Par tirdzniecību Talsu novada administratīvajā teritorijā

Pašvaldības policija atgādina: pirms tirgo eglītes, jāiegūst licence.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, arvien plašāks kļūst eglīšu, Adventes vainagu, dāvanu un rotājumu piedāvājums ne vien tirdziņos, bet arī individuālās pārdošanas vietās. Diemžēl pašvaldības policija secinājusi, ka pieaug arī administratīvo pārkāpumu skaits, tirgojoties bez licences.

Atgādinām, ka tirdzniecības atļauja nepieciešama tirgojoties gan uz pašvaldības zemes, gan privātā teritorijā. Atļauju var iegūt, ar iesniegumu vēršoties pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (APC) Talsos, Kareivju ielā 7. Lai tirgotos, nepieciešami arī dokumenti, kas apliecina preču izcelsmi, kvalitāti un drošumu. Ziemassvētku eglīšu tirdzniecības gadījumā jāvar apliecināt, kādā īpašumā koki nocirsti.

Tirgošanās neatļautā vietā ir administratīvs pārkāpums, tāpēc aicinām nokārtot formalitātes, lai svētku laiks paietu bez starpgadījumiem!

Talsu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.25 “Par tirdzniecību publiskās ielu tirdzniecības vietās Talsu novada administratīvajā teritorijā” (pieņemti 15.08.2013.) nosaka kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar novada pašvaldību.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā var vērsties Talsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, zvanot pa tālruni 63232110 vai 26398234 vai rakstot uz e-pastu dome@talsi.lv.