Pašvaldības policijai aprit ceturtdaļa gadsimta

Septembrī aprit 25 gadi, kopš izveidota Talsu novada pašvaldības policija. Šajos gados izdarīts ir daudz, bet vēl daudz kas priekšā, un tas ir pierādījums tam, ka Talsu novadam tā ir bijusi pareizā izvēle – pirms 25 gadiem atbalstīt ideju par Pašvaldības policijas veidošanu.

Viena ceturtā daļa no gadsimta – 25 gadi Talsu novada Pašvaldības policijai palika 9. septembrī. Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis 20. septembrī policijas darbiniekiem pateicās par ieguldīto darbu un pasniedza Pateicības rakstus – Sigitai Amsterei, Naurim Neifeldam, Dainim Sokolovskim, Ilmāram Deksnim, Aldim Dambergam, Arnoldam Staško, Andrim Burkānam, Klāvam Burčakam.

Pasniedzot pateicības rakstus, priekšsēdētājs E. Zelderis pateicās policistiem par ieguldīto darbu, jo lielu daļu no savas dzīves policisti velta tieši šim darbam. „Jūsu darbs ir ļoti atbildīgs, jo komunikācija ar cilvēkiem ir vistiešākajā veidā. 25 gadi ir ilgs laika posms un tas rosina pārdomas, kā ir pagājuši šie gadi, kas bijis viegls, kas grūts. Kopīgi ir jādomā par to, kā celt Pašvaldības policijas prestižu kopumā, jo cilvēki uzticas un grib uzticēties arvien vairāk. Uzskatu, ka Pašvaldības policijas darbiniekiem jābūt vairāk redzamiem arī ikdienā. Arī mums – domes vadībai – ir jādomā, kā atbalstīt jūsu darbu, jo ir lietas, kas ir solītas, bet vēl joprojām nav izpildītas no domes puses. Darīsim visu, lai pašvaldības policistu darba kvalitāte un darba vide būtu atbilstoša apstākļiem,” savā uzrunā atzina E. Zelderis.

Šo gadu laikā Pašvaldības policijā strādājuši daudzi darbinieki. Ar vislielāko pieredzi, kuri strādā Talsu novada pašvaldības policijā sākot no 2004.gada, ir Sigita Amstere un Aldis Dambergs. 25 gadu laikā policija septiņas reizes ir mainījusi savu atrašanās vietu. Tagad Pašvaldības policija atrodas Lielajā ielā 27 un kā atzīst Pašvaldības policijas priekšnieks Māris Grīnvalds, tad šī vieta ir ļoti piemērota. „Vēlējums jums visiem – turpināsim veidot stipru komandu, jo tikai komandā var sasniegt lielas lietas. Palīdzēsim iedzīvotājiem, kā arī viens otram. Vēlu mums visiem izturību, jo tā ir nepieciešama, strādājot ar iedzīvotājiem, ar kuriem mums nākas sastapties savā darbā,” teica M. Grīnvalds.