Vasaras brīvlaikam sākoties, Talsu novada pašvaldības policija atgādina

Bērnam, kas nav sasniedzis 16 gadu vecumu, aizliegts vienam bez uzraudzības atrasties sabiedriskā vietā laikā no 22.00 līdz 6.00. Vasarā novērots, ka septiņus līdz deviņus gadus veci bērni vēl 23.00 klaigā daudzdzīvokļu māju pagalmos.

Nepieskatīti un bez kontroles atstāti bērni izdara dažādus pārkāpumus. Tad arī rodas gadījumi, kad bērns aiziet līdz ūdenstilpnēm vai ar vienaudžiem dodas uz degvielas uzpildes staciju un nozog konfektes.

Īpaši pusaudži, vēlas savu privāto telpu, tajā skaitā atpūsties un izklaidēties bez vecāku vai citu pieaugušo klātbūtnes. Protams, vecākiem šī vēlme ir jāuzklausa un jāvērtē iespējas to atbalstīt, atceroties par pienākumiem un atbildību pret savu atvasi. Vērā ņemami ir gan tiesību akti, kas regulē bērnu atrašanos publiskās vietās un pasākumos, taču arī jāpārliecinās par bērna spējām pašam par sevi parūpēties un novērtēt potenciālos draudus savai un apkārtējo dzīvībai un veselībai.

Vecāku pienākums ir rūpēties par bērnu, par pienākumu nepildīšanu var saukt pie atbildības.
Bērnu līdz 7 gadu vecumam nevar atstāt vienu bez pieaugušo vai 13 gadu vecumu sasniegušas personas klātbūtnes.
Līdz 16 gadu vecumam bērns nakts laikā publiskās vietās bez pieaugušā klātbūtnes nevar uzturēties.
16 gadu vecumu sasniegusi persona nakts laikā drīkst uzturēties bez vecāku vai viņu pilnvarotas personas publiskās vietās.
Pie administratīvās atbildības un kriminālatbildības bērns var tikt saukts no 14 gadu vecuma.