Pašvaldības policija atgādina par ietvju tīrīšanas noteikumiem

Saskaņā ar spēkā esošajiem Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 24 “Talsu novada noteikumi” (spēkā no 2010. gada 13. jūlija), namu īpašniekiem un apsaimniekotājiem ziemas periodā:

  • Talsu novada teritorijā sanitārā tīrība jāveic līdz 7.00;
  • Ietves un trotuāri jāattīra no sniega un ledus, katru dienu jānokaisa, kā arī namu jumti jānotīra no sniega un lāstekām. Par noteikumu neievērošanu vainīgajai personai uzliek brīdinājumu vai naudas sodu līdz 350,00 eiro;
  • Par sniega un ledus tīrīšanu ar cirtņa palīdzību no gājēju ietvēm un ielām, ja tā rezultātā tiek bojāts bruģa segums, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7,00 līdz 35,00 eiro;
  • Par sniega un ledus nogāšanu uz ielām un trotuāriem, attīrot jumtus, karnīzes, notekcaurules, ja netiek atbilstoši nožogotas bīstamās vietas, kā arī nomestā sniega un ledus nenovākšana no trotuāriem, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7,00 līdz 35,00 eiro;
  • Par trotuāru kaisīšanu ar kaitīgām ķīmiskām vielām ziemas periodā vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7,00 līdz 70,00 eiro;
  • Automašīnas īpašniekam (turētājam) jānodrošina tīrīšana trīs metrus platā joslā ap transporta līdzekli, ja tas tiek turēts uz ielas. Par noteikumu neievērošanu automašīnas īpašniekam (turētājam) uzliek naudas sodu no 7,00 līdz 35,00 eiro.

Par nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas uzturēšanu atbildīgs ir zemes gabala īpašnieks vai cita atbildīgā persona, ar kuru noslēgts apsaimniekošanas līgums, kuram ziemā jānodrošina ietvju attīrīšana no sniega un to kaisīšana ar pretslīdes materiāliem. Sniega un apledojuma laikā svarīgi panākt drošu gājēju ietves lietošanu, kas iespējama, tās notīrot līdz cietajam segumam un nokaisot ar pretslīdes materiāliem. Kā pretslīdes materiālu var izmantot smiltis vai smilts – sāls maisījumu. Aizliegts izmantot izdedžus, dubļus, pelnus, melnzemi un citus nepiemērotus materiālus. Materiālu, pilsētā izvietotās kastēs, nodrošina SIA “Talsu namsaimnieks”.