Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!

Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!

Sākoties jaunam mācību gadam, satiksme ielās kļūs intensīvākā, tāpēc autovadītājiem, velosipēdistiem, gājējiem un it īpaši bērniem jābūt uzmanīgiem, piedaloties ceļu satiksmē. Talsu novada pašvaldības policija no 3.septembra nodrošinās patruļas pie izglītības iestādēm un to tuvumā, pievēršot uzmanību ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai, gādās par vispārēju sabiedrisko kārtību un drošību. Uzmanība tiks pievērsta jauniešu pulcēšanās vietām, lai…

Talsu novada pašvaldības policija pastiprināti kontrolēs kūlas dedzināšanu

Talsu novada pašvaldības policija pastiprināti kontrolēs kūlas dedzināšanu

Pērnās zāles jeb kūlas dedzināšana vēl joprojām ir izplatīta visā Latvijā. Kūlas dedzināšana ir ne tikai tīša, ļaunprātīga rīcība, kas nodara kaitējumu dabai, bojājot augsni un sadedzinot dzīvās radības, bet arī apdraud pašus dedzinātājus, apkārtējos cilvēkus un viņu īpašumus.  Cilvēki, kas aizdedzina kūlu, bieži vien neaizdomājās par sekām, kādas var nodarīt uguns, kura kļūst nevaldāma…

Par tirdzniecību Talsu novada administratīvajā teritorijā

Par tirdzniecību Talsu novada administratīvajā teritorijā

Pašvaldības policija atgādina: pirms tirgo eglītes, jāiegūst licence. Tuvojoties Ziemassvētkiem, arvien plašāks kļūst eglīšu, Adventes vainagu, dāvanu un rotājumu piedāvājums ne vien tirdziņos, bet arī individuālās pārdošanas vietās. Diemžēl pašvaldības policija secinājusi, ka pieaug arī administratīvo pārkāpumu skaits, tirgojoties bez licences. Atgādinām, ka tirdzniecības atļauja nepieciešama tirgojoties gan uz pašvaldības zemes, gan privātā teritorijā. Atļauju…

Par dekorāciju bojāšanu Talsu pilsētā un novadā

Par dekorāciju bojāšanu Talsu pilsētā un novadā

Lai novada iedzīvotājiem būtu svētku noskaņa, Talsu novada pagastu centros un pilsētās ir izvietotas svētku dekorācijas. Pašvaldības policija ievērojusi, ka cilvēki apstājas un aplūko pilsētas dekorācijas, arī fotografējas pie tām, bet diemžēl arī aiztiek ar rokām un pat kāpj virsū. Visvairāk gan dekorācijas vilina bērnus, tādēļ vecākiem jāatceras – ja dekorācijas tiks sabojātas, par to…

Jaunajam mācību gadam sākoties

Jaunajam mācību gadam sākoties

Talsu novada pašvaldības policija no 1.septembra nodrošinās patruļas pie izglītības iestādēm un to tuvumā, pievēršot uzmanību ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai, gādās par vispārēju sabiedrisko kārtību un drošību. Uzmanība tiks pievērsta jauniešu pulcēšanās vietām, lai novērstu nepilngadīgu personu iespējamo alkoholisko dzērienu un apreibinošu vielu lietošanu, smēķēšanu. Talsu novada pašvaldības policija atgādina veikalu un izklaides vietu īpašniekiem,…

Par ugunskuru dedzināšanu Talsu novadā

Par ugunskuru dedzināšanu Talsu novadā

Talsu novada pašvaldības policija atgādina, ka ugunskuru dedzināšana Talsu novada pagastu centros un pilsētās no 1.maija līdz 1.oktobrim ir aizliegta. Atļauta ir tikai dārza kamīnu kurināšana vai speciālo cepamiekārtu izmantošana. To nosaka Talsu novada saistošie noteikumi. Talsu novada saistošo noteikumu Nr.24 (spēkā no 2010.gada 13.jūlija) punkts Nr.5.7. nosaka, ka “Talsu novada pagastu pārvalžu centros un…

Par pērnās zāles dedzināšanu un zemes īpašnieka administratīvo atbildību

Par pērnās zāles dedzināšanu un zemes īpašnieka administratīvo atbildību

Pavasarim iestājoties, aktuāls kļūst kūlas dedzināšanas jautājums. 2016. gada rudenī Talsu novada pašvaldības policija sastādīja 46 aizrādījumus zemes īpašniekiem un deva termiņu nopļaut zāli īpašumā, lai pavasarī tur nebūtu izveidojusies kūla. Zemes īpašniekam ir pienākums veikt nepieciešamos pasākumus, tas ir, rudenī īpašumā nopļaut zāli, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Talsu novada pašvaldības policijas inspektori…

Aizliegts atrasties uz ledus Talsu novada ūdenstilpnēs

Aizliegts atrasties uz ledus Talsu novada ūdenstilpnēs

Ņemot vērā, ka uz ūdenstilpnēm strauji veidojas ledus, un uz tā atrasties ir bīstami, Talsu novada pašvaldība ar izpilddirektora rīkojumu noteikusi aizliegumu atrasties uz ledus. Pašvaldības policija šajā laikā pievērsīs pastiprinātu uzmanību ūdenstilpnēm novada administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normām par prasības neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz 70 eiro….

Atrasties uz ledus ir bīstami!

Atrasties uz ledus ir bīstami!

Ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus, uz ūdens krātuvēm sāk veidoties ledus. Talsu novada Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt saprātīgiem un neuzsākt zemledus makšķerēšanu, ieraugot pirmo plāno ledus kārtiņu. Kāpt uz ledus ir bīstami, jo tas ātri vien var ielūzt, un atrašanās uz ledus ir apdraudējums cilvēka veselībai un dzīvībai. Nekāpiet uz ledus un atrunājiet to darīt…