošu personu viņa dzīvesvietā.

02.08.

Saņemta informācija par kādam iedzīvotājam Rīgas ielā, Talsos, piederošo suni, kurš esot novārdzis un nekopts. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

03.08.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ pie veikala Vandzenē. Vīrietis nogādāts Talsu novada pašvaldības policijā, bet savu personību neatklāja. Nogādāts Valsts policijas Talsu iecirknī.

Ziņots par lielgabarīta sadzīves atkritumiem ceļa posmā Talsi – Gravas, pretī Eglaines kapiem. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija.

Saņemta informācija par ilgstoši atstātu transportlīdzekli kādas daudzdzīvokļu mājas pagalmā Talsos, Dundagas ielā. Noskaidrots transportlīdzekļa īpašnieks, veikta fotofiksācija. Sastādīts brīdinājums par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa.

Saņemta sūdzība par to, ka Darba ielā, Talsos, kādas daudzdzīvokļu mājas pagalmā, bērni skaļi bļaustoties, klausoties mūziku un, ēdot čipšus, piesārņo pagalmu. Ar bērniem veiktas pārrunas. Tukšās čipšu pakas un PET pudeles izmestas atkritumu konteinerā.

Ziņots par vīrieša vardarbīgu izturēšanos pret sievieti kādā dzīvoklī Rīgas ielā, Sabilē, kur atrodas arī mazgadīgie bērni. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka vīrietis ir devies pie kaimiņiem. Sieviete ar bērniem nogādāta citā dzīvesvietā.

04.08.

Saņemta informācija par kaimiņu savstarpēju konfliktu 9.Maija ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un izskaidrotas vispārpieņemtās uzvedības normas.

Ziņots par vīrieti, kurš, būdams alkohola reibumā, guļ stadionā Pūņās, Talsu novadā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

05.08.

Ziņots par to, ka īpašumā 9.Maija ielā, Talsos, no blakus dzīvojošo kaimiņu teritorijas sakritušas tirdzniecībai paredzētas kastes un savstarpēju ilglaicīgu konfliktu. Veiktas pārrunas. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija.

Lūdz veikt pārrunas ar kāda īpašuma Abavas pagastā īpašniekiem par to, ka pie īpašuma robežas samesti ganību aploku mietiņi ar naglām, kuri traucē lauksaimniecības tehnikai un bojā to riepas. Veiktas pārrunas.

Ziņots par vīrieti alkohola reibumā ar dzirdes traucējumiem, kurš traucē kāda veikala Pumpura ielā, Talsos, apmeklētājus. Vīrietis netiek sastapts. Veikta tuvākās teritorijas apsekošana.

Saņemta informācija par klaiņojošu nīgru suni Kr.Valdemāra ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par ģimenes konfliktu kādā īpašumā Ķūļciemā. Veiktas pārrunas.

06.08.

Saņemta informācija par zēnu ar īpašām vajadzībām, ar kuru nav iespējams komunicēt, kurš klīst viens pats pa Talsu ielām. Noskaidrota zēna personība, un zēns nodots atbildīgās personas aprūpē.

07.08.

Ziņots par transportlīdzekli, kurš novietots stāvēšanai neatļautā vietā Stendes ielā, Talsos. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums.

Kopā ar Talsu novada bāriņtiesas darbiniekiem apsekota kāda dzīvesvieta Balgales pagastā, Talsu novadā.

Saņemta informācija par atkārtotu konfliktu starp kaimiņiem un draudu izteikšanu 9.Maija ielā, Talsos. Paskaidrots, ka var vērsties ar iesniegumu Valsts policijā.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ kādas daudzdzīvokļu mājas pagalma zālājā 1905.gada ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka vīrietis neguļ, nav cieņas aizskarošā izskatā. Palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

08.08.

Saņemta informācija par kāda dzīvokļa Brīvības ielā, Talsos, griestu nopludināšanu. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija.

Ziņots par svešu personu, kura mēģina iekļūt kādā dzīvoklī Jaunā ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par atkritumu dedzināšanu īpašumā Priežu ielā, Talsos, kura rezultātā radies smogs. Konstatēts, ka sadūmojums radies laikapstākļu ietekmē no mājas, kurā kūp skurstenis.

09.08.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ pie ēkas Lielā ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Talsu novada pašvaldības policijas iecirknī un sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par sievieti, kura velk pavadā suni, kurš pats nevar pārvietoties, pa ceļu Laucienes pagastā, Talsu novadā. Ierodoties noteikuma vietā, konstatēts, ka suns atrodas pamests grāvī. Informācija nodota SIA “Janvāri”. Sieviete, būdama neadekvātā stāvoklī, nogādāta Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā Talsos.

Ziņots par ceļa braucamās daļas paplašināšanu bez saskaņojuma Mundigciemā, Lībagu pagastā. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija.

Saņemta informācija par vairāku personu skaļu uzvedību un alkohola lietošanu pie daudzdzīvokļu mājas Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā alkohola lietošana netiek konstatēta. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Ziņots par automašīnu daudzdzīvokļu mājas pagalmā Pumpura ielā, Talsos, kurā atskaņo skaļu mūziku un lieto alkoholiskos dzērienus. Automašīnas īpašniekam izteikts mutisks aizrādījums par sabiedriskā miera un klusuma traucēšanu.

10.08.

Saņemta informācija par alkohola reibumā esošu personu, kura cenšas no mājas Vandzenes pagastā, Talsu novadā, padzīt savu dzīvesbiedri un bērnu. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par vīrieti nelielā alkohola reibumā Rīgas ielā, Talsos, kurš uzvedas aktīvi un neliek mieru vairākām personām. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā. Personas iesniegumu atsakās rakstīt.

11.08.

Saņemta informāciju par jauniešu kautiņu Zvaigžņu ielā, Talsos. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Saņemta informācija par draudu izteikšanu nogalināt kādā īpašumā Skolas ielā, Talsos. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Izcēlies konflikts par kāda īpašuma Laidzes pagastā, Talsu novadā, izmantošanu bez līguma. Personām ieteikts vērsties tiesā.

Saņemta informācija par jauniešiem A.Pumpura ielā, Talsos, kuri uzvedas huligāniski un traucē mājas iedzīvotāju mieru. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

12.08.

Saņemta informācija par personu, kura guļ kādas ēkas Lielā ielā, Talsos, pagalmā. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Ziņots par personām, kuras kāpj uz skatuves Pilsētas laukumā, Talsos,  pasākuma laikā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Veicot patrulēšanu, konstatēts, ka kāda automašīna A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos, brauc pretējā braukšanas virzienā. Automašīna apturēta, un tās vadītājs atradās alkohola reibumā. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

14.08.

Saņemta informācija par alkohola reibumā esošu personu, kura bez autovadītāja apliecības brauc ar automašīnu Stendē. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņots par pieklīdušu novārgušu suni Kalna ielā, Talsos. Suns nogādāts dzīvnieku patversmē “Ausma”, Talsos.

Saņemta informācija par graudiem, kuri, traktoram braucot, izbiruši Sabiles pilsētas ielās. Ar vainīgo personu veiktas pārrunas un izbirušie graudi no ceļu braucamās daļas tiek savākti.

15.08.

Saņemta informācija par suni, kurš iekļuvis kāda īpašuma Kolkas ielā, Talsos, kūtī un nokodis vairākas vistas. Atrasts suņa valdītājs, un suns tiek aizvest uz dzīvesvietu. Darbu turpina Valsts policija darbinieki.

Ziņots par personu, kura atsakās doties prom no sveša dzīvokļa Kalna ielā, Talsos, un izsaka draudus dzīvokļa iemītniekiem. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Saņemta informācija par personu, kura skaļi uzvedas un trokšņo veikalos Raiņa ielā, Talsos, un Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Ziņots par klaiņojošu suni Laidzē, Talsu novadā. Apsekota tuvākās teritorijas apkārtne, suns netiek sastapts.

Saņemta informācija par personām, kuras Talsu ielā, Sabilē, uz trotuāra un ceļa braucamās daļas sametušas daudz ābolus. Sastādīts pārbaudes akts.

16.08.

Saņemta informācija par augļu koku zariem, kuri novietoti pie atkritumu konteinera 1.Maija ielā, Talsos. Noskaidrots, ka augļu koku zari likti jau atkārtoti. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija. Paziņots atbildīgajam dienestam par nepieciešamību savākt koku zarus.

Ziņots par automašīnu, kura divas dienas stāv Laidzes pagastā, Talsu novadā. Veikta automašīnas reģistrācijas datu pārbaude, pārkāpumi netiek konstatēti. Veicot atkārtotu vietas apsekošanu, automašīna vairāk netiek sastapta.

Ziņots par automašīnu daudzdzīvokļu nama pagalmā Celtnieku ielā, Talsos, kurai ilgstoši darbojas signalizācija. Sastādīts pārbaudes akts.

17.08.

Saņemta informācija par ugunskura dedzināšanu Raiņa ielā, Talsos. Konstatēts, ka netiek dedzināts ugunskurs, bet kuras grils.

18.08.

Saņemta informācija par sadūmojumu Dundagas ielā, Talsos. Kādā īpašumā konstatēta ugunskura dedzināšana. Izskaidroti Talsu novada saistošie noteikumi par aizliegumu vasaras periodā dedzināts ugunskuru,  un ugunskurs tiek nodzēsts.

19.08.

Ziņots par jauniešiem, kuri uzvedas skaļi un traucē naktsmieru Lielā ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Izcēlies konflikts pasākuma laikā Vandzenē, Talsu novadā. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Saņemta informācija par vīrieti alkohola reibumā kādā daudzdzīvokļu nama Darba ielā, Talsos, kāpņu telpā. Vīrietis nav cilvēka cieņas aizskarošā izskatā un tiek nogādāts  dzīvesvietā.

Saņemta informācija par vairākiem vīriešiem, kuri iespējams lieto alkoholiskos dzērienus un uzvedas skaļi Dundagas ielā, Talsos. Alkohola lietošana netiek konstatēta. Veiktas pārrunas un vīrieši dodas prom.

20.08.

Veicot patrulēšanu konstatēts, ka īpašumā Virbu pagastā tiek dedzināts ugunskurs. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par nesaskaņotu dīķa padziļināšanas darbu veikšanu Abavas pagastā, Talsu novadā. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija. Informācija nodota atbildīgajiem dienestiem.

Saņemta informācija par nezināmu čemodānu īpašumā Dundagas ielā, Talsos. Čemodāns nogādāts Talsu novada pašvaldības policijas iecirknī.

21.08.

Ziņots par vakaros klaiņojošu suni Sabilē. Noskaidrots suņa īpašnieks un izteikts mutisks aizrādījums.

Apsekota kāda dzīvesvieta Laidzes pagastā, Talsu novadā.

Izcēlies konflikts starp divām personām Lībagu pagastā, Talsu novadā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par jauniešiem, kuri staigā pa kāda privātīpašuma Raiņa ielā, Talsos, ēkas jumtu, to bojājot. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā Raiņa ielā, Talsos, kura mēģina izdarīt pašnāvību. Darbu turpina Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki.

22.08.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības centra atrodas vīrietis alkohola reibumā. Notikuma vietā konstatēts, ka nav administratīvā pārkāpuma. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

24.08.

Ziņots par to, ka kādā dzīvoklī Sabilē, Priežu ielā, no griestiem sūcas ūdens, bet kaimiņiene nelaiž dzīvoklī ēkas apsaimniekotāja darbiniekus, lai novērstu kaitējumu. Pēc pārrunām ar dzīvokļa īpašnieci darbinieki dzīvoklī tiek ielaisti.

25.08.

Kādā īpašumā Talsos, Liepu ielā, notika ģimenes konflikts. Notikuma vietā noskaidroti apstākļi. Sievietei izskaidrota tālākā rīcība un viņa aizbrauc uz drošu vidi.

Saņemta informācija par to, ka uz Talsu apvedceļa pie pagrieziena uz Sukturiem atrodas sabraukts, pusdzīvs suns. Suns nogādāts veterinārajā klīnikā.

Ziņots par apdraudējumu mātei no dēliem, kuri atrodas alkohola reibumā īpašumā Stendē. Dodoties uz notikuma vietu, saņemta informācija, ka dēli aizbraukuši ar automašīnu. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots par vairāku vīriešu skaļu un rupju uzvedību pie tirdzniecības centra Talsos, Dundagas ielā. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrieši aizgājuši. Apsekota tuvākā apkārtne, bet vīriešus nesastop.

Ziņots par apdraudējumu no vīra īpašumā Liepu ielā, Talsos. Notikuma vietā panākts, ka vīrietis dodas pie tēva.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Zvaigžņu ielā, uz gājēju celiņa jaunieši piemēslo apkārtni. Notikuma vietā jaunieši noliedz, ka ap soliņu mēslus radījuši viņi, bet atkritumus savāc.

26.08.

Ziņots, ka Talsos, Pionieru parkā vairāki vīrieši lieto alkoholiskos dzērienus. Notikuma vietā pārkāpums netiek konstatēts, veiktas pārrunas un vīrieši dodas prom.

Ziņots, ka Talsu autoostā divi vīrieši alkohola reibumā uzmācas cilvēkiem. Notikuma vietā veiktas pārrunas un vīrieši dodas prom.

Saņemta informācija par to, ka ceļa posmā Talsi – Stende, pie Vīcežmuižas pa ceļa braucamo daļu streipuļo vīrietis. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka notikumā strādā Valsts policijas darbinieki.

Ziņots, ka ceļa posmā Talsi – Stende, pagriezienā uz Mundigciemu, ceļa malā guļ piedzēries vīrietis. Norādītajā vietā vīrietis neatradās. Apsekojot apkārtni līdz Mundigciemam, vīrieti neatrod.

Ziņots, ka pie izklaides vietas Talsos, Brīvības ielā, uz soliņa sēž piedzēries vīrietis. Notikuma vietā pārkāpums netiek konstatēts, vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

27.08.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Lielajā ielā, pie restorāna ieejas skaļi bļaustoties vīrietis un ignorē lūgumu doties prom. Notikuma vietā vīrietis tiek atpazīts un nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots par ģimenes konfliktu kādā dzīvoklī Talsos, Lielajā ielā. Notikuma vietā veiktas pārrunas, vīrietis dodas prom.

Ziņots par to, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, sieviete netiek dzīvoklī, kur atrodas viņas civilvīrs un mazgadīgs bērns. Norādītajā adresē ierodoties, konstatēts, ka vīrietis ir uzmodināts. Vīrietis paskaidroja, ka esot iemidzis un atslēga palikusi dzīvokļa durvīs.

Ziņots par to, ka Sabilē mazdārziņos tiekot kurināts ugunskurs. Notikuma vietā veiktas pārrunas, ugunskurs nodzēsts un vīrietim izteikts mutisks aizrādījums.

28.08.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, mazdārziņu teritorijā tiek dedzināts ugunskurs. Notikuma vietā noskaidrots, ka mazdārziņā dedzina zaļos atkritumus. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums, ugunskurs tiek nodzēsts.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, K.Mīlenbaha ielā neadekvāts automašīnas vadītājs sasitis automašīnu un aizbēdzis. Netālu no negadījuma vairākas personas savā starpā konfliktē. Ierodoties norādītajā vietā, konstatēts, ka darbu veic Valsts policijas darbinieki. Konfliktā viena persona ir cietusi, kurai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki sniedz medicīnisku palīdzību.

29.08.

Kopā ar sociālā dienesta darbinieci apsekota kāda dzīvesvieta Lībagu pagastā.

Saņemta informācija par to, ka īpašumā Pastendē, Ģibuļu pagastā, tiek izvesti kokmateriāli, kā rezultātā bojā ceļu. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, pieņemts iesniegums un paskaidrojums.

Ziņots, ka Talsu autoostas teritorijā atrodas pieci vīrieši alkohola reibumā. Norādītajā adresē vīriešus nesastop, apsekota apkārtne.

Ziņots par to, ka Talsos, pa Lielo ielu klīst piedzēries vīrietis ar ieroci. Informācija nodota Valsts policijai.

2018.GADA JŪLIJS

1.07.

Konflikts notika pasākuma laikā Pilsētas laukumā. Cietušajam izsaukta mediķu palīdzība. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots par konfliktu spēļu zālē K.Valdemāra ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrieti, kuram apdraudējums, nepieciešams nogādāt Valsts policijā.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Lielajā ielā, Talsos, guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis pamodies un devies prom.

Saņemta informācija par to, ka pie veikala Dursupē, Balgales pagastā, šķūnītī uzturas alkohola cienītāji. Notikuma vietā alkohola lietošana netiek konstatēta.

Ģimenes konflikts notika kādā īpašumā Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas. Lai konflikts neturpinātos, vīrietis piekrīt, ka viņu nogādā Talsu viesnīcā.

2.07.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Celtnieku ielā, kādā dzīvoklī raud mazs bērns. Kaimiņiene klauvējusi pie durvīm, bet neviens durvis nav atvēris. Ierodoties adresē, konstatēts, ka dzīvoklī valda klusums. Kaimiņiene informēja, ka dzīvoklī bieži notiek ģimenes konflikti.

3.07.

Ziņots par to, ka Sabilē, Rīgas ielā, kaimiņiene izbraukusi no Latvijas un īpašumā atstājusi suni bez uzraudzības. Noskaidrots, ka aprūpi par suni veic māsa.

Saņemta informācija par to, ka pie veikala Virbu pagastā vīrietis skaļi bļaustās un traucē darbu. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar vīrieti un izteikts mutisks aizrādījums.

4.07.

Ziņots par to, ka Laucienē automašīna novietota pie daudzdzīvokļu mājas durvīm, kā rezultātā traucē mājas iedzīvotājiem pārvietoties. Notikuma vietā ar automašīnas īpašnieku veiktas pārrunas, automašīnu pārvieto.

Ziņots par izlīmētām reklāmas lapām pie daudzdzīvokļu māju durvīm Talsos un Mundigciemā. Uzsākta administratīvā lietvedība.

5.07.

Ziņots par to, ka Talsu autoostas teritorijā klaiņo labradora šķirnes suns. Ierodas dzīvnieka saimnieks un suni savāc.

6.07.

Ziņots, ka trīs vīrieši cenšas iekļūt dzīvoklī Dižstendē, Lībagu pagastā. Notikuma vietā noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas un vīrieši nogādāti Talsos.

Ziņots, ka Talsos, K.Valdemāra ielā, kādā dzīvoklī kaimiņiene uzvedas neadekvāti. Notikuma vietā izsaukta mediķu palīdzība.

Kādā īpašumā Darba ielā, Talsos, tika dedzināts ugunskurs un dūmi traucēja kaimiņiem. Notikuma vietā ugunskurs tiek nodzēsts, veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

7.07.

Ziņots, ka kāds vīrietis alkohola reibumā atrodas daudzdzīvokļu mājas pagalmā Dundagas ielā, Talsos, ar atvērtu alus skārdeni. Notikuma vietā veiktas pārrunas, alkohola lietošana netika konstatēta. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Talsu pilskalnā vīrietis lauž krūmus un bļaustās. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrieti, kurš ir alkohola reibumā, nogrūduši no kalna jaunieši. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Nomas un Ozolu ielu apkārtnē jūtami ķīmiski dūmi. Noskaidrots, ka nelieli dūmi nāk no kāda īpašuma Priežu ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, un noskaidrots, ka tiek veikts bēru rituāls – dedzināts vainags.

8.07.

Konflikts starp kaimiņienēm notika kādā īpašumā Dižstendē, Lībagu pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, pie daudzdzīvokļu ēkas uz trepēm guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis pamodināts, nogādāts dzīvesvietā.

9.07.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, kāpņu telpā guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis pamodināts un viņš dodas uz Talsu novada nakts patversmi.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Darba ielā, pagalmā guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis atrodas stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, pie tirdzniecības centra klaiņo lapsa. Apsekota minētā teritorija, bet dzīvnieks netika atrasts.

10.07.

Ziņots par to, ka kādā īpašumā Sabilē, Talsu ielā, kaimiņiene jauc nost šķūni un dedzina dēļus. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka Talsu autoostas teritorijā pie ēkas guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietim sūdzības par sāpēm sirds rajonā. Vīrietis nogādāts Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Akmeņu un Smilgu ielu krustojumā, grāvī tiekot dedzināta zāle. Notikuma vietā zāles dedzināšana tiek pārtraukta, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka pie pieminekļa “Koklētājs” sēž iereibis vīrietis un sarunājas ar sevi. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

11.07.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu un naktsmiera traucēšanu kādā īpašumā K.Valdemāra ielā, Talsos. Ierašanās brīdī notikuma vietā notiek pasākuma vietas novākšana. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par to, ka Sabilē automašīnu stāvlaukumā atrodas vairāki vīrieši alkohola reibumā un skaļi uzvedas. Notikuma vietā veiktas pārrunas un vīrieši dodas prom.

Ziņots par to, ka vīrietis guļ uz trepēm pie daudzdzīvokļu ēkas A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietis sēž, veiktas pārrunas un vīrietis dodas mājup.

Ziņots par to, ka vīrietis guļ pie daudzdzīvokļu ēkas Dundagas ielā, Talsos. Ierašanās brīdī kaimiņi, balstot vīrieti, ved viņu uz dzīvesvietu.

12.07.

Ziņots par to, ka Talsos, Dundagas ielā, degvielas uzpildes stacijas stāvlaukumā vairākas personas smēķēja, kas traucēja apkārtējiem, bet nereaģēja uz aizrādījumu. Pieņemts iesniegums un uzsākta administratīvā lietvedība.

13.07.

Saņemta informācija par to, ka pie Abavas rumbas teritorijas agresīvi brauc BMW markas automašīna. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots par klaiņojošiem kaimiņu suņiem Laucienes pagastā. Pieņemts iesniegums, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par ilgstoši pamestu automašīnu A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Notikuma vietā sastādīts brīdinājums, kurš nosūtīts automašīnas īpašniekam.

14.07.

Ziņots par skaļu troksni no izklaides vietas Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka tiek turētas vaļā ārdurvis, tāpēc skaļi. Veiktas pārrunas.

Ziņots par to, ka pie ēkas K.Valdemāra ielā, Talsos, sapulcējušies dzērāji. Notikuma vietā alkohola lietošana netiek konstatēta, personas izklīdinātas.

Ziņots par to, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpā guļ bezpajumtnieks. Notikuma vietā vīrietis no ēkas izraidīts.

15.07.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Celtnieku ielā, kādā dzīvoklī tiek atskaņota skaļa mūzika. Notikuma vietā veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par to, ka Stendē, Brīvības ielā, iekšpagalmā jaunieši visu nakti atskaņojuši skaļu mūziku. Notikuma vietā veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā, stāvlaukumā atrodas skaļa kompānija. Notikuma vietā veiktas pārrunas un skaļā kompānija izklīdināta.

16.07.

Ziņots par to, ka Sabilē, Rīgas ielā, pie atpūtas soliņiem atrodas vairāki vīrieši alkohola reibumā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un vīrieši izklīdināti.

Ziņots, ka Valdemārpilī, Krasta ielā transportlīdzekļi neievēro Ceļu satiksmes noteikumus par masas ierobežojumu. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots par to, ka pie īpašuma Talsos, Laidzes iela, iebrauktuves novietoti sadzīves atkritumu maisi. Notikuma vietā pierādījumi netika iegūti. Informācija nodota dienestam par atkritumu maisu savākšanu.

Saņemta informācija par to, ka vīrietim no Lībagu pagasta draud ar izziņām un traucē naktsmieru. Izskaidrots, ka jāvēršas Valsts policijā.

17.07.

Saņemta informācija par to, ka Sabilē, Blaumaņa ielā, uz ceļa brauktuves uzkritis koka zars. Notikuma vietā īpašnieki ceļa brauktuvi no zara atbrīvo.

Ziņots, ka vīrietis atsakās atstāt bijušās sievas dzīvokli Lielajā ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, vīrietis ar savām mantām pamet dzīvokli.

Ziņots, ka Talsu autoostā sapulcējušās vairākas personas alkohola reibumā. Notikuma vietā personas izklīdinātas.

18.07.

Ziņots par ģimenes konfliktu kādā dzīvoklī 1905.gada ielā, Talsos. Norādītajā adresē konstatēts, ka valda klusums. Dzīvokļa īrniece paskaidro, ka vīrs varbūt par skaļu skatījies filmu.

20.07.

Ziņots par uzmākšanos apkārtējiem pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas un personas izklīdinātas.

Ziņots par apdraudējumu pensionārei kādā īpašumā Ārlavas pagastā. Notikuma vietā noskaidrots, ka sirmgalvei apdraudējums no kaimiņa nav. Ir ilgstošs savstarpējs konflikts starp kaimiņiem par sadzīviskām problēmām.

21.07.

Ziņots par klaiņojošu suni pie veikala Dundagas ielā, Talsos. Izskaidrots, ka atbildīgais dienests brīvdienās nestrādā. Notikuma vietā suns vairs netiek sastapts.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu kādā īpašumā Graudu ielā, Talsos. Notikuma vietā skaļas mūzikas atskaņošanu nekonstatē.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos, vairākas personas uzmācās apkārtējiem. Notikuma vietā veiktas pārrunas un personas izklīdinātas.

Ziņots par to, ka vīrietis guļ grāvī Avotu ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

22.07.

Ziņots par izmestiem sadzīves atkritumu maisiem pie īpašuma Laidzes ielā, Talsos. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts.

Ziņots, ka vīrietis alkohola reibumā ienācis svešā īpašumā Abavas ielā, Sabilē. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis aizgājis. Veikta patrulēšana Sabiles pilsētā.

Ziņots par skaļu klaigāšanu un naktsmiera traucēšanu pie ēkas A.Pumpura ielā, Talsos. Norādītajā adresē nevienu personu nesastop.

23.07.

Ziņots par ilgstoši pamestu automašīnu pie ēkas A.Pumpura ielā, Talsos. Sastādīts brīdinājums, kas nosūtīts automašīnas īpašniekam.

Ziņots, ka skvērā Dundagas ielā, Talsos, uzturas vairākas personas, kuras dabiskās vajadzības nokārtojot apstādījumos. Norādītajā vietā personas netiek sastaptas.

24.07.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī A.Pumpura ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēta skaļas mūzikas spēlēšana, dzīvokļa durvis netiek atvērtas. Kaimiņi neraksta iesniegumu, līdz ar to lietvedību nevar uzsākt.

Saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Ģibuļu pagastā tiek dedzināts ugunskurs. Notikuma vietā īpašnieks ugunskuru nodzēš, tiek izskaidrots, ka šajā laikā ugunskuru dedzināt ir bīstami un tas nav atļauts.

Ziņots, ka pie soliņa Lielajā ielā, Talsos, guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis atrodas stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā. Uzsākta administratīvā lietvedība.

25.07.

Ziņots par klaiņojošu suni A.Pumpura ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Saņemta informācija par to, ka Sabilē, pie TV torņa atrasts lielgabala lādiņš. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots par to, ka Stendē, Renču ielā iet trīs vīrieši un zemē met degošus sērkociņus. Vīrieši minētajā adresē netiek manīti. Apsekota Stendes pilsētas teritorija.

26.07.

Ziņots, ka zālājā Darba ielā, Talsos, guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis sēž zālājā, reibums netika konstatēts, veiktas pārrunas un vīrietis dodas prom.

Ziņots par to, ka Sabiles autoostā vīrietis izģērbjas, iespējams, alkohola reibumā. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nodots Kuldīgas pašvaldības policijai.

Saņemta informācija par to, ka sievietei caur mobilo telefonu sakariem izsaka draudus. Veiktas pārrunas. Izskaidrots, ka jāvēršas Valsts policijā.

Pie tirdzniecības centra Lielajā ielā, Talsos, nepilngadīgajam prasīja cigaretes kāds vīrietis. Notikuma vietā pieņemts iesniegums, uzsākta administratīvā lietvedība.

27.07.

Ziņots par to, ka uz ietves pie ēkas K.Valdemāra ielā, Talsos, guļ vīrietis. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots par konfliktu kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

Ziņots, ka stāvlaukumā K.Valdemāra ielā, Talsos, vairākas personas uzmācās apkārtējiem. Notikuma vietā veiktas pārrunas un personas izklīdinātas.

Ziņots par skaļu uzvedību peldvietā Mundigciemā, jo vīrietis atrodas alkohola reibumā. Notikuma vietā iereibušais vīrietis piekrīt pamest peldētavu. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā Talsos.

Laucienē sniegta palīdzība Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, jo klients neatklāj savu identitāti. Pēc tam vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu dzīvoklī Kalna ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas, mūzika apklusināta.

Ziņots par konfliktu kādā īpašumā Jaunciemā. Notikuma vietā konflikts ir atrisinājies, veiktas pārrunas.

28.07.

Ziņots par skaļu ballīti Tiņģeres centrā. Notikuma vietā konstatēts, ka mājas ballīte notiek kādā jaunbūvē. Veiktas pārrunas.

Ziņots par to, ka zālājā pie Laucienes kapiem guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis pamodināts un nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Vandzenes satiksmes transportlīdzekļu pieturā bļaustās vīrieši. Notikuma vietā konstatēts, ka pieturā atrodas trīs jaunieši. Viens no jauniešiem paskaidroja, ka pa tālruni skaļi strīdējies ar draugu. Veiktas pārrunas, jaunieši dodas mājup.

29.07.

Ziņots, ka Sabilē, satiksmes transportlīdzekļu pieturā notiek konflikts. Notikuma vietā konstatēts, ka konflikts izveidojies starp diviem vīriešiem. Veiktas pārrunas un visas personas izklīdinātas.

Ziņots par suņa uzbrukumu sievietei pie Talsu tirgus. Sievietei izskaidrots, ka jādodas uz Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļu. Suns nogādāts īpašniekam.

30.07.

Saņemta informācija par to, ka kāda sirmgalve neatver durvis, uz telefona zvaniem neatbild. Informācija nodota Valsts policijai. Glābšanas dienests atver durvis un tiek konstatēts, ka sieviete mirusi.

Ziņots par ugunskura dedzināšanu īpašumos Stendē, Robežu ielā un Raiņa ielā. Notikumu vietās konstatēts, ka ugunskuri atstati bez uzraudzības. Uzsāktas administratīvās lietvedības.

Ziņots par to, ka Virbu pagastā kaimiņienes suns uzbrucis sunim. Notikuma vietā pieņemts iesniegums. Suņa īpašniecei izteikts mutisks aizrādījums.

31.07.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, pagalmā bērni visu dienu spēlē bumbu un klausās mūziku, kā rezultātā pensionāriem nav iespējams atpūsties. Norādītajā adresē konstatēts, ka bērni dodas prom no spēļu vietas.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī Brīvības ielā, Stendē. Notikuma vietā skaļas mūzikas atskaņošanu nekonstatē. Veiktas pārrunas ar dzīvokļa īrnieku.

2018.GADA JŪNIJS

1.06.

Ziņots, ka ceļa posmā Sabile-Veģi, no automašīnas, kas pārvadā plastmasas atkritumus, krīt atkritumi uz ceļa. Automašīna panākta un apstādināta. Ar transportlīdzekļa vadītāju veiktas pārrunas, un noskaidrots, ka atāķējies tīkls, tāpēc atkritumi izpūsti. Atkritumus savāc, izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par kāda vīrieša neadekvātu uzvedību Valdemārpilī. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un konstatēts, ka vīrietis, iespējams, atrodas narkotisko vielu iespaidā. Vīrietis nogādāts Valsts policijā.

Ziņots, ka no mājām Brīvības ielā, Talsos, aizgājis desmitgadīgs zēns, kurš redzēts uz šosejas Rīga-Ventspils. Apsekota minētā šoseja līdz Spārei. Zēns atradās Pastendes bibliotēkā.

Ziņots par skaļu trokšņošanu dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Notikuma vietā pie dzīvokļa durvīm dzirdamas divu vīru balsis un klusināta mūzika. Ar dzīvokļa īrnieku veiktas pārrunas, kurš solās kopā ar viesi uzvesties klusi, izteikts mutisks aizrādījums.

2.06.

Ziņots par to, ka kādā īpašumā Rīgas ielā, Sabilē, pagalmā ienākusi persona alkohola reibumā un neiet prom. Notikuma vietā konstatēts, ka persona tomēr aizgājusi. Norādīto personu sastop pilsētā, veiktas audzinoša rakstura pārrunas.

3.06.

Saņemta informācija, ka Talsos, Celtnieku ielā, kāda dzīvokļa kaimiņš nav redzēts četras dienas. Apsekota minētā adrese un izsaukta Valsts policijas ekipāža, jo no dzīvokļa nāca specifiska smaka. Atverot dzīvokli, konstatēts, ka vīrietis miris. Informācija nodota Talsu novada sociālā dienesta vadītājai.

Talsos, Celtnieku ielā, kādā dzīvoklī notika konflikts starp māti un dēlu. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konflikts atrisināts. Dēls mātei atvainojas.

4.06.

Ziņots par jauniešiem, kuri Talsos, 1.maija ielā, mazdārziņu teritorijā svešos īpašumos lasa zemenes un posta dārzā izaudzēto. Notikuma vietā atrodas trīs zēni un meitene, kuri ieraugot pašvaldības policiju, metas bēgt. Jauniešus neizdodas notvert.

5.06.

Ziņots par to, ka Talsos, uz Saules ielas nolūzis zars, kas aizsprosto brauktuvi. Informācija nodota Talsu pilsētas pārvaldniekam.

Pārbaudot informāciju par to, ka kādā īpašumā Ķūļciemā māte lieto alkoholu, kā rezultātā nespēj aprūpēt mazgadīgu bērnu, konstatēts, ka informācija atbilst patiesībai. Bērns nogādāts Talsu novada krīžu centrā.

Ziņots par to, ka kādā īpašumā Linduļu ielā, Talsos, ļoti skaļi skan mājas signalizācija. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija patiesa. Izsaukta atbildīgā apsardzes firma un sagaidīts tās darbinieks.

6.06.

Ziņots par to, ka pie ieejas tirdzniecības centrā Rīgas ielā, Talsos, atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

Ziņots, ka Sabilē, Talsu ielā no traktora ar mucu līst kaut kāds šķidrums. Notikuma vietā traktors apturēts un konstatēts, ka no mucas šļakstās ūdens.

7.06.

Saņemta informācija par to, ka izcēlies konflikts starp kaimiņiem kādā īpašumā Virbu pagastā. Notikuma vietā noskaidrots, ka kaimiņi kārto dabiskās vajadzības spainī, kurš novietots koplietošanas koridorā. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ziņots par to, ka uz daudzdzīvokļu mājas jumta Dundagas ielā, Talsos, atrodas meitene, kura raud, un liecas pāri malai, iespējams, lai nokristu. Informācija nodota Valsts policijai un glābšanas dienestam. Notikuma vietā meitene kopā ar draugu tiek sastapta kāpņu telpā. Meitene nogādāta Talsu slimnīcā.

Ziņots par jaunieti, kurš braukā ar mopēdu mazdārziņu teritorijā 1.maija ielā, Talsos. Jaunietis agrāk ir dedzinājis dārza mājiņas. Apsekota dārziņu teritorija, bet jaunietis netika sastapts.

8.06.

Saņemta informācija par vīrieša agresīvu uzvedību ārsta praksē Sabilē. Notikuma vietā noskaidroti lietas apstākļi, veiktas pārrunas.

Ziņots par to, ka kādā pagalmā K.Valdemāra ielā, Talsos, notiek alkoholisko dzērienu lietošana. Notikuma vietā pagalmā gulēja vīrietis stiprā alkohola reibumā, kuru nogādāja dzīvesvietā. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka pasākumā Sauleskalnā atrodas nepilngadīga persona alkohola reibumā. Nepilngadīgais aizturēts uz ielas Talsos, nogādāts dzīvesvietā. Uzsākta administratīvā lietvedība.

9.06.

Ziņots, ka Stendē, Pionieru ielā, zālājā guļ divi vīrieši. Notikuma vietā vīrieši pamodināti un dodas mājup.

10.06.

Saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Sabilē, Talsu ielā, izcēlies konflikts starp diviem vīriešiem, jo viens no vīriešiem dzīvoklī rada antisanitārus apstākļus. Veiktas pārrunas un panākta vienošanās.

Ziņots par konfliktu starp māti un dēlu kādā īpašumā Vandzenes pagastā, kurā mātei tiek izteikti draudi. Informācija nodota Valsts policijai.

11.06.

Ziņots par to, ka Sabilē, Ventspils ielā kāda automašīna ietriekusies mājas sienā un nolauzusi ceļa zīmi, pamesta notikuma vieta. Veikta videoierakstu caurskate un noskaidrots automašīnas vadītājs. Darbu turpina Valsts policija.

Ziņots par to, ka uz gājēju ietves A.Pumpura ielā, Talsos, novietotā automašīna traucē gājējiem. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums.

Ziņots par to, ka Talsos, Draudzības un Ezera ielu krustojumā zālājā guļ cilvēks alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, alkohola reibumā esošo personu neatrada.

12.06.

Ziņots par to, ka Talsos, Leču kalnā, kāda suņa īpašniece regulāri palaiž suni skraidīt bez pavadas, apdraudot citus suņus un cilvēkus. Notikuma vietā netika sastapta suņa īpašniece.

Saņemta informācija par alkohola lietošanu pie ēkas Lielajā ielā, Talsos. Notikuma vietā alkohola lietošana netiek konstatēta.

13.06.

Ziņots par to, ka Sabilē, Rīgas ielā, uz soliņa sēž vīrieši, kuri ir alkohola reibumā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un vīrieši dodas mājup.

Kopā ar sociālā dienesta darbinieci apsekota sirmgalve kādā īpašumā Ģibuļu pagastā, jo saņemta informācija no viņas meitas, ka māti nevar jau nedēļu sazvanīt. Pārbaudē konstatēts, ka ar sirmgalvi viss kārtībā. Sabojājies telefons.

14.06.

Ziņots par to, ka kādā īpašumā Priežu ielā, Talsos, ieklīduši sveši suņi. Notikuma vietā konstatēts, ka suņi aizskrējuši. Izskaidrots, ka dienests strādā darba dienās, tad nekavējoties jāziņo.

Ģimenes konflikts notika kādā īpašumā Laucienes pagastā. Sieviete atsakās rakstīt iesniegumu, veiktas pārrunas un vīrietis dodas gulēt.

15.06.

Saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Talsos, Celtnieku ielā, vecāki atrodas stiprā alkohola reibumā un dzīvoklī atrodas mazgadīgs bērns. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija ir patiesa, bērns nodots radinieku aprūpē. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Dižstendē pārtikas veikalā iepērkas vīrietis stiprā alkohola reibumā, kurš aizbrauc ar automašīnu. Apsekota Dižstendes apkārtne, bet minēto automašīnu nesastop.

16.06.

Ziņots, ka Ārlavas pagastā, kādā īpašumā tiek skaļi atskaņota mūzika. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar īpašnieku, mūzika pieklusināta.

Ziņots par zemeņu tirgošanu no automašīnas uz stāvlaukuma Darba ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka tirdzniecība notiek bez pašvaldības atļaujas. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par vairāku vīriešu skaļu uzvedību skvērā Talsos, Dundagas ielā. Notikuma vietā alkoholisko dzērienu lietošana netiek konstatēta, veiktas pārrunas un vīrieši dodas prom.

Kādā dzīvoklī Talsos, Lielajā ielā, notika ģimenes konflikts. Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem notikuma vietā vīrietis izraidīts no dzīvokļa.

17.06.

Ziņots par to, ka vīrietis peldoties peldvietā Abavas upē Sabilē, atradis cilvēka mirstīgās atliekas. Informācija nodota Valsts policijai.

Talsos, K.Valdemāra ielā, pie apstādījumiem atradās vīrietis, kurš nespēja patstāvīgi pārvietoties. Konstatēts, ka vīrietim veselības problēmas, tāpēc nogādāts Talsu slimnīcā. Pēc medicīniskās palīdzības sniegšanas, konstatēts, ka persona lietojusi narkotiskās vielas.  Vīrietis nogādāts Valsts policijā.

Ziņots, ka vīrietis atradis velosipēdu, kurš bijis pamests pie veikala Ventspils ielā, Sabilē. Paziņots Valsts policijai. Velosipēds atdots īpašniekam.

18.06.

Ziņots, ka Talsos, parkā pie Vilkmuižas ezera jaunietis uzcēlis telti. Apsekota minētā vieta, bet telts netika atrasta.

19.06.

Saņemta informācija par to, ka veikalā Talsos, Raiņa ielā, vīrietis ievedis mazgadīgu bērnu, kurš atradies krustojumā bez vecāku klātbūtnes. Notikuma vietā konstatēts, ka ir atradusies māte, ar kuru noskaidroti lietas apstākļi un veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par to, ka no sociālās aprūpes centra Laidzes pagastā aizgājis vīrietis. Apsekota teritorija un Talsu pilsēta, bet vīrietis netiek sastapts. Pēc laika saņemta informācija, ka bēglis atradies.

Ziņots, ka vairāki vīrieši sapulcējušies un slikti uzvedās pie ēkas K.Valdemāra ielā, Talsos. Notikuma vietā alkoholisko dzērienu lietošana netiek konstatēta, vīrieši izklīdināti.

20.06.

Saņemta informācija par to, ka Abavas pagastā pie kāda īpašuma tīrīts notekgrāvis, bet atstāti izmētāti koku zari. Noskaidrota persona, kas veikusi darbus, vienošanās par teritorijas sakārtošanu.

21.06.

Ģimenes konflikts notika kādā īpašumā Laucienes pagastā. Notikuma vietā nodrošināta palīdzība, lai sieviete var sakrāmēt mantas un doties prom.

22.06.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Rīgas ielā, Talsos, stāvlaukumā jaunieši izklaidējas ar iepirkuma ratiņiem. Notikuma vietā konstatēts, ka jaunieši aizgājuši.

23.06.

Konflikts starp kaimiņiem notika Ārlavas pagastā. Pieņemts iesniegums, uzsākta administratīvā lietvedība.

Skaļi mūziku atskaņoja kādā īpašumā 9.maija ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas, mūzika nogriezta klusāk.

Ziņots, ka pagalmā A.Lerha – Puškaiša ielā, Talsos, guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis dodas mājup.

Ziņots, ka daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā A.Pumpura ielā, Talsos, guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un viņš nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka vīrietis guļ pie kioska Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietis pamodināts un viņš dodas prom.

25.06.

Ziņots par klaiņojošu suni K.Barona ielā, Sabilē, kurš centās uzbrukt sievietei un sunim pastaigas laikā. Suņa īpašniecei izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par klaiņojošu haskija šķirnes suni Talsu autoostas teritorijā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Lielajā ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka alkohola koplietošanas laikā izcēlies strīds par to, ka sieviete vēlas gulēt, bet vīrietis grib parunāties. Veiktas pārrunas.

26.06.

Ziņots, ka Talsos, Kalna ielā, pie ēkas guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka ir veselības problēmas. Izsaukta mediķu palīdzība.

Ziņots par klaiņojošu suni Kalna ielā, Talsos. Ierodoties adresē, suns metas bēgt.

Saņemta informācija par to, ka no Līgo vakara skan skaļi mūzika kādā īpašumā Liepu ielā, Stendē. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka pie kioska Talsos, Raiņa ielā, atrodas sirmgalvis, kuram grūti patstāvīgi pārvietoties. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

27.06.

Ziņots par to, ka Talsos, Darba ielā, uz ielas atrodas suns bez īpašnieka klātbūtnes. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par to, ka suns klaiņo ceļa posmā Cīruļi – Lielsalas. Noskaidrots, ka dzīvnieka īpašnieks miris, bet dzīvnieka turētājs neatradās dzīvesvietā, atstāta informācija.

29.06.

Saņemta informācija par skaļu nakts uzdzīvi kādā dzīvoklī Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidroti apstākļi, veiktas pārrunas. Informācija nodota Talsu novada sociālajam dienestam.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Laidzes ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka sievietei nodarīti miesas bojājumi. Izskaidrota tālākā rīcība.

30.06.

Saņemta informācija par to, ka divi jaunieši uzvedas neadekvāti uz ielas Darba ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka jaunieši pēc pasākuma dodas mājup. Viens jaunietis dodas mājup, otru jaunieti nogādā dzīvesvietā.

Ziņots par trokšņošanu un naktsmiera traucēšanu dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Notikuma vietā trokšņošanu nekonstatē.

2018.GADA MAIJS

1.05.

Ziņots par to, ka Laidzes pagastā, Laidzē, daudzdzīvokļu mājas pagalmā novietota automašīna, liedzot citu transportlīdzekļu pārvietošanos. Notikuma vietā nekonstatē pārkāpumu.

Ziņots, ka Sabilē, Rīgas ielā, pie kafejnīcas novietota automašīna, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Ierodoties notikuma vietā, automašīnas vadītājs iznāk no kafejnīcas un pārvieto automašīnu.

Konflikts starp kaimiņiem notika kādā daudzdzīvokļu mājā Mundigciemā, Lībagu pagastā. Veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Talsos, Rīgas ielā, basketbola laukumā spēlējot bumbu, kāds jaunietis lauž groza konstrukciju. Notikuma vietā ar jauniešiem veiktas pārrunas.

3.05.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā, zālājā guļ piedzēries vīrietis. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

4.05.

Ziņots par pieklīdušu suni pie veikala Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots dzīvnieka īpašnieks, kurš suni savāc.

5.05.

Ziņots par to, ka ceļa posmā Talsi – Dundaga pie Cīruļiem sabraukts stirnu buks, kurš esot dzīvs. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka īpašumā K.Valdemāra ielā, Talsos, tiekot kurināts ugunskurs, no kura veļas melni dūmi.  Notikuma vietā nekonstatē melnus dūmus. Īpašniecei izskaidrots, ka ir dedzināšanas liegums, izteikts mutisks aizrādījums.

6.05.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā, stāvlaukumā kāds vīrietis ar mietu rada apdraudējumu citiem kluba apmeklētājiem. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietim dzēruma delīrijs. Vīrietis nomierināts un nogādāts dzīvesvietā.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Laidzē, Laidzes pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konfliktējošās personas nomierinātas.

7.05.

Saņemta informācija par to, ka Talsu Valsts ģimnāzijas teritorijā klīst Kaukāza šķirnes suns. Informēts atbildīgais dienests.

8.05.

Ziņots par to, ka Talsos, Jaunajā ielā, kādā īpašumā notiek darbi, kas traucē kaimiņiem. Norādītajā adresē konstatēts, ka notiek teritorijas sakopšana. Veiktas pārrunas.

10.05.

Saņemta informācija par to, ka Laucienes pamatskolas stadiona teritorijā vairāki vīrieši lieto alkoholiskos dzērienus. Ierodoties notikuma vietā, alkohola lietošana netika konstatēta. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

11.05.

Ziņots par to, ka kādā īpašumā Sabilē, Rīgas ielā, kaimiņš uz robežas gatavojas zāģēt kokus. Veiktas pārrunas un panākta vienošanās, ka zāģēšanas darbus veiks likumā noteiktā kārtībā, kad būs precizētas robežas.

Ziņots par konfliktu starp kaimiņienēm īpašumā Kalna ielā, Talsos. Notikuma vietā pieņemts iesniegums.

Ziņots par to, ka Talsu autoostā uz soliņa guļ vīrietis alkohola reibumā. Notikuma vietā konstatēts, ka strādā Valsts policijas darbinieki.

12.05.

Ziņots, ka pie veikala Lielajā ielā, Talsos, guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis nav kontaktējams, izsaukta mediķu palīdzība.

Saņemta informācija par to, ka pie ieejas tirdzniecības centrā Talsos, Lielajā ielā, guļ vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma telpā guļ vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Talsos, Dundagas ielā, zālājā gulēja vīrietis alkohola reibumā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

13.05.

Saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Talsos, 1905.gada ielā, notiek ģimenes konflikts. Notikuma vietā dzīvokļa durvis netiek atvērtas. Caur neatvērtām durvīm notiek saruna ar vīrieti, kurš paskaidro, ka visi guļot un trokšņošana nenotiek.

Ziņots, ka skvērā Dundagas ielā, Talsos, skaļi uzvedas jaunieši. Notikuma vietā jaunieši netiek sastapti.

