Pašvaldības policija atgādina, ka aizliegts atrasties uz ledus Talsu novada ūdenstilpnēs

Ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus, uz ūdens krātuvēm sāk veidoties ledus kārta. Talsu novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt saprātīgiem un neuzsākt zemledus makšķerēšanu, ieraugot pirmo plāno ledus kārtiņu.

Ledus sega uz ūdenstilpnēm neveidojas vienmērīgi – tā ir biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpnes vidū var būt plāna. Līdzās tam ledus būs plānāks arī vietās, kur ir straume, zemūdens avoti, pietekas, niedres, pie tiltu pārvadiem. Turklāt vietām sasnigusī sniega sega var veidot mānīgu priekšstatu par to, ka ledus ir izveidojies pietiekami biezs, lai noturētu cilvēka svaru.

Kāpt uz ledus ir bīstami, jo tas ātri vien var ielūzt un atrašanās uz ledus ir apdraudējums jūsu veselībai un dzīvībai!

Nekāpiet uz ledus un atrunājiet to darīt arī citus, jo ar šādu rīcību, iespējams, izglābsi sava drauga, kaimiņa vai ģimenes locekļa dzīvību!

Aicinām vecākus un skolotājus ar bērniem un pusaudžiem pārrunāt, cik bīstamas ir rotaļas uz ledus un cik bēdīgas sekas var būt šādai pārdrošībai.

Uzraugiet bērnus un atturiet viņus no izklaidēm uz ledus!

Talsu novada pašvaldība ar izpilddirektora rīkojumu noteikusi aizliegumu atrasties uz ledus.

Pašvaldības policija šajā laikā pievērsīs pastiprinātu uzmanību ūdenstilpnēm novada administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normām, par prasības neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz 70 eiro. Savukārt personām, kas uz ledus atrodas alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, tiek piemērots naudas sods no 15 līdz 100 eiro apmērā.

Ūdenstilpņu saraksts