Jaunajam mācību gadam sākoties

Jaunajam mācību gadam sākoties

Talsu novada pašvaldības policija no 1.septembra nodrošinās patruļas pie izglītības iestādēm un to tuvumā, pievēršot uzmanību ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai, gādās par vispārēju sabiedrisko kārtību un drošību. Uzmanība tiks pievērsta jauniešu pulcēšanās vietām, lai novērstu nepilngadīgu personu iespējamo alkoholisko dzērienu un apreibinošu vielu lietošanu, smēķēšanu. Talsu novada pašvaldības policija atgādina veikalu un izklaides vietu īpašniekiem,…

Par ugunskuru dedzināšanu Talsu novadā

Par ugunskuru dedzināšanu Talsu novadā

Talsu novada pašvaldības policija atgādina, ka ugunskuru dedzināšana Talsu novada pagastu centros un pilsētās no 1.maija līdz 1.oktobrim ir aizliegta. Atļauta ir tikai dārza kamīnu kurināšana vai speciālo cepamiekārtu izmantošana. To nosaka Talsu novada saistošie noteikumi. Talsu novada saistošo noteikumu Nr.24 (spēkā no 2010.gada 13.jūlija) punkts Nr.5.7. nosaka, ka “Talsu novada pagastu pārvalžu centros un…

Par pērnās zāles dedzināšanu un zemes īpašnieka administratīvo atbildību

Par pērnās zāles dedzināšanu un zemes īpašnieka administratīvo atbildību

Pavasarim iestājoties, aktuāls kļūst kūlas dedzināšanas jautājums. 2016. gada rudenī Talsu novada pašvaldības policija sastādīja 46 aizrādījumus zemes īpašniekiem un deva termiņu nopļaut zāli īpašumā, lai pavasarī tur nebūtu izveidojusies kūla. Zemes īpašniekam ir pienākums veikt nepieciešamos pasākumus, tas ir, rudenī īpašumā nopļaut zāli, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Talsu novada pašvaldības policijas inspektori…

Aizliegts atrasties uz ledus Talsu novada ūdenstilpnēs

Aizliegts atrasties uz ledus Talsu novada ūdenstilpnēs

Ņemot vērā, ka uz ūdenstilpnēm strauji veidojas ledus, un uz tā atrasties ir bīstami, Talsu novada pašvaldība ar izpilddirektora rīkojumu noteikusi aizliegumu atrasties uz ledus. Pašvaldības policija šajā laikā pievērsīs pastiprinātu uzmanību ūdenstilpnēm novada administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normām par prasības neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz 70 eiro….

Atrasties uz ledus ir bīstami!

Atrasties uz ledus ir bīstami!

Ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus, uz ūdens krātuvēm sāk veidoties ledus. Talsu novada Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt saprātīgiem un neuzsākt zemledus makšķerēšanu, ieraugot pirmo plāno ledus kārtiņu. Kāpt uz ledus ir bīstami, jo tas ātri vien var ielūzt, un atrašanās uz ledus ir apdraudējums cilvēka veselībai un dzīvībai. Nekāpiet uz ledus un atrunājiet to darīt…

Svarīgi – jaunajam mācību gadam sākoties!

Svarīgi – jaunajam mācību gadam sākoties!

No 1. septembra Talsu novada pašvaldības policija, saskaņojot to ar Valsts policiju, nodrošinās patruļas pie izglītības iestādēm un to tuvumā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai – pašvaldības policisti gādās par vispārēju sabiedrisko kārtību un drošību. Īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu pulcēšanās vietām, lai novērstu nepilngadīgu personu iespējamo alkoholisko dzērienu un apreibinošo vielu…

Vasaras brīvlaikam sākoties, Talsu novada pašvaldības policija atgādina

Vasaras brīvlaikam sākoties, Talsu novada pašvaldības policija atgādina

Bērnam, kas nav sasniedzis 16 gadu vecumu, aizliegts vienam bez uzraudzības atrasties sabiedriskā vietā laikā no 22.00 līdz 6.00. Vasarā novērots, ka septiņus līdz deviņus gadus veci bērni vēl 23.00 klaigā daudzdzīvokļu māju pagalmos. Nepieskatīti un bez kontroles atstāti bērni izdara dažādus pārkāpumus. Tad arī rodas gadījumi, kad bērns aiziet līdz ūdenstilpnēm vai ar vienaudžiem…

Talsu novada pašvaldības policija pastiprināti kontrolēs kūlas dedzināšanu

Talsu novada pašvaldības policija pastiprināti kontrolēs kūlas dedzināšanu

Pērnās zāles jeb kūlas dedzināšana vēl joprojām ir izplatīta visā Latvijā. Kūlas dedzināšana ir ne tikai tīša, ļaunprātīga rīcība, kas nodara kaitējumu dabai, bojājot augsni un sadedzinot dzīvās radības, bet arī apdraud pašus dedzinātājus, apkārtējos cilvēkus un viņu īpašumus.  Cilvēki, kas aizdedzina kūlu, bieži vien neaizdomājās par sekām, kādas var nodarīt uguns, kura kļūst nevaldāma…

Vandāļi Talsos posta satiksmes drošībai ierīkotos spoguļus

Vandāļi Talsos posta satiksmes drošībai ierīkotos spoguļus

Talsos, Mīlenbaha ielā, vēl nenoskaidroti vandāļi nolauzuši satiksmes drošībai paredzēto spoguli. Spoguļa aizvietošana Talsu pilsētas pārvaldei izmaksās vairākus simtus eiro. Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze informē, ka šis ir jaunākais, taču ne vienīgais gadījums. Janvārī kāds vadītājs ar auto nogāzis līdzīgu satiksmes drošībai uzstādītu spoguli pie Talsu ezera. Šajā gadījumā vainīgo izdevies noskaidrot un…