14.05.

Ziņots par to, ka Sabilē, Kalpaka ielā, kādā īpašumā bojājas žogs kaimiņa darbības rezultātā. Notikuma vietā pārkāpums netiek konstatēts, veiktas pārrunas.

Ziņots, ka kādas mājas pagalmā Talsos, Laidzes ielā, zālājā guļ vīrietis. Notikuma vietā ar vīrieti veiktas pārrunas un viņš nogādāts dzīvesvietā.

Saņemta informācija par to, ka ceļa posmā Ventspils – Rīga uz ceļa braucamās daļas guļ sabraukta un pusdzīva stirna. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

15.05.

Ziņots par to, ka Abavas pagastā virs kāda īpašuma lidinājies drons. Izskaidroti dronu pilotēšanas noteikumi un ieteikts zvanīt Valsts policijai.

Ziņots, ka Talsos, Stendes ielā, maksas stāvlaukumā novietota automašīnas piekabe stāvēšanai pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums.

Saņemta informācija par nesakoptu īpašumu Talsos, A.Lerha – Puškaiša ielā. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts un uzsākta administratīvā lietvedība.

16.05.

Ziņots, ka Lībagu pagastā, Mundigciemā, Villu ezera peldvietā atrodas divas personas alkohola reibumā. Apsekojot minēto adresi, personas netiek sastaptas.

Ziņots, ka Talsu autoostā uz soliņa sēž sieviete un vīrietis, un savstarpēji konfliktē. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

17.05.

Saņemta informācija par to, ka pārtraukta divu nepilngadīgu personu huligāniska darbība pie Abavas upes. Veiktas pārrunas ar nepilngadīgajiem un viņu vecākiem, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par skaļu trokšņošanu dzīvoklī Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā trokšņošana netiek konstatēta, ar dzīvokļa īrnieku veiktas pārrunas.

18.05.

Ziņots par to, ka Lielajā ielā, Talsos, zālājā guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis pamodināts, noskaidroti apstākļi un vīrietis dodas mājup.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Dārza ielā, vīrietis uzmācies nepilngadīgai meitenei. Vīrietis notikuma vietā aizturēts, sagaidīti Valsts policijas darbinieki.

19.05.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Dēls, būdams alkohola reibumā, centās mātei atņemt automašīnas atslēgas. Veiktas pārrunas un dēls dodas gulēt.

Ziņots par alkoholisko dzērienu lietošanu un trokšņošanu pie pieminekļa 1905.gada ielā, Talsos. Notikuma vietā alkohola lietošanu nekonstatē, veiktas pārrunas.

Ģimenes konflikts notika kādā īpašumā Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas, vīrietis dodas prom.

20.05.

Ziņots par to, ka pie kluba A.Pumpura ielā, Talsos, jaunieši skaļi uzvedas, traucē naktsmieru iedzīvotājiem no blakus daudzdzīvokļu mājas. Notikuma vietā konstatēts fakts, ka trokšņi dzirdami visur pilsētā, jo notiek publisks pasākums.

Ziņots par to, ka īpašumā Talsos, Laidzes ielā, dedzina ugunskuru. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts un uzsākta administratīvā lietvedība.

21.05.

Ziņots par to, ka pie īpašuma Lielajā ielā, Talsos, uz soliņa atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par to, ka pie īpašuma Arāju ielā, Talsos, zālājā guļ vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā, par faktu uzsākta administratīvā lietvedība.

Ģimenes konflikts notika daudzdzīvokļu mājas pagalmā A.Pumpura ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietis ierauga pašvaldības policijas automašīnu un metas bēgt. Pārrunās ar sievieti noskaidroti notikuma apstākļi.

22.05.

Saņemta informācija par piecām augošām liepām Sabilē, kurām nomizota miza aptuveni 4 metru augstumā. Sastādīts pārbaudes akts, veikta fotofiksācija, informēts pārvaldes vadītājs. Aptaujājot iedzīvotājus, noskaidrotas iespējamās vainīgās personas un informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņots par to, ka īpašumā Talsos, Kolkas ielā, dedzina ugunskuru, kura rezultātā rodas kodīgi dūmi. No īpašnieka pieņemts paskaidrojums, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

23.05.

Ziņots par to, ka Sabilē, Rīgas ielā, vīrietis ubago naudu. Notikuma vietā veiktas pārrunas un vīrietim izteikts mutisks aizrādījums.

24.05.

Saņemta informācija par to, ka stāvlaukumā Talsos, Stendes ielā, novietota automašīna stāvēšanai pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Notikuma vietā ar automašīnas vadītāju veiktas pārrunas, automašīna tiek pārvietota.

Ziņots, ka Talsos, Miera ielā, kādā īpašumā pieklīduši divi suņi. Notikuma vietā suņi noķerti un nodoti atbildīgā dienesta darbiniekiem.

25.05.

Ziņots par ilgstoši pamestu automašīnu stāvlaukumā Sabilē, Rīgas ielā. Notikuma vietā automašīnai uzlīmēta brīdinājuma uzlīme. Tajā pašā dienā automašīna pārvietota.

26.05.

Ziņots, ka pie kāda dzīvokļa durvīm Talsos, 1905.gada ielā, laužas sieviete. Notikuma vietā noskaidroti apstākļi, konflikts atrisināts, izskaidrojot par tālākajām darbībām.

Ziņots, ka pie ēkas K.Valdemāra ielā, Talsos, guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis apsēdies, lai atpūstos pēc pasākuma. Vīrietis dodas mājup.

Lībagu pagastā, Dižstendes estrādē notika konflikts starp vairākiem vīriešiem. Notikuma vietā konflikts atrisināts, cietušo nav.

27.05.

Ziņots par jauniešiem, kas agresīvi uzvedas Mundigciemā. Notikuma vietā veikta apsekošana, bet konstatēts, ka trīs jaunieši atrodas peldvietā. Ar jauniešiem veiktas pārrunas.

Ziņots par kaimiņu konfliktu par īpašumu robežām Abavas pagastā. Veiktas pārrunas un izskaidrots, kā tālāk jārisina problēma.

28.05.

Ziņots par to, ka appludina dzīvokli Priežu ielā, Sabilē, bet dzīvoklī, no kura ūdens plūst, darbinieki netiek ielaisti. Notikuma vietā nodrošina, ka apsaimniekotāja darbinieki dzīvoklī tiek ielaisti.

Ziņots par to, ka Talsu ezera promenādē uz soliņa guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietim neadekvāta uzvedība. Vīrietis nogādāts Valsts policijā.

Saņemta informācija par to, ka divi vīrieši alkohola reibumā atrodas Krievraga ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka viens vīrietis darba kolēģi, kurš ir stiprā alkohola reibumā, cenšas nogādāt mājās.

Ziņots par to, ka Talsos, Celtnieku ielā, kādā dzīvoklī kaimiņš ar kājām sit pa grīdu. Notikuma vietā veiktas pārrunas, un noskaidrots, ka kaimiņam traucē mūzika. Kaimiņiene izvērtēs iesnieguma nepieciešamību.

29.05.

Ziņots par to, ka Sabilē, Kuldīgas ielā, ēkai siena apzīmēta ar nepiedienīgu zīmējumu. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, veikta fotofiksācija. Ēkas īpašniecei izskaidrota tālākā rīcība.

Ziņots par sadzīves atkritumu dedzināšanu kādā īpašumā Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā īpašnieks ignorēja pašvaldības policijas darbiniekus. Uzsākta administratīvā lietvedība.

30.05.

Ziņots, ka ceļa posmā Sabile-Veģi ceļa malā atrodas beigta stirna. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots, ka pie veikala Raiņa ielā, Talsos, vīrieši uzvedas skaļi. Notikuma vietā pārkāpumi netiek konstatēti, vīrieši dodas mājup.

Stendes iedzīvotāja ziņoja, ka pie veikala Brīvības ielā, Stendē, vīrietis un sieviete stiprā alkohola reibumā iekāpj automašīnā un uzsāk kustību virzienā uz Talsiem. Automašīna tika apturēta, un konstatēts, ka autovadītājam nav vadītāja tiesības. Izsaukta Valsts policija, kas veica tālākās darbības.

31.05.

Saņemta informācija, ka dēls vairākas dienas nevar sazvanīt māti, uztraucas vai nav kaut kas noticis. Pārbaudīta mātes dzīvesvieta Strēlnieku ielā, Talsos un konstatēts, ka ar māti viss kārtībā.

Ziņots par to, ka pie kāda īpašuma A.Pumpura ielā, Talsos, zālājā atpūšas vairākas personas un lieto alkoholu. Notikuma vietā alkohola lietošanu nekonstatē, bet personas tiek izklīdinātas.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos, ieejas durvīm guļ sieviete stiprā alkohola reibumā. Sieviete nogādāta patversmē “Stūrīši”, Laidzes pagastā.

Ziņots par to, ka Robežu ielā, Stendē, zālājā guļ novārdzis kaķis, kurš nespēj pārvietoties. Kaķis nogādāts dzīvnieku patversmē.

 

2018.GADA APRĪLIS

1.04.

Ziņots par to, ka Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē uzturas personas alkohola reibumā, kas neciešami smird. Notikuma vietā no zāles izraidīts vīrietis, kurš dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņots, ka Talsos, pie ēkas Darba ielā, sniegā vārtās vīrietis, kuru nogādā patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

2.04.

Ziņots par atrastu velosipēdu pie ēkas Pilskalna ielā, Sabilē. Velosipēds novietots pašvaldības policijas iecirknī Sabilē. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekam.

3.04.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Lielajā ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī notiek alkoholisko dzērienu koplietošana. Veiktas pārrunas un sastrīdējušās personas samierinātas.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, pie tirdzniecības centra uz soliņa ilgstoši sēž iereibusi sieviete. Persona nogādāta dzīvesvietā.

4.04.

Ziņots par ilgstoši pamestu automašīnu Ventspils ielā, Sabilē. Notikuma vietā sastādīta brīdinājuma uzlīme, kura kopija nosūtīta automašīnas īpašniekam.

Ziņots par personām alkohola reibumā, kuras uzturas Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē un uzmācās apkārtējiem. Notikuma vietā veiktas pārrunas, sieviete un vīrietis dodas prom.

5.04.

Ziņots par novietotu automašīnu stāvēšanai daudzdzīvokļu mājas pagalmā Laidzē, Laidzes pagastā, kura traucē izbraukt citiem transportlīdzekļiem. Automašīnas vadītājam izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par sievietes, kura ir stiprā alkohola reibumā, neadekvātu uzvedību pie īpašuma Dundagas ielā, Talsos. Sieviete nogādāta pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par to, ka vairāki vīrieši lieto alkoholu sabiedriskā transporta pieturvietā Laucienē, Laucienes pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka viens vīrietis devies uz dzīvesvietu, bet otrs vīrietis guvis miesas bojājumus – seja asiņaina. Izsaukts Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests, kas vīrieti nogādā Talsu slimnīcā.

6.04.

Ziņots par to, ka Valdgales pagastā, Pūņās, kādu ceļa posmu regulāri izbraukā ar smago tehniku. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

7.04.

Ziņots, ka Talsos, Dendroloģiskajā parkā guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis pamodināts un viņš devās mājās.

Saņemta informācija par to, ka Balgales pagastā, Dursupē pie pamatskolas dedzinot kūlu. Notikuma vietā konstatēts, ka dedzināti tiek nelieli zari ierobežotā teritorijā.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Rīgas ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas un vīrietis bez skandāla dodas prom.

Ziņots par nepiederošu personu uzturēšanos daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Ierodoties norādītajā adresē, nepiederošās personas vairs nav sastopamas.

Ziņots, ka kāpņu telpā Rīgas ielā, Talsos, guļ un skaļi krāc nepazīstams vīrietis.  Norādītajā adresē vīrietis ir pamodies, nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī Tiņģerē, Īves pagastā. Norādītajā adresē veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

8.04.

Ziņots, ka Talsos, Fabrikas ielā, vīrietis alkohola reibumā streipuļo pa gājēju ietvi. Apsekojot norādīto teritoriju, vīrietis netika manīts.

Saņemta informācija par konfliktu ģimenē Talsu ielā, Valdemārpilī. Notikuma vietā konstatēts, ka abi vecāki atrodas alkohola reibumā, agresīvi. Par mazgadīgu bērnu aprūpi neviens no radiniekiem nevarēja uzņemties, tāpēc bērni nogādāti Talsu Krīžu centrā.

Ziņots par to, ka daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos, atrodas bezpajumtnieks. Ierašanās brīdī vīrietis nav sastopams.

9.04.

Saņemta informācija par to, ka aiz stadiona Talsos, K.Mīlenbaha ielā, krūmos uzcelta telts un tajā kāds dzīvo. Notikuma vietā noskaidrots, ka teltī dzīvo vīrietis, kurš nogādāts Talsu slimnīcā, pēc tam nogādāts Talsu novada nakts patversmē.

Ziņots, ka Talsu autoostas teritorijā vairākas personas lieto alkoholiskos dzērienus. Apsekota teritorija, bet minētās personas nekur nemana.

10.04.

Ziņots par klaiņojošu suni Talsu pilsētā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem, kuri suni noķer un nogādā dzīvnieku patversmē.

Ziņots par konfliktu ar kaimiņiem kādā īpašumā Brīvības ielā, Stendē. Notikuma vietā veiktas pārrunas, konflikts atrisināts.

11.04.

Ziņots par to, ka pie ēkas Ozolu ielā, Talsos, guļ vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā un viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka vīrietis alkohola reibumā atrodas koplietošanas telpā Draudzības ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka pēc alkoholisko dzērienu koplietošanas vīrietis izmests no kāda dzīvokļa. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

12.04.

Ziņots par to, ka pie ēkas Zvaigžņu ielā, Talsos, guļ vīrietis. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā un viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par to, ka pie veikala Jaunajā ielā, Talsos, pulcējas personas alkohola reibumā. Notikuma vietā veikta patrulēšana, bet personas alkohola reibumā netiek sastaptas.

14.04.

Ziņots par to, ka uz soliņa Dundagas ielā, Talsos, guļ vīrietis. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā un viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par alkoholisko dzērienu lietošanu pie ēkas K.Valdemāra ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrieši, ieraugot pašvaldības policijas automašīnu, dodas prom.

Ziņots, ka vīrietis traucē darbu Talsu autoostas kasierei. Notikuma vietā vīrietis nav sastopams, pieņemts iesniegums.

Pie ēkas Dundagas ielā, Talsos, kāds vīrietis lietoja alkoholu. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā un viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

15.04.

Ziņots, ka pie ēkām Rīgas ielā, Talsos, pacelti netīri karogi, kā rezultātā izrādīta klaja necieņa Latvijas valsts karogam. Veiktas pārrunas ar ēku apsaimniekotāju, un karogi tiek novākti.

Saņemta informācija par pazudušu vīrieti, kurš izbraucis no Salaspils, bet nav atgriezies dzīvesvietā Stendē. Informācija nodota Valsts policijai. Plkst.20.45 saņemta informācija, ka vīrietis ieradies dzīvesvietā.

Ziņots, ka pagalmā A.Pumpura ielā, Talsos, skaļi uzvedas jaunieši. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

Ziņots par to, ka pie ēkas Raiņa ielā, Talsos, guļ vīrietis. Vīrietis nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Ziņots par to, ka divi iereibuši vīrieši ar aerosolu kaut ko pūš uz sienas ēkai Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrieši netiek sastapti. Apsekota apkārtne, bet vīriešus neatrod.

16.04.

Pie ēkas Ezera ielā, Talsos, kāds vīrietis lietoja alkoholu. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā un viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka pagalmā Dundagas ielā, Talsos, bērni pārvietojuši solu no spēļu laukuma uz basketbola laukumu. Notikuma vietā noskaidrots, ka bērni solu pārvietojuši, lai varētu sēdēt un skatīties spēli. Veiktas pārrunas un sols tiek aiznests atpakaļ uz spēļu laukumu.

Kādā dzīvoklī Brīvības ielā, Stendē, notika konflikts. Notikuma vietā konstatēts, ka personas alkoholisko dzērienu koplietošanas laikā sastrīdējušās. Veiktas pārrunas, nepiederošās personas dodas prom.

17.04.

Saņemta informācija par to, ka pa Lāčplēša ielu, Sabilē, staigā zoss, kura uzbrūk garāmgājējiem. Noskaidrots zoss īpašnieks, kurš novērš apdraudējumu. Mājputna īpašniekam izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par to, ka pie ēkas Jaunajā ielā, Talsos, guļ vīrietis. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā un viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka pie degvielas uzpildes stacijas Dundagas ielā, Talsos, vairāki vīrieši lieto alkoholu. Notikuma vietā alkoholisko dzērienu lietošanu nekonstatē, veiktas pārrunas un vīrieši no minētās adreses aizraidīti.

Ziņots, ka pa tirdzniecības centra jumtu Rīgas ielā, Talsos, skraida cilvēki. Notikuma vietā konstatēts, ka uz jumta cilvēku nav.

18.04.

Ziņots, ka no automašīnas salona ceļa posmā Pļavas – Jūrmala izmesti divi neliela auguma suņi. Norādītajā ceļa posmā veikta patrulēšana, bet suņus neatrada.

19.04.

Saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Kļavu ielā, Talsos, tiekot dedzināts liels ugunskurs, radot apdraudējumu kaimiņu īpašumam. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar īpašnieku.

Ziņots, ka Talsos, Lielgabalu ielā, kādā īpašumā izveidojusies kūla. Norādītajā adresē sastādīts pārbaudes akts un uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par skaļu uzvedību daudzdzīvokļu māju pagalmā A.Pumpura ielā, Talsos. Notikuma vietā alkohola lietošana netiek konstatēta, veiktas pārrunas.

Talsu autoostā pie ieejas durvīm gulēja vīrietis, kurš atradās stiprā alkohola reibumā. Pēc mediķu sniegtās medicīniskās palīdzības vīrietis nogādāts patversmē “Stūrīši”, Laidzes pagastā.

20.04.

Ziņots, ka jaunietis ar dīvainu uzvedību skrien pie automašīnām Dundagas un A.Lerha – Puškaiša ielu krustojumā, Talsos. Pēc norādītajām pazīmēm jaunietis satikts pie daudzdzīvokļu ēkas A.Pumpura ielā, Talsos. Pēc veiktajām pārrunām jaunietis dodas uz kursiem.

Ziņots par to, ka sveša persona daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā, Talsos, sadzīves atkritumu konteinerā izmetusi atkritumus. Uzsākta administratīvā lietvedība.

21.04.

Ziņots, ka svešs vīrietis atrodas Stendē, Raiņa ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un viņš nogādāts dzīvesvietā.

Saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Talsos, Brīvības ielā, koplietošanas telpā guļ miris vīrietis. Informācija nodota Valsts policijai un Talsu novada sociālajam dienestam.

Ziņots par kaimiņu konfliktu īpašumā Valdgales pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka automašīna novietota uz servitūta ceļa, liedzot pārvietošanos citiem transportlīdzekļiem. Veiktas pārrunas un automašīna pārvietota.

Ziņots par to, ka bērnu spēļu laukumā Kareivju ielā, Talsos, pastaigājas gailis. Notikuma vietā konstatēts, ka apdraudējuma nav, jo mājputns ir prom.

Ziņots, ka Talsos, pa Lielo ielu streipuļo vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis ar redzes invaliditāti, iereibis dodas uz mājām. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

23.04.

Saņemta informācija par to, ka pa Rīgas ielu, Talsos, skrien strauss un apdraud satiksmi. Pēc laika ziņots, ka ieradušies strausa īpašnieki un putnu savāca.

25.04.

Saņemta informācija par to, ka bērnu spēļu laukumā Kareivju ielā, Talsos, atkal pastaigājas gailis. Informācija nodota dienestam, kurš putnu noķer un nogādā dzīvnieku patversmē.

Ziņots par klaiņojošu suni Abavas pagastā. Dzīvnieka īpašniekam izteikts mutisks aizrādījums.

26.04.

Ziņots par to, ka pie veikala K.Valdemāra ielā, Talsos, vairāki vīrieši lieto alkoholu. Notikuma vietā alkoholisko dzērienu lietošanu nekonstatē. Ar vīriešiem veiktas pārrunas.

Konflikts par zemes lietojumu starp kaimiņiem izcēlies Abavas pagastā. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

27.04.

Ziņots par to, ka Sabilē, pie Meža kapiem atrodas divas beigtas stirnas. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem, kuri beigtos dzīvniekus savāc.

Saņemta informācija par to, ka Sabilē, Abavas upē ielikts tīkls un peldvietā atrodas automašīna ar vairākiem vīriešiem. Informācija nodota zvejas un makšķerēšanas kontroles inspektoram. Notikuma vietā pārkāpums netika konstatēts.

Ziņots, ka Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē kompānija lieto alkoholu. Notikuma vietā konstatēts, ka telpā atrodas iemidzis vīrietis, kuru pamodina. Pārējās personas aizgājušas.

Ziņots par to, ka uz lauka pie kāda īpašuma Ģibuļu pagastā ilgāku laiku atrodas suns, kurš uz svilpšanu un bļaušanu nereaģē. Notikuma vietā tuvojoties sunim, tas piecēlās un aizskrēja prom.

Ziņots, ka zālājā Talsos, Kalna ielā, dīvainā pozā guļ vīrietis. Notikuma vietā sagaidīta mediķu palīdzība.

28.04.

Ziņots, ka pie veikala Celtnieku ielā, Talsos, atrodas trīs piedzērušies cilvēki. Notikuma vietā atradās vairs tikai sieviete, kuru nogādāja dzīvesvietā.

Ziņots, ka īpašumā Jaunatnes ielā, Talsos, tiekot kurināts ugunskurs. Notikuma vietā pārkāpumu nekonstatē.

Saņemta informācija par to, ka pie ēkas Talsos, Baznīcas laukumā, guļ vīrietis ar pārsistu asiņojošu galvu. Izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība, kura vīrieti nogādā slimnīcā.

Kādā dzīvoklī Talsos, Lielajā ielā, skaļi atskaņoja mūziku. Ar dzīvokļa īrnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

29.04.

Ziņots, ka Laucienes pagastā ceļa nomalē zālājā guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

Saņemta informācija par to, ka sieviete guļ pie īpašuma Kalēju ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka sievietei ir epilepsijas lēkme. Sieviete, atgūstot samaņu, no mediķu palīdzības atsakās un dodas prom.

30.04.

Saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Dižstendē, Lībagu pagastā, sieviete lieto alkoholu, un mazgadīgi bērni nav aprūpēti. Dzīvoklī valda klusums un miers. Koplietošanas telpā – gaitenī sastaptā kaimiņiene paskaidro, ka neko aizdomīgu nav manījusi.

Ziņots par nozagtu velosipēdu īpašumā Parka ielā, Sabilē. Kamēr veikta patrulēšana, velosipēds nolikts atpakaļ.

2018.GADA MARTS

1.03.

Saņemta informācija par to, ka grāvī Magoņu ielā, Talsos, atrodas automašīna, kuras vadītājs iespējams ir alkohola reibumā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Apsekotas dzīvesvietas Talsos un Laidzes pagastā.

2.03.

Saņemta informācija par to, ka kravas automašīna nevar piekļūt pie atkritumu šķirošanas konteineriem Dundagas ielā, Talsos. Palīdzēts kravas automašīnai piekļūt pie atkritumu šķirošanas konteineriem, novietoto automašīnu vadītāji nav pārkāpuši ceļu satiksmes noteikumus.

Apsekota kāda dzīvesvieta Talsos.

Saņemta informācija par automašīnu, kura vakaros novietota stāvēšanai pie kādas daudzdzīvokļu mājas Celtnieku ielā, Talsos, kāpņutelpas ieejas, kā rezultātā traucējot kustību mājas iedzīvotājiem. Vairākas reizes veicot apsekošanu, pārkāpumi netika konstatēti.

3.03.

Konflikts starp diviem vīriešiem noticis kādā īpašumā Laidzes pagastā, Talsu novadā. Konflikts atrisināts un vienai no personām sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par suni, kurš atrodas pie ķēdes un ir novārdzināts kādā īpašumā Ģibuļu pagastā, Talsu novadā. Sameklēts suņa īpašnieks, kurš uzņēmās rūpes par suni. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Ziņots par alkohola lietošanu kādā dzīvoklī Laidzes ielā, Talsos. Veiktas pārrunas.

Apsekota kāda dzīvesvieta Talsos.

Palīdzēts nogādāt kādu vīrieti Valsts policijas Talsu iecirknī.

4.03.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš atradās kādas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Jaunajā ielā, Talsos. Vīrietis nebija alkohola reibumā, nogādāts dzīvesvietā.

Ģimenes konflikts noticis kādā īpašumā A.Pumpura ielā, Talsos. Informēta Valsts policija.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš divas dienas atrodas kādā īpašumā Laidzes ielā, Talsos, lieto alkoholu un nedodas uz savām mājām. Veiktas pārrunas, un vīrietis izraidīts no iepriekš minētā īpašuma.

Ziņots par vairāku personu alkohola reibumā atrašanos Talsu autoostas uzgaidāmajā zālē. Personas izraidītas no uzgaidāmās zāles, viena persona ar miesas bojājumiem nogādāta Talsu slimnīcā.

Apsekota kāda dzīvesvieta Talsos.

5.03.

Ziņots par kādas personas suņa klaiņošanu Raiņa ielā, Sabilē. Suņa īpašniecei izteikts mutisks aizrādījums, kura suni nogādā savā dzīvesvietā.

Ziņots par bīstamu koku Kr.Valdemāra ielā, Talsos. Informācija nodota Talsu pilsētas pārvaldniekam.

Saņemta informācija par pelnu iemešanu kādā atkritumu konteinerā, kuri sākuši gruzdēt, Rīgas ielā, Sabilē. Vainīgajai personai izteikts mutisks aizrādījums un izskaidroti atkritumu apsaimniekošanas noteikumi.

6.03.

Ziņots par klaiņojošu suni Laidzē, Talsu novadā. Informācija nodota SIA “Janvāri”.

Saņemta informācija par trīs vīriešiem Kr.Valdemāra ielā, Talsos, kuri ubago. Sniegtā informācija neapstiprinājās, veikta tuvākās teritorijas apsekošana.

Ziņots par regulāru alkohola lietošanu un naktsmiera traucēšanu kādā īpašumā Rīgas ielā, Sabilē. Nepiederošās personas izraidītas no īpašuma, sastādīts pārbaudes akts.

Saņemta informācija par divām automašīnām, kuras novietotas stāvēšanai kādas daudzdzīvokļu mājas Darba ielā, Talsos, pagalmā, kuru īpašnieki tur nedzīvo. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli-lēmumi.

7.03.

Ziņots par beigta meža dzīvnieka – stirnas atrašanos pie kāda īpašuma Laucienes pagastā, Talsu novadā. Informācija nodota SIA “Janvāri”.

Saņemta informācija par klaiņojošu svešu suni pie kāda īpašuma Ārlavas pagastā, Talsu novadā. Informācija nodota SIA “Janvāri”.

Ziņots par izbērtiem celtniecības atkritumiem Vandzenes pagastā, Talsu novadā. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija.

Vīrietis, būdams alkohola reibumā, cenšas iekļūt sev nepiederošā dzīvoklī Laucienes pagastā, Talsu novadā. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņots par vīrieti alkohola reibumā Talsu autoostā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

8.03.

Saņemta informācija par vīriešiem, kuri lieto alkoholiskos dzērienus Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē. Ierodoties notikuma vietā, konstatēs, ka vīrieši aizgājuši.

Ziņots par balodi, kurš iesprūdis starp loga rūtīm kādas ēkas otrajā stāvā Kr.Valdemāra ielā, Talsos. Informācija nodota ēkas īpašniekam.

Ziņots par ūdens noplūdi no kāda dzīvokļa Brīvības ielā, Talsos, kā rezultātā kaimiņiem dzīvoklī plūst ūdens. Notikuma vietā konstatēts, ka kaimiņi nav mājās. SIA “Talsu ūdens” darbinieki ēkai noslēdz ūdeni.

Saņemta informācija par to, ka kādā dzīvesvietā Dižstendē, Lībagu pagastā, notiek alkoholisko dzērienu lietošana bērnu klātbūtnē. Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem veikta pārbaude. Dzīvoklī māte atradās alkohola reibumā, bet bērnu aprūpi uzņēmās ciemiņš, kurš alkoholu nebija lietojis. Informācija nodota Talsu novada bāriņtiesai un sociālajam dienestam.

9.03.

Saņemta informācija par pieklīdušu suni īpašumā Abavas pagastā. Informācija nodota SIA “Janvāri”.

Ziņots par alkoholisko dzērienu lietošanu bērnu klātbūtnē kādā dzīvoklī Mundigciemā, Lībagu pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka vecāki atrodas alkohola reibumā. Par bērnu aprūpi uzņemas radiniece. Informācija nodota Talsu novada bāriņtiesai un sociālajam dienestam.

Ziņots, ka pie kāda dzīvokļa Pūņās, Valdgales pagastā, durvīm laužas vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis ir bijušais draugs un ieradies sievietei lūgt piedošanu. Veiktas pārrunas un panākta vienošanās, ka nesaskaņas risinās dienā, kad abiem emocijas būs norimušas.

10.03.

Saņemta informācija par to, ka ēkai Talsu ielā, Sabilē, nolūzusi notekcaurule un ir apdraudējums garāmgājējiem. Notikuma vietā informēts ēkas īpašnieks, kurš apdraudējumu novērš.

Ziņots par remontdarbiem kādā dzīvoklī Raiņa ielā, Talsos, kā rezultātā troksnis traucē mājas iedzīvotājiem. Veiktas pārrunas ar remontdarba veicējiem un rosināts vienoties par darbu veikšanas laikiem.

Ziņots par vīrieti alkohola reibumā pie daudzdzīvokļu mājas Virbu pagastā. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un viņš nogādāts pie brāļa dzīvesvietā.

Ziņots par jaunieti, kurš guļ sniegā pie ēkas 1905.gada ielā, Talsos. Notikuma vietā jaunietis pamodināts un noskaidrots, ka vīrietim dzīvesvieta blakus ielā. Jaunietis nogādāts dzīvesvietā.

11.03.

Saņemta informācija par to, ka izklaides kluba Brīvības ielā, Talsos, apmeklētājs izraisa konflikta situāciju un nevēlas pamest kluba telpas. Notikuma vietā veiktas pārrunas un vīrietis no kluba dodas prom.

Ziņots par to, ka kādā dzīvoklī Rīgas ielā, Sabilē, vairākas dienas notiek alkoholisko dzērienu lietošana, dzīvoklī skalda malku, trokšņo. Notikuma vietā nepiederošās personas izraidītas, ar dzīvokļa īrnieku veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par to, ka dzīvoklī Rīgas ielā, Sabilē, atgriezušās izraidītās personas un skaļi trokšņo. Notikuma vietā nepiederošās personas izraidītas.

Ziņots par to, ka Sabilē pašvaldībai piederošā ēkā iebraukusi automašīna un pametusi notikuma vietu. Bojāta ēka un sadales skapis. Noskaidrota automašīnas īpašniece. Veikta videoierakstu caurskate un videoieraksts nodots Valsts policijai. Informācija sniegta pārvaldes vadītājam.

12.03.

Ziņots par to, ka Valdgales pagastā ceļa malā guļ vīrietis. Notikuma vietā izsaukta mediķu palīdzība. Pēc tam vīrietis nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, kur vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Kādā īpašumā Sabilē, Rīgas ielā, notika konflikts starp kaimiņienēm. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

13.03.

Apsekota kāda dzīvesvieta Mundigciemā, Lībagu pagastā. Pārkāpumi netika konstatēti.

14.03.

Saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Priežu ielā, Sabilē, kaimiņiene traucējusi naktsmieru. Uzsākta administratīvā lietvedība, kaimiņienei sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par to, ka Talsu ezerā uz ledus atrodas divi bērni. Notikuma vietā veiktas pārrunas, noskaidrotas zēnu personības.

Saņemta informācija par pašvaldībai piederoša ceļa bojāšanu ar meža tehniku Abavas pagastā. Meža tehnikas īpašnieks un Sabiles pārvaldes vadītājs panāk vienošanos par darbu apturēšanu.

Ziņots, ka pie kāda dzīvokļa Celtnieku ielā 3, Talsos, durvīm laužas vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis atbraucis pie draudzenes, kura atrodas slimnīcā. Sievietes meitas negrib, ka vīrietis nakšņo viņu dzīvesvietā. Ar vīrieti veiktas pārrunas un paskaidrots, ka viņam jādodas prom, jo dzīvoklī netiks ielaists.

15.03.

Ziņots, ka kādā dzīvoklī Rīgas ielā, Sabilē, vīrietis skalda malku, trokšņo un traucē kaimiņiem naktsmieru. Uzsākta administratīvā lietvedība, vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par to, ka pie ēkas Darba ielā, Talsos, novietota automašīna, kas traucē pagalmā iebraukt un izbraukt citiem transportlīdzekļiem. Notikuma vietā konstatēts, ka nav pārkāpti Ceļu satiksmes noteikumi.

Ziņots, ka Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē guļ vīrietis. Notikuma vietā pamodināts vīrietis, noskaidrota viņa personība. Vīrietis dosies mājup ar autobusu uz Saldu.

Ziņots par trokšņošanu kādā dzīvoklī Mundigciemā. Notikuma vietā konstatēts, ka vairāki jaunieši atrodas koplietošanas telpā. Ar jauniešiem veiktas pārrunas un palūgts netrokšņot.

Saņemta informācija no veikala Mundigciemā pārdevējas, ka divi jaunieši iegādājoties alkoholiskos dzērienus, gribēja maksāt ar svešu maksājuma karti. Notikuma vietā veiktas pārrunas un informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots, ka satiksmes transporta pieturvietā Raiņa ielā, Talsos, guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un viņš nogādāts dzīvesvietā.

16.03.

Ziņots par kādu vīrieti alkohola reibumā, kurš sēž uz zemes aiz veikala ēkas Jaunajā ielā, Talsos. Ziņotājam bažas, ka vīrietis var nosalt. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība, kurš atsakās no mediķu palīdzības. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka pa Sabiles pilsētu skraida suns, kurš traucē satiksmi. Informācija nodota dienestam, kurš suni noķer un nogādā dzīvnieku patversmē.

17.03.

Ziņots par to, ka stāvlaukumā Kuldīgas ielā, Sabilē, atrodas pamesta avarējusi automašīna. Noskaidrots transportlīdzekļa īpašnieks, kurš automašīnu pārvieto uz savu dzīvesvietu.

18.03.

Ziņots, ka Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis pamodināts un viņš dodas mājup.

19.03.

Ziņots, ka daudzdzīvokļu mājas A.Pumpura ielā, Talsos, kāpņu telpā atrodas divas svešas personas. Notikuma vietā noskaidrotas personības, veiktas pārrunas un personas pamet telpas.

Ziņots par to, ka izcēlies konflikts ar kādu ēkas iedzīvotāju Kalna ielā, Virbu pagastā, un apkalpojošā dienesta darbinieku, kurš veica siltuma rādījumu nolasīšanu. Notikuma vietā veiktas pārrunas un sievietei izteikts mutisks aizrādījums.

20.03.

Ziņots par to, ka Sabiles pamatskolas skolēni mācību laikā aizgājuši uz dīķi pie estrādes. Notikuma vietā ar jauniešiem veiktas pārrunas un viņi dodas atpakaļ uz skolu.

Saņemta informācija par to, ka tirdzniecības centra Rīgas ielā, Talsos, tualetē invalīdiem atradās personas alkohola reibumā, kuras tika izraidītas, bet personas sēž pie veikala ieejas durvīm. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis guvis galvas traumu, tāpēc nogādāts slimnīcā.

Ziņots par vīrieti alkohola reibumā, kurš pārvietojas pa Jauno ielu, Talsos, ar spieķi vicinās garāmbraucošu automašīnu virzienā, traucē satiksmi. Notikuma vietā ar vīrieti veiktas pārrunas un viņš dodas mājup.

Ziņots par to, ka pie kāda dzīvokļa durvīm Raiņa ielā, Talsos, dauzās sieviete un pieprasa naudu. Notikuma vietā konstatēts, ka sieviete ir aizgājusi. Veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē, bet sieviete netiek sastapta.

21.03.

Ziņots par to, ka Talsu pamatskolas teritorijā bērnam suns nosmērējis drēbes. Suni pastaigā atvedis skolēns, kurš nevarēja nokontrolēt dzīvnieka uzvedību. Notikuma vietā pieņemts iesniegums, uzsākta administratīvā lietvedība.

Kādā daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos, atradās svešas agresīvas personas. Notikuma vietā noskaidrotas personības. Sieviete un vīrietis nogādāti dzīvesvietā.

22.03.

Saņemta informācija par to, ka Sabilē, Ventspils ielā, kādā īpašumā kaimiņa suns nokārto dabiskās vajadzības. Ar suņa īpašnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Pie tirdzniecības centra Rīgas ielā, Talsos, atradās vīrietis ar dīvainu uzvedību. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots par to, ka kafejnīcā Laucienē divi vīrieši lieto alkoholu un atsakās pamest telpas. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrieši ir pansionāta iemītnieki. Vīrieši nogādāti dzīvesvietā.

24.03.

Ziņots par to, ka klaiņojošs suns ieskrējis īpašumā Valdgales pagastā un sakodis kaķi. Notikuma vietā pieņemts iesniegums, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka jaunieši mēģina iekļūt kāda īpašuma Lielajā ielā, Talsos, neapdzīvotajā daļā. Notikuma vietā jauniešus nesastop. Aprakstam līdzīgie jaunieši Talsu ezera promenādē, ieraugot policijas automašīnu, metas bēgt.

Ziņots, ka pagalmā Dundagas ielā, Talsos, novietota automašīna stāvvietā invalīdiem, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums.

25.03.

Saņemta informācija par to, ka Talsu pilsētā tiek organizēts pasākums bez saskaņošanas ar pašvaldību. No pasākuma organizatora pieņemts paskaidrojums.

Ziņots, ka Ārlavas pagastā, muižas parkā tiek zāģēti koki. Notikuma vietā noskaidrots, ka koku zāģēšana ir saskaņota ar pašvaldību.

26.03.

Ziņots par smēķēšanu koplietošanas telpās kādā īpašumā Laidzes pagastā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsu pamatskolas teritorijā klaiņo suns. Ierašanās brīdī suns nav sastopams.

27.03.

Ziņots par konfliktu kādā dzīvoklī Pūņās, Valdgales pagastā. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis ir alkohola reibumā un kļuvis agresīvs. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts, nogādājot vīrieti mātes dzīvesvietā.

Ziņots, ka pie ēkas Zvirgzdos, Laidzes pagastā, ilgāku laiku sēž kāds vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un viņš nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

28.03.

Ziņots par sievieti, kura pie ēkas Dundagas ielā, Talsos, guļ zālājā. Sieviete nogādāta Talsu slimnīcā.

29.03.

Saņemta informācija par to, ka stāvlaukumā Kareivju ielā, Talsos, kādā automašīnā iekāpa vīrieši stiprā alkohola reibumā, un automašīnā atrodas bērni. Notikuma vietā konstatēts, ka ieradusies bērnu māte, kura nebija alkohola reibumā, un kura bija automašīnas lietotāja.

Ziņots, ka satiksmes transporta pieturvietā Rīgas ielā, Talsos, uz soliņa guļ vīrietis, kuru nogādāja pašvaldības policijā. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Kalna ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Skaļi atskaņota mūzika kādā dzīvoklī Lielajā ielā, Talsos. Ar dzīvokļa īrnieku veiktas pārrunas un mūzika pagriezta klusāk..

30.03.

Saņemta informācija par to, ka kādā dzīvesvietā Lubezerē, Ārlavas pagastā, bērni atstāti bez uzraudzības. Notikuma vietā konstatēts, ka bērnu māte atrodas dzīvesvietā kopā ar bērniem.

31.03.

Saņemta informācija par to, ka Abavas pagastā dēls nozadzis tēvam automašīnu. Izskaidrota kārtība kā risināma problēma. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots par bērniem, kuri atrodas bez aprūpes dzīvesvietā Dižstendē, Lībagu pagastā, jo māte dzīvoklī atrodas stiprā alkohola reibumā. Notikuma vietā konstatēts, ka māte ar draugu atrodas stiprā alkohola reibumā. Par mazgadīgiem bērniem uzņemas aprūpi vecāmāte. Informācija nodota Talsu novada sociālajam dienestam un bāriņtiesai.

 

2018.GADA FEBRUĀRIS

01.02.

Ziņots par nesakoptu īpašumu Rīgas ielā, Sabilē. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts. Veiktas pārrunas ar īpašuma pārvaldnieku un panākta vienošanās par īpašuma sakopšanu.

Ziņots par vīrieša stiprā alkohola reibumā atrašanos veikalā A.Lerha – Puškaiša ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

Talsos, K.Valdemāra ielā uz ietves gulēja vīrietis, kuru nogādāja patversmē “Stūrīši’, Laidzes pagastā.

02.02.

Saņemta informācija par to, ka kāda īpašuma Jaunajā ielā, Talsos, saimniecības ēkā izmesti sadzīves atkritumi. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, izņemti pierādījumi. Uzsākta administratīvā lietvedība.

03.02.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš guļ daudzdzīvokļu mājas A.Pumpura ielā, Talsos, kāpņu telpā pie bēniņu durvīm. Vīrietis nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

04.02.

Ziņots, ka Talsu autoostas teritorijā atrodas vīrietis alkohola reibumā. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis nedaudz iedzēris, nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš naktī iegājis pasildīties daudzdzīvokļu mājas 1.maija ielā, Talsos, kāpņu telpā. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Ziņots par klaiņojošu suni Celtnieku ielā, Talsos. Neizdodas noskaidrot dzīvnieka īpašnieku.

05.02.

Ziņots, ka Talsos, Lielajā ielā, kur tiek veikti remontdarbi, izveidojies sastrēgums automašīnu kustībai. Notikuma vietā konstatēts, ka automašīnu sastrēgums vairs neveidojas.

Ziņots par alkoholisko dzērienu lietošanu kādā dzīvoklī Laucienē. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par vīrieša alkohola reibumā atrašanos kāpņu telpā daudzdzīvokļu mājā Darba ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, kur noskaidrots, ka vīrietis atrodas meklēšanā. Informēta Valsts policija, kura vīrieti konvojē.

Ziņots par kāda sveša vīrieša atrašanos dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis ir stiprā alkohola reibumā, ar asiņainu brūci uz pieres. Vīrietis nogādāts Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā, pēc tam dzīvesvietā.

Saņemta informācija par to, ka starppilsētu satiksmes autobusā vīrietis lietojis alkoholu un skaļi uzvedies. Talsu autoostā vīrietis no autobusa izsēdināts.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu dzīvoklī Rīgas ielā, Talsos. Dzīvokļa īrniekam palūgts mūziku pagriezt klusāk, veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Rīgas ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

06.02.

Saņemta informācija par pieklīdušu suni kādā īpašumā Strazdes pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniecei.

Ziņots par klaiņojošu haskija šķirnes suni Celtnieku ielā, Talsos. Suns nogādāts dzīvnieku patversmē.

Ziņots par to, ka vīrietis gatavojas gulēt Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē. Notikuma vietā vīrietis no telpas izraidīts un viņš dodas uz dzīvesvietu.

07.02.

Ziņots, ka Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē atrodas personas alkohola reibumā. Vīrietis izraidīts no telpas.

Ziņots, ka atkal Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē atrodas bezpajumtnieki. Vīrieši izraidīti no telpas.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Rīgas ielā, tirdzniecības centra pagalmā automašīna drifto. Veikta patrulēšana, bet driftēšanu nekonstatē.

08.02.

Ziņots par bērnu, kuram auksti un nepiemērots laika apstākļiem apģērbs, atrodas pie Vilkmuižas ezera. Notikuma vietā bērns atrodas kopā ar māti, noskaidroti apstākļi un māte ar bērnu dodas mājup.

Ziņots par to, ka pie tirdzniecības centra Rīgas ielā, Talsos, vīrietis un sieviete neadekvāti uzvedas. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā, sieviete nogādāta Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš guļ daudzdzīvokļu mājas Laidzes ielā, Talsos, kāpņu telpā. Vīrietis nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

09.02.

Ziņots par klaiņojošu suni Valdgales pagastā. Notikuma vietā pieņemts paskaidrojums. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par bezpajumtnieka atrašanos daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā, Talsos, kāpņu telpā. Sieviete nokavējusi autobusu, netiek mājās, tāpēc nogādāta patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

10.02.

Ziņots par to, ka Laidzē satiksmes transporta pieturvietā atrodas apjukusi sieviete. Noskaidrota sievietes personība un nogādāta dzīvesvietā.

Ziņots par kādā īpašumā Balgales pagastā pieklīdušu suni.  Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par kāda sveša vīrieša atrašanos daudzdzīvokļu mājas Darba ielā, Talsos, kāpņu telpā. Vīrietis nogādāts Valsts policijā.

Saņemta informācija par zādzību veikalā A.Lerha – Puškaiša ielā, Talsos. Aprakstam atbilstošais vīrietis ievērots pie tirdzniecības kioska Raiņa ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Valsts policijā.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš guļ daudzdzīvokļu mājas A.Lerha – Puškaiša ielā, Talsos, kāpņu telpā. Vīrietis nogādāts viesnīcā “Talsi”.

11.02.

Ziņots par kāda sveša vīrieša atrašanos daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā, Talsos, kāpņu telpā. Vīrietis no kāpņu telpas izraidīts.

Saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Pūņās, Valdgales pagastā, notiek sprādzienam līdzīgi trokšņi. Notikuma vietā noskaidrots, ka dzīvoklī notiek svinības un izšautas petardes. Ar dzīvokļa īpašnieku veiktas pārrunas.

12.02.

Ziņots par ilgstoši klaiņojošu suni pie daudzdzīvokļu mājas Laidzē. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Saņemta informācija par nobrauktu dzīvnieku pie ēkām Laidzes ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Sniegta palīdzība pasta darbiniecei izkļūt no kāda īpašuma Strautu ielā, Talsos, jo nikns suns nelaida prom no īpašuma.

Ziņots, ka Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē pulcējas bezpajumtnieki un traucē pasažieriem. Notikuma vietā ar vīrieti veiktas pārrunas un no telpas izraidīts.

Saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Laucienes pagastā atrodas divi sveši vīrieši, kuri nedodas prom. Notikuma vietā noskaidrotas vīriešu personības, no īpašuma izraidīti. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš guļ daudzdzīvokļu mājas 1.maija ielā, Talsos, kāpņu telpā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

13.02.

Ziņots par klaiņojošu suni Celtnieku ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš guļ pie veikala Priedēs, Sabilē. Notikuma vietā konstatēts, ka gājēju celiņa malā guļ vīrietis ar apsaldēšanās pazīmēm. Izsaukta mediķu palīdzība, kas pārņem vīrieti aprūpē.

14.02.

Saņemta informācija par to, ka pie kāda īpašuma Virbu pagastā mājas logiem dauzās svešs vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vainīgā persona, kura bija jau aizgājusi.

Ziņots, ka vairākas personas degvielas uzpildes stacijā Dundagas ielā, Talsos, ubagojot. Notikuma vietā ubagošana netiek konstatēta, jo personas ir aizgājušas. Veikta patrulēšana apkārtnē.

15.02.

Ziņots, ka Sabilē, Talsu ielā, skvērā pa gājēju celiņu iebraukusi automašīna. Notikuma vietā konstatēts, ka automašīna aizbraukusi, jo iedzīvotāji teikuši, ka ziņos policijai.

Ziņots, ka pie šķiroto atkritumu konteineriem Dundagas ielā 9, Talsos, novietotas automašīnas, kas traucē dienestam veikt darbu. Notikuma vietā konstatēts, ka automašīnas aizbraukušas.

Ziņots par atvērtu aku pļavas vidū pašvaldības īpašumā Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā konstatēts iespējams apdraudējums, informācija nodota pārvaldniecei.

Ziņots, ka Talsos, A.Lerha – Puškaiša un Dundagas ielu krustojumā kāda sieviete agresīvi balso automašīnas, radot apdraudējumu sev un citiem satiksmes dalībniekiem. Norādītajā adresē sieviete netiek sastapta, apkārtnē veikta patrulēšana.

