Talsu novada pašvaldības policija pastiprināti kontrolēs kūlas dedzināšanu

Talsu novada pašvaldības policija pastiprināti kontrolēs kūlas dedzināšanu

Pērnās zāles jeb kūlas dedzināšana vēl joprojām ir izplatīta visā Latvijā. Kūlas dedzināšana ir ne tikai tīša, ļaunprātīga rīcība, kas nodara kaitējumu dabai, bojājot augsni un sadedzinot dzīvās radības, bet arī apdraud pašus dedzinātājus, apkārtējos cilvēkus un viņu īpašumus.  Cilvēki, kas aizdedzina kūlu, bieži vien neaizdomājās par sekām, kādas var nodarīt uguns, kura kļūst nevaldāma…

Vandāļi Talsos posta satiksmes drošībai ierīkotos spoguļus

Vandāļi Talsos posta satiksmes drošībai ierīkotos spoguļus

Talsos, Mīlenbaha ielā, vēl nenoskaidroti vandāļi nolauzuši satiksmes drošībai paredzēto spoguli. Spoguļa aizvietošana Talsu pilsētas pārvaldei izmaksās vairākus simtus eiro. Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze informē, ka šis ir jaunākais, taču ne vienīgais gadījums. Janvārī kāds vadītājs ar auto nogāzis līdzīgu satiksmes drošībai uzstādītu spoguli pie Talsu ezera. Šajā gadījumā vainīgo izdevies noskaidrot un…

Bīstami atrasties uz ledus!

Bīstami atrasties uz ledus!

Ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus un ledus struktūru, Talsu novada pašvaldības policija atgādina, ka atrašanās uz ledus ir apdraudējums jūsu veselībai un dzīvībai. Nekāpiet uz ledus un atrunājiet to darīt arī citus, jo ar šādu rīcību, iespējams, izglābsi sava drauga, kaimiņa vai ģimenes locekļa dzīvību! Uzraugiet bērnus un atturiet viņus no izklaidēm uz ledus!

Aicinājums iedzīvotājiem parūpēties par jumtu attīrīšanu no sniega un ledus

Aicinājums iedzīvotājiem parūpēties par jumtu attīrīšanu no sniega un ledus

Lai neciestu iedzīvotāji un netiktu bojāts trešo personu transports vai cits īpašums, Talsu novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus, namu īpašniekus un apsaimniekotājus, savlaicīgi gādāt par ēku jumtu drošību, sniega un lāsteku novākšanu. Ēku īpašnieki, valdītāji un apsaimniekotāji ir atbildīgi par jumtu tīrīšanu un uzturēšanu tādā stāvokli, lai neapdraudētu apkārtējo dzīvību un veselību. Talsu novada saistošie…