Vēsture

Vēsture

Talsu pilsētas Tautas deputātu padomes valdes lēmums Nr.183 no 09.09.1992.,kurā apstiprināts štatu saraksts. Sarakstā iekļauts kārtībnieks un jaunākais kārtībnieks.

1992.gada septembrī municipālajā policijā sāk darbu kārtībnieks Andris Ditmanis un jaunākais kārtībnieks Salvis Reimartus.

1993.gada 4.janvārī pievienojas jaunākais kārtībnieks Ilgonis Tālbergs.

1994.gada aprīlī no darba policijā atbrīvoja Andri Ditmani. 20.aprīlī jaunākā kārtībnieka pienākumus uzsāka veikt Dace Vakermane.

Talsu pilsētas dome 1998.gada 28.aprīlī lēmumā Nr.101 nolēma vārdu “municipālā” aizstāt ar vārdu “pašvaldības” atbilstošā locījumā.

No 1998.gada 3.marta Dace Vakermane pilda pašvaldības policijas priekšnieka vietas izpildītāja amatu.

2004.gada maijā izsludināts konkurss par vakancēm uz trim kārtībnieka amatiem. Darbā tiek pieņemti Aldis Dambergs, Atis Ābele un Sigita Amstere.

2005.gada martā,  Ata Ābeles vietā, darbu uzsāk Nauris Neifelds, bet maijā pievienojas Raimonds Abuhovs.

2006.gada jūnijā konkursa kārtībā pieņemts darbā Arnolds Staško.

Izveidojot Talsu novadu, no 2010.gada 1.februāra pašvaldības policijas rindas papildina Klāvs Burčaks, Andris Burkāns, Ilmārs Deksnis un Dainis Sokolovskis.

2010.gada pavasarī tiek izsludināts konkurss par vakancēm pašvaldības policijā. Darbu uzsāk Mareks Freimanis, Normunds Kamols un Gints Kuzņics.

2012.gadā aprīlī, Ginta Kuzņica vietā, par inspektoru tiek pieņemts konkursa kārtībā Andis Budzilko.

2014.gada augustā par lietvedi konkursa kārtībā tiek pieņemta Aija Lorence.

2014.gada septembrī no pašvaldības policijas aiziet Mareks Freimanis un Dace Vakermane.

2014.gada 1.decembrī konkursa kārtībā par pašvaldības policijas priekšnieku sāk strādāt Māris Grīnvalds.

2015.gada 16.novembrī par lietvedi pašvaldības policijā sāk strādāt Eva Vadone.

Pašvaldības policijas Talsu iecirkņa
atrašanās vietas Talsos

•  Raiņa ielā 9,

•  K.Valdemāra ielā 2 A,

•  Lielajā ielā 32 A,

•  Lielajā ielā 25,

•  Ezera laukums 2,

•  Raiņa ielā 17,

•  Lielajā ielā 27.