16.02.

Ziņots, ka pie kāda uzņēmuma ieejas durvīm Lielgabalu ielā, Talsos, guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis atrodas stiprā alkohola reibumā, tāpēc nogādāts patversmē “Stūrīši”, Laidzes pagastā.

Ziņots, ka Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē atrodas bezpajumtnieki. Vīrieši izraidīti no telpas.

17.02.

Talsu pilsētā, lidlaukā apturēta kāda automašīna, kuras vadītāja braukšanas stils radīja aizdomas. Konstatēts, ka automašīnas vadītājs atrodas alkohola reibumā. Izsaukti Valsts policijas darbinieki, kas pārņem lietu.

Ziņots, ka Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē vairākas personas konfliktē. Notikuma vietā konflikts atrisināts.

Saņemta informācija par sabojātu žogu pie īpašuma 9.maija ielā, Talsos. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, iesniegšanai apdrošināšanas kompānijai.

18.02.

Ziņots par novietotu automašīnu stāvlaukumā Ventspils ielā, Sabilē, vietā invalīdiem. Notikuma vietā noskaidrots, ka automašīnas vadītājs atvedis uz veikalu māti, kurai ir invaliditāte. Veiktas pārrunas, izskaidrota kārtība par invalīdu stāvvietu lietošanu, izteikts mutisks aizrādījums.

19.02.

Ziņots par kāda vīrieša neadekvātu uzvedību pie veikala Jaunpagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis devies uz mājām. Iesniegumu par konfliktu personas rakstīs Valsts policijai.

Ziņots par kāda vīrieša agresīvu uzvedību īpašumā Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā novērsts apdraudējums sievietei un izskaidrotas viņas tiesības un nepieciešamās tālākās darbības.

20.02.

Sniegta palīdzība Valsts policijai no Sabiles divas personas nogādāt Talsu iecirknī.

21.02.

Ziņots par to, ka pie veikala Dundagas ielā, Talsos, automašīna izbraukusi uz ielu pa zaļo zonu. Notikuma vietā sniegā redzamas automašīnas pēdas. Veiktas pārrunas ar zemes īpašnieku.

23.02.

Ziņots par to, ka kāpņu telpā daudzdzīvokļu mājā Rīgas ielā, Talsos, atrodas svešs vīrietis. Notikuma vietā vīrietis no kāpņu telpas izraidīts.

Saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos, ilgāku laiku atstāts kaķis bez aprūpes. Sazvanīta dzīvokļa īrniece, veiktas pārrunas.

Ziņots par skaļu uzvedību kādā dzīvoklī Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Notikuma vietā noskaidrots, ka tiek svinēts 23.februāris. Veiktas pārrunas un ieteikts uzvesties klusāk.

24.02.

Ziņots par skaļu uzvedību kādā dzīvoklī Ozolu ielā, Pastendē, Ģibuļu pagastā. Dzīvoklī dzirdama sievietes un vīrieša bezstrīda saruna, nav administratīvā pārkāpuma sastāva.

Ziņots par ģimenes konfliktu kādā dzīvoklī Dižstendē, Lībagu pagastā. Notikuma vietā ierodas arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Noskaidrots, ka divi vīrieši sakāvušies, bet no mediķu palīdzības atsakās. Konflikts atrisināts ar to, ka ierodas sieva un vienu no vīriešiem nogādā mājās un kopīgā iedzeršana ir beigusies.

Saņemta informācija par to, ka veikalā Raiņa ielā, Talsos, ienācis iereibis vīrietis un labprātīgi neatstāj veikala telpas. Notikuma vietā vīrietis izraidīts no veikala.

25.02.

Ziņots, ka Lubezerē uz ezera atrodas vairākas automašīnas, kas braukā pa ledu. Notikuma vietā konstatēts, ka uz ezera un tuvākajā apkārtnē neviena automašīna neatrodas.

26.02.

Saņemta informācija par to, ka kāda sieviete ubago pie veikala Rīgas ielā, Sabilē. Notikuma vietā veiktas pārrunas un sievietei izteikts mutisks aizrādījums. Sazvanīta sievietes meita, kura mātes problēmas apņemas risināt.

27.02.

Saņemta informācija par ilgstoši pamestu automašīnu īpašumā Rīgas ielā, Talsos. Noskaidrota automašīnas īpašniece, kura paskaidroja, ka transports iedots lietošanā draudzenei, kura dzīvo minētajā adresē.

Ziņots, ka pirmskolas izglītības iestādes teritorijā 1.maija ielā, Talsos, atrodas vīrietis alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka vīrietis aizgājis.

Kopā ar sociālā dienesta darbiniekiem veiktas vairākas apsekošanas dzīvesvietās.

28.02.

Ģimenes konflikts notika kādā īpašumā Lībagu pagastā, Talsu novadā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par naktsmiera traucēšanu kādā īpašumā Priežu ielā, Sabilē. Pieņemts iesniegums un uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

2018.GADA JANVĀRIS

01.01.

Ziņots, ka vīrietis alkohola reibumā, izģērbjoties un gatavojas nakšņot tūjās Talsu Pilsētas laukumā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā A.Pumpura ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Konflikts starp sievieti un vīrieti notika kādā īpašumā Blaumaņa ielā, Sabilē. Notikuma vietā veiktas pārrunas, un panākts, ka vīrietis dodas uz savu dzīvesvietu.

02.01.

Saņemta informācija, ka kādai sievietei, kura dzīvo Celtnieku ielā, Talsos, izveidojies konflikts ar māsu. Veiktas pārrunas, un paskaidrots, ka pašvaldības policija nerisina sadzīviskus strīdus.

Ziņots, ka Talsos, Lielgabalu ielā zālājā guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis neveiksmīgi nokritis, vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka kādā dzīvoklī Mundigciemā, Lībagu pagastā, ienācis svešs vīrietis, lai apsildītos, un atsakās doties prom. Notikuma vietā vīrietis no dzīvokļa izraidīts.

03.01.

Ziņots par to, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu māju pagalmā automašīnā tiek ilgā laika posmā turēts suns. Suns nogādāts dzīvnieku patversmē. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē uzturas persona alkohola reibumā. Notikuma vietā no telpas izraidītas vairākas personas.

04.01.

Pēc sociālās darbinieces lūguma, apsekotas vairākas dzīvesvietas Talsu novadā, lai atrastu kādu sievieti, kura neatbild uz sociālā darbinieka zvaniem.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā A.Pumpura ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietis izraidīts no kāpņu telpas.

05.01.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Raiņa ielā, vīrietis stiprā alkohola reibumā guļ pie veikala ieejas durvīm. Vīrietis nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Ģimenes konflikts notika kādā īpašumā Ārlavas pagastā. Notikuma vietā noskaidrots, ka strīds izcēlies par mantas sadali. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

06.01.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš stiprā alkohola reibumā guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Dundagas ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Saņemta informācija par skaļu trokšņošanu kādā īpašumā Ambrakas ielā, Valdemārpilī. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī viss ir klusu.

07.01.

Saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Abavas pagastā vecāki atrodas alkohola reibumā un nespēj parūpēties par bērniem. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija nav patiesa. 09.01. veikta atkārtota pārbaude un noskaidrots, ka ģimene bija izbraukusi ciemos, alkohols netika lietots.

Ziņots, ka divi bērni staigā pa ledu uz Vilkmuižas ezera. Zēni nogādāti dzīvesvietās, kur veiktas pārrunas ar vecākiem un bērniem par drošību uz ūdenstilpnēm.

Ziņots par klaiņojošu suni Sabilē. Apsekojot teritoriju, klaiņojošais suns atrasts, veikta fotofiksācija, bet noskaidrot dzīvnieka īpašnieku neizdodas.

Ziņots par nevēlamu personu atrašanos kādā īpašumā Censoņu ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka mātei ar dēlu izveidojies konflikts par to, ka pie dēla ieradušies draugi lietot alkoholiskos dzērienus. Pēc īpašnieces lūguma dēla draugi izraidīti no īpašuma.

08.01.

Saņemta informācija, ka Upesgrīvas speciālajā internātskolā ieradušies audzēkņi, kuri lietojuši alkoholisko dzērienu. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli.

09.01.

Ziņots, ka Mundigciemā, Lībagu pagastā, kādā dzīvoklī notiek alkoholisko dzērienu lietošana, kā rezultātā ir skaļa uzvedība. Notikuma vietā konstatēts, ka alkohola lietošana vairs nenotiek, veiktas pārrunas un dzīvokļa īrniekam izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par iespējamu vardarbību pret mazgadīgiem bērniem kādā dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Veikta pārbaude. Vecāki paskaidro, ka bērni skaļi uzvedas, bet vardarbību pret bērniem noliedz.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, kādā dzīvoklī atskaņo skaļi mūziku. Notikuma vietā skaļu mūziku nekonstatē, veiktas pārrunas ar dzīvokļa īrnieci.

10.01.

Ziņots par klaiņojošu suni Priežu ielā, Sabilē. Atbildīgais dienests suni nogādā dzīvnieku patversmē.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

11.01.

Ziņots, ka Sabilē, Rīgas ielā, kādā īpašumā automašīna novietota tā, ka traucē izbraukt citiem transportlīdzekļiem. Notikuma vietā automašīnā atrodas tās vadītājs. Veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos, kurinot nelikumīgi izbūvētu kamīnu. Notikuma vietā noskaidrota situācija, pieņemts iesniegums un sastādīts pārbaudes akts. Materiāli nosūtīti Talsu novada būvvaldei.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Miera ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Skaļa uzvedība un skaļas mūzikas atskaņošana traucēja kaimiņiem Ambrakas ielā, Valdemārpilī. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

12.01.

Ziņots par to, ka pie šķiroto atkritumu konteineriem 9.maija ielā, Talsos, novietoti atkritumi. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Saņemta informācija par trokšņošanu un skaļu uzvedību dzīvoklī Kalna ielā, Talsos. Uzsākta administratīvā lietvedība.

13.01.

Ziņots par to, ka uz ledus Vilkmuižas ezerā atrodas bērni. Ierašanās brīdī uz ledus bērni vairs neatrodas.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvesvietā K.Valdemāra ielā, Valdemārpilī. Notikuma vietā noskaidrots, ka konflikts izcēlies starp māti un dēlu. Veiktas pārrunas, dēls dodas izvēdināt galvu.

Talsu tautas namā slēgtā pasākuma laikā ieradies vīrietis, kurš atsakās doties prom. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

15.01.

Ziņots par to, ka Darba ielā, Talsos, vīrietis alkohola reibumā pārvietojoties ar grūtībām. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē uzturas persona alkohola reibumā. Notikuma vietā no telpas izraidītas vairākas personas.

16.01.

Saņemta informācija par to, ka Sabilē, Rīgas ielā, kādā īpašumā automašīna novietota tā, ka traucē braukt citiem transportlīdzekļiem. Notikuma vietā noskaidrots, ka salūzusi automašīna, tāpēc novietota pagalmā. Panākta vienošanās, ka automašīnas vadītājs dienas laikā transportu aizvāks.

Ziņots par appludinātu dzīvokli Brīvības ielā, Talsos. Sastādīts pārbaudes akts.

Ziņots par to, ka daudzdzīvokļu mājas pagalmā Celtnieku ielā, Talsos, ilgstoši atrodas automašīna, ar kuru netiek braukts. Sastādīts brīdinājums par ilgstoši atstātu transportlīdzekli.

Ziņots, ka kāds vecs vīrietis sēžot uz kāpnēm, kas ved uz Talsu tautas namu. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis aizgājis.

17.01.

Saņemta informācija par divām automašīnām, kuras novietotas stāvēšanai Dundagas ielā, Talsos, ceļa zīmes zonā, kurā atļauts novietot automašīnas tikai mājas iedzīvotājiem. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par divām personā, kuras cenšas iekļūt kādā īpašumā Kalna ielā, Talsos. Veikta teritorijas apsekošana, sastaptas iespējamās vainīgās personas. Informācija nodota Valsts policijai.

Kopā ar sociālā dienesta darbinieci apsekota kāda dzīvesvieta Lībagu pagastā, Talsu novadā.

Ziņots par ilgstoši klaiņojošu suni Sabilē, Talsu novadā. Suņa īpašniecei sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

18.01.

Veicot videoierakstu caurskati Sabilē, Talsu novadā, noskaidrota vainīgā persona, kura ar automašīnu iebrauca kāda īpašuma žogā, Sabilē, to sabojājot. Informācija par vainīgo personu nodota Valsts policijai.

Ziņots par kādas mājas pagalmā Valdemāra ielā, Sabilē, piesietu kucēnu, kurš gaudo un iespējams netiek ievēroti dzīvnieka labturības noteikumi. Ar suņa īpašnieku veiktas pārrunas un izskaidroti dzīvnieku labturības noteikumi.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ kādā daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā Mīlenbaha ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ pie kāda veikala Raiņa ielā, Talsos. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

19.01.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš regulāri uzmācās kāda veikala Jaunpagastā, Talsu novadā, pircējiem un ar savām darbībām traucē veikala darbu. Notikuma vietā vīrietis netiek sastapts. Izskaidrots par iesnieguma rakstīšanu.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ pie kādas ēkas Brīvības ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē.

20.01.

Saņemta informācija par klusuma un miera traucēšanu Raiņa ielā, Talsos. Konstatēts, ka kādā dzīvoklī atrodas sešas personas, tiek lietots alkohols un atskaņota skaļa mūzika. Viena no personām ir nepilngadīga, kura atradās alkohola reibumā, tika aizturēta un nogādāta Valsts policijas Talsu iecirknī, kā arī aizturēta persona, kura nepakļāvās policijas darbinieku likumiskajām prasībām. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

Ziņots par pieklīdušu suni pie kāda veikala Kr.Valdemāra ielā, Talsos. Suns notikuma vietā netiek sastapts.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ uz ietves A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē.

Saņemta informācija par malumedībām Īves pagastā, Talsu novadā. Informācija nodota Valsts mežu dienestam.

Ziņots par jauniešiem, kuri kādai ēkai Strēlnieku ielā, Stendē, izsit logus. Notikumu vietā jaunieši netiek sastapti.

21.01.

Saņemta informācija par naktsmiera traucēšanu kādā daudzdzīvokļu mājā Ģibuļu pagastā, Talsu novadā. Ar dzīvokļa īpašnieku veiktas pārrunas.

Ziņots par vīrieti, kurš nakšņojis kādas daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā Rīgas ielā, Talsos, un turpat veicis defekāciju. Vīrietis netiek sastapts, veikta tuvākās teritorijas apsekošana.

Saņemta informācija par kāda suņa uzbrukšanu, apgāžot bērnu ratiņus ar zīdaini un sakožot citu suni, Censoņu ielā, Talsos. Darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

22.01.

Saņemta informācija par suni daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā Celtnieku ielā, Talsos. Konstatēts, ka dzīvoklis nav aizslēgts un tajā neviens neatrodas. Informēts suņa saimnieks.

Ziņots par klaiņojošu suni Vandzenes pagastā,  Talsu novadā. Noskaidrots suņa īpašnieks, ar kuru telefoniski veiktas pārrunas.

23.01.

Saņemta informācija par suni, kurš jau otro dienu atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā Celtnieku ielā, Talsos. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija. Informācija nodota SIA “Janvāri”, un suns tiek nogādāts dzīvnieku patversmē.

Saņemta informācija par kaķi, kurš atrodas 1.Maija ielā, Talsos un kuram tuvākajā laikā dzims kaķēni. Informācija nodota SIA “Janvāri”.

Ziņots par automašīnu, kura atrodas invalīdu stāvvietā bez atļaujas Kareivju ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par suni, kurš regulāri izkļūst no kāda īpašuma Ventspils ielā, Sabilē, un rada apdraudējumu apkārtējiem iedzīvotājiem. Ar suņa īpašnieku veiktas pārrunas un iztikts mutisks aizrādījums.

24.01.

Ziņots, ka Talsos, Brīvības ielā, kādas ēkas otrajā stāvā skaļi uzvedas. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka viss klusu.

25.01.

Saņemta informācija, ka Talsos, A.Pumpura ielā pie garāžām mētājas divi velosipēdi, kuri nogādāti Valsts policijā.

Ziņots, ka Talsos, Ozolu ielā uz braucamās daļas izveidojies melnais ledus. Informācija nodota pilsētas pārvaldniekam, ielas operatīvi tiek kaisītas.

26.01.

Ziņots par klaiņojošu suni pie Talsu Valsts ģimnāzijas. Suns atpazīts un sazvanīts tā īpašnieks, kurš suni savāc, izteikts mutisks aizrādījums.

Sabilē pie tilta, Abavas upē uz ledus netālu no atklāta ūdens atradās zemledus makšķernieki, kuri radīja apdraudējumu savai dzīvībai. Veiktas pārrunas un izteikti mutiski aizrādījumi.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā pie automašīnas tās vadītājs biedējoši staigā pa teritoriju ar cirvi rokā. Sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem apdraudējums novērsts.

Ziņots par to, ka automašīna novietota pie sadzīves atkritumu konteineriem tā, liedzot piekļuvi šķirotajiem konteineriem. Notikuma vietā pārkāpums netiek konstatēts.

Saņemta informācija par to, ka kāda sieviete saņemot apvainojošas, ar izteiktiem draudiem, īsziņas. Ar sievieti, kura sūtījusi īsziņas, veiktas pārrunas un izskaidrota atbildība.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Dundagas ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

27.01.

Saņemta informācija par to, ka Abavas pagastā, kādā dzīvoklī vecāki lieto alkoholu mazgadīga bērna klātbūtnē. Informācija neapstiprinājās.

28.01.

Ziņots, ka Talsu autoostas uzgaidāmajā zālē kāds vīrietis ēd zivis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis uzgaidāmajā zālē krēslā iemidzis. Vīrietis nelielā alkohola reibumā izraidīts no telpas.

29.01.

Ziņots par konfliktu Abavas pagastā. Noskaidrots, ka, veicot mežizstrādi, tiek bojāts servitūta ceļa segums. Savstarpēju sarunu gaitā panākta vienošanās.

Ziņots par kaimiņa suni Balgales pagastā, kurš ir agresīvs, nav ievēroti dzīvnieka labturības noteikumi. Pieņemts iesniegums, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par konfliktu Abavas pagastā, par bojātu piebraucamo ceļu pie īpašuma, kurš sabojāts ar mežizstrādes tehniku. Pārrunu rezultātā panākta vienošanās, ka kaimiņi vienosies par radītajiem bojājumiem.

Ziņots par svešu vīriešu atrašanos daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā 1.maija ielā, Talsos. Vīrietis no kāpņu telpas izraidīts.

30.01.

Ziņots, ka kāds regulāri piesit pie loga rūts īpašumā Ventspils ielā, Sabilē. Veikta videoierakstu caurskate, un konstatēts, ka, iespējams, tie ir jaunieši, bet personas nevar atpazīt.

Ziņots, ka Talsu autoostas uzgaidāmajā zālē atrodas vairāki vīrieši alkohola reibumā. Notikuma vietā vīrieši izraidīti no telpas.

Saņemta informācija par to, ka kādā garāžā Rūpniecības ielā, Talsos, ilgstoši uzturas vīrietis, kurš lieto alkoholu, un kurinot garāžā krāsni, kā rezultātā varot notikt nelaime. Notikuma vietā veiktas pārrunas, apdraudējumu citu personu īpašumam nekonstatē.

31.01.

Ziņots, ka Talsu autoostas uzgaidāmajā zālē atrodas vairāki vīrieši alkohola reibumā. Notikuma vietā konstatēts, ka viens vīrietis uzgaidāmajā zālē guļ. Viņš pamodināts un izraidīts no telpas.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā 7, stāvlaukumā novietota automašīna, kuras īpašnieks dzīvo Dundagas ielā 9. Lūdz, lai veic pārrunas ar automašīnas īpašnieku un mašīnu novieto citur. Noskaidrots automašīnas īpašnieks, kuru informē par pārkāpumu, un panākta vienošanās par transporta pārvietošanu.

Ziņots par sveša vīrieša atrašanos daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā A.Pumpura ielā, Talsos. Vīrietis no kāpņu telpas aizgājis.

2017.GADA DECEMBRIS

01.12.

Apsekotas vairākas dzīvesvietas Īves pagastā un Vandzenes pagastā. Pārkāpumi netiek konstatēti.

Ziņots par svešu personu atrašanos dzīvoklī, kur notiek alkoholisko dzērienu lietošana un skaļa uzdzīve. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī alkohola lietošana notiek un noskaidrotas personības.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā A.Pumpura ielā, Talsos. Vīrietis alkohola reibumā un bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Ziņots par nopludinātu dzīvokli Celtnieku ielā, Talsos, bet ar kaimiņiem nav iespējams sarunāties. Notikuma vietā noskaidrots, ka dzīvoklī notiek alkohola lietošana, kā rezultātā sabojāts ūdens savienojums. Dzīvoklī ūdens tiek savākts.

Ziņots par nopludinātu dzīvokli Laidzes ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka īrnieks atrodas dzīvoklī stiprā alkohola reibumā. Pašvaldības policijas darbinieki novērš nopludināšanas cēloni.

02.12.

Ziņots par naktsmiera traucēšanu, atskaņojot skaļi mūziku A.Pumpura ielā Talsos, stāvlaukumā no automašīnas. Notikuma vietā konstatēts, ka stāvlaukumā valda klusums un miers.

Ziņots par skaļu uzvedību dzīvoklī A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par alkoholisko dzērienu lietošanu dzīvoklī Laucienes pagastā, kā rezultātā traucēts kaimiņu miers. Notikuma vietā veiktas pārrunas un no dzīvokļa nepiederošas personas izraidītas.

Saņemta informācija par konfliktu starp kaimiņienēm īpašumā Lībagu pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

03.12.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Vīrietis alkohola reibumā un bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Saņemta informācija par jaunieti, kurš nav ieradies Kandavas internātskolā. Apsekota jaunieša dzīvesvieta. Pēc laika skolotāja informē, ka zēns ir ieradies skolā.

04.12.

Ziņots par to, ka pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos, ubago vīrietis un pie tirdzniecības centra Lielajā ielā, Talsos, ubago sieviete. Abas personas nogādātas Valsts policijā personību noskaidrošanai.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis un sieviete alkohola koplietošanas laikā sastrīdējušies. Vīrietis nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

05.12.

Ziņots par novietotu automašīnu krustojumā Pastendē, kā rezultātā tiek traucēta satiksme. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar automašīnas īpašnieku un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par to, ka Stendē, Liepu ielā, alkohola reibumā personas mēģina iedarbināt automašīnu. Notikuma vietā noskaidrots, ka automašīnu nebija iespējams iedarbināt, personas devās prom.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts Talsu novada patversmē Zvirgzdos, Laidzes pagastā.

06.12.

Ziņots, ka Talsu autoostā sniegta mediķu palīdzība kādai sievietei, kura atrodas alkohola reibumā. Sieviete nogādāta dzīvesvietā Talsos.

07.12.

Saņemta informācija par to, ka nepieciešama pašvaldības policijas klātbūtne kāda dzīvokļa 1905.gada ielā durvju atvēršanā, jo dzīvokļa īpašnieks iespējams ir miris. Informācija apstiprinājās, darbu turpina Valsts policijas darbinieki.

09.12.

Saņemta informācija par notriektu stirnu ceļa posmā Sabile – Stende. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

10.12.

Ziņots, ka vīrietis stiprā alkohola reibumā guļ pie spēļu zāles ieejas durvīm Lielajā ielā, Talsos. Vīrietis aizturēts, un viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka ēdnīcā Brīvības ielā, Talsos, atrodas neadekvāts vīrietis. Vīrietis nelielā alkohola reibumā no iestādes izraidīts.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Vīrietis alkohola reibumā un bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Ziņots, ka pie ēkas Lielajā ielā, Talsos, uz soliņa ilgstoši sēž vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis lietojis alkoholu, bet nav kur nakšņot. Vīrietis nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

11.12.

Ziņots par kādu vīrieti, kurš Talsu autoostas teritorijā uzmācas garāmgājējiem. Notikuma vietā vīrietis vairs neatrodas.

Saņemta informācija par skaļas mūzikas atskaņošanu dzīvoklī Mundigciemā, Lībagu pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvokļa īrnieks atrodas stiprā alkohola reibumā, mūzika tiek izslēgta. Kaimiņiem izskaidrots, ka atkārtotas skaļas mūzikas atskaņošanas gadījumā, ar iesniegumu jāvēršas pašvaldības policijā.

12.12.

Ziņots, ka vairāki vīrieši pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos, uzmācās garāmgājējiem un ubago. Notikuma vietā ar vīriešiem veiktas pārrunas, nav iespējams pierādīt ubagošanas faktu. Vīrieši no minētās vietas aizraidīti.

13.12.

Kopā ar sociālā dienesta darbinieci apsekota kāda dzīvesvieta Lībagu pagastā.

15.12.

Ziņots par alkohola lietošanu kādā dzīvoklī Laucienes pagastā, kā rezultātā tiek traucēts kaimiņu miers. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, kurš pievienots administratīvajai lietai.

Ziņots par vīrieti, kurš stiprā alkohola reibumā atradās veikalā K.Valdemāra ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, kur viņam sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu.

Ziņots, ka kāda sieviete stiprā alkohola reibumā atrodas pie tirdzniecības centra Lielajā ielā, Talsos. Pēc mediķu apskates, sieviete nogādāta pašvaldības policijā.

Saņemta informācija par klaiņojošu suni K.Valdemāra ielā, Talsos. Ar dzīvnieka īpašnieku veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

16.12.

Ziņots par kādu motocikla vadītāju, kurš pārvietojas pa A.Lerha – Puškaiša ielu, Talsos, iespējams alkohola reibumā. Informācija nodota Valsts policijai. Apsekota minētā apkārtne, veikta patrulēšana, bet transportlīdzekli neatrod.

Saņemta informācija par skaļu trokšņošanu kādā dzīvoklī pansijā Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis dzīvoklī skatās skaļi televīziju. Pēc pārrunām skaņa tiek pieklusināta.

18.12.

Ziņots no degvielas uzpildes stacijas Ģibuļu pagastā, ka ilgstoši stāv atstāta automašīna, kura traucē satiksmei. Noskaidrots automašīnas īpašnieks, kuram palūgts automašīnu pārvietot citur.

Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē atradās nevēlamas personas, kuras no zāles tika aizraidītas.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos, ieejas durvīm kāds vīrietis uzmācas garāmgājējiem, ubagojot. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā A.Pumpura ielā, Talsos. Vīrietis nelielā alkohola reibumā un bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Ziņots par trokšņošanu un konfliktu starp vīrieti un sievieti daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka kāpņu telpā valda klusums. Apsekojot pagalmu un apkārtni, aprakstam līdzīgas personas netika manītas.

19.12.

Kopā ar sociālā dienesta darbinieci apsekota kāda dzīvesvieta Virbu pagastā.

Ziņots par to, ka nepilngadīga persona braukā ar mopēdu pa gājēju celiņu Ventspils ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Konflikts notika kādā dzīvoklī Rīgas ielā, Sabilē. Notikuma ietā konflikts atrisināts, iesaistot Valsts policijas darbiniekus.

Talsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sēdes laikā kāds vīrietis agresīvi uzvedās, traucēja komisijas darbu. Vīrietis aizturēts, iesaistot Valsts policijas darbiniekus, nogādāts Valsts policijā.

Ziņots par trokšņošanu un alkoholisko dzērienu lietošanu kādā dzīvoklī pansijā Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī atrodas vairākas personas un notiek alkohola lietošana. Uzsākta administratīvā lietvedība.

20.12.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Dundagas ielā, Talsos. Vīrietis nelielā alkohola reibumā un bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Saņemta informācija par vīrieti alkohola reibumā Talsu autoostas teritorijā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

21.12.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš gulēja daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis netiek ielaists pie mātes. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā pie tēva.

Ziņots par uzbrukumu vīrietim kādā dzīvoklī K.Valdemāra ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietim nodarīti miesas bojājumi, tāpēc nogādāts Talsu slimnīcā. Valsts policijas darbinieks pārņem lietu.

22.12.

Saņemta informācija par vīrieti alkohola reibumā, kurš guļ Talsu autoostas teritorijā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Vīrietis nelielā alkohola reibumā un bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Ziņots, ka vīrietis ar neadekvātu uzvedību atrodas pie kāda īpašuma Talsos, Robežu un Nomas ielu krustojumā. Notikuma vietā vīrietis netiek sastapts.

23.12.

Talsu autoostas teritorijā kāds vīrietis lietoja alkoholisko dzērienu. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka uz gājēju ietves pie afišām Lielajā ielā, Talsos, guļ vīrietis. Vīrietis nelielā alkohola reibumā un bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Ziņots, ka Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē guļ vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Talsu autoostas teritorijā izcēlies konflikts starp vīrieti un sievieti. Notikuma vietā konflikts atrisināts.

Saņemta informācija par trokšņošanu dzīvoklī Rīgas ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

24.12.

Ziņots, ka nopludināts kāds dzīvoklis Laucienes pagastā. Notikuma vietā veikta fotografēšana, izskaidrota tālākā rīcība.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ pie galda sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā Jaunajā ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietis pamodināts un izraidīts.

Kāds vīrietis no Kuldīgas lūdza palīdzību nakšņošanai. Vīrietis nogādāts nakts patversmē Zvirgzdos, Laidzes pagastā.

Kādā īpašumā Mundigciemā, Lībagu pagastā, notika konflikts starp kaimiņiem. Lietu pārņem Valsts policijas darbinieks.

Ziņots, ka Zvirgzdos pie satiksmes transporta pieturvietas pie apgaismes staba piesiets bīgla šķirnes suns. Par dzīvnieku aprūpi uzņemas netālu dzīvojošie iedzīvotāji no Laidzes ielas, Talsos.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietis iznāk no kāpņu telpas un dodas pie drauga.

25.12.

Ziņots, ka ceļa posmā Talsi – Stende pie pagrieziena uz Mundigciemu, vīrietis alkohola reibumā streipuļo uz ceļa. Apsekots minētais ceļa posms, bet vīrieti nesastop.

Vīrietis stiprā alkohola reibumā gulēja pie ēkas Brīvības ielā, Talsos. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

26.12.

Saņemta informācija par to, ka Talsu slimnīcā kāda sieviete labprātīgi neatstāj telpas. Sieviete izraidīta.

Ziņots, ka vīrietis guļ pie veikala Raiņa ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Ziņots, ka sieviete guļ Dižstendes estrādē. Notikuma vietā noskaidrota sievietes personība un nogādāta dzīvesvietā.

Talsu autoostas teritorijā apzagta nepilngadīga persona. Jaunietis nogādāts Valsts policijā.

Ziņots, ka vīrietis agresīvi uzvedas pie veikala Raiņa ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā.

27.12.

Kopā ar sociālo darbinieci apsekotas dzīvesvietas Ķūļciema pagastā.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

28.12.

Ziņots par skaļu mūziku dzīvoklī Pūņās, Valdgales pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar dzīvokļa īpašnieku.

Talsos, Baznīcas laukumā uz soliņa gulēja vīrietis. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

29.12.

Saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Abavas pagastā atrodas suns bez aprūpes. Noskaidrots, ka īpašumā neviens nedzīvo. Telefoniski sazinājās ar suņa īpašnieku un izskaidroti dzīvnieku labturības noteikumi.

Pie tirdzniecības centra Rīgas ielā, Talsos, vairāki vīrieši uzmācās garāmgājējiem, izteica replikas un ubagoja. Notikuma vietā četri vīrieši aizturēti un nogādāti pašvaldības policijā, administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšanai.

30.12.

Ziņots par skaļu mūziku kādā dzīvoklī Pūņās, Valdgales pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar dzīvokļa īrnieku un izteikts mutisks aizrādījums, mūzika tiek izslēgta.

Saņemta informācija par to, ka pie Talsu ezera atrodas kaila sieviete, kura vēlas peldēties. Notikuma vietā konstatēts, ka sieviete ir apģērbusies. Viņu nogādā Talsu slimnīcā.

Ziņots par remontdarbiem kādā dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Izskaidroti saistošie noteikumi, ka dienas laikā drīkst veikt remontdarbus.

Ziņots par kādu svešu vīrieti ar neadekvātu uzvedību, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Vīrietis stiprā alkohola reibumā nodots mātes aprūpē.

31.12.

Ziņots par novietotu automašīnu zālājā Rīgas ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka automašīna novietota zālājā privātīpašumā.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Laidzes ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas un vīrietis dodas pie māsas.

Ziņots, ka vīrietis stiprā alkohola reibumā, pārvietojas ar grūtībām un atrodas pie īpašuma Rīgas ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Vīrietis stiprā alkohola reibumā, pārvietojas ar grūtībām, streipuļoja pa ietvi Lielajā ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

2017.GADA NOVEMBRIS

01.11.

Ziņots, ka ilgstoši pamesta automašīna atrodas A.Pumpura ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots automašīnas īpašnieks, kurš paskaidro, ka automašīnu lieto viņa meita, kura dzīvo A.Pumpura ielā, Talsos.

Saņemta informācija par to, ka īpašnieks Celtnieku ielā, Talsos, neatļauj atjaunot Lattelekom līniju. Notikuma vietā pieņemts iesniegums.

Ziņots par klaiņojošu suni Abavas pagastā. Notikuma vietā noskaidrots dzīvnieka īpašnieks, kuram sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

02.11.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš rāda pornogrāfisku žurnālu nepilngadīgai meitenei uz ielas Brīvības ielā, Talsos. Vīrietis aizturēts un nogādāts Valsts policijā.

Ziņots par ilgstoši klaiņojošu suni Stendē. Dzīvnieks nogādāts patversmē.

03.11.

Ziņots par atkārtotu suņa klaiņošanu Abavas pagastā. Dzīvnieka īpašniekam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par svešu sievieti īpašumā Valdgales pagastā. Noskaidrota sievietes personība, kuras aprūpi uzņemas radinieks.

Ziņots par beigtiem dzīvniekiem Lībagu pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam, dzīvnieki tiek savākti.

Saņemta informācija par skaļu uzvedību dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā Laidzes pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī valda klusums.

04.11.

Ziņots, ka vairāki vīrieši ar alus pudelēm rokās atrodas Lielajā ielā, Talsos.  Notikuma vietā vīrieši vairs neatrodas.

Saņemta informācija par to, ka daudzdzīvokļu mājā Kalna ielā, Talsos, skraida prusaki. Izskaidrots, ka jāvēršas pie ēkas apsaimniekotāja, lai risina problēmu.

Ziņots par to, ka veikalam Mundigciemā, Lībagu pagastā, apzīmētas durvis un loga rūts. Notikuma vietā ierodas Valsts policija, pieņem iesniegumu.

Ziņots, ka Talsos, Dundagas ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā vairāki vīrieši lieto alkoholu. Notikuma vietā alkoholisko dzērienu lietošanu nekonstatē. Pagalmā atrodas viens vīrietis, kurš dodas mājup.

05.11.

Saņemta informācija par pamestu automašīnu uz ceļa Priežu ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka automašīnai beigusies tehniskā apskate. Sastādīta brīdinājuma uzlīme.

Ziņots par kādu vīrieti, kurš bļaustoties pie veikala Lielajā ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis ir dzirdes invalīds, iereibis, bet nav agresīvs. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

06.11.

Saņemta informācija par to, ka atkal klaiņo suns Abavas pagastā. Dzīvnieka īpašniekam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu dzīvoklī A.Pumpura ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka pagalmā Dundagas ielā, Talsos, guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka kāpņu telpā Celtnieku ielā, Talsos, guļot vīrietis. Notikuma vietā vīrietim tiek palīdzēts iekļūt dzīvoklī minētajā adresē.

07.11.

Ziņots par klaiņojošu suni Renču ielā, Stendē. Apsekojot Stendes pilsētas teritoriju, suns netiek manīts.

Ziņots par klaiņojošu suni K.Barona ielā, Sabilē. Ar dzīvnieka īpašnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par pieklīdušu poniju īpašumā Lubes pagastā. Noskaidrots dzīvnieka īpašnieks, kuram nodota informācija.

Ziņots par bojātu ceļa segumu ceļa posmā Talsciems – Dravnieki. Veikta pārbaude.

08.11.

Saņemta informācija, ka Ģibuļu pagastā ceļa posmā Talsciems – Pastende bojāts ceļa segums. Noskaidrots, ka uzņēmums veic darbus un sazvanīts būvuzraugs, kurš informē, ka ceļš tiks sakārtots.

Ziņots par bojātu apgaismes stabam kontaktligzdas vāku Laidzes ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Saņemta informācija par nevēlamu personu dzīvoklī Robežu ielā, Stendē. Notikuma vietā vīrietis no dzīvokļa izraidīts.

Ziņots par nepilngadīgām personām, kuras Laidzes tehnikuma dienesta viesnīcā atradās alkohola reibumā. Notikuma vietā veikts tests par alkohola koncentrāciju izelpā un jaunieši nogādāti vecākiem. Uzsākta administratīvā lietvedība.

09.11.

Ziņots par to, ka kādā īpašumā Strazdes pagastā netiek baroti trīs suņi, jo īrnieki pārcēlušies dzīvot citur. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija ir patiesa. Sazvanīta dzīvnieku īpašniece, veiktas pārrunas un panākta vienošanās, ka suņus nogādās citiem saimniekiem.

Saņemta informācija par ilgstoši klaiņojošu suni pie daudzdzīvokļu ēkas Celtnieku ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par diviem klaiņojošiem suņiem Abavas pagastā. Dzīvnieka saimniekam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par svešu personu atrašanos kādā neapdzīvotā ēkā Robežu ielā, Stendē. Notikuma vietā svešās personas netiek sastaptas. Informēts ēkas īpašnieks.

10.11.

Ziņots par to, ka zālājā A.Pumpura ielā, Talsos, novietotas automašīnas. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli – lēmumi.

Veikta pārbaude kādā dzīvesvietā Vandzenes pagastā, kurā konstatēts fakts par alkoholisko dzērienu lietošanu bērna klātbūtnē, kā rezultātā nav persona, kura var uzņemties bērna aprūpi. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par skaļu uzvedību kādā dzīvoklī A.Pumpura ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

11.11.

Ziņots par agresīva vīrieša uzvedību īpašumā Vandzenes pagastā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par kāda vīrieša dīvainu uzvedību skvērā Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā izsaukta medicīniskā palīdzība.

Īpašumā Talsos, Jaunajā ielā sniegta palīdzība Neatliekamās palīdzības dienesta darbiniekiem savaldīt agresīvu sievieti.

Konstatēts fakts, ka sabojāta ceļa zīme krustojumā Lielajā ielā, Talsos. Videoierakstos noskaidrots, ka ceļa zīmei uzbraucis, to noliecot, autobuss. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots par skaļu mūziku dzīvoklī Valdgales pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

12.11.

Saņemta informācija par to, ka jaunieši trokšņo pie īpašuma Laidzes ielā, Talsos. Veikta patrulēšana apkārtējā teritorijā, bet jauniešus nesastop.

Ziņots par alkohola lietošanu kādā dzīvoklī Tilta ielā, Stendē, kā rezultātā skaļi uzvedas. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī alkohols netiek lietots, bet izteikts mutisks aizrādījums par antisanitāriem apstākļiem dzīvoklī.

Ziņots par svešu personu atrašanos īpašumā Tilta ielā, Stendē. Notikuma vietā noskaidrots, ka īpašumā atrodas sieviete, kura iepriekš tur dzīvojusi. Veiktas pārrunas.

Ziņots par īpašuma bojāšanu – naktī nosmērēta ar krāsu ēkas siena, vārti, pastkastīte. Informācija nodota Valsts policijai.

13.11.

Ziņots par vīrieti, kurš stiprā alkohola reibumā guļ ceļmalā ceļa posmā Talsi – Dundaga. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par kāda vīrieša izteiktiem draudiem sabojāt kaimiņa īpašumu Robežu ielā, Talsos. Izskaidrota tālākā rīcība.

Ziņots par sadzīves atkritumu dedzināšanu īpašumā Graudu ielā, Talsos.  Minētajā ielā nevienā īpašumā netiek konstatēta dedzināšana.

14.11.

Ziņots par to, ka zālājā A.Pumpura ielā, Talsos, novietotas automašīnas. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli – lēmumi.

Ziņots par klaiņojošu suni degvielas uzpildes stacijā Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā ierodas suņa saimniece, kurai izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par vairāku vīriešu atrašanos alkohola reibumā pie ēkas Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā sastop vienu vīrieti, kurš kārtoja dabiskās vajadzības sabiedriskā vietā. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

15.11.

Ziņots, ka daudzdzīvokļu mājas pagalmā Rīgas ielā, Talsos, divas dienas atrodas pamesta automašīna. Informācija nodota Valsts policijai.

16.11.

Saņemta informācija par to, ka Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā telpā guļot vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis snauduļo un gaida autobusu uz mājām.

Ziņots par neadekvātu un apmulsušu vīrieti Talsu autoostas teritorijā. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis pazaudējis naudu un nespēj nokļūt dzīvesvietā Ģibuļu pagastā. Vīrietis nogādāts mājās.

17.11.

Ziņots, ka kaimiņš traucē naktsmieru dzīvesvietā Rīgas ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas ar trokšņotāju un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par konfliktu par zemes robežām Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka nozagti darba instrumenti. Informācija nodota Valsts policijai.

Saņemta informācija par konfliktu starp kaimiņiem Kalna ielā, Talsos. Veiktas pārrunas.

18.11.

Ziņots par skaļu kompāniju Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē. Notikuma vietā vīrieši no zāles izraidīti.

Saņemta informācija par to, ka Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā telpā guļot vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis iemidzis. Vīrietis pamodināts un konstatēts, ka gaida autobusu uz Dundagu.

Kādā īpašumā Censoņu ielā, Talsos notika ģimenes konflikts. Sieviete ar bērniem nogādāta pie draudzenes.

19.11.

Saņemta informācija par to, ka skvērā Dundagas ielā, Talsos, vairākas personas lieto alkoholu un urinējot, kur pagadās. Notikuma vietā personas netiek sastaptas.

20.11.

Ziņots par kādas sievietes neadekvātu uzvedību pie ēkas K.Mīlenbaha ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka sievietei veselības problēmas, no mediķu palīdzības atsakās, palīdzēts nokļūt dzīvesvietā.

21.11.

Saņemta atkārtoti informācija par veselības problēmām kādai sievietei K.Mīlenbaha ielā, Talsos. Notikuma vietā izsaukta medicīniskā palīdzība, kura sievieti nogādā slimnīcā.

22.11.

Ziņots par vīrieti, kurš iereibis sēžot uz braucamās daļas Aspazijas ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietim izteikts mutisks aizrādījums un viņš dodas mājup.

23.11.

Ziņots par sievieti, kura atrodas alkohola reibumā pie ēkas A.Pumpura ielā, Talsos. Apsekota minētā teritorija, bet sievieti nesastop.

24.11.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Dundagas ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Valsts policijā.

Ziņots, ka svešs vīrietis alkohola reibumā ienācis īpašumā Valdgales pagastā. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un nogādāts pašvaldības policijā.

Ziņots, ka svešs vīrietis alkohola reibumā nakšņo daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Miera ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

25.11.

Sniegta palīdzība apsardzes darbiniekiem spēļu zālē Lielgabalu ielā, Talsos, savaldīt agresīvu vīrieti. Vīrietis nogādāts Valsts policijā.

Ziņots, ka svešs vīrietis alkohola reibumā nakšņo daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Dundagas ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

Saņemta informācija, ka ceļa malā Laucienes pagastā atrodas traumēts sunītis. Suns nogādāts pie vetārsta, pēc tam ievietots dzīvnieku patversmē.

Ziņots par skaļu uzvedību Ārlavas kapos. Notikuma vietā noskaidrots, ka personas iereibušas, rok kapu. Sieviete apgalvo, ka salauzusi kāju, tāpēc izsaukta medicīniskā palīdzība, bet no stacionēšanas atsakās. Sieviete nogādāta dzīvesvietā Valdemārpilī.

26.11.

Ziņots par skaļu trokšņošanu kādā dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā trokšņošanu nekonstatē.

Saņemta informācija no Neatliekamās palīdzības dienesta darbiniekiem par to, ka Valdgales pagastā, Pūņās, pie garāžām atrasts miris vīrietis bez vardarbības pazīmēm. Notikuma vietā atrodas nelaiķa sieva, sazvanīts dienests, kurš vīrieti nogādā kapličā.

Ziņots, ka no kāda īpašuma Talsos, 9.maija ielā, novadgrāvī tiek novadīta kanalizācija. Notikuma vietā konstatēts, ka no īpašumā esošā dīķa tiek pārsūknēts ūdens novadgrāvī. Pārsūknēšana no dīķa tiek pārtraukta.

27.11.

Saņemta informācija par to, ka Sabilē, Rīgas ielā, pie veikala ieejas durvīm piemēslots ar saulespuķu sēklu mizām. Videonovērošanas ierakstos noskaidrotas vainīgās personas, veiktas pārrunas.

Ziņots par klaiņojošu suni Stendē. Noskaidrots dzīvnieka saimnieks, kuram izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par kāda vīrieša skaļu uzvedību Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē. Notikuma vietā veiktas pārrunas, vīrietis dodas uz autobusu, lai brauktu mājās.

28.11.

Ziņots par novietotu automašīnu pie īpašuma Raiņa ielā, Sabilē, kā rezultātā nevar izvest sadzīves atkritumus. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar automašīnas īpašnieci un transports tiek pārvietots.

Ziņots par nelikumīgu zveju Valgales upē, Abavas pagastā. Notikuma vietā pārkāpums netiek konstatēts. Informācija nodota Valsts policijai.

Saņemta informācija par kāda vīrieša uzmākšanos garāmgājējiem pie tirdzniecības centra Rīgas ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietis netiek sastapts.

29.11.

Ziņots par ilgāku laiku piesietu suni mājas pagalmā K.Valdemāra ielā, Talsos. Notikuma vietā suņa saimnieks paskaidro, ka atstāts piesiets suns ir uz neilgu laiku. Dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpums netiek konstatēts.

30.11.

Ziņots par ilgstoši pamestu automašīnu pie daudzdzīvokļu mājas Laidzes pagastā. Noskaidrots automašīnas īpašnieks, kurš informēts un panākta vienošanās, ka automašīna tiks aiztransportēta.

Ziņots par kādas sievietes dīvainu uzvedību pie ēkas Darba ielā, Talsos. Noskaidrota sievietes personība, un paziņots dēlam, kurš māti pārņem aprūpē.

Saņemta informācija par svešu personu atrašanos ēkas kāpņu telpā Jaunajā ielā, Talsos. Notikuma vietā svešās personas izraidītas.

Ziņots par kādu svešu vīrieti, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā 1.maija ielā, Talsos. Vīrietis alkohola reibumā un bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

2017.GADA OKTOBRIS

01.10.

Saņemta informācija par skaļu trokšņošanu dzīvoklī Rīgas ielā, Sabilē. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī valda klusums.

Ziņots par svešu vīrieti, kurš guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrieti nesastop.

Ziņots par skaļu uzvedību un naktsmiera traucēšanu dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī notiek sarunas, kuras nav skaļas, mūzika netiek atskaņota, alkohola lietošana nenotiek.

Saņemta informācija par to, ka Sabilē jaunieši brauc ar motorolleru bez ķiveres un pārvadā bērnus. Motorollera vadītājs apturēts, veiktas pārrunas par Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka Lielajā ielā, Valdemārpilī uz ietves guļ vīrietis alkohola reibumā. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis nav kontaktējams, uz sejas redzami miesas bojājumi, nodots mediķu aprūpei.

02.10.

Ziņots, ka pie veikala Laucienē vīrietis lieto alkoholisko dzērienu. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Kopā ar Sabiles bāriņtiesas darbinieci veikta pārbaude kādā dzīvesvietā, kur mātei konstatēts stiprs alkohola reibums, kā rezultātā nespēj veikt aprūpes pienākumus par bērniem. Bērni nogādāti drošā vidē.

