Par ugunskuru dedzināšanu Talsu novadā

Talsu novada pašvaldības policija atgādina, ka ugunskuru dedzināšana Talsu novada pagastu centros un pilsētās no 1.maija līdz 1.oktobrim ir aizliegta. Atļauta ir tikai dārza kamīnu kurināšana vai speciālo cepamiekārtu izmantošana. To nosaka Talsu novada saistošie noteikumi.

Talsu novada saistošo noteikumu Nr.24 (spēkā no 2010.gada 13.jūlija) punkts Nr.5.7. nosaka, ka “Talsu novada pagastu pārvalžu centros un pilsētu administratīvajās teritorijās aizliegts veikt jebkādas ar dedzināšanu saistītas darbības (izņemot dārza kamīnu kurināšanu un speciālu cepamiekārtu izmantošanu), kuras rada vai var radīt zaudējumus vai kaitējumu citām personām, to īpašumam vai dabai ik gadu laika posmos no 1.maija līdz 22.jūnijam un no 25.jūnija līdz 30.septembrim (datumi uzrādīti ieskaitot). Jebkuri izņēmumi pieļaujami Talsos ar pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja vienreizēju rakstisku atļauju; Sabilē, Valdemārpilī un Stendē ar pilsētas pārvaldes vadītāja vienreizēju rakstisku atļauju”.