Konflikts starp kaimiņienēm par zemes robežām izcēlās Virbu pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas, konflikts pārtraukts un izskaidrotas tālākās darbības.

Talsos, Zvaigžņu ielā, zālājā sēdēja vīrietis stiprā alkohola reibumā, nespēja patstāvīgi pārvietoties. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par to, ka dedzina sadzīves atkritumus kādā īpašumā Tirgoņu ielā, Sabilē. Notikuma vietā konstatēts, ka tiek dedzināta zāle un koka prauli.

03.10.

Saņemta informācija par to, ka Kalna ielā, Virbu pagastā, kādai iedzīvotājai piederošais kaķis kārto dabiskās vajadzības koplietošanas telpā. Notikuma vietā konstatēts, ka nav pietiekami pierādījumi, lai uzsāktu administratīvo lietvedību.

05.10.

Saņemta informācija par to, ka no pansijas Stendē aizgājis vīrietis, kurš dodas ar kājām Sabiles virzienā. Vīrietis nogādāts pansijā.

Ziņots par ilgstoši atstātu transportlīdzekli ielas malā Celtnieku ielā, Talsos. Veikta pārbaude un konstatēts, ka automašīna meklēšanā nav, tehniskā apskate derīga.

Ziņots, ka daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Zvirgzdos, atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, kur viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka no dzīvesvietas Vīksnas ielā, Talsos, aizgājušas divas nepilngadīgas personas, kuras Talsos atrastas un nogādātas Krīžu centrā.

Ziņots par uzlauztu pašvaldībai piederošu dzīvokli Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka salauzta uzliktā piekaramā atslēga un pārrauta uzliktā plombe. Informācija nodota ēkas apsaimniekotāja uzņēmumam.

06.10.

Ziņots, ka svešs vīrietis dauzās pie kāda dzīvokļa durvīm 1905.gada ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietis aizraidīts.

Pie veikala Raiņa ielā, Talsos, novietotas automašīnas pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīti administratīvie pārkāpuma protokoli – lēmumi.

Pašvaldības policijai nodots atrasts Valdgales pagastā ceļa malā kādas personas maks ar dokumentiem.

07.10.

Ziņots par agresīvu uzvedību kādā ģimenē Strazdes pagastā. Dzīvesvietā veikta pārbaude, pārrunas un panākts mierizlīgums.

Saņemta informācija par nepilngadīgas personas pazušanu. Videoierakstu pārbaudē konstatēts, ka meitene iekāpj satiksmes transportlīdzeklī, kurš dodas uz Rīgu. Valsts policijas darbinieki meiteni atrod.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, brauc automašīna, kuru vada sieviete alkohola reibumā. Informācija nodota Valsts policijai, kura autovadītāju aiztur.

Ziņots, ka zālājā pie īpašuma Raiņa ielā, Talsos, guļ vīrietis alkohola reibumā. Notikuma vietā noskaidrots, ka tā ir sieviete, kurai mediķi sniedz palīdzību. Pēc tam sieviete nogādāta dzīvesvietā.

08.10.

Saņemta informācija par to, ka K.Barona ielā, Sabilē, tiekot vilkti pa zemi nozāģēti koki, kā rezultātā tiek bojāta Abavas upes krasta ainava. Informācija nodota pārvaldniekam, kurš apliecina, ka darbi ir saskaņoti ar pašvaldību.

09.10.

Ziņots, ka Sabilē, Talsu ielā, pie kādas ēkas nokritis vīrietis un atsities ar galvu pret asfaltu. Notikuma vietā izsaukta mediķu palīdzība.

Saņemta informācija par to, ka Talsu autoostas teritorijā uz soliņa guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, kur viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

10.10.

Agresīvi pret savu māti uzvedās kāds vīrietis dzīvoklī Liepu ielā, Stendē. Kopā ar Valsts policijas darbinieku vīrietis aizturēts.

11.10.

Ziņots par kādu automašīnu, kura novietota pie daudzdzīvokļu mājas A.Pumpura ielā, Talsos, un traucē pārvietoties gājējiem. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums.

Agresīvi uzvedās vīrietis kādā dzīvoklī Laidzē, Laidzes pagastā. Notikuma vietā fiziskā vardarbība netika konstatēta, veiktas pārrunas un izteikts brīdinājums.

Ziņots, ka uz gājēju ietves Brīvības ielā 17A, Talsos, guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis nav kontaktējams, izsaukta mediķu palīdzība.

Atkārtoti saņemta informācija par agresīvu vīrieša uzvedību Laidzē. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis guļ gultā aizmidzis, sieviete atzīstas, ka kopā lietojuši alkoholu. Izskaidrotas sievietei viņas tiesības.

12.10.

Ziņots par to, ka pie tirdzniecības centra Lielajā ielā, Talsos, kāds romu tautības vīrietis ubago. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība, veiktas pārrunas un brīdināts par administratīvo atbildību.

Ziņots par novietotām automašīnām stāvlaukumā pie veikala Raiņa ielā, Talsos, neievērojot Ceļu satiksmes noteikumus. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar automašīnu vadītājiem, automašīnas pārvietotas.

Saņemta informācija par to, ka Dižstendē pie kādas ēkas uz ceļa braucamās daļas vārtās vīrietis. Notikuma vietā minētā persona nebija sastopama. Pie Dižstendes parka uz gājēju celiņa mētājās velosipēds.

Ziņots, ka vairākas nedēļas nevar sazvanīt radinieci Rīgas ielā, Talsos. Veikta pārbaude un konstatēts, ka sieviete atrodas dzīvesvietā un apsola sazināties ar radinieku.

Saņemta informācija par to, ka Stendē, Brīvības ielā, kādā dzīvoklī atrodas zīdainis, kura mamma esot alkohola reibumā. Notikuma vietā veikts alkohola koncentrācijas tests, kurš apliecināja alkohola promiles. Par zīdaini uzņēmās aprūpi kaimiņiene. Uzsākta administratīvā lietvedība.

13.10.

Talsu novada nakts patversmē centās iekļūt kāds vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pie radiniekiem Ārlavas pagastā, kuri atsakās viņu pieņemt. Nogādāts atpakaļ Talsos un vīrietis sola savu problēmu atrisināt patstāvīgi.

Daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Zvirgzdos atradās svešs vīrietis, kurš nolēmis tur nakšņot. Vīrietis no ēkas izraidīts.

Ziņots, ka jaunieši skaļi uzvedas kādā dzīvoklī Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

14.10.

Kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos, atskaņota skaļi mūzika un trokšņoja. Notikuma vietā konstatēts, ka mūzika skaļa un klaigāšana dzīvoklī, bet dzīvokļa durvis netiek atvērtas. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par sistemātisku alkohola koplietošanu dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Notikuma vietā dzīvoklī klusums, durvis netiek atvērtas.

15.10.

Saņemta informācija par to, ka pa ceļu virzienā Vandzene – Lādzere dodas četri zirgi ar sedliem bez jātniekiem. Veicot pārbaudi, informācija neapstiprinājās.

Ziņots, ka atkārtoti skaļa uzdzīve notiek dzīvoklī Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī klusums, logi tumši. Mājas iedzīvotāji uzraksta iesniegumu un uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par izsistām logu rūtīm pašvaldībai piederošai ēkai Abavas pagastā. Informācija nodota pārvaldes vadītājam.

Saņemta informācija par to, ka Zvirgzdos, sociālā dzīvokļa īrnieks sistemātiski pa logu izlej urīnu. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

Kādā dzīvesvietā Laidzes pagastā agresīvi uzvedās vīrietis. Notikuma vietā veiktas pārrunas, vīrietim izskaidrots sekas, ja turpinās agresiju pret sievieti.

16.10.

Ziņots par svešas personas atrašanos īpašumā Laidzes pagastā, kurš gatavojas nakšņot. Notikuma vietā vīrietis izraidīts no īpašuma.

Saņemta informācija par to, ka smagā automašīna uzbraukusi uz ietvi Draudzības ielā, Talsos, un sabojājusi bruģa segumu. Notikuma vietā izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri noformē protokolu.

Ziņots par novietotu automašīnu zālājā pie daudzdzīvokļu mājas Celtnieku ielā, Talsos. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums.

Ziņots par divām nepilngadīgām meitenēm, kuras nobalsoja uz ceļa automašīnu ceļa posmā Talsi – Stende. Meitenes bija bez rudens apģērba. Informācija nodota Valsts policijai, kura paskaidroja, ka meitenes ir izbēgušas no Talsu Krīžu centra. Meitenes tika aizturētas ceļa posmā Stende – Veģi un nodotas Valsts policijas darbiniekiem.

17.10.

Saņemta informācija par kaimiņienes skaļu uzvedību dzīvoklī Priežu ielā, Talsos. Ar trokšņotāju veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par konfliktu starp vīru un sievu kādā dzīvoklī Rīgas ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka konflikta nav bijis, bērni smaidīgi. Informācija neapstiprinājās.

18.10.

Ziņots, ka kādā īpašumā Kalna ielā, Jaunpagastā, Virbu pagastā, kaimiņiene ceļ neslavu un apsaukā par zagli. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par koku lapu dedzināšanu kādā īpašumā Saules ielā, Stendē, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpa pilna ar dūmiem. Notikuma vietā veiktas pārrunas un ugunskurs nodzēsts.

Svešs vīrietis atradās kādā īpašumā Strazdes pagastā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

19.10.

Saņemta informācija par to, ka, veicot rakšanas darbus kādā īpašumā Valdgales pagastā, pārrauti divi kabeļi. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts un informēts atbildīgā dienesta darbinieks.

Ziņots par to, ka kāda automašīna nobloķējusi izbraukšanu no pagalma Rīgas ielā, Talsos. Notikuma vietā problēma atrisināta.

20.10.

Saņemta informācija par to, ka pie veikala Dundagas ielā, Talsos, pie žoga guļ vīrietis. Notikuma vietā strādā mediķi, pašvaldības policijas darbinieki palīdz nogādāt Talsu slimnīcā.

Ziņots, ka Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā telpā uz krēsliem guļ vīrietis. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai, pēc tam nogādāts patversmē “Stūrīši”, Laidzes pagastā.

Ziņots, ka kāda automašīna novietota stāvlaukumā Laidzes pagastā tā, ka traucē citam transportlīdzeklim izbraukt. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums.

Saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Ambrakas ielā, Valdemārpilī, nepilngadīgas personas lieto alkoholu. Dzīvoklī notiek uzdzīve, trokšņošana, kā rezultātā traucē kaimiņu mieru. Notikuma vietā aizturētas nepilngadīgas personas, kuras nodotas vecāku aprūpei. Uzsākta administratīvā lietvedība.

21.10.

Ziņots, ka divas svešas personas iemitinājušās daudzdzīvokļu mājas bēniņos Dundagas ielā, Talsos.  Notikuma vietā noskaidrotas personības, veiktas pārrunas un personas dodas uz autoostu, lai brauktu uz dzīvesvietu Anužos.

Ziņots, ka kādam vīrietim Talsu autoostā dzenas pakaļ trīs romu tautības jaunieši. Notikuma vietā noskaidrots, ka radies pārpratums, veiktas pārrunas un konflikta situācija atrisināta.

Ziņots par skaļu braukšanu ar automašīnu pa Stendes pilsētas ielām. Veikta patrulēšana, pēc apraksta minētā automašīna pilsētā netika sastapta.

22.10.

Saņemta informācija par koku lapu dedzināšanu kādā īpašumā Ventspils ielā, Sabilē, kā rezultātā rodas smogs. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

24.10.

Ziņots, ka Talsos, Jaunajā ielā uz ielas vārtoties vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis Talsu tipogrāfijas garāžā ar darbinieku atļauju sildās, pēc tam dosies uz dzīvesvietu Rojas novadā.

Saņemta informācija par to, ka veicot manevru ar smago automašīnu, nolauzts apgaismes stabs  Raiņa ielā, Talsos. Autovadītājam izskaidrots, ka ceļu satiksmes nelaimes gadījums jāpiesaka Valsts policijai. Veikta pārbaude notikuma vietā un informācija nodota Talsu pilsētas pārvaldniekam.

Ziņots, ka persona, kurš ielaists Talsu tipogrāfijas garāžā, nozadzis maku ar atslēgām. Izskaidrots, ka par zādzību jāinformē Valsts policija.

25.10.

Konflikts uz ceļa notika Abavas pagastā, jo kāda automašīna ceļa remonta laikā aizšķērsojusi ceļu un ar transporta vadītāju notikusi asa vārdu apmaiņa. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

26.10.

Ziņots par klaiņojošiem suņiem Pūņās, Valdgales pagastā. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par agresīvu vīrieša uzvedību veikala telpās Dundagas ielā, Talsos. Vīrietis veikalā atradās stiprā alkohola reibumā, tika aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, kur viņam sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu.

Veikta pārbaude kādā īpašumā Lībagu pagastā, kur viesu mājas baseinā tiek apmācīti bērni peldēšanā. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, pieņemts paskaidrojums.

27.10.

Saņemta informācija par to, ka Rīgas ielā, Sabilē, transportu stāvlaukumā nolauzta ceļa zīme. Videoierakstos noskaidrota vainīgā persona. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots, ka dzīvoklī Rīgas ielā, Sabilē, kaimiņiene urbj sienā un traucē mieru. Veiktas pārrunas un urbšanas darbi pārtraukti.

Ziņots par kāda vīrieša neadekvātu uzvedību īpašumā Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Vīrietis nogādāts Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

28.10.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri Valdgales pagastā, Pūņās, daudzdzīvokļu mājas kādā dzīvoklī mēģina iekļūt. Notikuma vietā noskaidrotas jauniešu personības, veiktas pārrunas un jaunieši aizraidīti.

Ziņots par kādu sievieti alkohola reibumā, kura atrodas Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā kopā ar mazgadīgu bērnu. Notikuma vietā noskaidroti apstākļi. Par bērna aprūpi uzņemas omamma. Sieviete un bērns nogādāti Laidzes pagastā. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Saņemta informācija par agresīvu vīrieti, kurš Pūņu pamatskolas salidojumā traucē pasākuma norisi. Absolvents nenomierināms, tāpēc aizturēts un nogādāts Valsts policijā.

Ziņots, ka Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis snauduļo. Lai novērstu piedzeršanos sabiedriskā vietā, vīrietis nogādāts dzīvesvietā Lībagu pagastā.

30.10.

Ziņots, ka pie veikala Virbu pagastā, lieto alkoholiskos dzērienus. Notikuma vietā, ieraugot pašvaldības policijas automašīnu, viens vīrietis aizbēg, bet ar otru vīrieti veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par to, ka Stendē, Brīvības ielā, kādā dzīvoklī notiek alkoholisko dzērienu lietošana mazgadīga bērna klātbūtnē. Notikuma vietā fakts apstiprinājās. Piesaistīta Valsts policijas darbinieku palīdzība, bērns nogādāts Talsu novada Krīžu centrā. Informācija nodota Talsu novada bāriņtiesai un sociālajam dienestam.

Saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Tirgoņu ielā, Sabilē, māte atrodas stiprā alkohola reibumā un nespēj veikt bērnu aprūpes pienākumus. Notikuma vietā konstatēts, ka bērni ieslēgti dzīvoklī, māte dzīvesvietā nav. Pēc laika ierodas māte, kura no testa par alkohola koncentrāciju izelpā atsakās, bet izelpā jūtama alkohola smaka. Kaimiņiene uzņemas bērnu aprūpi. Informācija nodota Talsu novada bāriņtiesai un sociālajam dienestam.

31.10.

Veikta pārbaude kādā dzīvesvietā Vandzenes pagastā, jo saņemta informācija, ka bērnu klātbūtnē lieto alkoholiskos dzērienus. Notikuma vietā konstatēts, ka alkohola lietošana notiek bez bērnu klātbūtnes.

2017.GADA SEPTEMBRIS

01.09.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā pie ēkas guļ vīrietis alkohola reibumā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, K.Valdemāra ielā pie ēkas konfliktē jaunieši. Notikuma vietā jaunieši vairs neatrodas. Veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē, bet jauniešus neatrod.

Ziņots, ka pie ēkas Talsos, K.Valdemāra ielā, atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā. Apjukušais un iereibušais vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Vandzenes pagastā divi suņi mežmalā saplosījuši stirnu. Suņu īpašnieki nav zināmi. Pieņemta informācija zināšanai.

Kaimiņu konflikts notika kādā īpašumā Talsos, Kalna ielā. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

02.09.

Saņemta informācija par to, ka daudzi autovadītāji ignorē izvietotās ceļa zīmes Lielajā ielā, Talsos. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots, ka visu nakti jaunieši ballējušies kādā dzīvoklī A.Pumpura ielā, Talsos. Veiktas pārrunas ar dzīvokļa īrnieku. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par to, ka pie veikala Talsos, A.Lerha – Puškaiša ielā, piebraucis transportlīdzeklis, kura autovadītājs alkohola reibumā. Notikuma vietā autovadītājs aizturēts, sagaidīti Valsts policijas darbinieki.

Saņemta informācija par kāda autovadītāja driftēšanu ar transportlīdzekli Talsu pilsētā. Veicot patrulēšanu, minētā automašīna netiek sastapta.

03.09.

Ziņots, ka Talsu autoostā pieturvietā guļot Vīrietis. Notikuma vietā izsaukta mediķu palīdzība, kura vīrieti nogādā Talsu slimnīcā.

04.09.

Saņemta informācija par novietotām automašīnām autobusiem paredzētās vietās stāvlaukumā Talsu 2.vidusskolas teritorijā. Notikuma vietā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli – lēmumi.

Ziņots, ka kāda sieviete iekļuvusi svešā dzīvoklī Jaunpagastā, Virbu pagastā.  Sieviete nogādāta Talsu novada nakts patversmē.

05.09.

Ziņots, ka Sabilē, Ventspils ielā, pie kultūras nama skraida ponijs. Dzīvnieka saimnieks poniju nogādā dzīvesvietā. Izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par to, ka kāds Sabiles iedzīvotājs ar ratiņiem ved dēļus no īpašuma Kandavas ielā, Sabilē. Noskaidrots, ka vīrietim ir vienošanās par dēļu savākšanu.

Konflikts izcēlās starp diviem Abavas pagasta iedzīvotājiem par lauksaimniecības zemes izmantošanu. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ziņots par alkoholisko dzērienu lietošanu koplietošanas telpā daudzdzīvokļu mājā Mundigciemā, Lībagu pagastā. Notikuma vietā alkoholisko dzērienu lietošanu nekonstatē. Ar virtuvē esošajām personām veiktas pārrunas.

06.09.

Ziņots par atkritumu izmešanu Talsu paugurainē, mežā, blakus mazdārziņu teritorijai. Ar norādīto iespējamo vainīgo personu veiktas pārrunas, noskaidrots, ka persona nav izmetusi atkritumus, bet devusies mežā sēņot.

07.09.

Saņemta informācija par ilgstošu uz ceļa atstātu automašīnu Dundagas ielā, Talsos. Sniegtā informācija apstiprinājās. Uzlīmēta brīdinājuma uzlīme par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa.

08.09.

Saņemta sūdzība par automašīnām, kuras novietotas neatļautā vietā, neievērojot papildzīmes nosacījumus, Darba ielā, Talsos. Notikuma vietā pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņots par personu alkohola reibumā, kura atrodas svešā īpašumā, Lībagu pagastā, Talsu novadā, staigā pa dzīvojamo māju, lauž automašīnas durvis, kaut ko meklēdama. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Saņemta informācija par autobusu, kurš novietots invalīdu stāvvietā, Lielā ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Veikta apsekošana kādā ģimenē Balgales pagastā, Talsu novadā.

09.09.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ sabiedriskā vietā Jaunajā ielā, Talsos. Vīrietis pamodināts un dodas prom.

Saņemta informācija par to, ka Talsu novadā, Vandzenes pagastā, deg trīsstāvu dzīvojamā māja. Ierašanās brīdī ugunsgrēks ir likvidēts, cietušo nav. Konstatēts, ka dzīvojamai ēkai bojātas divas lodžijas.

Ziņots par svešu personu, kura staigā pa kāda īpašuma dārzu Ģibuļu pagastā, Talsu novadā. Konstatēts, ka persona ir apmaldījusies un tiek nogādāta dzīvesvietā.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ sabiedriskā vietā Raiņa ielā, Talsos. Vīrietis pamodināts un dodas prom.

10.09.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš guļ sabiedriskā vietā Rīgas ielā, Sabilē. Vīrietis pamodināts un dodas prom.

Ziņots par personu, kura atradās spēcīgā alkohola reibuma stāvoklī, 1905.gada ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās. Veikta tuvākās teritorijas apsekošana, personu neizdodas sastapt.

11.09.

Ziņots par vairāku automašīnu novietošanu stāvēšanai kādas mājas pagalmā Rīgas ielā, Sabilē, kuras traucē mājas iedzīvotājiem. Veiktas pārrunas ar automašīnu īpašniekiem un panākta vienošanās, ka automašīnas tiks novietotas stāvēšanai atļautā vietā.

Saņemta informācija par traktoru, kurš vedis kūtsmēslus pa Rīgas ielu, Sabilē, un vietām izlijis šķidrums, ka rada nepatīkamu smaku. Veikta videonovērošanas kameru caurskate, vainīgo personu neizdodas noskaidrot.

Ziņots par divām personā, kuras stumj ratus ar sadzīves atkritumiem Bērzu ielā, Sabilē, un iespējams vēlas tos izmest krūmos. Veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par divām personām bez dzīvesvietas, kuras mitinoties kādā ēkā Stacijas ielā, Stendē. Notikuma vietā sastapta viena persona, kura nodota mediķu aprūpē.

Saņemta informācija par to, ka Dursupes kapus izbradājušas govis. Sastādīts pārbaudes akts, veikta fotofiksācija un pieņems rakstisks iesniegums. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par ceļa seguma bojāšanu, velkot baļķus kādā īpašumā Laucienes pagastā, Talsu novadā. Sastādīts pārbaudes akts, veikta fotofiksācija.

Veicot patrulēšanu, konstatēts, ka kāda īpašuma pagalmā Apšu ielā, Talsos, kas atrodas blakus ceļa braucamajai daļai, ilgstoši stāv būvgruži. Sastādīts pārbaudes akts, veikta fotofiksācija. Uzsākta administratīvā lietvedība.

12.09.

Ziņots par divām personām, kuras izmetušas sadzīves atkritumus kādā īpašumā Bērzu ielā, Sabilē. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Saņemta informācija par automašīnu, kura ilgstoši atstāta stāvlaukumā Raiņa ielā, Talsos. Noskaidrota automašīnas īpašniece, veiktas pārrunas, un automašīna tiek pārvietota.

13.09.

Ziņots, ka jaunieši pie Sabiles vidusskolas mētājas ar āboliem pa ēku jumtiem. Notikuma vietā veiktas ar jauniešiem pārrunas. Informēta skolas direktore.

Saņemta informācija, ka no Strazdes bērnu nama aizbēgušas divas meitenes. Pilsētā tiek veikta patrulēšana, bet meitenes neatrod.

Ziņots par to, ka Virbu pagasta iedzīvotājs neievēro dzīvnieku labturības noteikumus – suns tiek izlaists no dzīvokļa bez saimnieka uzraudzības. Veiktas pārrunas.

14.09.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Raiņa ielā, pie veikala stāvvietā novietotas automašīnas un to vadītāji neievēro Ceļu satiksmes noteikumus. Veiktas pārrunas un izteikti aizrādījumi iestādes vadībai.

15.09.

Ziņots par beigtas stirnas atrašanos grāvī Ventspils ielā, Sabilē. Informēts atbildīgais dienests.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš stiprā alkohola reibumā smēķē satiksmes transporta pieturvietā Talsu autoostas teritorijā. Notikuma vietā vīrietis netiek sastapts.

16.09.

Ziņots par to, ka Talsos, Raiņa ielā, kādā dzīvoklī uz elektrības vadiem no jumta bojājuma sūcas ūdens. Informācija nodota ēkas apsaimniekotāja uzņēmumam.

17.09.

Saņemta informācija par to, ka pie veikala Stendē, Brīvības ielā, vīrietis uzmācas garāmgājējiem un ubago. Notikuma vietā vīrietim izteikts mutisks aizrādījums.

Laidzes pagastā, ceļa posmā Talsi – Dundaga apstādināts iereibis velosipēda braucējs. Izsaukta Valsts policijas ekipāža, kas turpina darbu.

Ziņots, ka pagalmā Dundagas ielā, Talsos, uz soliņa sēž puskails vīrietis alkohola reibumā. Notikuma vietā vīrietis uzvedas agresīvi un neadekvāti. Vīrietis nogādāts Valsts policijā.

18.09.

Ziņots par nenopļautu zāli kādā īpašumā Zirņu ielā, Sabilē. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Saņemta informācija par to, ka Talsu autoostas zālājā guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietim ir nelielas veselības problēmas, tāpēc nogādāts Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

Saņemta informācija par to, ka pazudusi sieviete. Talsos, Egļu ielā, mazdārziņu teritorijā sieviete atrasta.

19.09.

Saņemta informācija par diviem vīriešiem, kuri veikuši zādzību veikalā Raiņa ielā, Talsos. Vīrieši aizturēti un nogādāti Valsts policijā.

Ziņots par to, ka Virbu pagastā, Kalna ielā, daudzdzīvokļu mājā kaķis traucē citiem mājas iedzīvotājiem. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka īpašumā Ūdens ielā, Talsos, atrodas nepiederošas personas. Notikuma vietā noskaidrots, ka īpašumu apsekot atnākusi īpašnieka meita.

Kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos, atskaņoja skaļi mūziku un lamājās, traucējot kaimiņiem mieru. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

20.09.

Ziņots par suņa palaišanu brīvi vaļā bez saimnieka uzraudzības kādā daudzdzīvokļu mājas pagalmā Kalna ielā, Virbu pagastā, radot apdraudējumu pārējiem mājas iedzīvotājiem. Suņa īpašniekam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

21.09.

Ziņots par nezināmas izcelsmes satecējušām asinīm caur griestiem telpā uz grīdas ēkā Zvirgzdos, Laidzes pagastā, Talsu novadā. Notikuma vietā noskaidrots, ka augšējā dzīvoklī miris vīrietis. Valsts policijas darbinieki veic procesuālās darbības.

Saņemta informācija par tirgošanos no kādas automašīnas neatļautā vietā Stendes ielā, Talsos. Sastādīts pārbaudes akts, veikta fotofiksācija. Pieņemts paskaidrojums no atbildīgās personas un uzsākta administratīvā lietvedība.

22.09.

Ziņots par krūmos izmestiem sadzīves atkritumiem Ventspils ielā, Sabilē. Sastādīts pārbaudes akts un veikta fotofiksācija.

Saņemta informācija par kādas personas sludinājuma sistemātisku noplēšanu no ziņojuma stenda Vandzenē, Talsu novadā. Veiktas pārrunas.

Pēc pašvaldības dienesta lūguma veikta apsekošana kādā īpašumā Balgales pagastā, Talsu novadā.

Ziņots par personu, kura uzvedas skaļi kādā daudzdzīvokļu nama kāpņu telpā Celtnieku ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

23.09.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu no kādas automašīnas Blaumaņa ielā, Sabilē. Konstatēts, ka automašīna ir aizbraukusi. Veikta patrulēšana un videoierakstu caurskate. Noskaidrota automašīna un informācija nodota Valsts policijas darbiniekam, jo iespējams, automašīnas vadītājs atrodas alkohola reibumā un bez autovadītāja apliecības.

Ziņots par personu, kura ir alkohola reibumā un pieskata 5 gadus vecu bērnu, kādā īpašumā Laidzes ielā, Talsos. Sniegtā informācija apstiprinājās. Bērns nodots vecāsmātes aprūpē. Informācija nodota bāriņtiesai un sociālajam dienestam.

Saņemta informācija par jauniešu agresīvu uzvešanos Pūņās, Valdgales pagastā, no kuriem vienam ir pistolei līdzīgs priekšmets. Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem veikta teritorijas apsekošana un iedzīvotāju aptauja. Vainīgās personas neizdodas atrast.

24.09.

Saņemta informācija par vairākām personām alkohola reibumā pie kāda īpašuma Raiņa ielā, Talsos. Viena persona nogādāta Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā, bet kāda cita persona nogādāta pašvaldības policijas iecirknī, kurai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par atkritumu dedzināšanu kādā īpašumā Pionieru ielā, Talsos. Konstatēts, ka tiek dedzināti zari, koku kastes un papīri. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

25.09.

Ziņots par klaiņojošiem suņiem Sabiles pilsētas teritorijā. Noskaidrots suņu īpašnieks, ar kuru veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par to, ka vīrietis alkohola reibumā guļ uz soliņa pie ēkas Dārza ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, kur viņam sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu.

Agresīvi pret māti uzvedās kāds vīrietis dzīvoklī Rīgas ielā, Talsos. Uzzinot, ka izsaukta policija, vīrietis aizgājis.

Ziņots par to, ka brauktuves malā ceļa posmā Sabile – Kandava uzkritis koks. Informācija nodota Sabiles pārvaldes vadītājam.

26.09.

Naktī saņemta informācija par to, ka pagalmā pie kāda nama Rīgas ielā, Sabilē, guļ vīrietis alkohola reibumā. Minētā nama kādā dzīvoklī notiek alkohola lietošana bērna klātbūtnē. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija neapstiprinās.

Ziņots, ka Sabilē uz ielas vīrietis alkohola reibumā uzmācās apkārtējiem iedzīvotājiem. Notikuma vietā veikta patrulēšana, bet vīrieti nesastop.

Saņemta informācija par to, ka dzīvoklī Rīgas ielā, Sabilē, notiek uzdzīve un alkoholisko dzērienu lietošana bērna klātbūtnē. Notikuma vietā kopā ar bāriņtiesas darbiniekiem noskaidrots, ka informācija patiesa. Māte alkoholu nav lietojusi.

Sabilē, Rīgas ielā, koplietošanas pagalmā divi vīrieši lietoja alkoholu. Vīriešiem sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

27.09.

Ziņots par to, ka pie kāda īpašuma Lībagu pagastā servitūta ceļš piesārņots ar šīfera lokšņu gabaliem. Notikuma vietā pieņemts iesniegums, paskaidrojumi un sastādīts pārbaudes akts. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par novietotu automašīnu pretī iebrauktuvei pie īpašuma Lielajā ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka automašīna netraucē iebraukt vai izbraukt citiem transportlīdzekļiem, bet, lai nerastos problēmas, automašīnas vadītāja to pārvieto drošākā vietā.

Ziņots, ka pie veikala Raiņa ielā, Talsos, atrodas vīrietis ar neadekvātu uzvedību, apmulsis. Notikuma vietā vīrietis atsakās no medicīniskās palīdzības, nogādāts dzīvesvietā.

28.09.

Saņemta informācija par to, ka kaimiņš uz dzīvokļa balkona Lielsalās, Valdgales pagastā, izlējis nezināmas izcelsmes šķidrumu. Notikuma vietā veikta balkona vizuālā apskate, bet nekonstatē faktu par izlietu šķidrumu. Veiktas pārrunas ar kaimiņu, kurš kategoriski noliedz, ka būtu piesārņojis kaimiņa balkonu.

Ziņots par to, ka Lībagu pagastā pie kāda īpašuma iebraucamā ceļa uzstādīts žogs, līdz ar to liegta kopīpašniekam pieeja pie īpašuma. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts.

Ziņots par vairāku iereibušu vīriešu uzmākšanos Talsu autoostas teritorijā. Pārbaudīta norādītā teritorija, bet iereibušās personas netiek manītas.

Abavas pagastā kādā īpašumā skaļi uzvedās kaimiņi, kuri lietoja alkoholu un atskaņoja skaļi mūziku. Veiktas pārrunas par miera traucēšanu ar dzīvokļa īpašnieci un viņa viesiem.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, daudzdzīvokļu pagalmā regulāri vakaros ierodas un klīst lapsa. Norādītajā adresē lapsa netiek sastapta.

Ziņots par agresīvu vīra uzvedību dzīvoklī Robežu ielā, Stendē. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis guļ, bet sieva pati atrodas alkohola reibumā un cenšas dzīvesbiedru pamodināt, lai uzsāktu konfliktu. Ar sievieti veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums, pēc tam viņa dodas gulēt.

29.09.

Ziņots par izmestiem sadzīves atkritumiem pie dārziņiem Ventspils ielā, Sabilē. Sastādīts pārbaudes akts un uzsākta lietvedība.

2017.GADA AUGUSTS

01.08.

Saņemta informācija, ka zemes reformas darbi dabas parkā “Talsu pauguraine” tiek veikti bez apsaimniekotāja saskaņošanas. Notikuma vietā darbi apturēti, fiksēts pārkāpums.

Ziņots par to, ka Talsos, Ziemeļu ielā, kādā īpašumā saimniecības ēkas pamatos ilgtermiņā tiekot izmesti sadzīves atkritumi. Pieņemts iesniegums, uzsākta administratīvā lietvedība.

Saņemta informācija par to, ka kādā īpašumā Strazdes pagastā vīrietis dzīvo bez deklarētas dzīvesvietas. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

02.08.

Ziņots par novietotu automašīnu Talsu pilskalnā. Notikuma vietā noskaidrots, ka automašīnas vadītājs pļauj zāli.

Saņemta informācija, ka zemes reformas darbi dabas parkā “Talsu pauguraine” tiek turpināti bez apsaimniekotāja saskaņošanas. Notikuma vietā darbi apturēti, fiksēts pārkāpums.

Saņemta informācija par to, ka kāda sieviete alkohola reibumā staigājot pa daudzdzīvokļu māju kāpņu telpām Celtnieku ielā, Talsos. Noskaidrots, ka sieviete meklē dzīvokļa atslēgas, kuras atrod sievietes kabatā. Sieviete nogādāta dzīvesvietā.

Ziņots, ka Stendē, Brīvības ielā, aiz satiksmes transporta pieturvietas guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis atrodas bezsamaņā, izsaukta mediķu palīdzība. Par notikušo paziņots mātei.

3.08.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Lielajā ielā, Talsos, trīs jaunieši spļauj zemē saulespuķu sēklu čaumalas un viens no zēniem ubago. Notikuma vietā noskaidrotas nepilngadīgo personu personības, pieņemti paskaidrojumi un zēni nogādāti vecākiem. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka divi sveši vīrieši atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrieši no ēkas izraidīti.

5.08.

Saņemta informācija par skaļas mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos, kā rezultātā traucēts naktsmiers. Notikuma vietā konstatēts, ka informācija neatbilst patiesībai.

Ziņots par alkoholisko dzērienu lietošanu pagalmā pie daudzdzīvokļu ēkas A.Pumpura ielā, Talsos. Notikuma vietā alkohola lietošanu nekonstatē, ar sievietēm veiktas pārrunas.

Ziņots, ka daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā, Talsos, pagalma zālājā novietota automašīna. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums.

6.08.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu kādā īpašumā Rūķu ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka tiek svinēta jubileja, veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par sveša vīrieša atrašanos koplietošanas telpās ēkā Draudzības ielā, Talsos. Vīrietis atradās stiprā alkohola reibumā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par svešu vīriešu atrašanos kādā īpašumā K.Valdemāra ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrotas vīriešu personības, veiktas pārrunas un vīrieši dodas prom.

Ziņots, ka divi jaunieši klīstot pa Lielo ielu, Talsos, un raujot apstādījumos ziedus. Apsekota apkārtne, bet vainīgās personas netiek atrastas.

7.08.

Ziņots, ka Sabilē, O.Kalpaka ielā, malkas šķūnī izveidojušies sadzīves atkritumu uzkrājumi. Notikuma vietā sazvanīts īpašnieks un panākta vienošanās par sadzīves atkritumu aizvākšanu.

No kāda mājas pagalma Sabilē, Talsu ielā, uz ielas pusi ripoja nepieskatīti bērna ratiņi, kur gulēja mazgadīgs bērns. Pašvaldības policijas inspektors bērna ratiņus noķēra. Veiktas pārrunas ar bērna vecākiem un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par to, ka Talsos, Celtnieku ielā pie kāda dzīvokļa durvīm guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis pamodināts un ielaists dzīvoklī.

8.08.

Kopā ar sociālo darbinieci apsekotas vairākas dzīvesvietas Vandzenes pagastā.

Ziņots par izmestiem sadzīves atkritumu maisiem pie Veģu tilta. Informācija nodota AS “Latvijas Valsts meži” darbiniekam.

Saņemta informācija par to, ka īpašuma Dundagas ielā, Talsos, zālājā atrodas aka, kurai bojāts vāks un ir atvērta. Informēts īpašuma apsaimniekotājs, kas apsola novērst apdraudējumu.

Ziņots par sveša zēna atrašanos bērnu laukumā Pūņās, Valdgales pagastā. Veikta patrulēšana bērnu laukumā, sporta laukumā un māju pagalmos, iztaujāti iedzīvotāji, bet pusaudzis netika atrasts.

9.08.

Saņemta informācija par to, ka Laidzes pagasta stadiona teritorijā jaunieši spridzina pašu izgatavotus spridzekļus. Notikuma vietā veikta patrulēšana, bet trokšņus nekonstatēja.

10.08.

Kādā īpašumā Upes ielā, Sabilē, tika dedzināti koku zari, kā rezultātā ar smogu traucēts kaimiņiem. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par ugunskura kurināšanu īpašumā 1905.gada ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka ir pašvaldības atļauja.

Saņemta informācija par to, ka vīrietis guļ pie galdiņa ārpusē pie kafejnīcas Lielgabalu ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietis pamodināts, un viņš dodas mājup.

Ziņots, ka vīrietis ar alkoholisko dzērienu sēž uz soliņa pie tirdzniecības centra Lielajā ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis gribējis iedzert vīnu. Veiktas pārrunas.

Ziņots par kādu vīrieti, kurš nokārtojis dabiskās vajadzības pie ēkas Jaunajā ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis ir redzes invalīds. Vīrietis nodots brāļa aprūpē.

11.08.

Ziņots, ka trīs vīrieši Ūdens ielā, Talsos, pie avotiņa uz soliņa sēž un lieto alkoholiskos dzērienus. Notikuma vietā alkohola lietošanu nekonstatē, vīrieši nogādāti dzīvesvietā.

Ziņots, ka tiek dedzināts ugunskurs kādā īpašumā Vandzenes pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka ugunskurs nodzēsts, veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par sveša vīrieša atrašanos kādā īpašumā Laidzes pagastā. Notikuma vietā svešas personas netiek konstatētas. Mājas īpašniece paskaidro, ka viņai tikai izlicies. Veiktas pārrunas.

12.08.

Ziņots, ka Talsos, K.Valdemāra ielā, zālājā guļ sieviete. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka strādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.

Saņemta informācija par pamestu automašīnu ceļa nomalē Laidzes pagastā, netālu no apvedceļa Sukturu virzienā. Informēta Valsts policija.14.augustā automašīnai sastādīta brīdinājuma uzlīme par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa, kuru īpašniekam nosūtīja uz dzīvesvietu Ventspilī.

Ziņots, ka jaunieši sabiedriskā vietā 1905.gada ielā, Talsos, lieto alkoholiskos dzērienus. Ieraugot pašvaldības policijas darbiniekus, jaunieši metas bēgt.

Kaimiņu konflikts notika īpašumā Laidzes ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ziņots, ka pie Vilkmuižas ezera parkā uz soliņa guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietim veselības problēmas – sāp kājas, nespēj pats aiziet uz mājām. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Vandzenes pagasta Anču birzī pasākuma laikā sieviete alkohola reibumā uzvedās neadekvāti. Sieviete nogādāta dzīvesvietā.

13.08.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri Talsu autoostas teritorijā dauza stikla pudeles. Ierodoties autoostā, jaunieši netiek sastapti. Veikta patrulēšana pilsētā, bet pēc apraksta minētos jauniešus neatrod.

Ziņots par kādu vīrieti, kurš atrodas neapgaismotā ceļa krustojumā Valdemārpilī, ar grūtībām pārvietojas un nav apģērbā atstarojoša elementa. Notikuma vietā vīrietis netika sastapts.

Ziņots par naktsmiera traucēšanu pie izklaides vietas Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā apsardzes darbiniekam izteikts mutisks aizrādījums. Durvis tiek nekavējoties aizvērtas.

Saņemta informācija, ka Talsos, Krievraga ielā, kādā dzīvoklī visu dienu bez pieaugušo uzraudzības atstāti divi mazi bērni. Zēni no dzīvokļa izkāpuši pa logu. Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem notikuma vietā noskaidroti apstākļi, personības un zēni nogādāti Talsu novada krīžu centrā.

14.08.

Kādā īpašumā Sporta ielā, Sabilē, tika dedzināti koku zari. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

15.08.

Ziņots, ka pie veikala Raiņa ielā, Talsos, uz kāpnītēm vairāki vīrieši lieto alkoholu. Notikuma vietā vīrieši netika sastapti.

16.08.

Ziņots, ka daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Celtnieku ielā, Talsos, guļ vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis aizmidzis pie sava dzīvokļa durvīm. Vīrietis nodots sievas aprūpē.

Skaļi trokšņoja kādā dzīvoklī Talsu ielā, Sabilē. Notikuma vietā noskaidrots, ka tiek svinēta dzimšanas diena. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

17.08.

Saņemta informācija par sadzīves atkritumu maisu novietošanu pie saimniecības ēkas Skolas ielā, Pastendē. Veiktas pārrunas ar sievieti, kura maisus novietojusi. Panākta vienošanās ar ēkas apsaimniekotāja uzņēmumu par sadzīves atkritumu savākšanu.

18.08.

Ziņots par to, ka automašīna novietota stāvēšanai, aizšķērsojot gājēju celiņu pie aprūpes centra K.Barona ielā, Sabilē. Notikuma vietā konstatēts, ka automašīna aizbraukusi.

19.08.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš guļ zālājā Talsu autoostas teritorijā. Vīrietis stiprā alkohola reibumā nogādāts patversmē “Stūrīši”, Laidzes pagastā.

Sieviete pašvaldības policijas iecirknī nogādāja apmēram trīs mēnešus vecu kucīti, kura pieklīdusi viņas īpašumā Jaunatnes ielā, Talsos. Suns nogādāts dzīvnieku patversmē.

Konflikts starp kaimiņiem par sadzīves atkritumu konteinera izmantošanu izcēlās kādā īpašumā Strazdes pagastā. Veiktas pārrunas un abas puses nomierinātas.

Ziņots par alkoholisko dzērienu lietošanu mazu bērnu klātbūtnē kādā dzīvoklī Centra aleja, Lubezerē, Ārlavas pagastā. Veikta pārbaude un konstatēts, ka informācija nav patiesa.

Ziņots, ka Talsos, Ezera laukumā kāda persona vadot automašīnu, notriekusi divas ceļa zīmes, vienu koku un aizbraucis no notikuma vietas. Informācija nodota Valsts policijai un veikta videonovērošanas ierakstu caurskate. Vainīgā persona noskaidrota.

20.08.

Saņemta informācija par pārāk aktīviem balles apmeklētājiem pasākumā Laucienes estrādē. Notikuma vietā konflikta situācijas netika konstatētas.

Ziņots, ka Talsos, Baznīcas laukumā zaļajā zonā novietotas automašīnas. Notikuma vietā automašīnu īpašniekiem lūgts transportu pārvietot tam paredzētā vietā. Sastādīts viens administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums.

Saņemta informācija par to, ka Spārē mežā ogotāji kurina ugunskuru. Notikuma vietā ugunskurs nodzēsts, ogotāji netiek sastapti.

Ziņots, ka pie daudzdzīvokļu mājas Talsos, A.Pumpura ielā, ieejas durvīm trīs nepazīstami vīrieši lieto alkoholu, smēķē un ēd saulespuķu sēklas. Notikuma vietā alkohola lietošanu nekonstatē, vīriešiem palūgts doties prom.

Sadzīvisks konflikts notika kādā dzīvoklī Brīvības ielā, Talsos. Noskaidrots, ka personas alkohola koplietošanas laikā sastrīdējušās. Konflikts beidzies, jo paziņa ir aizgājis prom.

21.08.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ pie veikala ieejas durvīm K.Valdemāra ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, kur viņam sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu.

Saņemta informācija, ka pie kioska Talsos, Dundagas ielā, guļ vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts patversmē Laidzes pagastā, “Stūrīšos”.

22.08.

Talsos, Celtnieku ielā, kāpņu telpā vīrietis stiprā alkohola reibumā lamājās ar necenzētiem vārdiem. Nav iespējams ar vīrieti veikt pārrunas, jo persona savā dzīvesvietā guļ gultā un neuztver pašvaldības policijas inspektoru teikto. Pieņemts iesniegums un uzsākta administratīvā lietvedība.

Sniegta palīdzība Valsts policijas darbiniekam, jo kādā dzīvoklī Talsos, Dundagas ielā, dēls ar nazi izteica draudus mātei. Vīrietis aizturēts un nogādāts Valsts policijā.

Ģimenes konflikts notika īpašumā Strazdes pagastā. Notikuma vietā agresīvais vīrietis tika aizturēts, lietu pārņem Valsts policijas darbinieks.

23.08.

Ziņots par to, ka kaut kas degot īpašumā A.Lerha- Puškaiša ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka metāla mucā gruzd zari. Īpašnieks sola uguni nodzēst, nav informēts, ka darbinieks kaut ko dedzināšot. Veiktas pārrunas.

24.08.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu īpašumā Abavas pagastā. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par to, ka Stendē, Raiņa ielā, trīs vīrieši sēž uz ietves, lietojot alkoholu un garāmgājējiem izsaka piezīmes. Notikuma vietā alkohola lietošana netiek konstatēta. Veiktas pārrunas un vīrieši dodas mājup.

Ziņots par daudzdzīvokļu mājas pagalmā Laidzes pagastā novietotu automašīnu, kura neļauj izbraukt citai automašīnai. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums.

25.08.

Sabiles pastniecei kādā īpašumā suns traucēja piegādāt presi. Ar suņa īpašnieci veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Pie tirdzniecības centra Talsos, Dundagas ielā, atradās vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā, izteikts mutisks aizrādījums.

26.08.

Skaļa mūzika atskaņota īpašumā K.Valdemāra ielā, Talsos. Notikuma vietā mūzikas atskaņošana netika konstatēta. Ar dzīvokļa īrnieku veiktas pārrunas.

27.08.

Konflikts starp pasākuma apmeklētājiem notika Pūņās, Valdgales pagastā. Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem pasākuma vietā konflikts pārtraukts un nodrošināta sabiedriskā kārtība. Cietušais nogādāts Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

Ziņots, ka pie ēkas Talsos, Lielajā ielā, kāda kompānija bļaustoties. Notikuma vietā viss klusu un mierīgi.

Saņemta informācija, ka kādā īpašumā Sabilē, Abavas ielā, dārzā izveidots ugunskurs, kurā, iespējams, vāra narkotisko vielu saturošas vielas. Notikuma vietā konstatēts, ka tiek dedzinātas augļu kastu atliekas.

28.08.

Ziņots, ka uz soliņa pie A.Pumpura ielas, Talsos, katlumājas guļ vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis izturas neadekvāti, ar veselības problēmām. Nogādāts Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

Ziņots, ka Sabilē, Smilšu ielā, daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā vīrietis uzvedās agresīvi, bļaustās, sit durvis. Notikuma vietā vīrietis aizturēts, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Kopā ar Talsu novada bāriņtiesas un sociālā dienesta darbiniekiem apsekotas vairākas dzīvesvietas Vandzenes pagastā.

29.08.

Ziņots par to, ka alkohola reibumā, spēlē ģitāru un agresīvi uzvedoties vīrietis kādā no garāžām Rūpniecības ielā, Talsos. Notikuma vietā apsekojot garāžas, agresīvais vīrietis netika sastapts.

Talsos, Zvaigžņu ielā, jauniešu pulcēšanās vietā tika aizturētas divas nepilngadīgas personas alkohola reibumā. Uzsākta administratīvā lietvedība.

30.08.

Ziņots, ka jaunieši Dižstendes estrādē, alkohola reibumā, skaļi uzvedās un bļaustās. Notikuma vietā veiktas pārrunas un jaunieši dodas prom.

Saņemta informācija, ka pie ēkas Talsos, Draudzības ielā, atrodas sieviete alkohola reibumā. Notikuma vietā no ēkas iznāk vīrietis, kurš draudzeni ieved dzīvoklī.

Ziņots, ka jauniešu pulcēšanās vietā Zvaigžņu ielā, Talsos, atrodas jaunieši, kuri lieto alkoholu. Notikuma vietā aizturēts kāds jaunietis, kurš uzvedās neadekvāti. Pašvaldības policijas iecirknī ierodas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Pēc apskates jaunietis nogādāts Valsts policijā pārbaudei par narkotisko vielu lietošanu.

Ziņots, ka Talsos, Celtnieku ielā, mazdārziņos kurina ugunskuru. Notikuma vietā noskaidrots, ka tiek dedzinātas koku lapas, augu laksti. Dārziņa īpašniekam izskaidroti Talsu novada saistošie noteikumi, ugunskurs nodzēsts, izteikts mutisks aizrādījums.

31.08.

Saņemta informācija par to, ka Talsos, Ezera ielā, dīķī tiekot mazgātas pārvietojamās tualetes. Notikuma vietā noskaidrots, ka tualetes tika apskalotas ar transportlīdzeklī līdzi esošo ūdeni un iekārtu. Sastādīts pārbaudes akts, no autovadītāja pieņemts paskaidrojums.

Ziņots, ka no kāda īpašuma Laidzes pagastā regulāri izskrien suns, apdraud garāmgājējus. Ar īpašnieku veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka Talsos, Darba ielā pie daudzdzīvokļu mājas guļ vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis bez noteiktas dzīvesvietas nogādāts patversmē Laidzes pagastā, “Stūrīšos”.

2017.GADA JŪLIJS

1.07.

Noticis ģimenes konflikts mazgadīgu bērnu klātbūtnē kādā dzīvoklī A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts. Pēc neilga laika ziņots par vienu no personām, kura atgriezusies dzīvoklī un uzvedas agresīvi. Informācija nodota Valsts policijai.

2.07.

Ziņots par vīrieti, kurš braukā pa Talsu ielām bez autovadītāja tiesībām, būdams alkohola reibumā. Veikta patrulēšana, vīrietis aizturēts un nodots Valsts policijas darbinieku pārziņā.

Saņemta informācija par automašīnu, kura no Lielās ielas, Talsos, nobraukusi pa kāpnēm uz Kalēja ielu, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka automašīna ir bojāta, kāpnes margu metāla konstrukcijas sabojātas. Aizturēts automašīnas vadītājs, kurš atradās alkohola reibumā. Persona nodota Valsts policijas darbiniekiem.

3.07.

Ziņots par personu, kura uzvedas agresīvi un vardarbīgi kādā īpašumā Skolas ielā, Talsos. Persona aizturēta un nogādāta Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī.

4.07.

Saņemta informācija par klaiņojošu suni Bētiņu ielā, Talsos. Informācija nodota SIA “Janvāri”.

Kāda persona nevar iekļūt savā dzīvesvietā Talsu ielā, Sabilē, jo nav panākta vienošanās ar mājas īpašnieku. Persona nogādāta nakts patversmē, informācija nodota Talsu novada sociālajam dienestam.

Ziņots par alkohola reibumā esošu personu kāda īpašuma koplietošanas telpās Laidzes pagastā, Talsu novadā. Personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par remontdarbu veikšanu un trokšņošanu kādā dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un izskaidroti Talsu novada saistošie noteikumi.

5.07.

Izcēlies konflikts kādā īpašumā Robežu ielā, Stendē. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

6.07.

Ziņots par mēbeļu dedzināšanu Liepu un Rožu ielu krustojumā, netālu no garāžām, Stendē. Sniegtā informācija apstiprinājās daļēji. Veikta garāžās esošo personu aptauja, vainīgās personas noskaidrot neizdodas.

7.07.

Saņemta informācija par alkohola reibumā esošu personu, cilvēka cieņas aizskarošā izskatā Lielā ielā, Talsos. Personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Veicot patrulēšanu, konstatēta beigta lapsa Talsi-Stende viaduktā. Informācija nodota SIA “Janvāri”.

Zāles pļaušanas laikā ar akmeni sabojāts kādas automašīnas priekšējais stikls. Sastādīts pārbaudes akts, pieņemti paskaidrojumi, veikta fotofiksācija.

Ziņots par rakšanas darbu veikšanu un koku bojāšanu Gaismas ielā, Talsos. Pārbaudīta izsniegtā rakšanas atļauja, sastādīts pārbaudes akts, veikta fotofiksācija.

Saņemta informācija par personu, kura iesitusi nepilngadīgai personai Laucienes pagastā, Talsu novadā. Veiktas pārrunas. Informācija nodota Valsts policijai.

8.07.

Ziņots par alkohola reibumā esošu personu, kura gulēja pie tirdzniecības centra “Rimi”, Dundagas ielā, Talsos. Persona nogādāta Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

Saņemta informācija par klaiņojošu suni, kurš skraidīja gar kādu īpašumu Abavas pagastā, Talsu novadā. Ierašanās brīdī suns netiek sastapts, noskaidrots iespējamais suņa īpašnieks. Ieteikts rakstīt iesniegumu pašvaldības policijai.

Ziņots par personu alkohola reibumā, cilvēka cieņas aizskarošā izskatā, kura gulēja Talsu autoostas uzgaidāmajā zālē. Personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par vairākām personām, kuras atradās alkohola reibumā, un skaļi bļaustījās Talsu autoostas teritorijā. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Veicot patrulēšanu, pie kāda veikala Talsos, Jaunajā ielā, pamanīta persona alkohola reibumā, kura neorientējās apkārtējā vidē. Persona nogādāta SAC “Stūrīši”.

Veicot patrulēšanu, pie ēkas Talsos, Kr.Valdemāra ielā, pamanīta persona alkohola reibumā, kura zaudējusi spēju patstāvīgi pārvietoties. Persona nogādāta SAC “Stūrīši”.

Ziņots par vairākiem bērniem, kuri sakāpuši ķirša koka zaros un tos laužot Celtnieku ielā, Talsos. Konstatēts, ka ķirsim nolauzti vairāki zari. Veikta teritorijas apsekošana, bērni netiek sastapti.

Saņemta sūdzība par kādas personas īpašumā esošu suni, kurš regulāri klaiņo bez saimnieka uzraudzības un nav reģistrēts un vakcinēts Virbu pagastā, Talsu novadā. Ieteikts rakstīt iesniegumu pašvaldības policijai un sniegta informācija par suņu ķērāju piesaistīšanu.

Ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu, kā rezultātā tika traucēts naktsmiers māju iedzīvotājiem Lielā ielā, Valdemārpilī. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās. Pašvaldības policijas darbiniekiem paskaidrots, ka trokšņošana pārtraukta pēc informācijas nodošanas policijai.

9.07.

Ziņots par personām, kuras lieto alkoholiskus dzērienus sabiedriskā vietā Brīvības ielā, Talsos. Alkoholisko dzērienu lietošana netiek konstatēta, veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Saņemta informācija par alkohola reibumā esošu personu, kura traucējusi klusumu un mieru mājas iedzīvotājiem Brīvības ielā, Stendē. Ierodoties norādītajā adresē, persona netiek sastapta. Veikta tuvākās apkārtnes apsekošana.

Ziņots par personām, kuras gatavojas lietot alkoholu sabiedriskā vietā A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Sniegtā informācija nepastiprinājās.

10.07.

Ziņots par personu, kura gulējusi kādas mājas pagalmā Lielā ielā, Valdemārpilī. Persona nogādāta netālu esošajā dzīvesvietā.

Saņemta informācija par vairākām personām, kuras lieto alkoholiskus dzērienus sabiedriskā vietā Dundagas ielā, Talsos. Alkohola lietošana netiek konstatēta, veiktas pārrunas un personas dodas prom.

11.07.

Saņemta informācija par divām personām alkohola reibumā, kuras iespējams gatavojas braukt ar automašīnu Darba ielā, Talsos. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots par divām personām alkohola reibumā, cilvēku cieņas aizskarošā izskatā, kuras gulēja Talsu autoostas zālājā. Abām personām sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

12.07.

Ziņots par pieklīdušu suni kādā īpašumā Lībagu pagastā, Talsu novadā. Informācija nodota SIA “Janvāri”.

13.07.

Ziņots par klaiņojošiem suņiem Pūņās, Valdgales pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Saņemta informācija par to, ka trīs jaunieši pa izsistu loga rūti cenšas iekļūt kādā ēkā V.Ruģēna ielā, Talsos. Notikuma vietā ar jauniešiem veiktas pārrunas. Noskaidrots, ka ēkai loga rūts bija izsista, jauniešiem nav bijis nodoms iekļūt ēkā. Informācija nodota apsardzes darbiniekam, kurš informē ēkas apsaimniekotāju par ēkas sakārtošanu.

Skaļa bļaustīšanās un naktsmiera traucēšana notika kādā dzīvoklī Rīgas ielā, Sabilē. Uzsākta administratīvā lietvedība, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

14.07.

Ziņots, ka pie Vilkmuižas ezera parkā jaunieši lieto alkoholiskos dzērienus. Ierodoties notikuma vietā un apsekojot apkārtni, jaunieši netiek sastapti.

15.07.

Ziņots par konfliktu alkohola koplietošanas laikā kādā īpašumā Jaunā ielā, Talsos. Cietušais vīrietis nogādāts Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

17.07.

Sabilē, Sporta ielā klaiņoja divi suņi. Dzīvnieku īpašniecei sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par regulāru suņu klaiņošanu Dižstendē, Lībagu pagastā. Ar dzīvnieku īpašniekiem veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par to, ka Laucienes pagastā kādā īpašumā pa ēkas jumtiem skraida bērni. Notikuma vietā bērni netiek sastapti.

Ģimenes konflikts notika kādā īpašumā Ielejas ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka konflikts izcēlies starp māti un dēlu saistībā par naudu. Abas konfliktējošās personas atradās alkohola reibumā. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ziņots, ka svešs vīrietis Pastendē, Ģibuļu pagastā, fotografējot daudzdzīvokļu māju pagalmos mazgadīgus bērnus. Notikuma vietā sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem veikta patrulēšana, bet vīrietis netika sastapts.

18.07.

Valdgales pagastā, Pūņās sadarbībā ar SIA “Janvāri” organizēts klaiņojošu suņu ķeršanas reids. Pārbaudes laikā netika konstatēti pārkāpumi.

Ziņots par kādu vīrieti, kurš nokritis uz kāpnēm un sasitis galvu pie ēkas Lielajā ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

19.07.

Zālājā pie gājēju ietves Dundagas ielā, Talsos, gulēja vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka vairākas personas lieto alkoholiskos dzērienus Talsu Valsts ģimnāzijas sporta laukumā. Notikuma vietā alkohola lietošanu nekonstatē, veiktas pārrunas un personām tiek lūgts doties prom no skolas teritorijas.

20.07.

Saņemta informācija par vairāku personu izdarītajām sīkām zādzībām mazdārziņos Sabilē. Ar vainīgajām personām veiktas pārrunas.

Ziņots, ka Sabiles Vīna kalnā sabojāts žoga pinums un nolasīti ķirši. Ar vainīgo personu veiktas pārrunas. Informācija nodota pārvaldes vadītājam.

Pie Sabiles izglītības iestādes uz kāpnēm gulēja vīrietis. Notikuma vietā vīrietis pamodināts un nodots radinieku aprūpē.

Ģimenes konflikts notika kādā īpašumā Liesmas ielā, Stendē. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

22.07.

Saņemta informācija par Stendē klaiņojošu 10 gadus vecu zēnu. Noskaidrots, ka zēns aizbēdzis no Talsu Krīžu centra. Nekavējoties informēta Valsts policija, kura zēnu Stendē aizturējusi un nogādājusi krīžu centrā.

Ziņots par personām stiprā alkohola reibumā, kuras atrodas pie ēkas Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā administratīvais pārkāpums netiek konstatēts, vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Talsu autoostas teritorijā divas personas alkohola reibumā uzvedās skaļi. Notikuma vietā veiktas pārrunas, personas dodas mājup.

23.07.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu klubā A.Pumpura ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka skaļa mūzika tiek atskaņota no automašīnas stāvlaukumā. Automašīnas vadītājam likts mūziku nekavējoties nogriezt. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par nepilngadīgu personu atrašanos mazdārziņu teritorijā Egļu ielā, Talsos. Noskaidrotas nepilngadīgo personības, veiktas pārrunas.

24.07.

Saņemta informācija par klaiņojošu suni kādā īpašumā Virbu pagastā. Dzīvnieka īpašniecei sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par nesakārtotu īpašumu Talsu ielā, Sabilē. Ar īpašnieku veiktas pārrunas un panākta vienošanās par īpašuma sakārtošanu.

Laidzes pagastā, netālu no ūdenstorņa, pagasta darbiniekam uzbruka agresīvs suns. Notikuma vietā pieņemts iesniegums, no suņa īpašnieka pieņemts paskaidrojums un lietas materiāli nosūtīti Valsts policijai.

Ziņots par dūmu smaku pagalmā Dārza ielā, Pastendē, Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka sieviete dedzina sakaltušās puķes. Veiktas pārrunas un dedzināšana pārtraukta.

Ziņots, ka vīrietis guļ uz soliņa pie ēkas Ezera laukumā, Talsos. Ieraugot pašvaldības policijas darbiniekus, vīrietis piecēlās un devās prom.

25.07.

Ziņots par vīrieti, kurš guļot pie ēkas Lielgabalu ielā, Talsos. Pašvaldības policijas darbinieki atradās Ķūlciema pagastā, tāpēc informācija nodota Valsts policijai.

Saņemta informācija par skaļu troksni no katlumājas A.Pumpura ielā, Talsos. Noskaidrots, ka uzņēmumā tiek veikta tehniskā apkope.

Vairāki Talsu pilsētas iedzīvotāji ziņoja par vīrieti, kurš atradās kails Jaunajā ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots par ilgstoši bez uzraudzības atstātiem mazgadīgiem bērniem automašīnā stāvlaukumā pie tirdzniecības centra Rīgas ielā, Talsos. Notikuma vietā ierodas bērna vecāki, ar kuriem veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Atkārtoti saņemta informācija par kailo vīrieti, kurš gulēja pie ēkas A.Pumpura ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

26.07.

Konflikts starp kaimiņienēm notika kādā īpašumā Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā noskaidrots, ka konflikts starp kaimiņiem ir ilgstošs. Veiktas pārrunas, izskaidrotas personu tiesības un pienākumi.

Ziņots par izmestiem sadzīves atkritumiem pie mazdārziņiem 1.maija ielā, Talsos. Notikuma vietā neizdodas noskaidrot vainīgās personas.

27.07.

Skaļa mūzika tika atskaņota kādā dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Kopā ar sociālo darbinieci apsekotas vairākas dzīvesvietas Vandzenes pagastā.

Ziņots par klaiņojošu suni Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Kopā ar atbildīgo dienestu veikta patrulēšana, bet neizdodas dzīvnieku noķert.

Ziņots par naktsmiera traucēšanu kādā dzīvoklī 1905.gada ielā, Talsos. Informācija nodota Valsts policijai, jo pašvaldības policijas darbinieki atradās izsaukumā Sabilē.

28.07.

Ziņots par ilgstoši klaiņojošu suni Sabilē. Atbildīgais dienests dzīvnieku noķer.

Ziņots par apzīmētu ar grafiti zīmējumiem īpašumu Lielajā ielā, Talsos. Lietvedība Valsts policijai.

Ziņots par klaiņojošu suni Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Kopā ar atbildīgo dienestu veikta patrulēšana, bet neizdodas dzīvnieku noķert.

Saņemta informācija par klaiņojošu suni Laidzes pagastā. Informēts dzīvnieka saimnieks, kurš organizē suņa savākšanu, jo pats atrodas Latgalē.

Ziņots par nesakoptu īpašumu Raiņa ielā, Sabilē. Ar īpašnieku panākta vienošanās par tūlītēju īpašuma sakopšanu.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Talsu autoostas teritorijā gulēja vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

29.07.

Ziņots par skaļu trokšņošanu kādā dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā trokšņošanu nekonstatē.

Saņemta informācija par konfliktu autotransportu stāvlaukumā Sabilē. Notikuma vietā aizturēti divi vīrieši, kuri nogādāti Valsts policijas Talsu iecirknī.

30.07.

Ziņots par izmestām plastmasas caurulēm pie sadzīves atkritumu konteineriem 1905.gada ielā, Talsos. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

31.07.

Ziņots par svešu vīrieti alkohola reibumā daudzdzīvokļu ēkā Dundagas ielā, Talsos. Noskaidrots, ka vīrieti nelaiž dzīvoklī māte. Panākts, ka vīrietis dodas uz dzīvesvietu.

Ziņots, ka Talsos, pie ēkas Laidzes ielā, uz trotuāra sēžot vīrietis un dziedot. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un nogādāts dzīvesvietā.

2017. GADA JŪNIJS

1.06.

Sadzīves konflikts notika kādā īpašumā Torņu ielā, Virbu pagastā. Agresīvais vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Vīrietis alkohola reibumā uzmācās sievietei īpašumā Arāju ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Talsu autoostas pasažieru uzgaidāmajā telpā gulēja vīrietis alkohola reibumā. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka ārpus kāda īpašuma Lidlauka ielā, Talsos, suns uzbrucis sievietei. Notikuma vietā starp sievieti un dzīvnieka īpašnieku panākts mierizlīgums.

2.06.

Kāda sieviete alkohola reibumā kārtoja dabiskās vajadzības sabiedriskā vietā pie ēkas Lielajā ielā, Talsos. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Kaimiņu konflikts notika Jaunpagastā, Virbu pagastā. Pieņemts iesniegums, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par kādu vīrieti, kurš alkohola reibumā traucēja spēļu zāles Raiņa ielā, Talsos, darbu. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

3.06.

Ziņots par naktsmiera traucēšanu daudzdzīvokļu mājā Mundigciemā, Lībagu pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas.

4.06.

Skaļa mūzika atskaņota kādā dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas, izteikts aizrādījums.

Ziņots, ka pie Talsu tautas nama kāpnēm kompānija lieto alkoholiskos dzērienus un konfliktē. Notikuma vietā alkohola lietošana netiek konstatēta, pārrunu rezultātā kompānija izklīdināta.

Ziņots, ka jauniešu kompānija skaļi uzvedas un savstarpēji konfliktē Leču kalnā, 1905.gada ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatē, ka iepriekšējā notikuma kompānija mainījusi lokācijas vietu. Veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums, lai netraucētu garāmgājējiem, dots uzdevums kompānijai doties projām.

Ziņots, ka Talsu Valsts ģimnāzijas parkā ielas malā pie koka guļ vīrietis. Vīrietis stiprā alkohola reibumā nogādāts patversmē “Stūrīši”, Laidzes pagastā.

Saņemta informācija par konfliktu Dundagas un Raiņa ielas krustojumā, Talsos. Notikuma vietā konflikts tiek pārtraukts, personas izklīdinātas.

5.06.

Ziņots, ka pie ēkas A.Pumpura ielā atrodas automašīna, kuras vadītājs, iespējams, atrodas alkohola reibumā. Notikuma vietā konstatēts, ka automašīnas vadītājs alkohola reibumā, nav pamodināms, automašīnas numura zīme neatbilst reģistrētajam transportlīdzeklim. Izsaukti Valsts policijas darbinieki.

Ziņots par sirmgalvja savādu uzvedību, kurš atradās satiksmes transporta pieturvietā Ezera ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietis atsakās no medicīniskās palīdzības, nogādāts dzīvesvietā. Informācija nodota sociālajam dienestam.

Ziņots, ka vīrietis dauza pa logu rūtīm īpašumā Talsu ielā, Sabilē, mēģinot iekļūt dzīvoklī.  Notikuma vietā noskaidrots, ka dēls netiek ielaists dzīvoklī pie mātes. Informācija nodota Valsts policijai, jo vīrietim ir policijas uzraudzība.

Ziņots, ka jaunieši skaļi uzvedas pie veikala Jaunajā ielā, Talsos. Notikuma vietā, ieraugot pašvaldības policijas automašīnu, jaunieši aizbēg.

6.06.

Konflikts starp kaimiņiem notika kādā īpašumā Virbu pagastā. Sievietei par huligāniskām darbībām sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Konstatēts, ka trīs mazgadīgi bērni skraida pa Brīvības ielas, Sabilē, brauktuvi bez uzraudzības. Bērni nodoti bāriņtiesas rīcībā, pēc tam māte nogādāta bāriņtiesā.

Ziņots par piedzimušu kumeļu pļavā kādā īpašumā Laidzes pagastā. Kumeļš sapinies ķēdē un striķos. Notikuma vietā kumeļš atbrīvots, noskaidrots īpašnieks. Informācija nodota Pārtikas veterinārajam dienestam.

Ziņots par klaiņojošu suni Laucienes pagastā. Uzsākta administratīvā lietvedība.

7.06.

Kopā ar sociālo darbinieci apsekota kāda dzīvesvieta Vandzenes pagastā, lai pārbaudītu informāciju, ka vecāki atrodas alkohola reibumā un bērns atrodas bez aprūpes. Pārbaudē konstatēts, ka tēvs atrodas alkohola reibumā, bet bērnu pieskata pilngadīgs brālis.

Ziņots, ka vairāki vīrieši apstaigā neapdzīvotus īpašumus, un savācot metāllūžņus. Veicot patrulēšanu, noskaidrota vainīgā persona. Paziņots īpašniekam, no kura īpašuma savākti metāllūžņi. Īpašnieks savstarpēji vienojas par nodarīto.

8.06.

Ziņots, ka sapulcējušies vairāki vīrieši pie ēkas Lielajā ielā, Talsos, un lieto alkoholu. Notikuma vietā alkohola lietošanu nekonstatē, veiktas pārrunas un personas izklīdinātas.

Ziņots par jauniešiem, kuri skaļi uzvedas un lieto alkoholu dārzā pie īpašuma A.Lerha- Puškaiša ielā, Talsos. Notikuma vietā, ieraugot pašvaldības policijas darbiniekus, jaunieši aizbēg.

9.06.

Saņemta informācija par suni pie kāda īpašuma Laidzes pagastā, kurš izskrien uz ceļa un apdraud garāmgājējus.

Ziņots par rakšanas darbiem Robežu ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka rakšanas darbi ir likumīgi.

10.06.

Ziņots par iekārtotu atpūtas vietu pagrabā daudzdzīvokļu mājā A.Pumpura ielā, Talsos. Satraukums par ugunsdrošību jauniešu pulcēšanās vietā. Notikuma vietā jauniešus nesastop.

Kādā dzīvoklī Ventspils ielā, Sabilē, skaļi atskaņota mūzika. Notikuma vietā izteikts mutisks aizrādījums.

11.06.

Ziņots, ka tiek kurināts ugunskurs mazdārziņu teritorijā 1.maija ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums.

Ziņots par vīrieti alkohola reibumā, kurš guļ zālājā Brīvības ielā, Talsos. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par klaiņojošu suni Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā dzīvnieka īpašnieks paskaidroja, ka suns norāvies no ķēdes. Izteikts mutisks aizrādījums.

12.06.

Saņemta informācija par to, ka pēc veiktajiem remontdarbiem kādā dzīvoklī Rīgas ielā, Sabilē, nav aizvesti būvgruži. Informēta dzīvokļa īpašniece, kura paskaidroja, ka remontdarbi turpinās. Panākta vienošanās, ka būvgružus aizvāks.

Ziņots par norautu plombi elektrības sadales skapim kāpņu telpā daudzdzīvokļu ēkā Laucienes pagastā. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, pieņemts paskaidrojums.

13.06.

Kopā ar Virbu pagasta pārvaldes vadītāju un nekustamo īpašumu speciālistu apsekoti īpašumi Virbu pagastā. Sastādīti pārbaudes akti par nesakoptiem īpašumiem, panāktas vienošanās ar īpašniekiem par teritoriju sakārtošanu.

14.06.

Sieviete alkohola reibumā sūdzējās par kaimiņiem Brīvības ielā, Talsos. Sievietei izskaidrots, ka nākamajā dienā viņai jārisina problēmas ar kaimiņiem.

29.06.

Saņemta informācija par kādā dzīvoklī Rīgas ielā, Talsos, esošu personu alkohola reibumā mazgadīga bērna klātbūtnē. Sniegtā informācija apstiprinājās, veiktas pārrunas. Informācija nodota Talsu novada bāriņtiesai un sociālajam dienestam.

30.06.

Ziņots par pieklīdušu kaķi kādā īpašumā Krasta ielā, Talsos. Informācija nodota SIA “Janvāri”.

Saņemta informācija par personām, kuras ar SUP dēli pārvietojas pa Talsu ezeru. Veiktas pārrunas, izskaidrota atļaujas nepieciešamība tādu darbību veikšanai, personas dodas prom.

Ziņots par divām personām, kuras lieto alkoholu sabiedriskā vietā Talsu ezera promenādē, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par septiņām automašīnām, kuras novietotas stāvēšanai, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, Brīvības ielā, Stendē. Informācija nodota Valsts policijai.

2017. GADA MAIJS

01.05.

Ziņots par to, ka Talsos, 1905.gada ielā tiek izsūknēts dīķis, bet ūdens caurule ir bojāta, līdz ar to ūdens plūst uz ielas. Notikuma vietā īpašuma īpašnieks ūdens pārsūknēšanu pārtrauc.

Jaunbūvēs Celtnieku ielā un Raiņa ielā atradās nepilngadīgas personas. Notikuma vietās veiktas pārrunas ar bērniem un veiktas audzinoša rakstura pārrunas par iekļūšanu svešā īpašumā.

Skaļa mūzika atskaņota kādā īpašumā 9.maija ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

02.05.

Svešs vīrietis gulēja daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā A.Pumpura ielā, Talsos. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Vīrietis stiprā alkohola reibumā atradās veikalā Stendē. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

03.05.

Dižstendes estrādē gulēja vīrietis stiprā alkohola reibumā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Skaļu mūziku atskaņoja kādā dzīvoklī Tiņģerē, Īves pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

04.05.

Ziņots, ka svešas personas atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Laidzes ielā, Talsos. Ar vīriešiem veiktas pārrunas un no kāpņu telpas izraidīti.

Ziņots par vīrieti, kurš atrodas alkohola reibumā uz kāpnēm pie Luterāņu baznīcas un var apdraudēt bērnus. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība, veiktas pārrunas un vīrietis dodas mājup.

Ziņots par izgāztām zemes kravām kādā īpašumā. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Agresīvi uzvedās vīrietis lombardā Raiņa ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Valsts policijā.

05.05.

Ziņots par sadzīves atkritumu dedzināšanu kādā īpašumā Ventspils ielā, Sabilē. Notikuma vietā noskaidrots, ka mucā tiek dedzinātas pērnās koku lapas. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Kādā īpašumā Ģibuļu pagastā pieklīdusi sešgadīga meitene. Noskaidrota meitenes dzīvesvieta un nodota vecāku aprūpē.

06.05.

Kādā tirdzniecības vietā Dundagas ielā, Talsos, pie galdiņa iesnaudās vīrietis. Notikuma vietā vīrietis pamodināts un viņš dodas mājup.

07.05.

Svešs vīrietis gulēja daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Dundagas ielā, Talsos. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ pie ēkas A.Pumpura ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Talsu slimnīcā.

08.05.

Zālājā pie ēkas Lielajā ielā, Talsos, gulēja vīrietis stiprā alkohola reibumā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Konflikts ar kaimiņiem par zemes gabala robežām notika Rīgas ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas un panākta savstarpēja vienošanās par zemes uzmērīšanu.

Ziņots par novietotu automašīnu sadzīves atkritumu konteineru novietnes laukumā, kā rezultātā nevar dienests veikt savu pienākumu. Notikuma vietā konstatēts, ka piekļuve atkritumu konteineriem ir iespējama.

10.05.

Kopā ar sociālo darbinieci apsekota kāda dzīvesvieta Virbu pagastā.

11.05.

Ziņots par klaiņojošu suni Talsciema ielā, Talsos. Apsekojot apkārtni, fakts netiek konstatēts.

12.05.

Pie daudzdzīvokļu ēkas Mundigciemā, Lībagu pagastā, automašīna nolieta ar pārtikas eļļu. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par ražošanas iekārtu darbināšanu īpašumā K.Valdemāra ielā, Talsos, kā rezultātā trokšņi traucē apkārtējos iedzīvotājus. Lietas materiāls nosūtīts Veselības inspekcijai.

13.05.

Talsu autoostā uz soliņa gulēja vīrietis stiprā alkohola reibumā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ārlavas pagastā, Lubezerē satiksmes transporta pieturvietā gulēja vīrietis stiprā alkohola reibumā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Talsos, Lielajā ielā uz soliņa gulēja vīrietis stiprā alkohola reibumā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

14.05.

Ziņots, ka pie ēkas Rīgas ielā, Talsos, guļ vīrietis stiprā alkohola reibumā. Notikuma vietā vīrietis pamodies un dodas mājup.

Ziņots, ka ilgstoši guļ vīrietis krūmājos pie veikala Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietis pamodināts. Vīrietis dodas prom.

Talsos, Raiņa ielā, pie veikala gulēja vīrietis stiprā alkohola reibumā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

15.05.

Ziņots, ka Sabiles autoostā jaunietis ēd saulespuķu sēklas un sēklu atliekas spļauj zemē. Notikuma vietā jaunietim izteikts mutisks aizrādījums un teritorija tiek sakopta.

Kopā ar bāriņtiesas darbinieci un Valsts policijas inspektoru, pamatojoties uz tiesas spriedumu, palīdzēts mātei atgūt bērnu Talsu ielā, Sabilē.

Ziņots, ka Talsu ezera promenādē uz soliņa vairāki vīrieši lieto alkoholu. Notikuma vietā nekonstatēja alkohola lietošanu, veiktas pārrunas.

Ziņots, ka vīrietis guļ uz gājēju ietves Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis nokritis no velosipēda un sasities. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Saņemta informācija par iespējamu apdraudējumu no elektrības staba Brīvības ielā, Sabilē, kurš sasvēries. Informācija nodota pārvaldes vadītājam.

16.05.

Ziņots, ka vīrietis alkohola reibumā guļ satiksmes transporta pieturvietā Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ ceļa nomalē ceļa posmā Cīruļi – Tiņģere. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis, turoties pie velosipēda, dodas mājup.

Ziņots, ka divas automašīnas uzbraukušas Talsu pilskalnā. Informācija nodota Valsts policijai.

17.05.

Kāds vīrietis Talsu novada pašvaldībā traucēja darbu sociālā dienesta darbiniecēm. Veiktas pārrunas un panākts, ka vīrietis dodas mājup.

18.05.

Kāda sieviete svešā īpašumā Miera ielā, Talsos, uzvedās agresīvi, lamājās un uzstāja, ka šis īpašums pieder viņai. Notikuma vietā sieviete aizturēta un nogādāta Talsu slimnīcā.

Ziņots, ka Talsos, Eglaines kapos apstādījumos iebraukusi kāda automašīna, iespējams, autovadītāja atrodas alkohola reibumā. Notikuma vietā fakts apstiprinājās, izsaukta Valsts policijas ekipāža.

Ziņots par novietotu automašīnu daudzdzīvokļu mājas pagalmā Raiņa ielā, Talsos, kura traucē citiem transportlīdzekļiem kustību. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Sadzīves konflikts notika pašvaldības sociālo daudzdzīvokļu ēkā Kalna ielā, Talsos. Veiktas pārrunas.

19.05.

Agresīvi uzvedies kāds vīrietis alkohola reibumā īpašumā Nākotnes ielā, Stendē. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis aizbraucis ar automašīnu. Informācija nodota Valsts policijai.

20.05.

Pie tirdzniecības centra Lielajā ielā, Talsos notika konflikts. Notikuma vietā noskaidrotas konfliktā iesaistītās personas, veiktas pārrunas, konflikts atrisināts.

Ģimenes konflikts notika īpašumā Laucienes pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas. Agresīvais dēls nomierināts un piekrīt doties uz Talsiem skatīties ralliju.

Ziņots, ka Sauleskalna estrādē kaut kas deg, iespējams, automašīna. Apdraudēts īpašums. Notikuma vietā noskaidrots, ka pasākuma teritorijā kurina grilu, lai uzceptu gaļu.

21.05.

Sauleskalnā pasākuma laikā apsardzei bija nepieciešama palīdzība agresīvu personu aizturēšanā.

Ziņots, ka vīrietis spārda kāda dzīvokļa durvis Brīvības ielā, Talsos. Ierašanās brīdī kāpņu telpā neviens neatrodas. Ievērots, ka vīrietis alkohola reibumā sēž īpašuma dārzā. Veiktas pārrunas.

22.05.

Kopā ar sociālo darbinieci apsekotas vairākas dzīvesvietas Vandzenes pagastā.

Ziņots, ka kādā dzīvoklī Laucienes pagastā skaļi trokšņo. Ierašanās brīdī dzirdamas sarunas. Ziņotājs paskaidro, ka trokšņošana bijusi īslaicīga.

23.05.

Konflikts notika pie veikala A.Pumpura ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka cietušais aizvests uz Talsu slimnīcu, informācija nodota Valsts policijai. Vīrietis, kurš lietoja sabiedriskā vietā alkoholu, tika aizturēts. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka kaimiņš traucējis naktsmieru īpašumā Rīgas ielā, Sabilē. Ar trokšņotāju veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par izmestām grāmatām satiksmes transporta pieturā ceļa posmā Veģi – Kuldīga. Uzsākta administratīvā lietvedība.

24.05.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ pie ēkas A.Lerha – Puškaiša ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietis vairs neatrodas.

Talsos, Dundagas ielā pie ēkas atradās vīrietis stiprā alkohola reibumā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Rīgas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

25.05.

Īpašumā Gravas ielā, Talsos tika dedzināts ugunskurs. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Talsos, Jaunajā ielā kāds vīrietis alkohola reibumā traucēja darbu tirdzniecības kioska darbiniecei. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka notiek kautiņš pie veikala A.Lerha- Puškaiša ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka konflikts beidzies. Apsekojot tuvāko teritoriju, atrasts vīrietis, kurš stiprā alkohola reibumā gulēja pagalmā. Izsaukta mediķu palīdzība. Pēc medicīniskās apskates vīrietis nogādāts dzīvesvietā un nodots māsas aprūpē.

26.05.

Ziņots, ka Talsos, K.Valdemāra ielā vairākas nepilngadīgas personas ielīdušas ražošanas uzņēmuma, kurā nenotiek saimnieciskā darbība, teritorijā. Notikuma vietā nepilngadīgās personas netiek sastaptas. Apsekojot tuvāko teritoriju, ievērotas iespējamās personas, ar kurām veiktas pārrunas.

28.05.

Ziņots par skaļu uzvedību pie veikala Brīvības ielā, Stendē, kā rezultātā apkārtējiem traucēts naktsmiers. Notikuma vietā konstatēts, ka telpas izīrētas dzimšanas dienas svinībām. Veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums.

Ziņots, ka vīrietis alkohola reibumā atrodas pie veikala Vandzenes pagastā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka dēls konfliktē ar māti īpašumā Kalna ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis aizgājis.

Talsos, Darba ielā pie ēkas gulēja vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Saņemta informācija, ka Talsos, Raiņa ielā pagalmā guļ vīrietis. Notikuma vietā izsaukta medicīniskā palīdzība, jo vīrietis gulēja ar smagiem miesas bojājumiem.

29.05.

Ziņots, ka Laidzes pagastā, Zvirgzdos, pie ēkas izgāzti vīngliemeži. Notikuma vietā konstatēts, ka vīngliemeži savākti.

30.05.

Saņemta informācija, ka Virbu pagasta centrā braukā automašīna, kuras vadītājs atrodas alkohola reibumā. Veikta patrulēšana, informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots, ka daudzdzīvokļu mājas A.Pumpura ielā, Talsos, pagalmā novietota automašīna, kura tur atrodas ilgstoši. No automašīnas salona izdalās neciešama smaka. Uzsākta administratīvā lietvedība, iesaistīta Valsts policija.

31.05.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā pie kāda īpašuma publiskajos apstādījumos – zālājā novietota automašīna. Notikuma vietā ar automašīnas īpašnieku veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

Pie īpašuma 1.maija ielā, Talsos novietota automašīna, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums.

 

2017. GADA APRĪLIS

02.04.

Ziņots par alkoholisko dzērienu lietošanu pie ēkas Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā lietošana netiek konstatēta. Veiktas pārrunas un personas izklīdinātas.

03.04.

Saņemta informācija par svešas personas atrašanos daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā A.Pumpura ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Divi vīrieši lietoja alkoholu uz soliņa Fabrikas ielā, Talsos. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

04.04.

Ziņots par sadzīves atkritumu dedzināšanu kādā īpašumā Dārza ielā, Virbu pagastā. Notikuma vietā noskaidrots, ka tiek dedzinātas pērnās lapas. Ieteikts kurināt ugunskuru tā, lai netraucē kaimiņiem.

Konflikts izcēlies kādā īpašumā K.Valdemāra ielā, Sabilē. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

05.04.

Konstatēts fakts, ka kādā īpašumā Jaunajā ielā, Talsos, izveidojušies sadzīves atkritumu uzkrājumi. Uzsākta administratīvā lietvedība.

06.04.

Ziņots par sadzīves atkritumu dedzināšanu kādā īpašumā K.Valdemāra ielā, Sabilē. Notikuma vietā konstatēts, ka ugunskurs gandrīz izdedzis. Ar ugunskura kurinātāju veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Konstatēts fakts, ka īpašumā Lībagu pagastā mājputni ganās brīvā vaļā un tiek pārkāpts aizliegums par mājputnu turēšanu putnu gripas profilakses laikā. Sastādīts pārbaudes akts un materiāli nosūtīti PVD Talsu nodaļai.

07.04.

Ziņots, ka vīrietis guļ zālājā Lielgabalu un Ziemeļu ielu krustojumā, Talsos. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

08.04.

Ziņots par guļošu vīrieti daudzdzīvokļu māju pagalmā Rīgas ielā, Talsos. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš guļ uz gājēju ietves K.Valdemāra ielā, Talsos. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos, gulēja vīrietis. Vīrietis nogādāts Talsu slimnīcā mediķu aprūpē.

09.04.

Ziņots par pieklīdušu suni īpašumā K.Valdemāra ielā, Talsos. Atbildīgais dienests suni nogādā dzīvnieku patversmē.

10.04.

Ziņots par pieklīdušu suni īpašumā Bētiņu ielā, Talsos. Atbildīgais dienests suni nogādā dzīvnieku patversmē.

Saņemta informācija par izmestiem sadzīves atkritumiem mežā pie īpašuma Laucienes pagastā. Uzsākta administratīvā lietvedība.

11.04.

Ziņots par labturības noteikumu pārkāpumu pret suni kādā īpašumā Strazdes pagastā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par nesakoptu īpašumu Darba ielā, Talsos. Apsekots īpašums, sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka guļ vīrietis zālājā pie īpašuma Lapu ielā, Talsos. Vīrietis nodots mediķu aprūpei.

12.04.

Ziņots par beigtu gulbi pie Abavas upes Sabilē. Informācija nodota Sabiles pārvaldes vadītājam. Abavas upes malā norādītajā vietā gulbis netiek atrasts. Sazinoties ar ziņotāju, noskaidrojās, ka notikums ir Kabilē. Informācija nodota Valsts policijai.

Saņemta informācija par svešu personu atrašanos un skaļu trokšņošanu “Zvirgzdu pansijā”, Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Notikuma vietā trokšņošana neapstiprinās, bet nepiederošas personas izraidītas.

13.04.

Pašvaldības policijas darbinieki kopā ar glābšanas dienesta darbiniekiem piedalījās kāda dzīvokļa Kalna ielā, Talsos, durvju atvēršanā, jo dzīvoklī dzīvojošai pensionārei radās veselības problēmas, kā rezultātā sieviete nogādāta slimnīcā.

Talsu autoostā pie tirdzniecības kioska kāds vīrietis kārtoja dabiskās vajadzības. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par traumētu gulbi pie Talsu ezera. Informācija nodota speciālistiem, kuri notikuma vietā konstatēja, ka gulbim dzīvībai un veselībai nopietnu ievainojumu nav.

Stendē, Raiņa ielā uz ceļa izskrēja suns un pakļuva zem vieglās automašīnas. Dzīvnieka īpašnieks ieradās notikuma vietā pēc izbēgušā suņa un nogādāja dzīvnieku pie vetārsta.

14.04.

Talsos, Lielgabalu ielā spēļu zālē notika konflikts starp apmeklētājiem. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ziņots par naktsmiera traucēšanu kādā īpašumā Ambrakas ielā, Valdemārpilī. Notikuma vietā ar jauniešiem veiktas pārrunas.

15.04.

Ziņots par kāda sveša vīrieša atrašanos daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Celtnieku ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis sajaucis kāpņu telpas. Vīrietis dodas uz savu dzīvesvietu.

Kāda iedzīvotāja satraukusies par to, ka Talsu ezerā viens no gulbjiem nepeld, bet guļ ūdenī. Apsekojot ezera krastmalu, konstatēts, ka abi gulbji ir dzīvi un veseli.

Ziņots, ka vīrietis uzvedoties neadekvāti, kaut ko ostot no pudeles satiksmes transporta pieturvietā Stendes ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis atrodas šķīdinātāja reibuma ietekmē, tāpēc nogādāts Talsu slimnīcā.

Skaļa uzdzīve notika kādā īpašumā Laucienes pagastā. No dzīvokļa izraidītas nepiederošās personas. Izsaukta mediķu palīdzība, jo viens no vīriešiem guvis galvas traumu. Uzsākta administratīvā lietvedība.

16.04.

Agresīvi uzvedās vīrietis kādā īpašumā Abavas pagastā. Vīrietis nogādāts Valsts policijā.

Saņemta informācija par to, ka regulāri ar motocikliem tiek izbraukāts atpūtas parks O.Kalpaka ielā, Sabilē. Noskaidrota vainīgā persona, kurai izteikts mutisks aizrādījums.

17.04.

Skaļi atskaņoja mūziku un traucēja kaimiņu naktsmieru kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par kāda vīrieša neadekvātu uzvedību īpašumā Tirgus ielā, Stendē. Notikuma vietā noskaidrots, ka dzīvoklī alkohola koplietošanas laikā izcēlies konflikts. Izsaukta Valsts policijas palīdzība.

18.04.

Vīrietis alkohola reibumā gulēja uz soliņa pie ēkas Lielajā ielā, Talsos. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

19.04.

Ziņots, ka vīrietis guļ pie tirdzniecības centra Rīgas ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis apreibinājies ar krāsu šķaidītāju. Izsaukta mediķu palīdzība.

20.04.

Kopā ar sociālā dienesta darbinieci apsekotas vairākas dzīvesvietas Vandzenes pagastā.

Ziņots par to, ka kāds jaunietis pie tirdzniecības kioska 1905.gada ielā, Talsos, uz tirdzniecības letes nokārtoja dabiskās vajadzības. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Satiksmes transporta pieturā Brīvības ielā, Stendē, gulēja vīrietis alkohola reibumā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par to, ka kāds vīrietis alkohola reibumā veikalā Laucienes pagastā traucē veikala darbiniekiem darbu. Ierodoties notikuma vietā, vīrietis ir aizgājis. Par notikušo veikala darbinieki atsakās rakstīt iesniegumu.

21.04.

Ziņots, ka Talsu autoostā uz soliņa guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietim veikts tests par alkohola koncentrāciju, uzsākta administratīvā lietvedība.  Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Lielajā ielā, Talsos, ieejas durvīm trīs vīrieši līksmo. Notikuma vietā alkohola lietošana netiek konstatēta, pēc pārrunām vīrieši piekrīt doties mājup.

Ziņots par sadūmojumu Laidzes ielā, Talsos. Konstatēts fakts, ka ugunskurs tiek dedzināts īpašumā Gravas ielā, Talsos. Dedzina koku zarus.

22.04.

Vīrietis stiprā alkohola reibumā gulēja kāpņu telpā Lielajā ielā, Talsos. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par to, ka vīrietis guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Celtnieku ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietis pamodināts un viņš dodas uz savu dzīvokli.

23.04.

Ziņots par naktsmiera traucēšanu un trokšņošanu kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Pie dzīvokļa durvīm dzirdama vīriešu saruna. Veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums.

Agresīvi uzvedās kāds jaunietis īpašumā Lībagu pagastā. Jaunietis nogādāts Talsu slimnīcā.

Ziņots par konfliktu Talsu autoostas teritorijā. Notikuma vietā konstatēts, ka konflikts beidzies. Aptaujājot apkārtējos, neizdevās noskaidrot konfliktā iesaistītās personas.

24.04.

Skaļi atskaņota mūzika un traucēts kaimiņu naktsmiers kādā dzīvoklī O.Kalpaka ielā, Sabilē. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par to, ka izveidota sadzīves atkritumu izgāztuve Jaunatnes ielā, Talsos. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par to, ka jaunbūvē Raiņa ielā, Talsos, atrodas vairāki jaunieši. Notikuma vietā noskaidrotas nepilngadīgo personu personības, veiktas pārrunas.

Ziņots par kāda vīrieša agresīvu uzvedību un neadekvātu uzvedību pie veikala Jaunajā ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Valsts policijā.

25.04.

Kopā ar sociālā dienesta darbiniecēm apsekotas dzīvesvietas Ķūļciema pagastā un Laucienes pagastā.

Ziņots, ka alkoholiskos dzērienus lieto pagalmā pie daudzdzīvokļu mājas Pūņās, Valdgales pagastā. Notikuma vietā aizturēts kāds jaunietis, kuram sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par aizdomīgu svešu sievieti un bērnu iznākam no pamesta īpašuma Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrota sievietes personība, veikts tests par alkohola koncentrāciju izelpā. Informācija nodota Talsu novada bāriņtiesai un sociālajam dienestam.

26.04.

Ģimenes konflikts notika kādā īpašumā Ģibuļu pagastā. Sieviete ar bērnu dodas nakšņot pie draudzenes.

27.04.

Ziņots par svešu vīriešu atrašanos dārzā īpašumā A.Lerha-Puškaiša ielā, Talsos. Ar vīriešiem veiktas pārrunas un viņi dodas prom.

Ziņots par sabojātu īpašuma robežzīmi Laidzes pagastā. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Daudzdzīvokļu mājas pagalmā Renču ielā, Stendē, atradās svešs vīrietis ar dīvainu uzvedību. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība un viņš nogādāts dzīvesvietā.

28.04.

Ziņots par saplosītu dzīvnieku pie kāda īpašuma Abavas pagastā. Informācija nodota atbildīgajam dienestam.

29.04.

Talsu novada nakts patversmē izcēlās konflikts starp darbinieku un diviem vīriešiem. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrieši nevēlas ievērot patversmes iekšējās kārtības noteikumus. No patversmes vīrieši izraidīti.

30.04.

Ziņots, ka pie veikala Dižstendē, Lībagu pagastā, guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrieti sastop pastaigājoties, kurš paņem velosipēdu un to stumjot, dodas mājup.

 

2017. GADA MARTS

01.03.

Ziņots par konfliktu pansionātā Sabilē starp iemītnieku un darbinieci. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

02.03.

Saņemta informācija par to, ka automašīna ietriekusies ielu norādes stabā Tirgoņu un Brīvības ielu krustojumā, Sabilē. Noskaidrots automašīnas vadītājs, kurš dzīvesvietas pagalmā atrodas stiprā alkohola reibumā un nav iespējams ar viņu kontaktēties. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots par vīrieti, kurš alkohola reibumā guļ pie tirdzniecības kioska A.Lerha- Puškaiša ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par novietotiem būvniecības atkritumiem pie sadzīves atkritumu konteineriem Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

03.03.

Saņemta informācija par dabisko vajadzību kārtošanu mājas kāpņu telpā un pagalmā O.Kalpaka ielā, Sabilē. Notikuma vietā fakts apstiprinājās. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par vīrieti, kurš rāpo pa ceļa nomali K.Valdemāra ielā, Talsos. Notikuma vietā strādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki. Pēc tam vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots par ubagošanu Talsu autoostas teritorijā. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis konfliktējis ar māti, pavadot māti uz autobusu. Pārkāpums netiek konstatēts.

Kāds autobraucējs ziņo par lielu bedri uz braucamās daļas Dundagas ielā, Talsos. Fakts konstatēts plkst.23.47, pašvaldības policijas darbinieki pie bedres novieto norobežojošo sētiņu, lai novērstu apdraudējumu.

04.03.

Vīrietis stiprā alkohola reibumā atradās pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos. Vīrieti nogādāja pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Vīrietis bezsamaņā gulēja uz soliņa Talsu autoostas teritorijā. Izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki, kas vīrieti nogādāja slimnīcā.

Ziņots par svešas personas atrašanos kāpņu telpā daudzdzīvokļu mājā Darba ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots par konfliktu kādā dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka konflikts ir beidzies, dzīvokļa iemītniekiem savstarpēju pretenziju nav.

05.03.

Ziņots par trokšņošanu un suņa riešanu nakts laikā kādā dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka kāpņu telpā pie dzīvokļa durvīm ir klusums. Ar dzīvokļa iemītniekiem veiktas pārrunas.

Ziņots par skaļu uzdzīvi nakts laikā kādā dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī notiek alkoholisko dzērienu lietošana. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

07.03.

Kopā ar sociālo darbinieci apsekotas vairākas dzīvesvietas Vandzenes pagastā.

Ziņots par vīrieti, kurš ubago pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Vīrietis alkohola reibumā traucēja veikala apmeklētājiem iepirkties tirdzniecības centrā Rīgas ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

08.03.

Vīrietis agresīvi uzvedās Talsu nakts patversmē. Vīrietis no iestādes izraidīts.

Ziņots par kādu vīrieti, kurš guļ pie ēkas ārdurvīm Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Vīrietis nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

09.03.

Ziņots par ielaušanos un zādzību veikalā Rīgas ielā, Sabilē. Veikta videoierakstu caurskate un noskaidrota vainīgā persona, kuru Valsts policijas darbinieki aiztur.

Saņemta informācija par novietotu aizdomīgu ceļojuma koferi pie ēkas J.Grota ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka soma tukša, īpašnieks nav noskaidrots.

10.03.

Ziņots par regulāru skaļas mūzikas atskaņošanu un alkoholisko dzērienu lietošanu dzīvoklī Kalna ielā, Jaunpagastā. Ar dzīvokļa īpašnieci veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par konfliktu pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā kautiņš ir beidzies. Cietušais no medicīniskas palīdzības atsakās, tāpēc nogādāts dzīvesvietā.

Kāds vīrietis ilgāku laiku gulēja pie sadzīves atkritumu novietnes Darba ielā, Talsos. Izsaukta medicīniskā palīdzība, kura vīrieti nogādā uzņemšanas nodaļā.

Ziņots par to, ka uzņēmuma Stacijas ielā, Stendē, teritorijā tiekot kaut kas dedzināts, kā rezultātā gaisā izplatās melni smirdīgi dūmi. Notikuma vietā teritorijā nav iespējams iekļūt, lai konstatētu, kas tiek dedzināts. Informācija nodota atbildīgās teritorijas inspektoram tālākai darbībai.

11.03.

Ziņots par vairāku vīriešu pulcēšanos pie tirdzniecības kioska Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā alkoholisko dzērienu lietošana netiek konstatēta, vīrieši piekrīt doties prom.

Ziņots par konfliktu pie veikala Ventspils ielā, Sabilē. Notikuma vietā konflikts ir beidzies, agresīvais vīrietis aizgājis nezināmā virzienā. Veikala darbiniecēm pretenziju vairs nebija, lietvedība netiek uzsākta.

Ziņots par skaļu uzdzīvi jau otro dienu kādā dzīvoklī Laucienes pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka uzdzīve beigusies, veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Svešs vīrietis klauvējās pie durvīm īpašumā Talsu ielā, Valdemārpilī. Vīrietis alkohola reibumā pārliecināts, ka atrodas Tiņģerē. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

12.03.

Ziņots par sagurušu jaunieti pie ēkas K.Valdemāra ielā, Talsos. Jaunietis nogādāts dzīvesvietā.

Vairāki vīrieši konfliktēja pie veikala Lielajā ielā, Talsos. Konflikta laikā iegūti miesas bojājumi, izsaukta mediķu palīdzība un Valsts policija. Iespējami vainīgā persona aizturēta un nodota Valsts policijas darbiniekiem.

Ziņots par novietotām automašīnām zālājā daudzdzīvokļu mājas pagalmā Miera ielā, Talsos. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols – paziņojums.

13.03.

Kādā īpašumā Abavas pagastā vairākas dienas atrodas pieklīdis svešs suns. Atbildīgā dienesta darbinieki suni nogādā dzīvnieku patversmē.

Ziņots par to, ka īpašumā Ģibuļu pagastā tiekot dedzināts ugunskurs, kurā kaut kas sprāgstot un nelabi smakojot. Notikuma vietā sastaptais vīrietis uzmana ugunskuru, tehnisko un sadzīves atkritumu dedzināšanu nekonstatē.

Ziņots par to, ka vairāki jaunieši staigā pa daudzdzīvokļu mājas Dundagas ielā, Talsos, jumtu un metot ar apelsīniem pa mašīnām. Notikuma vietā aizturēti jaunieši, kurus nodod Valsts policijas darbiniekam, kurš pārņem lietu.

Konstatēts fakts, ka īpašumā Upes ielā, Sabilē, vistas ganās pa ielu un tiek pārkāpts aizliegums par mājputnu turēšanu putnu gripas profilakses laikā. Mājputnu īpašniekam izskaidroti noteikumi un izteikts mutisks aizrādījums.

14.03.

Konflikts starp kaimiņiem notika daudzdzīvokļu mājā Mundigciemā, Lībagu pagastā. Notikuma vietā uzklausītas abas konfliktējošās puses, izskaidroti pienākumi un atbildība koplietošanas telpu izmantošanā.

Ziņots par kādu klaiņojošu suni, kurš uzbrucis citam sunim pie veikala Brīvības ielā, Stendē. Suns ievietots pie veikala metāla iežogojumā. Notiek dzīvnieka saimnieka meklēšana, izmantojot arī saziņas līdzekļus. Suņa īpašnieks netiek noskaidrots, tāpēc vakarā suns tiek palaists brīvā vaļā.

15.03.

Konstatēts fakts, ka īpašumā Ventspils ielā, Sabilē, vistas ganās pie mājas brīvā vaļā un tiek pārkāpts aizliegums par mājputnu turēšanu putnu gripas profilakses laikā. Mājputnu īpašniecei izskaidroti noteikumi un izteikts mutisks aizrādījums.

Konflikts starp kaimiņiem notika sociālo dzīvokļu ēkā Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Notikuma vietā uzklausītas abas konfliktējošās puses, izskaidroti pienākumi un atbildība koplietošanas telpu izmantošanā.

16.03.

Saņemta informācija par jauniešiem, kas staigājot pa tirdzniecības centra jumtu Rīgas ielā, Talsos. Notikuma vietā jaunieši aizbēguši. Aprakstam līdzīgi trīs jaunieši pamanīti smēķējot pagalmā uz soliņa Miera ielā, Talsos. Jaunieši nogādāti pašvaldības policijā, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par novietotu automašīnu invalīdu stāvvietā Dundagas ielā, Talsos. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols – paziņojums.

Stiprā alkohola reibumā atradās vīrietis Talsu autoostas teritorijā. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par sadzīves atkritumu dedzināšanu būvlaukumā Rīgas ielā, Sabilē. Notikuma vietā konstatēts, ka tiek dedzināti dēļi. Panākta vienošanās, ka dedzinās vienu reizi nedēļā, lai netraucētu apkārtējiem iedzīvotājiem.

17.03.

Ziņots par to, ka novietota automašīna stāvvietā daudzdzīvokļu mājas pagalmā A.Pumpura ielā, Talsos, neievērojot aizlieguma zīmi. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols – paziņojums.

Saņemta informācija par izmestiem sadzīves atkritumiem kapu atkritumu konteinerā Laidzes pagastā. Notikuma vietā lietišķie pierādījumi netiek iegūti.

Ziņots par svešu personu atrašanos dzīvoklī Jaunciemā, Ārlavas pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī notikusi alkoholisko dzērienu lietošana, no dzīvokļa tiek izraidīta svešā persona.

Svešs vīrietis atradās daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Dundagas ielā, Talsos. Vīrietis ar redzamiem miesas bojājumiem uz sejas nogādāts mediķu aprūpē.

Ziņots, ka agresīvi bērnu klātbūtnē uzvedas vīrietis dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Informācija nodota Valsts policijai.

Slimnīcas uzņemšanas nodaļā agresīvi uzvedās un lamājās vīrietis reibuma stāvoklī. No vīrieša izelpas jūtama krāsas šķīdinātāja smaka, veikts alkohola koncentrācijas tests. Vīrietis nomierinās un tiek nogādāts palātā.

Saņemta informācija par piekrautiem ar vecām mēbelēm mājas bēniņi kādā īpašumā Lībagu pagastā. Informēts mājas apsaimniekotājs, kurš apņēmās bēniņus iztīrīt.

18.03.

Trokšņošana un naktsmiera traucēšana notika kādā dzīvoklī Laidzes ielā, Talsos. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par nekārtībām un konfliktu pie spēļu zāles Brīvības ielā, Talsos. Ierašanās brīdī valda kārtība. Noskaidrots, ka konflikts noticis spēļu zāles telpās, bet apsardzes darbinieki veiksmīgi konfliktu atrisinājuši.

Ziņots, ka pie ēkas K.Valdemāra ielā, Talsos, guļ vīrietis. Notikuma vietā vīrietis alkohola reibumā sēž uz ietves, vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš guvis miesas bojājumus Priežu ielā, Sabilē, bet atsakās no mediķu palīdzības. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

19.03.

Agresīvi uzvedās bērna klātbūtnē vīrietis alkohola reibumā kādā dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Valsts policijā.

20.03.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ ceļa malā un blakus atrodas suns. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis alkohola reibumā kritis un sastiepis kājas potīti, tāpēc nevarot paiet. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

21.03.

Sabiles bibliotēkā kāds vīrietis neievēroja bibliotēkas iekšējās kārtības noteikumus un ignorēja darbinieku prasības. Notikuma vietā ar vīrieti veiktas pārrunas un izteikts viņam mutisks aizrādījums.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ pie kāda dzīvokļa durvīm Jaunajā ielā, Talsos. Ierašanās brīdī radinieki ienes vīrieti dzīvoklī.

Ziņots par diviem vīriešiem, kuri piedāvāja pirkt traukus un karotes pie īpašuma Smilšu ielā, Sabilē. Notikuma vietā konstatēts, ka tirgotāji ir Moldāvijas pilsoņi. Informācija nodota Valsts policijai, pārbaudītas datu bāzē vīriešu personības.

Kopā ar Talsu bāriņtiesas un sociālā dienesta darbinieci veikta apsekošana kādā dzīvesvietā Jaunpagastā, Virbu pagastā. Pārbaudē konstatēts, ka māte atrodas stiprā alkohola reibumā un bērniem nav droša vide. Bērni nogādāti pie radinieces Talsos.

22.03.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ satiksmes transporta pieturā Lībagu pagastā. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis, atpūtinot kājas, apgūlies pieturā, lai vēlāk dotos uz dzīvesvietu.

23.03.

Ziņots par sadzīves atkritumu izmešanu no automašīnas citu īpašumā esošajos sadzīves atkritumu konteineros daudzdzīvokļu māju pagalmā Rīgas ielā, Talsos. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Saņemta informācija par ceļa seguma bojāšanu ar smago tehniku veicot šķeldas sagatavošanas darbus ceļa posmā Cīruļi – pie īpašuma “Zaļmeži”. Notikuma vietā netiek konstatēts ceļa seguma bojāšanas fakts. Darba veicējs ar pagasta pārvaldnieci veic pārrunas par nepieciešamajām darbībām, kas veicamas pabeidzot darbus.

Konflikts starp kaimiņiem notika kādā īpašumā O.Kalpaka ielā, Sabilē. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par riepu dedzināšanu kādā īpašumā Pastendē, Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā fakts neapstiprinājās.

24.03.

Ziņots par to, ka trīs jaunieši aizdedzinājuši kūlu kādā īpašumā Talsu ielā, Sabilē. Notikuma vietā izsaukts glābšanas dienests. Noskaidrotas iespējami vainīgās nepilngadīgās personas. Materiāls nodots Valsts policijai.

Saņemta informācija par jauniešiem, kas kaut ko spridzina Strēlnieku ielā, Stendē. Ierodoties notikuma vietā, jaunieši aizmukuši. Noskaidrots, ka spridzinātas, iespējams, PET pudeles.

25.03.

Ziņots par Talsu apvedceļa ceļmalā guļošu vīrieti, kuram sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Konflikts starp spēļu zāles Brīvības ielā, Talsos, apmeklētāju un apsardzes darbinieku. Notikuma vietā ar apmeklētāju veiktas pārrunas un viņš dodas prom.

Vīrietis stiprā alkohola reibumā gulēja uz gājēju ietves A.Pumpura ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā un viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par konfliktu kādā īpašumā Lielajā ielā, Valdemārpilī. Notikuma vietā noskaidrots, ka strīds izcēlies alkoholisko dzērienu koplietošanas laikā. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts, no īpašuma izraidot nepiederošās personas.

26.03.

Ziņots par kāda vīrieša neadekvātu uzvedību sabiedriskā vietā Talsu ezera promenādē. Vīrietis nogādāts Talsu slimnīcā, pēc tam nogādāts Valsts policijā.

27.03.

Ziņots par vairāku apšaubāmu personu pulcēšanos skvērā pie daudzdzīvokļu ēkas Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā ar vīriešiem veiktas pārrunas un viņi aizraidīti prom.

Saņemta informācija par suņa klaiņošanu pie degvielas uzpildes stacijas Celtnieku ielā, Talsos. Apsekota apkārtne un aprakstam atbilstošs suns ievērots aiz angāra pie ķēdes.

Ziņots, ka dārzā pie īpašuma A.Lerha – Puškaiša ielā, Talsos, vairāki vīrieši sapulcējušies un gatavojas uz alkoholisko dzērienu lietošanu. Vīrieši no īpašuma aizraidīti.

Saņemta informācija par kāda vīrieša uzmācīgu attieksmi un ubagošanu pie tirdzniecības centra Rīgas ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietis ubagošanas faktu noliedz. Vīrietim palūgts doties prom.

28.03.

Ziņots par ceļa vidū pie īpašuma Laidzes pagastā atstātu traktoru, kā rezultātā liegta kustība citiem transportlīdzekļiem. Notikuma vietā ierodas traktorists, kurš atbrīvo ceļu.

Konstatēts fakts, ka īpašumā Abavas pagastā, vistas ganās brīvā vaļā un tiek pārkāpts aizliegums par mājputnu turēšanu putnu gripas profilakses laikā. Mājputnu īpašniekam izskaidroti noteikumi un izteikts mutisks aizrādījums.

Konflikts starp dēlu un māti notika kādā īpašumā Censoņu ielā, Talsos. Ar vīrieti veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par kāda vīrieša uzmākšanos klientiem degvielas uzpildes stacijā “Statoil” Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā vīrietis aizraidīts.

 

2017. GADA FEBRUĀRIS

01.02.

Kopā ar sociālo darbinieku un bāriņtiesas darbinieku apsekota kāda ģimene dzīvesvietā Valdgales pagastā, lai pārbaudītu informāciju par to, ka vecāki lietojot alkoholu mazgadīgu bērnu klātbūtnē. Pārbaudē konstatēts, ka informācija ir maldīga.

Ziņots, ka ceļa posmā Talsi – Valdemārpils nomalē vīrietis ar neadekvātu uzvedību kūleņo un žestikulē, vārtās pa sniegu. Vīrietis nogādāts Talsu slimnīcā.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš guļ Talsu autoostas teritorijā. Notikuma vietā izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

02.02.

Ziņots par personu, kura atrodas stiprā alkohola reibumā sabiedriskā vietā, Kareivju ielā, Talsos. Veikta teritorijas apsekošana un konstatēts, ka persona ir devusies prom.

Saņemta informācija par pašvaldībai piederoša dzīvokļa demolēšanu Dižstendē, Talsu novadā. Apsekots kopā ar Talsu novada Dzīvokļu komisijas pārstāvi. Ierašanās brīdī pārkāpums netiek konstatēts un pieņemti paskaidrojumi no kaimiņiem.

Ziņots par vairākām personām, kuras ar sniegu apmētājušas kāda veikala Mundigciemā, Talsu novadā, logus. Ierašanās brīdī vainīgās personas netiek sastaptas, pārbaudīts veikala logu stāvoklis un bojājumi netiek konstatēti.

03.02.

Saņemta informācija par izbraukātu zemes gabalu kādā īpašumā Abavas pagastā, Talsu novadā. Ar vainīgo personu veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums un panākta savstarpēja vienošanās.

Ziņots par vairākām automašīnām, kuras novietotas daudzdzīvokļu mājas pagalma Miera ielā, Talsos, zaļajā zonā, neievērojot Ceļu satiksmes noteikumus. Notikuma vietā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Vīrietis stiprā alkohola reibuma stāvoklī gulēja pie kādas ēkas Dundagas ielā, Talsos. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai Akmeņu ielā, Talsos, neievērojot Ceļu satiksmes noteikumus. Pārkāpums netika konstatēts.

Saņemta informācija par klaiņojošiem suņiem Laidzes pagastā, Talsu novadā. Veikta patrulēšana, klaiņojošie suņi netiek atrasti.

04.02.

Saņemta informācija par nepiederošu personu iekļūšanu kādā neapdzīvotā īpašumā Kalēju ielā, Talsos. Notikuma vietā vainīgās personas netiek konstatētas, informācija nodota īpašuma īpašniekam.

Ziņots par personu stiprā alkohola reibumā, kura sēž ceļa Talsi-Stende malā. Persona nogādāta Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē.

05.02.

Ziņots par vīrietis, kurš gulēja kādas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Sociālā aprūpes centrā “Stūrīši”.

06.02.

Saņemta informācija, ka cigarešu izsmēķi tiek mesti zemē pie kāda veikala Sabilē, Talsu novadā. Informēta veikala vadītāja, veiktas pārrunas un panākta savstarpēja vienošanās.

Ziņots par notekūdeņu nopludināšanu novadgrāvī pie kāda īpašuma Ventspils ielā, Sabilē. Sastādīts pārbaudes akts, noteikts termiņš līdz kuram sakārtot teritoriju un panākt vienošanos ar pilsētas pārvaldi par problēmas tehnisko risinājumu.

Ziņots par vīrieti, kurš gulēja kādas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Sociālā aprūpes centrā “Stūrīši”.

Izcēlies konflikts par malkas šķūnīšu sadalījumu starp kaimiņiem kādā īpašumā O.Klapaka ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas, informācija nodota mājas apsaimniekotājam, kurš sola ierādīt katram piederošo malkas šķūnīti.

07.02.

Ziņots par pieklīdušu kucēnu kādā īpašumā Abavas pagastā, Talsu novadā. Informācija nodota SIA “Janvāri”, kuri kucēnu nogādā dzīvnieku patversmē “Ausma”.

Ziņots par automašīnu, kura novietota stāvēšanai uz trotuāra Draudzības ielā, Talsos, neievērojot Ceļu satiksmes noteikumus. Automašīnas īpašniekam izskaidroti Ceļu satiksmes noteikumi un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par svešu personu atrašanos kādā dzīvoklī Raiņa ielā, Talsos. Veikta apsekošana kopā ar Valsts policijas darbiniekiem. Vainīgās personas netiek sastaptas.

08.02.

Ziņots par aizdomīga izskata personu, kura atrodas kādā ēkā Jaunā ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Ar īpašnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

09.02.

Ziņots par pieklīdušu svešu suni īpašumā Abavas pagastā. Noskaidrots dzīvnieka īpašnieks, kuram izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija no kaimiņiem kādā īpašumā Laidzes pagastā par 1.grupas invalīdu, kurš vairākas dienas neesot redzēts, vakaros logos nedeg gaisma. Kopā ar sociālo darbinieci apsekota dzīvesvieta un noskaidrots, ka personai palīdzība nav nepieciešama. Informēti radinieki.

10.02.

Ziņots, ka svešs vīrietis atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Vīrietis, bez patstāvīgas dzīvesvietas, nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

11.02.

Ziņots, ka sveša sieviete alkohola reibumā atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Rīgas ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka sieviete meklē drauga dzīvesvietu, tiek sazvanīts draugs un nogādāta dzīvesvietā.

Ziņots, ka svešs vīrietis atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Dundagas ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīši”, Laidzes pagastā.

Saņemta informācija par to, ka pa Pļavu ezeru braukā automašīnas. Notikuma vietā konstatēts, ka automašīnas aizbraukušas.

12.02.

Ziņots, ka vairākas automašīnas novietotas zālājā daudzdzīvokļu namu pagalmā Rīgas ielā, Talsos. Notikuma vietā nekonstatēja pārkāpumu.

13.02.

Konflikts izcēlās vīrietim ar komunālās nodaļas vadītāju kādā īpašumā Virbu pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konfliktsituācija atrisināta.

Uz gājēju ietves Dundagas ielā, Talsos, gulēja sieviete alkohola reibumā. Sieviete nogādāta pašvaldības policijā, kur viņai sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu.

Konstatēts fakts, ka kādai Sabiles iedzīvotājai divi piederošie suņi nav reģistrēti un vakcinēti. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par konfliktu kādā īpašumā O.Kalpaka ielā, Sabilē. Notikuma vietā konstatēts, ka sievietei nodarīti miesas bojājumi, izsaukta medicīniskā palīdzība. Agresīvais vīrietis nogādāts Valsts policijā.

14.02.

Ziņots par diviem klaiņojošiem suņiem pie kāda īpašuma Abavas pagastā. Ar dzīvnieku īpašnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par konfliktu kādā koplietošanas koridorā Brīvības ielā, Talsos. Agresīvais vīrietis aizturēts un nogādāts iecirknī administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

Ziņots, ka svešs vīrietis atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīši”, Laidzes pagastā.

15.02.

Ziņots, ka divas meitenes atrodas uz ledus zem tilta Abavas upē, Sabilē. Notikuma vietā noskaidrotas nepilngadīgo personu personības un veiktas pārrunas ar vecākiem. Informēta mācību iestādes direktore par prevencijas pasākumu veikšanu skolā.

16.02.

Ziņots par vīrieti, kurš alkohola reibumā atradās Talsu autoostas uzgaidāmajā zālē. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīši”, Laidzes pagastā.

17.02.

Agresīvi uzvedās jaunietis kādā dzīvoklī Ventspils ielā, Sabilē. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Konflikts starp kaimiņiem notika O.Kalpaka ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas un panākta vienošanās.

Ziņots, ka trīs nepilngadīgas personas atrodas uz ledus pie Abavas upes tilta, Sabilē. Noskaidrotas bērnu personības un veiktas pārrunas ar vecākiem.

Saņemta informācija par kādu vīrieti, kurš ilgāku laiku sēž uz soliņa Talsu pilsētas laukumā. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis lietojis krāsu atšķaidītāju un saindējies. Izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

18.02.

Ziņots par netīru ceļa segumu pie īpašuma Līkajā ielā, Talsos. Informācija nodota atbildīgā dienesta pārstāvim.

Stiprā alkohola reibumā atradās vīrietis pie tirdzniecības centra Rīgas ielā, Talsos. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

19.02.

Ziņots par skaļu trokšņošanu kādā dzīvoklī Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka pie sienas tiek piestiprināts skapītis. Veiktas pārrunas.

20.02.

Ziņots par reklāmu, kura ar vēju atrauta no ēkas Dundagas ielā, Talsos, un apdraud garāmgājējus. Informēts reklāmas uzstādītājs, kurš veic reklāmas demontāžu.

Ziņots, ka vīrietis sistemātiski nakts laikā skalda malku dzīvoklī Rīgas ielā, Sabilē, līdz ar to traucē kaimiņiem naktsmieru. Uzsākta administratīvā lietvedība un vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

21.02.

Ziņots par klaiņojošiem suņiem pie kāda īpašuma Laucienes pagastā. Uzsākta administratīvā lietvedība un dzīvnieku īpašniecei sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par konfliktu starp kaimiņiem koplietošanas koridorā kādā daudzdzīvokļu mājā Mundigciemā, Lībagu pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums visām konfliktā iesaistītajām personām.

Saņemta informācija par ilgstošu konfliktu starp kaimiņiem kādā īpašumā Dižstendē, Lībagu pagastā. Veiktas pārrunas ar konfliktējošajām personām.

22.02.

Ziņots par kanalizācijas akas vāku, kurš nošķūrēts, tehnikai tīrot ielu no sniega Lielgabalu un Ziemeļu ielas krustojumā, Talsos. Notikuma vietā sagaidīts atbildīgais dienests.

Saņemta informācija par pazudušu meiteni, kura nav atgriezusies dzīvesvietā Talsu ielā, Sabilē. Informācija nodota Valsts policijai, veikta patrulēšana pilsētā.

23.02.

Ziņots par kādu sievieti alkohola reibumā, kas atradās uz gājēju ietves Raiņa ielā, Talsos. Sieviete nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija par trokšņošanu kādā dzīvoklī Abavas pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

24.02.

Saņemta informācija par to, ka kādam Sabiles iedzīvotājam suns nav reģistrēts un vakcinēts likumā noteiktā kārtībā. Dzīvnieka īpašniekam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Sniegta palīdzība kādai Talsu Krīžu centra iemītniecei nogādāt sievieti dzīvesvietā, lai paņemtu nepieciešamās mantas sev un bērnam.

Ziņots, ka mātei apdraudējums no psihiski slima dēla savā dzīvesvietā Tiltu ielā, Stendē. Pieņemts lēmums sievieti nogādāt Talsu novada patversmē.

Tirdzniecības centrā Rīgas ielā, Talsos, atradās klaiņojošs suns, kuru nogādāja dzīvnieku patversmē.

25.02.

Ziņots par skaļu trokšņošanu kādā dzīvoklī Miera ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī valda klusums un dzīvokļa logi tumši.

Pie ēkas Miera ielā, Talsos, atradās nepilngadīga persona alkohola reibumā, kuru nogādāja Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Pēc tam jaunietis nodots mātes aprūpē Laucienes pagastā.

Ziņots par kādu vīrieti, kurš nekontaktējams guļ pie ēkas ārdurvīm Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Vīrietis nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

26.02.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš guļ pie veikala Raiņa ielā, Talsos. Izsaukta mediķu palīdzība, kas personu pārņem savā aprūpē.

Ziņots par svešas personas atrašanos kāpņu telpā daudzdzīvokļu mājā Lielajā ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietim nav iespēja nokļūt dzīvesvietā Piltenē, tāpēc nogādāts Talsu novada patversmē.

Saņemta informācija par kādu sievieti, kura Talsu autoostas teritorijā uzmācās apkārtējiem. Notikuma vietā sieviete atsakās no mediķu palīdzības, tiek nogādāta dzīvesvietā.

27.02.

Saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī O.Kalpaka ielā, Sabilē notiekot alkohola lietošana mazgadīga bērna klātbūtnē. Notikuma vietā pārkāpums netiek konstatēts, informācija nodota bāriņtiesas darbiniekam.

Ziņots, ka notiek konflikts par servitūta ceļa iemērīšanu īpašumā Valdgales pagastā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka ceļš ir iemērīts, ar kaimiņu mājas īpašnieku veiktas pārrunas.

Ziņots par sveša vīrieša atrašanos kāpņu telpā daudzdzīvokļu mājā Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, kur sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

28.02.

Kopā ar sociālā dienesta darbiniecēm apsekotas vairākas dzīvesvietas Vandzenes pagastā un Ārlavas pagastā.

Ziņots par to, ka kāda Sabiles iedzīvotāja neievēro mājputnu turēšanas noteikumus un putni atrodas brīvā vaļā Sabiles parkā. Ar mājputnu īpašniekiem veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

 

2017. GADA JANVĀRIS

05.01.

Ziņots, ka daudzdzīvokļu mājas pagalmā Dundagas ielā, Talsos, novietota automašīna, kura traucē braukt citiem transportlīdzekļiem. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

06.01.

Konflikts notika kādā īpašumā K.Valdemāra ielā, Talsos. Notikuma vietā strādā Neatliekamās palīdzības dienests. Veicot pārrunas, noskaidrots, ka konfliktā iesaistītajām personām vienam pret otru pretenziju nav.

Ziņots, ka daudzdzīvokļu mājas pagalmā Raiņa ielā, Talsos, novietota automašīna, kura traucē dienestam izvest sadzīves atkritumus. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

07.01.

Konflikts par servitūta ceļa lietošanu izcēlās pie kāda īpašuma Laidzes pagastā. Notikuma vietā panākta vienošanās par automašīnas pārvietošanu.

08.01.

Ziņots par novietotu automašīnu pagalmā A.Pumpura ielā, Talsos, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Sabilē, Blaumaņa ielā pa braucamo daļu ar automašīnu tika vizināts bērns ar ragaviņām, kuras piesietas automašīnas aizmugurē. Ar automašīnas vadītāju veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

09.01.

Saņemta informācija par klaiņojošu suni Laucienes pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos, gulēja stiprā alkohola reibumā vīrietis, kuram sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Vīrieti nogādāja patversmē “Stūrīšos “, Laidzes pagastā.

10.01.

Ziņots par īpašumu Talsu ielā, Sabilē, kur ar sniegu nolauzta notekcaurule, kura karājas pār ielu un var radīt apdraudējumu gājējiem. Ar ēkas īpašnieku panākta vienošanās, ka apdraudējums nekavējoties tiks novērsts.

Ziņots, ka svešs vīrietis atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā 1.maija ielā, Talsos. Vīrietim bez patstāvīgas dzīvesvietas izskaidrots, ka jādodas uz patversmi Zvirgzdos.

Ziņots, ka suns ko kāda īpašuma Arāju ielā, Talsos, sakodis stirnu. Informācija nodota vetārstam, noskaidrots suņa īpašnieks. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka Talsu autoostas uzgaidāmajā zālē vairākas personas skaļi uzvedas un lieto alkoholu. Notikuma vietā alkohola lietošana netiek konstatēta, personas no uzgaidāmās zāles izraidītas.

11.01.

Pēc sociālā darbinieka lūguma veikta pārbaude kādā dzīvesvietā Balgales pagastā, par informācijas pārbaudi, ka mazgadīgu bērnu māte atrodas alkohola reibumā.  Pārbaudē fakts apstiprinājās, bērni nodoti vecmātes aprūpē. Informācija nodota sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem.

12.01.

Ziņots par kaimiņu, kurš neatsaucas uz klauvējieniem pie dzīvokļa durvīm Darba ielā, Talsos. Pārbaudes laikā konstatēts, ka vīrietim ir aprūpētāja, kuru sastop dzīvesvietā.

Ziņots, ka svešs vīrietis atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Raiņa ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīši”, Laidzes pagastā.

Ziņots, ka Talsu autoostā pie centrālās ieejas notiek kautiņš. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka konflikts beidzies. Cietušās personas atrodas alkohola reibumā, no mediķu palīdzības atsakās.

13.01.

Saņemta informācija par trokšņošanu un alkoholisko dzērienu lietošanu dzīvoklī Brīvības ielā, Stendē. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī valda klusums. Ieteikts kaimiņiem rakstīt iesniegumu.

Ziņots par novietotiem kokmateriāliem zem elektrības līnijas kādā īpašumā Abavas pagastā. Veiktas pārrunas ar īpašuma īpašnieku, kas apsolīja novērst apdraudējumu.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ ceļmalā Brīvības ielā, Stendē. Neatliekamā medicīniskā palīdzība vīrieti nogādā Talsu slimnīcā, jo vīrietim problēma ar veselību.

Saņemta informācija par agresīvu braukšanu un driftēšanu ar automašīnu pa ielām Virbu pagastā. Informācija nodota Valsts policijai.

14.01.

Saņemta informācija par trokšņošanu dzīvoklī Brīvības ielā, Stendē. Notikuma vietā no dzīvokļa izraidītas nepiederošas personas.

15.01.

Konflikts starp diviem vīriešiem notika īpašumā Pļavās, Laucienes pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka viens no vīriem aizgājis, otrs vīrietis alkohola reibumā sūdzas par vecām traumām. Izskaidrota tālākā rīcība.

Saņemta informācija par trokšņošanu dzīvoklī Brīvības ielā, Stendē. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī personas atrodas alkohola reibumā, bet uzvedas klusi. Ieteikts kaimiņiem rakstīt iesniegumu.

16.01.

Konstatēts, ka pie kādas ēkas Rīgas ielā, Sabilē, no jumta nokarājas sniegs, bet novilkta norobežojošā lenta pie ēkas, lai neapdraudētu gājējus. Panākta vienošanās ar ēkas īpašnieku, lai tiktu ātrāk novērsts apdraudējums.

Ziņots, ka bezpajumtnieks alkohola reibumā atrodas pie garāžām Rūpniecības ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis ir pamatīgi nosalis, tādēļ nogāgāts Talsu slimnīcā.

Konflikts starp dēlu un māti notika kādā dzīvoklī Ventspils ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar dēlu un viņam izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par vīrieti alkohola reibumā, kurš atrodas daudzdzīvokļu mājas pagalmā A.Lerha – Puškaiša ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrieti nesastop, bet noskaidrots, ka vīrietis devies pilsētas centra virzienā. Apsekota tuvākā apkārtne.

17.01.

Saņemta informācija par jauniešiem, kuri sporta zālē Mundigciemā nodarbojoties ar smagatlētiku, met pārāk agresīvi hanteles uz grīdas, tā radot neērtības veikala personālam. Ar jauniešiem veiktas pārrunas.

Ziņots, ka kāda sieviete alkohola reibumā sēž sniega kupenā pie veikala Darba ielā, Talsos. Sieviete nogādāta dzīvesvietā.

18.01.

Ziņots, ka pie veikala Vandzenes pagastā, atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis nedaudz iedzēris un spēj patstāvīgi doties uz dzīvesvietu.

19.01.

Saņemta informācija par suņa gaudošanu naktī un kaimiņu naktsmiera traucēšanu kādā dzīvoklī Virbu pagastā. Ar dzīvnieka īpašnieci veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums.

Ziņots par sveša vīrieša atrašanos pie ārdurvīm daudzdzīvokļu mājā Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Noskaidrota vīrieša personība un vīrietis dodas uz dzīvesvietu.

20.01.

Saņemta informācija par to, ka ceļa posmā Stende – Veģi no kravas automašīnas izkritušas vairākas govis. Palīdzēts Valsts policijas darbiniekiem regulēt satiksmi uz ceļa, kamēr noformē satiksmes negadījumu.

21.01.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ sniegā pie īpašuma Lielajā ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka vīrietis stiprā alkohola reibumā guļ, nav pamodināms. Izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kura vīrieti nogādā Talsu slimnīcā.

Sieviete radīja stipru sadūmojumu no aizmirstā katliņa ar makaroniem uz plīts kādā dzīvoklī Laidzes pagastā. Kaimiņi uztraucās par apdraudējumu sievietes darbību dēļ. Informēta sociālā darbiniece.

Ziņots par sievieti stiprā alkohola reibumā, kura sēž sniegā Dundagas ielā, Talsos. Sieviete nogādāta pašvaldības policijā, kur viņai sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu.

Ziņots par vīrieti, kurš rāpo pa Robežu ielu, Talsos. Vīrietis nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš ilgstoši sēž sniegā pie īpašuma Robežu ielā, Stendē. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā Stendē.

22.01.

Konflikts notika kādā ģimenē Censoņu ielā, Talsos.  Notikuma vietā no cietušās sievietes pieņemts iesniegums un vardarbīgais vīrietis nogādāts Valsts policijā.

23.01.

Vīrietis stiprā alkohola reibumā neadekvāti uzvedās un traucēja Ventspils ielā, Sabilē, veikala darbiniekiem darbu. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, uzsākta administratīvā lietvedība.

Veikta pārbaude kādā dzīvesvietā Kolkas ielā, Talsos, jo saņemta informācija par alkohola lietošanu mazgadīgu bērnu klātbūtnē. Konstatēts, ka lietošana vairs nenotiek, informācija nodota sociālajam dienestam.

Ziņots par vīrieti, kurš ilgstoši sēž sniegā pie īpašuma A.Lerha – Puškaiša ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Talsu slimnīcā.

Saņemta informācija par sadegušu automašīnu pie īpašuma Kamparkalnā, Lībagu pagastā. Informācija nodota Valsts policijai.

25.01.

Ziņots par lielu bedri asfaltā pie garāžām Ventspils ielā, Sabilē, kas rada apdraudējumu satiksmes dalībniekiem. Informācija nodota pašvaldības pārvaldniekam, notikuma vietā tiek uzstādītas norobežojošās sētiņas.

26.01.

Ziņots par slidenām ietvēm pie vairākiem īpašumiem Talsos. Noskaidrotas atbildīgās personas, kas novērš apdraudējumu.

Saņemta informācija par sabojātu ceļu Valdgales pagastā. Veicot mežizstrādi, smagā tehnika vedot zāģmateriālus, sabojājusi pašvaldībai piederošu ceļu. Noskaidrota atbildīgā persona, kura vienojas ar pagasta pārvaldnieci par ceļa sakārtošanu.

Kādā īpašumā Ģibuļu pagastā dedzināja tehniskos atkritumus. Uzsākta administratīvā lietvedība, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

28.01.

Stiprā alkohola reibumā atradās vīrietis kāda īpašuma pagalmā Brīvības ielā, Talsos. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Plānota reida laikā tika apsekotas jauniešu pulcēšanās un izklaides vietas Talsos. Apsekota Stendes un Valdemārpils pilsētas, veikta pārbaude pasākuma laikā Tiņģeres pils ballē.

29.01.

Ziņots par skaļu uzdzīvi kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Pārbaudē konstatēts, ka informācija neatbilst patiesībai.

30.01.

Saņemta informācija par nelikumīgu ievākšanos kādā dzīvoklī O.Kalpaka ielā, Sabilē. Notikuma vietā noskaidrots, ka dzīvoklī ielaista sieviete ar bērnu vienojoties ar dzīvokļa īpašnieku.

Ziņots par svešu automašīnu, kura novietota daudzdzīvokļu mājas pagalmā A.Pumpura ielā, Talsos, neievērojot Ceļu satiksmes noteikumus. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

31.01.

Ziņots, ka Ārlavas pagastā, kādā īpašumā kaimiņa suns noplēsis kaķi. Cietušais atsakās rakstīt iesniegumu, administratīvā lietvedība netiek uzsākta.

Saņemta informācija par malkas zādzību no malkas šķūņa kādā īpašumā K.Valdemāra ielā, Sabilē. Informācija nodota Valsts policijas inspektoram.

 

 

2016. GADA DECEMBRIS


01.12.

Ziņots, ka vīrietis guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Dundagas ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Saņemta informācija par trokšņošanu kādā dzīvoklī Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā netika konstatēta trokšņošana.

02.12.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī A.Pumpura ielā, Talsos. Ierašanās brīdī mūzika nav skaļa, veiktas pārrunas.

03.12.

Ziņots, ka vīrietis guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā A.Pumpura ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Talsu slimnīcā mediķu aprūpei.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš ieradies alkohola reibumā Talsu nakts patversmē, Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Apsekota kādas nepilngadīgas personas dzīvesvieta Vandzenes pagastā, jo meitene ignorē vecāku norādījumus un klaiņo. Pārbaudē konstatēts, ka meitene atrodas dzīvesvietā.

04.12.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī 1.maija ielā, Talsos. Ierašanās brīdī mūzika skan klusi, dzirdamas sarunas, veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par trokšņošanu kādā dzīvoklī Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā mājā viss klusi, fakts neapstiprinājās.

Beigta lapsa atradās kāda īpašuma pagalmā Dižstendē, Lībagu pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

Uz gājēju ietves Jaunajā ielā, Talsos, gulēja vīrietis alkohola reibumā. Pašvaldības policijā vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka sieviete alkohola reibumā atrodas Talsu autoostas teritorijā. Sieviete nogādāta dzīvesvietā Talsos.

Ziņots, ka svešs vīrietis atrodas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

05.12.

Agresīvi uzvedās un traucēja sabiedrisko kārtību kāds spēļu zāles apmeklētājs Lielajā ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Valsts policijā.

Ziņots, ka vīrietis guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Miera ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Svešs vīrietis ar veselības problēmām atradās kādā daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Rīgas ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

06.12.

Ziņots, ka vīrietis guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Miera ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts Talsu novada patversmē Zvirgzdos, Laidzes pagastā.

07.12.

Kopā ar sociālo darbinieku apsekota kāda dzīvesvieta Laucienes pagastā, kur jaunietis neadekvāti uzvedās. Izsaukta mediķu palīdzība un jaunietis nogādāts slimnīcā.

08.12.

Ziņots, ka vīrietis alkohola reibumā guļ pie kāda īpašuma žoga Nomaļu ielā, Talsos. Vīrietim pašvaldības policijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Pēc tam nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

09.12.

Ziņots par iespējami mirušu vīrieti īpašumā Gravas ielā, Sabilē. Notikuma vietā strādā Neatliekamās ātrās palīdzības dienesta un Sabiles posteņa Valsts Ugunsdrošības un glābšanas dienesta darbinieki, informācija apstiprinājās un nodota Valsts policijai.

Agresīvi uzvedās vīrietis alkohola reibumā mazgadīga bērna klātbūtnē kādā īpašumā Kasparu ielā, Stendē. Par notikušo informēti Talsu novada sociālā dienesta un bāriņtiesas darbinieki.

10.12.

Ziņots, ka vīrietis alkohola reibumā dauzās pie kāda dzīvokļa durvīm daudzdzīvokļu ēkā Laidzes pagastā, un traucē mieru. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis aizgājis prom.

Saņemta informācija par gūtiem miesas bojājumiem vīrietim alkohola koplietošanas laikā pansijā Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Notikuma vietā noskaidrots, ka miesas bojājumus vīrietis guvis pats krītot, no medicīniskās palīdzības atteicās.

11.12.

Ziņots, ka vīrietis alkohola reibumā guļ uz gājēju ietves Talsu autoostas teritorijā. Pašvaldības policijā vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots, ka vīrietis guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Niedru ielā, Lubezerē, Ārlavas pagastā. Notikuma vietā panākts mierizlīgums.

13.12.

Konflikts starp tēvu un dēlu notika kādā īpašumā Pastendē, Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā izlīgums nav iespējams. Tēvs nogādāts Valsts policijā iesnieguma rakstīšanai.

Ziņots, ka pie kāda īpašuma Ventspils ielā, Sabilē, vakarā uz slidenas gājēju ietves kritusi un sasitusies sieviete. Informāciju sniedzis Neatliekamās ātrās palīdzības dienesta darbinieks. Uzsākta pārbaude.

14.12.

Saņemta informācija par riepu dedzināšanu kādā īpašumā Mundigciemā, Lībagu pagastā. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts un uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par ģimenes konfliktu kādā dzīvoklī Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī notiek alkoholisko dzērienu koplietošana, kā rezultātā izcēlies strīds.

16.12.

Ziņots par vairāku iereibušu vīriešu skaļu uzvedību Talsu autoostas uzgaidāmajā zālē. Notikuma vietā veiktas pārrunas un vīrieši izraidīti no uzgaidāmās telpas.

Ziņots par kādu personu, kas nelikumīgi iemitinājusies dzīvoklī Mundigciemā, Lībagu pagastā. Notikuma vietā noskaidrots, ka persona dzīvoklī atrodas likumīgi.

17.12.

Ziņots par konflikta laikā bojātām Talsu tautas nama ieejas durvīm, kas sasistas kāda uzņēmuma pasākuma laikā. Notikuma vietā noskaidrota vainīgā persona, informācija nodota Valsts policijai.

Saņemta informācija par novietotu automašīnu daudzdzīvokļu mājas pagalmā Raiņa ielā, Talsos, kā rezultātā traucē gājēju pārvietošanos. Notikuma vietā noskaidrots, ka informācija nav patiesa.

Skaļi trokšņoja kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Pieņemts iesniegums un uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka skaļi trokšņo un lieto alkoholu kādā dzīvoklī Vandzenes pagastā. Notikuma vietā trokšņošana neapstiprinājās, bet konstatēts, ka vīrietim ir Probācijas dienesta uzraudzība un liegums lietot alkoholu. Veikts tests par alkohola koncentrāciju izelpā un sastādīts akts. Dokumenti nosūtīti Probācijas dienestam.

Saņemta informācija par neadekvātu vīrieša uzvedību daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietis vairs neatrodas. Noskaidrots, ka iekāpis kādā automašīnā un aizbraucis.

18.12.

Ziņots par izmestiem sadzīves atkritumiem ceļa malā kādā īpašumā Vandzenes pagastā. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, veikta fotografēšana, izņemti lietišķie pierādījumi. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka vīrietis guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Raiņa ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Saņemta informācija par jauniešu huligāniskām darbībām un miera traucēšanu kādā daudzdzīvokļu mājā A.Lerha – Puškaiša ielā, Talsos. Uzsākta administratīvā lietvedība.

19.12.

Ziņots par nelikumīgiem būvdarbiem un skaļu būvdarbu troksni kādā dzīvoklī Laidzes ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī nomainīta ūdens caurule.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Notikuma vietā noskaidrots, ka agresīvais vīrietis aizmucis.

20.12.

Saņemta informācija par konfliktu starp kaimiņiem īpašumā Rīgas ielā, Sabilē. Starp kaimiņiem strīds par sadzīves atkritumu novietošanu. Veiktas pārrunas, vīrietim izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par novietotu automašīnu stāvlaukumā bez atļaujas kādā īpašumā A.Pumpura ielā, Talsos. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Kāds vīrietis traucēja sabiedrisko mieru kaimiņiem īpašumā K.Valdemāra ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas un vīrietim izteikts mutisks aizrādījums.

21.12.

Stiprā alkohola reibumā atradās vīrietis uz gājēju ietves Dundagas ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

23.12.

Pārbaudot Talsu pilsētā tirdzniecības vietas, konstatēts, ka pie veikala Raiņa ielā, Talsos, tirgo egles bez tirdzniecības atļaujas. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Saņemta informācija par novietotiem koplietošanas telpā liela daudzuma kartona, mapes iepakojumiem, kas apgrūtina piekļuvi kādam dzīvoklim daudzdzīvokļu mājā Celtnieku ielā, Talsos. Uzsākta administratīvā lietvedība.

24.12.

Ziņots par liegtu iespēju izbraukt no pagalma A.Pumpura ielā, Talsos, jo novietota automašīna uz iebrauktuves. Notikuma vietā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

25.12.

Konstatēts fakts, ka nolauzts informācijas stabs K.Valdemāra un Zvaigžņu ielu krustojumā, Talsos. Veikta fotofiksācija.

Ziņots par klaiņojošu suni Laidzes pagastā. Noskaidrots suņa īpašnieks, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka svešs vīrietis guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Konflikts starp kaimiņiem notika daudzdzīvokļu mājā Mundigciemā, Lībagu pagastā. Notikuma vietā kopā ar Valsts policijas inspektoru pieņemts iesniegums par izlauztām durvīm, noskaidrotas vainīgās personas. Pēcpusdienā saņemts atkārtots izsaukums, jo konflikts turpinās. Neatliekamās ātrās medicīniskās palīdzības dienests sniedz palīdzību cietušai personai. Informācija nodota Valsts policijai.

26.12.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Notikuma vietā pēc klauvēšanas pie dzīvokļa durvīm, mūzika tiek izslēgta, bet dzīvoklī netiek ielaisti. Turpinās administratīvā lietvedība.

Ar neadekvātu uzvedību vīrietis alkohola reibumā atradās daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpās Mundigciemā, Lībagu pagastā, un traucēja mājas iedzīvotājiem. Vīrietis nogādāts Valsts policijā un viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

27.12.

Ziņots par aizdomīga melna maisa atrašanos uz brauktuves K.Valdemāra un Draudzības ielu krustojumā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka maisā atrodas dārzeņu atkritumi, brauktuve atbrīvota.

28.12.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums.

 

2016. GADA NOVEMBRIS

01.11.

Konflikts starp veikala pārdevēju un pircēju izcēlās veikalā Abavas ielā, Sabilē. Veicot pārrunas, konflikts atrisināts.

Ziņots par vīrieti, kurš alkohola reibumā streipuļo pa braucamo daļu ceļa posmā Talsi- Ķīvīškrogs. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā Laidzes pagastā.

Ziņots, ka pie ēkas A.Pumpura ielā Talsos sēž vīrietis alkohola reibumā, kurš nogādāts patversmē Laidzes pagastā, “Stūrīšos”.

02.11.

Ziņots, ka kāda sieviete pie īpašuma K.Valdemāra ielā, Talsos izlīmējot lapiņas. Notikuma vietā sievietei izteikts aizrādījums.

Saņemta informācija no kāda īpašnieka Strazdes pagastā par to, ka viņam divi klaiņojoši suņi nokoduši vairākas aitas. Notikuma vietā speciālisti mēģināja suņus noķert, bet tas neizdevās. Veikta iedzīvotāju aptauja, bet suņu īpašniekus neizdevās noskaidrot.

Sniegta palīdzība Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļas darbiniekiem kāda agresīva pacienta savaldīšanā. Vīrietis pēc procedūrām nogādāts dzīvesvietā Talsos.

Saņemta informācija par suņa uzbrukumu kādai sievietei pie Talsu 2.vidusskolas. Notikuma vietā noskaidrots suņa īpašnieks, cietušajai ieteikts vērsies Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Informācija nodota Valsts policijai.

04.11.

Ziņots par guļošu vīrieti ar pārsistu galvu pie ēkas Lielajā ielā, Talsos. Pieņemts lēmums vīrieti nogādāt Talsu slimnīcā. Pēc tam vīrietis nogādāts dzīvesvietā Talsos.

Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem pašvaldības policijas darbinieki piedalās pie kāda dzīvokļa Lielajā ielā, Talsos, atvēršanas. Notikuma vietā strādā Kriminālpolicija.

05.11.

Agresīvi uzvedās kāds vīrietis spēļu zālē Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā ar vīrieti veiktas pārrunas un viņš dodas mājup.

Ziņots par divām svešām personām daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Dundagas ielā, Talsos. Personas aizturētas, un nogādātas pašvaldības policijā administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšanai.

06.11.

Ziņots par to, ka pa Miera ielu, Talsos, vīrietis stumj ratiņus, kuros atrodas nozagts metāla kapu soliņš. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un veikta pārbaude, vīrietis atrāda vietu pie sadzīves atkritumu konteinera, kur soliņu atradis.

Kādai sievietei vairākkārt traucēja skaļas televīzijas pārraides troksnis no kaimiņu dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka fakti neapstiprinās.

07.11.

Ziņots, ka Talsos, Raiņa ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā novietotas divas automašīnas, liedzot citu transportu kustību. Notikuma vietā sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli – lēmumi.

08.11.

Pamatojoties uz iedzīvotāju sūdzībām, veikta apsekošana personu dzīvesvietās sociālajos dzīvokļos Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Pārkāpumi netika konstatēti.

Ziņots par divām svešām personām daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Rīgas ielā, Talsos. Notikuma vietā ar vīriešiem veiktas pārrunas un panākts, ka viņi dodas prom.

10.11.

Uz gājēju ietves Raiņa ielā, Talsos, gulēja vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, kur viņam sastādīja administratīvo pārkāpumu protokolu.

Saņemta informācija par antisanitāriem apstākļiem un alkoholisko dzērienu lietošanu dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Pārbaudē konstatēts, ka sniegtā informācija neapstiprinās.

Ziņots par guļošu svešu vīrieti koplietošanas kāpņu telpā Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis iegājis dzīvoklī.

11.11.

Agresīvi uzvedās vīrietis pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis guļ un nav kontaktējams. Izsaukta mediķu palīdzība, kas vīrieti nogādā uz Tukuma slimnīcu.

Ziņots par vīrieti, kurš streipuļo pie ēkas Raiņa ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā Talsos.

Ziņots par kādu sievieti, kura traucē kaimiņu mieru, zvanot pie dzīvokļu durvīm daudzdzīvokļu mājā Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka sievietei ir alkohola delīrijs un halucinoze. Sieviete dodas uz savu dzīvokli.

Saņemta informācija par mūzikas atskaņošanu no vairākiem dzīvokļiem Miera ielā, Talsos. Veikta pārbaude, pašvaldības policijas darbinieki dzīvokļos netiek ielaisti, bet mūzika tiek apklusināta.

13.11.

Pie ēkas Dundagas ielā, Talsos, gulēja vīrietis ar smagiem miesas bojājumiem. Iespējami vainīgās personas aizturētas Talsu autoostas teritorijā. Sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem divas personas nogādātas Valsts policijā.

Agresīvi uzvedās vīrietis kādā īpašumā Kasparu ielā, Stendē. Sievietei gūti miesas bojājumi. Informācija nodota Talsu novada bāriņtiesas un sociālā dienesta darbiniekiem. Sievietei izstāstītas tālāk nepieciešamās darbības.

14.11.

Ziņots par pamestu suni, kurš piesiets ar ķēdi pie koka Lāčplēša ielā, Sabilē. Notikuma vietā izsaukti dienesta darbinieki, kuri suni nogādā dzīvnieku patversmē.

Klaiņoja suns pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos. Dienests suni nogādāja dzīvnieku patversmē.

Saņemta informācija, ka sociālo dzīvokļu ēkā Mundigciemā, Lībagu pagastā, atrodas svešas personas, kas lamājoties un gaiteņos klaigā bērni. Notikuma vietā noskaidrots, ka zvanītāja ir alkohola reibumā un konfliktē ar kaimiņiem, svešas personas netiek konstatētas, bērni kāpņu telpā spēlējas. Ziņotājai izteikts mutisks aizrādījums par pārmērīgu alkoholisko dzērienu lietošanu un smēķēšanu dzīvoklī, kā rezultātā tiek traucēts kaimiņu miers un veselība.

Ziņots par nobrauktu suni ceļa posmā Talsi – Dundaga, pie pagrieziena uz Valdemārpili. Notikuma vietā konstatēts, ka suns atrodas ceļa nomalē. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

15.11.

Ziņots par vīrieti, kurš klauvējoties pie kaimiņa dzīvokļa durvīm īpašumā A.Pumpura ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis vēlējies iekļūt pie sievas dzīvoklī, kura nebija dzīvesvietā. Vīrietis dodas uz savu dzīvesvietu.

Kopā ar sociālo darbinieku apsekotas divas dzīvesvietas, jo saņemta informācija par alkohola lietošanu bērnu klātbūtnē. Pārbaudē informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par neadekvātu sievietes uzvedību Talsu autoostas uzgaidāmajā zālē. Notikuma vietā konstatēts, ka sieviete ir alkohola reibumā kopā ar mazgadīgu bērnu. Sieviete un bērns nogādāti pašvaldības policijas iecirknī, lai noskaidrotu personību. Pēc tam bērns nogādāts Talsu Krīžu centrā, bet sieviete nogādāta patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

16.11.

Ziņots par klaiņojošu suni Sabilē. Noskaidrots dzīvnieka īpašnieks, kurš paskaidroja, ka suns norāvies no ķēdes. Izteikts mutisks aizrādījums.

Ēkā Jaunajā ielā, Talsos, uz soliņa gulēja vīrietis, kuru nogādāja patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Bētiņu ielā, Talsos. Notikuma vietā konflikts atrisināts.

18.11.

Ziņots, ka kāds vīrietis alkohola reibumā kārto dabiskās vajadzības uz Nomas ielas, Talsos. Notikuma vietā vīrieti nesastop, apsekota apkārtne.

19.11.

Degvielas uzpildes stacijā Ģibuļu pagastā notika konflikts. Konflikta izraisītājs nogādāts Valsts policijā.

Pie kāda dzīvokļa durvīm Bētiņu ielā, Talsos, klauvējās svešs vīrietis. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis alkohola reibumā nesaprot, kur atrodas. Vīrietis nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

Ziņots par kādu vīrieti, kurš sēž ceļmalā ceļa posmā Talsi – Stende. Atdzisušais kandavnieks nogādāts Talsu slimnīcā.

Saņemta informācija par trokšņiem Sabiles estrādē. Notikuma vietā aizturēts nepilngadīgais, kurš šāvis ar kartupeļu bisi. Veiktas pārrunas un informēta māte.

20.11.

Ļaunprātīgi izlieti kafijas biezumi pie kāda dzīvokļa durvīm Kalna ielā, Talsos. Pieņemts iesniegums, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka pagalmā Talsos, K.Valdemāra ielā, atrodas divas svešas personas alkohola reibumā. Ierašanās brīdī personas devušās prom.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Kalna ielā, Jaunpagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka agresīvais vīrietis aizgājis. Sieviete no palīdzības atsakās, jo došoties pie vecākiem.

Daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Rīgas ielā, Sabilē, kāds vīrietis gatavojās nakšņot. Vīrietis no minētās adreses izraidīts.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Lībagu pagastā. Agresīvais vīrietis nogādāts Valsts policijā.

21.11.

Ziņots par klaiņojošu suni pie aprūpes centra K.Barona ielā, Sabilē. Notikuma vietā fiksēts pārkāpums, noskaidrots dzīvnieka īpašnieks. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

22.11.

Ziņots par kādu ar miesas bojājumiem vīrieti, kurš atradās daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts Talsu slimnīcā.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš skaļi dauzās pie kāda dzīvokļa durvīm A.Pumpura ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, mājas iedzīvotājs informē, ka vīrietis aizgājis. Veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē.

23.11.

Kopā ar Valsts policijas inspektoru apsekojot Strazdes pagastu, aizturētas viena policijas meklēšanā persona un viena persona par izvairīšanos no administratīvā aresta.

Ziņots par sievieti alkohola reibumā dzīvesvietā Brīvības ielā, Stendē, kā rezultātā mazgadīgs bērns ir bez aprūpes. Veikta pārbaude minētajā dzīvesvietā. Fakti apstiprinās daļēji. Sastādīts pārbaudes akts. Informācija nodota Talsu novada bāriņtiesas un sociālā dienesta darbiniekiem.

24.11.

Ziņots, ka kādā īpašumā braukusi automašīna ar malku, kuras vadītājs novēlis no ceļa norobežojošos baļķus. Noskaidrots automašīnas vadītājs, ar kuru veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums.

Saņemta informācija par to, ka no kādas ēkas Raiņa ielā, Talsos, krīt sienas apmetums. Informēta Talsu novada būvvalde.

Skaļa uzvedība un trokšņošana notika kādā dzīvoklī Raiņa ielā, Talsos.  Notikuma vietā konstatēts, ka notikusi alkoholisko dzērienu lietošana, kā rezultātā viens vīrietis miris. Informācija nodota Valsts policijai.

25.11.

Ziņots, ka iepriekšējā vakarā pa kāda dzīvokļa logu Smilšu ielā, Sabilē, divi jaunieši ar kaut ko iemetuši, kā rezultātā loga rūts ieplīsusi. Noskaidrota vainīgā persona, kura kopā ar vecākiem savstarpēji vienojas ar cietušo personu par radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Saņemta informācija par sadūmojumu kādā īpašumā Balgales pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka nepareizi izbūvēts skurstenis, ieteikts vērsties pie ēkas apsaimniekotāja.

Nepilngadīga persona alkohola reibumā centās iekļūt azartspēļu izklaides vietā Lielajā ielā, Talsos. Notikuma vietā aizturēta nepilngadīgā persona, kurai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

26.11.

Talsu autoostā autobusā agresīvi uzvedās kāds vīrietis, kuru aizturēja un nogādāja pašvaldības policijā, administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

Kāda sieviete rupji lamājusies uz jaunu ģimeni uz ielas Lielajā ielā, Talsos. Notikuma vietā ar sievieti veiktas pārrunas un izskaidrotas uzvedības normas.

Saņemta informācija par to, ka kaimiņš atslēdzis elektrību. Noskaidrota iespējami vainīgā persona, kura dzīvoklī atradās alkohola reibumā un noliedza savu vainu. Ieskrūvēti elektrības korķi.

Kaimiņi traucēja naktsmieru kādā īpašumā Ambrakas ielā, Valdemārpilī. Notikuma vietā fakts apstiprinājās, uzsākta administratīvā lietvedība.

28.11.

Ziņots, ka Sabiles publiskajā tualetē sadauzīti dekoratīvie stikla bloki. Iespējami vainīgā persona ir atpazīta, lietas materiāls nosūtīts Valsts policijai.

Kāda jauna sieviete alkohola reibumā agresīvi uzvedās pret māti īpašumā Jaunajā ielā, Talsos. Agresīvā sieviete nogādāta pašvaldības policijā.

29.11.

Pie kādā īpašuma Laidzes pagastā klaiņoja divi vilku sugas suņi. Noskaidrots suņu īpašnieks, uzsākta administratīvā lietvedība.

30.11.

Ziņots, ka vīrietis guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā Darba ielā, Talsos. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts patversmē “Stūrīšos”, Laidzes pagastā.

 

2016. GADA OKTOBRIS

01.10.

Saņemta informācija par kailu jaunieti, kurš pārvietojas pa Rīgas-Ventspils šoseju Strazdes baznīcas virzienā. Kopā ar ātrās medicīniskās palīdzības brigādi vīrietis aizturēts. Vīrietis tika nogādāts slimnīcā “Ģintermuiža”.

Ziņots par alkohola lietošanu kādā dzīvoklī Draudzības ielā, Talsos, un par iereibušām personām, kuras atrodas koplietošanas telpā. Minētajā dzīvoklī alkohola lietošana netiek konstatēta un no koplietošanas telpas personas tiek aizraidītas prom.

03.10.

Saņemta informācija par gaudojošu un iespējami atstātu vairākas dienas bez uzraudzības suni kādā dzīvoklī Mundigciemā, Talsu novadā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Kāds vīrietis uzvedas neadekvāti un agresīvi Liepu ielā, Valdemārpilī, un aptiekā, Raiņa ielā, Valdemārpilī. Persona aizturēta un nogādāta Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī. Tika pieņemts rakstisks iesniegums.

04.10.

Uz ielas grunts seguma izlīdzināta grants ar māla piemaisījumu pie kādas ēkas Ķiršu ielā, Talsos. Tiek uzklausīts vainīgās personas paskaidrojums un veiktas pārrunas.

Ziņots par agresīvu vīrieti alkohola reibumā Brīvības ielā, Talsos. Vīrietis aizturēts un nogādāts Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš ir apmaldījies, Laucienes pagastā, Talsu novadā. Vīrietis atrasts un nogādāts dzīvesvietā.

06.10.

Saņemta informācija par personu stiprā alkohola reibumā kādā īpašumā Rīgas ielā, Sabilē. Persona nogādāta SAC “Stūrīši”.

Ziņots par stāvēšanai novietotām automašīnām pretī iebrauktuvei Lielā ielā, Talsos, tādējādi traucējot izbraukšanu citiem autotransportiem. Vienas automašīnas vadītājam izteikts mutisks aizrādījums. Otrai automašīnai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums.

07.10.

Kāda persona, būdama stiprā alkohola reibumā, nogādāta  Talsos, Lielajā ielā 27, kur persona mēģināja izdarīt pašnāvību. Izsaukts Neatliekamais medicīniskās palīdzības dienests un persona nogādāta slimnīcā “Ģintermuiža”.

08.10.

Saņemta informācija par nepiederošas personas atrašanos kādā īpašumā A.Pumpura ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Veicot patrulēšanu, tika konstatēts, ka Talsu Sauleskalna auto stāvlaukums ir aprīkots ar ceļa ierobežojošo zīmju gaismas elementiem. Veikta fotofiksācija. Elementi un ceļa zīme nogādāti SIA “Talce”. Informācija nodota Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknim.

Ziņots par uzbrukumu un izvarošanas mēģinājumu kādai personai Talsu novadā, Ģibuļu pagastā. Iespējamā vainīgā persona aizturēta un nogādāta Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī.

Saņemta informācija par nepiederošas personas trokšņošanu, līdzīgu priekšmetu gāzes pistolei lietošanu un mēģināšanu ielauzties kādā dzīvoklī Miera ielā, Talsos. Persona nogādāta Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī.

Ziņots par nepiederošām personām atkritumu poligonā “Janvāri”. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par pagalmā Dundagas ielā, Talsos, stāvēšanai novietotu automašīnu, kura traucējot citu automašīnu kustību. Automašīnas īpašniecei izteikts mutisks aizrādījum, un automašīna tiek pārvietota tai paredzētā stāvvietā.

09.10.

Ziņots par suņa uzbrukšanu un personas sakošanu Talsu novadā, Lībagu pagastā. Pieņemts iesniegums un uzsākta administratīvā lietvedība.

Kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos, ziņots par skaļu trokšņošanu. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Noticis konflikts un fizisku spēku pielietošana kādā īpašumā Brīvības ielā, Stendē. Veiktas pārrunas. Informācija nodota Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknim.

10.10.

Saņemta informācija par konfliktu starp personām Raiņa ielā, Talsos. Persona, kurai ir liegums lietot alkoholu vai citas apreibinošas vielas, aizturēta un nogādāta Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā brūces apkopšanai.

Ziņots par personu alkohola reibumā 1. maija ielā, Talsos. Persona nogādāta SAC “Stūrīši”.

11.10.

Saņemta informācija par klaiņojošu suni kādā īpašumā Abavas pagastā, Talsu novadā. Sniegtā informācija neapstiprinājās. Ar iespējamo vainīgā suņa īpašnieku veiktas pārrunas un konstatēts, ka viņa piederošais suns atrodas mājās.

12.10.

Ziņots par alkohola lietošanu un trokšņošanu kādā pašvaldībai piederošā dzīvoklī Laidzes pagastā, Talsu novadā. Sniegtā informācija apstiprinājās. Veiktas pārrunas. Informācija nodota Talsu novada dzīvokļu komisijai.

Saņemta informācija par vairāku kaķu atrašanos kādā dzīvoklī Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, un antisanitāru apstākļu radīšanu. Sniegtā informācija apstiprinājās. Informācija nodota Talsu novada dzīvokļu komisijai un Pārtikas un veterinārajam dienestam.

13.10.

Saņemta informācija par nepilngadīgu nepiederošu personu atrašanos kādā nepabeigtā jaunbūvē Talsos, Raiņa ielā. Veikta teritorijas apsekošana, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par personu, kura uzvedas neadekvāti kādā īpašumā Talsu novadā, Laidzes pagastā. Veikta pārrunas un veikts alkohola tests.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ uz soliņa Lielajā ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

14.10.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš guļ sabiedriskā vietā uz soliņa Darba ielā, Talsos. Persona nogādāta Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē.

Kāda persona traucē sabiedrisko kārtību un mieru un dauzās pie kāda dzīvokļa durvīm Brīvības ielā, Talsos. Konstatēts, ka ierašanās brīdī vainīgā persona atrodas savā dzīvoklī. Pieņemts rakstisks iesniegums, un uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par personu, kura atrodas alkohola reibumā, pie kādas ēkas Ģibuļu pagastā, Talsu novadā. Persona nogādāta dzīvesvietā, kura atrodas netālu no notikuma vietas.

Konflikts kādā īpašumā Mundigciemā, Lībagu pagastā, Talsu novadā. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

15.10.

Ziņots par personu, kura ilgstoši darbina automašīnu un signalizē ar skaņas signālu pie kādas daudzdzīvokļu ēkas A.Pumpura ielā, Talsos, tādējādi traucējot pārējo mājas iedzīvotāku klusumu un mieru. Veiktas pārrunas, un persona pārtrauc miera traucēšanu.

Saņemta informācija par aizdomīga paskata vīrieti mazdārziņos, Celtnieku ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Veicot patrulēšanu, konstatēts, ka sabiedriskā vietā guļ vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

16.10.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī A.Pumpura ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās. Ar dzīvokļa īrnieku veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā pie kādas ēkas Raiņa ielā, Talsos. Persona nogādāta SAC “Stūrīši”.

Ziņots par bojātu ūdens pumpi Laidzes ielā, Talsos. Informācija nodota SIA “Talsu ūdens”, kas novērš radušos bojājumus.

17.10.

Saņemta informācija par personu, kura regulāri traucējot naktsmieru, skaļi atskaņojot mūziku, kādā dzīvoklī, Rīgas ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas un izskaidrotas sabiedrības vispārpieņemtās uzvedības normas.

Ziņots par pieklīdušu suni kādā īpašumā Ventspils ielā, Sabilē. Suns nodots SIA “Janvāri”.

Konflikts starp personām par dabas lieguma teritorijas izbraukāšanu ar automašīnu Talsu novadā. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ziņots par personu, kura iespējams vada automašīnu bez autovadītāja apliecības Sabilē, Talsu novadā. Izbraukts kopā ar Valsts policijas inspektoru, minētā automašīna tiek atrasta kādas mājas pagalmā. Veiktas pārrunas, panākta vienošanās par turpmāku automašīnas nelietošanu. Veikta fotofiksācija.

18.10.

Saņemta informācija par novietotu automašīnu, kura traucē redzamību, izbraucot no iebrauktuves, Darba ielā, Talsos. Konstatēts, ka automašīna novietota stāvēšanai nepārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ sabiedriskā vietā Laidzes pagastā, Talsu novadā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš guļ kādas daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā A.Pumpura ielā, Talsos, stiprā alkohola reibumā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par personu, kura iespējams atrodas narkotisko vielu ietekmē, Laidzes pagastā, Talsu novadā. Izbraukts kopā ar Valsts policijas inspektoru, persona nogādāta Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu nodaļā narkotisko vielu pārbaudes veikšanai.

19.10.

Ziņots par guļošu personu alkohola reibumā pie kāda veikala Virbu pagastā, Talsu novadā. Konstatēts, ka persona neatrodas guļus stāvoklī un nav cieņas aizskarošā izskatā. Persona nogādāta dzīvesvietā.

Saņemta informācija par personu alkohola reibumā Kr.Valdemāra ielā, Talsos. Perona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

20.10.

Koplietošanas telpā Kalna ielā, Talsos notika sadzīvisks strīds starp kaimiņiem. Veiktas pārrunas, kuru rezultātā panākts izlīgums.

Ziņots par kādu vīrieti, kurš streipuļoja pa braucamo daļu K.Valdemāra ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis kritis un sasitis galvu. Vīrietis nogādāts Talsu slimnīcā.

Ziņots par mazgadīga bērna pazušanu Sauleskalnā, Talsos. Veikta videokameru ierakstu caurskate. Saņemta informācija, ka zēns atradies.

Saņemta informācija, ka kādā dzīvoklī Laidzes pagastā dzirdamas skaļas klaigas, sola kaut ko nogalināt. Notikuma vietā konstatēts kaimiņu konflikts, kā rezultātā vīrietis draudēja nogalināt kaimiņu dzīvoklī esošos kaķus. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Kādā īpašumā Kasparu ielā, Stendē notika konflikts starp kaimiņiem. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

21.10.

Ziņots par kādu vīrieti, kurš cenšas iekļūt īpašumā Sporta ielā, Sabilē. Vīrietis ir bez virsdrēbēm, pārsalis. Notikuma vietā noskaidrota vīrieša personība, nodots NMPD rīcībā.

Saņemta informācija, ka jaunieši lieto alkoholu satiksmes transporta pieturā Pūņās, Valdgales pagastā. Notikuma vietā aizturētas trīs nepilngadīgas personas, kurām sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

22.10.

Ziņots par skaļu mūziku kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Notikuma vietā fakts neapstiprinājās, viss kluss un mierīgi.

24.10.

Ģimenes konflikts notika kādā īpašumā Ventspils ielā, Sabilē. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konflikts atrisināts. Par notikušo paziņots bāriņtiesas darbiniekam.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu kādā dzīvoklī Kalna ielā, Virbu pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un trokšņotājam izteikts mutisks aizrādījums.

26.10.

Saņemta informācija, ka stāvlaukumā pie veikala “Maxima” automašīnā bez uzraudzības atrodas mazgadīgs bērns. Notikuma vietā noskaidroti lietas apstākļi, pieņemts no mātes paskaidrojums, uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par vīrieti, kurš alkohola reibumā guļ pie ēkas A.Pumpura ielā, Talsos. Vīrietis stipri sasitis galvu, tāpēc izsaukts NMPD. Vīrietis nogādāts Talsu slimnīcā.

27.10.

Ziņots par svešas personas atrašanos kādā dzīvoklī Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka ziņotāja ir stiprā alkohola reibumā ar neadekvātu uzvedību. Svešu personu dzīvoklī nekonstatē.

Saņemta informācija par labturības noteikumu neievērošanu trim suņiem kādā īpašumā Lībagu pagastā. Pieņemts iesniegums, kurš nosūtīts Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldei izskatīšanai pēc piekritības.

Pamatojoties uz vairākām sūdzībām, kopā ar sociālo darbinieci apsekotas dzīvesvietas Stendē un Lībagu pagastā.

28.10.

Vīrietis kādā dzīvoklī Raiņa ielā, Talsos, guvis miesas bojājumus alkoholisko dzērienu koplietošanas laikā. Vīrietis nogādāts Talsu slimnīcā.

29.10.

Ziņots par trokšņošanu un sieviešu skaļu kliegšanu naktī kādā dzīvoklī Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka dzīvoklī notiek alkoholisko dzērienu lietošana, personas alkohola reibumā ar grūtībām spēj saprast policijas ierašanās iemeslus, sieviešu klātbūtne netiek konstatēta, izteikts aizrādījums par trokšņošanu.

Ģimenes konflikts notika kādā īpašumā Vandzenes pagastā. Agresīvais vīrietis nogādāts Valsts policijā.

31.10.

Ziņots par agresīvu vīrieti, kurš ienācis dzīvoklī Sabilē, Talsu ielā. Notikuma vietā vairāki vīrieši traucē aizturēt agresīvo vīrieti, kā rezultātā vīrietim izdodas aizbēgt. Informācija par situāciju ģimenē nodota bāriņtiesas darbiniekam.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš Talsu autoostas uzgaidāmajā zālē guļ un ir alkohola reibumā. Notikuma vietā vīrietis vairs neatrodas, bet apsekojot teritoriju, tiek aizturēts vīrietis, kurš ubagoja no apkārtējiem iedzīvotājiem. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

 

2016. GADA SEPTEMBRIS

01.09.

Saņemta informācija par nepiederošu nepilngadīgu personu kādā privātmājā, Sabilē, Ventspils ielā. Pieņemts iesniegums un nodota informācija Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknim.

Ziņots par jauniešiem, kuri kurina ugunskuru Jaunpagastā, atpūtas parkā. Jaunieši ugunskuru nodzēš un dodas prom.

Vīrietis, būdams stiprā alkohola reibumā, gulēja uz gājēju celiņa Sabilē, Upes ielā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par vīrieti, kurš atradās stiprā alkohola reibumā pie “Laucienes ambulances”, Laucienē. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par pārplūdušu kanalizācijas bedri kādā īpašumā Talsos, Fabrikas ielā. Ar īpašnieku veiktas pārrunas.

Saņemta informācija par nepilngadīgām personām, kuras lieto alkoholu kādā īpašumā Lielajā ielā, Valdemārpilī. Kopā ar Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektori veikta pārbaude, konstatēts, ka alkoholu lieto pilngadīgas personas. Veiktas pārrunas un jaunieši dodas prom.

Jaunieši braukāja ar motorolleriem bērnu laukumā, Talsos. Viens jaunietis tika aizturēts un nodota informācija Valsts policijas Ceļu ekipāžai, kura sastādīja pārkāpuma protokolu.

02.09.

Ziņots par konfliktu kādā īpašumā Valdemāra ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Saņemta informācija par suni, kurš norāvies no ķēdes un sakodis cilvēku Valdemāra ielā, Sabilē. Izbraukts kopā ar SIA “Janvāri” suņu ķeršanas brigādi, kuri suni nogādā dzīvnieku patversmē. Informācija nodota Valsts policijai.

03.09.

Kāds vīrietis, būdams alkohola reibumā, ložņājis pa daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpu Laidzes pagastā, Talsu novadā. Notikuma vietā vīrietis netiek sastapts.

Saņemta informācija par skaļu mūzikas atskaņošanu no kādas automašīnas Dundagas ielā, Talsos. Izteikts mutisks aizrādījums.

Izcēlies konflikts kādā īpašumā Kalna ielā, Virbu pagastā. Vainīgā persona nogādāta Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī.

Ziņots par vairākām sabojātām elektroierīcēm kādā dzīvoklī Rīgas ielā, Talsos. Sastādīts pārbaudes akts.

04.09.

Veicot patrulēšanu Valdemāra ielā, Sabilē, konstatēts, ka kāds vīrietis atrodas stiprā alkohola reibumā un ar grūtībām pārvietojas. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

05.09.

Saņemta informācija par kādu personu, kura bieži atrodas alkohola reibumā un lamājas ar kaimiņiem, Rīgas ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas.

Ziņots par iekļūšanu Sabilē, Vīna kalna teritorijā, kur nolauzta viens vīnogu stāds, kā arī sabojāts žoga pinums. Sastādīts pārbaudes akts un informācija nodota Valsts policijai un Sabiles pilsētas pārvaldes vadītājam.

Vīrietis, būdams alkohola reibumā, gulēja uz soliņa Talsu promenādē, Talsos. Veiktas pārrunas un vīrietis dodas prom.

Izcēlies konflikts kādā īpašumā Kalna ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un persona dodas prom.

Saņemta informācija par vairāku vīriešu uzmākšanos kāda veikala apmeklētājiem Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā administratīvā pārkāpuma fakts netika konstatēts. Veicot teritorijas apsekošanu, tika sastaptas vairākas personas, veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Izcēlies konflikts un draudi par mājas nodedzināšanu kādā dzīvoklī, Kalna ielā, Talsos. Veiktas pārrunas, mājā nav jūtams sadūmojums.

06.09.

Ziņots par vīrieti stiprā alkohola reibumā, kurš guļ zemē pie soliņa Talsu ielā, Valdemārpilī. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Vīrietis, būdams stiprā alkohola reibumā, gulēja sabiedriskā vietā Raiņa ielā, Talsos. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš gulēja ābeļu dārzā, Lielgabalu ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Ziņots par romu tautības vīrieti, kurš pie kāda veikala Sabilē, Talsu novadā, uzvedas neadekvāti un sper ar kājām gāzes balona novietnes režģi. Pieņemts iesniegums un vainīgajai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Sieviete, būdama alkohola reibumā, atradās sabiedriskā vietā Raiņa ielā, Talsos. Sieviete nogādāta SAC “Stūrīši”.

07.09.

Ziņots par vīrieti apreibinošo vielu ietekmē, kurš gulēja uz asfalta autoostā, Sabilē. Veiktas pārrunas un vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Saņemta informācija par nepilngadīgu personu alkohola reibumā, Laidzē, Talsu novadā. Persona nogādāta Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī.

08.09.

Skvērā Zvaigžņu ielā, Talsos, uz soliņiem gulēja trīs vīrieši alkohola reibumā. Personas aizturētas un nogādātas pašvaldības policijā, lai sastādītu administratīvo pārkāpumu protokolus.

09.09.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ziņo, ka Talsos, Jaunajā ielā atrodas vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Konflikts starp romu tautības personām notika pie īpašuma K.Mīlenbaha ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Ziņots par ar automašīnu izbraukātu zālāja sējumu kādā īpašumā Nogalē, Ārlavas pagastā. Pieņemts iesniegums, uzsākta administratīvā lietvedība.

Skaļa mūzika tika atskaņota no automašīnas pagalmā pie īpašuma Celtnieku ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums.

10.09.

Ziņots par to, ka Talsos, Vītolu un Draudzības ielu krustojumā, zālājā sēž vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Saņemta informācija par to, ka Lielās un Zvaigžņu ielas krustojumā kāds iereibis jaunietis iesitis nepilngadīgajai personai. Notikuma vietā sagaidīts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Vēlāk noskaidrota un aizturēta vainīgā persona, kuru nogādāja Valsts policijā.

Ziņots par izsistu loga rūti kādam dzīvoklim īpašumā Abavas pagastā. Izskaidrots, ka jāzvana Valsts policijai.

11.09.

Ziņots par jauniešu skaļu uzvedību kādā īpašumā Vēju ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka privātmājas pirmajā stāvā dzirdamas personu sarunas, bet skaļa uzvedība netiek konstatēta.

Talsos, K.Valdemāra ielā uz soliņa gulēja vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un nogādāts patversmē Laidzes pagasta, “Stūrīšos”.

Ziņots, ka Sabiles pagasta pārvaldei piederošās garāžu durvis uzlauztas un nozagtas dažādas mantas. Informācija nodota Valsts policijai.

Saņemta informācija par to, ka pie tirdzniecības centra Lielajā ielā, Talsos, atrodas vairāki vīrieši alkohola reibumā. Notikuma vietā atrodas pieci iereibuši vīrieši, kuriem palūgts izklīst.

Ziņots, ka daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos, atrodas svešs vīrietis. Notikuma vietā noskaidrots, ka vīrietis aizsnaudies, gaidot draugu. Vīrietis dodas prom.

12.09.

Saņemta informācija no vīrieša Abavas pagastā, ka viņa sieva piecas dienas nedzīvo mājās, bet pie kaimiņa, kurš, iespējams, viņu tur ar varu. Sazvanīts kaimiņš, veiktas pārrunas un pēc tam saņemta informācija, ka sieva atgriezusies.

Ziņots par aizsprostotu pašvaldībai piederošu ceļu pie kāda īpašuma Virbu pagastā. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, vainīgajai personai likts ceļu atbrīvot un paskaidrots, ka, lai atrisinātu problēmu, jāvēršas Virbu pagasta pārvaldē.

Ziņots par salauztiem soliņiem un sasistu stiklu lauskām Sabiles atpūtas parkā. Notikuma vietā sastādīts pārbaudes akts, videoierakstu caurskatē noskaidrotas vainīgās personas, ar kurām veiktas pārrunas un panākta vienošanās ar pārvaldes vadītāju par parka sakārtošanu.

Ziņots, ka daudzdzīvokļu mājas pagalmā 1.maija ielā, Talsos, uz soliņa sēž trīs personas alkohola reibumā un skaļi lamājas. Notikuma vietā noskaidrotas personības, bet alkohola lietošana netiek konstatēta, personas paša spēkiem dodas uz dzīvesvietām.

Ziņots, ka pie veikala “TOP”, Laidzē, Laidzes pagastā, no automašīnas atskaņojot skaļi mūziku un notiekot nekārtības. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar automašīnas vadītāju un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par zaļo atkritumu (lapas, zari) dedzināšanu kādā īpašumā Parka ielā, Sabilē. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

13.09.

Saņemta informācija par zaļo atkritumu (lapas, zari) dedzināšanu kādā īpašumā Blaumaņa ielā, Sabilē. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Talsos, Lielajā ielā, uz soliņa gulēja vīrietis alkohola reibumā, cilvēka cieņas aizskarošā izskatā. Pašvaldības policijas patstāvīgais klients bez noteiktas dzīvesvietas tika nogādāts patversmē Laidzes pagasta, “Stūrīši”.

14.09.

Ziņots, ka skaļi trokšņo kādā dzīvoklī K.Valdemāra ielā, Valdemārpilī. Notikuma vietā fakts neapstiprinājās, bet ar dzīvokļa īrnieku veiktas pārrunas.

Klaiņoja trīs teļi pie kāda īpašuma Abavas pagastā. Noskaidrots dzīvnieku īpašnieks, ar kuru veiktas pārrunas un viņam izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par atkārtotu skaļu trokšņošanu kādā dzīvoklī K.Valdemāra ielā, Valdemārpilī. Notikuma vietā dzīvoklī atradās sešas personas, konstatēja skaļas mūzikas atskaņošanu, alkohola koplietošanu dzīvoklī. Uzsākta administratīvā lietvedība.

15.09.

Ziņots par klaiņojošiem suņiem pie ēkas A.Lerha Puškaiša ielā, Talsos. Uz notikuma vietu izbrauc atbildīgā dienesta darbinieki.

16.09.

Ziņots par pieklīdušu svešu kaķi īpašumā 9.maija ielā, Talsos. Kaķis nogādāts dzīvnieku patversmē.

Ziņots par sabojātu ceļu pie īpašuma Lībagu pagastā. Noskaidrots, ka ar traktora lemesi sabojāts ceļš, veicot lauka aršanas darbus. Darba veicējs bojājumus novērš.

Ziņots par kāda vīrieša neadekvātu uzvedību uz ceļa braucamo daļu, traucējot satiksmi Raiņa ielā, Talsos. Vīrietis aizturēts un nogādāts Valsts policijā.

Saņemta informācija par uzmācīgu vīriešu alkohola reibumā uzvedību. Notikuma vietā ubagošana netiek konstatēta, veiktas pārrunas un vīrieši dodas mājās.

17.09.

Agresīvi uzvedās vīrietis alkohola reibumā kādā dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā ar vīrieti veiktas pārrunas, un panākts, ka vīrietis dodas uz savu dzīvesvietu.

Ziņots par kādu vīrieti, kurš atrodas pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos, ir alkohola reibumā un cenšas braukt ar velosipēdu. Informācija nodota Valsts policijai.

18.09.

Mazgadīgu bērnu klātbūtnē agresīvi uzvedās vīrietis alkohola reibumā kādā dzīvoklī Brīvības ielā, Talsos. Sieviete un bērni nogādāti Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā miesas bojājumu konstatēšanai. Pēc tam nogādāti pie radiniekiem. Informācija nodota Valsts policijai.

19.09.

Saņemta informācija par postījumiem Sabiles Vīna kalnā. Informācija nodota Valsts policijai un pārvaldes vadītājam.

Ziņots par klaiņojošu suni pie kāda īpašuma Ģibuļu pagastā. Noskaidrots suņa īpašnieks, kurš dzīvnieku nogādā mājās. Ar saimnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Uz Ventspils šoseju ceļa posmā pie Lībagiem atradās vīrietis un sieviete alkohola reibumā ar neadekvātu uzvedību, izraisot satiksmes negadījumu. Notikuma vietā izsaukta Valsts policijas ceļu ekipāža, personas nogādātas Valsts policijā.

20.09.

Kādā īpašumā Sabilē tika dedzināti salmi, radot smogu. Notikuma vietā īpašnieks uguni nodzēš, viņam izteikts mutisks aizrādījums.

Lībagu pagastā, Dižstendē, estrādē vairākas personas lietoja alkoholiskos dzērienus. Personas tika aizturētas un nogādātas pašvaldības policijā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

Ziņots par vīrieti stiprā alkohola reibumā, kurš atradās pie ēkas Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par vīrieti alkohola reibumā, kurš guļ uz trepēm pie ēkas Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietis sēž uz trepēm, nav cieņas aizskarošs izskats. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā, kas atrodas blakus ēkā.

Saņemta informācija par izteiktiem draudiem četrus gadus vecam bērnam Balgales pagastā, Dursupē. Izskaidrots, ka par draudu izteikšanu ar iesniegumu jāvēršas Valsts policijā.

21.09.

Ziņots par vairāku govju iekļūšanu kādā īpašumā Talsu novadā, Abavas pagastā, kuras izbradājušas piemājas zālāju un sabojājušas žoga pinumu. Pieņemts rakstisks iesniegums, un govju īpašniekam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

22.09.

Ziņots par konfliktu starp kaimiņiem kādā īpašumā Talsu novadā, Abavas pagastā. Veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Saņemta informācija par mājdzīvniekiem atbilstošu labturības noteikumu neievērošanu kādā īpašumā Valdemāra ielā, Sabilē. Informācija nodota veterinārārstam, pārkāpumi netiek konstatēti.

Ziņots par atkritumu izmešanu tam neparedzētā vietā Priežu ielā, Talsos. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

23.09.

Saņemta informācija par romu tautības bērniem, kuri sper ar kājām kaķim Talsu novadā, Abavas pagastā. Ar bērnu vecākiem veiktas pārrunas.

Ziņots par automašīnu, kura pārvietojas lielā ātrumā Sabilē, Talsu novadā. Veicot patrulēšanu, konstatēts, ka automašīna ir novietota stāvvietā, informācija nodota Valsts policijai.

Vīrietis, būdams stiprā alkohola reibumā, centās iekļūt kādā dzīvoklī Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā vīrietis netiek sastapts, veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē.

24.09.

Saņemta informācija par divām guļošām personām pie kādas ēkas Brīvības ielā, Talsos. Personas pašu spēkiem dodas uz dzīvesvietu.

Ziņots par izsistu logu kādai ēkai Rīgas ielā, Sabilē. Veikta videonovērošanas kameru ierakstu caurskate, noskaidrota iespējamā vainīgā persona. Informācija un lietas materiāli nodoti Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknim.

Kāds autovadītājs, agresīvi vadot automašīnu, gandrīz uzbraucis virsū personai uz gājēju pārejas. Veiktas pārrunas un abas personas savstarpēji vienojas par izlīgumu. Vainīgai personai izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par vairākiem romu tautības vīriešiem, kuri atrodas stiprā alkohola reibumā vai apreibinošo vielu ietekmē, kuri skrien klāt automašīnām Ventspils ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas un vīrieši dodas mājup.

Saņemta informācija par zaļo atkritumu dedzināšanu, kas rada smogu, kādā īpašumā Brīvības ielā, Sabilē. Veiktas pārrunas, ugunskurs tiek nodzēsts. Vainīgajai personai izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par nepiederošām romu tautības personām, kuras traucē sabiedrisko kārtību un mieru kādā īpašumā Talsu ielā, Sabilē. Veikta pārbaude un personas dodas prom.

25.09.

Izcēlies konflikts starp vairākām personām Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka konflikts ir beidzies un personas ir devušās prom.

Saņemta informācija par zaļo atkritumu dedzināšanu, kas rada smogu, kādā mazdārziņā Sabilē, Talsu novadā. Veiktas pārrunas, ugunskurs tiek nodzēsts. Vainīgajai personai izteikts mutisks aizrādījums.

26.09.

Ziņots par agresīvu vīrieti, kurš uzbrūk kaimiņiem un izsaka draudus nodedzināt māju, kādā īpašumā Ģibuļu pagastā, Talsu novadā. Pieņemts iesniegums, persona tiek aizturēta un nogādāta Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī.

Veicot patrulēšanu, tika konstatēts, ka Talsos, netālu no Vilkmuižas ezera, trīs vīrieši lieto alkoholiskos dzērienus. Vīrieši tika aizturēti un nogādāti pašvaldības policijā administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšanai.

Saņemta informācija par trīs nepilngadīgu jauniešu piekaušanu Lielā ielā, Talsos. Jaunieši nogādāti mājās, veikta videonovērošanas kameru ierakstu caurskate, noskaidrotas vainīgās personas. Informācija nodota Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknim.

27.09.

Ziņots par izbērtiem būvgružiem Dižmāras ielā, Talsos. Vainīgā persona būvgružus savāc un tiek izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par divām personām, kuras atrodas stiprā alkohola reibumā, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā. Notikuma vietā personas netiek sastaptas.

Saņemta informācija par zaļo atkritumu dedzināšanu Sabilē, Talsu novadā. Veiktas pārrunas, ugunskurs tiek nodzēsts. Vainīgajai personai izteikts mutisks aizrādījums.

Izcēlies konflikts par servitūta ceļu izmantošanu Valdgales pagastā, Talsu novadā. Veiktas pārrunas un izskaidrots kā personām atrisināt konfliktu.

29.09.

Ziņots par vairāku personu skaļu trokšņošanu un alkohola lietošanu aiz kādas ēkas Lielā ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

30.09.

Saņemta informācija par kādu personu, kura pārvietojas ar grūtībām un līdzi nes alkohola pudeles plastmasas maisiņā, Talsos, pie Talsu tautas nama. Veiktas pārrunas, vīrietis atsakās no medicīniskās palīdzības un dodas mājup.

Ziņots par nepilngadīgu jaunieti, kura uzvedas neadekvāti un nekomunicē ar savu māti kādā īpašumā Dursupē, Talsu novadā. Informācija nodota Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa nepilngadīgo lietu inspektorei.

 

 

2016. GADA AUGUSTS

01.08.

Ziņots par sadūmojumu kādā īpašumā A.Lerha- Puškaiša ielā, Talsos. Notikuma vietā noskaidrots, ka slēgtā katlā notikusi dedzināšana, atbildīgā persona paskaidroja, ka dedzināti koka atgriezumi un papīra gabali. Izteikts mutisks aizrādījums.

02.08.

Kaimiņu konflikts notika Darba ielā, Talsos. Konflikta laikā sieviete uzpūtusi asaru gāzi vīrietim, kurš dodas uz Talsu slimnīcu pēc medicīniskās palīdzības.

Kādā dzīvoklī Laidzes ielā, Talsos, notika konflikts mātei ar pilngadīgo dēlu par drēbēm. Veiktas pārrunas un panākts savstarpējs izlīgums.

03.08.

Konflikts par bērna pieskatīšanu izcēlies kādā dzīvoklī Lubezerē, Ārlavas pagastā. Veiktas pārrunas, un izskaidrots, kā atrisināt problēmu.

04.08.

Konflikts ar kaimiņiem notika kādā īpašumā Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā veiktas pārrunas, konflikts atrisināts.

Talsos, 1.maija ielā, mazdārziņu teritorijā atrasts saliekamais velosipēds, kuru nodeva Valsts policijai.

Ziņots par miera traucēšanu kādā dzīvoklī Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā trokšņošanu nekonstatē, dzīvoklī valda klusums.

05.08.

Ziņots par ūdens noplūdi no kaimiņa dzīvokļa Laidzes ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka ūdens noplūde notikusi inženierkomunikāciju ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā, sastādīts pārbaudes akts, uzsākta administratīvā lietvedība.

06.08.

Ziņots par vīrieša dīvainu uzvedību pagalmā Lielajā ielā, Talsos. Notikuma vietā atradās vīrietis alkohola reibumā ar pārsistu lūpu. No medicīniskās palīdzības vīrietis atteicās. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Ziņots, ka Talsos, A.Pumpura ielā kādā īpašumā esošā šķūnītī iemitinājies svešs vīrietis. Vīrietis bez patstāvīgas dzīvesvietas nogādāts slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

07.08.

Saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem Sabilē. Notikuma vietā veiktas pārrunas gan ar dēlu, gan māti, konflikts atrisināts, un ģimene turpina atpūtas braucienu uz Talsiem.

Ziņots par trokšņošanu kādā sociālajā dzīvoklī Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Veiktas pārrunas ar dzīvokļa īrnieci, izskaidroti iekšējās kārtības noteikumi un izteikts aizrādījums.

Ziņots par sveša vīrieša atrašanos koplietošanas telpā – gaitenī sociālo dzīvokļu ēkā Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Vīrietis nogādāts patversmē Laidzes pagastā, “Stūrīšos”.

08.08.

Pie satiksmes transporta pieturvietas Rīgas ielā, Talsos, uz trotuāra gulēja vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, pēc tam nogādāts patversmē Laidzes pagastā, “Stūrīšos”.

Saņemta informācija par celtniecības materiāliem, kas ilgstoši stāv pie sadzīves atkritumu konteineru laukumā Parka ielā, Sabilē. Ar remontdarbu veicēju panākta vienošanās par laukuma sakārtošanu.

09.08.

Vīrietis alkohola reibumā sēdēja zālājā pie veikala Raiņa ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem palīdzēts iekļūt kādā dzīvoklī Kalna ielā, Talsos, kur metāla durvju slēdzene aizkritusi no iekšpuses un liegta iekļūšana dzīvoklī, kur gulēja divi mazgadīgi bērni.

10.08.

Vīrietis traucēja naktsmieru bijušajai dzīvesbiedrei un bērniem kādā īpašumā Rīgas ielā, Sabilē. Ar vīrieti veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums.

Stiprā alkohola reibumā gulēja vīrietis zālājā pie soliņa Gaismas ielā, Stendē. Vīrietis nogādāts patversmē Laidzes pagastā, “Stūrīšos”.

11.08.

Ar neadekvātu uzvedību Talsu autoostas teritorijā atradās vīrietis, kuru nogādāja Talsu slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

13.08.

Ziņots, ka kādā īpašumā Balgales pagastā vīrietis tīrījis skursteni un nav atlicis atpakaļ cauruli, kā rezultātā, iekurinot plīti, izveidojās sadūmojums, kas traucēja apkārtējiem kaimiņiem. Notikuma vietā ar vīrieti, kurš atradās alkohola reibumā, veiktas pārrunas.

Pie veikala Raiņa ielā, Talsos, gulēja vīrietis alkohola reibumā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

14.08.

Ziņots, ka vīrietis alkohola reibumā pārvietojas pa braucamo daļu Dundagas ielā, Talsos, traucējot autotransporta satiksmi. Vīrietis aizturēts un nogādāts Valsts policijā.

15.08.

Ziņots, ka kādā īpašumā Smilšu ielā, Talsos, tiek dedzināti sadzīves atkritumi. Notikuma vietā izteikts mutisks aizrādījums un panākts, ka ugunskurs tiek nodzēsts.

Pie veikala Rīgas ielā, Talsos, kāds vīrietis ubagoja. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par izbraukātām ganībām kādā īpašumā Valdgales pagastā, ko izdarījuši kaimiņu mājas iedzīvotāji. Ar vainīgām personām veiktas pārrunas.

16.08.

Saņemta informācija par iespējamu sievietes pašnāvību kādā dzīvoklī Rīgas ielā, Sabilē. Notikuma vietā konstatēts, ka ir bijis pašnāvības mēģinājums. Notikuma vietā strādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Ziņots, ka kādam Abavas pagasta iedzīvotājam piederošie suņi klaiņo. Ar dzīvnieku saimnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots, ka atpūtas parkā Sabilē ganās aitas. Dzīvnieku īpašniecei izteikts mutisks aizrādījums un viņa aitas nogādā mājās.

Saņemta informācija, ka dzīvoklī Brīvības ielā, Talsos, mirusi sieviete. Informēta Valsts policija.

Kādā īpašumā Abavas pagastā starp romu tautības iedzīvotājiem izcēlies konflikts. Notikuma vietā noskaidrots, ka izcēlies ģimenes konflikts. Veiktas pārrunas.

Ziņots par naktsmiera traucēšanu un skaļu trokšņošanu kādā dzīvoklī K.Mīlenbaha ielā, Talsos. Izskaidrotas kaimiņu tiesības un rosināti rakstīt iesniegumu.

Automašīnu stāvlaukumā Ventspils ielā, Talsos, notika konflikts starp romu un latviešu tautības iedzīvotājiem. Aizturētas trīs personas, kuras nogādātas Valsts policijā uz ekspertīzi par narkotiku vai citu apreibinošu vielu esamību organismā.

17.08.

Daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Darba ielā, Talsos, atradās klaiņojošs suns. Paziņots atbildīgā dienesta darbiniekiem, kas suni nogādāja dzīvnieku patversmē.

Ziņots par sadzīves atkritumu dedzināšanu Dižstendē, Lībagu pagastā.  Notikuma vietā pieņemts paskaidrojums un izteikts mutisks aizrādījums.

18.08.

Kopā ar Talsu novada bāriņtiesas darbinieci veikta pārbaude kādā dzīvesvietā Rīgas ielā, Sabilē, veikts alkohola koncentrācijas tests izelpojamā gaisā.

19.08.

Ziņots, ka kādā īpašumā Abavas pagastā novietoti kokmateriāli bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku. Panākta vienošanās par saskaņošanu, konflikts atrisināts.

Ziņots par klaiņojošu kucēnu, kurš vairākas dienas uzturas pie kāda īpašuma Talsciemā. Apsekota norādītā apkaime, kucēns netiek manīts.

Saņemta informācija par sadzīves atkritumu dedzināšanu kādā īpašumā Vandzenes pagastā. Notikuma vietā pieņemts paskaidrojums un izteikts mutisks aizrādījums.

Laidzes pagastā, Zvirgzdos klaiņoja divi lieli suņi. Pielietojot speclīdzekli, suņi aizbaidīti.

Ģibuļu pagastā, Mordangā ogotāji atraduši klaiņojošu govi. Informācija nodota Valsts policijai.

Ziņots par klaiņojošu zirgu Parka ielā, Sabilē. Noskaidrots, ka zirgs norāvies un tā īpašnieks ar radiniekiem zirgu meklē.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Raiņa ielā, Talsos. Agresīvais vīrietis nomierināts un nolikts gulēt.

20.08.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu no automašīnas Stendes estrādē. Notikuma vietā lielākā daļa jauniešu aizmūk. Mūzika tiek izslēgta, jaunieši izklīdināti. Ar automašīnas vadītāju veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums.

Pie ieejas daudzdzīvokļu mājā Rīgas ielā, Talsos, novietota automašīna, kas traucē pārvietoties gājējiem. Notikuma vietā konstatēts, ka automašīnas vadītājs no minētās kāpņu telpas iznes mantas. Veiktas pārrunas.

Konflikts koplietošanas pagalmā notika kādā īpašumā Laucienes pagastā. Notikuma vietā konstatēts, ka konfliktējošās personas aizgājušas. Pieņemts iesniegums par tīšu durvju bojāšanu, kuru nogādāja Valsts policijai.

Kādā īpašumā Vītolu ielā, Talsos, tika dedzināts ugunskurs un dūmi traucēja apkārtējiem. Veiktas pārrunas, izteikts aizrādījums un ugunskurs nodzēsts.

Ziņots par skaļu trokšņošanu un naktsmiera traucēšanu kādā īpašumā Laidzes pagastā. Īpašniecei izteikts aizrādījums.

21.08.

Ziņots par kāda vīrieša neadekvātu uzvedību īpašumā Valdgales pagastā, Pūņās. Veiktas pārrunas ar abām strīdā iesaistītajām personām, konflikts atrisināts.

22.08.

Dedzināja sadzīves atkritumus kādā īpašumā Upes ielā, Sabilē. Īpašniekam izteikts aizrādījums, un ugunskurs tiek nodzēsts.

Ziņots par sabojātu karoga kātu pie īpašuma Rīgas ielā, Sabilē.  Veikta videonovērošanas ierakstu apskate un noskaidrota vainīgā persona. Veiktas pārrunas un panākta vienošanās par zaudējumu atlīdzināšanu, izteikts aizrādījums.

Kopā ar Talsu novada bāriņtiesas darbinieci veikta pārbaude par bērnu aprūpi kādā īpašumā Ārlavas pagastā.

Saņemta informācija par agresīva vīrieša, kurš draud ar nazi, atrašanos kādā dzīvoklī Lielajā ielā, Valdemārpilī. Notikuma vietā vīrietis aizturēts un nodots Valsts policijai.

23.08.

Ziņots, ka sadzīves atkritumu savācēja automašīna piesārņo Talsu pilsētas ielas ar smirdošu šķidrumu. Sastādīts pārbaudes akts un uzsākta administratīvā lietvedība.

Klaiņoja suns pie kāda īpašuma Lībagu pagastā. Pieņemts iesniegums un uzsākta administratīvā lietvedība.

Sabiedriskā vietā pie Talsu autoostas tualetēm gulēja sieviete stiprā alkohola reibumā. Izsaukta mediķu palīdzība, sieviete nogādāta dzīvesvietā.

24.08.

Ziņots par ugunskura dedzināšanu kādā īpašumā Ozolu ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka ugunskurs sakurts katlā, kurā dedzināta zāle un koku zari. Ar īpašnieku veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums.

Vīrietis lietoja alkoholu sabiedriskā vietā pie īpašuma Raiņa ielā, Talsos. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, pēc tam vīrietis nogādāts patversmē Laidzes pagasta, “Stūrīši”.

25.08.

Konflikts starp kaimiņiem notika Kasparu ielā, Stendē. Veiktas pārrunas un kaimiņi samierināti.

26.08.

Saņemta informācija par to, ka no sadzīve atkritumu savākšanas transportlīdzekļa uz ceļa seguma tek smirdīgs šķidrums. Sastādīts pārbaudes akts un uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots, ka picērijā Lielajā ielā, Talsos, atrodas sieviete alkohola reibumā un nereaģē uz darbinieka aizrādījumu pamest apmeklētāju zāli. Notikuma vietā sieviete no picērijas izraidīta.

Ziņots, ka zālājā Miera ielā, Talsos, guļ vīrietis, kuru nogādā dzīvesvietā.

27.08.

Ziņots par jauniešiem, kas pie veikala Valdemārpilī lieto alkoholu. Notikuma vietā jauniešus nesastop, viss klusu un mierīgi.

Saņemta informācija par nepareizi novietotu transportlīdzekli K.Valdemāra ielā, Talsos. Notikuma vietā satiksmes noteikumu pārkāpējs netiek konstatēts.

28.08.

Ģimenes konflikts notika kādā īpašumā Īves pagastā. Notikuma vietā veiktas pārrunas un konflikts atrisināts.

Vīrietis alkohola reibumā gulēja ceļmalā pie Liepu kapiem. Notikuma vietā vīrieti pamodinājis kaimiņš un abi dodas uz mājām.

29.08.

Saņemta informācija par saplēstu žoga pinumu un nolauztiem diviem aprikozes kociņiem Sabiles Vīna kalnā. Sastādīts pārbaudes akts un informēts pārvaldes vadītājs.

Vīrietis stiprā alkohola reibumā atradās pie ēkas Darba ielā, Talsos. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Konflikts starp diviem vīriešiem notika Celtnieku ielā, Talsos. Sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem konflikts atrisināts.

30.08.

Saņemta informācija par skaļas mūzikas atskaņošanu no automašīnas Talsu tirgus laukumā. Ierašanās brīdī valda klusums, automašīnas aizbraukušas.

Ziņots par to, ka Sabiles autoostā atrodas vairāki vīrieši, kuri, iespējams, ir narkotisko vielu ietekmē. Kopā ar Valsts policijas inspektoru aizturēts vīrietis, kuru nogādāja Valsts policijā ekspertīzes veikšanai.

Talsos, Dundagas ielā, pie veikala stāvlaukuma uz žoga no kaimiņa zemes gabala uzgāzās koks. Ar zemes īpašnieku panākta vienošanās par koka nozāģēšanu.

Saņemta informācija par uzmācīgiem vīriešiem Talsu autoostā, kuri diedelē naudu. Veikta pastiprināta patrulēšana teritorijā, ubagošanas faktu nekonstatē.

Konflikts izcēlies starp dēlu un māti kādā īpašumā Strazdes pagastā. Kopā ar Valsts policijas inspektori veiktas pārrunas, konflikts atrisināts.

31.08.

Kopā ar Talsu novada sociālā dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem apsekota kāda dzīvesvieta Abavas pagastā. No ģimenes izņemts bērns, kuru nogādāja aprūpes iestādē.

 

2016 .GADA JŪLIJS

07.07.

Ziņots, ka īpašumā A.Lerha – Puškaiša ielā teritorijā tiekot kaut kas dedzināts. Notikuma vietā veikta pārbaude, kurā konstatēts, ka konteinerā tiek dedzināti koka gabali. Īpašniekam izteikts aizrādījums un uguns tiek nodzēsta.

Ziņots, ka pie tirdzniecības centra Talsos, Dundagas ielā vairākas personas uzmācīgi prasa naudu. Apsekota minētā teritorija, aizturēts vīrietis, kuram sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā.

Zālājā pie ēkas A.Lerha – Puškaiša ielā gulēja vīrietis alkohola reibumā, kuru nogādāja patversmē Laidzes pagastā, “Stūrīši”.

Ziņots par jauniešiem, kuri pie Vilkmuižas ezera izklaidējas, un pārkāpj vispārpieņemtās uzvedības normas. Apsekojot minēto teritoriju, jaunieši netiek sastapti. Veikta atkārtota patrulēšana.

Ziņots par nepilngadīgu personu huligāniskām darbībām Talsos, Gaismas ielā. Cietušās personas nogādātas Valsts policijā.

08.07.

Saņemta informācija par apdraudējumu iedzīvotājiem kādā īpašumā Tiņģerē, Īves pagastā, jo no ēkas jumta tiekot mesti ķieģeļi. Notikuma vietā konstatēts, ka kādā dzīvoklī būvē jaunu kamīnu, ķieģeļi sakrauti kaudzē.

10.07.

Ziņots par to, ka sieviete guļ daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Stendē, Pasta ielā. Sieviete nogādāta dzīvesvietā.

Skaļi tika atskaņota mūzika kādā dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos. Ieraugot pa logu pašvaldības policijas transportu, mūzika tiek izslēgta. Ar dzīvokļa īrnieku veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums.

11.07.

Ziņots par kādu vīrieti pie veikala K.Valdemāra ielā, Talsos, kurš pie veikala sēž ilgāku laiku. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis smagi nokritis un nepieciešama mediķu palīdzība. Izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība, kura vīrieti aizved uz slimnīcu.

Skaļi tika atskaņota mūzika kādā dzīvoklī Celtnieku ielā, Talsos. Notikuma vietā uz pašvaldības policijas aizrādījumu mūzika tiek izslēgta. Uzsākta administratīvā lietvedība.

12.07.

Ziņots, ka kāda īpašuma pagalmā A.Lerha – Puškaiša ielā, Talsos, atrodas nepiederošas personas un piemēslo teritoriju. Notikuma vietā personas piemēsloto teritoriju sakopj.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ krūmos pretī veikalam Darba ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts patversmē Laidzes pagastā, “Stūrīši”.

13.07.

Ziņots, ka kāda īpašuma pagalmā Jaunajā ielā, Talsos, ienācis svešs vīrietis, kurš neiet prom. Notikuma vietā no minētā īpašuma vīrietis izraidīts.

Ziņots par vīrieti, kurš alkohola reibumā uz apmales sēž pie ēkas Raiņa ielā, Talsos. Noskaidrota vīrieša personība un viņš nogādāts dzīvesvietā.

Saņemta informācija par jauniešiem, kas daudzdzīvokļu mājas pagalmā Dundagas ielā, Talsos, spēlē bumbu un klausās mūziku, traucējot naktsmieru. Notikuma vietā ar jauniešiem veiktas pārrunas un jaunieši dodas uz mājām.

14.07.

Ziņots par to, ka K.Barona ielā, Sabilē atrodas divas svešas aizdomīgas personas. Notikuma vietā personas netiek sastaptas, apsekota teritorija.

15.07.

Kādā īpašumā Brīvības ielā, Stendē, atskaņota skaļi mūzika. Veikta pārbaude un izteikts mutisks aizrādījums.

16.07.

Ziņots par skaļas mūzikas atskaņošanu Linduļu ielā, Talsos. Pārbaudē konstatēts, ka mūzika nav skaļa.

Jaunietis nokārtoja dabiskās vajadzības pie ēkas Laidzes ielā, Talsos. Jaunietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Balgales pagastā, mežā sēņotāji atrada pie koka piesietu suni. Veikta vietējo iedzīvotāju aptauja, bet neviens suni neatpazina. Suns nogādāts dzīvnieku patversmē Talsos.

Saņemta informācija par divām nepilngadīgām meitenēm, kuras patvaļīgi aizgājušas no Talsu novada krīžu centra. Veikta patrulēšana un pastiprināta uzmanība pievērsta pilsētā esošajiem pusaudžiem. Informācija nodota Valsts policijai.

Skaļi tika atskaņota mūzika kādā dzīvoklī 1905.gada ielā, Talsos. Notikuma vietā uz pašvaldības policijas aizrādījumu mūzika tiek izslēgta, izteikts mutisks aizrādījums.

17.07.

Ziņots par vīrieti, kurš ar dīvainu uzvedību atradās zālājā pie kāda īpašuma Paugurciemā, Laidzes pagastā. Apjukušais vīrietis nogādāts dzīvesvietā Talsos.

Ziņots par skaļu mūziku kādā dzīvoklī Laucienes pagastā. Notikuma vietā skaļa mūzika netiek konstatēta.

18.07.

Ziņots par aizdomīgu vīrieti, kurš atradās Eglaines kapos. Noskaidrots, ka vīrietis ir SIA “Talsu namsaimnieks” strādnieks, kurš kapos veic darba pienākumus.

Ģimenes konflikts notika kādā dzīvoklī Laidzes ielā, Talsos. Panākts, ka vīrietis dodas uz savu dzīvesvietu.

19.07.

Vīrietis alkohola reibumā konfliktēja ar iedzīvotājiem Kalna ielā, Talsos. Vīrietis aizmūk. Iedzīvotājiem izskaidrots, ka par izteiktiem draudiem jāvēršas ar iesniegumu Valsts policijā.

20.07.

Ziņots, ka pie ēkas Darba ielā, Talsos, guļ vīrietis. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

21.07.

Saņemta informācija par karstā ūdensvada plīsumu uz Raiņa ielas, Talsos. Tiek regulēta satiksme līdz norobežojošo sētiņu atvešanai.

Ziņots par konfliktu Talsu autoostā. Notikuma vietā konflikts ir beidzies. Lai neatsāktos strīds, viena no konfliktā iesaistītajām personām nogādāta dzīvesvietā.

22.07.

Vīrietis izgāza urīna spaini kādā daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā Raiņa ielā, Talsos. Notikuma vietā vainīgā persona kāpņu telpu satīra.

23.07.

Kādā dzīvoklī Dundagas ielā, Talsos, skaļi uzvedās, kā rezultātā traucēja kaimiņiem naktsmieru. Ar dzīvokļa īrniekiem veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par nobrauktu zvēru ceļa posmā Talsi – Pastende. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

24.07.

Ziņots par jauniešiem, kas atradās uz ēkas jumta Brīvības ielā, Talsos. Notikuma vietā, pēc policijas uzaicinājuma, jaunieši no jumta nokāpj. Huligānisms vai demolēšanas pasākumi netika konstatēti.

Izpostīti apstādījumi kādā īpašumā K.Mīlenbaha ielā, Talsos. Pieņemts paskaidrojums un sastādīts pārbaudes akts. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par svešu vīrieti, kurš alkohola reibumā atradās daudzdzīvokļu mājas pagalmā 1.maija ielā, Talsos. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis spēj patstāvīgi pārvietoties. Vīrietis dodas uz tuvāko satiksmes transporta pieturvietu, lai dotos uz dzīvesvietu.

Ziņots par vīrieti, kurš Valdemārpils pludmalē uzmācoties cilvēkiem. Pludmales teritorijā noskaidrots, ka vīrietis kopā ar ģimenes locekļiem atpūšas, bet nevienu nav traucējis.

Lībagu pagastā, Mundigciema pludmalē klaiņoja suns bez saimnieka uzraudzības. Noskaidrots, ka suņa saimniece atrodas Lietuvā. Telefoniski veiktas pārrunas.

Talsu autoostā no satiksmes autobusa izsēdināts vīrietis alkohola reibumā. Vīrieti nogādāja uz taksometru, lai turpinātu ceļu līdz dzīvesvietai.

25.07.

Ziņots par jauniešiem, kas rauj ābolus dārzā Kuldīgas ielā, Sabilē. Notikuma vietā ar jauniešiem veiktas pārrunas.

Kādā īpašumā Strazdes pagastā sieviete kaimiņieni nolamāja necenzētiem vārdiem. Sievietei sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par nobrauktu meža zvēru ceļa posmā Talsi – Mundigciems. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekam.

Ziņots par diviem vīriešiem, kas ubagojot un izsakot draudus pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos. Notikuma vietā uzmācīgās personas nav sastopamas.

Daudzdzīvokļu mājas pagalmā K.Mīlenbaha ielā, Talsos, ar agresīvu uzvedību un alkohola reibumā atradās divi vīrieši. Notikuma vietā ar vīriešiem veiktas pārrunas.

Ziņots, ka daudzdzīvokļu mājas pagalmā A.Pumpura ielā, Talsos, jaunieši lieto alkoholu un atskaņo skaļu mūziku. Notikuma vietā vienu jaunieti aiztur un nogādā pašvaldības policijā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

26.07.

Saņemta informācija, ka Talsu autoostas virzienā iet stiprā alkohola reibumā vīrietis kopā ar bērnu. Apsekojot apkārtni, vīrietis netiek manīts.

27.07.

Ziņots par automašīnu, kas lielā ātrumā brauc pa ielām Sabilē. Noskaidrots automašīnas īpašnieks, ar kuru veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Sabilē, Strautu ielā divi ķīniešu tautības Talsu iedzīvotāji tirgoja suši bez tirdzniecības atļaujas. Tirdzniecība pārtraukta un izteikts mutisks aizrādījums.

Īpašumā Talsos, Dārza ielā slēgtā mucā tika dedzināti koka atgriezumi. Veiktas pārrunas un dedzināšanas process pārtraukts.

Ziņots par romu tautības jauniešiem, kas aizdomīgi ložņā gar novietotām automašīnām K.Barona ielā, Sabilē. Notikuma vietā, ieraugot pašvaldības policijas automašīnu, jaunieši aizbēg. Veikta patrulēšana tuvākajā apkārtnē.

Ziņots par romu tautības jauniešiem, kas skaļi uzvedas un lieto alkoholu atpūtas parkā Rožu laukumā, Sabilē. Notikuma vietā ar jauniešiem veiktas pārrunas un panākts, ka jaunieši dodas prom.

Ziņots par sadūmojumu Alkšņu ielas, Talsos, rajonā. Notikuma vietā konstatēts, ka kādā īpašumā Alkšņu ielā tiek kurināts dārza kamīns. Nav administratīvā pārkāpuma sastāvs.

Kādā īpašumā Lībagu pagastā, vīrietis alkohola reibumā ar cirvi rokā un pēc tam ar izkapti draudēja izrēķināties ar kaimiņiem. Vīrietis aizturēts un nogādāts Valsts policijā.

Ziņots par novietotu automašīnu uz skrejceļa Sabiles vidusskolas sporta laukumā. Notikuma vietā ar automašīnas īpašnieku veiktas pārrunas, izteikts mutisks aizrādījums. Automašīnu no sporta laukumu pārvieto uz stāvvietu.

28.07.

Ziņots par ļaunprātīgi sabojātu jumta segumu īpašumā Laidzes pagastā, Talsos. Notikuma vietā ļaunprātība netiek konstatēta. Par noslīdējušo jumta šīfera plāksni paziņots mājas apsaimniekotājam.

Saņemta informācija par izteiktiem draudiem nodedzināt kādu īpašumu Stendē.  Vīrietis no īpašuma aizbēdzis. Ar īpašuma iemītniekiem veiktas pārrunas un izskaidrota tālākā rīcība.

29.07.

Agresīvi uzvedās vīrietis spēļu zālē Lielgabalu ielā, Talsos. Vīrieti ar taksometru nogādā dzīvesvietā.

Ar skaļu mūzikas atskaņošanu tika traucēts kaimiņu miers kādā īpašumā Brīvības ielā, Stendē. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

30.07.

Ziņots, ka izklaides vietā Lielajā ielā, Talsos, agresīvs vīrietis alkohola reibumā nemaksā par pakalpojumu un atsakās pamest telpas. Ierodoties pašvaldības policijas darbiniekiem, vīrietis samaksā par pakalpojumu un dodas uz dzīvesvietu.

Saņemta informācija par 11 gadus veca zēna pazušanu Sabilē. Informācija nodota Valsts policijai. Pēc laika ziņots, ka zēns atradies.

Konflikts starp vairākiem romu tautības vīriešiem notika koplietošanas pagalmā Rīgas ielā, Sabilē. Notikuma vietā konflikts atrisināts.

Vīrietis stiprā alkohola reibumā atradās uz gājēju ietves Rīgas ielā, Sabilē. Vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Pie Abavas rumbas vairāki romu tautības vīrieši ar beisbola nūju un agresīvu uzvedību apdraudēja apkārtējos atpūtniekus. Notikuma vietā konflikts atrisināts.

Pie veikala Rīgas ielā, Sabilē, ar agresīvu uzvedību atradās vairāki romu tautības vīrieši. Vīrieši tika aizturēti un nogādāti ekspertīzei par narkotisko vielu vai citu apreibinošo vielu esamībai.

Ziņots par agresīvu braukšanu uz tilta Sabilē, par transporta vadīšanu alkohola reibumā. Informācija nodota Valsts policijai.

31.07.

Sabiles aprūpes centra iemītnieks atradās alkohola reibumā un agresīvi uzvedās. Notikuma vietā veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums.

Divas nepilngadīgas personas ar paštaisītām ierīcēm šaudīja pīlādžu ogas pa daudzdzīvokļu mājas sienu Dundagas ielā, Talsos. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Vīrietis stiprā alkohola reibumā gulēja pie kāpnēm Dārza ielā, Talsos. Vīrietis nogādāts patversmē Laidzes pagasta, “Stūrīši”.

 

2016. GADA JŪNIJS

01.06.

Ziņots par beigtu dzīvnieku Sabilē, Meža ielā. Par notikumu paziņots SIA “Janvāri”.

Sniegta informācija par to, ka no kāda īpašuma Talsos, Jaunā ielā, jūtama specifiska smaka, iespējams grāvī tiekot sūknēta kanalizācija. Ierodoties notikuma vietā, sniegtā informācija neapstiprinājās.

Saņemta sūdzība par trokšņošanu un alkohola lietošanu kādā dzīvoklī Talsos, Raiņa ielā. Minētajā adresē saņemtā informācija neapstiprinājās. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums. Ieteikts mājas iedzīvotājiem lemt par kopīgu iesnieguma iesniegšanu.

Ziņots par skaļu trokšņošanu kādā dzīvoklī Talsos, Raiņa ielā. Veiktas pārrunas un no dzīvokļa izraidīta persona, kura trokšņoja. Alkohola lietošana netika konstatēta.

 

02.06.

Ziņots par vīrieti, kurš atradās stiprā alkohola reibumā Jaunā ielā, Talsos. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par nekārtībām Talsu autoostā. Notikuma vietā konstatēts, ka vairākas personas autobusa pieturas nojumē atpūšas un baro baložus. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Vīrietis, būdams alkohola reibumā, traucējis kāda veikala darbinieku darbu Lielā ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un vīrietis aizraidīts prom.

Vīrietis, būdams alkohola reibumā, skaļi trokšņoja, agresīvi sita pa vairākām daudzdzīvokļu nama durvīm Jaunā ielā, Talsos. Tā kā iesniegums netika rakstīts, veiktas pārrunas par vispārpieņemtajām uzvedības normām.

Ziņots par vīrieti, kurš sabojājis divu daudzdzīvokļu nama dzīvokļu durvis Jaunā ielā, Talsos. Vīrietis aizturēts un nogādāts Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī.

Konstatēts, ka Talsos, Lielgabala un Darba ielas krustojumā, nolauztas vairākas ceļa zīmes.

03.06.

Saņemta informācija par to, ka Sabilē, Rīgas ielā, pie kādas mājas, pāri ielas braucamajai daļai bīstami zemu atrodas elektrības vads. Par notikumu paziņots AS “sadales tīkli”.

Ziņots par nenopļautu zāli, kā rezultātā ir izveidojusies kūla, kādā īpašumā Sabilē. Veikta fotofiksācija, un sastādīts pārbaudes akts. Īpašniecei izteikts aizrādījums.

Konstatēts, ka Talsos, Lielgabalu ielā nolauztas ceļa zīmes. Veikta fotofiksācija. Sniegta informācija Valsts policijai.

Kāds suns klaiņo sporta laukumā, Pastendē, Ģibuļu pagastā. Notikuma vietā suns vairāk neatradās.

Divi vīrieši, būdami alkohola reibumā, traucēja degvielas uzpildes stacijas darbu Stendē. Abiem vīriešiem sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.

04.06.

Patrulēšanas laikā konstatēts, ka Talsos, kādā spēļu zālē, sakāvušās divas savstarpēji pazīstamas personas. Notikuma vietā izsaukta medicīniskā palīdzība.

Ziņots par izlijušu eļlu pie kādas ēkas Talsos, Lielā ielā. Ēkas īpašnieks apbēra eļļas vietu ar skaidām. Tālāku ielas tīrīšanu veica SIA “Talsu namsaimnieks”.

Saņemta informācija par novietotu automašīnu, kura aizšķērso izbrauktuvi citām automašīnām Talsos, Egļu ielā. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar automašīnas īpašnieku. Automašīnas īpašnieks atsakās pārvietot savu automašīnu. Par notikumu paziņots Valsts policijas Ceļu policijas ekipāžai. Cits automašīnas īpašnieks pārvieto savu automašīnu un tādējādi atbrīvo izbrauktuvi.

Ziņots par sievieti, kura atradās stiprā alkohola reibumā Raiņa ielā, Valdemārpilī.  Sieviete aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

05.06.

Stendē, Stendes estrādē ziņots par skaļu mūzikas atskaņošanu no vairākām automašīnām. Notikuma vietā skaļa mūzika vairāk netika atskaņota. Piefiksēti autovadītāji un to automašīnas numuri.

Kādā ēkā Talsos, Jaunā ielā, atrodas nepiederošas personas. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Divi suņi uzbrukuši Strazdes bērnunama iemītniekiem pie Strazdes baznīcas. Pieņemts iesniegums un uzsākta administratīvā lietvedība. Suņu īpašniekam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par klaiņojošu suni Abavas pagastā kādā īpašuma teritorijā. Suņa īpašniekam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

06.06.

Ziņots par automašīnu, kura aizšķērso iebrauktuvi Sabilē, Smilšu ielā. Automašīna tiek pārvietota, un īpašniecei izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par iemestiem kaķēniem sausajā tualetē kādā īpašumā Laidzē. Notikuma vietā izsaukts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Sniegta informācija Valsts policijai. SIA “Janvāri” savāc izdzīvojušo kaķēnu.

Ziņots par to, ka Talsos, A.Pumpura ielā, zālē sēž vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

07.06.

Saņemta informācija par nozagtu velosipēdu un trimmeri Sabilē. Pēc Valsts policijas iesnieguma veikta video novērošanas ierakstu caurskate. Noskaidrota vainīgā iespējamā persona.

Vīrietis, būdams alkohola reibumā, nokārtoja savas dabiskās vajadzības sabiedriskā vietā Sabilē, Rīgas ielā. Pieņemts iesniegums, un vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par sadzīves atkritumu neizvešanu Talsos, Laidzes ielā. Pieņemts iesniegums un sastādīts pārbaudes akts.

Saņemta informācija par agresīvu vīrieti alkohola reibumā Laidzes pagastā, Zvirgzdos. Vīrietis aizturēts un sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Konflikts notika kādā īpašumā Talsos, Lielā ielā. Vainīgā persona nogādāta Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī.

08.06.

Ziņots par to, ka Talsos, Kr.Valdemāra ielā, guļ vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijas iecirknī un viņam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

09.06.

Saņemta informācija par suņa piesiešanu un atstāšanu pie staba kādā īpašumā Īves pagastā. Par notikumu paziņots SIA “Janvāri”.

Ziņots par diviem klaiņojošiem suņiem Ģibuļu pagastā, Talsu novadā. Notikuma vietā suņi vairāk neatradās.

Aizdomīga izskata vīrietis atradās sabiedriskā vietā Sabilē, Meža ielā. Veikta teritorijas pārbaude, vīrietis netiek atrasts.

SIA “Talsu namsaimnieks” pārstāvis konstatējis nelegālu pieslēgšanos komunālajai elektrības padevei kādā dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Sastādīts apsekošanas akts, veikta fotofiksācija un uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par vīrieti, kurš atradās stiprā alkohola reibumā, Kareivju ielā, Talsos.  Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Kāds iedzīvotājs ziņoja par ugunskura dedzināšanu kādā īpašumā Sabilē, Blaumaņa ielā, kura rezultātā radies smogs. Ar īpašnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums. Ugunskurs tika nodzēsts.

10.06.

Ziņots par slimu suni Kalnu ielā, Talsos. Par notikumu paziņots SIA “Janvāri”.

Saņemta informācija par nolūzušu koku, kurš aizšķērso brauktuvi, Laidzes pagastā, Talsu novadā.  Par notikumu paziņots Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

11.06.

Saņemta informācija par autoralliju Strazdes pagastā. Notikuma vietā netika sastapta neviena autorallija automašīna, uz ceļa nebija redzami bojājumi vai dziļas risas. Pieņemts iesniegums un veiktas pārrunas ar autorallija organizētāju.

Kāds vīrietis vēlējās nakšņot kādā daudzdzīvokļu nama kāpņutelpā Darba ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un vīrietis dodas prom.

12.06.

Saņemta informācija par jauniešu skaļu trokšņošanu automašīnu stāvlaukumā Lielā ielā, Valdemārpilī. Veiktas pārrunas un jaunieši dodas prom.

Ziņots par vīrieti, kurš uzbrucis kādam iedzīvotājam ar nazi Talsu ielā, Sabilē. Par notikumu paziņots Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknim.

13.06.

Kādā īpašumā Laucienē, Talsu novadā, ziņots par aptuveni pirms diviem mēnešiem pieklīdušu teli, kura atrasta noplēsta. Apsekotas tuvākās saimniecības, īpašnieks nav atrasts. SIA “Janvāri” savāc beigto teli.

14.06.

Ziņots par nepiederošu personu alkohola reibumā kādā dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Nepiederošā persona aizraidīta un nogādāta dzīvesvietā.

Kāda sieviete lūgusi palīdzēt sakarā ar drauga neadekvāto uzvedību Brīvības ielā, Talsos. Sieviete nogādāta nakts patversmē Zvirgzdos, Laidzes pagastā.

Saņemta informācija par kādā daudzdzīvokļu nama sētā, Abavas pagastā, aizdedzinātu ugunskuru, uz kuru aizrādot, tika skriets virsū ar cirvi. Veiktas pārrunas un ugunskurs nodzēsts. Ieteikts ziņotājam rakstīt iesniegumu. Par notikumu paziņots Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknim.

15.06.

Ziņots par vīriešiem alkohola reibumā, kuri sabiedriskā vietā lieto alkoholu un uzmācās cilvēkiem Lielā ielā, Valdemārpilī. Notikuma vietā vīrieši netiek sastapti.

Uz soliņa Talsu ezera promenādē sēž vīrietis un lieto alkoholu. Notikuma vietā konstatēts, ka vīrietis alkoholu nelieto. Vīrietis dodas prom.

Saņemta informācija par konfliktu kādā ģimenē Mundigciemā, Talsu novadā. Pieņemts iesniegums, un agresīvā persona nogādāta Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī.

Uz soliņa Lielā ielā, Talsos, guļošs vīrietis. Vīrietis nogādāts Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Talsu filiālē.  Saņemta izziņa par veselības stāvokli, un vīrietis nogādāts sociālās aprūpes centrā “Stūrīši”.

16.06.

Ziņots par vīrieti, kurš atradās stiprā alkohola reibumā Zvaigžņu ielā, Talsos. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par sievieti, kura gulēja uz soliņa Talsu pilsētas laukumā, Talsos, stiprā alkohola reibumā. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Saņemts lūgums palīdzēt pazudušas sievietes meklēšanā Laidzes pagastā, Talsu novadā. Sieviete netika atrasta.

Ziņots par vīrieti, kurš atradās stiprā alkohola reibumā Brīvības ielā, Stendē. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijas iecirknī. Par notikumu paziņots Valsts probācijas dienesta Talsu teritoriālajai struktūrvienībai. Persona nodota Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknim.

Saņemta informācija par alkohola lietošanu automašīnās pie veikala “Top”, Stendē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

17.06.

Ziņots par to, ka Talsos, Dundagas ielā, pie kādas daudzdzīvokļu nama kāpņutelpas guļ vīrietis nelielā alkohola reibumā. Veiktas pārrunas un vīrietis dodas prom.

Saņemta informācija par aizdomīgu personu kādā kāpņutelpā Talsos, Raiņa ielā. Veiktas pārrunas, noskaidrots, ka persona gaida kādu citu personu. Ieteikts doties gaidīt citā vietā.

Kādā mājā Liepu ielā, Stendē, notikusi ielaušanās un zādzība. Par notikumu paziņots Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknim.

18.06.2016.

Nolūzis koks Brīvības ielā, Talsos. Par notikumu paziņots Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

Saņemta informācija par sievieti alkohola reibumā, kura atrodas kopā ar mazgadīgiem bērniem,  kādā dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Sniegtā informācijas neapstiprinājās.

Konflikts noticis kādā dzīvoklī Laidzes pagastā, Talsu novadā. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Patrulēšanas laikā tika konstatēts, ka vīrietis lieto alkoholisku dzērienu sabiedriskā vietā, Lielā ielā, Talsos. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

19.06.

Pie kāda dzīvokļa durvīm Brīvības ielā, Talsos, atrodas nepiederoša persona alkohola reibumā. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

Patrulēšanas laikā Kr.Valdemāra un Lielās ielas krustojumā, Talsos, tika konstatēts autovadītājs, kurš atradās alkohola reibumā. Autovadītājs tika aizturēts un izsaukta Valsts policijas Ceļu policijas ekipāža.

Saņemta informācija par agresīvu vīrieti Kr.Valdemāra ielā, Talsos. Pieņemts iesniegums no personas, un vīrietis nogādāts Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī.

Konflikts noticis starp vairākām personām Brīvības ielā, Talsos. Kopā ar Valsts policiju veikta pārbaude, un konflikts atrisināts. Personas dodas prom.

Ziņots par zemeņu stādu izraustīšanu mazdārziņā Ventspils ielā, Sabilē. Noskaidrotas vainīgās personas, veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

20.06.

Ziņots par skaļu trokšņošanu Darba ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par nobrauktu stirnu Ventspils ielā, Sabilē. Par notikumu paziņots SIA “Janvāri”.

Patrulēšanas laikā tika konstatēts, ka sieviete, būdama alkohola reibumā un cilvēka cieņu aizskarošā izskatā, atradās sabiedriskā vietā, Rīgas ielā, Sabilē. Sieviete aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par lopu izbradātu sakņu dārzu un piemājas zālāju kādā īpašumā Ģibuļu pagastā, Talsu novadā. Veikta pārbaude, un sastādīts pārbaudes akts. Pieņemts iesniegums, un vainīgajai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ziņots par desmit suņu klaiņošanu Ģibuļu pagastā, Talsu novadā. Sniegtā informācija neapstiprinājās. Ieteikts aculieciniekiem veikt fotofiksāciju un iesniegt rakstisku iesniegumu.

 21.06.

Ziņots par salauztu galdu Sabilē, Vīna kalna teritorijā. Notikuma vietā veikta fotofiksācija, un sastādīts pārbaudes akts. Paziņots Sabiles pilsētas pārvaldes vadītājam un Valsts policijas inspektoram.

Ziņots par vīrieti, kurš gulēja uz gājēju ietves stiprā alkohola reibumā Ezera ielā, Talsos. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saņemta informācija par trīs personām, kuras uzmācīgi prasa naudu garāmgājējiem pie tirdzniecības centra “Rimi”, Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Kādā daudzdzīvokļu mājā Celtnieku ielā, Talsos, tika atskaņota skaļa mūzika. Ar dzīvokļa īpašnieci veiktas pārrunas,  un izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par agresīvu vīrieti, kurš dauza un spārda veikala “Top” Dundagas ielā, Talsos, rezerves izejas durvis. Sniegtā informācija neapstiprinājās, ierodoties notikuma vietā, vīrietis netiek sastapts. Veikta tuvākās apkārtnes apsekošana.

Kādā mājā Talsu ielā, Stendē, notiek skaļas viesības. Notikuma vietā veiktas pārrunas un personas dodas prom.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ Rīgas un Kuldīgas ielu krustojumā, Sabilē. Uz notikuma vietu izbraukts kopā ar Valsts policijas Sabiles iecirkņa inspektoru. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

22.06.

Saņemta informācija par vīriešiem, kuri sabiedriskā vietā Lielā ielā, Valdemārpilī, lieto alkoholiskus dzērienus. Ierodoties notikuma vietā, vīrieši netiek sastapti un ir jau devušies prom.

Ziņots par diviem klaiņojošiem suņiem Laidzes pagastā, Talsu novadā. Par notikumu paziņots SIA “Janvāri”.

Alkohola koplietošanas laikā izcēlies konflikts kādā mājā Laidzes pagastā, Talsu novadā. Persona nogādāta Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī.

Kādā mājā Brīvības ielā, Stendē, tika atskaņota skaļa mūzika. Veiktas pārrunas un izteikt mutisks aizrādījums.

23.06.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš neadekvāti uzvedas Kalna ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un vīrietis dodas prom.

Izcēlies konflikts kādā mājā Brīvības ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka konflikts ir atrisināts.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ pie veikala “Top” Pumpura ielā, Talsos. Noskaidrots, ka iespējams vīrietis ir ticis apzagts, un atrastas iespējams vainīgās personas. Vīrietis nogādāts Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī.

Saņemta informācija par agresīvu vīrieti Ambrakas ielā, Valdemārpilī. Notikuma vietā vīrietis netiek sastapts.

24.06.

Saņemta informācija par nepilngadīgu personu alkohola reibumā Ģibuļu pagastā, Talsu novadā. Nepilngadīgajai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

25.06.

Ziņots par lapsu kādā daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā Rīgas ielā, Talsos. Lapsa aizdzīta prom.

Saņemta informācija par skaļu trokšņošanu un alkohola lietošanu maza bērna klātbūtnē Brīvības ielā, Stendē. Sniegtā informācija neapstiprinājās.

27.06.

Ziņots par vīrieti alkohola reibumā, kurš klauvējies pie vairākām daudzdzīvokļu nama durvīm Anužos, Talsu novadā. Veiktas pārrunas un vīrietis dodas prom. Iesniegums netiek rakstīts.

Saņemta informācija par vīrieti, kurš klauvējies pie kāda dzīvokļa durvīm Laidzes pagastā, Talsu novadā. Veiktas pārrunas un vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

 

 

2016. GADA MAIJS

01.05.

Ziņots par ubagošanu pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka ubagotāji ir aizgājuši.

02.05.

Vīrietis alkohola reibumā lamājās un traucēja darbu veikalā A.Pumpura ielā, Talsos. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Talsu autoostas teritorijā gulēja vīrietis. Notikuma vieta konstatēts, ka vīrietis atrodas stiprā alkohola reibumā, nekontaktējams. Vīrieti nogādāja patversmē Laidzes pagasta, “Stūrīši”.

04.05.

Ziņots par naktsmiera traucēšanu un skaļu uzvedību dzīvoklī Raiņa ielā, Talsos. Ar dzīvokļa īpašnieku veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

Ziņots par naktsmiera traucēšanu un skaļu uzvedību dzīvoklī Zvirgzdos, Laidzes pagastā. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Konflikts starp diviem vīriešiem notika Talsu autoostas teritorijā. Notikuma vietā noskaidrots, ka konfliktā iesaistītais vīrietis aizbraucis.

No kāda dzīvokļa Darba ielā, Talsos, izraidīta nevēlama persona.

Ziņots par vīrieti, kurš kāpņu telpā K.Mīlenbaha ielā. Talsos, draud kaimiņiem ar nazi Vīrietis atrodas alkohola reibumā. Veicot pārrunas, vīrietis nomierinās.

05.05.

Ziņots par klaiņojošiem suņiem daudzdzīvokļu māju pagalmos Pūņās, Valdgales pagastā. Informācija nodota atbildīgā dienesta darbiniekiem.

06.05.

Veikta pārbaude kādā dzīvesvietā Robežu ielā, Stendē, jo saņemta informācija, ka tās iedzīvotājas nav ilgstoši redzētas. Pārbaudē konstatēts, ka viss ir kārtībā.

07.05.

Saņemta informācija par svešu personu atrašanos mazdārziņu rajonā Rūpniecības ielā, Talsos. Veikta patrulēšana, mazdārziņu teritorija svešas personas neatrodas.

Ziņots par trokšņošanu kādā dzīvoklī Darba ielā, Talsos. Ierašanās brīdī skaļu trokšņošanu nekonstatē, veiktas pārrunas ar dzīvokļa īrnieku.

Sabiles atpūtas parkā izpostīti stādījumi un bojāts strūklakas baseins. Noskaidrotas iespējamās vainīgās personas.

Izcēlās konflikts pagalmā K.Valdemāra ielā, Talsos. Konfliktā iesaistītās personas nomierinātas.

Kādā īpašumā Skolas ielā, Talsos, agresīvi uzvedās vīrietis, kuru nogādāja Valsts policijā.

08.05.

Saņemta informācija par konfliktu pasākuma laikā Laucienes kultūras namā. Notikuma vietā konflikts pārtraukts. Veikta patrulēšana līdz pasākuma beigām.

Ziņots par vīrieti, kurš guļ uz kāpnēm pie ēdnīcas Brīvības ielā, Talsos. Vīrietis pamodināts un devās uz mājām.

09.05.

Ziņots par vīrieti, kurš stiprā alkohola reibumā gulēja zālājā pie ūdenstorņa Laidzes pagastā. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā administratīvā protokola sastādīšanai.

Saņemta informācija par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā Laidzes pagastā. Notikuma vietā ar personām veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

10.05.

Saņemta informācija par alkoholisko dzērienu lietošanu pie šūpolēm daudzdzīvokļu mājas pagalmā A.Pumpura ielā, Talsos. Ierašanās brīdī minētajā vietā vīrieši neatradās.

Mežā Stendes moto trases teritorijā atrasts sprādziena bīstams priekšmets. Izsaukti speciālisti, kas kara lādiņu aizveda, lai iznīcinātu.

11.05.

Ziņots par alkoholisko dzērienu lietošanu aiz veikala Jaunajā ielā, Talsos. Notikuma vietā alkohola lietošanu nekonstatē, ar personām veiktas pārrunas un aizraidītas prom.

Talsu autoostas uzgaidāmajā zālē gulēja vīrietis stiprā alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts pašvaldības policijā, kur viņam sastādīja administratīvo pārkāpuma protokolu.

Kāds vīrietis uzbāzās apkārtējiem cilvēkiem pie tirdzniecības centra Dundagas ielā, Talsos. Veiktas pārrunas un vīrietis aizraidīts.

Vīrietis alkohola reibumā kārtoja dabiskās vajadzības uz ielas pie ēkas Ventspils ielā, Sabilē. Vīrietim aizrādīts, bet tas tika ignorēts un publiskā vietā sāka lamāties necenzētiem un rupjiem vārdiem. Vīrietis tika aizturēts un nogādāts pašvaldības policijā, administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai.

12.05.

Ziņots par to, ka Talsos, F.Blumbaha ielā, ceļa nomalē guļ vīrietis alkohola reibumā. Vīrietis nogādāts dzīvesvietā.

Stāvvietā Talsos, Ezera laukumā, novietota automašīna tā, ka traucē braukt citai automašīnai. Sastādīts protokols – paziņojums.

Skaļa mūzika atskaņota sporta zālē Mundigciemā, Lībagu pagastā. Pieņemts iesniegums un uzsākta administratīvā lietvedība.

13.05.

Ziņots par vīrieti, kurš atradās stiprā alkohola reibumā Rīgas ielā, Sabilē. Vīrietis aizturēts un nogādāts pašvaldības policijas iecirknī, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

14.05.

Ziņots par to, ka divi suņi klaiņo pie kafejnīcas Stendē. Notikuma vietā suņi vairs neatradās, bet noskaidrots suņu īpašnieks, kurš dzīvniekus sameklēja un nogādāja dzīvesvietā, izteikts mutisks aizrādījums.

Saņemta informācija par nekoptiem mājas dzīvniekiem un papagaili. Informācija nodota dzīvokļa īpašniekam, kurš dzīvniekus pabaroja un nogādāja savā dzīvesvietā.

15.05.

Divi suņi klaiņoja pie veikala Dižstendē, Lībagu pagastā. Notikuma vietā suņi vairs neatradās. Pieņemts iesniegums un uzsākta administratīvā lietvedība.

Ziņots par apgāztu puķu podu pie kinoteātra “Auseklis”, K.Valdemāra ielā, Talsos.

Divi vīrieši trokšņoja pie kāda dzīvokļa durvīm Laidzes pagastā, lai atgūtu parādu. Tā kā iesniegums netika rakstīts, veiktas pārrunas ar abām personām un izskaidrotas viņu tiesības. Vīrieši devās prom no minētās adreses.

Konflikts notika kādā īpašumā Talsu ielā, Sabilē. Pārbaude veikta kopā ar Valsts policiju. Notikuma vietā konstatēts, ka konflikts ir beidzies, Valsts policijas darbinieks pieņēma paskaidrojumu.

16.05.

Ziņots par naktsmiera traucēšanu